CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC HAY KHÔNG ?


Câu trả lời là KHÔNG trên quan điểm của Cộng Sản Việt Nam và cuả cả Cộng Sản Quốc Tế

1/ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC VN THEO NHƯ CÁCH LẬP LUẬN CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM
LẬP LUẬN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÁNH ĐỒNG TỔ QUỐC VIỆT NAM VỚI SỰ CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN VÀ CÁI GỌI LÀ “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”
Xin coi phần tóm tắt lập luận của đảng Cộng Sản Việt Nam để đối chọi lại với đề nghị của một số nhân sĩ trong nước về chủ trương “ Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, Tổ quốc “không mang ý thức hệ ” “ Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả”…cũng như để chống lại những lập luận đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN..trong bài viết: TỔ QUỐC KHÔNG THỂ KHÔNG GẮN VỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI  ( http://www.caobang.gov.vn/news/60.cb ) (http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=1&mabb=2155)

“….trên một số trang mạng, hay blog cá nhân hoặc thông qua một số hãng thông tấn, báo chí nước ngoài có người viết bài gọi là để “góp ý” vào Dự thảo Hiến pháp, song thực chất là truyền bá những ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), kêu gọi thực hiện đa đảng chính trị đối lập ở Việt Nam. Một số người đòi xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp Để đưa ra những căn cứ đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, có người lập luận rằng: “Tổ quốc phải cao hơn Nhà nước và chế độ”; rằng: “Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả”…
Vậy quan điểm “Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, Tổ quốc “không mang ý thức hệ” có đúng không? Và mục đích của việc nêu ra những quan điểm này là gì ? về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN; đòi “phi chính trị hóa quân đội”……
Không ai có thể phủ nhận được rằng: Tổ quốc Việt Nam ngày nay là thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. ….Thật ra, khi nói Tổ quốc không mang ý thức hệ thì “thông điệp” chủ yếu ở đây là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thôi…… Ngày nay, chủ nghĩa Mác – Lê-nin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của dân tộc ta. Bởi vậy, viện cớ “Tổ quốc không mang ý thức hệ” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN nói chung, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là không thuyết phục. Đó chính là sự phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, phủ nhận ý chí, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào tương lai của dân tộc.”


Kết Luận : Theo cách lập luận của đảng Cộng Sản VN thì :
Tổ Quốc VN – Theo cách gọi áp đặt của CS VN là sự hiện diện cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ chí Minh.
( Do đó hành động chống lại Đảng Cộng Sản VN thì bị CS VN đánh đồng với hành động phản quốc)
Do đó : Cờ Đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN  theo cách gọi của đảng CS VN = Cờ đỏ sao vàng là cờ ( riêng)  của Đảng Cộng Sản VN đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ chí Minh
( Theo cách lập luận này. Thì một khi đảng Cộng Sản VN hết cầm quyền thì cờ đỏ sao vàng tất nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục hiện diện trên đất nước VN nữa )
Mà: Đảng Cộng Sản VN với chủ thuyết Mác Lê-Nin là một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.
 ( https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam)

Cho nên : Cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN theo cách gọi của CS VN = Cờ đỏ sao vàng của đảng Cộng Sản VN đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin = Cờ của một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.
Cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN theo cách gọi áp đặt của CS VN thật ra là cờ của một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.

Trên là  bài viết “Bảo vệ Tổ quốc gắn chặt với bảo vệ chế độ XHCN” mang ý nghĩa Tổ quốc Việt nam đồng nghĩa với chế độ XHCN. Trong bài có đoạn :” Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải gắn chặt bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ với bảo vệ Đảng và chế độ XHCN.”

Trong bài báo này. Ta thấy rõ Cộng Sản Việt Nam đánh đồng Tổ Quốc với chế độ XHCN. Bảo vệ Tổ Quốc là bảo vệ đảng và chế độ XHCN. Do đó. Lá cờ đỏ sao vàng mà đảng Cộng Sản Việt Nam gọi là cờ tổ quốc. Thật ra chỉ là cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam và là cờ cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa.

-0-
2/ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC VIỆT NAM THEO LẬP LUẬN CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ

Xin mọi người hãy vào đọc Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản ( Quốc Tế )

https://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm  )
C.Mác và Ph.Ănggen
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Phần II
Những người vô sản và những người cộng sản.


..Trích dẫn : Ngoài ra, người ta còn buộc tội những người cộng sản là muốn xoả bỏ tổ quốc, xoá bỏ dân tộc.

Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có. Vì giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc[9], phải tự mình giành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu.

Với sự phát triển của giai cấp tư sản, tự do buôn bán, thị trường thế giới sự đồng đều của sản xuất công nghiệp và những điều kiện sinh hoạt thích ứng với nền sản xuất ấy thì những sự cách biệt dân tộc và những sự đối lập giữa nhân dân các nước cũng ngày càng mất đi.

Sự thống trị của giai cấp vô sản sẽ càng làm cho những sự cách biệt và những sự đối lập mất đi nhanh hơn. Hành động chung của giai cấp vô sản, ít ra là ở những nước văn minh, là một trong những điều kiện đầu tiên cho sự giải phóng của họ.

Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ.

Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo.

-0-

Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản Quốc Tế do hai ông tổ Cộng Sản là  C.Mác và Ph.Ănggen đã khẳng định rõ ràng : Giai cấp công nhân ( Giai cấp vô sản mà sau này Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin thêm yếu tố nông dân vô gọi là giai cấp công nông) không có tổ quốc.
Trong khi đó .Cộng Sản  Việt Nam nói riêng và các Đảng Cộng Sản khác trên thế giới đều khẳng định trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và với những nguyên lý của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản :

http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3%2D9669%2D400e%2Db5fd%2D9e63a89949f0&ID=1654

..Ở Việt Nam, ngay từ những năm 1929 – 1930, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được các chiến sĩ Cộng sản nghiên cứu và phổ biến cho nhau. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và với những nguyên lý của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Những thắng lợi lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và điều kiện cụ thể của nước ta.
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3%2D9669%2D400e%2Db5fd%2D9e63a89949f0&ID=1654 )

Mà theo Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:
“ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam….”
(https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1 … BB%87t_Nam )

Đảng Cộng Sản VN theo chủ thuyết Mác Lê-Nin, là đảng đại diện cho giai cấp Công Nhân (Theo cách nói của  C.Mác và Ph.Ănggen ) và giai cấp Công Nông ( theo cách nói của Lê-Nin và Mao).Nền tảng của Chủ thuyết Mác Lê-Nin là tuyên ngôn Cộng Sản cuả C.Mác và Ph.Ănggen .Mà hai ông tổ Cộng Sản này khẳng định rất rõ ràng là giai cấp Công Nhân không có tổ quốc = Giai cấp Công nông mà Đảng Cộng Sản đứng ra lãnh đạo không có tổ quốc. Cuộc chiến đấu tranh giai cấp cũa Cộng Sản Quốc Tế là đấu tranh giai cấp giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột ( Giai cấp công nông ). Chứ không phải là cuộc chiến giữa các dân tộc hoặc giữa các quốc gia
Do đó : Trong “ Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản “ của hai ông tổ Cộng Sản là C.Mác và Ph. Ăng-ghen đã khẳng định Công Nhân không có tổ quốc. Vậy thì Đảng Cộng Sản là Đảng đại diện cho giai cấp công nhân và trung thành tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản quốc tế thì Đảng CS VN cũng không có tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng được Đảng Cộng Sản VN gọi là cờ Tổ Quốc đúng ra chỉ có thể gọi là cờ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam; hoặc : Cờ của Cộng Sản (Quốc tế).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

https://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm

+ C.Mác và Ph.Ănggen

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Như vậy con người Cộng Sản trong Tuyên ngôn cuả Đảng Cộng Sản do 2 ông tổ Cộng Sản là C.Mác và Ph.Ănggen khẳng định là những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc = Chỉ đấu tranh cho những lợi ích cuả giai cấp.

Những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc có nghĩa những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phải cho quốc gia; cho dân tộc. Mà chỉ đấu tranh cho những lợi ích của Đảng Cộng Sản.

Do đó, cờ đỏ sao vàng không thể nào gọi là lá cờ cuả dân tộc Việt Nam. Mà chỉ có thể là cờ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam phát xuất từ Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

_____________________________________________________________________________________

Từ khi có loài người là có chiến tranh, đa phần các cuộc chiến là giữa các sắc tộc, bộ tộc hoặc giữa các quốc gia. Trong đó những quốc gia chống nhau gồm tất cả các giai cấp của một quốc gia này tập hợp lại để chống lại lực lượng của một quốc gia khác; cũng bao gồm các giai cấp của quốc gia đó

Các giai cấp, các thành phần công dân của mỗi quốc gia nào đó chung sức cùng nhau chiến đấu là vì quyền lợi chung của quốc gia họ – Quốc gia; có nghĩa là một lãnh thổ bao gồm đủ loại hạng người , đủ mọi thành phần, đủ mọi giai cấp…cùng chung sống với nhau; cùng một ngôn ngữ, cùng một văn hoá. cùng một lịch sử, cùng một quyền lợi chung, cùng sống chung trong một biên cương. Những người dân sống cùng trong một đất nước đó có tình cảm gắn bó với nhau….Tất cả yếu tố tinh thần đó, ta gọi là tổ quốc.


Nhưng từ khi có chủ thuyết Cộng Sản Mác Ăngghen ra đời được thực hành với chủ trương dùng bạo lực của Lê Nin – thủ lãnh Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế – thì Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế khai sinh ra một thể loại chiến tranh mới: Đó là chiến tranh giai cấp. Chủ thuyết Cộng Sản cổ súy cho một loại giai cấp – Mà Mác-Lê Nin gọi là giai cấp bị bóc lột. Được đặt tên là giai cấp vô sản = Giai cấp công nhân và nông dân – của mỗi một quốc gia chống lại – và tìm cách lật đổ giai cấp cầm quyền lãnh đạo của quốc gia đó, được Mác Lê Nin đặt tên là giai cấp bóc lột.

DO ĐÓ, CUỘC CHIẾN CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ LÀ CUỘC CHIẾN ĐẤU TRANH GIAI CẤP, GIỮA GIAI CẤP BỊ BÓC LỘT CỦA MỖI QUỐC GIA TÌM ĐỦ MỌI CÁCH LẬT ĐỔ GIAI CẤP BÓC LỘT ĐANG CẦM QUYỀN CỦA CHÍNH QUỐC GIA ĐÓ, VÀ GIAI CẤP VÔ SẢN BỊ BÓC LỘT CUẢ NHỮNG QUỐC GIA ĐÓ LIÊN KẾT VỚI NHAU TRONG KHỐI CỘNG SẢN QUỐC TẾ; KHÔNG HỀ PHÂN BIỆT RANH GIỚI QUỐC GIA = ĐÓ LÀ MỘT CUỘC CHIẾN MÀ CHIẾN TUYẾN LÀ GIỮA HAI GIAI CẤP BÓC LỘT VÀ BỊ BÓC LỘT. KHÔNG HỀ CÓ CHIẾN TUYẾN GIỮA CÁC QUỐC GIA =KHÔNG CÓ CHIẾN TUYẾN GIỮA CÁC TỔ QUỐC =CUỘC CHIẾN TRANH CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ LÀ VÌ QUYỀN LỢI CỦA GIAI CẤP BỊ BÓC LỘT. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM VÌ TỔ QUỐC = CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC “CHIẾN SĨ” CỘNG SẢN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU VÔ TỔ QUỐC

Ta hãy xem những hình dưới : Những poster có ghi hàng chử : Tất cả công nhân ( tất nhiên là trên toàn thế giới ) không có biên cương cuả tàn quân Cộng Sản quốc tế

http://irishmonarchism.blogspot.com/2010/10/with-regards-to-that-embarrassing.html

Hình trên là các poster cuả Cộng Sản quốc tế bằng tiếng Anh: Cuộc chiến đấu cuả (giai cấp) Công Nhân không có biên cương

https://www.alamy.com/stock-photo-milton-ernest-uk-12th-march-2016-no-borders-campaigners-protest-against-98837278.html

Những tàn binh cuả phong  trào Cộng Sản quốc tế vẫn cố gắng trình bày một lý tưởng rất tốt đẹp của chủ nghĩa Cộng Sản mà ngày nay ai ai cũng rõ đó chỉ là ảo tưởng “ Thế giới Xã Hội Chủ nghĩa Đại đồng, không biên cương (No Borders). Không có quốc gia (No Nations)

Thế giới XHCN đại đồng không có biên cương. Đồng nghĩa là không có từng quốc gia riêng biệt. MÀ MỘT KHI ĐÃ KHÔNG CÓ MỖI QUỐC GIA RIÊNG BIỆT THÌ LÀM SAO CÓ TỔ QUỐC ? VÌ MỘT KHI NÓI TỚI TỔ QUỐC THÌ NÓI TỚI QUỐC GIA VÀ BIÊN CƯƠNG. DO ĐÓ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NẰM TRONG KHỐI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG THỂ NÀO LÀ LÁ CỜ TỔ QUỐC CHO ĐƯỢC. NÓ CHỈ LÀ LÁ CỜ CUẢ KHỐI CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ CHỦ TRƯƠNG TIẾN HÀNH THÀNH LẬP THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG KHÔNG BIÊN CƯƠNG. KHÔNG CÓ MỖI QUỐC GIA RIÊNG BIỆT

Hãy nhìn các hình Cộng Sản Việt Nam đấu tố điền chủ trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam sau 1954 sẽ rõ cuộc chiến vô tổ quốc của Đảng Cộng Sản VN giết đồng bào ruột thịt của mình ngay chính trên quê hương của mình; dưới hình các lãnh tụ ngoại bang như Malenkov của Liên Xô; Mao Trạch Đông của Tàu Cộng.. theo luật đấu tranh giai cấp của chủ thuyết ngoại bang Mác-Lê Nin ….thì làm sao gọi là cuộc chiến cho tổ quốc được. Chỉ có thể gọi là cuộc chiến đấu tranh cho giai cấp mà thôi.


Vậy cuộc chiến mà Đảng Cộng Sản VN gọi là “chiến đấu cho độc lập và thống nhất tổ quốc” thì sao. Thật ra, đó chỉ là một cuộc chiến Cộng Sản hoá đất nước núp dưới danh nghĩa độc lập và thống nhất tổ quốc vì chủ trương, chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế là các cuộc đấu tranh tại mỗi nước phải ràng buộc vào nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, phát xuất từ Liên Xô.


