ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (1)

Khi Hồng Quân Trung Cộng tới Thành phố Diên An (Yan’an) , phía Tây bắc tỉnh Thiểm Tây  ( Shaanxi province ) Trung Hoa vào tháng 10/1935 sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh . Mao đặt bản doanh tại đây. Và Diên An coi như một An toàn khu /Thủ đô của Cộng Sản Trung Hoa trong 13 năm. Từ sau Vạn Lý Trường Chinh cho tới khi nắm được chính quyền 1935-1948. Trong suốt thời gian này. Hồng Quân Trung Cộng vẫn dùng Đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng là nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm cho đến khi đảng Cộng Sản Trung Hoa chính thức công bố đảng kỳ nền đỏ có hình búa liềm  trên góc cao vào 28/04/1942. (https://en.wikipedia.org/wiki/Emblem_of_the_Chinese_Communist_Party ). Tấm biển tại Diên An nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa 07/1921 -07/2011 nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu có chứa búa liềm đen bên trong cùng có hình Mao khi còn trẻ đã chứng minh điều đó

(http://www.china-tour.cn/Yanan/Yangjialing-Village.htm )

http://bbs.tiexue.net/post_9380480_1.html

( http://china.usc.edu/talking-points-july-10-20-2011 )

( Hình 1/19 )

( https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th- anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html#photo=1 )

June 26, 2011 This remote mountain outpost in central Shaanxi Province served as the headquarters of Mao Zedong and his Red Army, from the end of the famous Long March in 1935.  Mao and his followers lived here for the next dozen years, and Yan’an is now considered the birthplace of China’s Communist revolution.

( Hình 6/19)

https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th-anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html#photo=1 )

( http://dailysignal.com/2014/10/03/will-hong-kong-scene-next-tiananmen-square/ )

 https://www.alamy.com/a-chinese-boy-dressed-in-a-communist-uniform-poses-for-a-photo-in-front-of-a-banner-of-the-communist-partys-ideal-soldier-li-feng-at-a-site-used-by-former-helmsman-mao-zedong-and-other-leaders-to-discuss-policy-and-future-strategies-in-the-yangjialing-revolution-in-yanan-shaanxi-province-on-april-6-2014-yanan-was-close-to-the-endpoint-of-the-long-march-and-became-the-center-of-the-chinese-communist-revolution-led-my-mao-from-the-1936-to-1948-chinese-communists-celebrate-the-city-as-the-birthplace-of-modern-china-and-the-cult-of-mao-upistephen-shaver-image258181455.html

A group of tourists pose in front of a photograph of a young Mao. Photo: Ananth Krishnan

(Ảnh thứ 4/4)

(http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-sundaymagazine/the-road-from-yanan/article4039602.ece  )

Woman standing in front of Mao billbaord at Mao’s headquarters during the Long March.

( http://www.gettyimages.com/detail/photo/woman-standing-in-front-of-mao-billbaord-at-high-res-stock-photography/148566893 )

A tourist in Red Army garb has her photo taken in front of an image of Mao.Credit Gilles Sabrie for The New York Times

( http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/12/02/chinas-artists-to-be-taught-correct-view-in-new-plan/?_r=0 )

Group photo at Mao’s headquarters during the Long March.

( http://www.gettyimages.com/detail/photo/group-photo-at-maos-headquarters-during-the-high-res-stock-photography/148540662 )

https://www.alamy.com/a-chinese-boy-dressed-in-a-communist-uniform-poses-for-a-photo-in-front-of-a-banner-of-the-communist-partys-ideal-soldier-li-feng-at-a-site-used-by-former-helmsman-mao-zedong-and-other-leaders-to-discuss-policy-and-future-strategies-in-the-yangjialing-revolution-in-yanan-shaanxi-province-on-april-6-2014-yanan-was-close-to-the-endpoint-of-the-long-march-and-became-the-center-of-the-chinese-communist-revolution-led-my-mao-from-the-1936-to-1948-chinese-communists-celebrate-the-city-as-the-birthplace-of-modern-china-and-the-cult-of-mao-upistephen-shaver-image258181458.html

A Chinese boy dressed in a communist uniform poses for a photo, in front of a banner of the communist party’s ideal soldier Li Feng, at a site used by former helmsman Mao Zedong and other leaders to discuss policy and future strategies in the Yangjialing Revolution, in Yan’an, Shaanxi Province, on April 6, 2014. Yan’an was close to the endpoint of the Long March, and became the center of the Chinese Communist revolution led my Mao from the 1936 to 1948. Chinese communists celebrate the city as the birthplace of modern China and the cult of Mao. UPI/Stephen Shaver

http://www.alamy.com/stock-photo/chinese-communist-party-yan%27an.html

 Long March Fifth Encirclement Campaign against Jiangxi Soviet 

https://www.kisspng.com/png-long-march- … ia-493062/

Tất nhiên. Những tấm phông trên đây tại Yan’an . Địa điểm cuối cùng cuả cuộc “ Vạn Lý Trường Chinh” bắt nguồn từ hình trên đây : Hình Mao khi còn trẻ với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hình búa liềm trong ngôi sao trên góc cao. Được vẽ ra khi khởi sự rút lui cuả Hồng Quân Trung Cộng từ Xô Viết Giang Tây- Jiangxi Soviet – để thoát khỏi chiến dịch bao vây lần thứ 5 cuả Quốc Dân Đảng. Mở đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh.


Visitors sign their names on a symbolic Red Army flag in Jinggangshan in the southwest of Jiangxi province. The admission price to the scenic spot will go up from 226 yuan per person to 260 yuan in May. Provided to China Daily
http://www.china.org.cn/travel/2012-05/ … 0371_2.htm )

. Du khách ký tên lưu niệm trên một Đảng Kỳ của hồng quân Trung Cộng cũ tại chiến khu cũ ở núi Tĩnh Cương (Jinggangshan ) Phía Tây Nam Giang Tây ( Jiangxi)  . Hình búa liềm đen nằm trong ngôi sao vàng cạnh bầu đã bị cánh tay người du khách che khuất.
Đây là một tấm hình mà các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại cũng thường dùng như để chứng minh lá cờ này là cờ “Phúc Kiến ” vì có nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao và khẳng định là nguồn gốc của Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Thật ra, cũng có hình búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu nhưng bị cánh tay phải cuả người du khách che khuất. Chỉ ló ra một tí màu đen đen..Và cũng không phải cờ ” Phúc Kiến ” 1933-1934. Vì địa điểm này là Jinggangshan – Tĩnh Cương Sơn – Là nơi Mao trạch Đông dẫn 1000 tàn quân về ẩn náu; lập chiến khu sau khi thất bại trong vụ nỗ̉i dậy ” Thu họach muà Thu ” vào ngày 03/10/1927 . 6 năm trước khi có biến cố ” Phúc Kiến “.


http://media.gettyimages.com/photos/col … id72243588

Đảng Kỳ hồng quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm thời chiến tranh Quốc Cộng trong màn trình diễn trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa lục

The joining of Red Army forces at Jinggang Mountain

http://www.sohu.com/a/161982301_221484

Trong một cuốn phim của Trung Cộng thực hiện ngày nay tả lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên đỉnh núi Tỉnh Cương sơn/Jinggangshan. Có hình đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng

http://www.bestchinanews.com/Domestic/3031.html

Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trong ngôi sao trên một tấm phông cuả một sân khấu ngoài trời tại Trung Hoa lục địa ngày hôm nay.

http://www.cdpf.org.cn/english/Initiati … 8490.shtml 

Trong trang mạng cuả CDPPAT ( China Disable Persons’ Federstion) có hình phái đoàn người tàn tật cuả Trung Cộng thăm viện bảo tàng lưu niệm Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng tại Giang Châu (CDPPAT visits Long March Memorial Garden in Jiangxi ). Nơi đây có ít nhất 2 biểu tượng đảng kỳ Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng một ngôi sao vàng có lộng hình buá liềm trên nền đỏ.

Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Tấm phông lớn trên sân khấu được vẽ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trên nền đỏ

Một cảnh trên sân khấu diễn lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng phất cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trong ngôi sao

http://vietnamese.cri.cn/581/2011/07/05/1s157815.htm


http://www.dailymail.co.uk/news/article … -wife.html

Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu thời chiến tranh Quốc Cộng Trung Hoa trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền


70th Ann Victory Long March Red Army

https://www.xabusiness.com/china-stamps-2006/2006-25.htm

https://www.alamy.com/china-circa-2006-a-stamp-printed-in-china-shows-2006-25-the-70th-anniversary-of-the-victory-of-the-long-march-by-chinese-workers-and-peasants-red-image234116470.html


https://www.shutterstock.com/image-phot … Z_W8Q-1-91

Các hình trên là những tem bưu chính in hình Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có Đảng Kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm.

http://www.yoycart.com/Product/17914794711/

Hình Mao trạch Đông khi còn trẻ ( Thời chiến tranh Quốc Cộng ). Và lá đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng

http://cectv.net/z-2536113.html

Một con tem có hình Mao và đoàn người phất đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng có hình búa liềm trong ngôi sao

http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html

Hình mang tựa đề : Mao trạch Đông và quân đội nhân dân cuả ông ta “ Mao Zedong and his People’s Army ” thì ngôi sao trong tranh có màu vàng lạt

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/1611/3656-3.htm

http://media.gettyimages.com/photos/off … id71912779

Descendants of Red Army soldiers and students at a new Red Army-funded primary school display a red flag signed by 232 old Red Army soldiers at the opening of the school in Suichuan, East China’s Jiangxi province, on Nov 29, 2012. Thanks to the efforts of old Red Army soldiers and their relatives, Red Army schools have been built on many old revolutionary bases. Jiangxi province alone is home to 14 such schools. [Photo/Xinhua]

( http://en.people.cn/90882/8041523.html )

( http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/year-old-veteran-wang-ke-attends-a-ceremony-of-opening-a-news-photo/71912764 )

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1639923763897364762

http://www.jinsui.org/news/jijinhui/2018/0410/11947.html

Một lá đảng kỳ lớn cuả hồng quân thời chiến tranh cùng với chử ký của 232 cựu hồng quân cùng thân nhân đã giúp đỡ xây dựng trường “ Hồng Quân “ tại thành phố Toại Xuyên (Suichuan) phía tây tỉnh Giang Tây (Jiangxi) của Trung Hoa lục địa

http://www.rmhb.com.cn/yxsj/zttp/201905/t20190509_800167341.html


Đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng trên sân khấu cuả một trường tiểu học sau khi đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền

http://www.chinadaily.com.cn/m/innermongolia/2016-10/17/content_27084117.htm

Một số các em học sinh tiểu học tại Trung Cộng ngày hôm nay ( 17/10/2016 ) đã vẽ hình người lính Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng với lá đảng kỳ nền đỏ và một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa buá liềm bên trong. Điều này xác nhận Hồng Quân Trung Cộng đã xử dụng cờ đỏ sao vàng trước khi loại cờ này có mặt tại Việt Nam.

( http://ipc.fmprc.gov.cn/eng/events/t833465.htm )

Một số người cầm Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng thời chiến tranh Quốc Cộng trong buổi lể kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa tại khu vực núi Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan)

http://cdn4.i-scmp.com/sites/default/files/styles/980×551/public/images/methode/2016/06/10/61185fe8-2df1-11e6-8fea-29444b868b1c_1280x720.JPG?itok=k5puUs8_

http://www.scmp.com/news/china/society/article/1970331/why-are-so-many-chinese-nostalgic-cultural-revolution

Dân chúng tại Trung Hoa lục điạ mang lá cờ được hồng Quân Trung Cộng dùng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng trong lễ kỷ niệm 122 năm sinh nhật cuả Mao trạch Đông

http://www.globaltimes.cn/content/986410.shtml

Một số thanh niên tại Trung Hoa lục địa mặc quân phục cuả quân đội Trung Cộng ngày nay đang đi lại một đoạn đường Vạn lý trường chinh cuả Hồng Quân thời chiến tranh Quốc Cộng với lá đảng kỳ Hồng quân nền đỏ một ngôi sao vàng có chứa búa liềm

http://en.chncpa.org/whatson/zdyc/201705/t20170517_170780.shtml

http://en.chncpa.org/whatson/zdyc/201705/t20170517_170780.shtml

Vở kịch vũ Ballet “Jinsha River” tả lại cảnh hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng băng ngang cầu sông Jinsha có cầm đảng kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình búa liềm trong ngôi sao. Trên sân khấu hiện nay tại Trung Cộng. Vẫn còn có những vở kịch chứng minh hồng quân Trung Cộng thời chiến  tranh Quốc Cộng từng dùng cờ đỏ với một ngôi sao càng năm cánh cạnh cong bầu trước khi loại cờ này có xuất hiện tại Việt Nam.

Dưới là những hình đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng – Tổ tiên lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – trong những bảo tàng viện sau khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa Lục – ..Với những bằng chứng xác thực còn lưu lại trong các bảo tàng viện tại Hoa Lục ngày nay . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi Hồng Quân Trung Cộng đã từng dùng một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trước khi Hồ chí Minh/Hồ Quang mang loại cờ này từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; và sau đó – Theo ½ thông tin – nó trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. (1/2 thông tin còn lại thì cho rằng cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa mới trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Tại sao vậy ? Vì cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và cờ cuả mặt trận Việt Minh giống y hệt như nhau là do cùng một nguồn gốc từ Liên Xô cũ.)

Wuhan China, 10 February 2017: Chinese people walking in front of an illuminated communism sign lantern with red flag and soldiers during night at Wuhan lantern festival

Đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa vào thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa buá liềm trong ngôi sao được chiếu sáng trong lễ hội lồng đèn tại Vũ Hán vào 10/02/2017

Song of the Red Army.

http://courses.missouristate.edu/dennishickey/cultrevolt.htm

Một bức tranh vẽ với tựa đề :” Bài ca cuả Hồng Quân Trung Cộng ( Song of the Red Army ). Có hình một đoàn quân cuả Hồng Quân Trung Cộng  đang đi với đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa hình buá liềm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: