ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG THỜI VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

Cũng vì mục đích chứng tỏ có một loại cờ trực hệ với cờ mặt trận Việt Minh mà sau này thành Quốc Kỳ Cộng Sản VN thời kỳ đầu có nền đỏ sao vàng cạnh bầu đã từng được Hồng Quân Trung Cộng dùng thời kỳ nội chiến  Quốc Cộng Trung Hoa – Trong khi các thành viên ủng hộ CS VN hết sức cố gắng tìm đủ mọi cách phủ nhận điều đó — Tôi sẽ thu lượm và chỉ post những hình ảnh tìm được về một lá cờ tổ tiên của CSVN mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng làm đảng kỳ từ 04/1927 có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu.

Vào tháng 11/1931. Hồng Quân Trung Cộng thành lập Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic; Soviet Republic of China ; China Soviet Republic ) . Bắt nguồn từ Xô Viết Giang Châu (Jiangxi Soviet). Tưởng giới Thạch quyết định bao vây và tiêu diệt. Bắt đầu từ 16/10/1934. Hồng Quân Trung Cộng rút lui. Mở đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Bắt đầu từ Giang Tây và kết thúc tại Diên An; Thiểm Tây vào ngày 19/10/1935.

Trên đây là một Youtube thường được các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại thường trưng dẫn và gọi là Youtube có “ Cờ đỏ sao vàng trong Vạn Lý Trường Chinh ”. Trong các phim về Vạn Lý  Trường Chinh 24 tập  thì không phải phim đen trắng nhưng màu thì cũng không sặc sỡ. Cho nên ngôi sao năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm bên trong cờ nền đỏ trong phim thì có khi ½ trông giống như màu vàng (Đảng Kỳ). ½ trông giống như màu trắng (Quân Kỳ)

Năm 2016. Trung Cộng cho phát hành bộ phim truyền hình dài 36 tập mang tên ” Hội nghị Vạn Lý Trường Chinh” ( The Long March Conference ) thuật lại cuộc rút lui của hồng quân Trung Cộng ( Long March ) 1934-1935 . Khác với những phim về ” Vạn Lý Trường Chinh ” trước. Đây là một bộ phim mà lá đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu xuất hiện trong phim nhiều hơn là quân kỳ nền đỏ sao trắng. Tương tự như bộ phim “Hồng Sắc Nương Tử Quân/The Red Detachment of Women https://www.youtube.com/watch?v=zoPM9d18e9o ” vậy.

Sau đây là một số hình ảnh trong phim ” Hội nghị Vạn Lý Trường Chinh” ( The Long March Conference ) có hình ảnh đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng

The Long March Conference (2016)

http://ent.sina.com.cn/v/m/2016-12-06/doc-ifxyiayr9276500.shtml

http://www.yue365.com/tv/1269/

http://ent.sina.com.cn/v/m/2016-11-30/doc-ifxyawmm3951286.shtml

https://www.history.com/news/7-brilliant-military-retreats

http://www.historyextra.com/article/premium/mao-legend-long-march

Trong hình này. Thì đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao màu vàng lạt nằm bên phải hình. Còn quân kỳ cuả Hồng Quân có ngôi sao trắng thì nằm ở giữa hình

Stone Drum village painting of Long March, Yunnan

Trong trang ( https://www.alamy.com/stock-photo/long-march-mao.html?irclickid=SVWVzYSdixyOUPr0RHQK3XRkUkiSjt0muX59yM0&irgwc=1&utm_source=10078&utm_campaign=Online%20Tracking%20Link&utm_medium=impact ) chứa những hình Hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. Hình trên là cảnh Hồng Quân đánh trống đá có rất nhiều đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm

http://www.top-news.top/news-12325146.html

http://www.toutiao.com/i6230589174135652865/

Những hình ảnh ghi lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng nằm nghỉ cạnh đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm

Hồng Quân băng ngang cầu Tương Giang (Luding Bridge) ngày 29/05/1935 mang đảng kỳ nền đỏ sao vàng
    http://chineseposters.net/themes/luding-bridge.php

Communist troops in Gansu Province, Chinese Civil War

Jute uprising attack the county (oil painting)

http://www.xishuiw.com/info/2007-5/2007-5-7-4567.htm

http://px.jxnews.com.cn/system/2018/08/12/017063640.shtml

( http://auction.artxun.com/pic-1276247-0.html )

( http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=2171353 )

( http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=1233108 )

Red Army Oil Painting

https://meta.tn/a/106cd9b92b4debe4293de95ba74057a6007b9dc2547cbe3fe482bd24040d8167

Những hình trên là những tranh được vẽ lại cảnh hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh có đảng kỳ đầu  tiên nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm

http://www.agpix.com/view_caption.php?image_id=488101&photog=1
                   End of the Long march with Mao Zedong’s arrival in Yan’an October 19,1935 

Hình trên là tranh vẽ thuật lại cảnh Mao tới Diên An- Thiểm Tây ngày 19/10/1935. Chấm dứt cuộc Vạn Lý Trường Chinh với hai đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ ngôi sao vàng đậm rất rõ.

Flag of Qiongya Soviet 1928-1941 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Qiongya_Soviet.svg

https://www.worldstatesmen.org/China_prov.html

Lá cờ cuả Soviet Qiongya (Tên cũ cuả đảo Hải Nam/Hainan ) từ năm 1928 đến 1941. Cờ có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; và có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu nằm phía trên cao bên cán cờ chứa búa liềm trong ngôi sao. Khi đảng Cộng Sản Trung Hoa tại Hoa Lục dùng đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm vào năm 1927. Thì năm 1928; những người Cộng Sản tại đảo Hải Nam cũng dùng cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm. Tuy hình thức hai loại cờ này có khác nhau. Nhưng cùng chung một ý nghĩa; và đều có trước khi đảng Cộng Sản Việt Nam dùng cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hoặc không có chứa búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: