LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (1)

Đảng Cộng Sản Indonesia thành lập vào năm 1914 với đảng kỳ búa liềm vàng trên góc cao cuả nền cờ đỏ ̣(Y như đảng kỳ cuả Trung Cộng). Và phù hiệu là ngôi sao năm cánh màu đỏ – là hai biểu tượng phổ biến nhất cuả Cộng Sản quốc tế – Đến năm 1966 thì đảng Cộng Sản Indonesia bị chính phủ Hồi Giáo Indonesia cấm hoạt động ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Indonesia). Cuộc tàn sát đẫm máu các đảng viên Cộng Sản Indonesia do quân đội và dân quân Hồi Giáo Indonesia thực hiện vào những năm 1965-1966. Con số đảng viên Cộng Sản và những cảm tình viên Cộng Sản bị giết chết từ 500.000 đến 3 triệu người khiến cho đảng Cộng Sản Indonesia hoàn toàn ngưng hoạt động.

Trong trang web https://www.trevorloudon.com/2006/07/new-indonesian-crypto-communist-party-formed/  có tựa đề:”New Indonesian Crypto Communist Party Formed”. Tạm dịch : ” Đảng Cộng sản trung kiên mới của Indonesia được thành lập”. Logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia muốn ngóc đầu trở lại này có hình một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Chắc hẳn đảng tàn quân Cộng Sản Indonesia này không dám dùng biểu tượng buá liềm khi xưa cuả đảng Cộng Sản Indonesia (1914-1966) vì đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán – Cho nên chỉ dùng một biểu tượng phụ khác cuả Cộng Sản quốc tế là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Bù lại; có 1/2 bánh  răng cưa để tượng trưng cho giai cấp công nhân. Logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này mang tên Partai Rakyat Demokratik (Đảng Dân Chủ Nhân Dân; viết tắt là PRD)


Partai Rakyat Demokratik PRD (Đảng dân chủ Nhân Dân)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Logo_partai_rakyat_demokratik.svg&filetimestamp=20150615130219& 
http://prdjatim.blogspot.com/2015/05/lambang-logo-partai-rakyat-demokratik.html

Cũng như trang web bằng tiếng Anh đề cập đến những đảng Cộng Sản mới trung kiên của Indonesia này. Trong trang Web bằng tiếng Anh khác https://www.trevorloudon.com/2006/08/indonesian-crypto-communist-party-launched/  có tựa đề : “Indonesian Crypto Communist Party Launched” Tạm dịch : “Sự ra mắt Đảng Cộng sản trung kiên Indonesia “. Cũng có giới thiệu nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia chính mang tên Partai Rakyat Demokratik ( PRD Đảng Dân Chủ Nhân Dân/People’s Democratic Party)
Và cả 2 trang web đó có đề cập đến  các nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia khác cũng cuả Indonesia muốn ngóc đầu hoạt động trở lại  . 

ĐẶC ĐIỂM CUẢ NHỮNG NHÓM TÀN QUÂN INDONESIA NUÔI ẢO VỌNG MUỐN NGOI ĐẦU HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI NÀY HẦU NHƯ CHỈ DÙNG LOGO NỀN ĐỎ VỚI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH. CÓ LẼ BỌN CHÚNG MUỐN TRÁNH NÉ BIỂU TƯỢNG BUÁ LIỀM VÀ̉  NGÔI SAO ĐỎ – LÀ CÁC BIỂU TƯỢNG PHỔ THÔNG NHẤT CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ CŨNG NHƯ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN INDONESIA TRƯỚC KIA – VÌ ĐÃ BỊ NHÂN DÂN THẾ GIỚI NÓI CHUNG VÀ NHÂN DÂN HỒI GIÁO INDONESIA NÓI RIÊNG LÊN ÁN.
DỰA VÀO CÁC LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA NÀY. CHÚNG TA CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN : NỀN ĐỎ VỚI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ – CHO DÙ NÓ KHÔNG PHỔ BIẾN BÀNG BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM HAY NGÔI SAO NĂM CÁNH MÀU ĐỎ – DO ĐÓ NỀN ĐỎ SAO VÀNG HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. VÌ KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ MÀ LÝ GIẢI RẰNG CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA NÀY LẠI DÙNG QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO ẢO VỌNG KHÔI PHỤC LẠI ĐẢNG CỘNG SẢN INDONESIA CUẢ HỌ CHO ĐƯỢC.Như vậy qúa rõ ràng : Nền đỏ sao vàng là sản phẩm của Cộng Sản quốc tế. Được nhiều tổ chức Cộng Sản trên thế giới dùng làm cờ; logo…Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND/Hội sinh viên quốc gia vì dân chủ

http://media.alkhairaat.id/lmnd-bisnis-bahan-kimia-dan-petasan-perlu-tindakan-hukum/

Hình trên là logo cuả Hội sinh viên quốc gia vì dân chủ (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Indonesia. Chính xác hơn là Liên đoàn sinh viên quốc gia vì dân chủ Đông Lombok ( Liga mahasiswa nasional untuk demokrasi lombok timur http://elemndlotim.blogspot.com/2018/11/liga-mahasiswa-nasional-untuk-demokrasi.html ) Trong trang này. ta có thể đọc được hàng chử chứng tỏ tổ chức này đi theo đường lối cuả Mark Engles :”Các tác phẩm của Marx và Engels (1883) Phép biện chứng bởi Friedrich Engels (Phát triển bản chất chung của phép biện chứng là kiến thức về các mối liên kết, trái ngược với siêu hình học.)”[Karya-karya Marx dan Engels (1883) Dialektika oleh Friedrich Engels (Mengembangkan sifat umum dialektika sebagai ilmu-pengetahuan mengenai antarketerkaitan-antarketerkaitan (inter-connections), berlawanan dengan metafisika.)]

Do đó ta thấy nhóm này là tàn quân Cộng Sản Indonesia. Mà logo cuả chúng lại là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là chính. Thế cho nên ta có thể có một kết luận chắc chắn : Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không phải cuả riêng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Đã được nhiều tổ chức; quân đội Cộng Sản trên thế giới dùng tới. Nhóm  tàn quân Cộng Sản Indonesia này không dùng biểu tượng búa liềm nữa cho dù đảng kỳ trước kia cuả Cộng Sản Nam Dương khi thành lập năm 1914 vẫn có buá liềm vàng trên nền đỏ. Chắc hẳn là do búa liềm đã bị nhân dân thế giới nói chung căm ghét và bị chính phủ Hồi Giáo Indonesia nói riêng cấm hoạt động từ năm 1966 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Indonesia ) Để bù lại, trên logo này có một phần hình bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân

Central Gerakan Mahasiswa Demokratik CGMD/Phong trào sinh viên dân chủ trung ương
https://www.facebook.com/2474669699231990/posts/ini-adalah-akun-resmi-cgmd-central-gerakan-mahasiswa-demokratik-kota-ternate-tuj/2474908205874806/

https://www.facebook.com/CGMD-kota-tobelo-2220794591506210/

Logo của Phong trào sinh viên dân chủ trung ương (Indonesia )/Central Gerakan Mahasiswa Demokratik. Viết tắt là CGMD có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Ngoại trừ hàng chử ra thì logo này y như quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng trong bài https://www.trevorloudon.com/2006/07/ne … ty-formed/ thì xác nhận đây là một bộ phận trung kiên cuả Cộng Sản mới Indonesia (New Indonesian Crypto Communist Party Formed). Cho nên logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản này mô phỏng theo biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế. Có giống cờ cuả đảng Cộng Sản Việt nam không phải do bắt chước, mà là có bà con trong họ hàng cuả Mác Lê-Nin


Gerakan Mahasiswa Talaud GMT Phong Trào Sinh Viên Talaud
http://bitunuris.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Gerakan-Mahasiswa-Talaud-1434646573525153/
https://www.facebook.com/riwanrapitan95/

Logo của Phong Trào Sinh Viên Talaud/Gerakan Mahasiswa Talaud  cũng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Phía dưới là cuốn sách tượng trưng cho thành phần sinh viên trí thức. Vì né tránh biểu tượng buá liềm vì đã bị nhân loại căm ghét và lên án. Logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản trí thức Indonesia này cho ngôi sao vàng nằm giữa bánh răng cưa – Một biểu tượng cho giai cấp công nhân mà Cộng Sản quốc tế khi trước cũng thỉnh thoảng dùng- Tuy không phổ biến bằng cây búa – ( https://www.shutterstock.com/image-vector/sickle-hammer-red-star-on-background-1021467703  https://crg2165.fandom.com/wiki/New_Danzig_Pact). Trong bài này không đếm xỉa gì tới quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Chứng tỏ logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia FSPBI/Liên Đoàn Đấu Tranh Lao Động Indonesia

https://makassar.tribunnews.com/2016/12/15/besok-serikat-pekerja-kongres-di-blki-makassar

https://www.facebook.com/pg/EksprovFspbiSultra/about/

https://eknasfspbi.wordpress.com/2014/10/25/profil-fspbi/

Logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên Liên Đoàn Đấu Tranh Lao Động Indonesia/Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia; viết tắt là FSPBI . Có một ngôi sao vàng năm cánh trong bánh răng cưa tiêu biểu cho giai cấp công nhân vì nhóm tàn quân Cộng Sản này tránh dùng biểu tượng buá trong nhóm buá liềm. Nhóm tàn quân Cộng Sản Công Đoàn Đấu Tranh Lao Động Indonesia/Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) cũng dùng logo y hệt như vậy ( http://fspbivale.blogspot.com/2015/11/tujuan-blog-spbi-pt-vale.html  )

 Serikat Petani Karawang SEPETAK/Hội Nông dân Karawang

https://bumirakyat.wordpress.com/tag/serikat-petani-karawang/

http://taniprogresif.blogspot.com/2012/09/persiapan-hari-tani-nasional-serikat.html

https://www.facebook.com/sepetak.org/

Logo của một nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia khác mang tên Serikat Petani Karawang (SEPETAK)/ Hôi Nông Dân KaraWang cũng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Có thêm một bàn tay cầm bó lúa tiêu biểu cho giai cấp nông dân – Chắc hẳn là né tránh hình cái liềm trong nhóm buá liềm vì đã bị nhân dân thế giới vất vào sọt rác – Vì ngôi sao vàng năm cánh nằm tên góc cao của logo cho nên nó không giống hẳn quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. nhưng logo này giống y như cờ chiến thắng Đức Quốc Xã cuả Liên Xô cũ (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_Victory_Commemorative_Flag.svg  ). Do đó. nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này noi theo khuôn mẫu cuả một loại cờ cuả Liên Xô cũ.

FBTPI: Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia

Liên đoàn công nhân vận tải cảng Indonesia

Thêm một tổ chức tàn quân Cộng Sản tại Indonesia dùng logo nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản quốc tế vì né tránh biểu tượng buá liềm đã bị cấm đoán tại Indonesia. Bù lại trên logo có một vòng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Đó là tổ chức Liên đoàn công nhân vận tải cảng Indonesia ( Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia. Viết tắt là  FBTPI )

SBTPI: Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia / Công đoàn vận tải đấu tranh Indonesia

https://www.facebook.com/Serikat-Buruh-Transportasi-Perjuangan-Indonesia-281936891987755/

https://sbtpi.wordpress.com/

Liên minh công nhân vận tải Indonesia /Indonesian Struggle Transportation Workers Union ( Tiếng Indonesia Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia. Viết tắt là SBTPI). Đã được giới thiệu là một bộ phận cuả “Đảng Cộng sản trung kiên mới của Indonesia” trong https://www.trevorloudon.com/2006/07/new-indonesian-crypto-communist-party-formed/ . Do đó logo nền đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này chắc chắn là sao chép mẫu mã của Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ chứ không phải bắt chước quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì trong bài viết về nhóm Cộng Sản mới cuả Indonesia hoàn toàn không nhắc đến hai chử Việt Nam. Và vì cũng tránh né biểu tượng búa liềm đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán. Cho nên tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này cũng dùng một biểu tượng khác mà ít ai ngờ nó cũng là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Ở giữa ngôi sao vàng năm cánh là chiếc xe vận tải. ½ vòng tròn là bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Còn nửa vòng tròn còn lại là sợi giây xích; có lẽ tượng trưng cho ngành công nghiệp. Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống vì cùng là bà con trong dòng họ Cộng Sản đệ tam quốc tế

SBAI:Serikat Buruh Aneka Industri / Công Đoàn các ngành công nghiệp

Thêm một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia tránh né biểu tượng búa liềm đã bị lên án; và dùng một biểu tượng Cộng Sản quốc tế khác chưa bị lên án và cấm chỉ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó là tổ chức tàn quân Cộng Sản mang tên:” Công Đoàn các ngành công nghiệp”( Serikat Buruh Aneka Industri. Viết tắt là SBAI). Có hai bàn tay nâng ngôi sao vàng năm cánh. Và một vòng tròn bao quanh chia làm hai. ½ là bánh xe răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Và ½ còn lại là sợi xích tượng trưng cho các ngành công nghiệp

SBDP: Serikat Buruh Depo Dan Pergudangan / Công đoàn Kho vận

Công đoàn Ký gởi và lưu kho cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia (Serikat Buruh Depo Dan Pergudangan. Viết tắt là SBDP) cũng dùng logo nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh cũng cuả Cộng Sản quốc tế để trốn tránh biểu tượng buá liềm đã bị cấm đoán tại Indonesia. Giữa ngôi sao vàng là chiếc xe nâng hàng (Forklift). Và cũng có hai nửa vàng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân và sợi xích tượng trưng cho các ngành công nghiệp.

SBPN: Serikat Buruh Pelabuhan Nusantara / Công đoàn bến cảng Nusantara

Công đoàn bến cảng Nusantara (Serikat Buruh Pelabuhan Nusantara.Viết tắt là SBPN). Một tổ chức của tàn quân cuả Cộng Sản Indonesia. Cũng dùng một logo mà ít có người biết là cuả Cộng sản quốc tế ; và cũng ít bị mang tiếng và bị cấm đoán là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Giữa ngôi sao là một cái mỏ neo tượng trưng cho bến cảng. Chung quanh có ½ vòng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Còn ½ vòng tròng còn lại là sợi xích tượng trưng cho các ngành công nghiệp. Tất nhiên logo mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế.

Persatuan Politik Rakyat Miskin PPRM/Liên minh chính trị nhân dân nghèo

http://fppks.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

http://fppks.blogspot.com/2012/04/persatuan-politik-rakyat-miskin-diy.html

Nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên Liên minh chính trị nhân dân nghèo/Persatuan Politik Rakyat Miskin ; viết tắt là PPRM . Có hình mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh trên cao. Nhưng không thể nào nói nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia vay mượn hình quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cho Logo cuả họ. Vì trong toàn bộ bài viết hoàn toàn không nhắc đến hai từ ngữ Việt Nam. Hơn nữa. Trong logo có hai hình mang tính cách của Cộng Sản quốc tế mà các logo cuả Liên Xô cũ trước kia vẫn thường dùng. Đó là bàn tay nắm chặt; giơ lên cao tượng trưng cho cái gọi là ” Sự kiên quyết ” cuả giai cấp công nhân; thứ hai là vòng tròn răng cưa cũng tượng trưng cho giai cấp công nhân thay cho hình buá trong cặp búa liềm. Vì các nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này tránh né biểu tượng buá liềm mà đảng Cộng Sản Indonesia từng đã xử dụng trước kia; nay đã đã bị cấm đoán.

Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia PPRI/Trung tâm kháng chiến nhân dân Indonesia

https://bumirakyat.wordpress.com/tag/ppri/

http://ppriportal.blogspot.com/p/blog-page_24.html

Một logo mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản quốc tế nằm giữa hình. Phía mũi nhọn trên cao cuả ngôi sao vàng năm cánh là một bàn tay nắm chắt giơ lên cao theo đúng cách cuả bàn tay ” Kiên quyết” đấu tranh cuả giai cấp công nhân trong những logo cuả Liên Xô cũ . Lại càng có lý do để khẳng định logo nền đỏ sao vàng này là cuả tàn quân Cộng Sản indonesia với tuyên ngôn trong http://ppriportal.blogspot.com/p/blog-page_24.html “Trung tâm Kháng chiến Nhân dân Indonesia (PPRI) là một liên minh của các tổ chức dân chủ để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại chủ nghĩa đế quốc / tư bản “.(Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) adalah aliansi dari organisasi demokratik untuk mempersiapkan perjuangan rakyat melawan imperialis/kapitalis.). 

Như vậy. Cái logo cuả  lực lượng kháng chiến cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia này hoàn toàn mang tính chất cuả Cộng Sản quốc tế. Chẳng liên quan gì đến quốc kỷ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam cả. Nó chỉ nọ́i lên một ý nghĩa : nền đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Được nhiều tổ chức Cộng Sản trên thế giới dùng làm logo; và riêng đảng Cộng Sản Việt Nam thì trịnh trọng rước về nước dùng làm quốc kỳ với cái vỏ dân tộc bịp bợm bao che ở ngoài. Tuy nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế này không phổ biến bằng biểu tượng buá liềm hay ngôi sao đỏ. Nhưng nó được nhiều nhóm tàn quân Cộng Sản trên thế giới dùng để né tránh biểu tượng buá liềm đã bị thất bại ê chề nhục nhã.

Aliansi Mahasiswa Papua/Liên minh sinh viên Papua

https://business.facebook.com/pg/korankejora/posts/

https://www.facebook.com/Aliansi-Mahasiswa-Papua-AMP-107817193929572/

https://fakfakinfo.blogspot.com/2018/02/kongres-iv-bendera-baru-aliansi.html

Hình trên là logo của Liên Minh Sinh Viên Papua (Aliansi Mahasiswa Papua). Logo cũng có nền đỏ của Cộng Sản quốc tế trong một tam giác cùng với một cánh tay công nhân nắm chặt đưa lên cao theo đúng cung cách cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Hơn nữa; trong trang https://www.facebook.com/Aliansi-Mahasiswa-Papua-AMP-119050954925380/   có hình cuả lãnh tụ du kích Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara. Do đó. Logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản sinh viên Indonesia này hoàn toàn mang tính chất cuả Cộng Sản quốc tế. Và không có liên quan gì đến quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam dù rằng cũng nền đỏ sao vàng. Vì lẽ nhóm tàn quân Cộng Sản này chỉ đề cập tới lãnh tụ du kích Nam Mỹ Che Guevara mà không đá động gì tới Cộng Sản Việt Nam.

Solidaritas Perjuangan Mahasiswa untuk Demokrasi / Đoàn kết đấu tranh vì dân chủ của sinh viên

https://www.facebook.com/Solidaritas-Perjuangan-Mahasiswa-untuk-Demokrasi-1437267399649808/

Một lá cờ cuả một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên:” Đoàn kết đấu tranh vì dân chủ của sinh viên” (Solidaritas Perjuangan Mahasiswa untuk Demokrasi.Viết tắt là SEMAD). Logo cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này là nền đỏ sao vàng y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay ngoại trừ chỉ SEMAD nằm giữa ngôi sao. Chắc chắn là tổ chức tàn quân này không hề copy mẫu mã quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam để làm logo cho họ. Lý do dễ hiểu là họ tránh né biểu tượng buá liềm đã bị chính quyền và nhân dân Indonesia lên án. Nên đã dùng một biểu tượng khác cuả Cộng Sản quốc tế  ít mang tai tiếng hơn là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Có giống quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam chẳng qua là cùng bà con trong khối XHCN và cùng một ông tổ Mác Lê-Nin.

Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan / Liên đoàn Lao động dân chủ dân túy

https://fsedar.org/author/sedar/

https://fsedar.org/

https://automotiveworkers.org/en/2020/q2/may-day-2020-celebrations-amidst-corona-virus-pandemic

Thêm một logo có nền đỏ sao vàng cuả một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia vì tránh né biểu tượng búa liềm rất thông dụng cuả Cộng Sản quốc tế nhưng đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonsia cấm ngặt. Đó là tổ chức có tên :” Liên đoàn Lao động dân chủ dân túy” (Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan. Gọi tắt là F-SEDAR). Có một vòng bánh răng cưa quanh ngôi sao vàng để thay cho chiếc buá tượng trưng cho giai cấp công nhân

FSBN: Federasi Serikat Buruh Nusantara/ Liên đoàn Công nhân quần đảo Nusantara

https://www.facebook.com/FEDERASI.SERIKAT.BURUH.NUSANTARA.KASBI/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia cũng tránh né biểu tượng búa liềm đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm hoạt động. Cho nên chỉ dùng một biểu tượng khác cũng cuả Cộng Sản Quốc tế nhưng ít ai biết đến và cũng chẳng bị cấm đoán là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của Cộng Sản quốc tế . Đó là tổ chức “Liên đoàn Công nhân quần đảo Nusantara” (Federasi Serikat Buruh Nusantara. Viết tắt là FSBN)

PPB: Persatuan Perjuangan Buruh/Công đoàn đấu tranh lao động

https://www.facebook.com/fppbbandungraya/

http://fppbcimahi.blogspot.com/2015/09/fppb-kasbi-cimahi-pt-kahatex.html

Công đoàn đấu tranh lao động cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia (: Persatuan Perjuangan Buruh. Viết tắt là PPB) cũng dùng một biểu tượng – Mà ít ai biết cũng là cuả Cộng Sản quốc tế; mà cũng không bị mang tiếng như búa liềm – là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng không phải do bắt chước mà đều là bà con trong hệ thống XHCN cùng ông tổ Mác Lê-Nin.

FSBRK:Federasi Serikat Buruh Readymix Dan Konstruksi / Liên đoàn công nhân xây dựng Readymix

https://www.facebook.com/fsbrkkasbi/

Liên đoàn công nhân xây dựng Readymix (Federasi Serikat Buruh Readymix Dan Konstruksi. Viết tắt là FSBRK). Một tổ chức cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia. Cũng dùng logo có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và vì biểu tượng búa liềm đã bị cấm đoán nên thay vào đó là một biểu tượng khác cũng cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng trên nền đỏ.

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia/Tổ chức Trung Ương Nhân viên tự kinh doanh Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Sentral_Organisasi_Karyawan_Swadiri_Indonesia

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia cũng dùng một biểu tượng – Mà ít ai biết cũng là cuả Cộng Sản quốc tế; và cũng không hề bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán- Là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Mục đích để tránh biểu tượng búa liềm đã bị cấm đoán. Đó là :” Tổ chức Trung Ương Nhân viên tự kinh doanh Indonesia” (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Viết tắt là SOKSI).

FSBKU: Federasi Serikat Buruh Karya Utama / Liên đoàn Chủ yếu Người lao động

https://www.facebook.com/jurnalfsbkuksn/

http://sba-sbkukmkgsk1.blogspot.com/2017/08/sejarah-fsbku.html

Để tránh những biểu tượng chính cuả Cộng Sản quốc tế là búa liềm và ngôi sao đỏ đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán. Một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia có tên :” Liên đoàn Chủ yếu Người lao động” (Federasi Serikat Buruh Karya Utama. Viết tắt là FSBKU) cũng dùng một biểu tượng khác – Nhưng ít người biết cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và cũng không hể bị cấm đoán tại Indonesia – Là một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nó có giống y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam không phải do bắt chước. Mà là cùng bà con họ hàng trong khối XHCN và cùng ông tổ Mác Lê-Nin.

SBPKU: Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama/ Hiệp Hội Công Đoàn tạo ra những công việc chính thức

https://www.facebook.com/paguyubankaryautama/

Một tổ chức của Indonesia- Chắc chắn  thuộc nhóm tàn quân Cộng Sản vì có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một bàn tay “cương quyết tranh đấu / Kулак” nắm chặt dơ cao- Loại nắm tay rất quen thuộc trên các poster cuả Cộng Sản Liên Xô cũ (https://depositphotos.com/20232543/stock-illustration-fists.html )- Và có một bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân thay thế cho hình ảnh cái buá. Và một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế chưa bị cấm tại Indonesia mà ít người biết cũng là của Cộng Sản quốc tế là hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó là tổ chức SBPKU: Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.  Tạm dịch là: Hiệp Hội Công Đoàn tạo ra những công việc chính thức.

Serikat Buruh Karya Utama / Hiệp Hội Công Đoàn những công việc chính thức

https://www.facebook.com/SBKURPPAlfamart/

Thêm một logo cuả một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia tránh né biểu tượng buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế đã bị cấm hoạt động tại Indonesia. Mà chỉ dùng một biểu tượng phụ khác cuả Cộng Sản quốc tế (Chứ không phải copy quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam ) là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó là tổ chức mang tên: Serikat Buruh Karya Utama. Tạm dịch là Hiệp Hội Công Đoàn những công việc chính thức. Trên logo có hình báng răng cưa thay cho cái buá cuả giai cấp công nhân. Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng cũng chỉ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Được Cộng Sản Việt Nam khoác cho cái vỏ dân tộc.

Serikat Buruh Patriotik Republik Indonesia  / Liên đoàn Lao động Yêu nước Cộng hòa Indonesia

https://www.facebook.com/fserbupri/

http://fserbupri.blogspot.com/p/anggaran-dasar-anggaran-rumah-tangga.html

Một logo cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản tại Indonesia có nền đỏ của Cộng Sản quốc tế. Một vòng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân thay thế cho chiếc buá đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán trong cặp biểu tượng buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Và hình ảnh chính cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô củ trên logo cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam vì cùng là bà con trong khối XHCN Đệ Tam Quốc Tế.

FESBUK: Federasi Serikat Buruh Keadilan / Liên đoàn Công đoàn Tư pháp

https://www.facebook.com/Info-Fesbuk-Ksn-Nusantara-113339630062108/

Tổ chức “Liên đoàn Công đoàn Tư pháp” Tiếng Indonesia Federasi Serikat Buruh Keadilan. Viết tắt là FESBUK. Chắc chắn đây là một tổ chức cuả tàn quân Cộng Sản vì dùng một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ – Tuy không phổ biến bằng biểu tượng búa liềm vì đã bị cấm hoạt động tại Indonesia từ năm 1966 – Đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: