MÀU ĐỎ TRÊN QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC HAY KHÔNG ?

Trước khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Cộng Sản Việt Nam rất hãnh diện khi đứng trong hàng ngũ của Cộng Sản quốc tế và khoác cái lớp vỏ dân tộc để Cộng Sản hoá toàn thể lãnh thổ Việt Nam dưới chiêu bài độc lập và thống nhất nước. Vì thế; Cộng Sản Việt Nam không hề ngần ngại khi dùng màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế làm thành màu cờ cuả quốc kỳ. Sau khi Cộng Sản quốc tế bị sụp đổ , chủ thuyết Cộng Sản Mác Lê Nin bị toàn thể nhân loại lên án. Cộng Sản Việt Nam vội vàng giữ lại cái vỏ dân tộc cho màu đỏ trên quốc kỳ cuả chúng. Và tuyên bố cờ đỏ sao vàng cuả chúng là hậu thân cuả “Cờ đỏ sao mai vàng” cuả Vua Quang Trung. Sự thật có đúng như vậy không. Chúng ta hãy xem xét.

Dù Cộng Sản Việt Nam khẳng định cờ đỏ sao vàng có từ cờ Nam Kỳ Khởi nghĩa vào tháng 11/1940. Nhưng trong tất cả tài liệu nói về lịch sử quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam trong nước đều nói rõ :Từ đầu những năm 1930, trong các cuộc đấu tranh cách mạng tại Việt Nam đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh được lồng trên hình búa liềm

Cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh được lồng trên hình búa liềm từ đầu những năm 1930 của đảng Cộng Sản Việt Nam

( Tranh chỉ có tính cách minh họa )

Và :” Cuối năm 1940, phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra mạnh mẽ tại các tỉnh miền Nam. Từ ngày 21 đến 23-9-1940, Xứ ủy Nam Kỳ họp mở rộng, bàn kế hoạch khởi nghĩa. Một vấn đề quan trọng đặt ra là cần có một lá cờ để khẳng định tổ chức, thống nhất hiệu lệnh chỉ huy và động viên quần chúng. Cuộc họp quyết định phát động khởi nghĩa vào ngày 23-11-1940 và thực hiện di huấn của đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, là lấy cờ đỏ sao vàng làm lá cờ khởi nghĩa với ước muốn sau khi đánh đổ thực dân đế quốc thì Quốc kỳ Việt Nam sẽ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh ở giữa.”

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/976074/co-do-sao-vang-sang-tuong-lai

https://baoquankhu7.vn/nhung-bieu-trung-dac-biet-cua-nuoc-viet-nam-1609360950-009985s37510gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Như vậy. Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1940 cũng có thể gọi là cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm năm 1930 nhưng đã được bỏ hình búa liềm đi.

Nói cách khác. Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1940 là một lá cờ đã được đảng Cộng Sản Việt Nam cất dấu biểu tượng búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế.

Mà búa liềm là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc  tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Cờ đỏ sao vàng có thêm hình buá liềm thì làm sao gọi là lá cờ dân tộc cho được? Đó là một lá cờ cuả Cộng Sản đệ tam quốc  tế phát xuất từ Liên Xô cũ và cũng được Hồng quân Liên Xô cũng như Hồng Quân Trung Cộng dùng thời chiến tranh Quốc Cộng.

Và bây giờ chúng ta coi : ”Cờ đỏ sao mai vàng” cuả Vua Quang Trung

Cờ đỏ ” sao ” vàng cuả Vua Quang Trung

(Vì người xưa quan niệm ngôi sao như một chấm tròn sáng – chứ không phải ngôi sao có 5 cánh như cái nhìn cuả Tây Phương được du nhập vào Việt Nam sau này – Cho nên cờ đỏ sao (mai) vàng cuả Vua Quang Trung thực ra là một vòng tròn vàng trên nền đỏ. Do đó; nếu xét trên mặt hình thức thì hoàn toàn không giống như cờ đỏ sao vàng năm cánh cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Chưa kể đến một yếu tố rất quan trọng là cờ đỏ một chấm tròn vàng cuả Vua Quang Trung không hề có buá liềm cùng với ” ngôi sao ” vòng tròn vàng. Do đó; nếu bọn Cộng Sản Việt Nam nhận vơ cờ đỏ có một “ngôi sao” tròn vàng cuả Vua Quang Trung là tiền thân cuả cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh màu vàng cuả chúng ..thì đó chỉ là một luận điệu bịp bợm. Để hòng chạy tội cờ đỏ sao vàng của chúng có liên quan đến Cộng Sản quốc tế)