Những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lê Nin trong vấn đề giải phóng thuộc địa đã được chứng minh trong quá trình đấu tranh giải phóng của các dân tộc phương Đông. Chính Cách Mạng Tháng Mười đã thúc đẩy mạnh cuộc đấu tranh đó và sự tồn tại của Liên Xô đã là một nhân tố lịch sử quan trọng làm cho cuộc đấu tranh đó phát triển nhanh chóng.

(Xin đọc thêm trong:  Cách Mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông (1) (6-11-1957) https://tennguoidepnhat.net/2012/05/09/ … 6-11-1957/ ).

Hãy xem thêm bài “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam” (http://congan.travinh.gov.vn/ch10/576.prt ) để thấy rõ cái gọi là đấu tranh giành Độc Lập cho Việt Nam cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thực chất chỉ là một cuộc Cộng Sản hoá đất nước Việt nam theo đường lối cuả Cộng Sản quốc tế do Liên Xô lãnh đạo.

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

https://catp.danang.gov.vn/-/gia-tri-cua-cach-mang-thang-muoi-nga-oi-voi-su-nghiep-cach-mang-viet-nam

Trên là một trong số rất nhiều bài viết online trong nước cuả đảng Cộng Sản Việt Nam gián tiếp xác nhận cái gọi là chiến đấu cho nền độc lập cuả Việt Nam do đảng Cộng Sản lãnh đạo. Thật ra chỉ là một cuộc chiến nhằm Cộng Sản hoá đất nước theo mô hình XHCN do Liên Xô lãnh đạo

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/his-distor-by-communis-10232013073302.html

Trên là bài phỏng vấn sử gia Trần gia Phụng do phóng viên đài Á Châu Tự Do thực hiện. Sử gia Trần Gia Phụng đã khẳng định:” Hồ Chí Minh là một điệp viên CSQT, tranh đấu không phải để giải phóng dân tộc mà để đưa dân tộc vào vòng chủ nghĩa CS, làm tay sai cho CSQT”. Như vậy. Đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo không hề chiến đấu cho độc lập và thống nhất đất nước. Mà mục đích chỉ nhằm Cộng Sản hoá đất nước theo lệnh chương trình; kế hoạch cuả Cộng Sản quốc tế, và đặt đất nước Việt Nam dưới sự kiểm soát cuả Cộng Sản quốc tế.

https://tcnn.vn/news/detail/43779/Ho-Chi-Minh-voi-Quoc-te-cong-san-va-su-van-dung-sang-tao-ly-luan-Mac—Lenin-vao-thuc-tien-cach-mang-Viet-Nam.html

Trên đây là bài báo nói về “Hồ Chí Minh với Quốc Tế Cộng Sản…” đăng trong Tạp Chí Tổ Chức Nhà Nước ngày 08/05/2021.

 Phần trên trong ô đỏ xác nhận Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cuả  Cộng Sản đệ tam quốc tế. Chiến đấu cho phong trào Cộng Sản đệ tam quốc tế.

Phần dưới trong ô đỏ đã xác nhận Hồ Chí Minh không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc thuần túy. Mà là một “chiến sĩ” Cộng Sản quốc tế. Đóng góp xuất sắc cho phong trào Cộng Sản đệ tam quốc tế.

https://phutho.gov.vn/vi/chu-nghia-quoc-te-vo-san-gan-lien-voi-chu-nghia-yeu-nuoc#:~:text=Theo%20B%C3%A1c%20H%E1%BB%93%2C%20ch%E1%BB%A7%20ngh%C4%A9a,ngh%C4%A9a%20b%C3%A0nh%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bng%2C%20b%C3%A1%20quy%E1%BB%81n.

Trên là một bài báo trong nước thuật lại nhận định của Hồ Chí Minh : Chủ Nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa Quốc Tế Vô Sản. Có nghĩa là chiến đấu giành độc lập để biến đất nước thành một quốc gia Việt Nam theo đường lối XHCN. Nằm trong khối XHCN. Để bành trướng chủ thuyết XHCN của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế do Liên Xô cũ lãnh đạo. Còn nếu chỉ chiến đấu giành lại độc lập mà không liên quan gì đến thế giới Cộng Sản. Không đi theo con đường XHCN là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi

NHƯ VẬY. CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN DO HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO THỰC SỰ KHÔNG PHẢI ĐỂ TRANH ĐẤU CHO NỀN ĐỘC LẬP CUẢ ĐẤT NƯỚC . MÀ THẬT RA LÀ ĐỂ BÀNH TRƯỚNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM. KHÔNG PHẢI ĐÁNH BẠI THỰC DÂN PHÁP ĐỂ ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC ĐỘC LẬP. MÀ ĐƯỢC CỘNG SẢN QUỐC TẾ HỔ TRỢ ĐỂ ĐÁNH BẠI MỘT THẾ LỰC TƯ BẢN TÂY PHƯƠNG ĐỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀO QŨY ĐẠO CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ.


Còn những người theo Cộng Sản chiến đấu mà không hề biết mình đang chiến đấu cho chương trình Cộng Sản hoá đất nước mà cứ lầm tưởng họ đang chiến đấu cho tổ quốc thì sao ? Hãy đọc lời khuyên “yêu tổ quốc” của Đảng Cộng Sản VN thì rõ:


http://phailentieng.blogspot.com/2015/1 … g-chi.html

Hiển nhiên. khẩu hiệu chiến đấu cho Tổ Quốc cuả người Cộng Sản VN chỉ là cái vỏ, còn cái ruột mới là chiến đấu cho chủ thuyết Cộng Sản, chiến đấu để Cộng Sản hoá đất nước, để nhuộm đỏ đất nước VN.
Cái vỏ chiến đấu cho tổ quốc có dầy bao nhiêu vẫn là cái vỏ. Chiến đấu để Cộng Sản hoá đất nước là cái cốt lõi. Cái lõi dầu có nhỏ bao nhiêu đi nữa vẫn là cái cốt lõi .
Sau khi thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô tự giác xụp đổ, chủ thuyết Cộng Sản trở nên không tưởng và vô nhân đạo. Cộng Sản Việt Nam vội vàng quay trở lại cái vỏ Tổ Quốc, Quốc Gia, Dân Tộc khá lớn mà chúng đã từng khoác lên trước kia để bịp bợm nhân dân.

Cái phụ trước kia nay trở thành cái chính
Trước kia CS VN chỉ một mực chú trọng đến lý tưởng ý thức hệ. Sau khi Liên Xô xụp đổ, những tượng đài anh hùng dân tộc lúc đó mới được bắt đầu xây lên tại VN.  
Còn lá cờ đỏ sao vàng cũng vậy, trước kia thì gọi: Cờ vàng sao quét loài đế phong trời Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Sau khi Liên Xô xụp đổ thì gọi cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc.
Đảng Cộng Sản trước nguy cơ trước sau gì cũng bị cáo chung. Đã tìm đường “hạ cánh an toàn” . Một phương pháp tốt nhất mà các đảng viên CS cầm quyên chủ trương là đảng Cộng Sản VN sẽ không còn, nhưng không bị tiêu diệt, chỉ sửa đổi tên họ. Các đảng viên Cộng Sản vẫ̉n nắm quyền tuy cái tên đảng Cộng Sản không còn VÀ CỜ ĐỎ SAO VÀNG VẪN TỒN TẠI. Quyền lợi cuả các cán bộ Cộng Sản vẫn không hề bị mất.
Đảng Cộng Sản VN ngày nay nhân danh tổ quốc để bảo vệ cờ đỏ sao vàng. Chúng nó nói: Cờ đỏ sao vàng đại diện cho đất nước VN và 80 triệu dân VN. Các tổ chức chống cộng tại hải ngoại đòi triệt cờ đỏ sao vàng là chống lại toàn thể nhân dân và tổ quốc VN.
Vậy chứ cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn ( Cờ quẻ Ly) là lá cờ đại diên duy nhất cho toàn thể nhân dân VN và đất nước VN dưới thời Vua Bảo Đại, Việt Minh Cộng Sản tự ý giật bỏ cờ quẻ ly để cướp chính quyền thì có phải khi đó Việt Minh chống lại toàn thể nhân dân VN và tổ quốc VN hay không?
Cộng Sản Việt Nam lấy quyền gì mà lên án những người đòi dẹ́p bỏ cờ đỏ sao vàng là chống lại nhân dân VN, chống lại tổ quốc VN khi mà chính chúng nó dẹp bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn đại diện cho toàn thể nhân dân và tổ quốc VN trong vụ việc cướp chính quyền tháng 8/1945, lá cờ mà toàn thể thế giới biết rõ là của chính thể Quân Chủ Lập Hiến của Vua Bảo Đại và Thủ Tướng Trần Trọng Kim và cũng là lá cờ duy nhất đại diện cho đất nước Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam lúc đó ?
Cộng Sản VN khẳng định lá cờ đỏ sao vàng đựợc toàn thể thế giới công nhận, đụng vào cờ đỏ sao vàng là bất hợp pháp
Vậy thì số lượng các quốc gia trên thế giới công nhận cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà trước kia nhiều hơn hẳn số lượng các quốc gia trong khối XHCN cộng nhận cờ đỏ sao vàng của Bắc VN. Tại sao Cộng Sản VN trước 1975 vẫn phủ nhận cờ vàng ba sọc đỏ?
Cộng Sản VN lấy quyền gì lên án những người đòi dẹp bỏ cờ đỏ sao vàng vì cờ đó được thế giới công nhận trong khi tuyệt đại đa số các nước trên thế giới khi trước công nhận cờ vàng nhiều hơn cờ đỏ; nhưng CS VN lúc đó vẫn muốn dẹp bỏ cờ vàng ?
Chiêu gần đây nhất của Cộng Sản VN là chiêu bài dân chủ dùng để đối chọi lại các tổ chức đấu tranh dân chủ tại hải ngoại đòi giải thể đảng CS VN, là tổ chức trưng cầu dân ý vừa cả dân VN trong nước và người Việt tại hải ngoại để chọn cờ. Lá cờ nào được đa số ủng hộ thì sẽ lá cờ cho một thể chế dân chủ hậu Cộng Sản trong tương lai.
Đưa ra cái chiêu”dân chủ” này thì CS VN chắc chắn sẽ có quyền lưu lại lá cờ đỏ sao vàng trong thể chế dân chủ hậu Cộng Sản vì hầu hết nhân dân VN trong nước ngày nay quen với hình ảnh cờ đỏ sao vàng hơn là hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ. Còn cảm tình với cờ vàng ba sọc đỏ chỉ có người Việt tại hải ngoại và thiểu số những người lớn tuổi tại miền Nam VN khi trước.
Chiêu thức “dân chủ” này được Cộng Sản VN tung ra để chuẩn bị cho chiêu bài hạ cánh an toàn hậu Cộng Sản, đảng CS VN sẽ không còn tên nhưng những cựu đảng viên CS VN vẫn nắm quyền và cờ đỏ sao vàng vẫn tồn tại vì đã được đa số nhân dân chọn lựa.
Nhưng trước đó, vào tháng 8/1945, khi Việt Minh Cộng Sản cướp chính quyền, giật độc lập từ một chính thể Quốc Gia (Không Cộng Sản), chúng nó đã dẹp bỏ một lá cờ mà tuyệt đại đa số nhân dân VN khi ấy biết đến là lá cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn (Cờ Quẻ Ly) để treo lên một lá cờ đỏ sao vàng hoàn toàn xa lạ với nhân dân VN.

Lá cờ đỏ sao vàng khi đó cuả Cộng Sản VN có được đại đa số ý kiến của nhân dân VN chọn lựa và chấp nhận hay không mà CS VN dùng làm quốc kỳ?

Cộng Sản VN lấy quyền gì mà yêu cầu lá cờ cuả một chính thể hậu Cộng Sản tương lai phải được đa số nhân dân VN chấp thuậ́n trong một cuộc trưng cầu dân ý khi lá cờ đỏ sao vàng vào năm 1945 chỉ được thiểu số đảng viên CS VN biết đến và hoàn toàn xa lạ với đại đa số nhân dân VN. Và cũng không hề được chọn lựa do một cuộc trưng cầu dân ý gì cả nhưng vẫn được thiểu số đảng viên cộng sản đó dùng làm quốc kỳ?
Cộng Sản Việt Nam nếu cáo chung thì không phải chỉ có một lá cờ búa liềm bị chôn theo chủ thuyết Mác-Lê Nin bị đào thải của nó. mà chính lá cờ đỏ sao vàng cũng phải bị vất bỏ vào sọt rác của lịch sử.
Vì cả hai lá cờ màu đỏ của đảng Cộng Sản VN, cờ đỏ búa liềm vàng và cả cở đỏ sao vàng đều là sản phẩm của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế .Hoàn toàn không có lá cờ đỏ nào mang tính chất dân tộc Việt Nam cả .

HỒ CHÍ MINH XÁC NHẬN LÀ THÂN PHẬN CHƯ HẦU ĐỐI VỚI TRUNG CỘNG QUA CÂU TRẢ LỜI Ý NGHĨA QUỐC KỲ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Hồ chí Minh/ Hồ Quang bộc lộ thân phận làm chư hầu cho Trung Cộng qua cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài vào ngày 16/07/1947

Những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí của Bác Hồ (Phần 2)
Trên “ Trang Tin Điện Tử Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh ”. Đăng vào ngày 26/06/2013
(http://www.bqllang.gov.vn/index.php?opt … 43&lang=vi )
Và trên mạng “ Tên Người Đẹp Nhất ” Đăng ngày 17/08/2013

Xin nói rõ là cuộc phỏng vấn này vào tháng 07/1947 là lúc Đảng Cộng Sản Trung Hoa của Mao trạch Đông vẫn chưa nắm chính quyền tại Hoa Lục; và vẫn còn đang kịch chiến với Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Còn chính quyền của Hồ chí Minh đã chuyển lên Việt Bắc ( gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên). Hồ chí Minh/Hồ Quang đang tiến hành chiến tranh tiêu thổ kháng chiến đánh lại quân Pháp sau khi Việt Minh và Pháp quay lại đánh nhau vào tháng 12/1946. Mới cướp chính quyền chưa tới 2 năm. Mà Hồ chí Minh/Hồ Quang đã bộc lộ thân phận sẵn sàng làm chư hầu đối với Trung Cộng rồi . Phải chăng quan điểm này của Hồ chí Minh/Hồ Quang đã được đảng Cộng Sản Trung Hoa của Mao ươm mầm mống trong  tư tưởng/lập trường khi Hồ chí Minh/Hồ Quang đang là Thiếu Tá trong Bát lộ Quân của Hồng Quân Trung Cộng vào những năm 1938-1939 và phục vụ dưới trướng lá cờ đỏ sao vàng cuả Hồng Quân Trung Cộng ?

-0-


http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/ … 80956.html

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/dieu-le-dang/dieu-le-dang-do-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ii-cua-dang-thong-qua-3430

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam

Tài liệu trong mục Tư Liệu – Văn Kiện của Báo Điện Tử cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam online cho thấy : Điều lệ Đảng Lao Động Việt Nam ( Đảng Cộng Sản Việt Nam ) vào tháng 2/1951 để chuẩn bị cho kỳ họp _Đại Hội Đảng lần thứ 2 đã ghi rõ : Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Ăngghen – Lê Nin- Stalin và tư tưởng Mao trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động =: Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy tư tưởng Mao trạch Đông làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động

Trên đây là những bằng chứng rất rõ ràng cho thấy Cộng Sản Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng trên phương diện tư tưởng; đường lối. Chấp nhận sự chỉ đạo của Trung Cộng. Theo đường lối của Mao trạch Đông. Do đó quốc kỳ của Cộng Sản Việt nam có giống như một loại cờ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng chắc chắn không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đương nhiên là sao chép theo chỉ thị của Mao


https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1 … 90%C3%B4ng

Những văn kiện trên đây là những bằng chứng rất rõ ràng là Đảng Cộng Sản Việt Nam suy tôn và sùng bái tư tưởng cá nhân Mao trạch Đông;  và nhất nhất tuân theo đường lối và sự chỉ đạo của Mao trạch Đông

Xin ghi lại những phát biểu cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam bộc lộ sự tôn sùng tư tưởng Mao trạch Đông và triệt để tuân thủ đường lối chỉ đạo của Mao trạch Đông :
– Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Các Mác – Lênin – Xíttalin và tư tưởng Mao Trạch Đông, nhân loại tiến bộ nhất định thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập quốc gia, bảo vệ dân chủ, bảo vệ hòa bình chống đế quốc gây chiến
– 
Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ tối cao của nhân dân châu Á
Tư tưởng Mao Trạch Đông áp dụng vào chiến tranh ở Việt Nam
– Mao Chủ tịch, Mặt Trời vĩ đại của phương đông…
Công ơn của Trung Quốc với chúng ta thật không sao kể xiết. Tỏ lòng biết ơn Trung Quốc, biết ơn Mao Chủ tịch, chúng ta nguyện ra sức học tập Trung Quốc.
– Trung Quốc đang soi đường cho các dân tộc châu Á cùng tiến
Nhân dân Việt Nam quyết học tập tư tưởng Mao Trạch Đông
Tiếng hô Mao Chủ tịch muôn năm…vang lên như sấm
– Mao Chủ tịch, lãnh tụ tối cao của nhân dân Trung Quốc và nhân dân châu Á


Đảng Cộng Sản Việt Nam nô lệ tư tưởng; đường lối; chủ trương và sự chỉ đạo của Trung Cộng nói chung và của cá nhân Mao trạch đông nói riêng. Thì quốc kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam có giống y như đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng thì chắc chắn là do sao chép chứ không thể nào là do sáng kiến riêng hoặc do sự trùng hợp cho được.

 -0-

 HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG HÔ HÀO : CỨU TRUNG CỘNG LÀ TỰ CỨU MÌNH 

Trong bài viết :” “Bài báo bằng thơ chữ Hán đầu tiên của Bác Hồ” của tác giả Phạm Duy Trưởng được đăng trên báo Văn nghệ sĩ Xứ Đoài http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-v … c-Ho-1306/  và báo phuongcacanh http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/bani_thai_charm_hain_a_aosu_tiaon_carsa_ .   https://baovecovang2012.wordpress.com/2016/09/22/cuu-trung-cong-la-tu-cuu-minh-dang-chi-hung/ .Đã xác nhận Hồ chí Minh/Hồ Quang – Với bút hiệu Bình Sơn – đã gởi một bài thơ làm bằng chữ Hán “Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ” (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) cho tờ “ Cửu vong nhật báo “ – Một tờ báo do đảng Cộng Sản Trung Hoa lãnh đạo khi ông ta phục vụ; và sống ngay tại văn phòng cuả Bát Lộ Quân Trung Cộng 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07 … -9-ho.html

Bài thơ bằng chữ Hán “Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ” (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) trích từ tờ “ Cửu vong nhật báo “

http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-v … c-Ho-1306/

Tờ cửu vong nhật báo

Phiên âm: 
CỨU TRUNG QUỐC THỊ CỨU TỰ KỶ 
Nhật Bản đông phương phát tây tư, 
Dã man hung bạo hưu tàn khốc. 
Phát động Liễu xâm Hoa chiến tranh, 
Trung Quốc nhân dân bị đồ độc. 
Nhân bị sát liễu, gia bị phân, 
Mãn địa huyết hồng, mãn sơn cốt. 
Phi cơ lạc đạn vô khả miễn, 
Cơ hàn tật bệnh nan sinh hoạt. 
Tha môn gian khổ địa đấu tranh, 
Bảo vệ dân chủ dữ hoà bình. 
Tha môn nhu yếu viện trợ giả. 
Tha môn nhu yếu hữu đồng tình. 
Nhật quỷ hướng thế giới tiến công. 
Tha thị nhân loại chi công dịch. 
Việt Nam huynh đệ tỉ muội a, 
Khoái khoái khởi lai trợ Trung Quốc. 
Nỗ lực bang trợ Trung Quốc nhân, 
Trung Quốc Việt Nam như thần xỉ. 
Tu tri thần vong tắc xỉ hàn, 
Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ. 
Bình Sơn 
4- 12- 1940 
Dịch nghĩa: 
CỨU TRUNG QUỐC LÀ TỰ CỨU MÌNH 
Nhật Bản là bọn phát xít phương Đông, 
Dã man, hung bạo lại tàn khốc, 
Đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa. 
Nhân dân Trung Quốc bị đầu độc khổ sở. 
Người thì bị giết, nhà bị đốt, 
Đầy đất máu đỏ, đầy núi xương phơi. 
Tàu bay bom đạn, không thể tránh khỏi, 
Đói rét, bệnh tật, khó sống nổi. 
Họ đang đấu tranh một cách gian khổ, 
Bảo vệ dân chủ và hoà bình. 
Họ cần có người viện trợ, 
Họ cần có sự đồng tình. 
Giặc Nhật tiến công cả thế giới, 
Chúng là kẻ thù chung của loài người. 
Anh em chị em Việt Nam ơi! 
Mau mau đứng lên cứu Trung Quốc. 
Ra sức giúp đỡ người Trung Quốc, 
Trung Quốc Việt Nam như môi với răng. 
Phải biết rằng môi hở thì răng lạnh, 
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình. 
Bình Sơn 
4- 12- 1940 
Dịch thơ: 
CỨU TRUNG QUỐC LÀ TỰ CỨU MÌNH 
Nhật Bản phát xít ở phương Đông, 
Dã man cuồng bạo lại tàn hung. 
Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược, 
Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng. 
Người thì bị giết, nhà bị thiêu, 
Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ. 
Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao? 
Đói rét, ốm đau, sống thật khó. 
Họ đang đấu tranh rất gian khổ, 
Giữ gìn dân chủ và hoà bình. 
Họ đang cần có người viện trợ, 
Họ đang cần được sự đồng tình. 
Giặc Nhật tấn công cả thế giới, 
Là kẻ thù chung toàn nhân loại. 
Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa, 
Anh chị em Việt Nam ta hỡi! 
Ra sức giúp cho người Trung Quốc, 
Trung Việt khác nào môi với răng. 
Nhớ rằng môi hở thì răng buốt, 
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình. 
Bình Sơn 
4- 12- 1940 

http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-v … c-Ho-1306/

Như vậy ta có thể thấy, ông Hồ với bài báo đầu tiên của mình bằng tiếng Hán đã viết một bài thơ có tiêu đề “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”. Ngay từ đầu bài chúng ta đã thấy rõ được tâm ý của ông Hồ giành cho Trung cộng. Tại sao cứu Trung quốc lại là tự cứu mình? Hay chăng ông Hồ tự coi Việt Nam đã là một phần máu thịt của Trung quốc nên ông ta mới nói vậy. 

Theo như bài thơ thì chúng ta có thể nhận thấy xuyên suốt một bài thơ ông Hồ toàn kể khổ hộ nhân dân “Trung hoa anh em” mà không hề nhắc đến những lầm than của dân tộc Việt Nam nơi quê nhà. Thậm chí ông ta còn kêu gọi nhân dân Việt Nam đang oằn mình trong đói khổ, chiến tranh phải “giúp đỡ” nhân dân Trung Hoa. Và ông Hồ còn ca ngợi tình thần “Môi hở răng buốt” của kẻ thù ngàn năm với dân tộc Việt Nam. Đến câu cuối cùng ông ta lại lặp lại nội dung của tiêu đề bài thơ “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”. 

Xét thời điểm năm 1940, đất nước Việt Nam còn trong ách thống trị của Pháp, trăm bề khổ sở. Một người Việt Nam thực sự yêu nước như cách đảng cộng sản tuyên truyền không thể bày tỏ ý kiến của mình bằng một bài thơ vô cảm với dân tộc mình trong khi đó thương cảm dân tộc vốn là kẻ thù của dân tộc ta. Điều này cho thấy 3 ý: Khẳng định thêm việc ông ta đi khỏi bến Nhà Rồng không vì lòng yêu nước, ông ta chỉ đi kiếm ăn cho bản thân, đến năm 1940 ông ta cũng chưa hẳn đã yêu nước như đảng cộng sản ca ngợi. Ông Hồ ủng hộ Trung cộng chính là ủng hộ ý thức hệ cộng sản. Và quan trọng hơn cả ông Hồ đã bày tỏ tình yêu của mình giành cho Trung cộng trong bài thơ với một tình cảm còn dạt dào hơn gấp vạn lần giành cho Việt Nam. Hay nói cách khác ông Hồ đã tự cho mình và Việt Nam là một phần không thể tách rời của nước mẹ Trung Hoa.Thật đúng như ông nhà thơ Tố Hữu đã nói: “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”. 

Kết luận: Qua bài thơ đầu tiên bằng tiếng Hán của mình ông Hồ đã bày tỏ tình cảm nồng nàn của mình với nước mẹ Trung Hoa trong bối cảnh dân tộc đang lầm than khổ cực. Tình yêu của ông Hồ giành cho Trung cộng chính là bước thể hiện đầu tiên cho âm mưu Hán hóa của ông ta sau này. 

( Đặng chí Hùng Những sự thật không thể chối bỏ (phần 9) (http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07 … -9-ho.html) (https://www.facebook.com/hung.christian … 7056610169)

-0-
BẰNG CHỨNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SÙNG BÁI TRUNG CỘNG VÀ NHẤT NHẤT TUÂN THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA TRUNG CỘNG


https://www.facebook.com/BinhLuanVeDangCongSan/photos/bi%E1%BA%BFt-%C6%A1n-trung-qu%E1%BB%91c-%C4%91i-theo-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-xu%E1%BB%91ng-%C4%91%E1%BB%8Ba-ng%E1%BB%A5c-c%C3%B9n/1553320411492647/

http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin … t-IN——

https://baotiengdan.com/2017/09/29/xin- … duc-cuong/

Trên là hình cuả bài báo “Biết ơn Trung-quốc đi theo con đường của Trung-quốc”.

    Báo Cứu Quốc số đặc biệt thứ 4 trong tháng hữu nghị Việt – Trung, ngày 2/2 – 1954.

   Ảnh Dương Thành Duy

Còn những bài báo dưới đây chứng tỏ ngoài tệ sùng bái Mao trạch Đông và đường lối cuả Trung Cộng ra. Đảng Cộng Sản Việt nam còn sùng bái lãnh tụ Liên Xô cũ. Tôn thờ; sùng bái đường lối cuả quan thầy Nga Hoa. Thì quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng mà giống y hệt như biểu tượng nền đỏ sao vàng từ Liên Xô cũ và qua Trung Cộng ; thì hiển nhiên do sao chép rập khuôn; chứ không thể nào là do trùng hợp ngẫu nhiên cho được

ĐÈN CÙ

Trần Đĩnh

Trang: 58

-Nhưng sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14 – 10 – 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo: “Cảm ơn các đồng chí,” mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em .

https://groups.google.com/forum/#!msg/d … 4lORHcQa4J

BẰNG CHỨNG XÁC THỰC CHỨNG TỎ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA ĐÃ HẾT SỨC GIÚP CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH LẬP ĐẢNG

Trích từ : Tư liệu – Văn kiện

[ LỊCH SỬ BIÊN NIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – TẬP 1 (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI – 2007)

Năm 1929

Cập nhật lúc 9h13  –  Ngày 28/09/2015 ]

Thành lập các chi bộ An Nam Cộng sản

Việc trao đổi với đại diện của Đông Dương Cộng sản Đảng không đạt được kết quả, Hồ Tùng Mậu và Châu Văn Liêm, ngay trong tháng 9-1929, đã chỉ đạo việc thành lập các chi bộ An Nam Cộng sản ở Trung Quốc và Nam Kỳ. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc thành lập vào khoảng hạ tuần tháng 9-1929. Chi bộ xuất bản tờ báo Đỏ và tập san Bônsơvích làm cơ quan ngôn luận.

Theo thư đề ngày 29-9-1929 của Hồ Tùng Mậu và Châu Văn Liêm gửi và Bắc Kỳ thì ngoài chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc, ở Nam Kỳ, đã tổ chức các chi bộ cộng sản; ở Xiêm, Trung Kỳ cũng bắt đầu tổ chức chi bộ cộng sản. Thư cho biết chi bộ cộng sản Trung Quốc cũng đã liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc; Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hết sức giúp cho Việt Nam nhanh chóng thành lập một Đảng Cộng sản.

– Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr.549-550.

– Khổng Đức Thiêm: Một số tư liệu về An Nam Cộng sản Đảng với việc thống nhất các lực lương cách mạng Việt Nam năm 1930, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (927), 1998, tr.68-77.

– Nguyễn Nghĩa: Công cuộc hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 59/1964, tr.54-59.

Nguồn: http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-sdang/books-292820159024246/index-39282015902024621.html

-0-

CÒN DƯỚI ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRƯỜNG CHINH KÊU GỌI NGƯỜI VIỆT NAM LÀM CHƯ HẦU CHO TRUNG CỘNG

ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

NĂM THỨ VII

TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN

SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Hỡi đồng bào thân mến!

Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!

Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế?

Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy – một cách viết rõ ràng có mau thật đấy – và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.

Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi!

Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta!

Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu!!!

Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v…

Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!

Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.

Trường Chinh

Tổng thư ký đảng Lao Động

https://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-14.html

Dưới đây là một số hình ảnh nhằm chứng minh cờ đỏ sao vàng chỉ là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Xuất phát từ Liên Xô cũ rồi qua Trung Cộng. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Và cũng vì lý do đó; ta không thể nào gọi cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc cho được.

Một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ là “Ngôi sao Soviet/Soviet star” (советская звезда). Trên là một bộ 10 con tem có ngôi sao Xô Viết (Soviet Star, set of 10) phát hành năm 1922. Trong đó có con tem đầu tiên là một ngôi sao cong bầu trên nền đỏ. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng của Liên Xô cũ.

Hình phóng lớn

https://read01.com/zh-cn/QAPy4BR.html#.Y4mbbnbMKUk

Ngôi sao Soviet màu vàng trên nền đỏ được nhiều đơn vị trong quân đội Liên Xô cũ (Hồng Quân) dùng làm quân kỳ trong thời kỳ đầu tiên. Trên là quân kỳ nền đỏ sao vàng của một đơn vị Kỵ Binh của Hồng Quân Liên Xô trong thời gian chiến tranh với quân Bạch Vệ vào năm 1919.

Trong Hội nghị đó, nhớ lời của đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, đó là sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ có lá cờ đỏ có ngôi sao vàng nằm chính giữa………………Vậy nên, sau khi thảo luận xong, Hội nghị đã quyết định lấy lá cờ đỏ sao vàng làm cờ của cuộc khởi nghĩa.

https://haitrieu.com/blogs/lich-su-y-nghia-cua-la-co-do-sao-vang-viet-nam/

Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam- Sau khi được đào tạo từ Liên Xô về nước (4/1930) đã luôn luôn căn dặn các thuộc cấp dưới quyền :”Quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng”. Và cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa là làm theo lời căn dặn/chỉ thị của Trần Phú cho dù do Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô thực hiện. Do đó ta có thể nói cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi nghĩa có nguồn gốc từ Liên Xô cũ qua lời căn dặn của Tổng Bí Thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú.

Hình dưới đây sẽ chứng minh chẳng phải Lê Quang Sô cũng như cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là những người có sáng kiến nghĩ ra mẫu cờ đỏ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa tháng 11/1940 tại Mỹ Tho; Nam Việt Nam. Mà trước đó 2 tháng. Cờ đỏ sao vàng đã có trong một cuộc nổi dậy của Cộng Sản Việt Nam tại Bắc Sơn; Lạng Sơn; Bắc Việt Nam vào ngày 27/09/1940 như hình vẽ.

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
http://baotangqk1.vn/hinhanhtrungbay.htm )

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) xảy ra hai tháng trước Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã có cờ đỏ sao vàng. Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô đâu có thuộc đảng bộ Bắc Sơn ở tận Lạng Sơn đâu mà tạo ra cờ đỏ sao vàng ?
Trong mục khởi Nghĩa Bắc Sơn có ghi rõ :”Đảng b Bc Sơn thuc Đảng Cng sn Đông Dương đã lãnh đạo người dân ni dy..” Do đó ta thấy rõ là cờ đỏ sao vàng là do chỉ thị cuả đảng Cộng Sản Việt Nam (Khi đó có tên là đảng Cộng Sản Đông Dương). Mà cầm đầu đảng CSVN là Tổng Bí Thư Trần Phú. 

Nguyễn Hữu Tiến; Lê Quang Sô hoặc các đảng viên thuộc đảng bộ Bắc Sơn có tạo ra cờ đỏ sao vàng là cũng chỉ là người thi hành lệnh cuả Trần Phú mà thôi.


Bây giờ hãy xem thêm một tranh vẽ thuật lại cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản Việt Nam tại Nghệ Tĩnh với cái tên Xô Viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/09/1930. Cho ta thấy đã có cờ đỏ sao vàng  10 năm trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Bắc Sơn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

https://truyenhinhnghean.vn/voi-khan-gia-ntv/201509/thtt-le-ky-niem-85-nam-xo-viet-nghe-tinh-9h00-119-640976/

http://truyenhinhthanhhoa.vn/thoi-su-chinh-tri/202009/90-nam-xo-viet-nghe-tinh-bai-hoc-ve-xay-dung-moi-quan-he-gan-bo-mau-thit-giua-dang-voi-nhan-dan-8304224/

Những tranh vẽ lại  quang cảnh Xô Viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/09/1930. Cho ta thấy đã có cờ đỏ sao vàng 10 năm trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Bắc Sơn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Theo các bài viết cuả các báo online trong nước. Thì Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc nổi dậy đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời.

Như vậy cờ đỏ sao vàng trong cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản Việt Nam tại Nghệ Tĩnh vào tháng 09/1930 là theo chỉ thị cuả đảng CSVN. Hay nói thu hẹp hơn là do theo chỉ thị cuả Trần Phú.(Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú sau khi được đào tạo tại Liên Xô về nước vào tháng 04/1930)

(https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA )

Trên là những phòng triển lãm Lịch sử “Cách mạng” của Viện Đại Học Hạ Môn (厦门大学) thuộc thành phố đảo Hạ Môn (厦门) phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến. Nơi đây có trình bày tất cả hình ảnh về việc thành lập Chi bộ Đại học Hạ Môn của Đảng Cộng sản Trung Hoa, là chi bộ đảng đầu tiên ở tỉnh Phúc Kiến. Trong phòng có lá cờ nền đỏ sao vàng y hệt như quốc kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Ở trên cao phía bên phải của hình). Và cũng có nhiều ngôi sao vàng trên nền đỏ trước những hàng chử giới thiệu ở xa xa. Tất nhiên. Cờ đỏ sao vàng này là cờ của chi bộ đảng của Trường Đại Học Hạ Môn. Mà chi bộ đảng của Trường Đại Học Hạ Môn này là chi bộ đảng đầu tiên của Đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Do đó; cờ đỏ sao vàng của chi bộ đảng Cộng Sản trường Đại Học Hạ Môn này cũng được coi như là cờ đỏ sao vàng đầu tiên của Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến.

The former site of the Temporary Provincial Committee of the Fujian-Zhejiang Border of the Communist Party of China

https://daydaynews.cc/en/history/the-film-crew-of-fujian-tv-station-so-red-in-fujian-came-to.html

http://cmstop.ndsww.com/p/58768.html

 Và địa điểm cuả “ Ủy Ban Lâm Thời cuả Đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang” này nằm tại làng Tại làng Jiakeng, Huyện Thọ Ninh (寿宁); Thành Phố Ninh Đức (宁德市); Đông Bắc Tỉnh Phúc Kiến…là nơi có lực lượng võ trang đầu tiên cuả Đảng Cộng Sản thành phố Ninh Đức tỉnh Phúc Kiến là sắc tộc Min tại phía đông – Gọi là Mindong

Địa điểm này có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Vì hình này nằm trong phim tài liệu nói về Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến . Và địa điểm cũng nằm trong tỉnh Phúc Kiến. Cho nên nền đỏ sao vàng này hiển nhiên là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến thời kỳ đầu tiên.

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11306768

Ngôi sao vàng năm cánh của Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến được dùng làm logo của nhà nước Cộng Sản Trung Hoa mang tên Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa (华苏维埃共和国) . Trong đó lãnh thổ Soviet Giang Tây Phúc Kiến là lớn nhất

( Hàng chử ghi chú được phóng lớn: Fujian college students’: Sinh viên đại học Phúc Kiến vẽ)

https://www.sgss8.com/tpdq/9052170/

Cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến trong cuộc tháo chạy “Vạn Lý Trường Chinh” do sinh viên đại học Phúc Kiến vẽ

Hình dưới đây là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu là cờ của Hồng Quân Trung Cộng trong cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935. Trước khi nó thành cờ kháng Nhật của quân Cộng Sản Trung Hoa khi quân Cộng Sản Trung Hoa và quân Quốc Dân Đảng của Trung Hoa Dân Quốc còn kháng Nhật riêng rẻ từ năm 1934. Và sau đó thành cờ của  hai đạo binh Bát Lộ Quân và Tân Tứ Quân trong thời gian quân đội Cộng Sản Trung Hoa cùng hợp tác với Quốc Dân Đảng chống Nhật từ năm 1937.

https://www.sohu.com/a/465254660_100172767

https://new.qq.com/omn/20220526/20220526A00DD600.html

https://sunnews.cc/zh-mo/history/948348.html

Nội dung của bải báo online cuả Trung Cộng trên như sau : Trước ngày chính thức thành lập nhà nước Trung Cộng. Một nhóm du kích tại Huyện Đội Liêu Nguyên (燎原); mà trước kia là An Thuận (顺区). Thành phố Trùng Châu (Sùng Châu 崇州). Thành Đô ( 成都 ). Tứ Xuyên ( 四川) . Họ nghĩ rằng chắc chắn quốc kỳ cuả chính quyền Trung Cộng nhất định phải là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa. Vì đó là lá cờ mà địa phương đầu tiên dùng nó là Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. là quốc kỳ hụt cuả cái nhà nước đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa bị chết yểu là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic, và là cờ Vạn Lý Trường Chinh, Cho nên họ đã mạnh dạn thêu một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu rất to ở chính giữa. Có lẽ thời gian đó thông tin báo đài cũng không được rộng rãi như bây giờ cho nên nhóm du kích cuả Hồng Quân Trung Cộng tại An Thuận không hề biết rằng cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc từ tỉnh đảng Phúc Kiến cuả Trung Cộng đã được Cộng Sản Việt Nam dùng làm quốc kỳ từ năm 1945. Và đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng một loại cờ đỏ sao vàng khác làm quốc kỳ.

Vì thời gian cất giữ quá lâu (1949-2017). Và có lẽ loại vải may ngôi sao vàng không được tốt. Nên ngôi sao vàng đã bị phai màu thành ra màu ngà như trong hình trên.

Ngày 30/06/2017. Bảo tàng viện cuả Cộng Sản tại An Thuận được thành lập. Và quốc kỳ “Lẽ ra” là cuả Trung Cộng do du kích An Thuận thêu tay được mang ra trưng bày. Trong hàng chử cuối cùng cuả hình có hàng chử :”Một ngôi sao năm cánh MÀU VÀNG khổng lồ được thêu ở trung tâm” ( 中央绣着一颗巨大的黄色五角星 ).

( Năm chử Hán trong ô màu xanh 黄色五角星 có nghĩa là Ngôi sao năm cánh màu vàng. Còn chử Hán trong vòng tròn màu đỏ  có nghĩalà màu vàng.)

Còn các chử Hán ở trong ô màu đỏ phía dưới mang ý nghĩa :

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các du kích đã bắt chước lá cờ của Hồng quân theo gợi ý của những du kích đã từng chứng kiến Cuộc trường chinh của Hồng quân, ( 击队员们几经考虑,根据目睹过红军长征的游击队员提议,模仿红军的旗帜)

Năm 1940; Hồ Chí Minh khi đó là Thiếu Tá Hồ Quang đang phục vụ tại văn phòng trung ương của Bát Lộ Quân tại Quế Lâm đã tạo ra lá cờ đỏ sao vàng y hệt như quân kỳ của Bát lộ Quân . Mà trước đó là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến; và năm sau mang về Việt Nam làm thành cờ của mặt trận Việt Minh.

Hãy xem cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả mặt trận Việt Minh cuả Cộng Sản Việt Nam. Đã thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam sau khi cướp chính quyền; giật độc lập vào hôm 19/8/1945 ở Hà Nội. Coi nó có khác gì với quốc kỳ “hụt” cuả Trung Cộng nền đỏ một sao vàng như hình phía trên không ?

https://wemp.app/posts/8c22c919-27a3-4a57-84ce-47f703a51025

Hình một cán bộ cuả Cộng Sản Trung Hoa là Dương Tĩnh Vũ (楊靖宇) thành lập đội quân du kích chống Nhật tại Mãn Châu mang tên Quân đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc  ( 东北人民革命军) vào ngày 13/02/1934 – Vào  thời gian Cộng Sản Trung Hoa và quân đôi Quốc Dân Đảng chống Nhật riêng rẻ – dùng cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ cờ của Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến.

https://www.sohu.com/a/466563102_121119872

Đây là logo nền đỏ sao vàng của Sư đoàn 129 của binh đoàn Bát lộ Quân chống Nhật của quân Cộng Sản Trung Hoa chi bộ đảng Nam Hà Bắc thời gian hợp tác với quân đội Quốc Dân Đảng cùng chống Nhật từ năm 1937.

http://www.dg.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/styjrswj/qt/gzdt/content/post_3666595.html

Một số công dân tại Hoa Lục ngày hôm nay được tổ chức đi thăm đài tưởng niệm “Liệt Sĩ” của những quân du kích Trung Cộng tử trận trong cuộc chiến chống Nhật Bản tại trị trấn Cao Phố; Đông Giang/ Giòng sông ở phía đông (东江). Thuộc khu vực Tăng Thành (增城), Quảng Châu(广州) tỉnh Quảng Đông. Và họ mang theo cờ đỏ sao vàng.

Vì Quảng Châu nằm trong khu vực hoạt động của Binh đoàn Bát Lộ Quân Trung Cộng. Cho nên cờ đỏ sao vàng này chính là cờ đỏ sao vàng của binh đoàn Bát Lộ quân kháng Nhật. Cũng là cờ đỏ sao vàng kháng Nhật có từ năm 1934 mà nguồn gốc đầu tiên từ tỉnh đảng Phúc Kiến

Có hình cái kèn giữa ngôi sao vàng. Có lẽ đó là biểu tượng riêng của du kích thị trấn Cao Phố

Kết Luận:

  • Cờ đỏ sao vàng Xô Viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/09/1930. Cờ đỏ sao vàng trong cuộc nổi dậy ở Bắc Sơn ngày 27/9/1940 và cờ đỏ sao vàng trong cuộc chính biến Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày 23/11/1940… đều có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ theo chủ trương của Tổng Bí Thư Trần Phú (4/1930 – 9/1931). Là người được đào tạo từ Liên Xô về nước – Là nơi có dùng cờ đỏ sao vàng trên nhiều lãnh vực khác nhau-.
  • Cờ Việt Minh là cờ Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân Trung Cộng. Sau đó là quân kỳ của binh đoàn Bát Lộ Quân của quân đội Cộng Sản Trung Hoa do Thiếu Tá Bát Lộ Quân Hồ Quang/Hồ Chí Minh sao chép lại. Còn nói xa trong phạm vi đất nước Trung Hoa thì là mẫu cờ của Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến hay dùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: