CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ

Đảng Cộng Sản VN hiện có 2 lá cờ – Tất cả đều là nền đỏ –

Cờ Đảng có hình búa liềm thì ai cũng biết quá rõ đó là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế theo mẫu quốc kỳ của Liên Xô cũ. Còn quốc kỳ có một sao vàng năm cánh ở giữa – khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945 thì ngôi sao cạnh cong bầu, đến năm 1955 thì sửa lại cạnh thẳng

Với hy vọng làm sáng tỏ một vấn đề gây tranh cãi dai dẳng về nguồn gốc quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng dựa vào sự thật của lịch sử, Tôi mở chủ đề này, và cố gắng thâu lượm rất nhiều hình ảnh để chứng minh rằng: Cũng như lá cờ đảng có hình búa liềm. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hoặc cạnh cong bầu – mà bây giờ là Quốc Kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam . Thoạt tiên là một loại cờ mà Liên Xô cũ = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết =Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.) = SOVIET= CCCP (Союз Советских Социалистически х Республик) đã từng dùng với đầy đủ tất cả ý nghĩa y như biểu tượng búa liềm : Tượng trưng cho chủ thuyết Mác Lê-Nin. Tượng trưng cho khối Xã Hội Chủ nghĩa cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Tượng trưng cho đảng Cộng Sản Nga và các đảng Cộng Sản khác trên thế giới; Tượng trưng cho giai cấp công nông…Và được nhiều đơn vị trong quân đội Liên Xô cũ cũng như Hồng Quân Trung Cộng và một số tổ chức Cộng Sản khác trên thế giới dùng làm cờ đơn vị. Và nền đỏ sao vàng cũng là một trong các logo/symbnol được Liên Xô cũ hoặc Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin dùng trước khi cờ đỏ một ngôi sao vàng xuất hiện tai Việt Nam. Mặc dù logo/symbol một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này không phổ biến bằng các logo/symbol khác như hình búa liềm; ngôi sao đỏ hay ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Hay nói một cách khác. Nó là 1 trong các biểu tượng của Xã Hội Chủ Nghĩa (Socialist) hoặc của Cộng Sản (Communist) mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc hay lịch sử của nước Việt Nam .

Cộng Sản Việt Nam khẳng định cờ đỏ sao vàng phát xuất từ chính biến Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào tháng 11/1940. Hoặc do Nguyễn Hữu Tiến; Hoặc do Lê Quang Sô sáng tạo ra. Nhưng thật ra những người này chỉ thực hiện theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

Những bài viết trong nước khi nói về cuộc nổi dậy “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” đều đã xác định rỏ nguyên nhân trên

( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69 )

(http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=266 )

̣Tài liệu trên đây trong các trang của báo Cộng Sản Việt Nam trong nước đã chứng minh cho thấy cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ khởi nghĩa được thành hình là do thực hiện lời dặn dò của Trần Phú:

Mà Trần Phú chỉ có quyết định đó sau khi từ Liên Xô về – Nơi đầu não của thế giới Cộng Sản – Có dùng một lá cờ biểu tượng cho giai cấp vô sản công nông là sao vàng năm cánh giữa nền đỏ.

Sau đây là những hình ảnh chứng minh cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ

Cờ màu đỏ trơn biểu tượng cho giai cấp vô sản thoạt tiên xuất hiện tại cuộc Cách mạng Pháp 1789. Trong hình là cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ và có thêm lá cờ đỏ trơn cuả giai cấp vô sản

https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1848

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution_of_1848

(https://alittlebeatofknowledge.com/2015/03/28/year-of-revolution/philippoteaux_lamartine/ )

Cờ đỏ trơn xuất hiện tại Châu Âu lần thứ hai vào năm 1848 tại cuộc” Cách mạng mùa xuân” lan rộng khắp Châu Âu để phản đối các chế độ Quân Chủ

https://zingnews.vn/8-cuoc-noi-day-dam-mau-nhat-trong-lich-su-hien-dai-ky-1-post393347.html

Cờ màu đỏ trơn tiêu biểu cho giai cấp vô sản xuất hiện lần thứ ba tại Công Xã Paris vào năm 1871 như trong hình trên

Các hình trên là cờ đỏ cuả Công Xã Paris trong link https://www.zhihu.com/question/37333823

Cờ màu đỏ trơn xuất hiện lân thứ 4 là lá cờ biểu tượng của Phong Trào Công Nhân (Labour movement) của Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế (Cộng Sản II 1889-1914) . Lá cờ này tiêu biểu cho ngày Công Nhân Quốc Tế 01/05 (Labor Day). Là Ngày Quốc Tế Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế, là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động của phong trào Cộng Sản. Ngày 20/6/1889. Quốc Tế Cộng Sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, đại hội lần thứ nhất của Quốc Tế Cộng Sản II (Đệ Nhị Quốc Tế) đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng  )
Vào thời Kỳ cuả Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế. Lá cờ đỏ cuả ngày Labor Day chỉ biểu tượng cho giai cấp công nhân mà thôi . Cho nên trên nền cờ đỏ chỉ có dụng cụ tượng trưng cho giai cấp công nhân. (Xem các hình dưới)

The red flag as a sign of the Labour movement. 
https://www.cute-calendar.com/event/international-workers-day/38089.html

https://www.webdevelopersnotes.com/labour-day-international


         https://www.shutterstock.com/image-vect … s1U0g-1-32

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ

Nhưng đến thời kỳ cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin. Thì giai cấp vô sản được khẳng định là Công Nhân và cả Nông Dân với hai biểu tượng cuả 2 giai cấp này là Búa và Liềm. Do đó trên Quốc Kỳ cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết cũ có hình Buá Liềm. Đây là biểu tượng chính cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin. Tất cả các Đảng Cộng Sản trên thế giới đều lấy hình Buá Liềm làm đảng kỳ. Nhưng trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ còn một biểu tượng thứ hai để tượng trưng cho hai giai cấp vô sản Công nông nữa. Tuy không phổ biến bằng biểu tượng chính là Buá Liềm. đó là ngôi sao viền vàng năm cánh

Quốc kỳ Liên Xô cũ 

Biểu tượng cuả quốc kỳ chính thức cuả Liên Xô cũ. búa liềm vàng và ngôi sao viền vàng 

Ta hãy xem ý nghĩa cuả Quốc Kỳ cuả Liên Bang Xô Viết cũ theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4   

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động….

Nền đỏ tượng trưng cho máu mà công nhân và nông dân đổ xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng của họ. Nó tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871. Ý thức hệ cộng sản có thể nhận thấy thông qua lá cờ. Ngôi sao đỏ và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quốc kỳ Liên Xô bao gồm một lá cờ đỏ trơn cùng một búa-liềm vàng chéo nhau, phía trên nó là một ngôi sao viền vàng…. 

Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản 

Theo định nghĩa về Quốc kỳ Liên Xô cũ. Ta thấy: 

-Lá cờ đỏ là biểu tượng cuả ” Cách mạng ” có từ trước năm 1917. 

-Lá cờ đỏ tượng trưng cho máu cuả 2 giai cấp công nhân và nông dân. 

– Lá cờ đỏ là để vinh danh ngày quốc tế Lao Động (ngày lễ lao động cuả Cộng Sản Quốc Tế .Mồng 1 tháng 5) 

– Quốc kỳ nền đỏ cuả Liên Xô là để tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871 

–  Ngôi sao đỏ viền vàng và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. = Biểu tượng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế.

-Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ viền vàng đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

NHƯ VẬY. CHÚNG TA THẤY QÚA RÕ. BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ BUÁ VÀ LIỀM. MÀ CÒN CÓ CẢ NGÔI SAO ĐỎ VIỀN VÀNG NỮA

Ngôi sao đỏ viền vàng  – Biểu tượng thứ hai cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế – được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm lá cờ chính thức cuả Hồng Quân Liên Xô cũ – Và cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh viền vàng này cũng được coi là quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ.

Quân Kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army

= Cờ biến thể cuả Liên Xô cũ.

     ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4   )

Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = Ngôi sao đỏ viền vàng. Đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Đồng thời cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội bên cạnh biểu tượng búa liềm = Biểu tượng cho hai giai cấp vô sản công nông…Cũng được Liên Xô cũ cho làm thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cùng với hình Hồ chí Minh như hình dưới. Phải chăng Liên Xô cũ muốn ám chỉ Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam phát xuất từ liên Xô cũ ? 

https://www.aboutww2militaria.com/ww2-pattern-ussr-national-flag.html

Đôi khi. ngôi sao viền vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ – Biểu tượng thứ hai của hai giai cấp vô sản Công Nông sau hình Buá Liềm – Có viền vàng rất là dầy; gần như là một ngôi sao vàng ” đặc ” (Solid gold star) như hình trên. Đây là hình ảnh rất gần cho logo cuả Liên Xô cũ là hình búa liềm và ngôi sao vàng “đặc”

Comunist USSR map

https://www.dreamstime.com/stock-photo-comunist-ussr-map-image6334170

Do đó. Logo “biến thể” cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “đặc” thay cho ngôi sao viền vàng trên nền đỏ

https://www.warrelics.eu/forum/flags-banners-other-regalia/offered-soviet-flag-284157/

Ngôi sao vàng “ đặc “ cạnh thẳng hay cong bầu..trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô được dùng trên thực tế ngoài đời như  hình trên

http://cand.com.vn/Quoc-te/Tu-dau-nhieu-nuoc-phuong-Tay-ne-ngay-chien-thang-phat-xit-350262/
                              https://w-dog.pw/wallpaper/reichstag-mickey-mouse-berlin-victory-germany-soviet-union-red-flag/id/127537/

http://sw1942.blogspot.com/2015_03_01_archive.html
   http://elboletinrojo.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
https://communistpartymalta.blogspot.com/2015_05_01_archive.html

Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình búa liềm và ngôi sao vàng ” đặc “ được biết đến với tấm hình nổi tiếng chụp một người lính Hồng Quân Liên Xô cũ treo Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình buá liềm và ngôi sao vàng ” đặc” cạnh cong bầu trên nóc toà nhà Quốc Hội cuả Đức Quốc Xã khi Berlin bị Hồng Quân Liên Xô cũ chiếm đóng vào năm 1945. 

A Postage Stamp Shows Raising a Flag over the Reichstag, 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

https://www.gettyimages.at/detail/nachrichtenfoto/cuban-postage-stamp-shows-raising-a-flag-over-the-nachrichtenfoto/482462400

Cuban Postage Stamp Shows white dove of peace. 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

https://www.gettyimages.dk/detail/news-photo/cuban-postage-stamp-shows-white-dove-of-peace-40th-news-photo/482462402

Vì lý do đó. Trên  những con tem của CuBa được phát hành nhân 40 năm kỷ niệm chiến thắng Phát Xit Đức Quốc Xã 1985-1845. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn cạnh hình buá liềm

Đôi khi; biểu tượng biến thể cuả Liên Xô cũ là búa liềm với ngôi sao vàng “đặc” rất lớn. Đây là hình ảnh bắt nguồn cho một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng

https://www.123rf.com/stock-photo/former_ussr_flag.html?mediapopup=26790427&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliate&utm_campaign=314743_1195097&sscid=91k4_asyqf&sti=lor63pv4tswxkwtjib |                   

Vì ngôi sao vàng “ đặc” có cạnh thẳng hay cạnh cong bầu được Liên Xô cũ coi là một biểu tượng mang ý nghĩa như búa liềm. Cho nên đôi khi bản đồ cuả Liên Xô cũ được vẽ với biểu tượng búa liềm màu vàng nhỏ , nhưng với hình ngôi sao cạnh cong bầu rất lớn


              Vector – Soviet Union flag  design template     

https://www.shutterstock.com/image-vector/template-awards-official-document-flag-union-552782257

https://www.123rf.com/photo_78261414_stock-vector-flag-of-the-soviet-union-template-for-the-awards-the-official-document-to-the-flag-of-the-union-of-s.html

                 https://www.123rf.com/clipart-vector/so … p=78261460 

Hình trên có logo quốc kỳ Liên Xô cũ với một ngôi sao vàng năm cánh thật lớn với hàng chử  ” Soviet Union flag design template ” (Bản thiết kế mẫu cờ liên Bang Xô Viết) 

Như vậy chúng ta thấy rõ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ 

CẢ HÌNH BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Ý nghĩa cuả ngôi sao viền vàng trên quốc kỳ chính thức  – Cũng như về ngôi sao vàng ” đặc ” trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ…Trong bài về ý nghĩa quốc kỳ cuả liên Bang Xô Viết cũ được giải thích như sau: 

– Ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ.. hoặc ngôi sao vàng ” đặc “. Là đại diện cho đảng Cộng Sản Liên Xô. Vị trí ngôi sao trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội chủ nghĩa đệ tam quốc tế 

– Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng ” đặc ” cũng là biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội giống như búa liềm. 

Do đó. Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng ” đặc” cũng là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế giống như biểu tượng búa liềm. 

Mà búa liềm tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông. Do đó, ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ cũng như ngôi sao vàng ” đặc ”  cũng biểu tượng cho giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Về vấn đề trên lá quốc kỳ của Liên Xô cũ có 3 biểu tượng tiêu biểu cho Liên Xô và cũng đồng thời tiêu biểu cho khối Cộng Sản đệ tam quốc tế là : Búa; Liềm và ngôi sao vàng năm cánh..thì không có hình ảnh nào cụ thể cho bằng những hình dưới đây : 


     Star, sickle and hammer – yellow symbol on red background 
http://www.alamy.com/stock-photo-star-s … 20785.html
https://www.shutterstock.com/image-vect … zADtA-1-41
https://www.dreamstime.com/stock-illust … ge99420756
  https://www.canstockphoto.com/star-sick … 21908.html


  Star, sickle and hammer – yellow symbol on red background 
http://www.alamy.com/stock-photo-star-s … 11857.html

Trong những trang có tên ” Star; sickle and hammer  ” (Ngôi sao; và búa liềm). Có những tấm hình nền đỏ và có cả 3 biểu tượng của cộng sản : Búa vàng; Liềm vàng và ngôi sao vàng lần lượt nằm thành những hàng như nhau. Không có cái nào to hơn; không có cái nào nhỏ hơn. Có nghĩa là. Ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm.

https://pixlr.com/hr/stock/details/1128115970-star,-sickle-and-hammer—yellow-symbol-on-red-bac/

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/star-sickle-and-hammer-vector-21940742

Những symbol của các tổ chức/đảng Cộng Sản trên thế giới thuộc Cộng Sản đệ tam quốc tế được trình bày trên đây có cả 2 biểu tượng buá liềm màu vàng cũng như ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả cộng sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ, mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Ai cũng biết rõ buá liềm là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Nó tượng trưng cho : Chủ thuyết Mác Lê-Nin; Giai cấp công nông; Liên Xô cũ; Đảng Cộng sản nắm quyền trong một quốc gia theo đường lối XHCN; Cộng Sản đệ tam quốc tế (Thế giới XHCN).
Hình trên có nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên đó có biểu tượng buá liêm và ngôi sao vàng năm cánh to như nhau. Do đó ta nhận thấy cũng như búa liềm. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và cũng có đầy đủ ý nghiã về ý thức hệ Cộng Sản y như biểu tượng buá liềm.

CCCP Russian supermarket

https://www.airbnb.com/things-to-do/places/2325343

 Một hình chứng minh đảng Cộng Sản Liên Xô cũ cũng dùng hai biểu tượng buá liềm vàng; cũng như một ngôi sao vàng trên nền đỏ ngang như nhau.

Một siêu thị tại Nga hiện nay- Mà chủ nhân chắc hẳn là một cựu đảng viên đảng Cộng Sản cuả Liên Xô cũ- Có bảng hiệu nền đỏ mang tên CCCP – Là chử viết tắt cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết theo tiếng Nga (Союз Советских Социалистических Республик). Hai bên chử CCCP này là buá liềm và một ngôi sao vàng năm cánh.

This pair of mismatched Putin’s USSR Cufflinks includes one Russian Yellow Star cufflink and one Russian CCCP Communist Logo red yellow cufflink. 

https://www.ebay.com/itm/Red-Yellow-Retro-Style-Cufflinks-Russian-Star-Hammer-Sickle-Cuff-Links-New/291471780203?hash=item43dd12696b:g:hR0AAOSwKrhVXjug

https://www.ebay.co.uk/itm/171903942934

https://www.ebay.co.uk/itm/171911832463

https://www.ebay.co.uk/itm/312182298233

https://www.ebay.co.uk/itm/291471780203

Ebay rao bán 2 khuy Măng-sét cài cổ tay áo (cufflinks) cuả Tổng Thống Nga Putin. Một cái có hình búa liềm vàng trên nền đỏ. Cái kia có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Putin là một sĩ quan cuả cơ quan tình báo KGB cuả Liên Xô cũ. Cho nên ông ta dùng khuy măng-xét là biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ là búa liềm vàng trên nền đỏ. Tất nhiên – Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ- Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của khuy măng-xét kia tất nhiên cũng là một biểu tượng khác cuả Liên Xô cũ

https://www.star-child.co.uk/babyshoes/ … -red-shoes

 Trong một trang mạng bán giày cho trẻ em. Có rao bán một đôi giầy trẻ em có mang đủ 2 biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ trên 2 chiếc giày : Buá Liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ

Communist Symbolism

https://favpng.com/png_view/communism-communist-symbolism-the-communist-manifesto-communism-communist-party-png/bLR2zV4s

Biểu tượng Cộng Sản quốc tế là gồm cả búa liềm vàng và cả ngôi sao vàng trên nền đỏ

 Communist Symbol

Một tác giả đã vẽ ra một bức họa mang tên “Biểu tượng cộng sản” (Communist Symbol) là 4 cạnh hình vuông mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế . Có hai góc đối diện nhau mang hình búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Và hai góc đối diện còn lại mang hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Do đó chúng ta thấy : Cũng như biểu tượng búa liềm vàng trên nền đỏ; Ngôi sao vàng năm cánh – cạnh thẳng hay cong bầu – trên nền đỏ cũng là một biểu tương cuả Cộng Sản quốc tế. Cho nên không phải chỉ có đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam mang hình búa liềm mới là biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Mà cả quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Young Communist League 

 ( https://yclbritain.wordpress.com/2015/0 … our-voice/ ) 

Logo cuả Liên đoàn Sinh viên Cộng Sản Anh Quốc  y hệt như quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là gồm cả 2 biểu tượng chính và phụ tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Chỉ khác là họ rất chú trọng vào ngôi sao vàng, vì nhìn vào hình trên sẽ thấy ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Khác với quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh nhỏ hơn hình buá liềm.

Smells Like Communism T-Shirt  

https://www.zazzle.com/smells_like_communism_t_shirt-235445829419929351

Trong trang chuyên bán áo sơ mi và áo thun in hình chống Cộng Sản (Anti Communist T-Shirts & Shirts). Có trình bày một cái áo thun có tên:” Có mùi Cộng Sản : (Smells Like Communism). Cái mùi đó từ một con lừa có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và trên người con vật đần độn này có đủ hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là Búa liềm vàng và ngôi sao vàng. Như vậy; với hình ảnh chống Cộng này đã cho thấy cả buá liềm cũng như ngôi sao vàng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc  tế

https://www.redbubble.com/i/poster/My-Cat-is-A-Communist-by-hectorgool/61559971.LVTDI

Một poster tuyên truyền của Cộng Sản mang tên :”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist). Tất nhiên; poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên poster có in hình dấu chân của con mèo. Còn biểu tượng cuả Cộng Sản không phải là hình búa liềm nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.redbubble.com/i/sticker/my-cat-is-a-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60477894.EJUG5

https://www.redbubble.com/i/poster/my-cat-is-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60481606.LVTDI

https://www.redbubble.com/i/poster/my-cat-is-a-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60488129.LVTDI

Thêm một poster : ”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist) với hình con mèo Cộng Sản đội nón đỏ sao vàng của Cộng Sản quốc tế

https://www.redbubble.com/i/sticker/My-Cat-is-a-Communist-by-ArtByGordo/62832176.EJUG5

Con mèo Cộng Sản đội nón sĩ quan Hồng Quân Liên Xô với nền đỏ sao vàng rất lớn ở phía sau lưng. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.redbubble.com/i/sticker/My-Cat-is-a-COMMUNIST-by-Ramzey/61453816.EJUG5

Một poster có hàng chử: ”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist) với nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hai ngôi sao vàng năm cánh hai bên

https://www.reddit.com/user/communist10101

Trong một diễn đàn mà có một câu bằng tiếng Tây Ban Nha :” Chủ Tịch Gonzalo (của Peru) muôn năm (Que viva el Presidente Gonzalo)”. Trên câu tung hô lãnh tụ Cộng Sản Peru này là 4 khuôn mặt cuả Marx; Lê Nin; Mao và Gonzalo. Chắc chắn đây là một diễn đàn cuả những người Cộng Sản Nam Mỹ. Bên cạnh 4 khuôn mặt cuả 4 lãnh tụ Cộng Sản đó là 3 lá cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế xếp lên nhau. Cái lá cờ đâu tiên mang chử Front (Cờ của Mặt Trận) có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Lá cờ thứ hai mang hình búa liềm trên nền đỏ và có chử Army (Cờ quân đội- Quân kỳ). Lá cờ thứ ba có hình buá liềm và có cả ngôi sao vàng trên nền đỏ và có chử Party (Đảng Cộng Sản). Như vậy hình ảnh 3 loại cờ cuả đảng Cộng Sản Peru này đã nói lên một ý nghĩa : Cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ cũng là những biểu tượng của Cộng Sản quốc tế

значок 1917.Huy hiệu 1917

https://ru.dreamstime.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-image94583254

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có con số 1917 là năm đảng Cộng Sản nắm quyền tại Nga. Có cả hai hình ảnh buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ to như nhau – Chưa kể ngôi sao vàng được để ở trên-. Điều này chứng tỏ đối với Liên Xô cũ; thì buá liềm và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

https://www.redbubble.com/i/poster/Workers-of-the-World-Unite-by-DiscoBolshevik/39449860.LVTDI

Câu tuyên bố nổi tiếng cuả Karl Marx và Friedrich Engel ” Tất cả công nhân trên thế giới; hãy đoàn kết lại” (Workers of the world, unite!) được trình bày trên màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và có cả búa liềm và ngôi sao năm cánh cũng màu vàng. Nhưng ngôi sao năm cánh được đặt phía trên chử Unite; còn búa liềm thì ở phía dưới. Do đó ta thấy cả búa liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng trên nền đỏ cũng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

All power to the Soviets Tất cả quyền lực cho Liên Xô

https://www.redbubble.com/i/sticker/All-Power-to-the-Soviets-by-DiscoBolshevik/39449655.EJUG5

Hình trên là một poster tuyên truyền có hàng chử : “Tất cả sức mạnh cho Liên Xô” (All power to the Soviets). Phía dưới là hình búa liềm nhỏ. Nhưng chính giữa là một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ. Như vậy trong poster tuyên truyền này. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng chính cuả Liên Xô cũ. Hơn là búa liềm.

Better Red Than Dead

https://untappd.com/b/two-blokes-brewing-better-red-than-dead/2554116

Một poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với hai bàn tay nắm búa liềm và hàng chử: “ Là Cộng Sản thì vẫn tốt hơn là phải chết” (Better Red Than Dead). Nhưng hai bên buá liềm là hai ngôi sao vàng năm cánh. Do đó. Cũng như buá liềm; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Một poster có hình Lê-Nin; mang màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế. Và được ghi rõ là: “Đảng Cộng Sản” (Communist Party). Mà trên đó có 4 ngôi sao vàng tại 4 góc. Thì hiển nhiên ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê-Nin.

https://canarias-semanal.org/art/31939/comunistas-gallegos-se-recomponen-en-una-nueva-organizacion

Một trang online của đảng Cộng Sản Galega (Galega là một khu vực tự trị nằm phía Tây Bắc của của Tây Ban Nha và nằm phía Bắc của Bồ Đào Nha) có tên: Đảng Cộng Sản cho Cộng Hòa Galega (Tiếng Tây Ban Nha Partido Comunista pola República Galega; viết tắt là PCRG). Cái hình chính tất nhiên mang màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế. Ngoài biểu tượng búa liềm nằm trên bản đổ xứ Galega thì có đến 3 ngôi sao vàng năm cánh nằm hai bên bốn chử cái PCRG. Điều này cho thấy. Cũng như biểu tượng búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu  tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế.

https://kartinkin.net/16784-fon-sovetskij-sojuz.html

Mới nhìn vào hình trên. Ai cũng biết rõ đó là một poster mang tính Cộng Sản quốc tế vì có hình búa liềm vàng trên trái địa cầu có các châu lục mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Và nền poster cũng mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Nhưng trên cao nhất là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Như vậy cũng như buá liềm; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.bilibili.com/video/BV1vW411X7Cd/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.17

Hàng trên : 德国30年代反法西斯歌曲《秘密集结》Bài hát chống phát xít Đức “Cuộc hành quân bí mật” những năm 1930.

Der heimliche Aufmarsch: Cuộc hành quân bí mật.

Một video của Trung Cộng nói về cái gọi là :” Cuộc hành quân bí mật” của Cộng Sản Đức chống lại Phát Xít Đức vào thập niên 1930. Hình chính là một hình chử nhật như lá cờ có màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với hình thế giới màu vàng. Trên cao là một ngôi sao vàng chứ không phải hình búa liềm. Cộng với hai ngôi sao vàng hai bên. Nội dung của sự trình bày này có ý nghĩa : Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế.

Cellules communistes combattantes Những tế bào Cộng Sản chiến đấu

https://vk.com/@stalinheads-srazhauschiesya-kommunisticheskie-yacheiki

Một tổ chức ngầm thuộc cánh tả của Bỉ được thành lập năm 1983 mang tên: ”Những tế bào Cộng Sản chiến đấu” (Cellules communistes combattantes) viết tắt là CCC. Có chử “Cộng Sản” (communistes) thì đương nhiên đây là một tổ chức của đảng Cộng Sản. Hơn nữa nền cờ mang màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế. Nhưng biểu tượng trên nền đỏ là một ngôi sao vàng năm cánh. Trong khi bài viết hoàn toàn không đề cập đến Cộng Sản Việt Nam. Do đó. Nền đỏ sao vàng của tổ chức Cộng Sản Bỉ này mang tính chất của Cộng Sản Quốc Tế. Không phải là một biểu tượng riêng của Cộng Sản Việt Nam.

If We’re Going to Defeat Capitalism, We Need to Build a Working Class Base – Right Now – The Multinational Communist Party:  Nếu chúng ta chuẩn bị đánh bại chủ nghĩa tư bản, chúng ta cần xây dựng cơ sở giai cấp công nhân – Ngay bây giờ – Đảng cộng sản đa quốc gia

https://mobile.twitter.com/makasimotema

Logo của Đảng Cộng Sản Đa Quốc Gia “The Multinational Communist Party” viết tắt là MCP là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Mặc dù đây là một tổ chức tưởng tượng mang tính cách ước mơ của tàn quân Cộng Sản quốc tế. Nhưng nó cũng cho thấy một đặc điểm là một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.

(Hình phóng lớn)

The newspaper of the international communist workers party: Tờ báo của đảng công nhân cộng sản quốc tế.

https://icwpredflag.org/CurrentE/050913/index.html

Một trang báo online của tàn quân Cộng Sản Quốc Tế mang tên Cờ Đỏ “ Red Flag” được ghi chú là “Tờ báo của đảng công nhân cộng sản quốc tế” (The newspaper of the international communist workers party). Hình chính là một đôi nam nữ mang cờ đỏ có 4 chử cái ICWP là viết tắt của câu International communist workers party/ Đảng công nhân cộng sản quốc tế. Còn lá cờ còn lại là cờ đỏ sao vàng. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ này là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế.

Một poster của đảng Cộng Sản Mexico (Partido Communista de México)  có nội dung: ”Vì tương lai cách mạng và cộng sản! Vô sản các nước đoàn kết lại!”. (Por la revolución y el futuro comunista! Proletarios de los paises, unios!). Trên poster trình bày hai ngôi sao của Cộng Sản quốc tế (Soviet Star). Ngôi sao phổ biến nhất màu đỏ nằm ở phía dưới trong bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Còn biểu tượng chính của Cộng Sản đệ tam quốc tế là búa liềm thì rất nhỏ; trở thành hai cái kim chỉ giờ và chỉ phút trong cái đồng hồ to ở phía trên có chứa ngôi sao vàng – Là loại sao Soviet ít phổ biến hơn – Trong poster của đảng Cộng Sản Mexico này thì ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là chính. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính dân tộc Việt Nam.

https://www.bytetech.com.cn/about/news/nWfApYwiXZebvloK

Trên là poster kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Hoa 1921-2021. Poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế . Và có biểu tượng chính cuả Cộng Sản quốc tế tiêu biểu cho một đảng Cộng Sản đang cầm quyền là hình buá liềm đen bên trái; nhưng rất mờ. Lại có một biểu tượng khác cũng tiêu biểu cho một đảng Cộng Sản đang cầm quyền tại một quốc gia theo đường lối XHCN Mác Lê-Nin – Tuy không phổ biến bằng biểu tượng búa liềm – là ngôi sao vàng trên nền đỏ. Cộng Sản Việt Nam cho rằng không hề bắt chước hình ngôi sao vàng trên nền đỏ trên quốc kỳ cuả Trung Cộng. Vì Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam có trước Quốc kỳ Trung Cộng (1945-1949). Nhưng thật ra. Đảng Cộng Sản Trung Hoa thành lập trước đảng Cộng Sản Việt Nam 9 năm (1921-1930). Do đó những biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế như ngôi sao vàng trên nền đỏ thì đảng Cộng Sản Trung Hoa cũng đã dùng trước đảng Cộng Sản Việt Nam.

https://www.istockphoto.com/photo/communist-book-on-a-wood-board-gm1312758972-401463120?phrase=ussr%20star

Một hình trong https://www.istockphoto.com  có trình bày một cuốn sách bìa đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh với ghi chú :” Cuốn sách cộng sản trên một bảng gỗ trong kho hình ảnh”  (Communist book on a wood board stock photo) . Chử Communist mang ý nghĩa Cộng Sản quốc tế. Như vậy ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của hình này mang ý nghĩa là một biểu tượng của cộng Sản quốc tế.

https://olivertalk.com/serie/uniao-sovietica/

Meritocracia No Comunismo

Một trang mạng chống Cộng Sản bằng tiếng Bồ Đào Nha của chuyên viên Luật khoa Luciano Moreira de Oliveira của Bồ Đào Nha,,,đã trình bày một loạt 10 tập về những chủ trương bất công cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản ( Série Comunismo10 episódios ). Trong tập thứ 10 có đề cập tới một đặc điểm của chủ nghĩa Cộng Sản là :” Chế độ khen thưởng không phải chủ nghĩa cộng sản” (Meritocracia No Comunismo). Yếu tố chủ nghĩa Cộng Sản mà tác giả đề cập tới trong tập này không phải là hình búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế.

https://store.vectorvault.com/products/Vector-Communist-Star-Icon.html

Trên là một hình mang tên :”Biểu tượng ngôi sao Cộng Sản” (Vector Communist Star Icon) có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó chứng tỏ Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Áp phích Cộng sản – Ngôi sao năm cánh

Một poster cuả Cộng Sản (Communist Poster) Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Chứng tỏ ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

https://stock.adobe.com/images/yellow-communist-star-and-cross-metaphor-of-head-of-roman-catholic-church-pope-francis-and-his-critique-of-neoliberal-economy-slavery-exploitation-poverty-appeal-for-equality-of-socialism/117725863

Một trang online  bằng tiếng Anh – Chắc chắn là của tàn quân Cộng Sản – trình bày một poster có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – Y hệt như quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam – Và được ghi chú rất rõ là : Ngôi sao cộng sản màu vàng (Yellow communist star). Giữa ngôi sao vàng của chủ nghĩa Cộng Sản đó là một hình thập tự của Giáo Hôi Công Giáo. Ý muốn nói cả Công Giáo và Cộng Sản đều có chung lý tưởng là thành lập một xã hôi bình đẳng. Nhưng dầu mục đích của hình này là gì đi nữa. Thì vô tình tác giả đã cho thấy : Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.

Lược dịch ý nghĩa của lời giải thích :

Ngôi sao cộng sản màu vàng và chữ thập. Phép ẩn dụ về người đứng đầu Giáo Hội Công giáo La Mã, Giáo hoàng Francis, và sự phê phán của ông đối với nền kinh tế tân tự do (nô lệ, bóc lột, nghèo đói). Kêu gọi bình đẳng xã hội chủ nghĩa [ Yellow communist star and cross. Metaphor of head of roman catholic church, Pope Francis, and his critique of neoliberal economy ( slavery, exploitation, poverty ). Appeal for equality of socialism]

( Tác giả cựu đảng viên Cộng Sản này mập mờ đánh lận con đen. Đức Giáo Hoàng lên án nạn nô lệ, bóc lột, nghèo đói và kêu gọi thực hiện bình đẳng xã hội: Equality of society. Chứ Đức Giáo Hoàng không hề kêu gọi thực hiện sự bình đẳng theo chủ thuyết của Chủ Nghĩa Xã Hội: Equality of Socialism)

https://stock.adobe.com/images/socialist-star-logo-vector/140853821?asset_id=140853782

Trên là một hình mang tên :”Biểu tượng ngôi sao Xã Hội Chủ Nghĩa” ( Socialist Star Logo Vector ) có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

(Tại sao các symbol có hình búa liềm không phải màu vàng; cũng như ngôi sao đỏ viền vàng=ngôi sao viền vàng trên nền đỏ không được trình bày. Là vì đảng kỳ cuả cộng sản việt nam là búa liềm vàng trên nền đỏ, Và quốc kỳ của đảng  Cộng Sản Việt Nam là ngôi sao vàng trên nền đỏ. Cho nên chỉ có những symbol cuả các đảng/tổ chức cộng sản thuộc cộng sản đệ tam quốc tế có cả hai biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh đựơc trình bày mà thôi. Để chứng tỏ không phải chỉ có biểu tượng buá liềm vàng trên nền đỏ̃ cuả đảng kỳ cộng sản Việt Nam mới là sản phẩm của cộng sản đệ tam quốc tế. Mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế y như biểu tượng búa liềm; phát xuất từ Liên Xô cũMà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.) 

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN

https://mtqual.wordpress.com/category/i … ch/page/2/ https://www.behance.net/gallery/1964649/Philographics Bây giờ chúng ta hãy nhìn cuốn sách về Chủ Nghĩa Mác có bìa màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và chính giữa bìa đỏ của sách có một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy nền đỏ sao vàng cuả cuốn sách này tượng trưng cho chủ thuyết Mác…

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (1)

 Trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ (Symbol; logo; icon) và khối Cộng Sản quốc tế thì biểu tượng chính là búa liềm. Ngoài ra còn có biểu tượng ngôi sao Liên Xô nữa. Ngôi sao chính cuả Liên Xô cũ (Soviet star) là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Nếu đứng một…

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG

http://sakhalinmuseum.ru/exhb_id_62038.php http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd. … cartelismo Một poster cuả Liên Xô cũ với hình tượng đài Công Nông (tiếng Nga là: Рабо́чий и колхо́зница) với nền đỏ của Công Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Với poster này đã cho ta thấy rõ – Cũng như búa liềm – Một ngôi sao vàng…

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (2)

http://www.forocomunista.com/t34243p10- … os-y-demas https://www.liveauctioneers.com/item/95 … litho-1957 Một poster quảng cáo cho ngành hoả xa cuả Liên Xô cũ có hình một chiếc xe lữa sơn màu đỏ chạy dưới một lá cờ buá liềm. Nhưng đầu máy xe có một ngôi sao vàng năm cánh cùng 4 chử CCCP. Như vậy. Một ngôi sao vàng…

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN

This image has an empty alt attribute; its file name is image-522.png


https://mtqual.wordpress.com/category/i … ch/page/2/

https://www.behance.net/gallery/1964649/Philographics

Bây giờ chúng ta hãy nhìn cuốn sách về Chủ Nghĩa Mác có bìa màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và chính giữa bìa đỏ của sách có một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy nền đỏ sao vàng cuả cuốn sách này tượng trưng cho chủ thuyết Mác Lê-Nin

This image has an empty alt attribute; its file name is image-524.png

https://www.facebook.com/institutemel/

http://misiones.minrex.gob.cu/en/articulo/joint-declaration-communist-and-workers-parties-solidarity-yes-blockade-no-we-demand  

https://mobile.twitter.com/institutemel  

Một cuốn sách với đề tựa “ Những văn bản căn bản cuả học viện Mác Ănghen Lênin ” được rao bán trên Amazon. Trang bìa có hình ba ông tổ Cộng Sản này trên nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ một cách rất chắc chắn rằng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Tuy không được dùng phổ biến như biểu tượng búa liềm. Hình này cũng có trên một trang Facebook  mang tên Marx Engels Lenin Institute (Học viện Mác Ănghen Lênin)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-525.png

Marx Lenin & Engels Coffee Mug

Hình ba ông tổ Cộng Sản Marx Engels và Lenin trên nền đỏ sao vàng. Khẳng định một điều là nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả chủ thuyết Mác Lê-Nin

This image has an empty alt attribute; its file name is image-526.png

 Communism and socialism icons

https://www.1001freedownloads.com/free-vector/communism-and-socialism-icons

Một poster có tựa đề :” Những biểu tượng cuả Cộng Sản Chủ Nghiã và Xã Hội Chủ Nghĩa (Communism and socialism icons). Đã vẽ ra tất cả là 8 biểu tượng : 1 hình Mao trạch Đông; 1 cuốn sách chử Tàu có hình có buá liềm vàng trên nền đỏ; 2 búa liềm vàng nằm giữa ngôi sao đỏ; 1 cuốn sách tiếng Nga màu đỏ; 1 súng tiểu liên cuả Liên Xô cũ; và 2 lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Xem các từ khóa (Tags) thì thấy các từ : revolution ( Cách mạng ), china ( Trung Cộng), politics ( Chính trị ),  communism( Chủ nghĩa Cộng Sản),  Mao,  socialism ( Xã Hội Chủ Nghĩa),  anti-capitalism ( Chống lại tư bản),  peasants ( Nông dân)…. Mà hoàn toàn không thấy chử Việt Nam. Do đó; nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu chính giữa này là một biểu tượng cuả Xã Hội Chủ Nghiã theo đường lối Cộng Sản Mác Lê-Nin Mao. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Một cuốn sách có đề tựa “Chủ Nghĩa Xã Hội ” (Socialism). Màu của nó là màu đỏ cuả Chủ Nghĩa Xã hội theo đường lối Marx Lê-Nin. Nhưng biểu tượng là một ngôi sao vàng năm cánh. Hình bià cuốn sách đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là 1 biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế theo chủ thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Marx Lê-Nin mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://www.researchgate.net/publication/329814547_Socialismo

Một cuốn sách nói về Chủ Nghĩa Xã Hội bằng tiếng Tây Ban Nha ( Socialismo ) cuả tác giả Valter Pomar có màu đỏ cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Y hệt như quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả chủ thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa

This image has an empty alt attribute; its file name is image-529.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-531.png

Marx’s Associated Mode of Production: A Critique of Marxism (Marx, Engels, and Marxisms)

https://www.palgrave.com/la/book/9781137579713

https://urpe.wordpress.com/2016/09/14/new-book-by-paresh-chattopadhyay-marxs-associated-mode-of-production-a-critique-of-marxism/

Tủ sách cuả Cộng Sản mang tên Marx, Engels, and Marxisms ( Marx, Engels và chủ nghĩa Mác) xuất bản nhiều cuốn sách nói về chủ nghĩa Mác như cuốn sách trên đây. Và bất kỳ cuốn sách nào trong tủ sách Marx, Engels, and Marxisms này đều có một logo tròn mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế phía trên bià sách với các chử Marx, Engels, and Marxisms màu vàng nằm vòng tròn bao quanh một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa logo. Như vậy, Chỉ một cái logo nền đỏ sao vàng mang các chử này đã cho chúng ta một kết luận chắc chắn : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Chủ thuyết Mác Ăng Ghen. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is 41e-kXQi6lL._SX312_BO1,204,203,200_.jpg

Anti-Capitalism: A Marxist Introduction

https://www.goodreads.com/book/show/874678.Anti_Capitalism

https://www.pdfdrive.net/anti-capitalism-a-marxist-introduction-free-e7777913.html

Một cuốn sách mang tựa đề: ”Chống chủ nghĩa tư bản: Lời giới thiệu của chủ nghĩa Mác” (Anti-Capitalism: A Marxist Introduction). Chủ nghĩa Mác cuả trang bià cuốn sách này là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Do Đó. Nền đỏ sao vàng là biểu tượng cuả chủ Nghĩa Mác (Marxist)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-535.png


https://www.spreadshirt.fr/socialisme+m … e=5&view=1 

Hình trên là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hình ngôi sao vàng năm cánh được kết bởi những chử : Lênin; Marx ( Karl Marx); Solidarity ( Đoàn kết); Socialism ( Xã Hội Chủ Nghĩa ) ; Workingclass (Giai cấp công nhân)….. 

Do đó; hiển nhiên nó mang một ý nghĩa: nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cũng biểu tượng cho Xã Hội Chủ Nghĩa; cho giai cấp công nông; phát xuất từ chủ nghĩa Mác-Lê Nin 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-536.png

socialist star logo vector.
http://www.shutterstock.com/pic-3480530 … iB4aw-1-63

Còn hình nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên đây có phải là quốc kỳ của Đảng Cộng Sản VN không. Xin thưa là không phải. Vì trong trang mạng Socialist Stock được ghi chú là “Ngôi sao biểu tượng Xã Hội Chủ Nghĩa”  – Socialist star logo vector – . Hoàn toàn không mang tính dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-538.png

Trong trang Facebook cuả những cựu đảng viên Cộng Sản còn tiếc nuối thời vàng son quá khứ mang tên All Marxist-Leninist Union (Hiệp hội cuả tất cả những người theo chủ nghĩa Mác Lê Nin) https://www.facebook.com/scarletrevs/   Có một youtube quay cảnh 4 công nhân có vóc dáng của người Tây phương với râu quai nón rậm – Chắc chắn không phải là người Việt Nam- .Họ mang tạp-dề màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên 2 tay của mỗi người cầm buá và liềm màu vàng là biểu tượng chính thức cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa theo đường lối Mác Lê-Nin. Nhưng trên tạp dề màu đỏ cuả 4 công nhân này là một ngôi sao vàng. Như vậy qúa rõ ràng. Cũng như búa liềm màu vàng trên nền đỏ. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa theo đường lối Mác Lê-Nin. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-539.png

https://keepcalms.com/p/keep-calm-and-learn-mac-lenin/

Có một poster mang hàng chử ” Cứ giữ yên lặng (giữ bí mật) mà học tập chủ nghĩa Marx Lênin” ( Keep Calm and learn Mac Lenin).Tất nhiên là poster này có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và có một hình buá liềm màu vàng trên nền đỏ. Nhưng hình buá liềm này nhỏ. Và có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn nằm giữa poster. Như vậy. Cái poster tuyên truyền cho chủ nghĩa mác Lê Nin này đã nói lên một ý nghĩa rất rõ ràng ; Cũng như biểu tượng búa liềm, một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Một cuốn sách có tên ” Giới thiệu về chủ nghĩa Marx”( Introduction-to-marxism). Bìa sách là hình một ngôi sao vàng lợt trên nền đỏ lợt (màu hồng). Dù màu sắc không đậm thì hình bià cũng mang ý nghĩa nền đỏ sao vàng. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Mác Lênin

This image has an empty alt attribute; its file name is image-543.png

Плакат с изображением лидеров СДП Румынии и основателей коммунистической идеологии Poster của các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội Romania và những người sáng lập hệ tư tưởng cộng sản

https://moldova.europalibera.org/a/romanians-turn-out-in-mass-protests-to-demand-resignation-of-government/29430875.html

Trên là những cựu đảng viên đảng Cộng Sản Romani ̣(Social Democratic Party of Romania) cầm một tấm bảng có hình 2 lãnh tụ Cộng Sản Romani và 3 lãnh tụ của Cộng Sản quốc tế là Kark Marx; Friedrich Engels và Vladimir Lenin. Tất cả trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả chủ thuyết Marx Lenin cuả Cộng Sản quốc tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ. Trần Phú – Một đảng viên cuả Cộng Sản quốc tế được đào tạo từ Liên Xô cũ – Đã nhắn nhủ với thuộc cấp là quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản phải là nền đỏ sao vàng là vì ông ta muốn một nước Việt Nam Cộng Sản phải nằm trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản quốc tế với chủ thuyết Mác Lê do Liên Xô lãnh đạo.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-544.png

socialist star logo vector.

https://stock.adobe.com/images/socialist-star-logo-vector/140853821

https://www.europosters.eu/socialist-star-logo-vector-f140853782

Hình một ngôi sao vàng trên nền đỏ được chú thích : “Ngôi sao Xã Hội Chủ Nghĩa”. Kèm với hình ngôi sao là một phần bánh răng cưa để biểu tượng cho giai cấp công nhân. Như vậy một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là 1 trong các biểu tượng cuả Xã Hội Chủ Nghĩa mang chủ thuyết Mác Lê-Nin.

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (1)

 Trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ (Symbol; logo; icon) và khối Cộng Sản quốc tế thì biểu tượng chính là búa liềm. Ngoài ra còn có biểu tượng ngôi sao Liên Xô nữa. Ngôi sao chính cuả Liên Xô cũ (Soviet star) là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Nếu đứng một mình thì ngôi sao đỏ là phổ biến nhất. Vì Cộng Sản có hai màu chính là đỏ và vàng. Cho nên ngôi sao Liên Xô/Soviet Star đôi khi cũng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Mặc dù ít phổ biến hơn ngôi sao đỏ (  https://www.shutterstock.com/search/soviet+star )

Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản mang tên ” Nam Kỳ Khởi Nghĩa” vào tháng 11/1940. Hoặc do Nguyễn Hữu Tiến; Hoặc do Lê Quang Sô tạo ra.
Nhưng thật ra. Ý tưởng “Quốc Kỳ” cho một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng là do ý định cuả Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam (Lúc đó mang tên là đảng Cộng Sản Đông Dương)

Năm 1940, Xứ uỷ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam kỳ họp quyết định khởi nghĩa, đã thực hiện di huấn của đồng chí Trần Phú lấy cờ đỏ sao vàng làm lá cờ khởi nghĩa. 

https://nhanvanviet.com/chong-dbhb/la-co-do-sao-vang-la-quoc-ky-cua-to-quoc-viet-nam/

Và Trần Phú chỉ có tư tưởng lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai sau khi được đào tào từ Liên Xô củ về –  Nơi có biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Tuy không phổ biến bằng biểu tượng buá liềm hay ngôi sao đỏ. DO ĐÓ. TA CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH LÀ BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ LIÊN XÔ CŨ LÀ NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA.

Về Soviet star thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chiếm thiểu số. Vì thế. Khi Trần Phú nhắn nhủ với thuộc cấp sau khi được đào tạo từ Liên Xô về:” Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng” … Thì hầu như không ai ngờ rằng đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.This image has an empty alt attribute; its file name is image-546.png

 Communism and socialism vector icons set

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-socialism-vector-icons-set-gear-1227620329

Trên là một bộ (set) mang tên : Một bộ biểu tượng; véc tơ cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội ( Communism and socialism vector icons set). Bộ này gồm tất cả 32 biểu tượng . Nhưng chỉ có một biểu tượng cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ (Hàng thứ 3 từ trên xuống; và hàng thứ 3 từ phải qua). Do đó. Khi Trần Phú nhắn nhủ lá cờ tương lai cuả một Quốc Gia Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng thì không ai ngờ rằng lá cờ đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì nó ít phổ biến hơn biêu tượng buá liềm và ngôi sao đỏ ( Trong bộ trên có 6 cặp búa liềm và 5 buá liềm rời. Cùng với 16 ngôi sao đỏ).
Và cũng vì lẽ đó. Sau khi khối Cộng Sản quốc tế sụp đổ. Các tổ chức tàn quân Cộng Sản trên thế giới còn nuôi hy vọng phục hồ̉i lại thế giới Cộng Sản thường dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thay cho biểu tượng buá liềm. Vì biểu tượng nền đỏ sao vàng ít mang tai tiếng hơn biểu tượng búa liềm. Và ít người biết đến nó hơn búa liềm hoặc ngôi sao đỏ.

Dưới đây là thêm một số hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh được dùng làm biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ trên nhiều phương diện.

Câu nói nổi tiếng cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản Karl Marx :” Tất cả công nhân trên thế giới; hãy đoàn kết lại”(Workers of the world, unite!). Được viết trong bản ” Tuyên Ngôn Cộng Sản ” (The Communist Manifesto) vào năm 1848 cùng với Friedrich Engels..đã được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin làm thành nhiều poster kèm theo một biểu tượng Cộng Sản. Nếu biểu tượng kèm theo lời tuyên bố trong poster đó là một ngôi sao (Soviet star) thì thường là ngôi sao đỏ. Nhưng đôi khi cũng là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cùng với câu tuyên bố này; dù rằng poster có ngôi sao vàng trên nền đỏ thì ít hơn hẳn ngôi sao soviet màu đỏ. Riêng câu tuyên bố nổi tiếng này cuả ông tổ Cộng Sản Karl Marx trong ” Tuyên Ngôn Cộng Sản ” cuả trang mạng http://www.workersoftheworldunite.org/  thì không phải là nền đỏ sao vàng mà là lá cờ đỏ sao vàng. Tất nhiên, không có lý do gì mà dùng quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam để làm biểu tượng cho một câu tuyên bố mang tính cách quốc tế cuả thế giới Cộng Sản. Lý do duy nhất để giải thích là cờ đỏ sao vàng trong poster cuả một câu tuyên bố cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản vào năm 1848 chỉ có thể là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

This image has an empty alt attribute; its file name is image-549.png

Resin skull ornament with communist beret and flowing hair… remind you of anybody?? 

https://victorian-hydro.co.uk/collections/gothic-fantasy/products/revolutionary-puckator

https://victorian-hydro.co.uk/collections/gothic-fantasy/communist

Một trang mạng online rao bán những vật dụng trang trí bằng nhựa để bàn. Về phần vật dụng trang trí là sọ người ( skull ). Thì có riêng phần rao bán sợ người Cộng Sản (SKULLS – COMMUNIST) . Trong phần này đã rao bán một sọ người bằng nhựa đội nón bê-rê màu đỏ với một ngôi sao vàng và ghi chú : Bê Rê Cộng Sản (communist beret). Như vậy; rõ ràng một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-550.png

https://www.redbubble.com/people/iresist/works/32207308-socialist-democratic-banana-republic-communism-parody-with-communist-fist-holding-a-banana-snekright?SSAID=314743&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliates&utm_campaign=banner&sscid=71k4_rmbvb

https://www.redbubble.com/i/scarf/Socialist-Democratic-Banana-republic-communism-parody-with-communist-fist-holding-a-banana-snekright-HD-HIGH-QUALITY-ONLINE-STORE-by-iresist/32207308.B15PI?SSAID=314743&iaCode=w-scarf&ref=shop_grid&sscid=71k4_rmm7x&utm_campaign=banner&utm_medium=affiliates&utm_source=shareasale

Trang mạng chuyên họa hình trang hoàng   đưa ra một hình vẽ cho các poster; bao cell phone; laptop; giỏ xách tay; ly tách.. với đề tựa (tạm dịch):” Biếm hoạ Cộng Hoà Cộng Sản xã hội chủ nghĩa dân chủ Banana với một bàn tay Cộng Sản cầm thức ăn nhẹ là trái chuối “( Socialist Democratic Banana republic communism parody with communist fist holding a banana snekright ) 
Hiển nhiên đây là một tranh biếm hoạ vì ai cũng biết Banana Republic là một công ty chuyên sản xuất quần áo chứ không phải là một quốc gia mang tên Cộng Hoà Chuối. Tuy nhiên. Yếu tố ” Cộng Sản ” trong tranh biếm hoạ dùng để trang trí này không phải là biểu tượng búa liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Y hệt như lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm theo ý định cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về. Ta thấy rõ ràng là nền đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-552.png

 Communist fist with funny pogo parody 

https://www.redbubble.com/i/metal-print/Communist-fist-with-funny-pogo-parody-HD-HIGH-QUALITY-ONLINE-STORE-by-iresist/32206855.0JXQP?SSAID=314743&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliates&utm_campaign=banner&sscid=71k4_rmn1q

https://www.redbubble.com/i/scarf/Communist-fist-with-funny-pogo-parody-HD-HIGH-QUALITY-ONLINE-STORE-by-iresist/32206855.B15PI?SSAID=314743&iaCode=w-scarf&ref=shop_grid&sscid=71k4_rmokh&utm_campaign=banner&utm_medium=affiliates&utm_source=shareasale

Hình trên là một bàn tay cầm một cái Hot dog trên nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu với ghi chú (taṃ dịch) :” Tranh biếm hoạ với một bàn tay Cộng Sản với cái “pogo” (?) khôi hài.” (Communist fist with funny pogo parody). Cái biểu tượng của Cộng Sản quốc tế trong tranh vẽ này cũng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Điều này cho thấy hoạ sĩ vẽ biếm hoạ này để dán vào cell phone; I pad; trên túi xách…đã biết rất rõ ràng một ngôi sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-553.png

https://tropico.fandom.com/wiki/Communists_(Tropico_6)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-554.png

Communism Icon.

Biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-icon-vector-image-1142358704?src=yUD6F_bLC43K-s3Wkxiieg-2-51

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-icon-vector-image-1142358704?src=Nq_eVGIV0Y_sdQW6fKS2FA-6-26

Những logo mang tên “Cộng Sản” (Communist) có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng trong màu đỏ không phải là hình búa liềm mà là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy khác nào xác nhận nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế

http://critique-of-pure-interest.blogspot.com/2012/02/why-marxism-and-christianity-need-each.html

Trong một bài viết có tính cách ca ngợi chủ thuyết Cộng Sản ( Đã bị đào thải!!!) vì có điều luật cũng tương quan với giáo lý Ky-Tô giáo. Có một hình mang tính cách minh hoạ nền đỏ chử vàng :” Chia sẻ cho nhau là dành cho những con người Cộng Sản ” ( Sharing is for Communists). Biểu tưởng cho cái ” Lý tưởng ” cuả chủ thuyết Cộng Sản mà tác giả cho là tương đồng với giáo lý cuả Ky-Tô giáo này là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Y hệt như cờ cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà sau này trở thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn và rất rõ ràng: Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cạnh cong bầu trên nền đỏ là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-559.png

Man waving a communist flag

Hình trên là một người đang phất lá cờ đỏ sao vàng với ghi chú:”Người đàn ông phất cờ Cộng Sản” (Man waving a communist flag). Trong các từ khóa (Keyworlds) bằng tiếng Thụy Điển trong trang này thì hoàn toàn không thấy chử Vietnam hay Vietnam Flagga /Cờ Cộng Sản Việt Nam . Mà chỉ thấy các từ: Kommunisme (chủ nghĩa cộng sản). Socialisme (Chủ nghĩa xã hội). Sovjetisk ( Liên Bang Xô Viết ); và từ Revolution (Cách mạng ). Do đó. Ta có thể khẳng định một điều là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được trình bày trong trang này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ cái gọi là ” Cách mạng ” tháng 10 Nga của Liên Xô cũ.

Trong trang https://www.bigstockphoto.com/search/communism/?vectors=y

Với từ khóa Cộng Sản (communism) Có những hình ảnh cuả riêng Chủ Nghĩa Cộng Sản (Communism Stock Vectors) . Có những hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và được ghi chú communism icon: Biểu tượng (của) Cộng Sản.

 Cũng trong trong trang https://ru.123rf.com/  của Nga. Trong phần những biểu tượng Cộng Sản (communism icon). Có trình bày rất nhiều hình ảnh một ngôi sao vàng năm cánh trong một hình ảnh nào đó có màu đỏ tương tự như vậy. Và cũng có ghi chú communism icon   ( Biểu tượng Cộng Sản).

Những hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ của cả hai trang này. tuyệt nhiên không hề có hai từ Việt Nam (Cộng Sản Việt Nam). Do đó. Ta có thể khẳng định một điều là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được trình bày trong  hai trang này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-560.png

Cloud with the red star of communism icon

Đám mây với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://ru.123rf.com/photo_69237477_stock-vector-illustration-of-an-isolated-line-art-cloud-with-the-red-star-of-communism-icon.html

https://www.bigstockphoto.com/image-164777171/stock-vector-isolated-cloud-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-561.png

isolated hexagonal line art sign with the red star of communism icon.

Hình lục giác với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.gograph.com/clipart/isolated-hexagon-with-the-red-star-of-communism-icon-gg90370274.html

https://www.bigstockphoto.com/image-159502322/stock-vector-isolated-hexagon-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-562.png

Star with the red star of communism icon

Ngôi sao với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-162425735/stock-vector-isolated-star-with-the-red-star-of-communism-icon

https://www.bigstockphoto.com/image-162425735/stock-vector-isolated-star-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-563.png

                                Cinema clapper board with the red star of communism icon

                       Bảng phân cảnh điện ảnh có biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-189301282/stock-vector-long-shadow-clapper-board-with-the-red-star-of-communism-icon

https://ru.123rf.com/photo_79509847_illustration-of-a-long-shadow-cinema-clapper-board-with-the-red-star-of-communism-icon.html

This image has an empty alt attribute; its file name is image-564.png

                                     Cinema camera with the red star of communism icon

                                 Máy quay phim với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://ru.123rf.com/photo_79509775_stock-vector-illustration-of-a-long-shadow-cinema-camera-with-the-red-star-of-communism-icon.html

This image has an empty alt attribute; its file name is image-565.png

Belgium map with the red star of communism icon

Bản đồ nước Bỉ với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-189295867/stock-vector-isolated-belgium-map-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-566.png

Blood drop with the red star of communism icon

       Giọt máu với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-164774360/stock-vector-isolated-blood-drop-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-568.png

Virus icon with the red star of communism icon

Con vi trùng với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng.)

https://www.bigstockphoto.com/image-153541322/stock-vector-isolated-virus-icon-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-570.png

       Communist Labor Party

https://www.facebook.com/communistlaborpartyreds/

https://www.facebook.com/clpeugene/

Trong Facebook hiện nay có đảng “ Lao Động Cộng Sản “ .Với một hình ảnh quen thuộc trong các poster cuả Cộng Sản quốc tế là một bàn tay nắm chặt dơ lên cao. Nhưng không với biểu tượng búa liềm. Mà nằm trong bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. ( Trong https://www.podparadise.com/Podcast/Reviews/1140251641 thì có thêm hai nhánh bông lúa bao ngoài bánh răng cưa để biểu tượng cho giai cấp nông dân)  Đồng thời cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Chắc chắn ngôi sao vàng trên nền đỏ này bắt nguồn từ Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không phải bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Có giống nhau chẳng qua là bà con họ hàng trong hệ thống Xã hội Chủ nghĩa có cùng ông tổ là Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-571.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-572.png

Trong trang https://communist.fandom.com/wiki/Communism?li_source=LI&li_medium=wikia-footer-wiki-rec  Một trang mạng chuyên đề cập đến thế giới Cộng Sản. Khi nói về Cộng Sản (Communist). Đã chia thành nhiều phần để trình bày. Trước hết là phần định nghĩa về chủ nghĩa Cộng Sản. Còn phần nội dung (Contents) thì chia ra các tiết mục như Lịch sử (History). Trong phần lich sử thì có giải thích nguyên nhân phát sinh ra ý tưởng Cộng Sản ( communist idealogy ). Trong phần lịch sử này có đề cập đến sự thành hình cuả Liên Bang Xô Viết (The Soviet Union). Tiếp theo sau đó là những phần có đề cập đến chủ nghĩa Mác (Marxism), Chũ nghía Lê-Nin (Leninism), Chủ nghĩa Mao (Maoism). Hiển nhiên. Đây là một trang wiki đề cập đến Cộng Sản Quốc Tế. Nhưng hình để biểu tượng cho trang khi đề cập về chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế này là hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Cho dù những đề mục trong trang wiki này hoàn toàn không đề cập đến Cộng Sản Việt Nam hay nhân vật Hồ chí Minh. Đây là một bằng chứng khá chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế -tương tự như biểu tượng buá liềm – mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-573.png

Yellow communist star and cross. Metaphor of head of roman catholic church 
https://www.shutterstock.com/image-vect … op7SQ-1-23
    https://www.fotolia.com/id/117725863#

Một hình ảnh mang tính cách giả dụ bao gồm Giáo hội Công Giáo và thế giới Cộng Sản. Gồm một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và một thập giá đỏ giữa ngôi sao vàng với hàng chử “ Yellow communist star and cross “ (Ngôi sao vàng Cộng Sản và thập giá). Hình này chứng tỏ tác giả xác nhận ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản

This image has an empty alt attribute; its file name is image-575.png

https://redsolidarity.deviantart.com/

https://redsolidarityblog.wordpress.com/media/red-solidarity-media/

Một thanh niên Cộng Sản người Đan Mạch trong nhóm “ Tinh thần đoàn kết đỏ “ ( Red Solidarity). Chuyên vẽ thiết kế họa đồ. Đã vẽ một biểu tượng “ Cách mạng “ ( Revolutionary Design) là hình một người cầm cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc cao. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-576.png

Trong một trang online cuả Trung Cộng. Có in hình bản đồ khu vực Liên Xô cũ và các quốc gia Đông Âu cuả khối XHCN. Tất nhiên các quốc gia Cộng Sản Đông Âu này có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng biểu tượng cuả khối Cộng Sản Đông Âu không phải là búa liềm nhưng là những ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cho mỗi quốc gia trên nền đỏ. Y hệt như loại cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Điều đó chứng tỏ một cách mạnh mẽ là nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-578.png

Seamless pattern of red flags and gold stars. The concept of revolution, socialism and communism.

https://stock.adobe.com/images/seamless-pattern-of-red-flags-and-gold-stars-the-concept-of-revolution-socialism-and-communism/122170242

https://wallsheaven.com/stickers/seamless-pattern-of-red-flags-and-gold-stars.-the-concept-of-revolution,-socialism-and-communism.-E343681331

https://stock.adobe.com/search?serie_id=169941573

Một hình nền đỏ với một số ngôi sao vàng năm cánh với lời chú thích:”Mô hình liền mạch của cờ đỏ và sao vàng. Khái niệm cách mạng, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(Seamless pattern of red flags and gold stars. The concept of revolution, socialism and communism)

Hình trên đây là một bằng chứng cho thấy nền đỏ sao vàng (Gold) là một ý tưởng của ” Cách mạng”. Của Xã Hội Chủ Nghĩa và cuả Cộng Sản Chủ Nghĩa. Vì lẽ đó, đương nhiên nền đỏ với ngôi sao vàng năm cánh không thể nào thuộc về truyền thống dân tộc Việt Nam

https://www.smashwords.com/books/view/706038

Một cuốn sách được xuất bản vào năm 2017 có tên : Bản tuyên ngôn Cộng Sản cuả các tín đồ Thiên Chúa Giáo (The Christian Communist Manifesto). Trang bià cuốn sách này có màu đỏ của Cộng Sản. Ở giữa cuốn sách là hình một ngôi sao vàng năm cánh và một hình Thập Tự cuả Thiên Chúa Giáo nhỏ bằng 2 đường kẻ ngang và dọc. Dĩ nhiên. Đã mang nội dung  2 ý nghĩa Cộng Sản và Thiên Chúa Giáo thì hình trang bià cũng phải có đủ 2 biểu tượng cho các nội dung đó. Hình Thập Tự nhỏ tất nhiên là biểu tượng cuả Thiên Chúa Giáo. Biểu tượng còn lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chắc chắn phải là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – Không thể nào là hình cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cho dù giống nhau y hệt – vì lẽ đây là sách nói về ” Tuyên ngôn Cộng Sản /Communist Manifesto “. Thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đó chắc chắn là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-581.png

 https://www.versobooks.com/books/1872-t … hypothesis
 https://www.goodreads.com/book/show/732 … hypothesis

Nhà triết gia người Pháp Alain Badiou .Tốt nghiệp môn triết học Mác-xít. Khi viết cuốn sách mang đề tựa “The communist hypothesis “(Gỉả thuyết về chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho hình bià màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình búa liềm. Hiển nhiên – Theo Alain Badiou – ngôi sao vàng trên nền đỏ tượng trưng cho chủ nghĩa Cộng Sản

Khi triết gia Cộng Sản Alain Badiou cùng với Peter Engelmann viết cuốn sách ” Philosophy and the Idea of Communism ” (Triết học và tư tưởng cuả chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho in bìa cuốn sách cũng là màu đỏ cuả chủ nghĩa Cộng Sản; và cũng có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. điêu này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của chủ nghĩa Cộng Sản.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-584.png

https://www.versobooks.com/series_colle … -communism

Trang www.versobooks.com  trong chương giới thiệu về sách viết về Cộng Sản ( quốc tế ) đã giới thiệu một cuốn sách với tên tựa đề là :” Pocket Communist ” (Túi tiền cuả Cộng Sản) – Hiển nhiên là Cộng Sản quốc Tế. Bìa sách màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Điều này nói lên một ý nghĩa rất rõ ràng : Cũng như búa liềm vàng. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

https://www.worthpoint.com/worthopedia/revolutionary-thought-marx-mao-boxed-465980953

Một bằng chứng chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Là trang bià cuốn sách mang tên :” Cuộc cách mạng tư tưởng từ Marx đến Mao (Revolutionary Thought From Marx to Mao).Hình bìa có lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Tượng trưng cho tiến trình từ Kark Marx đến Mao trạch Đông mà là lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng. Thì nhất định nó phải là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (2)

Chân dung Lê Nin – lãnh tụ Liên Xô cũ và cũng là lãnh tụ của các đảng Cộng Sản trong khối XHCN – trước một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một sản phẩm của Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-588.png

The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels ( Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels)

https://www.bertrand.pt/livro/o-manifesto-comunista-karl-marx/216406

Cuốn sách ” Bản tuyên ngôn Cộng Sản” cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels ̣(Viết bằng tiếng Bồ đào Nha là O Manifesto Comunista). Có hình bià màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Còn yếu tố Cộng Sản cuả cuốn sách này không phải là hình búa liềm ; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên góc cao – Y hệt như cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc của mặt trận Việt Minh mà sau đó  thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -. Do đó. Nội hình bià cuả cuốn sách này đả khẳng định một điều rất chắc chắn là : Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh – Dù cạnh thẳng hay cạnh cong bầu – Cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Communist Political Systems 

https://www.palgrave.com/br/book/9780333323014

Một cuốn sách mang tựa :” Những hệ thống chính trị Cộng Sản ” (Communist Political Systems ). Cuả 3 đồng tác giả người Tây Phương là Stephen White; John Gardner và George Schopflin..viết về hệ thống chính trị cuả các chính quyền Cộng Sản tại Trung Hoa ( Trung Cộng); Các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ ( The politics of China, Eastern Europe and what was the Soviet Union )… Như vậy; coi như sách này viết về hệ thống chính trị cuả các quốc gia Cộng Sản trên toàn thế giới. Và hình ảnh tại trang bià cuả sách này để biểu tượng cho chủ nghiã Cộng Sản trên toàn thế giới đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chứ không phải hình búa liềm . Hiển nhiên; theo ba tác giả Tây Phương này thì : Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Không thể nào giải thích rằng nền đỏ sao vàng cuả trang bià cuốn sách là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Vì lời chú thích ghi rõ là 3 tác giả viết về nền tảng chính trị Cộng Sản tại Trung Cộng; Đông Âu và Liên Xô…mà không hề nhắc tới tên Cộng Sản Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-591.png

https://www.amazon.com/Cambridge-Histor … 1316634582

https://www.goodreads.com/book/show/37832230-the-cambridge-history-of-communism

https://books.google.com/books/about/The_Cambridge_History_of_Communism.html?id=UT9GvgAACAAJ

Một cuốn sách do đại học Cambridge xuất bản : “ Lịch sử cuả Cộng Sản “ (History of Communism) do Silvio Pons – một nhà sử học chuyên về các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu trước kia – viết. Nhà xuất bản và tác giả dùng biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ để nói về thế giới Cộng Sản tại Đông Âu trước kia. Như vậy – Cũng như biểu tượng búa liềm – Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://www.goodreads.com/book/show/2068725.A_Short_History_of_Communism

Một sử gia người Anh : Robert Harvey. Đã cho xuất bản một cuốn sách mang tựa : “ Lịch sử ngắn ngủi cuả Cộng Sản “. Và để biểu tượng cho thế giới Cộng Sản. Tác giả đã chọn một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy. Hiển nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản y như biểu tượng buá liềm. Và hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-594.png

https://brej.org/yellow_star/

Chân dung bốn lãnh tụ Cộng Sản trên nền đỏ và chữ “Sao Vàng“ (Yellow star) cùng với ngôi sao màu vàng thay cho mẫu tự A. Hiển nhiên nền đỏ với ngôi sao vàng trong hình là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Vì không thể nào mà 4 lãnh tụ Cộng Sản Quốc Tế lại dùng quốc kỳ của Đảng CS VN. Quốc kỳ Cộng Sản VN cũng nền đỏ sao vàng vì thuộc về thế giới Cộng Sản. Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam chẳng qua là sao chép y khuôn 1 loại cờ của Liên Xô từng dùng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-595.png

https://www.canstockphoto.com/communist … 57502.html

Trong trang rao bán các loại “ Nón Cộng Sản “ ( Communist Hat Stock Photo) . Có hình một cái nón vải có đính nền đỏ với một ngôi sao vàng ở phứa trên. Coi các từ khóa (Tag) thì thấy các từ : Communist ( Cộng Sản ); Communism ( Chủ nghĩa Cộng Sản ); socialist (xã hội chủ nghĩa ) ; socialism (chủ nghĩa xã hội ); marxist (chủ nghĩa Mác ). Mà hoàn toàn không có từ VietNam hay Communist Vietnam. Do đó. Cái nón có huy hiệu nền đỏ sao vàng này không thể là nón cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Mà nền đỏ sao vàng này biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản cuả đệ tam quốc tế 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-599.png

 Communism Alarm Clock 
https://www.shutterstock.com/image-phot … hoSQ-28-55

Một cái đồng hồ báo thức với nền đỏ có một ngôi sao vàng với lời chú thích : Đồng hồ báo thức Cộng Sản (Communism Alarm Clock). Hoàn toàn không thấy đề cập tới hai chử Viet Nam. Như vậy; nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

This image has an empty alt attribute; its file name is image-601.png

  октябрьская революция 50 лет (Kỷ niệm) 50 năm “Cách mạng” tháng 10 (Nga)

https://crafta.ua/lots/6537357518-oktyabrskaya-revolyuciya-50-let-lot-2-sht-_9703

Huy hiệu kỷ niệm 50 năm cái gọi là “Cách mạng” tháng 10 Nga có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cuả khối Cộng Sản nói chung và cuả Liên Xô cũ nói riêng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-603.png

Moscow, Russia – Mar 24, 2020.: Soviet old badge with the inscription: October

Ngày 24 tháng 3 năm 2020: Huy hiệu cũ của Liên Xô với dòng chữ: Tháng 10

https://www.123rf.com/photo_144086613_moscow-russia-mar-24-2020-soviet-old-badge-with-the-inscription-october.html

Một huy hiệu thời Liên Xô cũ trong nhóm “Huy hiệu chủ nghĩa cộng sản” (Badge communism) được rao bán tại thủ đô Moscow; Nga vào ngày 24/03/2020. Huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với chử tiếng Nga “октябрь” (Tháng Mười). Hiển nhiên có ý nghĩa là : Môt ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một trong những biểu tượng để kỷ niệm cái gọi là “Cách mạng” tháng Mười Nga

This image has an empty alt attribute; its file name is image-604.png

 The Religious War between CIA and KGB in Latin America

http://lastdayswatchman.blogspot.com/2016/05/the-religious-war-between-cia-and-kgb.html

Trong bài viết :” Trận chiến về tôn giáo giữa CIA và KGB (Tình báo cuả Liên Xô cũ ) tại Châu Mỹ La Tinh” (The Religious War between CIA and KGB in Latin America). Hình ảnh mang tính cách biểu tượng cho bài viết là hình một tu sĩ Công Giáo (Là một tôn giáo phổ biến nhất tại Châu Mỹ La Tinh) cầm Thánh Giá trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Để đối với hình ảnh tôn giáo; thì hình ảnh để tượng trưng cho thế lực tình báo của Cộng Sản Liên Xô cũ là KGB không phải là búa liềm mà là 4 ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy. đối với châu Mỹ La Tinh (Trung Nam Mỹ). Thì ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-606.png

  Revolution raised hands up vector

https://www.bigstockphoto.com/image-291251686/stock-vector-revolution-raised-hands-up-vector-illustration-on-dark-background

https://www.freepik.com/premium-vector/revolution-raised-hands-up-vector_4209060.htm?awc=18677_1597211080_a44b5b2f31a3efcd0b1c47b6855fb7ae

https://www.freepik.com/premium-vector/revolution-raised-hands-up-vector_4209060.htm?awc=18677_1597211141_7cdc998895b62045df092a0fed763502

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/communist?awc=18677_1597211166_80dd127c2a07faf82b633648c7786740

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/communist?awc=18677_1597211239_a288c7e0bcabcd6d8b766b141eddc2be

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/revolution-raised-hands-up-on-dark-vector-24492135

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/revolution-raised-hands-up-on-dark-vector-24491909

Trong trang:” 100 hoạ đồ Cộng Sản ” (100 Communist Graphics). Có một hoạ đồ vẽ 5 cánh tay – Được tô màu đỏ của Cộng Sản quốc tế – Nắm chặt lại và giơ lên cao với chú thích: “Những bàn tay cách mạng giơ cao” (Revolution raised hands up vector). Tất nhiên đây là một hoạ đồ cuả Cộng Sản quốc tế. Và biểu tượng Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trong nằm bàn tay giữa và to nhất mang màu đỏ. Như vậy; cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-608.png

A statues holds a sausage and a Communist flag during student demonstrations at the University of Paris. In May of 1968, Paris was shaken by student demonstrations, later joined by workers. | Location: University of Paris, Paris, France.

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/statues-holds-a-sausage-and-a-communist-flag-during-student-news-photo/524204798
http://media.gettyimages.com/photos/sta … d524204798

.Trong cuộc biểu tình cuả sinh viên Đại học Paris năm 1968 . Họ đã treo lên một bức tượng một cái xúc xích ( Có lẽ muốn nhắc chính quyền phải lo cho dân ăn no). Và cũng treo một lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và được ghi chú là cờ Cộng Sản – Communist flag – chứ không hề nói là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản VN- . Điều này chứng tỏ cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế. Trước khi thành quốc kỳ riêng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

Những hình dưới đây là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng không hề được ghi chú ”Vietnam Flag” nhưng chỉ nói: Dấu hiệu của Cộng Sản với màu đỏ và vàng (Communist sign with red and yellow colors)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-609.png

Communist sign with red and yellow colors

( http://www.gograph.com/illustration/communist-sign-with-red-and-yellow-colors-gg84603378.html )

This image has an empty alt attribute; its file name is image-610.png


Communist sign with red and yellow vivid colors
http://www.123rf.com/search.php?word=so … p=53081965

https://www.canstockphoto.com/communist-sign-with-red-and-yellow-34962449.html

This image has an empty alt attribute; its file name is image-612.png

Grunge cracked Communist sign with red and yellow vivid colors
http://www.123rf.com/search.php?word=so … p=54350410

https://stock.adobe.com/images/grunge-cracked-communist-sign-with-red-and-yellow-colors/106585662

This image has an empty alt attribute; its file name is image-614.png

Communist sign with red and yellow colors

https://www.shutterstock.com/da/image-illustration/communist-sign-red-yellow-colors-421184107

This image has an empty alt attribute; its file name is image-615.png


http://store.vectorvault.com/products/V … -Icon.html

Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên đây được ghi chú là biểu tượng của Cộng Sản  ( Vector Communist Star Icon ) ; tất nhiên xuất phát từ Liên Xô cũ. Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt chẳng qua là sao chép .

This image has an empty alt attribute; its file name is image-616.png

https://www.redbubble.com/i/tote-bag/Communist-Yellow-Star-by-SovietStuff/28323616.PJQVX
Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tươi trên đây được chú thích là “Ngôi sao vàng của Cộng Sản” – Communist yellowStar – ( = Ngôi sao cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô). Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt là do rập khuôn từ cờ Cộng Sản Quốc Tế.

Winter Warm Beanie Communist Star Red Hip Hop Knitted Hat

Một nón len màu đỏ có một ngôi sao vàng được ghi chú rõ ràng:”Ngôi sao Cộng Sản nón len đỏ” (Communist Star Red …..Knitted Hat). Chỉ thấy nói là Ngôi sao Cộng Sản/Communist star mà không hề đề cập tới hai chử Vietnamese Flag. Do đó; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả nón len này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-620.png

Communism Puns (PIO)

https://drawception.com/game/TyL7zQH16A/communism-puns-pio/

Trong trang “Vẽ vời” (Drawception). Có link “Trò chơi chữ Cộng Sản” (Communism Puns). Trong đó có một tranh vẽ một lá cờ (Đương nhiên là cờ cuả Cộng Sản). Nền đỏ sao vàng trên góc cao. Đương nhiên; hoạ sĩ đã cho chúng ta biết cờ đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế.

 Islam and Marxism, a Reappraisal 

Trong trang mạng cuả một “Diễn Đàn vào ngày Thứ Tư ( Wednesday Forum) cuả một trường đại học Hồi Giáo GADJAH MADA tại thành phố Yogyakarta Nam Dương. Có một đề tài được mang ra thảo luận là : Sự tái thẩm định về Hồi Giáo và chủ nghĩa Mác (Islam and Marxism, a Reappraisal ). Nền cuả Poster này mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với hình ông tổ Cộng Sản Karl Marx nhìn ngang với một ngôi sao năm cánh màu vàng thật lớn trên mái tóc nền đỏ. Phần còn lại cuả vòng tròn chứa hình mặt Karl Marx thì giống như hình trăng lưỡi liềm là một biểu  tượng quen thuộc cuả Hồi Gíao. (Biểu tượng cuả Hồi Giáo là trăng lưỡi liềm và ngôi sao. Do đó; giữa Hồi Giáo và Cộng Sản có một biểu tượng chung là ngôi sao). Như vậy. Nội cái poster này không đã gián tiếp cho thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-624.png

Trump Communist Propaganda Red 

https://www.redbubble.com/people/doubletakeproj/works/25582915-trump-communist-propaganda-red

Một hoạ sĩ vẽ một poster mang tên :Trump Communist Propaganda Red ( Tạm dịch : Tranh tuyên truyền cuả Cộng Sản đỏ về Trump). Phía dưới tranh tuyên truyền này có hàng chử bằng tiếng Anh – có  mẫu tự E và N bị ghi ngược – :” All Within the State. Nothing outsite the state. Nothing against the state”. 
Biểu tượng cho ý nghĩa Cộng Sản trong tranh tuyên truyền này là 4 lãnh tụ : 2 là lãnh tụ 2 quốc gia Cộng Sản là Kim Jong Un (Bắc Hàn), Mao trạch Đông ( Trung Cộng). Một là lãnh tụ cuả một quốc gia từng là Cộng Sản là Putin ( Nga bây giờ; trước kia là Liên Xô ); và Titô (Lãnh tụ Nam Tư cũ; thuộc Cộng Sản đệ tứ quốc tế ). 
Ngoài 4 lãnh tụ cuả các quốc gia Cộng Sản trên. Còn có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng với các phi cơ bay túa ra từ ngôi sao vàng đó. Không cần biết hoạ sĩ muốn nói lên điều gì trong tranh tuyên tuyên truyền này. Chỉ cần biết chắc chắn một điều . Hoạ sĩ Tây phương đó đã biết rất rõ rằng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không nhất thiết phải là biểu tượng búa liềm.

Communist Crunch T-Shirt

Một công ty chuyên trang trí (Design) có rao bán áo T- Shirt; gối; tách..với hình trang trí LêNin trước một dĩa thức ăn mà trên đó chỉ có những mẫu vật nhỏ là búa và liềm – Chắc hẳn là bằng kim loại – Với hàng chử phía trên mang tính mỉa mai :” Communist Crunch” ( Món ăn dòn cuả Cộng Sản). Có rất nhiều màu  áo khác nhau. nhưng hình Lê Nin và dĩa thức ăn có chứa búa liềm luôn nằm trong một khung màu đỏ cuả Công Sản quốc tế cùng với mmột ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; Cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ cuả Lê Nin.

Comeade crunch

Hộp chứa cereal (Ngũ cốc) mang tên :”Comrade Crunch” (Món ăn dòn của đồng chí). Hộp mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Phía cạnh hộp ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hàng chử bên trong ngôi sao :” Dung tích Cộng Sản mới ” (New Communist-size portions). Được xác nhận là thức ăn cuả Cộng Sản của ” Đồng chí ” do tây phương sản xuất – Không phải do Cộng Sản Việt Nam – mà có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả vỏ hộp. Thì tất nhiên nêǹ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-629.png

  Communist People’s Party of Kazakhstan

http://www.matritca.kz/topnews/25577-kommunisticheskaya-partiya-oficialno-likvidirovana-v-kazahstane.html

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-kommunistyi-smenili-simvoliku-242284/

Symbol của đảng Cộng Sản Kazakhstan – Một tiểu bang cuả Liên Xô khi trước – Là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Một miếng vải hình chử nhật được thêu hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Được trình bày với hàng chử Tây Ban nha:”PARCHE BORDADO TELA – PACHE COMUNISTA CON ESTRELLA DORADA: Parche Comunista con Estrella Dorada de cinco puntas. Parche bordando. Colores rojo intenso y bordado en hilo amarillo dorado. Buen acabado” . Tạm dịch: MỘT MIẾNG VẢI THÊU – MIẾNG VẢI (MÀU ĐỎ) CỘNG SẢN VỚI NGÔI SAO VÀNG. Miếng vải (có màu đỏ) Cộng Sản với ngôi sao vàng năm cánh. Vải thêu. Màu đỏ đậm và thêu bằng chỉ màu vàng.

Không thấy nói đó là cờ cuả Cộng Sản Việt Nam. Chỉ thấy nói là ” Miếng vải Cộng Sản ” (Parche Comunista). Do đó ta có thể kết luận : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-631.png

https://picsart.com/i/sticker-colorful-colorsplash-trotskyism-marxism-leninism-242255748032212

Trong một trang mạng tạo ra các sticker. Một member có nickname là ” Đồng chí Baklazhan” (Comrade Baklazhan). Chắc chắn anh ta là một người còn có cảm tình với Cộng Sản vì cái logo biểu tượng cho anh ta (Cover photo) là chân dung ông tổ Cộng Sản Karl Mark. Anh ta tạo ra một sticker “Thần chết Cộng Sản” đi tiêu diệt “Giai cấp thống trị”. Trên cái lưỡi hái có nhuốm máu cuả tên Thần Chết Cộng Sản này có hàng chử “Chiến tranh giai cấp” (Class war). Phía dưới cái áo choàng có màu  đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hình búa liềm có 2 hàng chử: ” Đường lối khuynh tả cũ được thay mới ?? (The new old left). Và: “Đập tan giai cấp thống trị” (smash the ruling class). Nhưng cùng với biểu tượng búa liềm trước áo choàng đỏ. phần nón phía trên cuả tên Thần Chết Cộng Sản này là một ngôi sao vàng năm cánh. Tuy hình vẽ mang tính cách tưởng tượng. Nhưng nó cũng nói lên một ý nghĩa : Cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản. 

Một trang mạng chống Cộng Sản đã có một bài viết với đề tựa : “Communism should be as demonised as Nazism (rightly) is ” [ Chủ nghĩa Cộng Sản nên bị coi như là qủy như chủ nghĩa Phát Xít (Đúng là như ) vậy] 
Biểu tượng cho Chủ nghĩa Cộng Sản trong hình minh hoạ là một hình ảnh rất quen thuộc trong các poster tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản. Là có một bàn tay nắm chặt giơ lên cao- Tượng trưng cho bàn tay cuả giai cấp công nhân – Nhưng biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản không phải là hình búa liềm mà lại là hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy tác giả Tây Phương cuả bài viết chống Cộng Sản này đã khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản (Communism). Vì không có lý do gì mà tác giả Tây phương này so sánh chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Phát Xít mà lại dùng riêng lá quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam làm hình minh họa cho được.

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG

This image has an empty alt attribute; its file name is image-634.png

http://sakhalinmuseum.ru/exhb_id_62038.php

http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd. … cartelismo

Một poster cuả Liên Xô cũ với hình tượng đài Công Nông (tiếng Nga là: Рабо́чий и колхо́зница) với nền đỏ của Công Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Với poster này đã cho ta thấy rõ – Cũng như búa liềm – Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả giai cấp công nông. Nó mang  tính chất cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này của Liên Bang Xô Viết đã trở thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào năm 1940 qua lời nhắn nhủ của Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam – sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về: “ Quốc kỳ của một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là lá cờ đỏ sao vàng”. Và Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô chỉ là những người  thi hành.

https://pcmml.org/2018/09/08/v-conferencia-nacional-ordinaria-del-partido-comunista-de-mexico-marxista-leninista/

Đảng Cộng Sản Mexico trình bày một poster. Phía trên cao có hàng chử :”Vô sản và Xã Hội Chủ Nghĩa” ( Tiếng Tây Ban Nha Proletaria Y El Socialismo). Phía dưới là hàng chử tiếng Tây Ban Nha:”Hội Nghị Quốc Gia thường lệ lần thứ 5 của đảng Cộng Sản Mexico” (Chủ nghĩa Mác Lê-Nin) [V Conferencia Nacional Ordinaria del Partido Comunista de México (marxista-leninista)]. Hình của Poster này là hình vẽ lại tượng đài Công Nông cuả Liên Xô cũ (рабо́чий и колхо́зница) gồm có hình người công nhân cầm búa và một thiếu nữ nông dân cầm liềm giơ cao. Nền cuả Poster có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và một phần lớn cuả ngôi sao vàng năm cánh. Nội cái poster cuả đảng Cộng Sản Mexico đã nói lên một ý nghĩa: Cũng như biểu tượng búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả giai cấp công nông.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-638.png

Classic revolution

https://www.freepik.com/free-vector/classic-revolution-composition-with-vintage-style_3386613.htm?awc=18677_1596944431_35977f089c2f2ad4b4de8abdfbe81343

Một poster quen thuộc cuả Cộng Sản quốc tế là hình ảnh một bàn tay cuả giai cấp công nhân nắm chặt và giơ lên cao trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng phía sau bàn tay công nhân trên nền đỏ này là một ngôi sao năm cánh cạnh cong bầu. Dù rằng ngôi sao vàng nay nhỏ; dường như bị bàn tay nắm chặt cuả ” giai cấp ” công nhân che khuất. Thì poster này cũng nói lên một ý nghĩa : Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cho giai cấp Công (Nông).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-642.png

Labour day poster

Một poster có một cánh tay người công nhân cầm cái mỏ lết đưa cao. Phía sau là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ – y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – với hàng chử ghi chú : Áp phích ngày lễ lao động (cuả Cộng Sản quốc tế).

Cần biết thêm ngày lễ lao động cuả Cộng Sản quốc tế là ngày mồng 1 tháng 5. Có từ thời Cộng Sản đệ nhị quốc tế cuả Ăng- Ghen (Cộng Sản II 1889-1914) . Khởi đầu. Chủ thuyết Marx Engels chỉ tranh đấu cho giai cấp công nhân; chưa có giai cấp nông dân. Dó đó; biểu tượng cho giai cấp bị bóc lột theo Mác và Ăng Ghen thì chỉ có giai cấp công nhân với hình ảnh tượng trưng là cánh tay cầm một cái mỏ lết (wrench). Điều đáng lưu ý là biểu tượng cho giai cấp công nông trên poster là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả giai cấp Cộng nông có từ thời đệ nhị quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Hình một bàn tay công nhân cầm cái mỏ lết đưa lên cao – Một hình ảnh quen thuộc trên các poster của Liên Xô cũ nói lên thái độ “kiên quyết” đấu tranh của giai cấp công nhân. Nhưng hình nền là một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ. Do đó -Cũng như biểu tượng búa liềm- Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp Công nhân (= Công nông)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-645.png

http://www.vexillographia.ru/russia/RSFSRarm.htm

Trong trang: ” Những biểu tượng cuả hồng quân (Liên Xô)” (Символика Красной Армии). Có một lá cờ nền đỏ sao vàng được ghi chú: “Biểu ngữ bảo trợ từ những người bốc hàng ở ga Matxcova-II-Kurskaya đến toa tàu của Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng (trụ sở L.D. Trotsky)” (Шефское знамя от грузчиков станции Москва-II-Курская поезду председателя Реввоенсовета (штабной состав Л.Д.Троцкого).)

Như vậy lá cờ đỏ sao vàng này là của một tổ chức công nhân khuân vác cuả Cộng Sản Liên Xô ủng hộ đảng Cộng Sản Nga khi vừa mới cướp chính quyền. Do đó nền đỏ sao vàng này có thể coi như biểu tượng cho giai cấp công nhân Liên Xô cũ khi Cộng Sản Nga vừa nắm quyền.

https://www.vecteezy.com/vector-art/7810450-happy-international-labour-day-vector-illustration-may-day-vector-illustration-poster-1-may

Một Poster có tên “Ngày lễ Lao Động” (Labour Day) có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Bên trái poster  là hình một người đàn ông đội nón công nhân trên nền của một bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Hiển nhiên ngôi sao vàng trên nền đỏ này là một biểu tượng cho giai cấp công nhân theo quan điểm ý thức hệ Cộng Sản có từ thời Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế.

Trong trang mạng ( https://twitter.com/remittancegirl/status/726662570124304385?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E726662570124304385&ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2Ftwitter.min.html%23726662570124304385  ) Một Blogger không phải người Việt Nam tên Madeleine Morris đã cho đăng hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa như hình trên đây với lời chú thích: The sun is shining, my flag is out and flying. Happy International Workers Day!..Mặt trời chiếu sáng. Lá cờ của tôi được mang ra ngoài và tung bay. Xin chúc mừng ngày Công Nhân Quốc Tế.

Như vậy. Cờ đỏ sao vàng trong hình đó là cờ của phong trào Công Nông Quốc Tế của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế từ năm 1917. Mãi về sau này; đến năm 1940 mới xuất hiện tại Việt Nam như là cờ của Đảng Cộng Sản VN. Và cho đến năm 1945 mới thành Quốc Kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

https://www.shutterstock.com/image-vector/workers-day-lettering-flat-long-shadow-272168918

hình trên trong trang của https://www.shutterstock.com . Trình bày một tấm thẻ có hàng chử :”Ngày lễ Lao Động Quốc Tế Mồng 1 tháng năm” (International Worker’s Day 1st May). Phía trên chính giữa tấm thẻ có hình tam giác đỏ chứa một ngôi sao vàng. Hai bên chử International cũng có hai ngôi sao vàng trên nền đỏ nhỏ. Như vậy. Sao vàng nền đỏ trên tấm thẻ này là biểu tượng của giai cấp công nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

1 May Worker’s Day Poster

https://www.shutterstock.com/image-vector/1-may-workers-day-poster-flyer-272706158

Trên tấm bảng có hàng chử chử :”Ngày lễ Lao Động Quốc Tế Mồng 1 tháng năm” (International Worker’s Day 1st May) do hai người công nhân cầm. Có ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cho giai cấp công nông.


NHƯ VẬY. ĐỐI VỚI LIÊN XÔ CŨ. THÌ QÚA RÕ RÀNG: CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CÔNG NÔNG ĐỆ TAM QUỐC TẾ.

Chính vì cờ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng phụ tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế sau biểu tượng chính là buá liềm. Cho nên trong các poster cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin về ngày lễ Lao Động Quốc Tế cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5.Đã có những poster hình cờ đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cạnh cong bầu. mặc dù biểu tượng cờ đỏ sao vàng này ít hơn hẳn biểu tượng buá liềm.

Bây giờ xin mời hãy xem những bích chương dưới đây về ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 của phong trào Quốc Tế Cộng Sản thời Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin với hai cánh tay MANG HAI LÁ CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH – CẠNH THẲNG HOẶC CẠNH CONG BẦU – Ở CHÍNH GIỮA CỜ .

This image has an empty alt attribute; its file name is image-649.png

http://www.shutterstock.com/pic-2721689 … KIb8g-1-54
1 May International Worker’s Day 


This image has an empty alt attribute; its file name is image-650.png

http://www.shutterstock.com/pic-2686447 … KIb8g-1-80
1 May Worker’s Day Poster Flyer


This image has an empty alt attribute; its file name is image-652.png


http://www.shutterstock.com/pic-2712605 … KIb8g-1-68
1 May Worker’s Day This image has an empty alt attribute; its file name is image-653.png

http://www.shutterstock.com/pic-2695369 … KIb8g-1-79 
1 May Worker’s Day

https://www.mengmei.art/6387.html

http://www.sinohb.com/n1/413.html

五一劳动节放假  Labor Day holiday

http://petrotech.top/s1/n4684/c12040/content.html

https://www.hyhrc.com/news/3745.cshtml

年五一劳动节放假 May 1 Labor Day Holiday

2021年五一劳动节放假 Labor Day holiday in 2021https://www.cdsile.com/news/gongsixinwen/79545.html

五一劳动节快乐宣传海报 Happy Labor Day Publicity poster

https://ibaotu.com/sucai/18137670.html kwd=%E4%BA%94%E4%B8%80%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E8%8A%82

Những hình trên là những poster của Trung Cộng về ngày lễ Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế (劳动节), vào ngày mồng một tháng Năm (五一) có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cho giai cấp công nông của Cộng Sản quốc tế y như biểu tương búa liềm.

https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=5822a6d1b17c473c135acfd3

Vào ngày lễ Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế mồng 1 tháng 5, 2011, Tổ chức Lao động Cánh tả thành phố Milwaukee; tiểu bang Wisconsin. Hoa Kỳ. Đã phát động một cuộc tuần hành. Họ mang theo một băng rôn có hàng chử :”Con đuòng tự do (là phải theo đường lối) tổ chức Xã Hội Chủ Nghĩa” (Freedom road Socialist Organization). Tất nhiên băng rôn có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế trước kia. Nhưng biểu tượng cho ngày Lao Động quốc tế là một ngôi sao vàng trên nền đỏ đó. Do đó; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp công nông y như biểu tượng búa liềm.

https://www.antiguorincon.com/rincon-historia-y-cultura/dia-del-trabajo-breve-historia-del-1-de-mayo-10150-

https://www.tchiweka.org/iconografia/0700006003

Một poster bằng tiếng Bồ Đào Nha của Cộng Sản Angola về ngày lễ Lao Động Cộng Sản Quốc Tế mồng  1 tháng 5 (1 de Maio). Phía trên ghi hàng chử: ”Công nhân Ăng Gô Loa” (Trabalhadores Angolanos). Tất nhiên poster mang màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế. Và biểu tượng cho giai cấp Công Nhân của Angola là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Không phải là búa liềm.

Một poster trong một trang của Liên Xô cũ có chủ đề: “Blog Bảo Tàng Lịch Sử” (БЛОГ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ) chuyên trình bày các poster về ngày Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế mồng 1 tháng 5. Poster này có hình một chiếc phi cơ – Chắc hẳn là của phe Cộng Sản Quốc Tế – bay trên trái địa cầu có một số đông người vói cờ đỏ trơn cùng với chử 1 Мая (Mồng 1 tháng 5) trên đôi cánh. Dĩ nhiên chiếc phi cơ này sơn màu đỏ của Cộng Sản quốc tế nhưng với 2 ngôi sao vàng năm cánh ở 2 bên cánh chiếc phi cơ. Hiển nhiên ý nghĩa nền đỏ sao vàng này tượng trưng cho giai cấp Công Nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế như như ý nghĩa của biểu tượng búa liềm.

International Workers` Day. Worker of the world unite. Ngày lễ công nhân quốc tế. Công nhân trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại

https://www.dreamstime.com/illustration/socialist-countries.html

https://www.dreamstime.com/international-workers-day-worker-world-unite-date-was-chosen-pan-national-organization-socialist-communist-image180187754

Một logo có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Nhưng có hàng chử bằng tiếng Anh:”Ngày lễ công nhân quốc tế. Công nhân trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại” (International Workers` Day. Worker of the world unite). Trong ngôi sao vàng năm cánh có chử 1 May có nghĩa là ngày lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5. Như vậy logo này cho thấy cũng như búa liềm. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp công nhân cuả Cộng Sản quốc  tế

International Workers` Day. Worker of the world unite.

https://www.dreamstime.com/basic-rgb-image180040421

https://www.dreamstime.com/illustration/socialist-countries.html

Thêm một hình ảnh cho thấy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cho giai cấp công nông cuả Cộng Sản quốc tế.. Bàn tay bên phải giơ lên cao; tay cầm “Cờ Lê” (Wrench) là bàn tay giai cấp công nhân. Ngày quốc tế Cộng Sản mồng 1 tháng 5 có vào năm 1886. Khi đó Cộng Sản quốc tế chỉ đấu tranh cho giai cấp công nhân. Đến thời kỳ Lê Nin mới thêm giai cấp nông dân cho nên gọi là giai cấp công nông. Tất nhiên. Biểu tượng quốc tế nền đỏ sao vàng tượng trưng cho giai cấp công nhân này phát xuất từ Liên Xô cũ.

[Dưới hai hình trên này có hàng chử :” Ngày được chọn bởi một tổ chức toàn quốc gồm các đảng chính trị xã hội chủ nghĩa và cộng sản để kỷ niệm vụ Haymarket, xảy ra ở Chicago vào ngày 4 tháng 5 năm 1886. Hội nghị lần thứ sáu năm 1904 của Quốc tế thứ hai, kêu gọi tất cả các tổ chức Đảng Dân chủ Xã hội và thương mại các đoàn thể của tất cả các nước biểu tình sôi nổi vào ngày 1 tháng 5 cho việc thành lập hợp pháp ngày 8 giờ, cho các yêu cầu giai cấp của giai cấp vô sản và cho hòa bình toàn dân.” (The date was chosen by a pan-national organization of socialist and communist political parties to commemorate the Haymarket affair, which occurred in Chicago on 4 May 1886. The 1904 Sixth Conference of the Second International, called on `all Social Democratic Party organisations and trade unions of all countries to demonstrate energetically on the First of May for the legal establishment of the 8-hour day, for the class demands of the proletariat, and for universal peace.)]

Như vậy. Ngày quốc tế Cộng Sản mồng 1 tháng 5 bắt đầu có vào năm 1904.  Hai hình màu đỏ với ngôi sao vàng trên là những poster kỷ niệm ngày quốc tế Cộng Sản mồng 1 tháng 5 có từ năm 1904. Là thời điểm chưa hề có cờ đỏ sao vàng tại Việt Nam.

https://www.d1xz.net/rili/jieri/art362077.aspx

Trên là hình một người công nhân trong một trang mạng của Trung Cộng đưa lên cao logo nền đỏ sao vàng ( lợt) nhân ngày Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế mồng 1 tháng 5

NHÌN VÀO CÁC HÌNH TRÊN. CÓ AI CÒN DÁM NÓI CỜ ĐỎ SAO VÀNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM ?

This image has an empty alt attribute; its file name is image-659.png

Happy labor day card with women workers

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/happy-labor-day-card-with-women-workers-vector-21779645

Trên là một poster “Happy labor day” chúc mừng ngày lao động cuả Cộng Sản quốc tế. Posert có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hai ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy cũng như biểu tượng búa liềm. Ngôi sao vàng trên nền đõ cũng là biểu tượng cho giai cấp công nhân. Đây là quan điểm ý thức hệ cuả Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.       

This image has an empty alt attribute; its file name is image-660.png


                     May 1st Labor Day
https://depositphotos.com/107037718/stock-illustration-may-1st-labor-day-background.html
           Một logo về ngày lễ Lao động mồng 1 tháng 5 cuả Cộng Sản quốc tế. Ngoài hình 2 dụng cụ cuả công nhân là cái Cờ-Lê (Wrench) và “tuốc-nơ-vít” (screwdriver)..Thì có 4 ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và trong logo này không hề có hình búa liềm.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-662.png


 51 Labor Day poster
https://banbao.chazidian.com/haibao6788/

Một poster cuả Trung Cộng ngày nay kỷ niệm ngày Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5  (International Workers’ Day = May Day). Cạnh hai con số 5.1 (Tháng 5 mồng 1) là hai ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cho giai cấp công nhân cuả Cộng Sản đệ Nhị quốc tế (Cộng Sản II 1889-1914) của Friedrich Engels.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-664.png

http://k5303.com/post/1313.html

Một popster kỷ niệm ngày Lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5 (May Day).Có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn trên nền đỏ nằm phía dưới góc trái cuả hình. Ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 đã được Cộng Sản đệ nhị quốc tế của Engels ấn định vào tháng 07/1889 . Đến thời kỳ Cộng Sản đệ Tam Quốc tế cuả Lê-Nin. Thì một ngôi sao vàng năm cánh cũng được coi như là biểu tượng cuả giai cấp công nhân tuy không phổ biến bằng biểu tượng búa liềm. Nó không phải sáng kiến riêng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -Một đảng chỉ được thành lập sau đó vào năm 1932.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-665.png

Communist Revolution 
   http://joshiimufu.deviantart.com/art/Co … n-97455273  

Một câu nói cuả Karl Mark trong “ Tuyên ngôn cuả đảng Cộng Sản “… 

 Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới.Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại! ..

…Được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin in bằng chử vàng trên nền đỏ. Hai góc cao có hình hai bàn tay nắm chặc lại tượng trưng sự cương quyết của 2 giai cấp công nông .Có hai hình búa liềm vàng ở 2 góc dưới tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và có cả một ngôi sao vàng năm cánh lớn nằm chính giữa phía trên. Như vậy. Cũng như hình búa liềm. Ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng của Đảng Cộng Sản đệ tam quốc tế lãnh đạo 2 giai cấp vô sản công nông 

Điều này chứng tỏ cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh lúc đầu phát xuất từ Liên Xô cũ . Và Liên Xô cũ có chủ trương nhuộm đỏ toàn thể thế giới . Muốn tất cả các quốc gia khác trên thế giới đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa và do Liên Xô cũ lãnh đạo . Do đó – cũng tương tự như biểu tượng búa liềm – Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

May Day demonstrators in Turkey.

Lễ kỷ niệm ngày Quốc Tế Lao Động cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ .Các cựu đảng viên Cộng Sản mang cờ nền đỏ, một ngôi sao vàng và nắm tay ở chính giữa ngôi sao với 3 chử EHP là những chử viết tắt cuả Emekçi Hareket Partisi (Đảng Phong trào Công nhân). Hiển nhiên. Các cựu đảng viên Cộng Sản tại Châu Âu không hề mang quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt nam. Nhưng họ mang lá cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-668.png

International Workers Day march on May Day. Men & women of the Turkish MLKP get ready to march behind the banner

http://re-photo.co.uk/?tag=mlkp
http://www.alamy.com/stock-photo-intern … 35817.html

Quang cảnh cựu đảng viên Cộng Sản Thổ Nhĩ Kỳ trong “Tổ chức Thanh niên Cộng Sản” ((Komünist Gençlik Örgütü) tuần hành trong ngày Quốc Tế Công Nhân (International Workers Day) Mồng 1 tháng 5 (May Day). Tất cả cảm tình viên Cộng Sản này đều mặc áo và đội nón đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế trước khi Đảng Cộng Sản VN dùng làm quốc kỳ .

This image has an empty alt attribute; its file name is image-670.png

Protest held on International Workers’ Day in Chile ( Hình thứ nhất )
http://news.xinhuanet.com/english/photo … 328070.htm

Tại thủ đô Chilê. Ngày Lao Động Quốc Tế May 1st của Cộng Sản Quốc Tế được diễn hành với cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh và hình lãnh tụ Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara. Tất nhiên; các cựu đảng viên Cộng Sản Chilê mang cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế chứ không hề mang cờ đỏ sao vàng/quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-672.png

https://progressivekc.wordpress.com/author/stradacero/

https://progressivekc.wordpress.com/tag/serve-the-people/

Hình trên là một poster nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Kêu gọi tuần hành và picnic vào ngày lễ Lao Động Quốc Tế – Interrnational Workers Day – = May Day. Với hai chữ May và Day được thiết kế nằm ngang và dọc màu đỏ với ngôi sao vàng trong chữ A chung. Như vậy, nền đỏ sao vàng từng là biểu tượng cho giai cấp vô sản Công nông của Cộng Sản Đệ Tam quốc Tế .Sau đó Cộng Sản Việt Nam mới dùng làm Quốc Kỳ

1975 For best year of May day ?
http://reddebreksbowl.blogspot.com/2010 … chive.html

Vì chính lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cũng là một loại cờ của Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cộng Sản ; mà ngày lễ kỷ niệm là ngày Mồng 1 tháng 5 – May 1st – = May Day = Ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (Internatinal Workers’ Day). Cho nên có một tác giả đã viết một bài. Với tựa đề: “Phải chăng năm 1975 là năm tốt nhất cho ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (mồng 1 tháng 5 )“? Với câu chuyện Cộng Sản Việt Nam chiếm VNCH vào ngày 30/04/1975. – Tất nhiên ngày kế tiếp là ngày mồng 1 tháng 5 : May 1st = May Day. Trong bài có hình một lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên. Tác giả có ngụ ý nói cờ đỏ sao vàng vừa là Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam vừa mới chiếm miền Nam Việt Nam hôm trước , và cũng là cờ cuả phong trào Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế nhân kỷ niệm ngày Lao Động Quốc Tế của Cộng Sản Quốc Tế vào ngày hôm sau May Day.

Đoạn văn trong ô màu đỏ :” Ngày Tháng Năm năm 1975 đã chấm dứt hiệu quả hơn 116 năm xung đột với những người chiếm đóng thuộc địa bao gồm Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và tất nhiên là Pháp và Mỹ.” (May Day 1975 effectively ended over 116 years of conflict with colonial occupiers including Britain, Japan, China and of course France and the USA.)

116 năm trước 1975 là năm 1859. Như vậy tác giả bài viết này đã xác nhận cuộc chiến tại Việt Nam trước 1975 là một cuộc chiến ý thức hệ. Và mục đích cuả quân đội Cộng Sản Việt Nam là chiến đấu cho chủ thuyết Cộng Sản quốc tế Marxist dưới danh nghĩa chiến đấu cho giai cấp công nông từ năm 1859 – Là năm mà học thuyết Marxist được trình bày

This image has an empty alt attribute; its file name is image-674.png


http://communistpartyofmalton.blogspot. … nised.html

Vì lý do cờ đỏ sao vàng được dùng như một loại cờ của giai cấp công nông của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Cho nên không có gì là lạ khi có một trong những “ Áp-phích “ có câu nói nổi tiếng của Lê-Nin: “ Tất cả công nhân trên toàn thế giới; hãy đoàn kết lại “ ( Workers of the world, United) được in trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh . Hiển nhiên sao vàng năm cánh trên nền đỏ của áp-phích này là biểu tượng của Liên Xô cũ; vì cho đến ngày Lê Nin mất. Cờ đỏ sao vàng vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-675.png


http://vintagem.deviantart.com/art/Sovi … -326074421
http://vintagem.deviantart.com/gallery/ … raphic-art

Một poster tuyên dương một anh hùng lao động của Liên Xô với Huân Chương Sao Vàng-“ Búa Liềm” -Huy hiệu Anh Hùng Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô – với poster nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh lớn ở phía sau. Không thể nào nghi ngờ gì nữa. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trong poster này là tiêu biểu cho giai cấp công nông . Sau đó qua Việt Nam để trở thành cờ Nam Kỳ khởi nghĩa. Và rồi nó đã đi qua  Trung Cộng trước khi tới VN để trở thành quốc kỳ cuả Cộng Sản VN.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-676.png

Huân chương Sao Vàng Liên Xô
http://www.vnmilitaryhistory.net/index. … ic=4365.50

Còn đây là huân chương sao vàng với cuống đỏ cuả Liên Xô cũ dành để ban thưởng cho những ai có chiến công. Huy chương có hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu y như ngôi sao vàng trong quốc kỳ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên .Hiển nhiên là do Cộng Sản VN sao chép mẫu mã từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-677.png


Huân chương Sao Vàng (Cộng Sản Việt Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n … 7t_Nam)

Hình trên là huân chương Sao Vàng của Cộng Sản Việt Nam. Rõ ràng. Sao vàng+ cuống đỏ là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. Cộng Sản Việt Nam sao chép y hệt.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-679.png

 Happy man and woman together holding in their hands labour tools hammer and sickle on the background of the rising sun and waving socialism flag vector illustration
http://www.istockphoto.com/vector/labor … st=7ec41ed

Hình trên: Người Công nhân và Nông dân cầm buá và liềm trước lá cờ được ghi chú: ”Cờ Chủ Nghĩa Xã Hội ”  (Socialism flag). Lá cờ Chủ Nghĩa Xã hội này có một ngôi sao vàng trên nền đỏ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-680.png


http://boxitvn7.blogspot.com/2011/07/ma … on-en.html

Đôi khi; Cộng Sản Việt Nam cũng vẽ quốc kỳ với ngôi sao vàng trên góc cao như hình trên

This image has an empty alt attribute; its file name is image-681.png

https://www.storyboardthat.com/storyboards/glitchbandit/different-sets-of-government

Trong một trang Web mang tên StoryboardThat (Bảng phân cảnh nói rằng). Có một trang vẽ 3 phân cảnh nói về 3 chế độ khác nhau : Communist (Chế độ Cộng Sản). Monarchy ( Chế độ quân chủ). Và Oligarchy ( Thiểu số có quyền lực nắm quyền). Riêng trong bảng phân cảnh cuả chế độ Cộng Sản/Communist thì vẽ trên một sân khấu có biểu tượng buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế trên một tấm màn màu đỏ. Phía trên biểu tượng buá liềm này là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cũng trên nền đỏ- Y hệt như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tạo ra theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về -. Phía dưới có hàng chử giải thích :”Hình diễn tả cho thấy những người Nga là một quốc gia Cộng Sản với những biểu tượng nổi tiếng cuả giai cấp Công nhân và Nộng dân” ( Represent how a Russians were a communist party with their famous symbol of  the workesr and peasants). Nội hình vẽ phân cảnh này cũng đã nói lên một ý nghĩa : Cũng như búa liềm. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả giai cấp Công nông; phát xuất từ Liên Xô cũ.

Trong trang https://www.shutterstock.com/. Trong tiết mục : ”Liên Xô “ mà tiếng Thụy Điển là sovjetisk. Đã cho thấy từ khởi đầu cuả Liên Xô cũ; ngôi sao vàng trên nền đỏ xuất hiện trong những tranh cổ động tuyên truyền ( Poster Propaganda ) cuả Liên Xô cũ bằng tiếng Anh như những hình sau :


This image has an empty alt attribute; its file name is image-682.png

Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-683.png

Một tranh cổ động tuyên truyền cho “ Cách mạng “ ( Poster Revolution. Propaganda). Có hình một người công nhân trên hàng chử Unite ( Hãy đoàn kết lại). Người công nhân này mang một cái tạp dề (apron) có một ngôi sao vàng năm cánh, Trong những từ khóa phía dưới (Tag) thì có các chử bằng tiếng Thụy Điển như: Sovjetisk ( Liên Xô cũ); Revolution (Cách mạng); Kommunisme (Chũ nghĩa Cộng Sản); Kommunist (Cộng Sản ); ussr ( Liên Bang Xô Viết) ;Socialisme ( Chủ Nghĩa Xã hội)..Hoàn toàn không có chử Swedish ( Thụy Điển ) ; hay VietNam. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn đây là một tranh cổ động tuyên truyền cuả Liên Xô cũ khi nói về cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 Nga “. Cho thấy ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng tượng trưng cho Liên Xô cũ; cho Xã Hội Chũ Nghĩa; cho giai cấp công nhân.. mà hoàn toàn không có biểu tượng búa liềm kèm theo khi mới khởi sự thành lập nhà nước Cộng Sản Liên Xô 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-684.png

Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag. 

Một poster của Liên Xô cũ. Có in hình một người đàn ông mang tạp dề đỏ; chắc hẳn là một công nhân.đang phất một lá cờ đỏ có chử :”United” ( Đoàn kết lại ). Trên cái tạp dề đỏ là một ngôi sao năm cánh; nếu click cho hình lớn ra để quan sát thì thấy rõ ngôi sao màu vàng. Tựa đề cuả poster này là :” Poster Revolution..” ( Bích chương cổ động “Cách  mạng “). Trong những từ khóa phía dưới ( Tag) thấy có chử “ sovjetisk “ ( Xô Viết viết bằng tiếng Thụy Điển). Như vậy; “ Cách mạng “ ở đây là “ Cách mạng” tháng 10 Nga. Không phải tại Việt Nam. Do đó. Poster này đã cho thấy. Ngay từ khởi thủy cuả cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 tại Nga “ thì một ngôi sao vàng trên nền đỏ đã được dùng một cách riêng biệt như là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản toàn cầu mà không hề có biểu tượng búa liềm kèm theo. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-686.png

  Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag. 

Hình này cũng là một poster cổ động cuả Liên Xô cũ về “ Cách mạng tháng 10 Nga “ có hình một người công nhân phất lá cờ đỏ có chử :” Hãy đoàn kết lại” ( United ) và một ngôi sao năm cánh trong vòng tròn đỏ; tuy ngôi sao nhỏ nhưng nếu click cho hình lớn ra thì cũng thấy  nó màu vàng.Cả hai hình trong poster đều có một ngôi sao vàng năm cánh nằm giữa trái địa cầu màu đỏ. Chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-688.png

Vintage propaganda poster and progress elements.

Một tranh cổ động tuyên truyền khác ( Propaganda poster ); Được chia làm 3 phần. Mỗi phần đều có hình một người công nhân cầm cờ đỏ. Hình giữa phía trên có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hình thứ ba có một ngôi sao vàng nằm giữa trái địa cầu màu đỏ mang ý nghĩa chủ nghĩa Cộng Sản toàn cầu. Cả 3 hình đều không thấy biểu tượng búa liềm. Như vậy; ngay từ thuở đầu tiên cuả cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 Nga “. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đã được dùng làm biểu tượng cho giai cấp công nhân và Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin mà không cần có biểu tượng búa liềm kèm theo 

Dưới đây là những tranh cổ động tuyên truyền khác về cái gọi là “ Cách Mạng “ của Liên Xô có hình người công nhân và một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Và một ngôi sao vàng nằm giữa trái địa cầu màu đỏ . Mang ý nghĩa nền đỏ sao vàng tiêu biểu cho giai cấp công nhân và thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-690.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-692.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-694.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-696.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-698.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-699.png

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/soviet

Trong trang mạng ” 434 hoạ đồ cuả Liên Xô ” (434 Soviet Graphics). Có một hình mang một dải băng rôn mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế…với hàng chử ” Cách Mạng” (Revolution) màu vàng. Hiển nhiên đây là “Cách mạng” tháng 10 Nga vì hình này nằm trong nhóm ” 434 hoạ đồ cuả Liên Xô cũ ” Ở giữa tấm hình là một công nhân phất cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với chử “Tham gia với chúng tôi”(Join us). Điều đặc biệt là trong giải băng rôn ở phía dưới. Hai bên chử Revolution/Cách mạng là hai ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu – Y hệt như lá quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam- Chứ không phải hình búa liềm. Do đó; chúng ta thấy rõ. Cũng như búa liềm; ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.
Đó cũng là lý do rất dễ hiểu là tại sao Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ trở về Việt Nam- đã nhắn nhủ thuộc cấp :” Lá quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nề̉n đỏ sao vàng”. Và lá cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc cuả Liên Xô cũ do Trần Phú nhắn nhủ đó đã được hoặc Lê Quang Sô; hoặc Nguyễn Hữu Tiến làm thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-703.png

Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/poster-revolution-propaganda-background-style-raising-1133461367?src=kM13LVGXkQH5W0hEumX4eA-1-38

Poster tuyên truyền về “Cách Mạng” (Revolution). Có hình một người công nhân đứng trước một ngôi sao vàng (sọc) trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho giai cấp công nhân.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-705.png

A rare USSR badge for communist labor. Một huy hiệu Liên Xô hiếm cho Lao Động Cộng Sản

https://www.ebay.com/itm/202873905709

https://picclick.com/A-rare-USSR-badge-for-communist-labor-Propaganda-202873905709.html

Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả huy hiệu Liên Xô cũ trên chắc chắn là tiêu biểu cho giai cấp công nông vì huy hiệu có  tên:”Một huy hiệu Liên Xô hiếm cho lao động cộng sản” (A rare USSR badge for communist labor).Hai người trong huy hiệu chắc là đại diện cho hai giai cấp công nông. Như vậy cũng như buá liềm. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cho giai cấp công nông

This image has an empty alt attribute; its file name is image-707.png

Знак значок СССР – слава труду –   Huy hiệu Liên Xô – Vinh quang cho Lao động

https://meshok.net/item/80430712_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%94

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có dạng một huy chương tưởng thưởng cho ai có thành tích lao động. Huy hiệu có 2 phần đều mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Phần trên có hình buá liềm vàng. Phần dưới có hàng chử tiếng Nga слава труду có nghĩa là Vinh Quang Cho Lao Động kèm theo một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy qúa rõ ràng: Cũng như biểu tượng buá liềm, ngôi sao vàng năm cánh trong trương hợp này là biểu tượng cho giai cấp công nông.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-709.png

Значок СССР 40 лет ХТЗ Huy hiệu Liên Xô 40 năm sản xuất máy kéo XT3

https://crafta.ua/lots/6529377651-znachok-sssr-40-let-htz

https://www.olx.ua/obyavlenie/znachok-htz-40let-IDCMYTD.html?sd=1#fced1bd0cd

https://meshok.net/item/38839557_40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A5%D0%A2%D0%97_1931_1971

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 40 năm ngày sản xuất loại xe kéo XT3 cho ngành Nông nghiệp. Huy hiệu có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trong con số 0 có hình búa liềm là biểu tượng cho giai cấp công nông. Còn góc cao phía trên bên trái thì có một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Tất nhiên cũng là biểu tượng cho giai cấp công nông -. Do đó cũng như buá liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là biểu tượng cho giai cấp công nông. Và nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-711.png

Международный День Рабочего International Worker’s Day

https://www.pngwing.com/ru/free-png-blabt

Trong một trang mạng cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ có hình một tượng đài mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với một ngôi sao vàng trên chóp. Hình được ghi chú là :”Ngày Lao Động Quốc Tế ” ( Международный День Рабочего). Ngày lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế là ngày mồng 1 tháng 5 (May 1st). Vì tượng đài này cuả Trung Cộng nên hai vách có chử Hán. Trong đó có hai chử 五一 nghĩa là May 1st. Vì là ngày lễ lao động cuả Cộng Sản quốc tế cho nên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả tượng đài này chắc chắn là biểu tượng cho giai cấp Công Nông. Nó mang tính chất ý thức hệ cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-713.png

Плакат -1 МАЯ Детский большой Áp phích – Mồng 1 tháng Năm Trẻ em lớn

(Hình phóng lớn)

https://auction.ru/offer/plakat_1_maja_detskij_bolshoj-i48450018190751.html

Trên là một tranh tuyên truyền cho thiếu nhi cuả Liên Xô cũ vẽ về ngày Lao Động cuả Cộng Sản  quốc tế 1 May (1 МАЯ). Tranh có một chiếc xe có chử Mồng 1 tháng 5(1 МАЯ) chở các thiếu nhi. Trên xe có một bé gái ngồi sau cầm lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Chắc chắn đó không phải là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam vì bé gái này có đôi mắt xanh như tất cả các thiếu nhi khác trên xe; và có mái tóc vàng. Ngoài ra; có 3 cháu bé có nơ nền đỏ sao vàng. Biểu tượng nền đỏ sao vàng về ngày Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế này có những ý nghĩa như búa liềm, Nó tiêu biểu cho giai cấp công nông. Một ý nghĩa mang tính cách ý thức hệ Cộng Sản mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-715.png

   Smells like a revolution

https://drawception.com/game/NNWmZTnAMG/smells-like-a-revolution/

Trong trang đăng những hình hí hoạ mà mục đích vẽ làm sao để khi nhìn vào hình vẽ đơn giản mà bạn đọc hiểu ngay hình mang ý nghĩa một cuộc ” Cách mạng ” cuả Cộng Sản. Trang mang tên :” Có mùi như một cuộc cách mạng ”  (Smells like a revolution). Trong số các hình vẽ; có hình một người đàn ông – Có lẽ là một công nhân – đưa cánh tay phải một cách cương quyết lên cao – Đây là một hình ảnh quen thuộc trong các poster của Cộng Sản. Phía cao trên góc phải là hình búa liềm vàng. Còn chung quanh cánh tay phải cuả người công nhân được tô màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Còn trên nắm tay nắm chặt cuả người công nhân là một ngôi sao vàng. Như vậy; ngoài hình ảnh buá liềm nằm riêng ra thì cánh tay cuả người công nhân nằm trên nền đỏ sao vàng. Do đó ta thấy, ngoài búa liềm ra; thì nền đỏ có một ngôi sao vàng là tượng trưng cho giai cấp công nhân

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (1)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-716.png


     ( http://www.istockphoto.com/vector/commu … 0-17370761 )

Hình trên là một số biểu tượng của Liên Xô cũ (Communist Set): Búa liềm vàng trên nền đỏ. Buá liềm vàng và ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ( Cờ cuả Liên Xô cũ ). Ngôi sao đỏ ( không có màu nền). Và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng cũng là một trong các biểu tượng của Liên Xô cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-718.png

Flag Soviet Union

(Hình Screenshot )

http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html

Hình trên xác nhận cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh đã từng được Liên Bang Xô Viết dùng lá cờ này như một biểu tượng với ghi chú : Flag Soviet Union = (Một loại ) cờ của Liên Bang Xô Viết.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-719.png

  Soviet flag. Alternative 

https://www.worldflags.es/en/flags/soviet-flag-alternative-n1813/?__cf_chl_jschl_tk__=7e233d2e5c11a5b2647f9b1b2f393ec2fd2ca94c-1595910618-0-Ab7NHt5xtQ2dbAOilLX1RD4JLOggyYTIITpEOn9nYzdddkzNLowHRm_oQ9Tae_xw6VZRLeSlnHMKsCAk45x99sR52DYgVIx3kdUKjxiXuClsnWmuQwCfDJLvukqML7hR2eH_o3EK3ikqJose4rmehNpsRO6ngGvkplMlrPM7_n5WN9Gi6o2fmkOvtsIZdLtRKnB2KU2W5ZuQYpKikp_8JGiyyiPkZ-h-usQm4IBmzd0Fchi0PaEsLAwZNU0fXbLbMXtTFlA8dgAtYHxdfDq74zremGGTXq6rPxSRGS7ubwJ0BT4rpD259wuBxgx2W4kBIdThidbYh0Ig6V_lsED_Hr0

Một trang mạng chuyên rao bán các loại cờ  https://www.worldflags.es/?__cf_chl_jschl_tk__=88461a16619570ddbfb9323a9c5cc1374a4d4af8-1595912632-0-AT7yzixQrp9CUqQslWIiiPg_zVsHxNzXTJFnuL-2JfCczWzG-EiK1atP0MviL3LTtPERA9bTcBKvKR-d6AvMTiHePo23cPu0992dPOV-GqYpx6HHrAeTi_DFddNaU4s7Ey0xqbyj8rctwPL4TVhBKJj5TmiXXo6TFtK2UNZwJLvYGyPdZ8VQF7g2tDY6E7biqjbELdZeudsN9gEAcl6aL6M_4ByIFKs1YlDfl0oKouUmsfhyK3RiKFao0QiXcTC8UGbfnWFmCdPYcXdrl6cd1Fo  Có rao bán một loại cờ được ghi chú là:” Cờ Liên Xô. Dùng để thay thế “(Soviet flag. Alternative). Với chú thích: “Cờ đỏ (Phiên bản thay thế cuả Cộng Sản)  với một biểu tương khác cuả Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội là ngôi sao năm cánh” [Red flag (alternative version of the communist) with another of the communist and socialist symbols. The five point stars.] 
Một lá cờ được một trang mạng chuyên môn bán các loại cờ khẳng định cuả Cộng Sản và Chủ nghĩa Xã hội là nền đỏ với một ngôi sao năm cánh màu vàng. Được dùng  thay thế cho cờ cuả Liên Xô cũ..Mà không đá động gì tới hai chử Việt Nam. Điều đó chắc chắn nói lên một ý nghĩa : Cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế (khối Xã Hội Chủ nghĩa). Phát xuất từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Đến năm 1940. Cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô này đã xuất hiện tại Việt Nam trong vụ nổi dậy mang tên “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” theo lời nhắn nhủ cuả Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú sau khi ông ta được đào tạo từ Liên Xô về nước – Là nơi có biểu tượng nền đỏ sao vàng –

This image has an empty alt attribute; its file name is image-845.png

( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69 )

(http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=266 )

https://www.vecteezy.com/free-vector/soviet-star

Trong một trang mạng online cuả có đăng những ngôi sao cuả Liên Xô cũ (Soviet Star) mang tên :”Duyệt thêm những vector ngôi sao Liên Xô từ iStock ” (Browse More Soviet star Vectors from iStock). Có hai hình cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa lá cờ ( Hai hình trong hai vòng tròn màu xanh). Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng vì đã có ghi chú là ngôi sao Liên Xô/ Soviet star. Cho nên đây là một trong những loại cờ Liên Xô cũ từng dùng. Cho dù nó không phổ biến bằng ngôi sao đỏ.

Dưới đây là hai hình trong “kho” Ngôi sao Liên Sô (Soviet star) đó dưới dạng được phóng lớn.

Trên là hình riêng trong kho Ngôi sao Liên Sô (Soviet star) có tên “Ngọn cờ cách mạng” (Revolutionary flag). Trong kho Các ngôi sao Liên Sô cũ/Soviet star. Thì tất nhiên cờ đỏ sao vàng trong hình này có nguồn gốc từ Liên Sô cũ. Cho dù nó xuất hiện trong cuộc “Cách mạng “ nào đi chăng nữa.

https://www.istockphoto.com/vector/revolution-forever-gm165082482-4198298?irgwc=1&cid=IS&utm_medium=affiliate&utm_source=Eezy%2C%20LLC&clickid=z-u36FSjGxyLRhuTw3SRMwTdUkBRc3T-uX59yM0&utm_term=www.vecteezy.com&utm_campaign=SRP_2_small&utm_content=718498&irpid=38919

Trên là trang có hình riêng lá cờ đỏ một ngôi sao vàng cuả Liên Xô cũ được ghi chú :”Hình minh hoạ trong kho (tinh thần) cách mạng mãi mãi” (Revolution Forever stock illustration). Hiển nhiên cờ đỏ một sao vàng được xác nhận là một loại cờ “Cách mạng” cuả Liên Xô cũ. Cờ đỏ một sao vàng này đã thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam qua lời nhắn nhủ cuả Trần Phú. Và Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô chỉ là người thi hành.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-720.png

Bản đồ Liên Xô cũ màu đỏ có một ngôi vàng năm cánh cạnh cong bầu trên quả địa cầu nhìn từ không gian trên một poster tuyên truyền về chương trình không gian cuả Liên Xô cũ. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-722.png

USSR CCCP Cold War Soviet Union Propaganda Posters Postcard 
https://www.zazzle.com/ussr_cccp_cold_w … 9127638434 ) 

Và cũng có lúc. Bản đồ Liên Bang Xô Viết với màu đỏ truyền thống nhưng có một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình buá liềm 

Nếu nói rằng hình bản đồ trên là nền đỏ sao cam -chứ không phải sao vàng-. Thì thực ra Liên Xô cũng vẽ cờ cuả Cộng Sản Việt Nam là cờ đỏ sao cam thay vì cờ đỏ sao vàng như hình dưới. Do đó hình trên cũng mang ý nghĩa là ngôi sao năm cánh màu vàng trên bản đồ Liên Sô màu đỏ

https://www.vecteezy.com/vector-art/6026579-red-background-with-transparency-star-design

This image has an empty alt attribute; its file name is image-724.png

  60 ЛЕТ СССР 60 năm thành lập Liên Bang Xô Viết
https://meshok.net/item/110180197_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_60_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_9_06

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Bang Xô Viết (CCCP). Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nóc điện Kremlin nằm trên nền đỏ cuả bản đồ Liên Xô cũ chứ không phải hình búa liềm. Bản đồ nền đỏ cuả Liên Xô cũ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh chứ không phải búa liềm chứng tỏ ngôi sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ y như búa liềm

This image has an empty alt attribute; its file name is image-726.png

Участнику Экспедиции Ленинская Tham gia đoàn thám hiểm Lê Nin

https://meshok.net/item/136657487_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD

Huy hiệu kêu gọi tham gia đoàn thám hiểm Lê-Nin (Участнику Ленинской Экспедиции) cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ. Vì thám hiểm toàn nước Nga cho nên có bản đồ cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Ngoài biểu tượng ngôi sao Bắc Đẩu bên phải tượng trưng cho sự thám hiểm. Thì biểu tượng cho lãnh thổ Liên Xô cũ không phải là búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh này là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. được đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin dùng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-728.png

ЗНАЧОК СССР ВСЕСОЮЗНОЕ ВЕЩАНИЕ 1972 ГОД   Huy hiệu loan truyền tin tức cuả Liên Xô cho tất cả các đoàn thể năm 1972

https://meshok.net/item/134552708_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_1972_%D0%93%D0%9E%D0%94

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang tên:”Huy hiệu truyền thanh truyền hình Liên Xô năm 1972″   ЗНАЧОК СССР ВСЕСОЮЗНОЕ ВЕЩАНИЕ 1972 ГОД . Trên huy hiệu có hình bản đồ Liên Xô mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế là một nét vẽ ziczac tượng trưng cho biểu đồ cuả làn sóng điện. Nhưng biểu tượng cho một nước Liên Xô màu đỏ – tuy rất nhỏ- Nhưng dễ dàng nhận ra đó là một ngôi sao vàng năm cánh chứ không phải là búa liềm. Hiển nhiên; Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền bản đồ Liên Xô màu đỏ này là biểu tượng cho Liên Xô cũ; cho đảng Cộng Sản Nga nắm quyền. Và chắn chắn nền đỏ sao vàng này hoàn toàn không tượng trưng cho bất cứ một điều gì cuả dân tộc Việt Nam cả.

https://www.sohu.com/a/521993455_120271802

Một bài viết về Liên Xô biến mất và trở thành nước Nga. Với bản đồ nước Nga (Liên Xô) vẫn mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh tại Thủ Đô Moscow. Chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng của Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-730.png


X этап Всесоюзного похода «Дорогами славы» посвящается 60 годовщине образования СССР. Не медаль! Huy hiệu “Giai đoạn X của chiến dịch toàn liên minh” Con đường vinh quang. Dành riêng cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Xô “
http://phalera.ru/ru/catalog/patriotic/view/18924
https://meshok.net/item/91203508_X_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_60_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9D%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C

Huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang tên:”Giai đoạn X của chiến dịch toàn liên minh” Con đường vinh quang. Dành riêng cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Xô ” (X этап Всесоюзного похода «Дорогами славы» посвящается 60 годовщине образования СССР). Có một ngôi sao vàng (Gold) trên bản đồ Liên xô mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Một ngôi sao vàng trên bản đồ Liên Xô đỏ này có ý nghĩa : Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-732.png

Значок СССР. Первый советский дирижабль. 1923г Huy hiệu Liên Xô. Kinh khí cầu đầu tiên năm 1923

https://meshok.net/item/103228777_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

Một huy hiệu kỷ niệm chiếc khinh khí cầu đầu tiên cuả Liên Xô cũ vào năm 1923. Chiếc khinh khí cầu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế . Tuy là màu đỏ đậm nhưng vẫn có thể nhận thấy một ngôi sao vàng năm cánh ở phía đầu. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả một sản phẩm cuả Liên Xô cũ tất nhiên cũng là biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-733.png

ЗНАЧОК СССР Phù hiệu cuả Liên Xô

https://zvonmoneta.ru/zn-d-419

Trên là một huy hiệu được trình bày trong một trang mạng tiếng Nga có trụ sở đặt tại Moscow https://zvonmoneta.ru/ chuyên rao bán các huy hiệu; phù hiệu cuả Liên Xô cũ. Huy hiệu trên có 2 lá cờ. Lá cờ trên bên trái có màu đỏ và hình buá liềm cùng một ngôi sao vàng; chắc chắn đó là cờ cuả Liên Xô cũ. Còn lá cờ bên phải phía dưới cũng là cờ đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn chính giữa -Y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -Nhưng huy hiệu này được ghi chú : Phù hiệu cuả Liên Xô (ЗНАЧОК СССР). Thật ra có một sự thật mà ít ai được biết đến; là cờ đỏ sao vàng cũng là một loại cờ của Liên Bang Xô Viết trước kia/Flag Soviet Union  ( http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html ). Do đó ; ta có thể nói. Quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ là một phù hiệu cuả Liên Xô cũ/ЗНАЧОК СССР mà thôi.


 Russian Revolutionary Flag 

https://www.deviantart.com/okiir/art/Assassin-s-Creed-Russian-Revolutionary-Flag-356901647
Một hoạ sĩ vẽ c Cách Mng Nga cũng là nn đỏ sao vàng. Và chú thích:”Cờ Cách Mạng Nga” (Russian Revolutionary Flag).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-736.png

http://ojtillustration.blogspot.com/2011/06/typographic-posters.html

Một trang mạng của một nghệ sĩ chuyên thiết kế hoạ đồ tại Anh Quốc. Đã trưng bày những poster do in ấn cuả anh ta. Hình trên là một áp phích in ấn đó (Typographic Posters) mang hình nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh.Poster này được chú thích “the Soviet Star” (Ngôi sao Xô Viết). Như vậy; với cái poster này; chúng ta thấy rõ là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là sản phẩm cuả Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-737.png

Clip Art Soviet Star

https://www.gograph.com/vector-clip-art/soviet-star_4.html

https://www.gograph.com/clipart/star-icon-yellow-star-over-red-circle-background-gg115861953.html

Trong trang web trình bày các loại ngôi sao cuả Liên Xô cũ dùng để kẹp trang trí “Clip Art Soviet Star”. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy ta thấy nề̉n đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là ” Ngôi sao Liên Xô ” (Soviet Star). Nó mang tính chất Cộng Sản đệ tam quốc tế mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-739.png

The Soviet Swastika (Swastika of Soviet Socialism; Soviet Swastika)

http://gymn415.spb.ru/svastika-v-krasnoj-armii-foto.html

https://history.stackexchange.com/questions/27382/is-the-swastika-in-the-great-gatsby-anti-semitic/27386#27386

http://lit.lib.ru/img/k/kornjushenko_d_i/text_0210-1/index.shtml

http://www.mojbred.com/tag_Jan2010.html

Hình trên : Biểu tượng cuả phong trào ” Chử thập vạn ” phát sinh ngay trong Liên Xô cũ ngay sau khi nhà nước Xô viết thành hình và trước khi có đảng Quốc Xã Đức cũng dùng biểu tượng chử thập vạn. Đặc biệt là trong các đơn vị Hồng Quân trú đóng tại phía Đông Nam của Liên Xô cũ. Logo này bao gồm 2 biểu tượng cùng trên một nền đỏ: Chử Thập Vạn màu vàng và ngôi sao vàng. Hiển nhiên. ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Nó mang ý nghĩa như biểu tượng búa liềm.Thời gian cuả phong trào ” Soviet Swastika” là từ khoảng 1919-1922. Có nghiã là  ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả Liên Xô cũ ít nhất là cũng vào khoảng thời gian đó, trước khi tại Việt Nam thành lập đảng Cộng Sản và cũng có dùng cờ nền đỏ sao vàng vào đầu thập niên 1930.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-741.png


https://www.dreamstime.com/stock-photos … age7819573

Hình trên : Một trong những poster cuả Liên Sô cũ có hình lãnh tụ của Liên Bang Xô Viết cũ và cũng là của toàn thể thế giới Cộng Sản Vladimir Ilyich Lenin trên nền đỏ và trước một ngôi sao vàng hình bầu thật lớn. Cho đến ngày Lênin qua đời vào năm 1924. Thì cờ đỏ sao vàng cạnh bầu vẫn chưa có mặt tại VN. Do đó 100% biểu tượng sao vàng trên nền đỏ của hình này mang tính chất Cộng Sản Quốc Tế mà trung tâm là Liên Bang Xô Viết, không phải là một biểu tượng của một nước Việt Nam Cộng Sản . . Biểu tượng cuả Liên Xô cũ sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ này sau đó đã  truyền sang Hồng Quân Trung Cộng trước khi sang tới VN. Các cán bộ Cộng Sản Việt Nam từng có mặt từ Liên Xô sang Trung Cộng mang biểu tượng này về nước làm thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa; và rồi cờ của mặt trận Việt Minh; sau trở thành quốc kỳ của Cộng Sản VN.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-743.png

https://www.kobo.com/us/en/audiobook/imperialism-the-highest-stage-of-capitalism-2

Hình trên: Một cuốn sách in quan điểm cuả Lê-Nin : Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cao nhất cuả chủ nghĩa tư bản ( Imperialism The highest stage of capitalism). Có hình lãnh tụ Cộng Sản đệ tam quốc tế Lê Nin trên nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Hiển nhiên; điều này chứng tỏ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ, mà tác giả chính là Lê Nin.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-745.png

https://chpic.su/en/stickers/Vlad_Len/007/

Một sticker cuả những cựu đảng viên cộng sản Liên Xô cũ có in hình lãnh tụ Liên Xô cũ Lê Nin trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-746.png

Một poster Lê Nin trên nền đỏ sao vàng được ghi rõ : Poster nghệ thuật Vladimir Lenin và ngôi sao “ Vladimir Lenin Star Posters and Art “. Điều này chứng tỏ Lê Nin là tác giả cuả ngôi sao vàng trên nền đỏ 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-748.png

https://stock.adobe.com/images/portrait-of-vladimir-lenin-poster-stylized-soviet-style-the-leader-of-the-ussr-russian-revolutionary-symbol/120574212

Hình chân dung của Vladimir Lenin – Lãnh tụ đầu tiên cuả Liên Xô cũ và khối XHCN – trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với chử Lenin màu vàng. Hai bên chử Lenin màu vàng này là 2 ngôi sao vàng năm cánh cũng màu vàng. Do đó ta thấy ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho đảng Cộng Sản Nga. Cho Cộng Sản đệ tam quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Vì cho đến khi Lê-Nin mất (01/1924) thì cờ đỏ sao vàng vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-749.png

https://quotesgram.com/img/lenin-propaganda-quotes-in-english/7499896/

Còn đây là một poster có hình Vladimir Ilyich Lenin – Lãnh tụ của phong trào Cộng Sản – với nền poster màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng + Lê-Nin có ý nghĩa là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế xuất phát từ Liên Sô cũ . Chắc chắn không mang ý nghĩa là Lê Nin và Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam. Cờ Cộng Sản VN cũng sao vàng trên nền đỏ y hệt như vậy vì Cộng Sản VN là con cháu cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

This image has an empty alt attribute; its file name is image-750.png

Communist Party Clipart

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Communist-symbol/45689.html

Một cái kẹp nghệ thuật (Clipart) in hình lãnh tụ Lê Nin cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế trên nền đỏ có 4 ngôi sao vàng năm cánh ở bốn góc. Hiển nhiên sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Liên Xô cũ hay cuả Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-751.png

https://www.facebook.com/mycousinlenin/

Một trang Facebook có tên “Lê Nin người bà con của tôi ” (My Cousin Lenin) có hình bìa (Covert photo) là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Như vậy; ta có thể kết luận Lê Nin là người tạo ra biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng như ông ta tạo ra biểu tượng búa liềm vậy.

https://www.lornebair.com/pages/books/37322/maria-lafont/soviet-posters-the-sergo-grigorian-collection

Một cuốn sách sưu tập những tranh cổ động cuả Liên Xô cũ cuả Sergo Grigorian. Có hình bìa là bóng của Lê Nin – Lãnh tụ của thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế – Màu đỏ với ngôi sao vàng trên trán. Do đó; ta thấy một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là 1 trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-755.png

https://www.ebay.com/itm/4591-OSPAAAL-lenin-within-star-communism-POSTER-decor-Home-Office-art-/121372625876

https://www.ebay.com/itm/4591-OSPAAAL-lenin-within-star-communism-POSTER-decor-Home-Office-art-/121372625876

https://www.ebay.ie/itm/4591-OSPAAAL-lenin-within-star-communism-POSTER-decor-Home-Office-art/121372625876?hash=item1c425f4bd4:m:m3-w0aU5aG1X7V5Ttnh3gWg

Ebay rao bán hình Lê Nin trên nền đỏ sao vàng. Điều này chứng tỏ – Cũng như búa liềm – Một ngôi sao vàng trên nền đỏ phát xuất từ Liên Xô cũ. Do Lê Nin tạo ra. Nó mang tính cách Cộng Sản quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-757.png

https://redsolidarityblog.wordpress.com/media/red-solidarity-media/

Một poster in lời tuyên bố cuả Vladimir Lenin – Lãnh tụ đầu tiên cuả Liên Xô cũ và Cộng Sản đệ tam quốc tế – “Chiến tranh không thể bị xóa bỏ trừ khi các giai cấp bị xóa bỏ và Chủ Nghĩa Xã Hội được tạo ra” (War cannot be abolished unless classes are abolished and socialism is created). Poster có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng cuả poster này tượng trưng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ.

CCCP Vector

http://mrdfour.deviantart.com/art/CCCP-Vector-2641393
https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/ … ccp_04.jpg
http://img15.deviantart.net/d4fc/i/d/5/ … vector.jpg
http://forum.worldoftanks.com/index.php … ge__st__80

Còn hình trên đây là một người lính Liên Xô cũ cầm súng lục trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và ghi rõ: CCCP . Hiển nhiên bốn chữ cái CCCP là biểu tượng của Liên Xô cũ (Союз Советских Социалистических Республик ) chứ hoàn toàn không phải là tên viết tắt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà hay Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Như vậy cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-759.png

  
Improvisation on theme of USSR, communism style 
                                        https://www.bigstockphoto.com/image-208 … me-of-ussr  

Còn chỉ riêng  ý nghĩa ngôi sao vàng “ đặc “ năm cánh là biểu tượng cho đảng cộng sản Nga và cũng là biểu tượng của Liên Bang Xô Viết .Thì tấm hình trên đây sẽ nêu rõ nhất. 

 Trong một trang mạng gồm những hình ảnh của Liên Xô cũ Ussr Stock Vectors https://www.bigstockphoto.com/search/ussr/ có một tấm hình lớn bao gồm 4 hình nhỏ mang hình ảnh quốc kỳ cuả Liên Xô cũ bên trong. Có biểu tượng buá liềm bên cạnh cuả 4 lá cờ đỏ mang 4 biểu tượng cuả Liên Xô cũ là : Hình Lê Nin ; 4 chử USSR ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh) cùng với một ngôi sao vàng nhỏ; CCCP ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga) cũng với một ngôi sao vàng nhỏ; Và hình một ngôi sao vàng lớn. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách rất chắc chắn : Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nga; cũng như là biểu tượng của Liên Xô cũ như hình ảnh Lê Nin; Hình buá liềm hay 4 chử CCCP hoặc USSR 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-760.png


 https://www.123rf.com/clipart-vector/so … p=76688740    

https://www.bigstockphoto.com/image-183273172/stock-vector-lettering-red-cyrillic-letters-ussr-vector-illustration

Trong trang “ Soviet Union Poster Stock Vectors, Clipart and Illustrations “ chứa những hình ảnh cổ động của Liên Xô cũ. Có một tranh có 4 chử cái viết tắt cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh là USSR.  Và cũng có 4 chử cái viết tắt bằng tiếng Nga là CCCP nền đỏ với 4 ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa mỗi chử cái. Như vậy chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là cũng một biểu tượng cuả Liên Xô cũ . 

Trong trang mạng http://mihainistor.ro/about/ có hình chử “ The Soviet” màu vàng; cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó nói lên ý nghĩa một ngôi sao vàng “ đặc” trên nền đỏ cuả quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết; cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-764.png

https://movie.xunlei.com/circles/17/posts/1018509

Trong một trang online cuả Trung Cộng liệt kê 7 khu vực nguy hiểm trên thế giới. Trong đó có khu vực chung quanh lò nguyên tử Chernobyl bị phát nổ tại Liên Xô vào năm 1986. Trang báo này vẽ hình khu vực bị nhiễm phóng xạ đó là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-765.png

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/yellow-stars-red-background-1322946716

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/pattern-stars-seamless-background-bright-orange-1125838967

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/yellow-star-pattern-349801172

Trong mục Soviet Star (Ngôi sao Liên Xô) cuả https://www.shutterstock.com/ đã trình bày nhiều loại ngôi sao năm cánh cuả Liên Xô cũ. Trong đó có loại ngôi sao vàng năm cánh – cạnh cong bầu hoặc cạnh thẳng – trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh – cạnh cong bầu hay thẳng – Là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-766.png

http://www.zazzle.com/cccp_postcard-239292256249164488

Hình Screenshot

Do đó. Một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ đôi khi cũng là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh như hình trên

This image has an empty alt attribute; its file name is image-768.png

Russian Red Star Cufflinks Cuff Links Russia USSR Soviet Union

https://www.ebay.ie/itm/Red-And-Yellow-Retro-Style-Cufflinks-Russian-Star-Russia-Theme-Cuff-Links-New/271877214841?hash=item3f4d251279:g:i9QAAOSwrklVXjuk:rk:6:pf:0

https://www.ebay.com/itm/Russian-Star-Symbol-Russian-Soviet-Union-Christmas-Present-GIFT-Box-CUFFLINKS-/121739384516

https://www.ebay.co.uk/itm/171911832415

https://www.ebay.co.uk/itm/121739384516

E Bay rao bán một cặp khuy măng sét cuả Liên Bang Xô Viết có nền đỏ sao vàng trên mỗi chiếc. Lại thêm một bằng chứng biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Đây là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú được đào tạo từ Liên Xô. Khi về Việt Nam; Trần Phú đã nhắn nhủ với thuộc cấp :” Lá quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nền đỏ sao vàng”. Và cho dù là Lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến tạo ra lá cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì nguyên nhân chính cũng do từ lời nhắn nhủ cuả Trần Phú rập khuôn từ một biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-774.png

The whole world will be ours!. Museum: Russian State Library, Moscow. – Image ID: P9C9PE

https://www.travelblog.org/Photos/7916458

https://www.alamy.com/the-whole-world-will-be-ours!-museum-russian-state-library-moscow-image212327430.html

Một tranh được trình bày trong bảo tàng viện về Liên Xô cũ. Có hình một bé trai cầm một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu để cắm trên một trái địa cầu. Một lá cờ đỏ sao vàng khác nhỏ hơn được cắm trên chiếc xe quân sự đồ chơi. Phía dưới tranh cổ động này là hàng chử :” Tất cả thế giới sẽ trở thành cuả chúng ta. Bức tranh cổ động này cuả Zavyalo vào năm 1935 đã nói lên điều đó.” Quê hương Xã Hội Chũ Nghĩa cuả chúng ta muôn năm “…

Như vậy là đảng viên Cộng Sản cuả Liên Xô cũ ǹày muốn Liên Xô thống trị toàn thế giới với lá đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ tung bay khắp toàn cầu.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/01/14/1939372.html

Hình phóng lớn cho thấy đứa bé trai cầm lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu – Y như lá cờ Nam Kỳ khởi nghĩa tại Việt Nam 5 năm sau khi tranh cổ động này được vẽ ra (1935-1940). Phía trên là băng rôn bằng tiếng Nga:” Tất cả thế giới này sẽ là cuả chúng ta !” (Весь мир будет наш !). Hiển nhiên điều này cho thấy rõ Liên Bang Sô Viết muốn tất cả thế giới đều trở thành các quốc gia Cộng Sản có quốc kỳ nền đỏ sao vàng dưới quyền lãnh đạo cuả Liên Xô cũ. Và cũng là lý do dễ hiểu vì sao cả quốc kỳ cuả Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam đều có nền đỏ và ngôi sao vàng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-776.png

Soviet Raised Fist

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/soviet-raised-fist-vector-1025601

https://www.freeart.com/artwork/art-print/soviet-raised-fist_fa11164827.html

https://pixers.us/canvas-prints/soviet-raised-fist-45715876

https://pixers.us/shower-curtains/soviet-raised-fist-45715876

Một poster có hình bàn tay nắm chặt giơ lên cao theo cung cách “Kiên quyết” cuả Cộng Sản – Một hình ảnh quyên thuộc trong những poster tuyên truyền cuả Cộng Sản quốc tế- Sau cánh tay là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Và tiêu đề có ghi: ”Nắm tay giơ lên của Liên Xô” (Soviet Raised Fist). Do đó một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-777.png


http://www.shutterstock.com/s/soviet+st … tml?page=1

https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-star-icon-321716081

Trong trang Soviet Star Stock Photos (Kho chứa hình các ngôi sao Xô Viết) Trong trang 1; có hình ngôi sao vàng tươi năm cánh cạnh bầu trên nền đỏ. Vì là trang cuả các ngôi sao Xô Viết thì hiển nhiên đó là một biểu tượng cuả Cộng Hoà XHCN Liên Bang Xô Viết cũ. Không phải quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt nam có giống y hệt vì rập khuôn mẫu mã này cuả quan thầy Nga Hoa

This image has an empty alt attribute; its file name is image-778.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-779.png

Soviet Star Stock Vectors
( http://www.123rf.com/clipart-vector/soviet_star.html )

Trong “ kho” chứa các biểu tượng về các loại ngôi sao của Liên Xô cũ (Soviet Star Stock Vectors). Có loại sao vàng cạnh thẳng hoặc cong bầu, màu vàng tươi hoặc màu đồng; trên nền đỏ tươi hoặc đỏ đậm. Những logo/symbol nền đỏ sao vàng này là thủy tổ của quốc kỳ Cộng Sản VN sau đó.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-781.png

https://www.istockphoto.com/au/vector/ussr-background-star-in-center-gm94998842-11332730

Một poster với ghi chú : Phần nền phía sau là Liên Xô với ngôi sao chính giữa ( USSR Background – star in center). Nói là Liên Xô là nền sau. Nhưng chỉ  thấy nền màu đỏ; có thể tác giả muốn nói màu đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Còn ngôi sao thì màu vàng cạnh cong bầu. Như vậy là qúa rõ ràng. Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một trong những biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ.

https://democraciv.fandom.com/wiki/Space_Communist_Party

A flag for Space Communists

Một poster quảng bá cho chương trình không gian của Liên Sô có hình một phi thuyền không gian trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cánh với chú thích : A flag for Space Communists : Cờ cuả (chương trình) không gian Cộng Sản. Nếu ngôi sao vàng trên nền đỏ không từng là một trong các loại cờ của Liên Xô cũ, thì họ đã không vẽ như vậy. Cộng Sản VN không hề có chương trình không gian thám hiểm vũ trụ. Cho nên cờ hình đỏ có một ngôi sao vàng năm này không thể nào là biểu tượng của cờ Đảng Cộng Sản VN. Chỉ có thể là một loại cờ cuả Liên Xô cũ từng dùng. Trước khi thành cờ Nam kỳ khởi nghĩa và Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-783.png

Soviet Space Program Logo
http://pics-about-space.com/ussr-space-program-logo?p=5

Một logo cuả chương trình không gian cuả Liên X cũ có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như búa liềm. Quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam có giống y hệt cũng là vì sao chép biểu  tượng này cuả Liên Xô cũ.

https://www.163.com/dy/article/G8UCV9SA0526D8LR.html

https://techraptor.net/gaming/reviews/kosmokrats-review

Hình bìa của một trò chơi game về không gian Liên Xô cũ mang tên là Kosmokrats – Chắc chắn là cuả những người còn luyến tiếc thời kỳ vàng son cuả Liên Xô cũ; nhất là trên lãnh vực không gian – Đã tạo ra những nhân vật chính cuả game. Có lẽ vì muốn tránh biểu tượng chính cuả Liên Xô cũ là búa liềm đã bị dân Nga phế thải. Cho nên chủ nhân đã thay thế vào một biểu tượng khác cuả Liên Xô mà hầu như không bị nhân dân Nga lên án – Đó là một ngôi sao vàng trên nền đỏ trước ngực; trên nón và trên ve áo cuả 3 nhân vật chính cuả trò chơi game này. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-785.png

Pin Soviet Russia Space PSRS053 Soyuz

https://propagandaworldarchive.org/2020/03/

Một huy hiệu có kim cài (Pin) cuả Liên Xô cũ có tên:”Huy hiệu có nút cài chương trình không gian Nga Xô Viết PSRS053 phi thuyền Soyuz 9” (Pin Soviet Russia Space PSRS053 Soyuz 9). Huy hiệu này có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đây chính là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-787.png


Vintage Motorcycle Scooter CCCP Russian Red Open Face helmet NEW 
https://www.ebay.com/itm/Vintage-Motorcycle-Scooter-CCCP-Russian-Red-Open-Face-helmet-NEW-/131089250131

 ebay rao bán một nón bảo hiểm cuả người đi xe gắn máy thời Liên Xô cũ nhưng còn tốt. Nón màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu và 4 chử CCCP = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết . Nếu không có 4 chử CCCP thì chắc chắn ai ai cũng nói đây là một mũ bảo hiểm trong nước Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Điều đó chứng tỏ nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-788.png

http://customhelmetclub.com/helmets_det … at=7&id=49

Trong trang http://customhelmetclub.com/  là hội cuả những người dùng nọ́n bảo hiểm khi lái xe gắn máy. Có trình bày một cái nón bảo hiểm – Chắc hẳn là cuả một tay lái mô tô trong một gia đình cựu đảng viên Cộng Sản Nga – Được sơn màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu và 4 chử CCCP- . y hệt cờ cuả Nam Kỳ khởi nghĩa mà một số cán bộ Cộng Sản trong nước khẳng định sau đó đã trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam ( Cờ cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa và lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước để làm thành cờ mặt trận Việt Minh thì y hệt nhau).

Cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô cũ là thủy tổ cuả cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa là vì do Trần Phú sau khi được đào tạo tại Liên Xô về Việt Nam đả nhắn nhủ thuộc cấp :” Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nền đỏ sao vàng “. Và cho dù là do Lê Quang Sô hoặc Nguyễn Hữu Tiến làm ra cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì nguyên nhân chính vẫn là do ý tưởng cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-790.png

http://www.thesovietrussia.com/russian- … -communist

https://www.sovietarmystuff.com/1179_Russian-Soviet-CCCP-Baseball-Cap-Black.html

Một cái nón có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với 4 chử cái CCCP màu vàng ( Là 4 chử viết tắt cuả Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga). Nhưng biểu tượng cho nước Nga trên cái nón đỏ này không phải là hình buá liềm vàng; mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Lại thêm một bằng chứng chắc chắn là một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-792.png

https://www.ebay.com/itm/Zippo-Russia-U … 1886885739

Ebay rao bán 1 bộ 4 cái bật lữa hiệu Zippo có in hình ghép của Liên Xô cũ . Cái đầu tiên là các hình ghép nhà thờ chánh toà Thánh Basil tại Moscow Liên Xô. Có hình búa liềm ngay chính giữa và nền đỏ sao vàng bên phải cũng như ở trên cao. Như vậy cũng như biểu tượng búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng của Liên Xô cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-794.pnghttps://www.redbubble.com/people/soviet … l=carousel

Một trang mạng rao bán một cái bao cho điện thoại cầm tay (Cell phone cover) màu đỏ có 4 chử CCCP và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-796.png

Soviet CCCP and Star Tote Bag

https://www.redbubble.com/i/tote-bag/Soviet-CCCP-and-Star-by-SovietStuff/28337853.PJQVX

Một túi xách tay có nền đỏ sao vàng và 4 chử cái CCCP là viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết theo tiếng Nga. Như vậy là một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-798.png

https://www.facebook.com/CCCPMarket/

Trong Facebook ngày hôm nay. Có một trang mang tên ” Chợ Liên Bang Xô Viết ” (CCCP Market) nền đỏ sao vàng. Có nghĩa là. Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng của Liên Bang Xô Viết cũ 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-800.png

Hail to our Victorious Soviet Army

Xin kính chào Quân đội Xô Viết Chiến thắng của chúng ta

https://www.allposters.com/-sp/Hail-to-our-Victorious-Soviet-Army-Posters_i1752004_.htmhttps://www.homedepot.com/p/24-in-x-36-in-Hail-To-Our-Victorious-Soviet-Army-by-Unknown-Framed-Wall-Art-SOV-002-2436CF/312340227

https://www.art.com/products/p12278353-sa-i1655090/hail-to-our-victorious-soviet-army.htm
https://www.amazon.com/Victorious-Sovie … B00ESEJC1W

 Một bích chương cổ động cuả Liên Xô cũ có ngôi sao vàng năm cánh trên nóc điện Cẩm Linh. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ như biểu tượng búa liềm (Trên thực tế; ngôi sao năm cánh trên nóc điện Cẩm Linh màu đỏ) 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-802.png

Значки СССР, города Các biểu tượng cuả thành phố Liên Xô

https://crafta.ua/lots/6537306553-znachki-sssr-goroda

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với điện Kremlin cuả thủ đô Moscow cuả Liên Xô. Trên đỉnh chóp cuả điện Kremlin là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-804.png

Значок СССР *БАШНИ КРЕМЛЯ* Huy hiệu Liên Xô “Tháp Cẩm Linh”

https://meshok.net/item/178706408_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%91%D0%90%D0%A8%D0%9D%D0%98_%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AF_%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9

Một huy hiệu phát họa điện Kremlin cuả Liên Xô cũ với 3 ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên chóp đỉnh ba tháp nhọn cũng màu vàng. Và tất cả nằm trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Như vậy chẳng có gì sai lầm khi nói ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-806.png

Ussr Soviet Russian Pin Badge Lenin Kremlin

https://picclick.com/Ussr-Soviet-Russian-Pin-Badge-Lenin-Kremlin-293567149969.html

https://www.ebay.com/itm/293567149969

Hình trên là :”Huy hiệu có kim cài Liên Xô Nga Lê Nin điện kremlin” (Ussr Soviet Russian Pin Badge Lenin Kremlin) .Hình vẽ trên chóp đỉnh điện Kremlin có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ có khuôn mặt nhìn ngang cuả Lê Nin. Như vậy;  một ngôi sao vàng trên nền đỏ chắc chắn là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-808.png

 значок ссср москва Huy hiệu Liên Xô Moscow

https://meshok.net/item/103994786_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên :”Huy hiệu Liên Xô Moscow” (значок ссср москва). Tất nhiên huy hiệu mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trong huy hiệu là những đền đài cuả thủ đô Moscow được vẽ bằng viền vàng. Và ngôi sao trên điện Kremlin cũng là một ngôi sao vàng. Do đó một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng hoặc cuả Liên Xô cũ; hoặc là biểu tượng cuả Moscow; thủ đô cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-810.png

Москва Huy hiệu thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ

https://crafta.ua/lots/6524271639-moskva

Một tấm thẻ có khắc các cung điện tại thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ có những ngôi sao vàng năm cánh trên các đỉnh nóc trên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-812.png

ЗНАЧОК “СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МОСКВА SZD” Ga xe lữa tại Moscow

https://starina.ru/item/172907675_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90_SZD

Một huy hiệu khắc hình nhà ga xe lữa tại thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ với những ngôi sao vàng năm cánh trên mái nhọn cuả dinh thự trên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-814.png

   Значок СССР Москва Huy hiệu Liên Xô Moscow

https://crafta.ua/lots/6536945842-znachok-sssr-moskva

Một huy hiệu mang tên Huy hiệu Liên Xô Moscow (Значок СССР Москва). Trên huy hiệu có điện Kremlin cuả thủ đô Moscow Liên Xô cũ. Trên chóp điện Kremlin có một ngôi sao vàng năm cánh in trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Như vậy; nói một cách chắc chắn không sợ sai là một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-816.png

Значок  набор Москва башни Кремль архитектура флаг СССР Biểu tượng tháp Moscow điện Cẩm Linh cờ Liên Xô

http://newmolot.ru/auction/4333315

Trên là hình của 3 huy hiệu. Mỗi huy hiệu có 2 yếu tố : Quốc kỳ Liên Xô cũ; Tháp Moscow điện Kremlin (Thường được gọi tắt là điện Kremlin) . Trên nóc điện Kremlin có một ngôi sao năm cánh. Hai trong ba ngôi sao trên nóc điện Kremlin cuả hình trên là ngôi sao vàng rất lớn trên nền đỏ. Như vậy qúa rõ ràng: Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. Nó cũng là ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tạo ra theo chỉ thị cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-818.png

Значок СССР. Москва, флаг СССР Huy hiệu Liên Xô. Moscow, cờ Liên Xô

https://starina.ru/item/38402537_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90_%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AC_%D0%A4%D0%9B%D0%90%D0%93_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A2_%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%90

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có hình điện Kremlin với ngôi sao năm cánh trên ngọn tháp trên nền cờ đỏ cuả Liên Xô cũ. Vì huy hiệu này có lẽ làm bằng thiếc nên cả điện Kremlin; toà nhà cạnh bên; ngôi sao trên nóc điện và cả hình buá liềm cùng ngôi sao trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ đều có màu xám xịt. Trong khi ai cũng biết rõ hình búa liềm và ngôi sao trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ có màu vàng tươi. Do đó, Ngôi sao năm cánh trên nóc điện Kremlin cuả huy hiệu này lẽ ra đúng ra phải là màu vàng tươi. Nền đỏ sao vàng này chính là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Nó được chuyển về Việt Nam thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa do chỉ thị cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-820.png

Значок Москва  Biểu tượng Moscow

http://karaganda.ekomissionka.kz/ru-i-offer-i-id-i-379687-i-znachok-moskva-1973legkij28h40sm.html

Một biểu tượng có tên Biểu tượng Moscow (Значок Москва). Phía dưới là điện Kremlin với một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn trên nóc điện trên nền quốc kỳ Liên Xô màu đỏ phía trên. Tác giả cố tình cho một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên nền đỏ là vì nền đỏ sao vàng là một biểu tương cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-822.png

https://picclick.com/1980-Large-Moscow-80-Soviet-Union-Olympic-Games-223174889287.html

Huy hiệu Thế Vận Hội mùa hè 1980 tại Moscow cuả Liên Xô cũ. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên đỉnh cuả toà tháp điện Cẩm Linh (Kremlin) có hình là những gạch vàng. Thật ra; Điện Cẩm Linh bằng gạch đỏ và ngôi sao trên điện Cẩm Linh cũng màu đỏ ( https://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/towers-and-state-palace-of-the-moscow-kremlin-royalty-free-image/1160759885?adppopup=true ). Và huy hiệu thế vận hội muà hè năm 1980 tại Moscow vẽ trên nền  trắng là ngôi sao đỏ và vạch đỏ ( https://en.wikipedia.org/wiki/1980_Summer_Olympics ). Nhưng vì miếng thẻ lưu niệm phải có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cho nên vạch toà tháp Kremlin và ngôi sao năm cánh phải màu vàng.

 Ai cũng biết biểu tượng chính và thông dụng nhất cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ là hình búa liềm. Biểu tượng phổ biến; thông dụng kế tiếp là ngôi sao Xô Viết (Soviet star) màu đỏ viền vàng; hoặc ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Còn ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thì ít thông dụng; phổ biến hơn ngôi sao đỏ và búa liềm.

Do đó; quốc kỳ cho một đất nước Việt Nam Cộng Sản – Theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú  sau khi được đào tạo tại Liên Xô cũ về nước – phải là cờ đỏ sao vàng. Thì không ai nghĩ rằng đó là một lá cờ mang biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ cả.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-824.png

Kremlin wall with the Soviet star. Moscow. Russia

https://www.istockphoto.com/vector/kremlin-wall-with-the-soviet-star-moscow-russia-gm943507416-257786978

Logo nền đỏ sao vàng trên tường cuả điện Cẩm Linh tại thủ đô Moscow Liên Xô

This image has an empty alt attribute; its file name is image-826.png

 https://visual.ly/community/infographic … hic-lab604 ( https://i.pinimg.com/736x/91/38/2a/9138 … russia.jpg ) https://visual.ly/community/infographic … rage-media  
  https://visual.ly/tag/soviet-union  

Biểu đồ phát thanh từ thủ đô Moscov của Liên Xô cũ qua vệ tinh tới các quốc gia Đông Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Với biểu tượng một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ tượng trưng cho thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ. Thật rõ ràng : Ngôi sao năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ ( Tiếp theo sau đó là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa; và rồi là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam) Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam 

Bản đồ Liên Xô (Карта СССР)

https://allmaps.ru/catalog/unbelievable/ussr-red/

Trên là hình bản đồ Liên Xô cũ (Карта СССР) có hình màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng tại điạ điểm cuả thủ đô Mạc Tư Khoa (Mockba). Như vậy chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Sô cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-828.png

https://img0.etsystatic.com/046/0/10442 … 2_h5q6.jpg

https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/27513-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America

https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/22740-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America

Hình trên là nắp của chai nước ngọt mang tên Leninade Soda (Nước Soda Lê Nin) màu đỏ có ngôi sao vàng được rao bán như đồ lưu niệm làm vòng đeo cổ. Hiển nhiên, sao vàng trên nền đỏ của loại nước ngọt mang tên lãnh tụ Liên xô là Lê Nin ( Leninade ) và có 4 chữ CCCP là nhóm chữ viết tắt của Cộng Hoà XHCN Liên Bang xô Viết theo tiếng Nga…thì chỉ có thể biểu tượng cho Liên Xô cũ. Hoàn toàn không thể nào là một biểu tượng cho một nước VN Cộng Sản. Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt là do cùng dòng giống Cộng Sản; Không phải dòng giống dân tộc Việt

This image has an empty alt attribute; its file name is image-830.png

Leninade Bottle cap USA. BEER SODA Cap – The Drink for masses

https://www.ebay.com/itm/162897463479

https://picclick.com/leninade-Tapa-de-botella-EEUU-BIER-SODA-Cap-162897463479.html

Một chai nước chanh sản xuất tại Mỹ – Chắc hẳn do những cựu đảng viên Mỹ sản xuất mang tên ” Leninade “. Từ này là từ ghép cuả hai chử “Lenin” (Lãnh tụ Cộng Sản cuả Liên Xô cũ) và Lemonade (Nước Chanh) ( https://en.wikipedia.org/wiki/Leninade ). Vô trang mạng cuả hãng nước ngọt Leninade sẽ thấy các chai được dán nhãn hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và có hình búa liềm vàng.Nhưng trên nắp chai màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế ; thì có khi là hình búa liềm vàng. Và cũng có nhiều nắp chai mang hình một ngôi sao vàng trên nền đỏ như hình trtên ( https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/27511-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America )̣ ( https://trndmonitor.com/product-spotlight-leninade-pink-lemonade/#  Thậm chí; còn có nắp chai màu đỏ và một ngôi sao năm cánh màu vàng và bốn chử CCCP

This image has an empty alt attribute; its file name is image-832.png

https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/22740-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America

Hình trên là một nắp chai cuả hãng nước ngọt Leninade có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với 4 chử CCCP. Như vậy là qúa rõ ràng. Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng do Lê Nin tạo ra để biểu tượng cho khối Xã Hội Chủ Nghĩa phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì lý do đó mà Trần Phú – Tổng bí thư  đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về – đã luôn nhắn nhủ với các thuộc cấp dưới quyền là lá cờ cuả một nước Việt Nam theo thể chế Cộng Sản trong tương lai phải nên là cờ đỏ sao vàng. Và cho dù là Lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến tạo ra cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau đó. Thì nguồn gốc cuả nó cũng phát xuất từ Liên Xô cũ qua mong ước cuả Trần Phú.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-834.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-836.png

Soviet propaganda poster with railway workers and a train 

https://www.redbubble.com/people/amorom … =shop_grid

https://www.redbubble.com/i/poster/Soviet-propaganda-poster-with-railway-workers-and-a-train-by-AmorOmniaVincit/30786771.LVTDI?ref=shop_grid

https://www.ebay.co.uk/itm/PROPAGANDA-S … 2089395972 

Một poster cuả Liên Xô cũ cho thấy hình 2 công nhân hoả xa. Người công nhân bên trái tóc vàng cầm quốc kỳ Liên Xô cũ; người công nhân bên phải tóc đen cầm quốc kỳ Trung Cộng. Cả hai đứng trước một đầu máy xe lửa sơn màu đỏ có một ngôi sao vàng trước đầu máy – Có lẽ đây là một poster của Liên Xô cũ cổ động cho việc Liên Xô cũ thành lập tuyến đường sắt từ Liên Xô sang Trung Cộng – Nhưng poster bằng tiếng Liên Xô. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ ngoài ý nghĩa là biểu tựơng cho Liên Xô cũ ra ; còn là biểu tượng cuả giai cấp công nhân. Trong trường hợp  này là công nhân hỏa xa (đường sắt)

Hình dưới là các “Phiếu “quảng cáo cho chuyến xe lửa Vodka từ Moscow (Mạc Tư Khoa) đi Bắc Kinh ( Beijing ) màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Chắc chắn là phiếu quảng cáo này mang biểu tượng của Liên Xô cũ và không hề mang ý nghĩa là phiếu quảng cáo này mang màu cờ của Cộng Sản Việt Nam mặc dù giống nhau y hệt

This image has an empty alt attribute; its file name is image-838.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-840.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-842.png

http://www.vodkatrain.biz/vodkatrain-patch/

This image has an empty alt attribute; its file name is image-844.png

https://vimeo.com/tag:trans-sib-train

Vodka Train (Moscow to Beijing)

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (2)

http://www.forocomunista.com/t34243p10- … os-y-demas

https://www.liveauctioneers.com/item/95 … litho-1957

Một poster quảng cáo cho ngành hoả xa cuả Liên Xô cũ có hình một chiếc xe lữa sơn màu đỏ chạy dưới một lá cờ buá liềm. Nhưng đầu máy xe có một ngôi sao vàng năm cánh cùng 4 chử CCCP. Như vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho Liên Xô cũ và cho giai cấp công nhân. Trong trường hợp này là công nhân ngành hỏa xa.

Trong bài viết: ”Hoạt cảnh Giáng Sinh tại Nga: Một câu chuyện về hai nhân vật Joseph”(RUSSIAN NATIVITY PLAY: A TALE OF TWO JOSEPHS) . Với lời mở đầu: Chuyện gì xảy ra trong một hoạt cảnh Giáng Sinh khi mà Joseph Stalin (lãnh tụ Liên Xô sau Lê Nin) được biết đến nhiều hơn là Joseph trong Kinh Thánh ( Thánh Giuse).

Chuyện kể một nam sinh 12 tuổi – Chắc hẳn là con của một gia đình cựu đảng viên Cộng Sản Nga—được giao nhiệm vụ đóng vai Thánh Giuse ( Joseph) trong hoạt cảnh Giáng Sinh của trường. Cậu học sinh này— Có lẽ theo lệnh của bố mẹ — Giả vờ hiểu lầm nhân vật có tên Joseph trong Kinh Thánh là lãnh tụ Joseph Stalin của Liên Xô cũ; cho nên thay vì mặc y phục của Thánh Giuse. Cậu ta mặc y phục của lãnh tụ Liên Xô cũ Joseph Stalin trong hoạt cảnh.. Hình chụp dưới là cậu học sinh cố ý giả vờ này trong y phục Joseph Stalin với bộ râu giả cùng với biểu tượng của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

Hình cậu học sinh 12 tuổi hóa trang thành lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin với một biểu tượng của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thay vì mặc đồ hoá trang của Thánh Giuse trong hoạt cảnh Giáng Sinh của trường.
https://metro.co.uk/2014/12/28/schoolboy-performs-in-nativity-play-dressed-as-soviet-dictator-because-he-mixed-up-josephs-5001463/
http://www.dailymail.co.uk/news/article … areth.html )

https://us105fm.com/russian-schoolboy-picks-the-wrong-joseph/

http://newsbite.it/index-id-entertainment-zk-21420.html

Hoá trang thành một cựu lãnh tụ Liên Xô; thì biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cầm trên tay nhất định phải là một biểu tượng của Liên Xô cũ. Không thể nào suy diễn là cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản VN được

https://knowyourmeme.com/photos/618794-alternate-universe

Những đảng viên Cộng Sản cuả Liên Xô cũ đã vinh danh Stalin – Lãnh tụ thứ hai cuả Liên Xô cũ – Bằng cách vẽ hình Stalin có 2 cánh như thiên thần: Cánh bên phải mang toàn  là buá; và cánh bên trái mang toàn lưỡi liềm. Nhưng điểm đặc biệt là hình ” Thiên thần qủy sứ ” Stalin này được lồng trong một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ phát xuất từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Vì không có lý do gì những đảng viên Cộng Sản cuả Liên Xô cũ lại vinh danh lãnh tụ cuả họ bằng cách lồng vào hình lá cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cho được. 

Understanding Stalin

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/11/understanding-stalin/380786/

Trong một bài viết online có tựa đề “Hiểu về Stalin” (Understanding Stalin). Có hình khuôn mặt của lãnh tụ thứ hai của Liên Bang Soviet là Joseph Stalin. Khuôn mặt và nón Stalin có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế. Cũng như chung quanh Stalin có tất cả 5 cánh bướm cũng mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Trên nón đỏ của Stalin có một huy hiệu sao vàng. Và có 3 cánh bướm đỏ có hình ngôi sao vàng (Hai cánh bướm còn lại mang hình búa liềm vàng). Như vậy chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế, phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân  tộc Việt Nam.

 Fuzewear Communist Star Red USSR CCCP PopSockets Stand For Smartphones And Tablets 

https://www.parenting.com/shop/toys-activities/games-puzzles-a1307507231.html

Trang mạng https://www.parenting.com/  rao bán một sản phẩm gắn dính lưng smartphone (PopSockets) hoặc bảng máy tinh cuả hãng Fuzewear có nền đỏ sao vàng trên mặt với lời chú thích:” Ngôi sao đỏ (?) Cộng Sản Liên Xô (USSR CCCP) “. 

Như vậy. Hiển nhiên công ty Trung Cộng Fuzewear này đã vô tình khẳng định rằng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ. 

http://miketysontattoos.blogspot.com/20 … er_25.html

Một giấy dán tường (wallpaper) của Cộng Sản Liên Xô in hình các lãnh tụ Cộng Sản, phía dưới là nền đỏ có một sao vàng ở mỗi góc và có chữ CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết). Điều này chứng tỏ nền đỏ có sao vàng năm cánh hiển nhiên là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế, xuất phát từ Liên Xô cũ.

https://www.desktopbackground.org/wallpaper/marx-engels-lenin-vector-hd-wallpapers-widescreen-1280×960-720361
Một tờ giấy trang trí tường ( Wallpaper) có hình 3 ông tổ Cộng Sản là :Karl Marx; Enghens và Lênin.Phía dưới là nền đỏ với bốn chử CCCP( Viết tắt cuả Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик . Tiếng Nga = Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết). Đặc biệt; là 2 ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ ở 2 góc phía dưới. Như vậy. ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Xuất phát từ Liên Xô cũ. 

http://vivacommunism.blogspot.com/2008/04/peace-bread-and-land-cccp-wallpapers.html

Một giấy dán tường (Wallpaper) trong một trang mạng cuả những cựu đảng viên Cộng Sản http://vivacommunism.blogspot.com có hình một ngôi sao vàng năm cánh giữa một cánh tay màu đỏ giơ cao với bàn tay nắm chặt. Toàn bộ trên một nền đỏ sậm hơn với hàng chử Thụy Điển : Socialistiska sovjetrepublikens union ( Tiếng Anh :Union of Soviet Socialist Republics : Cộng Hoà Xã Hội chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết). Như vậy rất rõ : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. 

Soviet (CCCP) Gold Star T Shirt

https://www.depop.com/garrs/garrs-soviet-cccp-gold-star-t

Kalashnikov AK47 T-Shirt – Soviet AK-47 Gun Shirt Rifle

https://www.etsy.com/listing/481930473/kalashnikov-ak47-t-shirt-soviet-ak-47?ref=market

Những T Shirt được rao bán trên mạng được ghi chú Soviet/CCCP có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên đây là biểu tượng cuả Liên Xô cũ

http://www.latostadora.com/cccp

Một trang mạng chuyên rao bán T-shirt tên Tostadora ( http://www.latostadora.com/ ) tại Anh Quốc. Đã có trang chuyên rao bán những loại T-shirt có in những biểu tượng của Liên Xô cũ ( http://www.latostadora.com/cccp ) . Và hình trên đầu trang đó có khuôn mặt một người lính Liên Xô cũ trên một dãi (banner) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và 4 chữ cái CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết). Hiển nhiên, trang quảng cáo bán các T-shirt có in các biểu tượng Liên Xô cũ thì – một ngôi sao vàng năm cánh – trên nền đỏ của cái banner phải chắc chắc 100% là một biểu tượng của Liên Xô cũ.

CCCP (USSR)
http://www.shutterstock.com/pic-1003718 … fInMA-1-18 

 ( http://www.shutterstock.com/s/cccp/search-vectors.html  ) 

Sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ nằm trong vòng màu vàng. Được ghi chú rõ ràng :CCCP (USSR) = Một biểu tượng của Liên Xô cũ  = Một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế.

Revolutional background with a red flags

Trong một trang chuyên về các hình ảnh ” Russian Revolution ” (Cách mạng Nga). Đã có hình những lá cờ ” Cách mạng ” ( Tất nhiên là ” Cách mạng” tháng 10 Nga) nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở vị trí cao gần cán cờ. Đó chính là quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ nhưng không có hình búa liềm; nhưng chỉ có một ngôi sao vàng ” đặc ” ở ngay góc. Hình này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ ngay từ khởi đầu của chế độ Cộng Sản cuả Liên Xô cũ.

https://picclick.co.uk/The-Penguin-History-of-Modern-Russia-Robert-Service-383645661505.html

The Penguin History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century

Một cuốn sách có đề tựa ” Lịch sử chim cánh cụt cuả nước Nga mới. Từ Sa Hoàng tới thế kỷ 21( Thế kỷ 21 tức là thời đại hôm nay).

Thời gian nước Nga từ thời Sa Hoàng tới bây giờ là giai đoạn hầu hết cuả Liên Xô cũ. Cuốn sách nền đỏ chử vàng là một biểu tượng truyền thống cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Chử Russian màu vàng có chấm cuả chử I là một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Như vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ .

1975 г. 3 фестиваль дружбы. ВЛКСМ.  1975. 3 lễ hội tình bạn cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Nga

https://meshok.net/item/67211324_1975_%D0%B3_3_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%94%D0%9A%D0%9C%D0%A1_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

https://meshok.net/item/54921905_%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC_%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%94%D0%9A%D0%9C%D0%A1_%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A_1975_%D0%93%D0%9E%D0%94_%D0%9B%D0%9C%D0%94_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9B_%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%9D%D0%90

Huy hiệu lễ hội cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Nga Và Bulgaria vào năm 1975. Bên Trái là Hình Lê Nin. Bên phải là hình Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Bulgary trong một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này tất nhiên là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phạ́t xuất từ Liên Xô cũ

ВЛКСМ, Комсомол, Разведчики Военной Славы, Красный Луч, Самолет, Авиация, Школа, Образование Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Hướng Đạo Sinh Quân Đội. Trường Không Quân

https://meshok.net/item/86402172_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Trên là huy hiệu cuả trường (Школа, Образование) đào tạo Hướng Đạo quân đội (Разведчики Военной) cho Không Quân (СамолетАвиация) thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (ВЛКСМ, Комсомол, ).
Trên huy hiệu, ngoài chiếc phi cơ tượng trưng cho quân chủng Không Quân cuả Liên Xô cũ. Tên địa điểm красный луч (Krasnyi Luch). Ba chử viết tắt PBC (Разведчики Военной Славы = Hướng đạo Sinh vinh quang)..Là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy; biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ đã được rất nhiều đơn vị dùng tới. Trong có có thành phần Hướng đạo cho quân đội cuả Liên Xô cũ

ВЛКСМ. Комсомол. Ленин. Горловка. 60 лет. УССР Kỷ niệm 60 năm Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin Liên Xô.

https://meshok.net/item/29441901_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0

Trên là huy hiệu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin (ВЛКСМ) cuả Liên Xô cũ. Huy hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh trong con số 0. Đoàn này được thành lập từ năm 1918. Do đó; ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả đoàn này tất nhiên cũng có từ năm đó. Có nghĩa là nền đỏ sao vàng cuả đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ có trước cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả Cộng Sản Việt Nam 22 năm.

Знак . ВАХЗ. 50 лет.1982 год

https://meshok.net/item/185020694_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%90%D0%A5%D0%97_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

Huy hiệu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập “Học viện bảo vệ hóa học quân sự” (Военная академия  химической  защиты viết tắt là Вахз ) cuả Liên Xô cũ. Có biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ trên con số 50 năm (50 лет). Năm phát hành huy hiệu này là năm 1982 (1982 год). Kỷ niệm 50 năm thành lập viện có nghĩa là viện này thành lập từ từ năm 1932. Do đó ta thấy là biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ có trước cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa rất lâu

Знак . ВАХЗ. 60 лет. 1992 Huy hiệu “Học viện bảo vệ hóa học quân sự” .Kỷ niệm 60 năm

https://meshok.net/item/185021251_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%90%D0%A5%D0%97_60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

Trên là huy hiệu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập “Học viện bảo vệ hóa học quân sự” (Военная академия  химической  защиты viết tắt là Вахз ) cuả Liên Xô cũ. Có biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ trên hai con số năm 1932-1992. Như vậy cái học viện này đã dùng nền đỏ sao vàng làm logo trước cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa 8 năm.

Бланк удостоверения к знаку “Спасибо деду за Победу!” Маршал Жуков  Mẫu giấy chứng nhận cho dấu hiệu “Cảm ơn ông vì Chiến thắng!” Thống chế Zhukov

https://meshok.net/item/194981087_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83_quot_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_quot_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Mẫu giấy chứng nhận:”Cám ơn ông vì chiến thắng” in sẵn để phát cho các em thiếu nhi Liên Xô cũ để gởi cho Thống chế Zhukov cuả Liên Xô cũ  . Mẫu này mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh – Do đó. Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ -.

Значок “Золотая звездочка” Huy hiệu ngôi sao vàng

https://voenpro.ru/voentorg/znachok-zolotaya-zvezdochka

Trong một trang mạng chuyên rao bán những huy hiệu cuả Liên Xô cũ https://voenpro.ru/ Có trình bày một huy hiệu có hình dạng một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ với tên :”Huy hiệu ngôi sao vàng” (Значок “Золотая звездочка”). Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một trong những loại “Ngôi sao Xô Viết” (Soviet star). Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này của Liên Xô cũ là thủy tổ cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua lời nhắn nhủ cuả Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về Việt Nam – với thuộc cấp :”Quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng”

Значок Звездочка

Значок Звездочка Biểu tượng ngôi sao

https://atributia.ru/goods/znachok-zvezdochka

https://voenpro.ru/voentorg/znachok-zvezdochka

Trong những trang mạng chuyên rao bán những vật cuả Liên Xô cũ. Có trình bày một huy hiệu một ngôi sao vàng năm cánh trên nề̉n đỏ. Điều này chứng tỏ cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có nguồn gốc nguyên thủy phát xuất từ Liên Xô cũ.

Hand holding pencil old school style vector revolution, propaganda or speech freedom concept

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/hand-holding-pencil-old-school-style-485181550

Trong một trang web toàn tranh tuyên truyền (Propaganda) cho Liên Xô cũ. Có một hình một bàn tay cương quyên nắm một cây bút chì giơ cao trên nền đỏ với một ngôi sao năm cánh cạnh cong bầu màu vàng.Trong những từ khoá thì có các chử : “Cách mạng”(Revolution). Tuyên truyền (Propaganda). Và cùng trang đó toàn là hình ảnh một bàn tay nắm chặt một cách cương quyết giơ cao. Hiển nhiên đó là một hình ảnh quen thuộc trong các tranh tuyên truyền cuả Liên Xô cũ. Bàn tay nắm bút chì có thể tượng trưng cho giới học thuật nghệ sĩ. Còn ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ hiển nhiên tượng trưng cho đảng Cộng Sản Nga/Liên Xô cũ.

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-pencil-power-russian-communist-style-depicting-pen-image44808734

Một tranh cổ động cuả Liên Xô cũ nói về sức mạnh tuyên truyền qua sách vở; tranh ảnh; báo chí… với hình một bàn tay nắm cây viết chì trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với đề tựa “ Sức mạnh của cây viết chì” (Pencil Power). Phía dưới tranh cổ động có hàng chử chú thích :” Quyền lực theo phong cách Cộng sản Nga miêu tả quyền lực của cây bút” (Russian Communist style power depicting power of the pen). Đểm đặc biệt cuả yếu tố Cộng Sản trong tranh cổ động cuả Liên Xô cũ này không phải là biểu tượng búa liềm. Mà là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên mũi cây viết chì. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cuả Cộng Sản Nga.

ЗНАЧОК СССР СКА СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ ЧЕМПИОН Thư mục chứng nhận vô địch CLB thể thao quân đội Liên Xô

https://meshok.net/item/29214591_%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A6%D0%A1%D0%9A_%D0%9C%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_1961_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B

Một cái folder của Liên Xô cũ có chứa chứng chỉ chứng nhận vô địch của CLB thể thao quân đội Liên Xô của một nhân vật cũa Liên xô cũ nào đó. Folder mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Đây là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Thủy tổ của cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả Cộng Sản Việt Nam


Геология. Пионерия. Пионерлагерь. 30 лет Пл НКМЗ – 30 năm Nhà máy kỹ thuật Novokramatorsky
https://streetmarket.ru/item/138792813_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BB_%D0%9D%D0%9A%D0%9C%D0%97_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://meshok.net/item/124468135_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%9A%D0%9C%D0%97_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_1969_%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB_2
https://meshok.net/item/146005535_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BB_%D0%9D%D0%9A%D0%9C%D0%97_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://meshok.net/item/138792813_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BB_%D0%9D%D0%9A%D0%9C%D0%97_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

Huy hiệu nền đỏ sao vàng kỷ niệm 30 năm Nhà máy kỹ thuật Novokramatorsky (НКМЗ là những chử viết tắt cuả Новокраматорский машиностроительный завод = Nhà máy kỹ thuật Novokramatorsky)

   Знак Академии МВД Huy hiệu Học viện Bộ Nội vụ

http://ay.by/lot/znak-akademii-mvd-5023405801.html

http://ay.by/lot/znak-5019155542.html

Huy hiệu Học Viện Bộ Nội Vụ của Liên Xô cũ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đây là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ nói chung và cuả Bộ Nội Vụ nói riêng. Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm theo chỉ thị cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về là rập khuôn mẫu mã những biểu tượng này cuả quan thầy Liên Xô cũ.

http://ay.by/lot/224-5026823923.html

http://ay.by/lot/znak-nagrudnyj-za-zaslugi-mvd-rb-pozharnik-tyazhyolyj-vint-5020457430.html

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ – cuả sở cứu hỏa Bộ Nội vụ Cộng hòa Bêlarut (Значки. Вооруженные силы, МВД) http://collect.ay.by/medali-zhetony-znachki/znachki/vooruzhennye-sily-mvd/?ref=aytutby&topic=all&auctions_limit=10&page=6   có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với các dụng cụ cứu hỏa nằm trong ngôi sao vàng. lại thêm một hình ảnh chứng tỏ một tổ chức cuả Liên Xô cũ là Sở Cứu Hoả dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng.

Badge Fire Inspector Ministry of Internal Affairs USSR Sign Huy hiệu Sở Thanh Tra Cứu Hoả Bộ Nội vụ Liên Xô

https://picclick.com/Badge-Fire-Inspector-Ministry-of-Internal-Affairs-USSR-324113618359.html

https://www.ebay.com/itm/324113618359

Trên là huy hiệu cuả Sở Thanh Tra Cứu Hoả  Bộ Nội Vụ Liên Xô cũ. Huy hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh trên cao. Đương nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này là biểu tượng cho Liên Xô cũ

Things pioneer of the USSR vintage 1973 Những đồ vật cổ (của Thiếu Niên) tiên phong cuả Liên Xô

https://www.ebay.com/itm/333575799092

https://picclick.com/Things-pioneer-of-the-USSR-vintage-1973-333575799092.html

Hình trên lá một lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu đã được dùng được rao bán trên ebay. Mới nhìn qua; ai ai cũng tin rằng đó là cờ mặt trận Việt Minh hay quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng tên cuả món hàng này được ebay ghi rõ: “Những đồ cổ (của Thiếu Niên ) tiền phong cuả Liên Xô được tạo ra vào năm 1973” ( Things pioneer of the USSR vintage 1973). Ebay cho biết những món này gồm: Cờ (Đỏ sao vàng). Băng đeo tay màu đỏ; nón trùm đầu màu đỏ; kim cài. Tất cả được sản xuất tại Liên Xô cũ (Vào năm 1973)
Như vậy. lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng  là biểu tượng của Đội Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ
Cờ đỏ sao vàng cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ này cũng có nguồn gốc bắt nguồn từ một loại cờ cuả Liên Xô cũ. Đó là lý do tại sao mà cờ đỏ sao vàng cũng được ghi rõ là :”Cờ cuả Liên Xô/Flag Soviet Union” ( http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html )
Do đó. Lá cờ đỏ sao vàng cho một nước Việt Nam Cộng Sản do Trần Phú luôn miệng căn dặn lại thuộc cấp sau khi ông ta được đào tạo từ Liên Xô cũ về nước thì chắc chắn không phải do ông ta tự tưởng tượng ra. Mà từ mẫu mã loại cờ đỏ sao vàng này cuả Liên Xô cũ.

Пионерия. Юный горнист (Thiếu niên) Tiền phong. Người thổi kèn trẻ

https://phalera.net/ru/catalog/default/view/15176

https://meshok.net/item/116611431_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82

https://streetmarket.ru/item/187797032_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1_%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%AF

https://starina.ru/item/111414304_%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9A_%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9D_%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%90

https://meshok.net/item/86298644_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_1970_%D1%8B%D0%B5

https://starina.ru/item/164808182_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%95%D0%A6_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%9B%D0%AE%D0%9A%D0%A1_6041_2

Trên là hình cây kèn Trumpet cuả lính thổi kèn, phía dưới có cột lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Mới nhìn thì ai cũng cho rằng đây là cây kèn cuả quân đội Cộng Sản Việt Nam. Nhưng có  các tiếng Nga chung quanh viền cuả hình là: Юный горнист = Người thổi kèn trẻ.
Đây thực ra là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ dành cho thành viên đội Thiếu Niên Tiền Phong phụ trách thổi kèn. Đội Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ được thành lập từ năm 1922 . Có trước cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa 19 năm. Nhìn vào huy hiệu này. Có ai còn dám chắc quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam mang tính chất thuần túy dân tộc không ?
Những cán bộ Cộng Sản Việt Nam khi được đào  tạo tại Liên Xô như Trần Phú;Lê Hồng Phong; Hà Huy Tập; Nguyễn Thị Minh Khai…chắc chắn đã phải biết biểu tượng Cộng Sản quốc tế nền đỏ sao vàng này. Cho nên khi về Việt Nam hoạt động. Họ đã dễ dàng đồng ý với chủ trương dùng nền đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản cuả Trần Phú
Biểu tượng nền đỏ sao vàng này không những chỉ là thủy tổ cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Mà sau đó trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam theo 1/2 nguồn thông tin tại Việt Nam (1/2 còn lại cho rằng quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là từ cờ cuả mặt trận Việt Minh)- . Mà còn là thủy tổ cờ đỏ sao vàng của đội Thiếu Nhi Tiền Phong cuả Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam nữa.

ПИОНЕРСКАЯ ПИЛОТКА “БУДЬ ГОТОВ” Nón Ca lô Tiền Phong :”Sẵn sàng”

https://vintajj.ru/product/pionerskaya-pilotka-bud-gotov/

https://vintajj.ru/product/pionerskaya-pilotka-bud-gotov/#images-1

Mới nhìn vào hình này. Chắc ai cũng nghĩ rằng đây là cái nón Ca Lô cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vì có một ngôi sao vàng năm cánh trên nón Ca Lô màu đỏ. Nhưng nó nằm trong một trang mạng bằng tiếng Nga chuyên rao bán những món đồ cuả Liên Xô cũ với ghi chú bằng tiếng Nga : Nón Ca lô Tiền Phong :”Sẵn sàng” ( ПИОНЕРСКАЯ ПИЛОТКА “БУДЬ ГОТОВ”). Do đó; đây là Nón Ca Lô cuả  Đội Thiếu Niên Tiền Phong Liên Xô trên đầu một mô hình người mẫu (Manikin)

Và vì đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ được chính Lê Nin thành lập vào ngày 19/05/1922; 19 năm trước khi có đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cho nên; riêng biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Đội Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ thì nó là thủy tổ biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Đội Thiếu Niên Tiền Phong cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Пилотка пионерская  Nón Ca Lô  Tiên Phong

https://www.avito.ru/moskva/odezhda_obuv_aksessuary/pilotka_pionerskaya_1769778637

Một nón Ca Lô cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong Liên Xô cũ (Пилотка пионерская) nền đỏ sao vàng trong tình trạng được xếp lại được rao bán trên mạng

    Пилотка пионерская Производство СССР Nón Ca Lô Tiên Phong sản phẩm cuả Liên Xô

https://www.avito.ru/moskva/odezhda_obuv_aksessuary/pilotka_pionerskaya_proizvodstvo_sssr_1777243237

Một nón Ca Lô nền đỏ sao vàng cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong Liên Xô được rao bán trên mạng với tựa đề:”Nón Ca Lô Tiên Phong sản phẩm cuả Liên Xô” (Пилотка пионерская Производство СССР)

Пионерская пилотка, СССР Mũ tiên phong, Liên Xô

Пионерская пилотка, СССР

Trên một trang mạng khác có rao bán một mũ cuả đội thiếu niên Tiền Phong Liên Xô cũ nền đỏ sao vàng với tựa đề:” Mũ tiên phong, Liên Xô” (Пионерская пилотка, СССР)

Пилотка из Пионерского лагеря СССР Mũ Ca-Lô trại Tiên Phong Liên Xô

https://youla.ru/moskva/detskaya-odezhda/golovnye-ubory/pilotka-pionierskaia-sovietskaia-sssr-5ab3da91f5679592fd6cf962

https://meshok.net/item/96528374_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

Một trang mạng tiếng Nga rao bán một nón Ca Lô màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh với tựa đề: “Mũ Ca-Lô trại Tiên Phong Liên Xô” ( Пилотка из Пионерского лагеря СССР). Thêm một hình ảnh chứng tỏ một đoàn thể cuả Liên Xô cũ dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Bang Xô Viết.

 Пионерская пилотка кукольная со звездой.   Mũ Tiên Phong búp bê với một ngôi sao.

https://habartorg.ru/catalog/2225/

Một trang mạng chuyên rao bán những hàng cũ của Liên Bang Xô Viết. Có một cái nón ca lô nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh với tựa đề:”Mũ Tiên Phong búp bê với một ngôi sao”( Пионерская пилотка кукольная со звездой). Dù cái mũ cuả Thiếu Niên Tiền Phong này dùng để đội cho búp bê. Cũng chứng tỏ đoàn thể được thành lập từ năm 1922 này có dùng một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ sao vàng

 Воспоминания о СССР Ký ức về Liên Xô

https://prikol.i.ua/view/321159/

Trong một Forum trình bày những đồ gia dụng cũ cuả các gia đình Liên Xô cũ khi trước mang tên :”Ký ức về Liên Xô” (Воспоминания о СССР). Có một cái nón Ca Lô màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là cái nón Ca Lô cuả đôi Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ.

 пионерский лагерь. СССР. Trại tiên phong. Liên Xô.
https://meshok.net/item/173941616_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_50_%D1%88%D1%82

Một số đồ đạc cuả “Trại Tiên Phong Liên Xô” (пионерский лагерь. СССР) được rao bán. Trong đó có  2 cái nón Ca Lô nền đỏ sao vàng. Cho thấy nền đỏ sao vàng không những là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Mà còn là biểu tượng cho nhiều đoàn thể khác cuả Liên Xô cũ nữa.


Пилотки пионерские СССР Những mũ Ca Lô tiên phong của Liên Xô

Một hình ảnh trên mạng online cho thấy 2 cái nón Ca Lô có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Và được ghi chú phía dưới bằng tiếng Nga:” Những mũ Ca Lô tiên phong của Liên Xô” (Пилотки пионерские СССР). Như vậy hai cái nón Ca Lô này là cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ. Tất nhiên nền đỏ sao vàng này là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Cho thấy dù rằng quốc kỳ nền đỏ sao vàng; hay biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Thiếu Niên Tiền Phong cuả đảng Cộng Sản Việt Nam..thì nguồn gốc cuả chúng vẫn từ Liên Xô cũ mà ra.

Nón Ca lô cuả Liên Xô

Пилотка в цвет гюйса ̣(Nón Ca Lô màu đỏ)

Một hình nón Ca lô nền đỏ sao vàng trên mạng với tựa đề bằng tiếng Nga :”Nón Ca lô màu đỏ” (Пилотка в цвет гюйса). Chắc hẳn đây là nón Ca Lô cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ

https://meshok.net/item/177340202_%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AC_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%90_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%90_%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%AC_%D0%92%D0%AB%D0%A8%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95

Một nón ca lô nền đỏ sao vàng của đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ

Костюмированное поздравление от родителей на выпускном балу “Пионеры” Trang phục lạ mắt chúc mừng từ phụ huynh tại buổi lễ tốt nghiệp “Tiền phong”

https://vsedlyaprazdnika.ru/kartinki-s-dnem-pionerii-19-maya.html

https://serpantinidey.ru/post/308/kostyumirovannoe-pozdravlenie-ot-roditeley-na-vipusknom-balu-pioneri

Một tranh hí hoạ vẽ một thiếu nhi cuả Liên Xô cũ trong đồng phục cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ với tên :” Trang phục lạ mắt chúc mừng từ phụ huynh tại buổi lễ tốt nghiệp “Tiền phong”” (Костюмированное поздравление от родителей на выпускном балу “Пионеры”). Trên nón Ca Lô đỏ cuả thiếu nhi Tiền Phong Liên Xô cũ này có một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy nền đỏ sao vàng là một trong những biểu tượng cuả Thiếu Niên Tiền Phong Liên Xô cũ..Và đồng thời cũng là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

19 мая пионерская организация горн пионерия Ngày 19 tháng 5 Tổ chức kèn Tiên phong

https://meshok.net/item/80594024_19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://favoritmarket.com/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-6782818.htm

Ngày  19/05/1922  là ngày thành lập đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong Liên Xô. Đồng thời cũng là ngày thành lập Đội kèn cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ. Hình trên là một cái kèn cuả Thiếu Niên Tiền Phong với ngày thành lập 19 tháng 5 (19 мая). Phía dưới cây kèn là một lá cờ đỏ sao vàng với một ngọn lửa vàng trên ngôi sao. Biểu tượng này là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong Việt Nam thành lập năm 1941 (Chỉ có sao vàng trên nền đỏ; không có ngọn lửa). Và cũng là thủy tổ cờ đỏ sao vàng cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong Trung Cộng được thành lập vào năm 1949 (Cũng nền đỏ sao vàng và cũng có ngọn lửa).

Пионерлагерь Балтика, горн  Kèn trại tiên phong Baltic

http://mir-znachkov.ru/catalog/pioneriya/pionerlager_baltika_gorn/

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có hình một cái kèn cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong Liên Xô cũ với lá cờ đỏ sao vàng cùng một ngọn lửa viền vàng trên ngôi sao. Huy hiệu có tên :”Kèn cuả trại Tiên Phong Baltic” (Пионерлагерь Балтика, горн). Thêm một hình ảnh nền đỏ sao vàng là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ và cũng là biểu tượng cuả nhiều tổ chức khác. Trong đó có đội Thiếu Niên Tiền Phong.

Пионерлагерь им О.Кошевого пионерия  Trại tiên phong được đặt theo tên của O. Koshevoy Pioneer

https://meshok.net/item/80651818_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B8%D0%BC_%D0%9E_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://favoritmarket.com/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B8%D0%BC_%D0%9E_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-6783339.htm

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên :”Trại tiên phong được đặt theo tên của O. Koshevoy Pioneer (Пионерлагерь им О.Кошевого пионерия ).Huy hiệu có hình một cái kèn cuả Thiếu niên Tiền Phong với một lá cờ nền đỏ sao vàng cùng ngọn lửa trên ngôi sao. Thêm một hình ảnh chứng tỏ một đoàn thể cuả Liên Xô cũ dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng từ năm 1922.

ЗНАЧОК СССР УССР ПИОНЕРИЯ ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ ПИОНЕРЛАГЕРЬ П/Л ” ДРУЖНЫЙ Huy hiệu Liên Xô Trại Tiền Phong “Thân thiện”

https://starina.ru/item/101323818_%D0%9C_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC_%D0%9F_%D0%9B_%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%98%D0%95%D0%92_D_28mm

https://streetmarket.ru/item/101323818_%D0%9C_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC_%D0%9F_%D0%9B_%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%98%D0%95%D0%92_D_28mm

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ về trại hè cuả tổ chức Thiếu Niên Tiền Phong – Một tổ chức được thành lập từ năm 1922 -. Trong 4 hình cuả logo trại hè này thì một hình là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Và cũng là một trong những biểu tượng cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền phong Komsomol (tiếng Nga: Комсомо́л). Do đó; ngoài yếu tố nền đỏ sao vàng này là thủy tổ cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghiã cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nó cũng là thũ̉y tổ cuả cờ đỏ sao vàng cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nữa.

Значок, Пионерский лагерь Гвардеец 30 лет, пионерия. Huy hiệu, Tiên phong Trại hè 30 năm

https://streetmarket.ru/item/157215590_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%86_30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://meshok.net/item/54519905_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC_%D0%93%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%95%D0%95%D0%A6_30_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9E%D0%91%D0%9B_%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0_%D0%9D

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 30 năm một trại hè cuả đoàn thể Thiếu niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ. Tên huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này là một trong những biểu tượng cuả Thiếu Niên Tiền Phong Liên Xô cũ cũng từ biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ. Nó là thũ̉y tổ cuả biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Thiếu Niên Tiền Phong cuả Cộng Sản Việt Nam và cuả Trung Cộng.

Пионерский лагерь им. Вити Коробкова Крым cắm trại Tiền phong của họ Viti Korobkova Crimea

https://meshok.net/item/45587817_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC

Một huy hiệu cuả một trại cuả Thiếu Niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ. Có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cạnh cây kèn nằm ngang như hình bó đuốc. Đoàn thể Thiếu Niên Tiền phong cuả Liên Xô này được thành lập từ năm 1918. Có nghĩa là biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả đoàn thể này cũng có từ năm 1918. 22 năm trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Пионерия, Значок другу зарницы. (Thiếu Niên) Tiền phong. Huy hiệu người bạn tia chớp

https://meshok.net/item/187500574_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9

https://meshok.net/item/203787060_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9

https://meshok.net/item/170290282_%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%93_%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AB_1

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ cho Thiếu Niên Tiền Phong có tên: “Người bạn tia chớp” (другу зарницы). Trong huy hiệu này có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Пионерский Лагерь, Жемчужина России, Анапа, Приморский Trại (Thiếu niên) Tiền phong; Bên bờ biển Ngọc Trai Anapa.

https://meshok.net/item/145670739_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

https://meshok.net/item/159195710_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%A1

https://meshok.net/item/112491180_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ cho một trại thiếu niên tiền phong (Пионерский Лагерь) tại bờ biển ngọc trai Anapa (Жемчужина России, Анапа, Приморский ) cuả Liên Xô cũ. Trên cuống cuả huy hiệu này có một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ.

Знак Значек ЮНЫЙ Ленинец Полевод Следопыт Авиамоделист ПИОНЕРИЯ …

ЮНЫЕ ВЛКСМ знак Пионер ЮНЫЙ АКТИВИСТ ФИЛАТЕЛИСТ наградной знак клеймо ЭТПК Москва

https://meshok.net/item/179389598_%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE_%D0%AD%D0%A2%D0%9F%D0%9A_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

https://meshok.net/item/110851817_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%90_%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%A5_%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92_%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90_%D0%AD%D0%A2%D0%9F%D0%9A

Một con tem cuả Liên Xô cũ in hình giải thưởng cho hoạt động cuả Thiếu niên Tiền Phong. Đó là một ngôi sao vàng trên nền đỏ với ngọn lửa được một cái kính lúp phóng đại lớn ra cho rõ. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này tất nhiên cuả Liên Xô cũ. Nó là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Còn riêng trong phạm vi đoàn thể. Thì biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Thiếu Niên Tiền Phong là thủy tổ biểu tượng   nền đỏ sao vàng cuả đoàn thể Thiếu Niên Tiền Phong cuả Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng

Badge Russia USSR Operational squad VLKSM  Huy hiệu Nga Liên Xô đội hình hoạt động Komsomol

https://picclick.com/Badge-Russia-USSR-Operational-squad-VLKSM-323563026519.html

https://www.ebay.com/itm/323563026519

Phần trên cuả phù hiệu là huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin  Komsomol có hình Lê Nin. Phần dưới là nền đỏ sao vàng y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhìn vào phần một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả phù hiệu này. Còn có ai dám nói cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam là lá cờ dân tộc ?

Vintage Soviet Pin Badge 50 years of the Pioneers of the USSR,Komsomol,USSR  Huy hiệu cỗ có nút cài  kỷ niệm 50 năm của đoàn thanh niên Cộng Sản Lê Nin Komsomol Liên Xô

Một huy hiệu kỷ niệm 50 năm của đoàn thanh niên Cộng Sản Lê Nin Komsomol Liên Xô có một ngôi sao vàng năm cánh trên ngọn lữa đỏ. Lại thêm một bằng chứng cho thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Германия Пионер Юный техник Школа  Trường kỹ thuật viên tiên phong Đức

https://meshok.net/item/151270456_%D0%93%D0%94%D0%A0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

Một huy hiệu thời Liên Xô cũ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ và hàng chử chú thích :”Trường Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa Tiên phong Kỹ Thuật Viên trẻ tiền phong Đông Đức” (ГДР Германия Пионер Юный техник Школа Соцреализм Пионерия.)

Trường đạo  tạo kỹ thuật viên cho đoàn thể thiếu niên Tiền phong Đông Đức nhưng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Thì nhất định biểu tượng này có nguồn gốc từ Liên Xô cũ.

Знак ПИОНЕРИЯ Юный моряк  Huy hiệu Phong Trào Tiên Phong thủy thủ trẻ

https://streetmarket.ru/item/140461658_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA

Huy hiệu Phong Trào Tiên Phong thủy thủ trẻ (Знак ПИОНЕРИЯ Юный моряк ) cuả Liên Xô cũ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng với biển xanh và mặt trời vàng. Thêm một hình ảnh chứng tỏ một đoàn thể cuả Liên Xô cũ được thành lập từ năm 1922 dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng.

Юный пожарник Латвийская ССР 1977 пионерия Всегда Готов ВЛКСМ Комсомол МВД МЧС

https://streetmarket.ru/item/171306673_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1977_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%9C%D0%A7%D0%A1

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ cho lính cứu hoả trẻ tuổi (Юный пожарник); cuả Cộng Hoà Latvian thuộc Liên Xô cũ vào năm 1977 (Латвийская ССР 1977); thuộc nhóm cấp cứu thiếu niên Tiền Phong cuả Bộ Nội Vụ (Комсомол МВД МЧС)

Huy hiệu có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng các dụng cụ cuả Sở Cứu Hỏa. Nền đỏ sao vàng này coi như vừa là  biểu tượng cuả Sở Cứu Hoả; vừa là biểu tượng cuả đoàn thể thiếu niên Tiền Phong cuả Liên Xô cũ

50 лет ГАЗиСО Горьковский авиационный завод Сокол 50 năm của nhà máy hàng không GAZiSO Gorky Sokol

https://meshok.net/item/29621842_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%90%D0%97%D0%B8%D0%A1%D0%9E_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB

https://starina.ru/item/44808072_%D0%9F510_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_50_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%93%D0%90%D0%97%D0%B8%D0%A1%D0%9E_%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%90%D0%92%D0%98%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%94%D0%97%D0%95_%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9D

https://meshok.net/item/44808072_%D0%9F510_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_50_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%93%D0%90%D0%97%D0%B8%D0%A1%D0%9E_%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%90%D0%92%D0%98%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%94%D0%97%D0%95_%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9D

Huy hiệu kỷ niệm 50 năm cuả nhà máy sản xuất phi cơ GAZiSO Gorky Sokol cuả Liên Xô cũ. Trong huy hiệu này có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ ở giữa con số 0. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Значок. 50 лет Советской Власти.  Biểu tượng. 50 năm quyền lực của Liên Xô.

https://starina.ru/item/176106265_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8

Một huy hiệu kỷ niệm 50 năm quyền lực cuả Liên Bang Xô Viết. Tất nhiên huy hiệu mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Ngoài con số 50 năm (50 лет) và hai chử quyền hành Liên Xô (Советской Власти)..Thì biểu tượng cho quyền lực cuả Liên Bang Xô Viết không phải là búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Như vậy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cho dù rằng nó trở thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam.Значок.Аэропорт Красноярск.Як-40  Huy hiệu phi cơ Yakovlev.Yak-40
https://meshok.net/item/129348914_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%8F%D0%BA_40_%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D0%B2%D1%81_%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D1%84_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://starina.ru/item/118806649_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%AF%D0%BA_40
https://starina.ru/item/176838705_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%AF%D0%9A_40_%D0%A2%D0%A3_154_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_2_%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://meshok.net/item/148178338_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%AF%D0%9A_40_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ giới thiệu loại phi cơ hành khách loại nhỏ Yakovlev Yak-40 (Красноярск.Як-40 ). Huy hiệu có một nền đỏ với một ngôi sao vàng trên góc cao. Đó chính là huy hiệu của hãng hàng không Aeroflot của Liên Xô cũ ( https://www.crwflags.com/fotw/flags/su_aflot.html ). Như vậy để thấy nhiều cơ quan cuả Liên Xô cũ dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

Значок 50 лет ОКТЯБРЬ. Huy hiệu kỷ niệm 50 năm (Cách Mạng) tháng Mười
https://starina.ru/item/76708283_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC

Значок 50 лет ОКТЯБРЬ.  Huy hiệu kỷ niệm 50 năm (Cách Mạng) tháng Mười
https://starina.ru/item/78861582_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC

Trên là hai huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 50 năm (Cách mạng) tháng Mười (Значок 50 лет ОКТЯБРЬ). Cả hai đều có ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Như vậy để thấy Liên Xô cũ vẫn dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng bên cạnh biểu tượng búa liềm.

Пионерия, Значок 50 лет пионерии Черемушкинский район Москва 1972, редкий  Huy hiệu kỷ niệm 50 năm quận hạt tiên phong Cheryomushkinsky Moscow 1972

https://meshok.net/item/147733728_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_1972_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9

https://starina.ru/item/147733728_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_1972_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Huy hiệu cuả Liên Xô cũ. Phát hành năm 1972 nhằm kỷ niệm 50 năm quận hạt tiên phong Cheryomushkinsky của thủ đô Moscow ( Значок 50 лет пионерии Черемушкинский район Москва 1972). Trên huy hiệu này có một biểu tượng cuả Liên Xô cũ, Đó chính là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế.

 50 лет пионерии Черемушкинский район 50 năm tiên phong của quận Cheryomushkinsky

https://starina.ru/item/149305587_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%A2%D0%9F%D0%9A

Thêm một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 50 năm tiên phong của quận Cheryomushkinsky (50 лет пионерии Черемушкинский район). Trên huy hiệu cũng có 2 ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ

  

30 лет ЧЕХОСЛОВАКИИ 30 Năm Tiệp Khắc

https://crafta.ua/lots/6537296719-30-let-chehoslovakii-franchik-tyazhmetall

Trong một trang mạng chuyên ra bán những huy hiệu cuả Liên Xô cũ https://crafta.ua/aukro. Có đăng hình mộy huy hiệu mang tên “30 Năm Tiệp Khắc” (30 лет ЧЕХОСЛОВАКИИ). Trên huy hiệu có hàng chử 30 let CSSR. CSSR là tiếng viết tắt cuả tên Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Tiệp Khắc (Československá socialistická republika) trong 30 năm là khoảng thời gian 1960-1990. Trong thời gian 30 năm này, nó đã được coi là một quốc gia vệ tinh của Liên bang Xô viết.[(https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9 … %E1%BA%AFc)
30 năm theo đường lối XHCN trong sự kiểm soát cuả Liên Xô cũ cho nên trên nền huy hiệu có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; và phía trên cao là hai lá cờ cuả Liên Xô cũ và Tiệp Khắc XHCN. Và có thêm một biểu tượng cuả Liên Xô cũ – Mà đồng thời cũng là một biểu tượng cuả Khối Xã Hội Chủ nghĩa nữa – Đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

ЗНАЧОК СССР МОСКВА 84 ИЗОТИМПЭКС

https://meshok.net/item/159325856_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90_84_%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%AD%D0%9A%D0%A1

Một huy hiệu cuả Liên Xô củ có liên quan đến thủ đô Moscow năm 84 có một ngôi sao vàng trên nền đỏ

СССР 1978 год. 61-я годовщина Великого Октября

http://ay.by/lot/sssr-1978-god-61-ya-godovschina-velikogo-oktyabrya-scepka-iz-2-marok-5022062929.html

MOSCOW, RUSSIA – MARCH 18, 2018: A stamp printed in USSR (Russia) devoted to 61st Anniversary of Great October Revolution, serie, circa 1978

https://www.dreamstime.com/st-anniversary-great-october-revolution-serie-circa-moscow-russia-march-stamp-printed-ussr-devoted-to-image116026829

https://www.dreamstime.com/st-anniversary-great-october-revolution-serie-circa-moscow-russia-march-stamp-printed-ussr-devoted-to-image116031872

Một con tem được phát hành tại Liên Xô cũ vào ngày 18/03/2018 kỷ niệm 61 năm cái gọi là “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại”. Trên lá cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ; và rồi trở thành một trong những biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế bên cạnh biểu tượng búa liềm

Турист СССР Du lịch cuả Liên Xô

https://unc.ua/auction/turist-sssr-614807

Biểu tượng cuả Liên Xô cũ nền đỏ sao vàng trên huy hiệu cuả ngành du lịch cuả Liên Xô cũ ( Турист СССР )

СССР Значок 7-я Спартакиада Народов СССР  Huy hiệu Liên Xô của đại hội thể thao các sắc tộc thiểu số Spartakiad lần thứ 7

https://crafta.ua/lots/6537965312-sssr-znachok-7-ya-spartakiada-narodov-sssr

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ về đại hội thể thao các sắc tộc thiểu số (Spartakiad/Спартакиада) lần thứ 7. Có nền đỏ sao vàng. Đó chính là một trong những biểu tượngcuả Liên Xô cũ.

значок ссср волгоград город герой  Huy hiệu Liên Xô Thành phố Volgograd anh hùng

https://meshok.net/item/146087070_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9

Biểu tượng “Anh hùng” cho thành phố Volgograd/Волгоград cuả Liên Xô cũ là một ngọn tháp cao cuả một công trình kiến trúc nào đó cuả thành phố . Với một biểu tượng cuả Liên Xô cũ trên đỉnh ngọn tháp. Đó chính là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

Значок. СССР. УССР. Житомир. ВЛКСМ. ЛКСМУ. ОКОД. Оперативный комсомольский отряд дружинников.

https://meshok.net/item/83516474_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C%D0%A3_%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%94_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Hàng chử ghi chú huy hiệu trên cuả Liên Xô cũ có ý nghĩa : Huy hiệu cuả Liên Xô cũ (CCCP) của những tổ chức: Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa  Ukraine (Украи́нская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика, Viết tắt là УССР). Thành phố Zhytomyr (Житомир) thuộc Ukraine. Đoàn Thanh niên Cộng sản Leninist ( Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи; viết tắt là ВЛКСМ). Đoàn thanh niên Cộng Sản leninist cuả Ukraine (Ле́нінська Комуністи́чна Спі́лка Мо́лоді Украї́ни; viết tắt là ЛКСМУ). còn ОКОД là các từ viết tắt cuả các tiếng Nga Оперативный Комсомольский Отряд Дружинников là tên cuả một phân đội Komsomol hoạt động được tạo ra tại một số trường đại học ở Liên Xô để bảo vệ trật tự công cộng để giúp cảnh sát tuần tra. Còn hàng chử cuối cùng Оперативный комсомольский отряд дружинников có nghĩa là Đội Komsomol hoạt động của cảnh giác.
Huy hiệu cuả những tổ chức đoàn thanh niên Cộng Sản Lê Nin Liên Xô cũ và Ukraine vào thời do Liên Xô cũ kiểm soát đó có hình một thanh kiếm sau một cái khiên đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu lớn hơn hình buá liềm. Phía trên cao là 4 chử cái CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Liên Bang Xô Viết).


Như vậy là quá chắc chắn – Hoàn toàn không có sai lầm – khi nói một ngôi sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Значок СССР Одесса Город-Герой Huy hiệu Liên Xô Thành phố anh hùng Odessa

https://meshok.net/item/180652205_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên: “Thành phố Odesa anh hùng” (Значок СССР Одесса Город-Герой). Huy hiệu có một ngôi sao vàng trên một cái khiên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (3)

начок ссср 1917 факел великая октябрьская революция Sự khởi đầu của ngọn đuốc Liên Xô 1917, cuộc cách mạng tháng Mười vĩ đại

https://meshok.net/item/147292290_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80_1917_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F

Một huy hiệu của Liên Xô cũ nói lên ý nghĩa cờ đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng cũng như cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam – Dù rằng đó là cờ Nam Kỳ Khởi nghĩa hay cờ cuả mặt trận Việt Minh- Cũng như tất cả biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả các tổ chức Cộng Sản khác trên thế giới…đều có nguồn gốc từ Liên Xô cũ. Đó là huy hiệu  có một ngôi sao vàng năm cánh nằm trong ngọn lữa đỏ cuả một bó đuốc với tên :”Sự khởi đầu của ngọn đuốc Liên Xô 1917, cuộc cách mạng tháng Mười vĩ đại” (начок ссср 1917 факел великая октябрьская революция). Lê Nin muốn ngọn đuốc “Cách mạng tháng Mười 1917 vĩ đại” với ngọn lữa đỏ có chứa một ngôi sao vàng năm cánh lan rộng khắp thế giới. Và đã có một cán bộ Cộng Sản quốc tế  mang ngọn lữa đỏ có một ngôi sao vàng đó từ Liên Xô cũ về Việt Nam. Đó chính là Trần phú – Tổng Bí thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam với lời nhắn nhủ thuộc cấp :”Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản “tương lai” phải nên là cờ đỏ sao vàng”. Và Lê Quang Sô hoặc Nguyễn Hữu Tiến đã thực hiện điều đó. Làm thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa


Значок 60 лет ОКТЯБРЬ 1917-1977 Huy hiệu kỷ niệm 60 năm (“Cách mạng”) tháng 10 1917-1977
https://meshok.net/item/134757431_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC_1917_1977
Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 60 năm cái gọi là “Cách mạng” tháng 10 Nga 1917-1967 (Значок 60 лет ОКТЯБРЬ 1917-1977). Huy hiệu này có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế chứa một trong những biểu tượng của Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh.


1917 слава Октябрьская Vinh quang của tháng mười 1917

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có  tên:”Vinh quang của tháng mười 1917″ (1917 слава Октябрьская) đã trình bày một biểu tượng cuả Liên Xô cũ có từ thời Cộng Sản Nga nắm chính quyền. Rồi sau đó thành một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Đó là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Ngôi sao vàng này tỏa ánh sáng ra khắp nơi. Trần Phú đã mang “Tia sáng” đó đã tới Việt Nam và trở thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

 ORIGINAL Soviet Latvia Pin Badge

https://picclick.com/ORIGINAL-Soviet-Latvia-Pin-Badge-PUBLIC-POLICE-333485628226.html

https://www.ebay.com/itm/333485628226

Một huy hiệu của Liên Xô cũ có tên :”Huy hiệu có kim cài Liên Xô Latvia nguyên gốc” (ORIGINAL Soviet Latvia Pin Badge). Latvia là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Latvia thời còn nằm trong Liên Bang Xô viết chưa được độc lập. Hình có một ngôi sao vàng trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết trước kia

  Значок “Октябрь 1917” Huy hiệu “Tháng 10 năm 1917”

https://meshok.net/item/166919227_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1917_%D0%9B%D0%9C%D0%94

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên ” Huy hiệu Tháng 10 năm 1917″ (  Значок Октябрь 1917) có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc  tế. Hai bên con số 1917 là búa liềm và sao vàng. Như vậy ta thấy cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh cũng là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.

Значек Biểu tượng

https://crafta.ua/lots/6485282702-znachek

Một hình trong trang mạng chuyên rao bán các huy hiệu cuả Liên Xô cũ và các quốc gia trong khối XHCN. Có hình một huy hiệu cuả Cuba nhằm ca ngợi  khoa học công nghệ cuả Liên Xô cũ chỉ với cái tên bằng tiếng Nga: “Biểu tượng” ( Значек ). Trên mặt cuả biểu tượng này có 4 chử URSS là những chử viết tắt cuả các chử Tây Ban Nha Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết. Bốn chử viết tắt này có màu vàng cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả khối XHCN trên mặt của biểu tượng. Hàng chử phía trên biểu tượng nền đỏ sao vàng này là hàng chử tiếng Tây Ban Nha Ciencia Y Tecnica có nghĩa là khoa học công nghệ. Phía thân cuả biểu tượng nền đỏ sao vàng có dạng hình tròn này là tên cuả thủ đô Cuba HABANA và số năm sản xuất là 1976. Như vậy qúa rõ. Một ngôi sao năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Đã được Trần Phú chỉ thị lấy nó làm cờ cho một quốc gia Việt Nam Cộng Sản.

Нагрудный Знак “50 Лет Великой Октябрьской революции 1917-1967. Балтийский завод” “Huy hiệu 50 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 1917-1967. Xưởng đóng tàu Baltic”

http://phalera.ru/ru/catalog/patriotic/view/19974

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ nhằm kỷ niệm 50 năm cái gọi là “Cách mạng” tháng 10 cho nhà máy đóng tàu cuả Liên Xô cũ trên ven biển Baltic.  Ngoài hình tàu chiến; mỏ neo nằm trong vòng tròn răng cưa tượng tưng cho giai cấp công nhân; con số 50 màu vàng trên nền mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế..thì còn có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Đó có thể là biểu tượng cuả liên Xô cũ; mà cũng có thể là biểu tượng cuả quân đội hoặc quân chủng Hải Quân cuả Liên Xô cũ. Và dầu thế nào đi nữa cũng không phải là một biểu tượng cho đất nước dân tộc Việt Nam

Нагрудный Знак “Слава Октябрю! 1917” Huy hiệu “Vinh Quang tháng Mười 1917”

http://phalera.ru/ru/catalog/patriotic/view/22906

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang ý nghĩa “Vinh Quang tháng Mười 1917” (Слава Октябрю! 1917) có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn trên nền đỏ. Ngôi sao vàng năm cánh này còn lớn hơn cả biểu  tượng buá liềm trong huy hiệu. Do đó ta nhận thấy Liên Xô cũ đã dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng cùng với buá liềm khi mới thành lập chế độ Cộng Sản tại Nga vào tháng Mười năm 1917. Tất nhiên ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này tượng trưng cho tất cả ý thức hệ cuả chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê-nin phát xuất từ cái gọi là “Cách mạng” tháng 10 của Liên Xô cũ : Biệu tượng cho chủ thuyết Mác Lê-Nin; biểu tượng cho đảng Cộng Sản (Nga); biểu tượng cho giai cấp công nông; biểu tượng cho khối Cộng Sản quốc tế (Thế giới XHCN).

Năm 1927. Trần Phú được cử sang học tại trường đại học Đông Phương cuả Liên Xô cũ. Ông ta được làm bí thư chi bộ những người Cộng sản Việt Nam https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA  ). Không biết do được chỉ thị hay do ý thích riêng. Mà sau khi được đào tạo về nước. Ông ta luôn luôn nhắn nhủ thuộc cấp :”Quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là cờ đỏ sao vàng”.
Do đó; cho dù cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa có được do sự căn dặn cuả Trần Phú. Thì nó cũng chỉ là một lá cờ cuả Cộng Sản quốc tế theo mẫu mã cuả Liên Xô cũ.

Нагрудный Знак “Художники Москвы 50 Летию Октября” Huy hiệu “Các nghệ sĩ của Matxcơva đến Lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười”

http://phalera.ru/ru/catalog/patriotic/view/23517

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên :”Các nghệ sĩ của Matxcơva đến Lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười” (Художники Москвы 50 Летию Октября). Huy hiệu có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Giữa con số 50 là điện Kremlin nhỏ màu vàng và một ngôi sao năm cánh cũng mau vàng trên chóp đỉnh. Tất nhiên nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Future of Russian youth community poster design. Hope for a beautiful future. Red star propaganda poster.

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/future-russian-youth-community-poster-design-1755173138

Một poster nền đỏ sao vàng với chú thích “ Một poster được thiết kế cho cộng đồng thanh niên Nga trong tương lai. Áp phích tuyên truyền ngôi sao đỏ (=Ngôi sao Cộng Sản )”. Như vậy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cho Liên Xô cũ

http://www.communistvampires.com/

Cuốn sách chống Cộng Sản có tựa đề : ” Những con Ma cà Rồng Cộng Sản”  ( Communist Vampires ) của tác giả Thomas M. Sipos có hình bìa môt con ma cà rồng đang nhe nanh nhưng mặc quân phục sĩ quan Liên Xô cũ chứ không phải quân phục cuả Cộng Sản Việt Nam. Phía sau là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ

1978 Constitution of the USSR Set of 16 propaganda posters 16 poster tuyên truyền cho hiến pháp 1978 cuả Liên Xô

https://picclick.com/1978-Constitution-of-the-USSR-Set-of-16-362921773692.html

https://www.ebay.com/itm/362921773692

Hình 16 poster tuyên truyền cho hiến pháp cuả Liên Xô cũ được phát hành vào năm 1978. Trong đó có một poster ở chính giữa trên cùng có một ngôi sao vàng lớn cạnh cong bầu trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ  một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

  Значок “Универсиада”  Biểu tượng của Đại học

https://voenpro.ru/voentorg/znachok-universiada

Một biểu tượng cuả Liên Xô cũ mang tên: Biểu tượng của Đại học (Значок “Универсиада). Huy hiệu có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và hình vẽ nét tượng trưng cho một viện đại học cùng một ngôi sao vàng trên chóp đỉnh. Hiển nhiên một ngôi sao vàng trên nền đỏ này là biểu  tượng cuả Liên Xô cũ.

значок универсиада 1973 борьба  huy hiệu đấu vật Đại học năm 1973

https://crafta.ua/lots/6526318738-znachok-universiada-1973-borba

Huy hiệu kỷ niệm cuộc thi đấu vật cho các trường đại học năm 1973 tại Liên Xô có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cuả Liên Xô cũ

футбольный клуб ЦСКА  Câu lạc bộ bóng đá CSKA

https://crafta.ua/lots/6537808967-futbolnyy-klub-cska

Biểu tượng câu lạc bộ túc cầu CSKA (ЦСКА) cuả Liên Xô cũ nằm trước một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Ngôi sao vàng trên nền đỏ này chính là biểu tượng cuả Liên Xô cũ

знак хмельницкий силистра 15 лет города побратимы  ký tên Khmelnitsky Silistra 15 năm của thành phố sinh đôi

https://unc.ua/auction/hmelnickiy-silistra-15-let-124355#lot-gallery-1

https://unc.ua/auction/hmelnickiy-silistra-15-let-124355

https://crafta.ua/lots/6537443482-znak-hmelnickiy-silistra-15-let-goroda-pobratimy-_11055

Trên là hình cuả hai đồng tiền kỷ niêm 15 năm kết nghĩa cuả 2 thành phố  хмельницкий (Khmelnitsky) cuả Liên Xô cũ (Nay thuộc về nước Ukraina).Và thành phố силистра (Silistra) của Bulgaria. Hãy xem đồng tiền cuả một trong hai thành phố mà trước kia thuộc về khối Cộng Sản Đông Âu. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó chính là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Và là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

значок спортивные игры молодёжи УССР 1977 участник  Huy hiệu thể thao thanh niên Liên Xô 1977

https://crafta.ua/lots/6527314646-znachok-sportivnye-igry-molodyozhi-ussr-1977-uchastnik

https://starina.ru/item/85280153_%D0%9C_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%AB_%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%96%D0%98_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1917_1977_%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A8%D0%9E%D0%99_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A_32%D1%8549mm

https://meshok.net/item/64643514_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1917_1977_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA

https://unc.ua/auction/znachok-igry-molodjozhi-ussr-1977-uchastnik-622788

Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên tấm thẻ kỷ niệm đại hội thể thao cho thanh niên cuả Liên Xô cũ nhân kỷ niêm 60 năm ngày thành lập Liên Bang Xô Viết 1917-1977. Tất nhiên ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này tượng trưng cho Liên Xô cũ.

   Значок 1 мая  Huy hiệu ngày 1 tháng 5

https://crafta.ua/lots/6537531230-znachok-1-maya

Huy hiệu của Liên Xô cũ về ngày lễ lao động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5 (Значок 1 мая) cuả viện hàng không Moscow ( Московский авиационный институт ). Viết tắt là мAи  . Với hình số 1 màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh trên chử cái A cuả từ  мAи là tiếng viết tắt cuả viện hàng không Moscow/Московский авиационный институт. Như vậy; ngôi sao vàng trên nền đỏ này là biểu tượng cho giai cấp công nông cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa.

 значок хоккей ЧМ 1986 Москва  Biểu tượng khúc côn cầu World Cup 1986 Moscow

https://crafta.ua/lots/6526431431-znachok-hokkyay-chm-1986-moskva

https://starina.ru/item/151135852_%D0%9C_2%D0%AD_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A5%D0%9E%D0%9A%D0%9A%D0%95%D0%99_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A7%D0%9C_%D0%A7%D0%95%D0%9C%D0%9F%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A2_%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90_%D0%9F%D0%9E_%D0%A5%D0%9E%D0%9A%D0%9A%D0%95%D0%AE_%D0%A1_%D0%A8%D0%90%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%99_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90_86_1986_27%D1%8523mm_4_%D0%B9

Huy hiệu kỷ niệm khúc côn cầu thế giới tổ chức tại thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ vào năm 1986. Có hình ngôi sao vàng năm cánh trên nóc điện Kremlin cũng màu vàng trên nên đỏ. Cả hai đều biểu tượng cho Liên Xô cũ.

   Значки. Города. г Тула  Phù hiệu thành phố  Tula

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/tula.htm

https://crafta.ua/lots/6524199806-znachki-goroda-g-tula

Hình trên là huy hiệu cuả thành phố Tula (Тула) thời Liên Xô cũ. Tula (Тула) là một thành phố phiá Nam thủ đô Mocow cuả Liên Xô cũ. Trên huy hiệu cuả thành phố này có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là biểu tượng cuả Liên Xô cũ – Và cũng là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa – . Còn đặc trưng cuả thành phố Tula (Тула) là hình búa đe.

https://daily.afisha.ru/brain/14814-ot-dadudy-do-gremmi-kak-mihail-gorbachev-stal-geroem-pop-kultury/

Một dĩa hát Rock and Roll của Tom Stoppard được sản xuất tại nước Nga ngày hôm nay ca ngợi Tổng Bí Thư Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev. Trong lòng dĩa nhạc có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ̉.

 Bandana USSR / CCCP

https://www.spreadshirt.com/shop/design/ussr+cccp+bandana-D5b685ebcf93764282e109cfb?sellable=rA1V8p71pMtr9RrQw1kY-610-41

Hình trên là biểu tượng “Khăn rằn Liên Xô” ( Bandana USSR / CCCP).”Khăn rằn” này là ba vệt mang màu đỏ cuả màu cờ Liên Xô cũ với ba ngôi sao vàng năm cánh nơi góc nhọn trên cao. Hình này đã mang ý nghĩa ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ

USSR Aeroflot flag  Флаг Аэрофлота СССР

https://zname.com.ua/flags/fis096.html

http://www.hrono.ru/heraldicum/flagi/USSRved.htm

Logo cuả hãng hàng không Liên Xô cũ AEROFLOT ( Aeroflot Soviet Airlines) là 2 cánh chim và búa liềm trắng trên nền xanh da trời ( https://www.pinterest.com/pin/437201076310464823/ )
Còn hình trên là cờ cuả hãng hàng không Aeroflot ( Аэрофлота ) cuả Liên Xô cũ. Cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với một ngôi sao vàng năm cánh  trên góc cao. Còn logo cuả hãng hàng không Aeroflot/Аэрофлота là 2 cánh chim cùng búa liềm trắng trên nền xanh da trời thì làm thành một tam giác ở giữa lá cờ. Nói cách khác. Lá cờ cuả hãng hàng không cuả Liên Xô cũ là logo của hãng nằm giữa nền đỏ sao vàng. Do đó. Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Chính nó là thủy tổ cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1940 tại Việt Nam theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú.

авиация самолет ТУ – 154 Красноярск аэрофлот СССР Máy bay hàng không TU – 154 Krasnoyarsk aeroflot Liên Xô

https://crafta.ua/lots/6537717443-aviaciya-samolet-tu-154-krasnoyarsk-aeroflot-sssr

Hình trên là huy hiệu phi cơ hàng không dân dụng Liên Xô TU-154 nằm trên lá cờ đỏ sao vàng cuả hãng hàng không Aeroflot ( Аэрофлота ) cuả Liên Xô cũ

Герб города. Рига   Coat of arms of the city. Riga

http://ay.by/lot/znachok-gerb-goroda-riga-0319-5017212446.html

https://meshok.net/item/110390466_%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F

Huy hiệu cuả thành phố Riga (Рига) thời gian coǹ thuộc về Liên Xô cũ (Bây giờ là thủ đô của nước Latvia). Huy hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh trên cao. Sao vàng nền đỏ này chính là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Trong số các áo thun có in hình được rao bán cuả công ty mang tên ” Tiệm nghệ thuật khiêu vũ” (Art of Dance Store). Có một số áo thun mang tên :” Áo thun có logo một ngôi sao Liên Xô” (Single Star Soviet Logo T-Shirt). Những áo thun này mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; công ty “Art of Dance Store” này đã vô tình xác nhận một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một logo cuả Liên Xô cũ. Do đó; nền đỏ có một ngôi sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://collection.cooperhewitt.org/objects/18637289/

Một poster cuả Liên Xô cũ in vào năm 1976 mang tên :” Nghệ thuật không gian cuả Liên Bang Xô Viết” ( Space Art from the USSR ) có nền là không gian không phải là màu đen hay xanh da trời; mà là mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế (?!). Phiá cao bên phải là hình búa liềm cuả Liên Xô cũ. Những ngôi sao trên nền trời mang màu đỏ Cộng Sản không phải là những ngôi sao trắng mà là những ngôi sao màu vàng. Như vậy. Không phải chỉ có buá liềm trên nền đỏ. Mà cả ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng phát xuất từ Liên Xô cũ. 

https://www.watchfreeks.com/1018906-post1.html

Hình trên là cái hộp đựng đồng hồ đeo  tay sản xuất thời Liên Xô cũ. Hộp mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Có 4 chử CCCP là các chử cái viết tắt từ các chử Союз Советских Социалистических Республик có nghĩa là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga. Phía dưới 4 chử cái này không phải là 4 hình búa liềm; nhưng là 4 ngôi sao vàng. Điều đó chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh  trên nền đỏ cũng là 1 trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

https://www.taobao.com/list/item/605656078099.htm?spm=a21wu.10013406.taglist-content.18

Một trang mạng cuả Trung Cộng quảng cáo một bàn phím cuả computer có nút phím hình màu đỏ và một ngôi sao vàng hình nổi. Ghi chú cho sản phẩm này là :” Biểu tượng ngày quốc khánh Liên bang Xô Viết Kẽm Hợp kim nhôm Bàn phím cơ khí nổi Hình ngôi sao năm cánh màu đỏ yêu nước” ( 国庆档徽苏联苏维埃锌铝合金属机械键盘浮雕红色爱国五角星 )

Như vậy theo chủ nhân cuả sản phẩm Trung Cộng này. Thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ


Comrade Hero

 http://legendsandchronicles.pbworks.com … ade%20Hero

Những người còn ái mộ Liên Bang Sô Viết cũ đã xây dựng hình tượng Comrade Hero (đồng chí anh hùng) giống như nhân vật Superman hay Batman của Mỹ . Nhân vật này mang cờ búa liềm và ngôi sao vàng ” đặc ” của Liên Xô cũ và cũng mặc y phục đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên ngực. Hiển nhiên khi xây dựng loại người hùng của Liên Xô cũ này thì ngôi sao vàng trên y phục đỏ chỉ có thể là một biểu tượng của Liên Xô cũ – Đó chính là cờ của giai cấp vô sản Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế -, Và người hùng Liên Xô cũ “Comrade Hero“ có y phục đỏ sao vàng đó hẳn biểu tượng cho giai cấp vô sản của Cộng Sản Đệ Tam. Không thể nào người hùng Liên Xô mà lại mang y phục có cờ của Cộng Sản Việt Nam được, Cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam giống y hệt chỉ là vì rập khuôn từ loại biểu tượng này của Liên Xô cũ

(Hãy chú ý ngôi sao vàng trong lá cờ của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “ đặc”. Không phải ngôi sao viền vàng)

Thêm một hình ” đồng chí anh hùng ” ( Comrade Hero ) cuả 2 giai cấp vô sản công nông .Cầm quốc kỳ cuả Liên Xô cũ có hình búa liềm và ngôi sao vàng ” đặc”; đứng cạnh các giai nhân trên xứ tuyết Liên Xô. mặc áo đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cho giai cấp vô sản công nông cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin.

(Hãy chú ý ngôi sao vàng trong lá cờ của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “ đặc”. Không phải ngôi sao viền vàng)

Hình nhân vật người hùng Liên Xô cũ : Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero “ đứng trước hình búa liềm của Cộng Sản đệ tam quốc tế với áo có một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ. Hiển nhiên. sao vàng  trên nền đỏ chắc chắn cũng phải là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ và cũng là cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế .

Hình nhân vật người hùng Liên Xô cũ : Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero “ với áo có một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ và phía dưới là biểu tượng của cờ Liên Xô cũ là buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc ”. Như vậy. Rỏ ràng ; ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như biểu tượng búa liềm

Hình trên là tranh vẽ hai nhân vật người hùng Mỹ- Liên Xô cũ .Bên phải là một nữ anh hùng Hoa Kỳ đứng trước cờ Hoa Kỳ với y phục có ba màu xanh trắng đỏ cuả cờ Mỹ. Còn bên trái hình là người hùng Liên Xô cũ mặc áo đỏ có một ngôi sao vàng lớn năm cánh ngay ngực đứng trước cờ cuả Liên Bang Xô Viết cũ, với hàng chử “ Comrade Hero” (Đồng chí anh hùng). Hiển nhiên. Sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

Hình trên là người hùng “ Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero . Mặc áo đỏ có một ngôi sao vàng đứng trên biểu tượng búa liềm. Do đó; ta thấy cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng trên nền đỏ lả biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

Hình trên là một người hùng được ghi chú là “ Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero; mặc áo đỏ sao vàng cạnh cong bầu trên một bích chương viết toàn bằng tiếng Nga. Cho thấy người hùng này là cuả Liên Xô cũ .Hiển nhiên nền đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ

Comrade Hero

http://jhansard.deviantart.com/art/Comrade-Hero-by-Javier-Orabich-162294528

Hình trên là hình người hùng của Liên Xô cũ “ Đồng chí anh hùng “ Comrade hero “ đứng trước tượng “ Mẹ Tổ quốc “ (the Mamayev Kurgan Statue). cuả Liên bang Xô Viết cũ ( https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_k%C3%AAu_g%E1%BB%8Di ).

 Tượng đài cuả Liên Xô cũ thì hiển nhiên nhân vật người hùng cũng phải là cuả Liên Xô cũ. Và y phục nền đỏ sao vàng tất nhiên cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Không thể nào người hùng Liên Xô lại mặc y phục mang hình cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được.

Hình trên là Một Đồng chí anh hùng/Comrade hero. Cầm một lá cờ ghi tiếng Nga. Và những phi cơ chiến đấu có vẽ hình ngôi sao viền vàng cuả Liên Xô cũ tại đuôi. Hiển nhiên người hùng này cuả Liên Xô cũ. Anh ta mặc y phục có ngôi sao vàng trên nền đỏ ở ngực. Hiển nhiên. Nền đỏ có một ngôi sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô viết cũ. Nó là một biến thề cuả ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = ngôi sao đỏ viền vàng trên quốc kỳ chính thức cuả Liên Bang Xô Viết cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Comrade Hero 

https://www.moddb.com/groups/russians-of-mod-db/images/comrade-hero3#imagebox

https://www.moddb.com/groups/russians-of-mod-db/images/comrade-hero3

Xem thêm một hình ảnh người hùng ” Đồng chí anh hùng ” (Comrade Hero) cuả Liên Xô cũ – Một hình ảnh theo kiểu như người hùng Superman cuả Hoa Kỳ. Phía trên bờ tường thành là 2 lá quồ́c kỳ cuả Liên Xô cũ mang hình búa liềm và ngôi sao viền vàng. Áo cuả Đồng chí anh hùng/Comrade Hero có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Cũng như trên bức tường thành có treo một cái phướng rất lớn có màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa. Như vậy đã quá rõ ràng: Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Comrade Hero

https://www.moddb.com/groups/russians-of-mod-db/images/comrade-hero1#imagebox

Thêm một hình người hùng “Đồng Chí Anh Hùng/Comrade Hero mang áo có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Chắc chắn là ” Đồng Chí Anh Hùng” mặc áo đỏ sao vàng này là cuả Liên Xô chứ không phải là cuả Việt Nam vì anh ta đi trên một chiếc xe hơi có chử “Mockba” là tên cuả thủ đô nước Nga.

Comrade Hero

Một “Đồng chí anh hùng ” đứng trước một số biểu tượng búa liềm – Tất nhiên là biểu tượng của  Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế -Nhưng mặc áo nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu -Y hệt như quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Hiển nhiên, sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ, về tới Việt Nam qua lời nhắn nhủ cuả Trần Phú để trở thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa . Sau đó sao vàng trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ qua Trung Cộng và rồi được Hồ chí minh/Hồ Quang mang về Việt Nam làm thành cờ của mặt trận Việt Minh.

Comrade Sticker

https://www.teepublic.com/sticker/7638925-comrade

Sticker “Đồng chí” cuả Liên Bang Xô Viết ( Soviet Union Sticker ) là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Do đó. Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Comrade for life Sticker

https://www.teepublic.com/sticker/3256177-comrade-for-life

Sticker cuả Liên Xô (Soviet Sticker) “Đồng chí cho cuộc sống”(Comrade for Life)  có 2 ngôi sao vàng trên nền đỏ trong 2 chử O. Như vậy. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Comrade Hero Chibi

Hình trên là nhân vật “ Đồng chí anh hùng” với cái tên Chibi ( Comrade Hero Chibi ) Mặc áo nền đỏ sao vàng. Đứng trước cờ Liên Xô cũ có hình buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc”. Hiển nhiên. Đứng trước cờ cuả Liên Xô cũ thì tất nhiên phải là người hùng cuả Liên Xô cũ. Do đó. Y phục nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên ngực tất nhiên cũng phải là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Hình trên là tranh của một họa sĩ tiếc nuối Liên Bang Xô Viết cũ . Vẽ 3 nhân vật người hùng “ tuởng tượng” cuả “ Xô Viết tối cao “ Supreme Soviets. Nhân vật nữ đứng chính giữa có hình buá liềm trên ngực. Còn nhân vật nam bên phải cuả hình thì mặc y phục có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên. Cũng như búa liềm; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Một hoạ sĩ còn nuối tiếc thời vàng son cuả Liên Bang Xô Viết cũ. Đã vẽ ra một đội “ Vệ binh đỏ “ Red Guard. Chắc chắn là đội Vệ Binh Đỏ này phục vụ cho Liên Xô cũ vì sau lưng họ là lá quốc kỳ Liên Xô cũ nển đỏ có hình buá liềm vàng và ngôi sao vàng “ đặc “. Người “ Vệ binh “ tận cùng bên phải mặc y phục nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh y hệt như ngôi sao vàng “ đặc “ trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Hiển nhiên – Cũng như biểu tượng búa liềm – Ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Đồng thời cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This is my primary Soviet team called Red Storm. They’re the officially sanctioned heroes of the Soviet Republic.

https://www.allspark.com/forums/topic/65360-the-superherovillain-fan-character-reference-thread/

“ Cơn bão đỏ “ Red Storm. Là một nhóm người hùng tưởng tượng ; được tạo ra do một hoạ sĩ còn luyến tiếc Liên Bang Xô Viết cũ. Theo lời chú thích của tác giả ghi phía dưới hình thì rõ ràng đây là một đội quân cuả Liên Xô cũ :” Đây là đội quân Xô Viết căn bản của tôi; được gọi là “ Cơn bão đỏ “. Họ là những anh hùng chính thức được phê chuẩn bởi Cộng Hoà Xô Viết “.

Phía sau lưng những người hùng Liên Xô cũ này là hình búa liềm đen trong vòng tròn trắng ( Bị che khuất phần lớn). Trong nhóm cuả họ có 4 người mang 3 loại ngôi sao đều là biểu tượng của Liên Bang Xô Viết cũ: Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ (= Ngôi sao đỏ viền vàng). Ngôi sao đỏ. Và ngôi sao vàng trên nón nền đỏ. Như vậy; Qúa rỏ ràng : Ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như ngôi viền vàng trên nền đỏ và ngôi sao đỏ.

http://www.zerochan.net/1169313

Hình trên là một nhân vật tưởng tượng “ Ông Liên Xô “ ( Mr Soviet) do các hoạ sĩ còn tiếc nuối Liên Xô cũ tạo ra. Ông Xô Viết này mặc áo đỏ với khăn choàng màu vàng. Hai tay cầm 2 vũ khí là búa và liềm màu vàng. Trên ngực có hình buá liềm vàng. Và hai đùi có hình 2 ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền y phục đỏ. Hiển nhiên. Cả búa liềm vàng và ngôi sao vàng – cạnh thẳng hay cạnh cong bầu – trên nền đỏ….đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Ngoài nhân vật “ Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero ra. Các hoạ sĩ Nga còn tiếc nuối thời vàng son cuả Liên Bang Xô Viết cũ còn tạo thêm một nhân vật “ Đồng chí phi hành gia “ Cosmonaut Comrade” nữa. Hình dưới đây kèm theo lời chú thích cuả tác giả sẽ cho thấy “ Đồng chí phi hành gia “ cuả Liên Xô cũ này mặc y phục và nón phi hành nền đỏ có ngôi sao vàng trên nón
A hero who wears a red outfit with a golden star on his round helmet. Designed to be reminiscent of the USSR in his design.
His helmet will display a hammer and sickle when he taps his helmet to salute.

Tạm dịch:  Người hùng mặc y phục đỏ với ngôi sao vàng trên nón phi hành. Được vẽ kiểu để hồi tưởng lại Liên Bang Xô Viết trên kiểu y phục được thiết kế cuả anh ta
Nón phi hành cuả anh ta sẽ xuất hiện hình buá liềm một khi anh ta chạm tay vào nón để chào

http://speedrunners.wikia.com/wiki/Cosmonaut_Comrade

Như vậy là qúa rõ ràng. Qua nét vẽ cuả những hoạ sĩ còn nuối tiếc Liên Bang Xô Viết cũ. Thì cả hình buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ nói riêng và cả khối Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế nói chung. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam
Hình dưới là “ Đồng chí phi hành gia “ với y phục toàn màu đỏ với các ngôi sao vàng .

Comrade Tachanka

Trong trang mạng Redbubble. Có đăng một hình với tựa đề : “Comrade Tachanka” ( Đồng Chí Tachanka). “Đồng chí” Tachanka này cầm lá cờ cuả Liên Xô cũ; và trên nón phi hành có in hình cả 2 biểu tượng trên lá cờ của Liên Xô cũ là búa liềm vàng và ngôi sao viền vàng. Nền cuả hình là những ngôi sao đỏ của Liên Xô có chứa những búa liềm đen. Chắc chắn là ” Đồng chí ” Tachanka này là một cựu đảng viên cuả Liên Xô cũ. Nhưng sau lưng cuả ” Đồng chí ” Tachanka ” và trước những ngôi sao Xô Viết đỏ chứa buá liềm là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu rất lớn.  Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Sau đó Trần Phú mang biểu tượng này về Việt Nam để trở thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và rồi biểu tượng nền đỏ sao vàng này mới được Hồng Quân Trung Cộng dùng trước khi nó trở thành cờ cuả mặt trận Việt Minh. Vì không có lý do gì một ” đồng chí ” cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ. Cầm cờ Liên Xô cũ mà đứng trước cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được.

  Comrade Chaos 

http://eltigre.wikia.com/wiki/Comrade_Chaos

Hình hí hoạ ” Comrade Chaos ” (Đồng chí Chaos). Vẽ một đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ với cái nón len đặc thù cuả nước Nga. Hai tay cầm buá và liềm là 2 biểu tượng chính cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Trên cán búa; cán liềm; cố tay áo; và trên nón của ” Đồng chí Chaos ” đều có biểu tượng nền đỏ sao vàng nhỏ. Nhưng sau lưng ” Đồng chí Chaos” này là một ngôi sao vàng năm cánh thật lớn trên nền đỏ. Bức tranh hí hoạ cuả một cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ này đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn: Biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. 

A STAR PIECE FOR EVERY COMRADE

( http://www.deviantart.com/art/A-STAR-PIECE-FOR-EVERY-COMRADE-281559491 )

Hình cuả một cựu đảng viên Cộng Sản vẽ một nhân vật đội nón đỏ có hình buá liềm vàng – Tất nhiên là biểu tượng cho giai cấp công nông cuả Cộng Sản Đệ Tam quốc Tế – Nhưng cầm cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với chú thích : “ Một ngôi sao cho mỗi đồng chí “. Hiển nhiên. Cờ đỏ sao vàng là một loại cờ mà Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế dùng cũng để biểu tượng cho giai cấp công nông bên cạnh biểu tượng búa liềm. Quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt như vậy chẳng qua là sao chép nguyên mẫu cuả một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.

Comrade Arthur has some COMMUNISM for you

https://www.reddit.com/r/FULLCOMMUNISM/comments/3jd1xh/comrade_arthur_has_some_communism_for_you/

Một nhân vật khác ; được đặt tên là đồng chí Arthur – Dưới nét vẽ cuả một hoạ sĩ còn luyến tiếc chủ nghĩa Cộng Sản đã không còn – hai tay cầm búa và liềm -Hiển nhiên là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế- Nhưng trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu – Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên . Hiển nhiên; cũng như búa liềm; ngôi sao năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

THE COMMUNIST’S DAUGHTER

https://www.facebook.com/communistsdaughter/

Một  trang Facebook của một cựu nữ đảng viên Cộng Sản cũ có tên “Đứa con gái cuả Cộng Sản”(  THE COMMUNIST’S DAUGHTER). Ở trang đầu đã có một hình ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Chắc chắn đây không thể là biểu tượng cuả Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam vì có đề cập đến lãnh tụ Lê-Nin cuả Liên Xô cũ dù rằng dùng tiếng Anh. Cũng như hình trên là hình ảnh những phụ nữ Liên Xô cũ trong ngày phụ nữ quốc tế 8 tháng 3 -Là ngày lễ chính thức tại Liên Xô cũ sau khi Cộng Sản Nga nắm chính quyền từ năm 1917 – với hàng chử bằng tiếng Anh: “Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ! Ngày phụ nữ là một khái niệm của Liên Xô. Bắt đầu ở Liên Xô vào năm 1917, nó được gọi là “Ngày phụ nữ làm việc”.”

Các phụ nữ Liên Xô cũ này đứng quanh một hàng chử bằng tiếng Nga. Không phải là hàng chử tiếng Việt Nam. Như vậy; Facebook  “The Communist’s Daughter” với logo nền đỏ sao vàng này mang ý nghĩa :Biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Hay ít ra nó cũng có một ý nghĩa là nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Một trang Facebook – Chắc hăn cuả một cựu đảng viên đảng Cộng Sản Liên Xô cũ – có tên là :” Liên Xô tối cao ” ( Soviet Supreme). Với profile là một khuôn mặt vàng trên nền đỏ cuả Cộng Sản đội nón với hình một cái búa từ nón xuống thành mắt trái. Và một cái liềm thành cái miệng đang cười. Buá và liềm; màu vàng trên nền đỏ hẳn nhiên là những đặc điểm cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ. nhưng ngoài buá liềm ra còn có một ngôi sao vàng năm cánh trên cái nón màu đỏ. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ.

Comrade Trump Inauguration Sticker (Bumper)

https://www.cafepress.com.au/mf/108753501/comrade-trump-inauguration-sti_bumper-sticker?productId=2039825046

Báo chí khuynh tả Hoa Kỳ cho rằng TT Trump nhờ vả Nga giúp đỡ cho nên mới thắng được cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2016. Nên họ cho phổ biến rất nhiều poster mang tên ” Comrade Trump “( Đồng chí Trump) nhằm ám chỉ TT Trump thân thiện; nhờ vả với ” Cựu” đảng viên Cộng Sản Nga Putin để có được cái chức Tổng Thống Mỹ. Những poster này cho TT Trump mặc bộ đồ và đeo râu như Stalin có nền là búa liềm trên nền đỏ. Có hình báo chí khuynh tả cho TT Trump đang thuyết trình với cái màn phía sau có biểu tượng búa liềm và ngôi sao Xô Viết với hàng chử tiếng Nga. Có hình là baby Trump được TT Nga là Putin cho bú sữa bình. Nhưng cũng có hình với khuôn mặt TT Trump đội nón len kiểu Nga và hàng chử “January 20, 2017 We’re all comrades now” (Bắt đầu từ ngày nhậm chức Tổng Thống 01/20/2017. Tất cả chúng ta là đồng chí với nhau) như hình trên. Ý nói TT Trump liên kết với cựu đảng viên Cộng Sản Nga là TT Putin. Những poster trên vẫn là nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng không phải là hình búa liềm mà là những ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; đối với báo chí khuynh tả Hoa Kỳ. Họ cũng biết rõ rằng nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nga. Cũng có nghĩa là nền đỏ sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://internationalhockeyjerseys.weebly.com/union-of-soviet-socialist-republics-ussr.html

Phù hiệu cuả đội tuyển khúc côn cầu (Hockey) của Liên Xô cũ. Là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ một cách chắc chắn là biểu tượng nền đỏ sao vàng xuất phát từ Liên Xô cũ. Vì không có lý do gì mà giải thích phù hiệu cuả đội tuyển khúc côn cầu cuả Liên Xô cũ mà mang hình ảnh quốc kỳ cộng sản Việt Nam cho được. Mặc dù giống nhau y hệt.

  USSR Football Federation 

https://www.designfootball.com/design-g … tion-20208

Hình trên là một phù hiệu cuả Liên Đoàn Bóng Đá cuả Liên Xô cũ.Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Phía dưới là 4 chử CCCP [Союз Советских Социалистических Республик = Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghiĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga =Soviet Union or Union of Soviet Socialist Republics theo tiếng Anh (USSR)]. 
Do đó. Chúng ta có thể xách định chắc chắn một điều : Biểu tượng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tị́nh chất dân tộc Việt Nam.

Trang mạng https://www.coroflot.com  chuyên designe ra những logo và business-cards theo ý khách hàng. Có một :” Câu lạc bộ cuả qúy ông” ( gentlemen’s club ) đặt một Logo mang tên : :”Những cô gái cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết ” ( CCCP Girls). Đó là một logo hình tròn màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Ở giữa ngôi sao vàng là một lưỡi liềm. Và hình còn lại thay vì cái búa ; thì là một cô gái ngồi trên lưỡi liềm. Như vậy. Hiển nhiên là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Baseball Baby Bodysuit Soviet Union

https://www.spreadshirt.com/shop/design/soviet+union+baseball+baby+bodysuit-D5b475174f93764463b8b9076?sellable=QzDZkN4jqNu7JlO41XGE-1039-10

Một công ty bán quần áo cho người lớn và trẻ con có rao bán quần áo cho trẻ con có biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ mang màu sắc tương phản. một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ đó (Soviet Union) là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Do đó. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chắc chắn là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://www.yourlocalguardian.co.uk/leisure/filmandtv/15622677.film-review-the-death-of-stalin-15/Trong trang nói về cái chết cuả Stalin. Có hàng chử ” The Death of Stalin ” vàng trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và dấu chấm cuả chử I được thay bằng một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ được Cộng Sản Nga dùng đầu tiên, trước khi qua Trung Cộng; và sau đó Cộng Sản Việt Nam mới dùng tới.

Trên một tấm bưu thiếp cũ – Được làm từ năm 1957 – còn tốt được rao bán để kỷ niệm cái gọi là ” Cách mạng tháng Mười Nga “(October Revolution Anniversary). Trong cái postcard này có in hình buá liềm màu đỏ lợt trên nền màu đỏ đậm cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng trên góc cao là một ngôi sao vàng năm cánh lớn toả ra nhiều tia sáng. Như vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng đã được dùng với biểu tượng buá liềm để tượng trưng cho đảng Cộng Sản cuả Liên Xô cũ khi khởi sự nắm chính quyền tại Nga từ tháng 10/1917 . Do đó. Một khi Cộng Sản Việt Nam dùng biểu tượng này để làm thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩ́a là chỉ rập khuôn quan thầy Liên Xô cũ mà thôi.

Soviet Font

https://www.behance.net/gallery/70077217/Soviet-Font?tracking_source=search_projects_appreciations%7CLi%C3%AAn%20hoan

Một trang online trong nước giới thiệu các dạng chử cuả Liên Xô cũ (Soviet Font). Hình ảnh trình bày là bóng dáng của những người lính Liên Xô cũ trên nền đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Với hình ảnh này. Tác giả người Việt trong nước đã xác nhận nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

Значок. 50 лет освобождение Алтая от Колчаковщины Biểu tượng. 50 năm giải phóng Altai khỏi Kolchak

https://streetmarket.ru/item/84940093_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_53

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 50 “Giải phóng” (Đúng ra phải nói là sát nhập) Altai (Алтая ) ra khỏi Kolchak ( Колчаковщины ).
 Altai hiện nay là một nước cộng hòa Nga ở miền nam Siberia giáp với Mông Cổ. Trước 1917 nước này thuộc Nga. Sau năm 1917 bị sát nhập vào Mông Cổ. Đến năm 1922 thì bị Liên Xô cũ sát nhập vào Liên Xô trở lại.
Huy hiệu tất nhiên có nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên lá cờ đỏ đang tung bay được cột vào lưỡi lê khía theo kiểu cuả Liên Xô cũ. Cờ đỏ sao vàng này giống y hệt như quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng đối với huy hiệu này thì nó là một hiệu kỳ cuả một đơn vị quân đội Liên Xô cũ nào đó đã ” thu hồi ” Altai/Алтая  trở lại Liên Xô cũ.

Значок Москва – город Герой Biểu tượng Moscow – Thành phố anh hùng

https://meshok.net/item/83613249_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9

Trên là huy hiệu cuả Liên Xô cũ có một ngôi sao vàng trên nền trời màu đỏ. Phía dưới là bờ tường cuả một thành cổ với hàng chử Nga: “Москва ГОРОД Герой” (Thành phố Moscow anh hùng). Như vậy là rất rõ ràng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

   Значок Город-герой Москва  Biểu tượng thành phố anh hùng Moscow

https://101moneta.ru/znaki-znachki/znachok-gorod-geroj-moskva-1.html

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có  tên :”Biểu tượng thành phố anh hùng Moscow” (Значок Город-герой Москва ). Trong huy hiệu là điện Kremlin màu vàng cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên đỉnh nóc. Phía trên cuả huy hiệu cũng có một ngôi sao vàng năm cánh khác trong khi nền chính cuả huy hiệu có màu đỏ. Do đó ta có thể khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Знак делегата VII съезда писателей СССР. Bảng hiệu của đại biểu của Đại hội Nhà văn VII của Liên Xô.

http://vgrasputin.ru/lichnye-veschi-pisatelja

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Phía trên hình hội trường màu vàng là hàng chử tiếng Nga : Đại hội Nhà văn Liên Xô lần thứ VII (VII съезда писателей СССP). Ngoài hội trường màu vàng ra thì cả điện Kremlin và ngôi sao năm cánh trên nóc cũng màu vàng. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Đã được Trần phú chọn “sẽ” là quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản khi ông ta  đang được đào tạo tại Liên Xô

  Знак значок КИЕВ город-герой большой лёгкий Huy hiệu thành phố Kyiv anh hùng

https://meshok.net/item/93659918_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%98%D0%95%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Trên là hình trong một trang mạng chuyên rao bán những huy hiệu cuả Liên Xô cũ. Huy hiệu này có tên: “Huy hiệu thành phố Kyiv anh hùng”. Nó gồm một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ xậm. Bên phải là tên thành phố  Киев (Kyiv) – Nay thuộc Ukraine- . Bên trái là hai từ город-герой là “Thành phố anh hùng” bằng tiếng Nga. Do đó ta có thể̃ kết luận một cách chắc chắn là nền đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

Значок нагрудный Новороссийск CCCP 1983 Huy hiệu Novorossiysk Liên Xô 1983

https://www.glazovmuseum.ru/pamyatnye-znachki-gorodov-geroev

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên Huy hiệu “Novorossiysk” Liên Xô năm 1983 ( Значок нагрудный «Новороссийск” CCCP 1983 r ). Novorossiysk/Новороссийск là một thành phố cảng bên bờ Hắc Hải phía Nam Nước Nga. Hãy chú ý có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu nằm trên lá cờ đỏ cuả huy hiệu. Nền đỏ sao vàng này chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

   Футбольный клуб Черноморец Одесса. Câu lạc bộ bóng đá Chernomorets Odessa

https://crafta.ua/lots/6536960754-futbolnyy-klub-chernomorec-odessa

https://crafta.ua/lots/6536451206-znak-sport-futbol-fk-klub-chernomorec-odessa-shturval

https://newauction.com.ua/offer/znachok_sssr_ussr_ukraina_futbol_futbolnyj_klub_fk_chernomorec_odessa_shturval_flag_25kh20mm_1_j-i106524233747272.html

Trên là huy hiệu cuả câu lạc bộ bóng đá Chernomorets (Черноморец) cuả thành phố Odesa (Одесса) khi còn thuộc về Liên Xô cũ (Nay thuộc Ukrain). Trên huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này chính là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

Знак, значок АЗЛК Автозавод имени Ленинского комсомола. Большой размер. СССР.

https://meshok.net/item/134852220_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94_%D0%98%D0%9C_%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98_%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%90_%D0%90%D0%97%D0%9B%D0%9A_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%AD%D0%A2%D0%9F%D0%9A

https://youla.ru/moskva/hobbi-razvlecheniya/kollekcionirovanie/znak-znachok-azlk-avtozavod-imieni-lieninskogho-komsomola-bolshoi-razmier-sssr-5e5d44f8c3e4560f2b4b4ea7

Trên là một huy hiệu cuả một nhà máy chế tạo xe hơi có hình nhà máy màu vàng có ống khói cao với ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả khối XHCN. Chung quanh huy hiệu có hàng chử “Nhà máy (Sản xuất) xe hơi có tên (giải thưởng) Kosomola cuả Lê Nin “(АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА).
Như vậy. M̀ột ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả huy hiệu này có thể là tiêu biểu cho nước Liên Xô cũ và cho cả Lê Nin. Trần Phú nhắn nhủ cờ đỏ sao vàng phải là quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản là muốn đất nước Việt Nam Cộng Sản tương lai nằm trong khối XHCN dưới sự chỉ đạo cuả Liên Xô cũ và chủ nghĩa Mác Lê Nin

Знак «АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола). Москвич-412»

Ký hiệu “AZLK (Nhà máy ô tô được đặt theo tên của Lenin Komsomol). Moskvich-412 “

https://www.sovietznak.ru/badge/23190

Một huy hiệu cuả nhà máy chế tạo xe hơi khác mang tên Lenin Komsomol cũng có một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

100 лет Ленинскому комсомолу 100 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Leninist!

http://kprf-kchr.ru/?q=taxonomy/term/10

Trên là poster kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Leninist (100 лет Ленинскому комсомолу) 1918-2018. Poster này nằm trong trang mạng online http://kprf-kchr.ru/ cuả những cựu đảng viên Cộng Sản Nga. Trong poster này thì các cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ chú trọng trình bày một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cho Liên Xô cũ với chủ thuyết Mác Lê Nin. Do đó; cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo quyết định cuả Trần Phú chỉ là một lá cờ cuả Cộng Sản quốc tế theo chủ thuyết Mác Lê. Xuất phát từ Liên Xô cũ

Червоноград (Mỏ than Chervonograd)

https://crafta.ua/lots/6537829556-chervonograd

Trên là một huy hiệu trong bộ sưu tập những huy hiệu cuả Liên Xô cũ được rao bán trên trang mạng online https://crafta.ua/collecting/52822-znachki/. Hình là thành phố mỏ than Chervonohrad (Червоноград) cuả Liên Xô cũ ( Nay thuộc Ukrain). Trên đống than màu đen cao như núi là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Khi Trần Phú đang được đào tạo tại Liên Xô. Ông ta đã chọn biểu tượng nền đỏ sao vàng này để nuôi dưỡng ý định làm thành cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai . Đến khi về nước. Ông ta luôn nhắn nhủ thuộc cấp: “Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng”. Và cho dù là Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô có tạo ra cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì cũng chỉ là những người thừa hành ý định cuả Trần Phú.

Huy hiệu thành phố Odesa cuả Liên Xô cũ nền đỏ sao vàng

https://meshok.net/item/124898415_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0

Trên là huy hiệu cuả thành phố biển Odesa (Одесса. Nay thuộc về Ukraine) thời còn  thuộc về Liên Xô cũ. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó chính là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Còn mỏ neo là biểu tượng cuả thành phố biển này

http://redstaroverdonbass.blogspot.com/2017/11/

Một Câu lạc bộ  gồm những cựu nữ đảng viên Cộng Sản Nga tại Donetsk – Trong quốc gia Ukraine hôm nay – mang tên Aurora có một logo mang nền đỏ của Cộng Sản quốc tế và chử cái A là chử viết tắt cuả tên câu lạc bộ. Còn yếu tố Cộng S̉ản là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – Có lẽ để tránh biểu tượng buá liềm đã bị nhân dân Liên Xô cũ phỉ nhổ.
Như vậy. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ ngoài đặc điểm là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ có ý nghĩa như biểu tượng buá liềm. Nó còn mang một ý nghĩa mới là biểu tượng cuả tàn quân Cộng Sản quốc tế.

Alnında yıldızlı bere elinde mavzeriyle.. #communist #star #socialist #yellow #red #victory #october #revolution #turkey

https://www.flickr.com/photos/101092914@N08/15845041449 (Hình số 22)

Một hình ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên trang  https://www.flickr.com/photos/  có một hàng từ khóa (Key words):”Cộng Sản; Ngôi sao ;Xã Hội Chủ Nghĩa; vàng; đỏ;  chiến thắng; tháng mười; Cách Mạng; Thổ Nhĩ Kỳ”. Hoàn toàn không có hai chử Việt Nam dù là nền đỏ sao vàng.
Như vậy. Hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ này có thể mang ý nghĩa cuả câu sau :”Ngôi sao Cộng Sản chiến thắng màu vàng trên nền đỏ cuả Cách Mạng tháng mười Xã Hội Chủ Nghĩa.”
Trước những “Từ khoá” này là hàng chử bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: “Ngôi sao nón bê rê trên trán và (khẩu súng) Mauser trên tay”(Alnında yıldızlı bere elinde mavzeriyle)
Hiển nhiên. Ngôi sao vàng trên nền đỏ này là phù hiệu trên nón bê rê cuả một người lính Cộng S̉ản Thổ Nhĩ Kỳ. Nó giống cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam không phải do bắt chước. Mà cùng là biểu  tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ.

 BIỂU ĐỒ GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ


 [TK1]

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ HUY HIỆU, QUÂN KỲ CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ CŨ (1)

Tên gọi đầu tiên cuả quân đội Liên Xô cũ là Hồng Quân, là cách gọi vắn tắt của Hồng quân Công Nông (tiếng Nga: Рабоче-крестьянская Красная армия) gồm Lục Quân và Không Quân cuả Liên Xô cũ. Hồng quân được những người Bolshevik thành lập ngày 28 tháng 1 năm 1918.  Nhưng ngày thành lập chính thức là ngày 23 tháng 2 năm 1918. Đến tháng 2 năm 1946,  Hồng Quân Liên Xô cũ cùng với các lực lượng khác (Hải quân, Bộ đội biên phòng, Lực lượng cảnh vệ nội vụ, Lực lượng cận vệ quốc gia) được đổi tên thành Quân đội Xô Viết tạo thành Lực lượng vũ trang Liên Xô (Советская Армия) và bao gồm các lực lượng vũ trang Xô viết ngoại trừ hạm đội. ( https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_Qu%C3%A2n )

(https://www.wikiwand.com/vi/H%E1%BB%93ng_qu%C3%A2n#/N%E1%BB%81n_t%E1%BA%A3ng_ban_%C4%91%E1%BA%A7u_c%E1%BB%A7a_H%E1%BB%93ng_qu%C3%A2n )

Ngoài biểu tượng buá liềm. Liên Xô cũ cũng dùng biểu tượng ngôi sao Soviet với cùng những ý nghĩa như buá liềm trong nhiều lãnh vực; trong đó có lãnh vực quân đội. Trong các ngôi sao Xô Viết đó thì có loại ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

Quân kỳ chính cuả toàn thể quân đội Liên Xô cũ là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Army_flag.svg ). Quân kỳ cuả mỗi đơn vị thường thấy nhất là ngôi sao đỏ; ngôi sao đỏ có chứa hình búa liềm, và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – Tuy rằng lọai quân kỳ sao vàng nền đỏ ít hơn hẳn loại quân kỳ sao đỏ hay ngôi sao viền vàng trên nền đỏ-.

Những hình dưới đây cho thấy những đơn vị trong lực lượng vũ trang Liên Xô cũ (Trước kia là Hồng Quân từ đầu năm 1918) dùng quân kỳ một ngôi sao vàng “đặc” năm cánh trên nền đỏ. Nó chính là thủy tổ cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tạo ra theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về Việt Nam. Và đồng thời cũng là thủy tổ quân kỳ nền đỏ sao vàng cuả quân đội Cộng Sản Việt Nam.

Xin xem thêm một số hình biểu tượng nền đỏ sao vàng  cuả Hồng Quân Liên Xô cũ đã có từ 23/02/1918.

https://givemegift.ru/smotret-risunki-na-temu-23-fevralya.html

 Trong link tiếng Nga  https://givemegift.ru/smotret-risunki-na-temu-23-fevralya.html  Mà chủ nhân chắc chắn là một cựu đảng viên Cộng Sản Có đề tựa “Xem bản vẽ vào ngày 23 tháng 2” ( Смотреть рисунки на тему 23 февраля ). Nội dung nói về một số trang bị cuả quân đội Liên Xô cũ nhân ngày thành lập quân đội Liên Xô cũ 23/02/1918. Riêng phần ngôi sao năm cánh (Пятиконечная звезда)

Thì có một cái nón cuả sĩ quan Hồng Quân Liên Xô, không rõ thuộc quân binh chủng nào .Nhưng có một ngôi sao vàng đính trên nền đỏ. Và lời chú giải bằng tiếng Nga đã nói lên đầy đủ nội dung cuả thread này ::”Ngôi sao năm cánh màu đỏ hoặc vàng là một trong những biểu tượng của  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết. Dấu hiệu này đã có mặt trên đồng phục quân sự trên các thiết bị quân sự.” (Пятиконечная звезда красного или желтого цвета – один из символов Союза Советских Социалистических Республик. Этот знак присутствовал на военной форме на военной технике.)

Phía dưới hình một cái nón Kêpi có một ngôi sao năm cánh màu vàng trên giải băng đỏ là hàng chử tiếng Nga :” Dưới lá cờ đỏ với ngôi sao vàng, binh lính (Liên Xô) lao vào trận chiến ” (Под алыми знаменами с желтой звездой солдаты бросались в бой)

Có một số hình ảnh trình bày trong những phần trước cuả thread này. Đã chứng minh Liên Xô cũ dùng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh làm biểu tượng trên nhiều lãnh vực. Cũng như có rất nhiều hình ảnh chứng minh có những đơn vị hồng quân Liên Xô cũ dùng quân kỳ nền đỏ sao vàng.

Hiển nhiên. Bài báo cuả một cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ này đã khẳng định chắc chắn thêm một điều : Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Mà có nhiều tác giả trong nước cho rằng nó trở thành quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam sau đó- cho dù là do Lê Quang Sô hay do Nguyễn Hữu Tiến tạo ra. Thì cũng chẳng qua là thực thi chỉ thị cuả tổng bí thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú: ” Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là cờ đỏ sao và̉ng”. Mà Trần Phú chỉ có ý nghĩ này sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về. DO ĐÓ; NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA LÀ BẮT CHƯỚC BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA CUẢ LIÊN XÔ CŨ QUA CHỈ THỊ CỦA TRẦN PHÚ.

Cũng hình cái nón kepi cuả Hồng Quân Liên Xô này. Nhưng trong trang https://shelly.ru/en/stil/risuem-risunok-na-23-obemnye-tehniki-raboty/   ghi bằng tiếng Anh thì dễ hiểu hơn: ” Dưới những băng rôn đỏ rực sao vàng, những người lính xông pha trận mạc. Và một lá cờ như vậy đã được treo trên Reichstag khi Berlin bị quân đội Liên Xô chiếm. Do đó, ngôi sao năm cánh trong hình cho thấy chúng ta nhớ chính xác ai là người mắc nợ chiến thắng trước Đức quốc xã. Vì vậy, nó được khuyến khích để vẽ một bưu thiếp cho ngày 23 tháng 2 với yếu tố này. Ngôi sao có thể được đặt trên thiết bị quân sự, như một đơn đặt hàng hoặc như một phần tử độc lập.” (Under scarlet banners with a yellow star, the soldiers rushed into battle. And such a flag was hoisted over the Reichstag when Berlin was taken by Soviet troops. Therefore, the five-pointed star in the picture indicates that we remember exactly who owe the victory over the Nazis. So it is advisable to draw a postcard for February 23 with this element. The star can be placed on military equipment, as an order or as an independent element.)

CCCP T-shirt

https://society6.com/product/cccp2874365_t-shirt?sku=s6-13928320p15a4v75a5v20a11v50

Chân dung một cán bộ cuả Liên Xô cũ trên: ”Áo thun cuả Liên Xô” (CCCP T-shirt) Có một ngôi sao vàng năm cánh đính trên cái nón màu đỏ . Như vậy rõ ràng: Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Hồng Quân Liên Xô cũ

https://signmax.us/buyonline/logos/Imag … 6-2015.png   

( Hình Screenshot )

Vì lý do ngôi sao viền vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ đôi khi được vẽ thành ngôi sao vàng ” đặc ” cạnh thẳng hay cong bầu. Cho nên Quân kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ đôi khi là cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh thay vì cờ đỏ sao viền vàng. Đây chính là nguồn gốc/ thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa. Và đồng thời cũng là thủy tổ của quân kỳ “Quyết thắng” cuả quân đội Cộng Sản Việt Nam

Ngày 23/02/1918 là ngày chính thức thành lập Hồng Quân là lực lượng quân sự cuả Liên Xô cũ. Sau này được dùng làm lễ kỷ niệm với tên gọi :”Ngày bảo vệ quê Cha (Tổ quốc)” (День Защитника Отечества/Defender of the Fatherland Day). Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1919. Các logo của ngày lễ này thường có ngôi sao Soviet màu đỏ. Nhưng đôi khi cũng có logo mang hình ảnh một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Những ngôi sao Soviet đỏ hay vàng trên nền đỏ đã là những biểu tượng cuả Liên Xô cũ từ khi đảng Cộng Sản Nga nắm chính quyền từ năm 1917

̣(Nước Nga ngày hôm nay vẫn duy trì ngày lễ này. Và ngôi sao Soviet vàng hay đỏ cuả Cộng Sản được thay thế bằng ngôi sao ba màu trắng xanh đỏ cuả Quốc Kỳ Nga)

Sau đây là một số poster về ngày thành lập Hồng Quân Liên Xô cũ/ Ngày bảo vệ tổ quốc cuả Liên Xô cũ có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó chứng tỏ Hồng Quân Liên Xô cũ. Mà sau này đổi tên thành lực lượng võ trang Liên Xô dùng logo một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đây là thủy tổ quân kỳ “Quyết Thắng” nền đỏ sao vàng cuả quân đội Cộng Sản Việt Nam.

С Днём Защитника Отечества!!! Chúc mừng ngày bảo vệ tổ quốc (23tháng 02)

https://animated-gif.su/photo/23_fevralja/s_dnjom_zashhitnika_otechestva/25-0-2069