Như vậy màu đỏ trên quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam có ý nghĩa gì ?

Sau đây là ý nghĩa hai màu đỏ và vàng trên lá quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam theo những bài viết online trong nước dưới sự kiểm soát cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong trang mạng https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam  Đảng Cộng Sản Việt nam xác nhận màu đỏ cuả nền cờ tựng trưng cho ” Cách mạng”. Còn Màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam

Trong trang “Quốc kỳ Việt Nam” ( https://voer.edu.vn/m/quoc-ky-viet-nam/729b029c ) cũng ghi rõ  nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam

Trong trang https://sites.google.com/site/inmaycotoquoc/tin-tuc/y-nghia-hinh-anh-tren-co-to-quoc-cua-cac-nuoc-dhong-nam-a Cũng nói rõ về ý nghĩa 2 màu đỏ và vàng trên quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam: nền cờ màu đỏ tượng trưng cho cách mạng,…. Màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam.

Trong trang “Lịch sử của cờ Tổ quốc” http://hieuco.com/treo-co-to-quoc-that-y-nghia.html trong nước dưới sự kiểm soát cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.Cũng xác nhận một cách rất minh bạch : Màu cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng…Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời linh hồn dân tộc Việt Nam.

Bài viết “Câu chuyện về người vẽ lá cờ Tổ quốc” trong trang http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/van-hoa/cau-chuyen-ve-nguoi-ve-la-co-to-quoc-163475.html cũng khẳng định : Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam

Hiển nhiên, từ ngữ “Cách mạng” đây chính là Cộng Sản đệ tam quốc tế. Do đó. Cờ màu đỏ là màu của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Không phải là màu truyền thống cuả dân tộc Việt Nam. Vì màu truyền thống cuả dân tộc Việt Nam được chính Cộng Sản Việt Nam xác nhận là màu vàng.

Tuy Cộng Sản Việt Nam cũng khôn ngoan; chừa ra một tí ý nghĩa dân tộc qua màu vàng cuả ngôi sao trong lá quốc kỳ đỏ. Nhưng qua những hình ảnh trên đã cho ta thấy rõ: Ngôi sao vàng trên lá cờ đỏ cũng chỉ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Dưới đây là vài link trong nước cuả CSVN xác nhận màu đỏ trên quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam là : Màu của ” Cách mạng, màu vàng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam”

Mang ý nghĩa : Màu đỏ của nền quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam là màu đỏ của Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Nó hoàn toàn không phải là màu đỏ cuả cờ phong trào Tây sơn cuả 3 anh em Vua Quang Trung. Do đó – Cũng như đảng kỳ – Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.,

https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/bieu-tuong-nen-do-sao-vang-duoc-su-dung-ra-sao-258777

https://nhandan.com.vn/photo_news/thieng-lieng-la-co-to-quoc-333954

https://voer.edu.vn/m/quoc-ky-viet-nam/729b029c

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/976074/co-do-sao-vang-sang-tuong-lai

Như vậy. Ý nghĩa cuả nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam trong các trang mạng của chính đảng Cộng Sản Việt Nam trong nước đều đồng thanh xác nhận màu đỏ là: Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng .. Hoặc: Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng.
Hai từ ngữ cách mạng trong ý nghĩa cuả màu đỏ của lá cờ tất nhiên là phong trào Cộng Sản Quốc Tế .Lý do dễ hiểu là nền đỏ cuả quốc kỳ đảng Cộng Sản Việt Nam cũng có màu đỏ y như đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Mà đảng kỳ có hình buá liềm cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đã được đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định là mang ý nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; thì hiển nhiên màu đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng cũng không hề khác.

Để chắc chắn. Chúng ta hãy coi ý nghĩa cuả nền đỏ cuả Quốc Kỳ Liên Xô cũ – Quốc gia thủ lãnh cuả phong trào Cộng Sản đệ tam quốc tế sẽ rõ

Tóm tắt phần trên : Quốc kỳ đỏ cuả Liên Xô là một biểu tượng cuả cách mạng (Tất cả định nghĩa về quốc kỳ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cũng khẳng định màu đỏ là màu Cách mạng). Và quốc kỳ đỏ cuả Liên Xô cũng là biểu tượng cuả toàn thể phong trào Cộng Sản thế giới (Đương nhiên trong đó cũng có cả Cộng Sản Việt Nam)

.Như vậy. Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định màu đỏ của ( 2 ) lá cờ là màu của Cộng Sản Quốc Tế. Không phải như một cách giải thích theo kiểu cố gắng phủ nhận ý thức hệ Cộng Sản xấu xa mà trước kia CSVN đã từng một thời hãnh diện của một số cá nhân đảng viên CSVN là : Nền đỏ trên lá Quốc Kỳ của CSVN cũng như là màu cờ của phong trào Tây Sơn của 3 anh em Vua Quang Trung. Là triều đại duy nhất trong lịch sử dân tộc VN dùng cờ màu đỏ.

Để cho rõ ràng hơn. Chúng ta hãy xem trang mạng Cờ Đỏ – Red Flag trong https://en.wikipedia.org/wiki/Red_flag_(politics) 


In politics, a red flag is predominantly a symbol of socialism, communism, Marxism, trade unions, left-wing politics, and historically of anarchism; it has been associated with left-wing politics since the French Revolution (1789–1799).[1]

Socialists adopted the symbol during the Revolutions of 1848 and it became a symbol of Communism as a result of its use by the Paris Commune of 1871. The flags of several socialist states, including China, Vietnam and the Soviet Union, are explicitly based on the original red flag. The red flag is also used as a symbol by some democratic socialists and social democrats, for example the League of Social Democrats of Hong Kong, French Socialist Party and the Social Democratic Party of Germany. The Labour Party in Britain used it until the late 1980s. It was the inspiration for the socialist anthem, The Red Flag.

Tạm dịch nền in đậm: Về chính trị, lá cờ đỏ chủ yếu là biểu tượng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác, công đoàn, chính trị cánh tả…..

Cờ của một số quốc gia xã hội chủ nghĩa, bao gồm Trung Cộng, Việt Nam và Liên Xô, rõ ràng dựa trên lá cờ đỏ nguyên thủy

https://www.amazon.in/Red-Flag-History- … 0802145124

Sách “ The red flag ‘ ( Cờ đỏ ) cuả Tác giả David Priestland. Một cuốn sách mà trang bià ghi rõ :”A History of Communism” (Một cuốn sách nói về lịch sử cuả chủ nghĩa Cộng Sản– Tất nhiên là Cộng Sản quốc tế ). Trong phần giới thiệu của hình trên đã nhấn mạnh cờ đỏ là của Cộng Sản quốc tế cuả các quốc gia Cộng Sản mà các lãnh tụ Cộng Sản đã dùng như Marx; Engels; Lê Nin; Stalin ; Castro; Che Guevera ..và có cả tên cuả  Hồ chí Minh nữa. Như vậy. Cả 2 lá cờ đỏ cuả Cộng Sản Việt Nam với lãnh tụ Hồ chí Minh là trong nhóm cờ đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không phải lá cờ đỏ cuả phong trào Tây Sơn cuả 3 anh em Vua Quang Trung. 

Những trang dưới đây nằm trong đề mục :”Những lá cờ cuả Cách Mạng, Xã Hội Chủ Nghĩa và Cộng Sản Chủ Nghĩa. Từ 1971 đến bây giờ ( FLAGS OF REVOLUTION, SOCIALISM & COMMUNISM 1791 TO THE PRESENT). Đã trình bày toàn bộ tất cả các lá cờ màu đỏ của các phong trào vô sản, Xã Hội Chủ Nghĩa và Cộng Sản Chủ Nghĩa. TRONG ĐÓ CỜ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM .Nội trang tài liệu đáng tin cậy này đã chứng minh cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam là một sản phẩm cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Hoàn toàn không phải là hậu duệ cuả cờ đỏ sao mai vòng tròn vàng cuả Vua Quang Trung.

http://tmg110.tripod.com/red_flag.htm

Trong phần cuả quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam, tài liệu này ghi rõ :” Quốc kỳ (Cộng Sản) Việt Nam theo mẫu cờ cuả Trung Cộng” (Vietnam’s national flag follows the Chinese example)

Một khi tài liệu này khẳng định quốc kỳ nền đỏ một sao vàng cuả Việt Nam theo mẫu cờ cuả Trung Cộng là ta phải hiểu là họ đứng trên quan điểm quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam từ cờ cuả mặt trận Việt Minh mà ra. Mà cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh là do Hồ Quang/Hồ Chí Minh mang từ Trung Hoa về Việt Nam (quan điểm khác thì cho rằng quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam từ cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Coi lại cờ đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu ở chính giữa cuả các lực lượng du kích kháng Nhật cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa vào năm 1934. Hồ Chí Minh/Hồ Quang đã mang loại cờ đỏ sao vàng này từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh. Và theo 1/2 thông tin thì cờ cuả cuả mặt trận Việt Minh đã thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam.

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_flag_(politics)

Trong trang  Cờ đỏ (Chính trị )/Red flag (politics) có trình bày lịch sử cờ đỏ bằng một loạt hình như trên. Thoạt tiên là cờ đỏ cuả “ Cách mạng mùa xuân”  tại Châu Âu vào năm 1848. Rồi đến cờ đỏ cuả “Công Xã Paris” 1871. Và rồi cờ đỏ cuả cuộc “Cách mạng” thất bại tại Nga năm 1905. Và cờ đỏ trơn cuả Bolshevik tại Nga năm 1917. Tiếp theo loạt cờ đỏ này là quốc kỳ nền đỏ cuả Liên Xô cũ, tiếp theo là quốc kỳ nền đỏ cuả Trung Cộng, cuối cùng là quốc kỳ cũng nền đỏ cuả Cộng Sản Việt Nam. Tài liệu này cho thấy nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam thuộc về Cộng Sản quốc tế. Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc.

Một cuốn sách mang tựa đề: ”Cờ đỏ. Chủ nghĩa Cộng Sản đã thay đổi thế giới như thế nào”. Hai lá cờ của Cộng Sản Việt Nam đều có màu đỏ. Đương nhiên cả hai đều là sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế chứ không phải chỉ có cờ búa liềm.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%A2%E6%97%97

Trong trang “Cờ đỏ” (红旗; Hồng Kỳ) của Trung Cộng. Đã trình bày 3 lá cờ đều có màu đỏ của ba quốc gia theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa là Liên Xô cũ, Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam với chú thích (Trong các ô màu đỏ): “Màu đỏ tượng trưng cho cách mạng” (The red symbolizes the revolution). “Cách mạng” có ý nghĩa là đường lối của Khối Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Do đó, màu đỏ không phải là màu của dân tộc Việt Nam. Và cũng không phải là màu cờ của Vua Quang Trung.

Còn trong các ô màu xanh đã xác định: Ngôi sao đỏ (Viền vàng) trên quốc kỳ của Liên Xô cũ, cũng như ngôi sao vàng lớn trên quốc kỳ của Trung Cộng đều “Tượng trưng/đại diện  cho đảng cộng sản” (symbolizes/represents the Communist Party). Như vậy, ngôi sao vàng trên cờ đỏ của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ là tượng trưng/đại diện cho đảng Cộng Sản Việt Nam mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam

* Một trang mạng cuả Trung Cộng https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%A2%E6%97%97 có một bài viết dưới đây về màu cờ cuả các Quốc Gia Cộng Sản. Đã có một giải thích rõ ràng về nền đỏ sao vàng mang tính chất cộng sản quốc tế; mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam :

(Phía dưới là phần trích ra từ bài báo online đó. Có 2 phần. Phần trên là bài viết nguyên bản vằng chử Hán. Phần dưới là tiếng Anh do Google dịch.)

红旗与五角星多为共产主义国家的标志。红旗源自巴黎公社旗帜,五角星的五只角分别代表着五大洲,跟锤子与镰刀一样,五角星广泛被各个社会主义或共产主义的国家和组织所使用作为标志。

The red flag and the five-pointed star are mostly symbols of communist countries. The red flag is derived from the flag of the Paris Commune. The five horns of the five-pointed star represent the five continents. Like the hammer and the sickle, the five-pointed star is widely used by various socialist or communist countries and organizations.

Cờ đỏ và ngôi sao năm cánh hầu hết là biểu tượng của các nước cộng sản. Cờ đỏ có nguồn gốc từ cờ của Công xã Paris. Năm cánh của ngôi sao năm cánh đại diện cho năm châu lục. Giống như búa và liềm, ngôi sao năm cánh được sử dụng rộng rãi bởi các quốc gia và tổ chức xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản khác nhau.

Nội lời giải thích này trong một trang mạng cuả Trung Cộng đã cho thấy luận điệu ” Cờ đỏ sao vàng năm cánh cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là hậu duệ  cuả cờ đỏ sao mai vòng tròn vàng cuả Vua Quang Trung “..của đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một lập luận bịp bợm.

– Trong phần giải thích ý nghĩa cuả quốc kỳ Liên Xô cũ cũng trong trang này. Đã nói rõ ý nghiã cuả 2 màu đỏ và vàng: ” Đỏ là màu cuả cách mạng; và vàng là màu cuả ánh sáng cách mạng ” (Red is the color of the revolution, and yellow is the color of the revolutionary light / 红色是革命的颜色,黄色则是革命光芒的颜色。.)

“và vàng là màu cuả ánh sáng cách mạng” Tuy Cộng Sản Việt nam khôn ngoan cũng chừa cho màu vàng là màu dân tộc cho ngôi sao – Cũng như thừa nhận màu vàng là màu cuả dân tộc Việt Nam -. Nhưng theo định nghĩa cuả tài liệu Trung Cộng trên. Thì màu vàng cuả ngôi sao cũng mang tính Cộng Sản quốc tế.

Như vậy. Luận điệu cờ đỏ sao vàng là mô phỏng theo cờ đỏ sao mai vòng tròn vàng cuả Vua Quang Trung chỉ là một lý luận bịp bợm; mang tính che dấu tông tích cộng sản và khoác cái vỏ dân tộc để lưà gạt nhân dân và lị́ch sử.

– Đến phần giải thích ý nghĩa quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Bài báo online cuả Trung Cộng nói rõ : “Ngôi sao năm cánh vàng là biểu hiệu cho sự lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Việt Nam”

越南国旗(历史上的今天:9月28日)的名称是“金星(历史上的今天:7月22日)红旗”(越南语:Cờ đỏ sao vàng),自1955年11月30日开始采用。国旗的长宽比例为2:3,中心是一颗黄色五角星(金星)标志越南共产党的领导地位,红色表示革命和胜利。五角星的五个角分别表示工人、农民、士兵、知识分子和青年。

The name of the Vietnamese flag is ” Venus Red Flag ” (Vietnamese: Cờ đỏ sao vàng), which was adopted on November 30, 1955. The flag has a length to width ratio of 2:3. The center is a yellow five-pointed star (Venus) that marks the leadership of the Communist Party of Vietnam. Red indicates revolution and victory. The five corners of the five-pointed star represent workers, peasants, soldiers, intellectuals, and youth.

https://www.lengmenjun.com/post/5d15cd500425de787706a9e2

Như vậy; ngôi sao vàng năm cánh là  biểu tượng cuả đảng Cộng Sản đúng theo định nghĩa từ quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

* Trong một trang mạng khác cuả Trung Cộng ” Tại sao quốc kỳ cuả (Cộng Sản) Việt Nam tương tự như quốc kỳ Trung Cộng” (越南国旗为什么和中国国旗如此相似? /Why is the Vietnamese flag so similar to the Chinese flag?). Đã khẳng định ngôi sao vàng cuả lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào năm 1940 là bắt chước theo mẫu mã cuả ngôi sao năm cánh cuả Hồng Quân Liên Xô cũ.

( Phần dưới có chử Hán là bài viết nguyên bản; còn tiếng Anh là đã qua phần dịch thuật cuả Google)

二战期间,日本于1940年9月趁髪国被德国虐,逼迫越南的法国殖民当局签署协议,允许日军进入越南,事实上造成军事统治,印度支那共产党(共产国际下属)于1940年11月在越南南方举行了南圻起义,打出了代表革命的旗帜,可以看到轮廓跟当时苏联红军的五星很相似

During the Second World War, Japan was abused by Germany in September 1940, forcing the French colonial authorities of Vietnam to sign an agreement to allow the Japanese to enter Vietnam, in fact causing military rule. The Communist Party of Indochina (communist international) was in November 1940. In southern Vietnam, the Nanzhao Uprising was held, and the flag representing the revolution was played. The outline can be seen similar to the five stars of the Soviet Red Army at the time. https://www.zhihu.com/question/37333823

Nội cái chi tiết cuả một bài báo online cuả Trung Cộng này cũng chứng tỏ cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả đảng Cộng Sản Việt Nam lai căng Liên Xô cũ. Mà hoàn toàn không phải là hậu duệ cuả cờ đỏ sao mai vòng tròn vàng cuả Vua Quang Trung.

Trong một trang web cuả Trung Cộng có đề tựa, mà nội dung mang ý nghĩa cờ đỏ có ngôi sao vàng là một biểu tượng xuất phát từ Liên Xô cũ ::”Một nghiên cứu về lá cờ đỏ năm sao và nguồn gốc của biểu tượng quốc gia: Trung Quốc bắt chước biểu tượng quốc gia của Liên Xô cũ” (五星红旗与国徽源流考——中国对前苏联国旗国徽的模仿 ) .

Trong đó có phần đề cập đến cờ đỏ một sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam như phần sau đây:

(Trong hai đoạn văn dưới; thì đoạn văn ở trên là nguyên bản tiếng Hán. Còn đoạn dưới là tiếng Anh qua phần dịch thuật cuả Google):

http://www.crt.com.cn/news2007/News/tgjx/121231112159HIHE0AA76C333BI6G85A.html

Tạm dịch ý nghĩa cuả phần đề cập đến quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam theo đoạn văn được dịch ra tiếng Anh:

Cờ Liên Xô là một lá cờ đỏ gồm liềm, búa và ngôi sao năm cánh. Cây búa tượng trưng cho giai cấp công nhân và liềm tượng trưng cho giai cấp nông dân. Sự kết hợp của hai là biểu tượng của liên minh công nhân và nông dân và là biểu tượng của Đảng Cộng sản. Ngôi sao năm cánh tượng trưng cho lao động năm ngón tay của mỗi bàn tay của công nhân và nông dân, và cũng là khẩu hiệu của những người vô sản trên thế giới. Màu đỏ là màu của cuộc cách mạng, và màu vàng là màu của ánh sáng cách mạng.

Các nước cộng hòa dựa trên Liên Xô và thêm một mô hình nhỏ. Cờ quân đội, vv cũng là cờ đỏ, búa liềm, ngôi sao năm cánh và các dấu hiệu khác. Bản chất của mẫu cờ quốc gia của Liên Xô là ý nghĩa ràng buộc Đảng Cộng sản Liên Xô với đất nước, để khi mọi người đồng ý với đất nước, họ tự nhiên có xu hướng đồng cảm với Đảng Cộng sản, thành lập đảng lãnh đạo đất nước và nhân dân, quyền tối cao của đảng, và yêu cầu nhân dân yêu nước.

Với sự phát triển vượt bậc của chiến lược cách mạng xuất khẩu của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa khác nhau đã được thành lập. Các nước này không chỉ nghiên cứu Liên Xô về hệ thống và ý thức hệ, mà cả cờ Liên Xô trở thành tấm gương cho các nước này học hỏi, tạo thành một gia đình cờ mới — – Cờ Pan-cộng sản (hoặc cờ đỏ). Các đặc điểm quốc gia ban đầu của các quốc gia này bị cấm xuất hiện và sử dụng. Chẳng hạn như Việt Nam, Khmer Đỏ, Mông Cổ, Donnu-Tawa, Afghanistan, Congo (Brazil) trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng. Một trong những điển hình là cờ Việt Nam —– Cờ đỏ sao Mai, được thông qua năm 1955 .Hoa văn là ngôi sao năm cánh màu vàng ở giữa lá cờ đỏ, màu đỏ tượng trưng cho cuộc cách mạng và chiến thắng,(cờ) sao Mai năm cánh đại diện cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,  năm cánh ngôi sao đại diện cho công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức và binh lính.Biểu tượng quốc gia Việt Nam cũng được mô phỏng từ Liên Xô. Nó bao gồm màu đỏ và màu vàng. Đỉnh của vòng tròn màu đỏ là sao Mai năm cánh, có ý nghĩa tương tự như ngôi sao năm cánh trong quốc kỳ.

Như vậy bài viết có tính cách nghiên cứu trong một trang mạng cuả Trung Cộng này đã khẳng định cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là một sản phẩm cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ

MỘT TRANG WEB CUẢ TRUNG CỘNG XÁC NHẬN QUỐC KỲ CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ NGUỒN GỐC TỪ TRUNG CỘNG CŨNG NHƯ CHO RẰNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TRƯỚC KIA LÀ MỘT LÃNH THỔ CUẢ TRUNG CỘNG

https://kknews.cc/zh-sg/history/mbkl44p.html

Một trang web cuả Trung Cộng in hình quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam với các chú thích như sau:

Hàng chử Hán màu đậm:

此国历代的国旗国徽都山寨中国,曾使用龙作为国家形象

Ý nghĩa tiếng Việt qua dịch thuật cuả Google

Các biểu tượng quốc gia của quốc gia (Như) Lá cờ quốc gia là tất cả ở Trung Quốc, và họ đã sử dụng rồng làm hình ảnh quốc gia của họ.

Hàng chử Hán phía dưới:

世界上有一个国家,历史上出处模仿山寨中国,并自称中国皇帝,这就是越南。在宋代以前越南是中国的郡县,后面一千年是中国藩属

Ý nghĩa tiếng Việt qua dịch thuật cuả Google

Có một quốc gia trên thế giới có lịch sử bắt chước ngôi nhà tranh Trung Quốc và tự xưng là hoàng đế Trung Quốc. Đây là Việt Nam. Trước thời nhà Tống, Việt Nam là quận của Trung Quốc, và một nghìn năm tiếp theo là chi Trung Quốc.

( Về phần nhận xét cuả tác giả Trung Cộng nói rằng cờ cuả Cộng Sản Việt Nam “tất cả ở Trung Quốc”  phải được hiểu rằng tác giả bài viết đứng trên quan điểm quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam từ cờ cuả mặt trận Việt Minh mà ra. Mà cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh là do Hồ Quang/Hồ Chí Minh mang từ Trung Hoa về Việt Nam)

https://kknews.cc/history/qa3y88.html

Một trang mạng online cuả Trung Cộng. Khi đề cập đến quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam trong bài viết ngày 06/10/2016 có đăng một bài có hình cờ đỏ sao vàng với tựa đề: ( Hàng chử trong ô màu xanh)“Quốc kỳ và quốc huy của đất nước này trong các triều đại trước đây được sao chép từ Trung Quốc, và con rồng được sử dụng làm hình tượng quốc gia.” ( 此國歷代的國旗國徽都山寨中國,曾使用龍作為國家形象原文網址 ).

Trong phần giải thích phía dưới. Tác giả có ghi rõ: (Trong ô màu đỏ)”Quốc kỳ của họ là cờ đỏ năm sao của Trung Quốc” ( 他們的國旗就是中國五星紅旗 ).

https://kknews.cc/news/axyozmg.html

Một bài viết online cuả Trung Cộng có tựa đề :” Những quốc gia và khu vực nào giống với lá cờ của Trung Quốc?” ( 和中國國旗相近的國家地區有哪些?). Trước tiên, họ đề cập tới quốc kỳ nền đỏ một sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam với lời dẫn giãi: (Phần trong ô màu đỏ)” Hơn nữa, do Việt Nam có một thời kỳ lịch sử là lãnh thổ của nước ta, cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa nên thiết kế của quốc kỳ cũng rất giống với nước ta là nền đỏ, nền vàng. ngôi sao, tôi cảm thấy Nó giống như một phiên bản cắt của lá cờ Trung Quốc.” ( 並且,由於越南在歷史上也有過是我國領土的時期,所以也受中華文化的深遠影響,所以在國旗的設計上與我國還是非常像的,因為就是紅底加上一顆黃星,小編感覺有點像中國國旗的刪減版 )

Như vậy; Những tác giả của những bài viết này khẳng định quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Cộng. Hiển nhiên họ muốn ám chỉ đó là lá cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước.

Trong trang mạng cuả Trung Cộng http://www.siwapu.com/etagid41171b0/ có đề tựa: “Cờ Việt Nam Trung Quốc” ( 越南中国国旗 ). Trong tiết mục:”Tại sao lá cờ của Việt Nam lại giống với Trung Quốc?” (越南的国旗与中国为什么那么相似?). Có những lời giải thích cho thấy nền đỏ – và cả ngôi sao vàng – đều mang tính chất Xã Hội Chủ Nghĩa phát xuất từ Liên Xô cũ. Tất nhiên cũng có nghĩa là màu đỏ trên quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt nam hoàn toàn không mang tính chất dân tộc .

Sau đây là vài đoạn trong trang mạng Trung Cộng nói trên nói rõ màu đỏ trên quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng đều mang tính chất  Xã Hội Chủ Nghĩa (Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế) phát xuất từ Liên Xô cũ.

http://www.siwapu.com/etagid41171b0/

Ý nghĩa câu tiếng Hán trong ô màu đỏ nhằm giải thích lý do tại sao cả quốc kỳ Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam đều là màu đỏ và có ngôi sao màu vàng năm cánh. Lý do là nền đỏ sao vàng là biểu tượng tốt nhất tượng trưng cho Chủ Nghĩa Xã Hội (= Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế ). Đồng thời có nghĩa là nền đỏ sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam:

Không có biểu tượng nào tượng trưng cho chủ nghĩa xã hội tốt hơn màu đỏ và năm ngôi sao-vàng trên nền đỏ (没有哪个符号比红色及五星更能代表社会主义——红底黄色 )

http://www.siwapu.com/etagid41171b0/

Ý nghĩa câu tiếng Hán trong ô màu đỏ; nhằm giải thích lý do tại sao quốc kỳ cuả Trung Cộng Và Cộng Sản Việt Nam đều màu đỏ. Lý do là bắt chước màu cờ cuả đàn anh Liên Xô:

“Ảnh hưởng của Liên Xô: Liên Xô là nước đầu tiên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhiều nước xã hội chủ nghĩa muốn anh cả Liên Xô thi đua học hỏi, trong đó có quốc kỳ lấy màu đỏ làm tông chủ đạo.”( 苏联的影响:苏联是第一个成功建立起社会主义的国家,很多社会主义国家都想苏联老大哥效仿学习,其中也包括国旗以红色为主调着一项 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: