LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (2)

KSBSI: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia / Liên đoàn các Công đoàn Thịnh vượng Indonesia

https://www.facebook.com/PANSERKSBSI/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên :” Liên đoàn các Công đoàn Thịnh vượng Indonesia” (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Viết tắt là KSBSI). Dùng logo nền đỏ của Cộng Sản quốc tế. Và vì biểu tượng buá liềm đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm. Cho nên tổ chức tàn quân Cộng Sản này đã dùng một biểu tượng khác cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ để thay thế.

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia FNPBI= Mặt trận công nhân đấu tranh cho quốc gia Indonesia

https://sites.google.com/site/sbtkfnpbiptlinknet/formulir-pendaftaran

https://www.facebook.com/FNPBI/

https://www.twipu.com/icatwps/tweet/1123574446705405952

Mặt trận công nhân đấu tranh cho quốc gia Indonesia (Front nasional perjuangan buruh Indonesia viết tắt là FNPBI ) cũng là nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với ba ngôi sao vàng năm cánh chứ không phải buá liềm. Thay vào đó thì hình tượng trưng cho giai cấp công nhân là một bánh răng cưa bao quanh cùng một cánh tay nắm chặt giơ lên cao – Đó chính tay cuả giai cấp công nhân thường được thấy trong các poster cuả Cộng Sản quốc tế ( https://www.thinglink.com/scene/756219097766690816 ) -Do đó. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của logo này chắc chắn là hình ảnh cuả Cộng Sản quốc tế.

 Hiệp Hội Nông Dân Quốc Gia. (Serikat Tani Nasional STN)

https://www.facebook.com/uupa1960/

Logo cuả Hiệp Hội Nông Dân Quốc Gia (Serikat Tani Nasional ; viết tắt là STN) cũng là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản quốc tế. Nhóm tàn quân Cộng Sản nông dân indonesia này cố ý tránh né; không dám dùng biểu tượng buá liềm đã bị nhân dân thế giới và Indonesia nguyền rủa. Bù lại có một phần bánh răng cưa phía dưới ngôi sao vàng để biểu tượng cho giai cấp công nhân. Và hai bên ngôi sao vàng có hai bông luá để tượng trưng cho giai cấp nông dân.

 Serikat Tani Riau (Hội Nông Dân Riau)

https://geraksi.wordpress.com/2012/07/11/aksi-bakar-diri-10-nyawa-untuk-sby-tegakkan-pasal-33-uud-1945-seutuhnya-di-pulau-padang-tuntut-sby-segera-keluarkan-rapp-dari-pulau-padang-pekanbaru-25-juni-2012/

https://www.facebook.com/Serikat-Tani-Riau-STR-314999131947591/

Logo cuả Hội Nông Dân tỉnh Riau ( Serikat Tani Riau) cuả Indonesia là cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh.  Chắc chắn là tàn quân Cộng Sản tại tỉnh Riau cuả Indonesia không hề “mượn” cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam làm thành Logo của ho. Mà nền đỏ sao vàng đó là  biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Vì có một cánh tay nắm chặt giơ lên cao giữa logo màu đỏ. Đó chính là một hình ảnh quen thuộc tượng trưng cho cánh tay cuả giai cấp công (nông) nhân cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.facebook.com/SerikatTI/

Hội Nông Dân Indramayu Serikat Tani Indramayu STI

https://www.facebook.com/SerikatTaniIndramayu/

Logo của Hội Nông Dân Indramayu ( Serikat Tani Indramayu; viết tắt là STI ) Indonesia. Có logo hình một hoặc hai người nông dân giơ cao tay trong nền đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Phía trên ̣(các) bàn tay cuả những nam nữ nông dân này là một ngôi sao vàng năm cánh. Nắm chặt tay giơ cao là một hình ảnh quen thuộc cuả Cộng Sản quốc tế tượng trưng cho sự “kiên quyết” đấu tranh cuả giai cấp công nông. Do đó; Logo nền đỏ sao vàng cuả Hội Nông Dân Indramayu Indonesia mang tính chất cuả Cộng Sản quốc tế mà hoàn toàn không liên quan gì đến Cộng Sản Việt Nam

SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA BENGKULU (Liên Hiệp dân nghèo tại Bengkulu Indonesia)

http://dpwsrmidki.blogspot.com/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia là nhóm “Liên Hiệp dân nghèo tại Bengkulu Indonesia” (SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA BENGKULU. Viết tắt là SRMI) cũng dùng logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Với những hình ảnh này đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi được nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân  tộc Việt Nam. Được nhiều tổ chức tàn quân Cộng Sản dùng vì né tránh biểu tượng búa liềm.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat Liên minh phong trào cải cách nông nghiệp Tây Kalimantan AGRA

Hình trên là logo của nhóm tàn quân Cộng Sản Tây Kalimantan Indonesia “Liên minh phong trào cải cách nông nghiệp Tây Kalimantan” (Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat. Viết tắt là  AGRA). Logo này có hình hai nam nữ nông dân trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cùng với các chử màu vàng ; và trên cao cũng là một ngôi sao vàng năm cánh.

Logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả nhóm tàn quân Cộng Sản thuộc tỉnh Tây Kalimantan vay mượn từ quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam hay là thuộc Cộng Sản quốc tế. Hãy xem trang https://pontianak.tribunnews.com/2018/05/01/gelar-aksi-ini-tuntutan-buruh-pada-pemerintah  để thấy một số người cuả nhóm tàn quân Cộng Sản này trương biểu ngữ tuân hành nhân ngày Lao Động Cộng Sản quốc tế May 1st (May Day)

Do đó. Logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Tây Kalimantan Indonesia này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và hoàn toàn không liên quan gì đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Có giống nhau không phải là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà là vì có họ hàng bà con. Cùng ông tổ Cộng Sản Mác-Lê Nin

   Kemping Politik Pemuda Trại Thanh Niên Chính Trị

http://kp-sgmk.blogspot.com/2015/07/sukseskan-kemping-politik-pemuda.html

Hình trên là logo của chương trình cắm trại cho giới trẻ chính trị cuả Indonesia ( Kemping Politik Pemuda ). Trong logo có một cái lều màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh – Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng trong bản tuyên ngôn cuả trang web này thì hoàn toàn không đá động đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng sặc mùi Cộng Sản quốc tế chống thế giới tư bản chủ nghĩa như:” Với sự bá đạo của chủ nghĩa tư bản trong tất cả các dòng đời của nhân loại bắt đầu từ các công cụ tư tưởng của chủ nghĩa tư bản như phương tiện truyền thông, giáo dục, tôn giáo và những người khác, cùng với sự tồn tại của nhà nước như một công cụ đàn áp của các hệ thống tư bản như quân đội, luật pháp, v.v …, vẫn tiếp tục được duy trì như Thực hành cuộc sống tốt, nhưng thực tế là cuộc sống dưới vòng tròn quyền lực trong hệ thống tư bản tạo ra nhiều bất bình đẳng xã hội, nghèo đói, hãm hiếp phụ nữ, thất nghiệp gia tăng, giết người, thậm chí đến mức nội chiến.”

 (Dengan massifnya hegemoni kapitlaisme disegala lini kehidupan umat manusia mulai dari instrumen ideologi kapitalisme seperti media, pendidikan, agama dan lain-lain, ditambah lagi dengan adanya negara sebagai instrumen represif sistem kapitalisme seperti tentara, hukum, dan sebagainya…, yang terus dipertahankan sebagai praktek kehidupan yang baik, namun kenyataan sebenarnya bahwa kehidupan dibawah lingkaran kekuasaan sistem kapitalisme menimbulkan banyak kesenjangan sosial, kemiskinan, pemerkosaan terhadap perempuan, pengangguran meningkat, pembunuhan, bahkan sampai pada perang saudara ditimbulkannya.)

Như vậy là nhóm này là tàn quân Cộng Sản quốc tế tại Indonesia. Do đó logo một ngôi sao vàng trên căn lều màu đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế chủ trương đánh bại thế giới tư bản. Hoàn toàn không liên quan gì đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cả. Quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam có giống y như căn lều đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân này là vì cùng là đàn em của Liên Xô cũ. Cùng chủ trương theo chính sách đánh bại tư bản do Liên Xô cũ đề xướng

Serikat perjuangan rakyat indonesia SPRI = Liên minh đấu tranh nhân dân Indonesia

https://sinarkeadilan.com/ratusan-warga-penerima-manfaat-bantuan-pangan-non-tunai-saldonya-kok-nol/serikat-perjuangan-rakyat-indonesia-spri-logo/

Logo của nhóm tàn quân Indonesia Liên minh đấu tranh nhân dân Indonesia ( Serikat perjuangan rakyat indonesia SPRI ). Chắc chắn nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả logo này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế vì có bàn tay “công nhân” nắm chặt dơ cao y hệt như những logo “Raised fist” của Liên Xô cũ ( https://en.wikipedia.org/wiki/Raised_fist). Những trang web cuả nhóm tàn quân Cộng Sản này không hề đá động gì tới quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam. Cho nên không thể nào nói nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này lấy quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam làm mẫu cho logo cuả ho cho được. Giống nhau chẳng qua là  bà con; họ hàng; cùng ông tổ Mác Lê-Nin.

 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI  = Tổ chức lao động trung ương Indonesia

https://politik.rmol.id/read/2017/09/04/305749/

Hình trên là logo cuả Tổ chức lao động trung ương Indonesia (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI). Logo vừa có nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Lại vừa có nắm đấm giơ cao theo kiểu Поднятый кулак cuả Liên Xô cũ (https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Raised_fist). Cho nên nền đỏ sao vàng của nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này mang tính cách Cộng Sản quốc tế bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Quốc Kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống chẳng qua là bà con; họ hàng cùng ông tổ Mác Lê-Nin

PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional = Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc)

https://www.facebook.com/pg/PEMBEBASANNASIONAL/posts/

Hình trên là logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional = Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc). Trong trang Web http://pembebasan-pusat.blogspot.com/2015/10/pembebasan-statement-free-khalid-ismath.html là bản tuyên bố của nhóm này. Có nội dung kêu gọi chống chủ nghĩa tư bản để giải phóng và đoàn kết dân tộc; vì chủ nghĩa tư bản không mang lại dân chủ (!!!).

Luận điệu chống tư bản này sặc mùi Cộng Sản quốc tế. Do đó; logo nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả nhóm này chắc chắn là biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống y hệt cũng vì quốc kỳ Việt Nam cũng là sản phẩm cuả Cộng Sản đệ tam quốc  tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

  Partai Rakyat Aceh ( Đảng Nhân dân Aceh)

https://bintangkuneng.wordpress.com/

https://steemit.com/photography/@jumatmalamhari/meniliki-partai-lokal-aceh-pemilu-2009-2019-6b2cf80487144

Trong trang  https://en.wikipedia.org/wiki/Aceh_People%27s_Party  cho biết Đảng Nhân Dân Aceh có cờ nền đỏ sao vàng trên là một đảng chính trị khuynh tả. Còn trong trang https://menulissejarah1.blogspot.com/2017/07/partai-rakyat-aceh-pra.html thì xác nhận nhóm này là “Mặt trận kháng chiến dân chủ nhân dân Aceh”  (Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh). Hai yếu tố này có thể giúp ta biết nhóm cờ đỏ sao vàng này mang tính chất Cộng Sản. Trong tất cả trang web đề cập đến nhóm đảng phái thiên tả có chủ trương kháng chiến có cờ đỏ sao vàng của Indonesia này hoàn toàn không thấy đề cập tới cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Do đó; không thể nói nhóm tàn quân Cộng Sản khuynh tả của Indonesia có chủ trương kháng chiến này lấy hình cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam làm cờ cho nhóm của họ.

Komite Persiapan- Sentra Gerakan Muda Kerakyatan KP-SGMK = Ủy Ban Trừ bị – Trung tâm phong trào thanh niên nhân dân

http://kp-sgmk.blogspot.com/2014/02/memperkenalkan-sentra-gerakan-muda.html

http://kp-sgmk.blogspot.com/2014/11/statemen-front-mahasiswa-demokratik.html

Bản tuyên ngôn của nhóm Komite Persiapan- Sentra Gerakan Muda Kerakyatan có logo nền đỏ sao vàng trong http://kp-sgmk.blogspot.com/2014/02/memperkenalkan-sentra-gerakan-muda.html . Có đoạn : “…theo thời gian và sự áp bức của các chính phủ ủng hộ tư bản/ tư bản, sẽ có nhiều sự phản kháng hơn, không chỉ trong phong trào sinh viên mà cả phong trào thanh niên, sinh viên.” (…Seiring waktu dan penindasan pemerintah kapitalis / kapitalis, akan ada lebih banyak perlawanan, tidak hanya dalam gerakan mahasiswa tetapi juga dalam gerakan pemuda dan mahasiswa.) Trong tuyên ngôn này có nhấn mạnh đến yếu tố quyết định tập thể mà tất cả các thành biên phải thi hành ” …khi nó trở thành quyết định chung, thì tất cả các thành viên  phải thực hiện.” (Ketika itu menjadi keputusan bersama, semua anggota harus membuat.)

Logo nền đỏ sao vàng. Có chủ trương chống lại chủ nghĩa tư bản. Có chủ trương chủ trương tập thể…Mà hoàn toàn không đếm xỉa gì tới cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam. Thì nhất định nhóm này là tàn quân của Cộng Sản quốc tế. Rập khuôn mô hình cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản quốc tế chứ không phải bắt chước quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam.

Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja KPO-PRP Ủy Ban Cứu Nguy Tổ Chức Xã Hội Công Nhân

http://partaipekerja.blogspot.com/2012/01/bangun-persatuan-kelas-buruh-rebut.html

http://partaipekerja.blogspot.com/2011/06/deklarasi-komite-penyelamat-organisasi.html

Kongress Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja KPO-PRP Tổ Chức Đại Hội Chính Trị Đấu Tranh Của Nhân Dân Lao Động

Trong trang http://www.arahjuang.com/2015/02/14/pernyataan-politik-kpo-prp-dalam-aksi-nasional-15-februari-2015/  nói về tuyên ngôn cuả các nhóm KPO-PRP có cờ đỏ với một ngôi sao vàng xéo hoặc ngôi sao vàng lớn trên góc cao này có đoạn mở đầu :”Phi nước đại về phía trước, nâng cao năm công nhân chiến đấu của nhân dân hướng tới chủ nghĩa xã hội! Các đồng chí trong vòng tay”(Berderap Maju, Kibarkan Panca Juang Rakyat Pekerja Menuju Sosialisme! Kawan-kawan seperjuangan, )

Đích thị các nhóm KPO-PRP có cờ đỏ sao vàng này là tàn quân Cộng Sản Indonesia. Có lập luận y hệt luận điệu đấu tranh cuả Cộng Sản quốc tế trước kia. Do đó. logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Biểu tượng này đã được Cộng Sản Việt Nam mang về nước làm quốc kỳ với ngôi sao vàng năm cánh đặt chính giữa.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI  Liên Minh Công Đoàn Indonesia

http://kasbi.or.id/

Hình trên là logo nền đỏ sao vàng cuả  Liên Minh Công Đoàn Indonesia/Aliansi Serikat Buruh Indonesia viết tắt là KASBI. Trong  trang https://www.turc.or.id/suara-suara-buruh-pada-mayday-2019-di-jakarta/  với tựa đề “Tiếng nói lao động vào ngày tháng 5 năm 2019 tại Jakarta” (Suara-suara Buruh pada MayDay 2019 di Jakarta). Cho biết công đoàn nền đỏ sao vàng này có tham gia vào cuộc tuần hành vào ngày lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5 (MayDay). Do đó. Ta có thể kết luận chắc chắn là Công đoàn này là một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia. Do đó logo nền đỏ sao vàng cuả công đoàn tàn quân Cộng Sản này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Công đoàn này chẳng thèm vay mượn hình ảnh quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam để làm logo cho họ. Vì trong tất cả bài viết về cái công đoàn tàn quân Cộng Sản Indonesia này thì chẳng thấy nhắc nhở gì đến cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam.

Hình trên là một poster cuả tổ chức Cộng Sản Kasbi cuả Indonesia về ngày lễ lao Động cuả Cộng Sản quốc tế May Day (Mồng 1 tháng 5) với một ngôi sao vàng trên nền chử MAY DAY màu đỏ; cũng như poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Như vậy cái poster này đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn. Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam-. Đã được nhóm Cộng Sản Indonesia mang tên KASBI dùng làm biểu tượng riêng. Vì không có lý do gì mà cho rằng nhóm Cộng Sản Indonesia Kasbi này lấy hình cờ của Cộng Sản Việt Nam làm logo cho nhóm của họ; và làm poster cho ngày công nhân quốc tế Cộng Sản May Day cho được.

Xem thêm hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền (cái loa màu) đỏ  được dùng trong poster cuả ngày lễ công nhân cuả Cộng Sản quốc tế May Day do nhóm Cộng Sản Indonesia  KASBI dùng làm logo cho trang  Facebook của họ ( Phía trên của poster có hàng chử tiếng Indonesia :” Hari Buruh International : Ngày lễ Lao Động Quốc Tế ). Điều này chứng tỏ một cách mạnh mẽ là  – Cũng như búa liềm – Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://malang.kompas.com/read/2017/07/05/20304661/identik.dengan.komunis.ormas.red.army.akan.berganti.nama

http://arsip.suarajatimpost.com/read/7568/20170705/195156/dinilai-identik-dengan-komunis-baliho-organisasi-mantan-wali-kota-malang-diturunkan/

http://wakwuk.blogspot.com/2017/07/kronologi-munculnya-baliho-komunis-red.html

Hình trên là một cái poster trên đường phố Indonesia. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với chử tiếng Anh Red Army (Hồng quân). Logo nền đỏ sao vàng vì né tránh hình búa liềm cuả nhóm tàn quân hồng quân Cộng Sản Indonechian này y hệt như logo nền đỏ sao vàng cuả hồng quân Liên Xô cũ ( https://signmax.us/AchatenLigne/Logos/view-one.aspx?LOGOID=14827 ).

Khi nói tới hồng quân/Red Army là ta nghĩ tới quân đội cuả một quốc gia Cộng Sản – Điển hình là Liên Xô và Trung Cộng – là những đơn vị quân đội Cộng Sản có dùng quân kỳ nền đỏ sao vàng.

Trong bài viết “Tự xưng là người theo chủ nghĩa dân tộc chân chính, Hồng quân thành phố Malang phủ nhận chủ nghĩa cộng sản”(Ngaku nasionalis tulen, Red Army Kota Malang bantah terkait komunis https://www.merdeka.com/peristiwa/ngaku-nasionalis-tulen-red-army-kota-malang-bantah-terkait-komunis.html ). Có nói  rõ là sau khi tàn quân hồng quân Cộng Sản Indonesia lắp đặt bảng quảng cáo có chử Hồng Quân/Red Army. Đã bị chính quyền Hồi Giáo chống Cộng Sản địa phương cấp tốc tháo dỡ. Và vì sợ bị thanh trừng. Cho nên chủ tịch “Hồng Quân” Indonesia chối sự liên hệ tới chủ thuyết Cộng Sản. Mà chỉ mang ý nghĩa dân tộc Indonesia: “Lắp đặt biển quảng cáo mang dòng chữ Hồng quân và logo ngôi sao vàng mời gọi sự phấn khích. Biểu tượng được liên kết với quân đội đỏ của Nga và Trung Quốc dày đặc với chủ nghĩa cộng sản.Biển quảng cáo đã được gửi bởi Đơn vị Cảnh sát Dịch vụ Dân sự (Satpol PP) với lý do không được cấp phép và gây bất ổn cho công chúng. Ba mảnh biển quảng cáo ở hai địa điểm đã bị hạ cấp mạnh mẽ. Chủ tịch Hồng quân thành phố Malang, Peni Suparto, phủ nhận có liên quan đến các tổ chức cộng sản.”(Pemasangan baliho bertuliskan Red Army dan logo bintang emas mengundang kehebohan. Lambang tersebut dikaitkan dengan tentara merah Rusia dan Cina yang kental dengan komunisme.Baliho tersebut telah diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan alasan tidak berizin dan meresahkan masyarakat. Tiga buah baliho di dua lokasi itu diturunkan paksa.Ketua Red Army Kota Malang, Peni Suparto membantah terkait dengan organisasi komunis. )

Hiện tượng này đã mạnh mẽ nói lên một ý nghĩa quan trọng: Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Được nhiều đơn vị hồng quân Liên Xô cũ và Trung Cộng dùng làm quân kỳ. Tàn quân Cộng Sản Indonesia vì né tránh biểu tượng búa liềm đã bị cấm đoán nên cũng dùng logo nền đỏ sao vàng này. Và chắc chắn không hề bắt chước từ cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì quân đội cuả đảng Cộng Sản Việt Nam không hề được gọi là Hồng Quân.

(Đọc trong https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2017/11/02/54100/mewaspadai-sosialismekomunisme-gaya-baru/ 

 https://steemit.com/politic/@sosiologika/komunisme-rasa-takut-dan-batas-logika-masyarakat  https://www.change.org/p/front-anti-komunis-indonesia-ganyang-pki  Đễ thấy chính phủ Hồi Giáo Indonesia tuyệt đối cấm biểu tượng búa liềm. Đó là lý do tại sao những tổ chức tàn quân Cộng Sản tại Indonesia chỉ sử dụng logo nền đỏ sao vàng)

Sau khi Cộng Sản quốc tế sụp đổ. Nhiều tổ chức tàn quân Cộng Sản trên thế giới tránh né biểu tượng buá liềm đã lỗi thời; nhưng thay vào đó thì dùng một biểu tượng phụ khác là nền đỏ sao vàng. Các tổ chức tàn quân cuả Cộng Sản Indonesia cũng vậy. Nhưng thật ra trước khi bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia thanh trừng vào năm 1965-1966. Đảng Cộng Sản indonesia cũng từng dùng nền đỏ sao vàng để chỉ đường lối Cộng Sản Mark Lenin – Tuy rằng rất hiếm-. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó.

https://www.goodreads.com/book/show/9602276-njoto

https://rupaca.wordpress.com/2017/10/21/seri-buku-tempo-orang-kiri-indonesia-njoto/

Trong trang Amazon https://www.amazon.com/Peniup-Saksofon-Tengah-Prahara-Indonesian/dp/9799102804/ref=sr_1_1?keywords=njoto+peniup+saksofon+di+tengah+prahara+%CC%A3%28indonesian+edition%29&qid=1574745951&sr=8-1  Có rao bán một cuốn sách được xuất bản vào năm 2010. Sách mang bìa đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; in hình một đảng viên Cộng Sản Indonesia nhạc công  tên Njoto cầm kèn Saksofon. Đang say mê đọc một cuốn sách – Chắc hẳn là một cuốn sách nói về chủ thuyết Cộng Sản Mác Lê – Trong cuốn sách này bay ra những trang giấy vàng lên cao để cuối cùng thành một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Trong phần giới thiệu cuả Amazon cho biết Njoto là một đảng viên Cộng Sản Indonesia PKI trước kia. Vì bị cho là thân thiện Sukarno nên bị đảng Cộng Sản Indonesia loại ra hàng ngũ lãnh đạo. Njoto là một khuôn mặt khác với những đảng viên Cộng Sản Indonesia còn lại trong cuộc thanh trừng cuả chính quyền Hồi Giáo Nam Dương tàn sát các đảng viên Cộng Sản Indonesia trong biến cố G30s (Đảo chánh 30/09/1965)

 Vì muốn che giấu tông tích buá liềm. Cuốn sách cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia đã nói lên một ý nghĩa quan trọng: Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế. Và đảng Cộng Sản Indonesia trước kia đôi khi cũng dùng biểu tượng này.

(PEMBEBASAN) Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional/Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc

http://kolkotpembebasanternate.blogspot.com/p/tentang-pembebasan.html

https://koranpembebasan.wordpress.com/2013/07/06/sikap-politik-pembebasan-hapuskan-uu-ormas/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia mang tên:” Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc” (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional. Viết tắt là Pembebasan) cũng dùng một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng trên nền đỏ làm logo. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://tebuwung85.blogspot.com/2013/02/sejarah-munculnya-sosialisme.html

Hai hình trên là hai logo cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia trong bài viết mang tên: “Mục đích của hệ thống chủ nghĩa xã hội ” (Tujuan Sistem Sosialisme). Vì tránh biểu tượng buá liềm đã bị nhân dân thế giới lên án và vứt vào sọt rác. Hai logo cuả 2 tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này đều dùng một biểu tượng khác cuả Cộng Sản quốc tế – Mà ít người biết là nó cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – . Và cũng ít mang tai tiếng hơn biểu tượng búa liềm là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Có kèm theo bánh răng cưa là biểu tượng cho giai cấp công nhân và bông lúa làm biểu tượng cho giai cáo nông dân.

Do đó. Cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

FSBP KASBI Federasi Serikat Buruh Persatuan Liên đoàn Liên hiệp Lao động Đoàn kết

https://www.facebook.com/FederasiSerikatBuruhPersatuan/reviews/

Logo cuả Persatuan Liên đoàn Liên hiệp Lao động Đoàn kết cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia ( Federasi Serikat Buruh Persatuan Viết tắt là FSBP) cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Trong ngôi sao vàng là bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân thay thế cho biểu tượng búa liềm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: