BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ TẠI HOA KỲ

NĂM 1924. CƯ DÂN TIỂU BANG OKLAHOMA CUẢ HOA KỲ ĐÃ BIẾT RẤT RÕ CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ CỜ CỦA CỘNG SẢN NGA

Xin mọi người vào trang mạng nói về lá cờ của Tiểu Bang thứ 46 của Hoa Kỳ Oklahoma : The Oklahoma State Flag
http://www.netstate.com/states/symb/flags/ok_flag.htm )
Đọc lịch sử lá cờ cuả tiểu bang thứ 46 Oklahoma của Hoa Kỳ trong trang mạng này, Để thấy rõ là vào năm 1924 – 6 năm trước khi cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam có mặt tại VN – Thì lá cờ đầu tiên của tiểu bang Oklahoma nền đỏ có một ngôi sao trắng năm cạnh ở chính giữa và số 46 nằm trong ngôi sao đã không được (cư dân Oklahoma ) ưa thích nữa vì lá cờ nền đỏ có một ngôi sao trắng của tiểu bang bắt đầu trông giống tương tự như một biểu tượng của Cộng Sản sau cách mạng tại Nga năm 1917.Cho nên họ đã yêu cầu chính quyền tiểu bang thay đổi lá cờ của tiểu bang hiện đang dùng khi đó …bằng một lá cờ khác. Để mọi người khỏi lầm lẫn là tiểu bang Oklahoma có cờ giống cờ Cộng Sản Nga.

http://www.netstate.com/states/symb/flags/ok_flag.htm


The first Oklahoma State Flag flew from 1911 – 1925. It is said that the flag began to fall into disfavor after the Russion Revolution in 1917. The Red flag and single white star began to be too closely associated with symbols of Communism.

Lá cờ đầu tiên của Bang Oklahoma tung bay từ năm 1911 – 1925. Người ta nói rằng lá cờ bắt đầu bị thất sủng sau cuộc Cách mạng Nga năm 1917. Lá cờ đỏ và một ngôi sao trắng đơn bắt đầu được nhận ra là tương tự như biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản.

Trong trang mạng trên thì chỉ ghi : Sau cuộc “Cách mạng“ tại Nga năm 1917. Hình dạng lá cờ (cuả tiểu bang Oklahoma ) được nhận ra là tương tự như biểu tượng của Cộng Sản ( Tất nhiên là Cộng Sản Nga). after the Russion Revolution in 1917. The Red flag and single white star began to be too closely associated with symbols of Communism
Nói rằng lá cờ của tiểu bang được nhận thấy là giống như một biểu tượng cuả Cộng Sản Nga. Thì tất nhiên có ý nghĩa : Lá cờ đầu tiên của tiểu bang Oklahoma nền đỏ có một ngôi sao năm cánh ở giữa đã được nhận ra là giống như lá cờ của Cộng Sản Nga sau cuộc ‘’cách mạng” 1917.

Còn trong trang mạng Some Oklahoma Flag History cuả tiểu bang Oklahoma cuả Hoa Kỳ

(http://www.oocities.org/athens/3250/ok/okflag.html ) 


thì ghi :

..After the Russian Revolution in 1917, flags with a field of red and the single star became associated with Communism. In 1924 a contest was held to select a new design for the Oklahoma flag.. 

Sau Cách mạng Nga năm 1917, những lá cờ có nền đỏ và ngôi sao đơn đã trở nên gắn liền với chủ nghĩa Cộng sản. Năm 1924, một cuộc thi đã được tổ chức để chọn một thiết kế mới cho lá cờ Oklahoma ..

Còn trong Flag of Oklahoma (https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Oklahoma )

thì ghi :.. to replace the flag, as red flags were closely associated with communism

để thay thế cờ, như những cờ đỏ có liên quan gần với Cộng Sản..

Còn trong hình dưới đây trong ( http://slideplayer.com/slide/8939320/ )SlidePlayer 3/20 ….
đã in rõ lá cờ của Cộng Sản của nước Nga đó có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa cờ. Hiển nhiên. đó là một trong các lá cờ của giai cấp vô sản của Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế .
Hàng chử trong hình: Sau cuộc “cách mạng“ tại Nga năm 1917. Lá cờ cũ (của tiểu bang Oklahoma trước năm 1924) đã bắt đầu trông rất giống như một lá cờ Cộng Sản (Tất nhiên là Cộng Sản Nga).

Trong hình cuả slideplayer dưới đây. Thì bên trái là cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Nga sau cuộc “Cách mạng” năm 1917. Còn bên phải là cờ đỏ sao trắng cuả tiểu bang thứ 46 của Hoa Kỳ là Oklahoma khi ấy


Do đó. chắc chắn 100% là cờ đỏ có một sao vàng năm cánh chính giữa là một loại cờ của Liên Xô cũ


SlidePlayer 3/20: AFTER THE 1917 RUSSIAN REVOLUTION, THEIR OLD FLAG BEGAN TO LOOK TO MUCH LIKE A COMMUNIST FLAG
http://slideplayer.com/slide/8939320/ )

MỘT SỰ THẬT LỊCH SỬ QÚA HIỂN NHIÊN RÕ RÀNG. QUỐC KỲ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH Ở CHÍNH GIỮA LÀ MỘT LOẠI CỜ MÀ LIÊN XÔ CŨ ĐÃ TỪNG DÙNG SAU KHI CỘNG SẢN NGA NẮM CHÍNH QUYỀN VÀO NĂM 1917

Only a Communist Spy Turns His Back on America Chỉ có tên điệp viên (tay sai) Cộng Sản mới quay lưng lại đất nước Hoa Kỳ.

https://fallout.fandom.com/wiki/Fallout_76_posters

The Gateway to Communism Cánh cổng dẫn đến chủ nghĩa Cộng Sản

https://fallout.fandom.com/wiki/Fallout_76_posters

You’re Either With Us or Against Us Bạn hoặc ở cùng phe với chúng tôi. Hoặc chống lại chúng tôi

https://fallout.fandom.com/wiki/Fallout_76_posters

Trên đây là một số poster cuả chính phủ Hoa Kỳ trong trang https://fallout.fandom.com/wiki/Fallout_76_posters có nội dung chống lại sự xâm nhập cuả chủ nghĩa Cộng Sản vào Hoa Kỳ với ý nghĩa; “Các áp phích nhằm khua chiêng gióng trống để tăng thêm sự ủng hộ bằng cách sử dụng nỗi sợ hãi Chủ Nghĩa Cộng Sản” (Posters aimed at drumming up support by using the fear of Communism.)

Điểm đặc biệt muốn nhấn mạnh ở đây là biểu tượng cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản trên những poster chống Cộng Sản cuả Hoa Kỳ – Vào thời kỳ mà quốc kỳ của họ còn là 13 ngôi sao trắng hình vòng tròn– Là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chứ không phải biểu tượng búa liềm. Điều đó chứng tỏ đã từ lâu. Chính phủ Hoa kỳ đã biết rất rõ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản Chủ Nghĩa; phát xuất từ Liên Xô cũ.

https://www.goodreads.com/book/show/169789.The_Cause_That_Failed

https://books.google.com/books/about/The_Cause_That_Failed_Communism_in_Ameri.html?id=hezKbKnXAUUC

Một cuốn sách với đề tựa :” Lý do thất bại cuả chủ nghĩa Cộng Sản trong đời sống chính trị Hoa Kỳ ” ( The cause that failed communism in American political life). Có hình bìa đầu con chim ưng là biểu tượng cuả Hoa Kỳ. Con chim ưng này màu đỏ tượng trưng cho Cộng Sản. Nhưng con mắt con chim ưng này là một ngôi sao vàng năm cánh. Do đó ta thấy. Chính Hoa Kỳ cũng xác định một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản = Cộng Sản quốc tế.

Communist Labor Party 

https://www.podparadise.com/Podcast/Reviews/1140251641

https://www.facebook.com/communistlaborpartyreds/

https://www.facebook.com/clpeugene/

Hình trên là biểu tượng cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ (Communist Labor Party). Đảng này được thành lập vào tháng 8/1919 – Non 2 năm sau cái gọi là cuộc ” Cách mạng ” tháng 10 Nga – Đảng Lao động Cộng Sản Hoa Kỳ này là tiền thân cuả Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ. Biểu tượng này gồm một bàn tay nắm chặt giơ cao trong một bánh răng cưa – Tượng trưng cho bàn tay và máy móc cuả giai cấp công nhân – Hai bên là nhánh lúa – Tượng trưng cho giai cấp nông dân – Nhưng hình ảnh biểu tượng cho chủ thuyết Cộng S̉ản không phải là hình búa liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền toàn màu đỏ cuả biểu tượng. Do dó. Chúng ta thấy rõ là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Nó đã xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1919. Là thời gian chưa có đảng Cộng Sản tại Việt Nam. 

Constitution of the Communist Labor Party  

https://www.communistlaborparty.org/seattle/index.php/constitution/

Tổ chức SEATTLE COMMUNISTS ( Cộng Sản tại thành phố Seatle). Vào ngày 04/30/2017; Đã lập ra một trang mạng và kêu gọi mọi người tham gia trong chương trình (tái) tổ chức lại đảng Cộng Sản tại thành phố Seatle (Thuộc tiểu bang Washington); với tên gọi là  Constitution of the Communist Labor Party (Tổ chức đảng Lao Động Cộng Sản ). Biểu tượng cuả tổ chức chủ trương phục hồi lại Đảng Lao Động Cộng Sản tại thành phố Seatle này cũng y như biểu tượng cuả  đảng Lao  Động Cộng Sản Hoa Kỳ/Communist Labor Party được thành lập từ năm 1919..là một bàn tay nắm chặt giơ cao cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – chứ không phải là hình búa liềm..Duy chỉ không có 2 nhánh bông lúa tượng trưng cho giai cấp nông dân ở 2 bên bánh xe có răng cưa tượng trưng cho máy móc cuả giai cấp công nhân. 
Một lần nữa. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Cũng như búa liềm. ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. 

 Seattle Communists Cộng Sản Seattle

Hình trên là biểu tượng cuả Cộng Sản Seattle/Seattle Communists trên twitter. Không có buá liềm. Chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

  Communist Flag of Seattle 

Hình trên là lá cờ tưởng tượng cuả một hoạ sĩ cựu đảng viên Cộng Sản Hoa Kỳ vẽ cho ” Đảng Cộng Sản của nước Seatle”. Ngoài hình buá liềm ra. ” Lá cờ ” này có một ngôi sao vàng lớn trên góc cao bên phải; phía dưới ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này có 4 chử cái SSRS. Theo lời giải thích cuả tác giả cho một bạn đọc ở phía dưới thì 4 chử viết tắt đó tượng trưng cho  Soviet Socialist Republic of Seatle ( Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Seatle ) . Dưới hình lá cờ ” tưởng tượng ” cuả ” Quốc Gia tưởng tượng ” Cộng Sản Seatle này lời chú thích về thành tích thiên tả cuả thành phố Satle khi trước :” Vào muà hè đỏ năm 1919. Tất cả công nhân cuả thành phố Seatle đã tham gia một cuộc tổng đình công. Đó là thành phố tại Hoa Kỳ đả tổ chức được một cuộc đình công như thế. Và đã thành một thành phố thiên tả nhất Hoa Kỳ…” 

Tuy là một lá cờ cho một ” Quốc gia tưởng tượng ” là ” Cộng Hoà XHCN Xô Viết Seatle”. Nhưng nó cũng dựa vào một sự thật ở quá khứ là cờ cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ năm 1919 có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Ngôi sao vàng năm cánh lớn trên lá cờ ” tưởng tượng ” cuả quốc gia Cộng Sản ” Tưởng tượng ” Seatle này đã nói lên một điều chắc chắn. Cũng như buá liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. 

  A HISTORY OF LEFT-WING TERROR IN AMERICA 

http://www.tomatobubble.com/left_wing_terror.html

Hình một bàn tay công nhân nắm chặt giơ lên cao trước ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng được dùng để mô tả ” Cánh tả khủng bố ” cuả nhà báo Mike King trong bài viết :” Lịch sử cuả sự khủng bố cuả cánh tả tại Châu Mỹ ” (A History of Left-Wing Terror in America). “Cánh tả khủng bố” tất nhiên là Cộng Sản. Do đó; đối với các nhà báo Mỹ Châu. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản khủng bố. 

Ngày 11/15/2017.Trang mạng https://www.trevorloudon.com/  trình bày một bài viết cuả một nhà báo khuynh tả bảo thủ Cliff Kincaid ; chủ nhiệm tờ America’s Survival . Trong hội nghị “Russia-gate” ( Cánh cổng cuả nước Nga ) nhân kỷ niệm 100 năm ” Cách mạng ” Nga 1917. Đã xem xét  ” Cách mạng Cộng Sản” tại Hoa Kỳ  trong 8 năm cầm quyền cuả cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama (Cliff examines America’s communist revolution – the eight years of the Obama presidency ). Đã xác định :” Đồng chí Obama đã tháo mặt nạ ra và ngôi sao đỏ (?) mọc lên ” ( Comrade Obama Unmasked and Red Star Rising ). 
Báo chí khuynh tả ca ngợi cựu Tổng Thống Obama và gọi là đồng chí. Cũng như coi kết quả 8 năm cầm quyền cuả ông ta là đóng góp cho ” Cách mạng Cộng Sản” tại Hoa kỳ. Và biểu tượng cuả sự tuyên dương Obama đó trong phần 1 của kỳ hội nghị báo chí khuynh tả (Russia-gate) quốc gia hôm 11/10/1917 đó tại Câu lạc bộ báo chí khuynh tả tại Washington DC là hình ảnh Obama nằm giữa lá cờ màu đỏ – Là màu cuả Cộng Sản quốc tế – và bên cạnh trên cao không phải là hình búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh ( Vì hình Obama để chính giữa lá cờ đỏ nên ngôi sao vàng năm cánh phải dời lên góc trên ). 
 Dù rằng cựu TT Obama có thật sự thân cộng hay không. Và kết quả trong 8 năm cầm quyền cuả ông ta có thật sự làm lợi cho ” Tàn quân ” Cộng Sản tại Hoa Kỳ hay không ..Nhóm báo chí khuynh tả làm việc này mang tính chất thật lòng hay chỉ phô trương khoác lác.. Thì điều này cũng gián tiếp chứng tỏ một cách rất chắc chắn là : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế  , Vì không có lý do gì mà gọi đó là cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam khi mà phía cạnh dưới lá cờ có hàng chử :” Communism in America ” ( Chủ nghĩa Cộng Sản tại  Mỹ).

https://theuniversalspectator.wordpress.com/2016/07/29/comrade-hillary-clinton-seeing-red-for-americas-future/

Một trang báo online đăng một bài báo nhằm chế giễu bà Hillary Clinton. Người đã thất cử trong cuộc chạy đua vào toà Bạch Ốc trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống năm 1996 – Là một nhân vật thiên Cộng- . Đầu bài báo là một tranh vẽ tưởng tượng ứng cử viên đắc cử Tổng Thống Hillary Clinton đang tuyên thệ một cách ” điên khùng ” trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổ̃ng Thống. Tựa đề bài viết phía trên tấm hình là : ” Đồng chí Hillary Clinton cho thấy màu đỏ cho tương lai cuả nước Mỹ ” ( Comrade Hillary Clinton Seeing “Red” for America’s Future).Phía dưới tấm hình là hàng chử : “WELCOME TO THE COMMUNIST PARTY, U.S.A.: How Hillary’s scary speech revealed her mistake in wearing a white pants suit to her coronation.” Tạm dịch : ” Xin chào đón đảng Cộng Sản Hoa Kỳ: Bà Hillary Clinton đã để lộ ra sai lầm cuả bà như thế nào khi mặc một bộ quần áo trắng phát biểu điên khùng trong lễ đăng quang.” 
Yếu tố Cộng Sản mà bài báo gán cho Bà Hillary Clinton là một tấm màn màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế phía sau lưng bà ta. Nhưng biểu tượng trên tấm màn màu đỏ Cộng Sản đó không phải là hình buá liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Do đó. Tác giả bài báo đã gián tiếp khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế .

Fidel’s Friend, Comrade Bernie Sanders

http://sunshinestatenews.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi

Bà Nancy Smith. Biên tập viên điều hành tờ báo online http://sunshinestatenews.com/  mà trụ sở đặt tại Florida. Đã viết một bài chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders cuả tiểu bang Vermont là thiên tả; thân cộng. Có khuynh hướng gần gũi với cựu Chủ Tịch nhà nước Cộng Sản Cuba là Fidel Castro. Tựa đề bài viết là :” Fidel’s Friend, Comrade Bernie Sanders” (Đồng chí Bernie Sanders; bạn cuả Fidel ). Trong hình minh hoạ; Thượng nghị sĩ bị gán cho tính thân cộng ; bị gọi là ” đồng chí (Comrade) Bernie Sanders mang biểu tượng búa liềm của Cộng Sản bên phải áo vest. Còn phía bên trái cuả áo vest ông ta đang mặc là một huy hiệu tròn có một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên nền đỏ với tên ông ta là Bernie nằm giữa ngôi sao vàng. Như vậy là qúa rõ. Biên tập viên Nancy Smith đã gián tiếp cho chúng ta biết chắc chắn một điều : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Vì không có lý do gì mà cho một ông bị gán cho cái tội thân với chủ tịch nước Cuba là Fidel Castro mà lại mang huy hiệu cờ Cộng Sản Việt Nam cho được.

Maoist Hollywood Propaganda And The Attack On Conservative America 

Trên trang NoisyRoom.net có một bài viết từ năm 2010. Than phiền :” Sự tuyên truyền của chủ thuyết Mao (= Trung Cộng ) vào phim trường Hollywood và sự tấn công vào truyền thống bảo thủ cuả Hoa Kỳ” ( Maoist Hollywood Propaganda And The Attack On Conservative America). Bằng chứng họ trưng ra là một chương trình truyền hình cuả CBS vào ngày 31/08/2010; mà khi kết thúc chương trình đã có một ngôi sao vàng trên nóc điện cuả toà Bạch Ốc với nền màu đỏ. Dùng một ngôi sao vàng trên nền đỏ để chứng tỏ là có bàn tay cuả Trung Cộng mua chuộc  – Chứ không phải là Cộng Sản Việt Nam – Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Trung Cộng dùng. Tất nhiên đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. 

 “NBC: Nothing but communism;” 

https://www.unz.com/author/michelle-malkin//2008/08/10/nbc-nothing-but-communism/

Trong trang mạng cuả http://michellemalkin.com/. Vào ngày August 10, 2008 . Đã đăng một biếm họa chỉ trích hãng thông tấn NBC có khuynh hướng thiên tả; thân cộng bằng một câu ghi chú: “NBC: Không có gì cả ngoài chủ nghĩa cộng sản” (NBC: Nothing but communism). Biếm họa này đả thay chử C bằng hình cái lưỡi liềm cùng với cái buá là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và logo cuả NBC là 6 cái cánh đuôi cuả con công với 6 màu khác nhau cuả cờ đồng tính (LGBT symbols)..đã được thay bằng một màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cho cả 6 cánh đuôi. Và biểu tượng Cộng Sản cuả 6 cánh đuôi đỏ này là 6 ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy là qúa rõ ràng. Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

http://msuycl.blogspot.com/

Hai hình trên là cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hoa Kỳ (Young communist League USA. ) Nền đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa. Cờ này y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Nhưng chắc chắn là kiểu cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hoa Kỳ ảnh hưởng từ lá cờ nền đỏ sao vàng cuả Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ. Mà Đảng này thành lập từ năm 1919. Chỉ 2 năm sau cái gọi là ” Cách mạng tháng 10 Nga”. Và có trước khi đảng Cộng Sản Việt nam thành lập 13 năm. Do đó; không thể suy diễn là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hoa Kỳ copy mẫu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam. Mà chỉ có thể là cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc tế. Có nguồn gốc từ Liên Xô cũ. Có giống nhau không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà cùng là bà con trong khối Cộng Sản đệ tam quốc tế. 

https://www.facebook.com/Progressivekc/

https://progressivekc.wordpress.com/platform/

Một trang twitter cuả tổ chức mang tên Progressive Youth Organization (Tổ chức thanh niên tiến bộ) cuả thành phố Kansas viết tắt là PYOkc . Trong trang tổ chức này ủng hộ tổ chức Red Guards Kansas City ( Hồng Vệ Binh thành phố Kansas). Mà logo trong trang twitter của tổ chức Red Guards Kansas City này là cờ đỏ có hình búa liềm vàng của Cộng Sản quốc tế (https://twitter.com/RedGuardsKC).

Ngoài ra. Trong trang của tổ chức PYOkc này cũng liên kết với nhóm Red Guards Los Angeles ( Hồng Vệ Binh thành phố Los Angeles) được ghi rỏ là theo chủ thuyết Mác Lê Nin Mao (Marxismo-Leninismo-Maoismo) và cũng có logo là búa liềm vàng trên nền đỏ (https://twitter.com/RedGuardsLA).

Như vậy tổ chức  Progressive Youth Organization PYOkc này đương nhiên là một tổ chức của ” tàn quân ” Cộng Sản.Và huy hiệu cuả nhóm ” tàn quân ” Cộng Sản lẽ loi này không phải là hình búa liềm như Red Guards Kansas City hay Red Guards Los Angeles mà là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

Như vậy ; cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Nó giống y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng chắc chắn không phải do bắt chước. Cũng chẳng phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Mà chẳng qua giống y hệt nhau vì cùng có họ hàng; bà con trong hệ thống Xã hội Chủ Nghĩa. Cùng một ông tổ Mác Lê-Nin

http://www.richmondstruggle.com/author/richmondsci/

Tàn quân Cộng Sản Hoa Kỳ thành lập tổ chức “ Sự tranh đấu cuả Richmond ” ( Richmond Struggle) tại thủ phủ Richmond cuả bang Virgina vào tháng 09/2017. Trên trang mạng cuả tổ chức “ Tàn quân “ cuả Cộng Sản Hoa Kỳ này đã đưa câu nói cuả Mao trạch Đông lên đầu trang :” Ở đâu có áp bức; ở đó có đấu tranh “(Wherever there is oppression, there is rebellion).Tổ chức này vẫn xử dụng những khẩu hiệu khá ăn khách thời xa xưa trước kia để chống lại một chế đổ phi dân chủ như : Tuyên bố dùng sức mạnh của công nhân (workers’ power) chống lại chủ nghĩa tư bản (capitalism); Sự uy quyền (supremacy ); sự quan liêu (bureaucracy). Đề cao nghị quyết cuả đại hội đảng thứ 10 cuả Liên Xô cũ vào năm 1921 ( following the 10th Congress of the CPSU/Communist Party of the Soviet Union); hô hào tham gia ngày lễ Lao động cuả Cộng Sản quốc tế 05/01(May Day)

Ở đây ta không đề cập đến tính cách hoàn toàn không hiệu quả cuả các phương thức đấu tranh đã quá lỗi thời; lạc hậu cuả một tổ chức “ Tàn quân “ cuả đảng Cộng Sản đang bị teo tóp co rút lại. Mà chỉ để ý đến biểu tượng cuả họ trưng ra. Có lẽ tránh không dùng biểu tượng chính cuả Cộng Sản trước kia là búa liềm đã bị nhân loại nguyền rủa. Thì tổ chức “ tàn dư” Cộng Sản này đã dùng một biểu tượng phụ cuả Cộng Sản mà ít bị mọi người khinh ghét hơn là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Cho dù kết quả như thế nào. Thì biểu tượng cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản Hoa Kỳ này đã chứng minh một điều : Cũng như buá liềm. Ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Có nguồn gốc xuất phát từ Liên Xô cũ.

COMMUNIST UNICORN

Một trang mạng chuyên bán áo T-shirt Trong phần báo các áo thun len . Có rao bán một kiểu áo len thun có hình con (ngựa) cộng sản một sừng. Dù có 3 màu áo khác nhau. Nhưng con vật (Con ngưạ) Cộng Sản một sừng (COMMUNIST UNICORN) cũng chỉ có một màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Và biểu tượng Cộng Sản trên con vật một sừng này không phải là hình búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Công ty này nằm tại Hoa Kỳ. Không có lý do gì để lý giải nhân viên bán hàng tại Hoa Kỳ lại lấy màu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam để để tạo ra một con vật mang tính cách Cộng Sản để châm biếm. Lý do duy nhất để giải thích vì nền đỏ sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://prometej.info/zayavlenie-partii-kommunistov-ssha-o-voennyh-dejstviyah-rossii-v-ukraine/

Trong một trang tiếng Nga online hôm nay. Có đăng bài viết với đề tựa :”Tuyên bố của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ về hành động quân sự của Nga tại Ukraine”. Hình chính của bài viết có nền đỏ của Cộng Sản Quốc Tế với logo của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ là ngôi sao năm cánh màu vàng trên nền đỏ có chứa hai bàn tay trắng và đen cầm búa liềm. Hai bên có 2 bó lúa (mì). Nhìn chung thì giống như hình ảnh một quốc huy. Phía dưới hai bó lúa này được quấn bởi một dãi băng mang màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế. Phía dưới dãi băng đỏ này là 5 chử cái PCUSA là các chử viết tắt của Party Communist of USA (Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ). Nhưng 2 bên phía trên của dãi băng đỏ này là 2 ngôi sao năm cánh màu vàng trên nền đỏ. Y như quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng tất nhiên nó là nền đỏ sao vàng của Cộng Sản Quốc Tế tại Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: