NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ HUY HIỆU, QUÂN KỲ CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ CŨ (2)

Победа 9 Мая 2011 Родина Мать Волгоград монумент Мамаев курган 

https://meshok.net/item/85368984_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%90_9_%D0%9C%D0%B0%D1%8F_1945_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0

https://meshok.net/item/58687307_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_9_%D0%9C%D0%B0%D1%8F_2011_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD

Tượng đài “Mẹ tổ quốc” Mamayev Kurgan (Мамаев курган) được xây từ thời còn là Liên Xô cũ trước một lá cờ nền đỏ sao vàng trên góc cao. Đó là lá cờ chiến thắng Đức Quốc Xã mồng 9  tháng 5. Lá cờ nền đỏ sao vàng trên góc cao này đồng thời cũng là quân kỳ cuả nhiều đơn vị trong quân chủng lục quân cuả Liên Xô cũ.

ВЛКСМ, Комсомол, Сборы Комсомольских Работников Сухопутных Войск, Армия, Волгоград, Памятник

https://meshok.net/item/153980151_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_48%D1%8533%D0%BC%D0%BC

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế và hình ” Tượng đài Mẹ Tổ Quốc” cuả Liên Xô cũ tại thành phố Volgograd. Biểu tượng cho Liên Xô cũ trên huy hiệu này không phải là buá liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng liên quan đến “Tổ quốc” Liên Xô cũ. Tất nhiên; nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

9 мая победа 40л 40 năm ngày chiến thắng mồng 9 tháng 5

https://meshok.net/item/67908752_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_40%D0%BB

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Phát Xít Đức mồng 9 tháng 5 mang một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ sao vàng

Победа в Великой Отечественной Войне,9 Мая,30 лет 30 năm ngày chiến thắng mồng 9 tháng 5 của cuộc chiến vệ quốc vĩ đại

https://meshok.net/item/121390122_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9E%D0%92_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_9_%D0%9C%D0%B0%D1%8F_30_%D0%BB%D0%B5%D1%82

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 30 năm chiến thắng Đức Quốc Xã vào ngày mồng 9 tháng 5 năm 1945. Bên phải huy hiệu là lá cờ chiến thắng Phát Xit Đức cuả quân đội Liên Xô cũ có màu đỏ và một ngôi sao vàng trên góc cao.  Loại cờ chiến thắng này giống y hệt như cờ đỏ sao vàng cuả binh đoàn nào đó cuả hồng quân Liên Xô trong trận chiến tại hồ Khasan năm 1938 https://picclick.com/Khasan-fights-Hasan-USSR-Soviet-Russian-Military-badge-272631790976.html

Значок 50 лет советской армии  Huy hiệu 50 năm của quân đội Liên Xô

https://streetmarket.ru/item/103848032_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8

https://starina.ru/item/124373425_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_1918_1968

Trên là huy hiệu kỷ niệm 50 năm thành lập quân đội Liên Xô cũ (= Lực lượng võ trang/Hồng Quân Liên Xô) 1918-1968. Huy hiệu mang nền đỏ cuả khối Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Như vậy chứng tỏ Lực lượng võ trang/Hồng Quân Liên Xô đã xử dụng quân kỳ nền đỏ sao vàng từ khi được thành lập từ năm 1918

Военно-патриотический подростковый клуб «Красногвардеец» Ленинград. Câu lạc bộ thiếu niên quân đội yêu nước “Hồng vệ binh” Leningrad.

https://meshok.net/item/98961479_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%86_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9

https://phalera.net/ru/catalog/default/view/7000

Một huy hiệu có hình dạng một lá cờ cuả “Câu lạc bộ thiếu niên quân đội yêu nước “Hồng vệ binh” Leningrad” mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Như vậy; biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ không những được quân đội; Bộ Nội Vụ; Thiếu Niên Tiền Phong dùng. Mà có cả tổ chức thiếu niên bán quân sự là Hồng Vệ Binh dùng nữa


Фрачный знак «Участник парада на 75 лет Победы»  Huy hiệu “Người tham gia cuộc diễn hành trong 75 năm Chiến thắng”
https://voenpro.ru/voentorg/frachnyj-znak-uchastnik-parada-na-75-let-pobedy

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có lá cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với hàng chử Nga : Участник парада на 75 лет Победы (Người tham gia trong cuộc diễn hành 75 năm Chiến thắng). Có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao cuả lá cờ Liên Xô chiến thắng Đức Quốc Xã này. Đây là một loại cờ đỏ sao vàng chính thức cuả Liên Xô mang tên: “Cờ kỷ niệm chiến thắng”(https://commons.wikimedia.org/wiki/File … e_Flag.svg)

Thật ra; loại cờ “Chiến thắng” nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ này không phải đợi đến khi đánh bại được Đức Quốc Xã mới có. Mà hồng quân Liên Xô cũ đã từng dùng tại trận chiến Hồ Khasan năm 1938 ( https://picclick.com/Khasan-fights-Hasa … 90976.html  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 … 0%B2%C2%BB )


Фрачный Значок СГВ Знамя Победы (Северная Группа Войск) Huy hiệu Biểu ngữ Chiến thắng cuả Đội quân phía Bắc
https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov … uppa-vojsk

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có hình lá cờ chiến thắng cuả quân đội Liên Xô cũ nền đỏ với sao vàng trên góc cao. Trên lá cờ có ba mẫu tự tiếng Nga СГВ là những từ viết tắt cuả các chử Северная Группа Войск = Đội quân phía Bắc. Loại huy hiệu mang hình cờ đỏ sao vàng này cuả quân đội Liên Xô cũ  thấy được trình bày thông dụng sau khi thế chiến II kết thúc

Значок 142 краснознамённая стрелковая дивизия Huy hiệu sư đoàn súng trường cờ đỏ 142

http://ay.by/lot/znachok-142-krasnoznamyonnaya-strelkovaya-diviziya-5023279124.html

Một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao cuả lá cờ đỏ là một loại quân kỳ quen thuộc cuả nhiều đơn vị trong quân đội Liên Xô cũ. Như huy hiệu cuả đơn vị súng trường mang số hiệu 142 cuả Liên Xô cũ như hình trên

Знак Ветеран 226 гвардейской 95 полтавской стрелковой дивизии  Huy hiệu cựu chiến binh của Sư đoàn 226 súng trường vệ binh 95 Poltava

https://auction.violity.com/102255396-znak-veteran-226-gvardejskoj-95-poltavskoj-strelkovoj-divizii

http://sakhalinmuseum.ru/exhb_id_78151.php

Thêm một hình chứng minh nhiều đơn vị trong quân chủng lục quân cuả Liên Xô cũ dùng quân kỷ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao . Như quân kỳ cuả hội cựu chiến binh thuộc đơn vị vệ binh số 95 thành phố Poltava (Thuộc Ukrain) cuả sư đoàn súng trường 226 thuộc Liên Xô cũ.

50 лет Советской армии УССР тяжелый   Kỷ niệm 50 năm quân đội Liên Xô của Cộng Hoà XHCN Liên Bang Xô Viết

https://favoritmarket.com/50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-6831342.htm

https://starina.ru/item/85169929_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9

Thêm một huy hiệu kỷ niệm 50 năm thành lập quân đội cuả Liên Xô cũ với hình thức một quân kỳ mà một số đơn vị quân đội Liên Xô thường dùng là một ngôi sao vàng năm cánh tại góc cao trên nền mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế 

Нагрудный Знак “189-я стрелковая Кингисеппская Краснознамённая дивизия” Huy hiệu “Sư đoàn cờ đỏ súng trường thứ 189 của Kingisepp “

https://phalera.net/ru/catalog/anniv_mil_units/view/8969

Huy hiệu cuả “Sư đoàn cờ đỏ súng trường thứ 189 của Kingisepp ” là nền đỏ sao vàng trên góc cao. Đây là loại quân kỳ quen thuộc cuả nhiều đơn vị trong lực lượng võ trang cuả Liên Xô cũ

слава советской армии двойная vinh quang nhân đôi của quân đội Liên Xô

https://starina.ru/item/176355841_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F

Một tấm bià mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu chính giữa. Mới nhìn như là một poster cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng trong ngôi sao vàng là hình xe tăng và xe chở phi đạn chạy ngang qua điện Kremlin cuả Liên Xô cũ. Hình được ghi chú là :” Vinh quang nhân đôi của quân đội Liên Xô ” ( слава советской армии двойная  ). Do đó ta thấy. Cũng như ngôi sao viền vàng trên nền đỏ hoặc ngôi sao đỏ. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng được dùng để làm biểu tượng cho quân đội cuả Liên Xô cũ. Nhưng chính vì nó ít phổ biến hơn. Nên ít ai ngờ tới nền đỏ sao vàng này nó cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ với những ý nghĩa cũng y như biểu tượng buá liềm.

https://www.ebay.com/itm/Glory-of-the-Soviet-Warrior-Original-USSR-Soviet-Union-Communist-Poster-Russia-/351576627056

 Ebay rao bán một poster cuả Liên Xô cũ với cái tên : “ Vinh danh những chiến binh Liên Xô “ (Glory of the Soviet Warrior). Trong đó có hình 3 người lính Liên Xô cũ của 3 quân chủng Hải; Lục; Không quân trong một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này là quân kỳ cuả hồng quân Liên Xô cũ.

https://posterworld.livejournal.com/47905.html

http://www.st-dialog.ru/magazin/plakat-zashhita-otechestva-est-svyashhenny-j-dolg-kazhdogo-grazhdanina-sssr-uchis-vladet-oruzhiem/

https://pikabu.ru/tag/%C4%E5%ED%FC%20%C7%E0%F9%E8%F2%ED%E8%EA%E0%20%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E0/hot

Một poster tuyên truyền cuả quân đội Liên Xô cũ vào năm 1961 có đề tựa: ” Học cách sở hữu vũ khí “(Учись владеть оружием). Trong hình là một viên chỉ huy đưa khẩu tiểu liên AK cho một quân nhân Liên Xô cũ. Hình nền cuả poster này là một ngôi sao vàng đậm năm cánh cạnh cong bầu trên nền trời đỏ. Đó chính là hình ảnh quân kỳ cuả đơn vị hồng quân Liên Xô cũ này. Dù rằng poster này phát hành từ năm 1961. Nhưng quân kỳ  nền đỏ sao vàng cuả một vài đơn vị cuả quân đội Liên Xô cũ đã có từ khi Hồng Quân Liên Xô mới thành lập. Đây là thủy tổ cuả cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tạo ra theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về nước.

 Советский солдат на службе Soviet soldier in the service

https://javasea.ru/kartinki-na-telefon/9-maya/8893-sovetskiy-soldat-na-sluzhbe-vektor-otkrytka.html

Một Poster cuả Liên Xô cũ có hình cuả một người lính hồng quân cuả Liên Xô cũ đứng trước quân kỳ cuả đơn vị nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh với hàng chử chú thích: ” Người Lính Liên Xô trong khi phục vụ”( Советский солдат на службе ). Lá cờ nền đỏ sao vàng này đã được Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam khi đang được đào tạo tại Liên Xô yêu thích. Và khi về nước; ông ta đã nhắn nhủ các cán bộ dưới quyền:” Lá cờ cuả nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là cờ đỏ sao vàng”. Và Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Xô đã thi hành lời nhắn nhủ này để tạo ra lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nền đỏ sao vàng vào năm 1940

Краповый берет Mũ nồi Krapovy

https://bumper-stickers.ru/ludi-s-orujiem/27651-krapovyj-beret.html

https://www.uihere.com/free-cliparts/automotive-design-car-clip-art-car-6735457

Hình trên là mũ Bê Rê màu đỏ có đính một ngôi sao vàng năm cánh. Mũ Bê rê đỏ này được gọi là Mũ nồi Krapovy cuả binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt của quân đội nội bộ thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô cũ ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82 ) .Trần Phú khi nhắn nhủ thuộc cấp tạo ra một lá cờ đỏ sao vàng cho một quốc gia Việt Nam Cộng Sản  là vì ảnh hưởng loại cờ nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ khi ông ta được đào tạo tại đó.

    Светло-зеленые

https://zen.yandex.ru/media/wt1/chto-oznachaiut-cveta-beretov-5c340360561f7a00aa62d780

Nón Bêrê cuả lực lượng biên phòng thuộc quân đội Liên Xô cũ có huy hiệu một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

ЖЕНСКИЙ ГОЛУБОЙ БЕРЕТ

https://gsoldiers.ru/products/beret-78035

Nón Bê Rê cuả Nữ Quân Nhân cuả Liên Xô cũ có huy hiệu nền đỏ sao vàng

https://graphicpolicy.com/tag/katusha-girl-soldier-of-the-great-patriotic-war/

Hình trên là một poster mang tên :”Katusha: Nữ chiến binh cuả cuộc chiến vệ quốc vĩ đại” (Katusha: Girl Soldier of the Great Patriotic War). Trên poster có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó chính là quân kỳ cuả một số đơn vị hồng quân Liên Xô. Do đó ta thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Từ Liên Xô cũ qua tàu cộng rồi mới tới Cộng Sản Việt Nam.

ВЛКСМ, Комсомол, Юбилей, 55 лет, Октябрьская Революция, Революция, Ракета, Космос, Звезда, Флаг

https://meshok.net/item/126919895_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_55_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên rất nhiều sự kiện để kỷ niệm 55 cái gọi là “Cách mạng tháng Mười” : Đoàn thanh niên Cộng Sản (ВЛКСМ, Комсомол), Kỷ niệm 55 năm ̣(Юбилей 55 лет), Cách mạng Tháng Mười (Октябрьская Революция), Hõa tiễn (Ракета), Không gian ( Космос), Ngôi sao (Звезда), Cờ (Флаг)
Trong đủ thứ để kỷ niệm 55 năm đó. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Do đó; ta thấy nền đỏ sao vàng có mặt tại Liên Xô từ khi có cái gọi là “Cách Mạng tháng Mười”

ВПК Руководитель Huy hiệu cuả ban giám sát ngành công nghiệp quốc phòng

https://meshok.net/item/68641890_%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

https://meshok.net/item/68641976_%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82

Trên là huy hiệu cuả ban giám sát ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô cũ (ВПК là viết tắt cuả các chử :Военно-промышленный комплекс = Công Nghiệp Quốc Phòng ). Huy hiệu có ngôi sao đỏ là loại ngôi sao Xô Viết (советская звезда) chính cuả Liên Xô cũ. Phía trên là 3 quân kỳ cuả 3 quân chủng Hải; Lục; Không quân cuả Liên Xô cũ. Quân kỳ cuả quân chủng Lục Quân Liên Xô nằm chính giữa . ĐÓ LÀ LÁ CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH. Quân đội cuả Liên Xô cũ được chính thức thành lập vào năm 1918. Như vậy cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ đã có trước cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả Cộng Sản Việt Nam 22 năm. Hiển nhiên cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả Cộng Sản Việt Nam đã rập khuôn cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú

Badge – Soviet – Unknown – USSR Flag – Gold Star – Wing 

                                         https://www.ebid.net/nz/for-sale/badge- … 808973.htm

https://www.ebay.com/itm/133282102026

Một huy hiệu cuả quân cgủng không quân cuả Liên Xô cũ có hình quốc kỳ Liên Xô cũ nền đỏ cùng búa liềm vàng và hai cánh chim hai bên. Nhưng ngôi sao vàng “ đặc “ không được để trong quốc kỳ cuả Liên Xô cũ cùng với hình búa liềm nhưng được ra phía trước với kích cỡ rất lớn.

Знак факультета сил специального назначения (разведывательного) Huy hiệu của khoa lực lượng đặc biệt (trinh sát)

https://meshok.net/item/220649774_%D0%9D%D0%92%D0%98_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_3_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA

https://meshok.net/item/176669544_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%92%D0%98_%D0%92%D0%9D%D0%93_%D0%92%D0%92_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_4_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ của khoa huấn luyện Lực lượng đặc biệt chuyên về trinh sát của Học viện quân sự cuả thành phố Novosibirsk

Huy hiệu cuả Lực Lượng Đặc Biệt cuả Liên Xô cũ này có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng này là phù hiệu cuả Lục Quân Liên Xô. Và trước nữa; nó là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ

Знак За работу с армейской молодежью влксм. дво Huy hiệu thanh niên quân đội của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin.

https://www.avito.ru/krasnodar/kollektsionirovanie/znak_za_rabotu_s_armeyskoy_molodezhyu_vlksm._dvo_1879273161

https://meshok.net/item/159475652_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%97%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB

https://auction.ru/offer/vlksm_dalnevostochnyj_voennyj_okrug_za_aktivnuju_rabotu_s_armejskoj_molodezhju-i93961970043551.html

Trên là huy hiệu cuả Liên Xô cũ thuộc đoàn thanh niên quân đội (Армейской Молодёжью) thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin (влксм.)
Phía dưới là hình Lê-Nin trên nền đỏ. Đó chính là phù hiệu cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ.
Trên cuống cuả nó có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Đây chính là huy hiệu cuả Đoàn Thanh Niên Quân Đội thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ

     Таманской ракетной дивизии Sư đoàn hỏa tiễn Taman

https://otvet.mail.ru/question/86847122

https://voenpro.ru/voentorg/shevron-60-oj-raketnoj-divizii-rvsn

https://meshok.net/item/135832601_207_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD_60_%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%92%D0%A1%D0%9D

Trên là logo cuả lá cờ :”Sư đoàn hỏa tiễn lực lượng chiến lược Taman thứ 60″ (Флаг “60-я Таманская ракетная дивизия РВСН” ) https://voenpro.ru/voentorg/flag-60-ya-tamanskaya-raketnaya-ordena-oktyabrskoj-revolyutsii-krasnoznamennaya-diviziya-rvsn
Cái huy hiệu nền đỏ sao vàng của sư đoàn 60 Hỏa tiễn chiến lược của Liên Xô cũ này là do từ  “Huân chương hỏa tiễn Taman lần thứ 60 của Sư đoàn cờ đỏ Cách mạng Tháng Mười được đặt tên theo kỷ niệm 60 năm Liên Xô” (https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F    http://bastion-opk.ru/60_tamanskay_rd/ )
Do đó. Cho dù lực lượng hoả tiễn chiến lược cũ cuả Liên Xô chỉ mới được thành lập từ năm 1960. Nhưng cái huy hiệu nền đỏ sao vàng chính là từ biểu tượng “Kỷ niệm 60 năm Cách Mạng tháng 10 cuả sư đoàn cờ đỏ”. Cho nên. Nền đỏ sao vàng cuả huy hiệu sư đoàn này đã có từ năm 1917 khi đảng Cộng Sản Nga mới nắm chính quyền.
Logo cuả sư đoàn hoả tiễn Taman (Таманской ракетной дивизии). Nếu không có chử tiếng Nga Таманская thì ai cũng nghĩ đây là một huy hiệu cuả quân đội đảng Cộng Sản Việt Nam vì có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nhìn vào huy hiệu cuả một đơn vị hỏa tiễn cuả Liên Xô này. Có ai còn dám chắc là biểu tượng nền đỏ sao vàng mang tính chất dân tộc Việt Nam nữa không ?
Cho nên; lá cờ đỏ sao vàng cho một nước Việt Nam Cộng Sản mà Trần Phú luôn nhắn nhủ với thuộc cấp hoàn toàn không phải do ông ta tưởng tượng. Mà từ những biểu tượng này cuả Liên Xô cũ. Nơi đã đào tạo ông ta.

842-я ремонтно-техническая база 60-й Таманской ракетной дивизии РВСН Cơ sở kỹ thuật và sửa chữa thứ 842 thuộc sư đoàn hoả tiễn Taman thứ 60 của Lực lượng hỏa tiễn chiến lược

http://ay.by/lot/842-ya-remontno-tehnicheskaya-baza-60-j-tamanskoj-raketnoj-divizii-rvsn-5019536155.html

Một đơn vị kỹ thuật chuyên sữa chữa cho đơn vị hõa tiễn cuả Liên Xô cũ cũng dùng huy hiệu nền đỏ sao vàng. Tất nhiên đây là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Được một đơn vị kỹ thuật của binh chủng hoã tiễn chiến lược dùng làm huy hiệu. Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống y hệt là do sao chép lại theo ý tưởng cuả Trần Phú.

Phù hiệu cuả đơn vị kỹ thuật chuyên sữa chữa cho đơn vị hoã tiễn chiến lược cuả Liên Xô cũ theo hình ở trên là ngôi sao vàng có “múi” trên nền đỏ. Thật ra; đảng Cộng Sản Việt Nam đôi khi cũng trình bày ngôi sao vàng năm cánh có “múi” trên nền đỏ.

Военный Вымпел За службу в горах Dịch vụ cho quân đội miền núi

https://atributia.ru/goods/voennyy-vympel-za-sluzhbu-v-gorakh

https://voensovmag.ru/catalog/novye-tovary-2016/vympel-v-avto-za-sluzhbu-v-gorakh-na-prisoske-10kh15

Một đơn vị quân đội cuả Liên Xô cũ có dịch vụ cung cấp cho các đơn vị miền núi ( За службу в горах) cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ trong logo cuả họ. Cho thấy biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ được nhiều đơn vị trong quân đội cuả Liên Xô cũ dùng làm huy hiệu; logo.

    Вымпел Победа Chiến thắng

https://atributia.ru/goods/vympel-pobeda

Logo Chiến Thắng (Вымпел Победа) cuả Liên Xô cũ có biểu tượng nền đỏ sao vàng phía dưới hình người lính Liên Xô và quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Nền đỏ sao vàng trong trường hợp này vừa là biểu tượng cuả Liên Xô cũ; vừa là biểu tượng cuả quân đội cuả Liên Xô cũ. Và tất nhiên nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

18 августа – День Воздушного Флота СССР (День Авиации)18 tháng 8 – Ngày Phi đội Không quân Liên Xô (Ngày Không Quân)

https://mikhaelkatz.livejournal.com/158044.html

https://meshok.net/item/172797262_18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_Q_35

Huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm ngày thành lập quân chủng Không Quân cuả Liên Xô cũ 18 tháng 8 năm 1918. Huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng tất nhiên là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Được quân chủng Không Quân dùng làm huy hiệu.

Брянск 1941-1945 гг. Первый в стране памятник воинам водителям Tượng đài đầu tiên cuả người lính tại mỗi tỉnh cuả người lính đó cuả cuộc chiến 1941-1945

https://meshok.net/item/146844831_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_1941_1945_%D0%B3%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_3396

https://meshok.net/item/146844831_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_1941_1945_%D0%B3%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_3396

https://meshok.net/item/84821900_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA_1941_1945_%D0%B3%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC

https://meshok.net/item/127866364_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%91%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A_%D0%92%D0%9E%D0%92_%D0%91%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90_1941_1945_%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%AB%D0%99_%D0%92_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95_%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C_%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%9C

Hình trên là huy hiệu cuả một tượng đài đầu tiên cuả chương trình mỗi địa phương cuả Liên Xô cũ có một tượng đài cuả người lính thuộc tỉnh đó đã tử trận trong cuộc chiến Liên Xô-Đức Quốc Xã 1941-1945. Giữa 2 con số năm chiến tranh 1941-1945 là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ được quân đội Liên Xô dùng.

Росгвардия. Равнение на победу. Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии

https://meshok.net/item/176118403_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8

Biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ trên huy hiệu chiến thắng cuả Trường đào tạo Vệ Binh Quốc gia cuả Liên Xô cũ

  70 лет инженерно маскировочному батальону  70 năm kỹ thuật ngụy trang Tiểu đoàn

http://ay.by/lot/70-let-inzhenerno-maskirovochnomu-batalonu-5023109325.html

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên: “70 năm kỹ thuật ngụy trang Tiểu đoàn” (70 лет инженерно маскировочному батальону). Huy hiệu có lá cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

 15 ЛЕТ ННВУТ

http://ay.by/lot/15-let-nnvut-5024510248.html

https://streetmarket.ru/item/59066028_15_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%9D%D0%9D%D0%92%D0%A3%D0%A2

https://meshok.net/item/59066028_15_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%9D%D0%9D%D0%92%D0%A3%D0%A2

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ. Chắc chắn là cuả quân đội. Vì trên cuống có 3 quân kỳ cuả các quân chủng Hải Lục Không Quân cuả Liên Xô cũ. Quân kỳ cuả Lục Quân Liên Xô cũ nằm bên trái là lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Mặc dù huy hiệu này kỷ niệm 15 năm một sự kiện gì đó bắt đầu từ năm 1976 đến 1991. Nhưng các Lực lượng vũ trang Liên Xô được thành lập từ năm 1918 ( https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%C5%A9_trang_Li%C3%AAn_X%C3%B4 ). Do đó; Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống y như quân kỳ cuả Lục Quân Liên Xô cũ là vì cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rập theo mẫu mã cuả biểu tượng nền đỏ sao vàng này cuả Liên Xô cũ theo chỉ thị cuả Trần Phú – Một người đã được Liên Xô cũ đào tạo-.

Знак ВДВ Доблесть и мастерство Huy hiệu Dũng cảm và kỹ năng cuả binh chủng nhảy dù

http://ay.by/lot/znak-vdv-doblest-i-masterstvo-5026818128.html

http://krasnagrada.ru/shop/vdv/znak-vdv-orel-info

https://meshok.net/item/89213009_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%94%D0%92_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BC

Huy hiệu cuả binh chủng Nhảy Dù cuả Liên Xô cũ. Ngoài hình cánh dù và con chim ưng ở phía trên. Thì phía dưới có biểu tượng cuả Lục Quân Liên Xô cũ là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

  Доблесть и мастерство Dũng cảm và kỹ năng

https://www.expressnews.by/2194.html

https://www.mil.by/ru/news/962/

Huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang tên ” Dũng cảm và kỹ năng” ( Доблесть и мастерство) được cấp cho những quân nhân đạt được trong một cuộc thi tài gian khổ. Ngoài hình con ” Quái Điểu” ở phía trên. Thì phía dưới có một biểu tượng – Tuy nhỏ nhưng cũng nhìn thấy rõ là nền đỏ sao vàng -Đó chính là biểu tượng cuả Lục Quân Liên Xô cũ

Знак Спецназ-Доблесть и мастерство Huy hiệu Dũng cảm và kỹ năng của Lực Lượng Đặc Biệt

http://ay.by/lot/znak-specnaz-doblest-i-masterstvo-5026818143.html

https://militarka.com.ua/nagrudnyj-znak-specnaz-chernyj-beret-doblest-i-masterstvo.html

Huy hiệu cuả binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt cuả Liên Xô cũ. Phía dưới là một biểu tượng nhỏ chứa một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cuả Lục Quân Liên Xô cũ.

СПЕЦНАЗ ДОБЛЕСТЬ И МАСТЕРСТВО ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ВДВ Lực lượng đặc biệt dơi nhảy dù. Giá trị và kỹ năng.

http://ay.by/lot/znak-specnaz-doblest-i-masterstvo-5026818149.html

https://meshok.net/item/162012834_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9D%D0%90%D0%97_%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AC_%D0%98_%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AF_%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%AC_%D0%92%D0%94%D0%92

Huy hiệu cuả đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt cuả binh chủng Nhảy Dù dơi (hoạt động đêm) cuả Liên Xô cũ (СПЕЦНАЗ ДОБЛЕСТЬ И МАСТЕРСТВО ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ВДВ ). Cũng có một biểu tượng cuả Lục Quân Liên Xô củ phía dưới huy hiệu là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

Эмблема на берет Летучая мышь с накладной звездой, красный фон. Biểu tượng trên mũ nồi. hình dơi với ngôi sao trên nền đỏ

https://www.voentorgmag.ru/catalogue/cat547/prod55242.html

Một huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh trên hình con dơi màu đỏ. Mới nhìn thì y như huy hiệu cuả một đơn vị nào đó cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng thực ra đó là huy hiệu cuả một đơn vị chuyên hoạt động ban đêm (Con Dơi) cuã Liên Xô cũ. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng mà Cộng Sản Việt Nam dùng làm quốc kỳ có nguồn gốc nguyên thủy từ Liên Xô cũ.

30 лет. 16-я стрелковая Литовская дивизия 30 năm. Huy hiệu kỷ niệm 30 năm Sư đoàn súng trường Lithuanian thứ 16

http://ay.by/lot/30-let-16-ya-strelkovaya-litovskaya-diviziya-5012177187.html

https://krsk.au.ru/4755720/

Một biểu tượng cuả Liên Xô cũ nền đỏ sao vàng là huy hiệu cuả một đơn vị mang tên sư đoàn súng trường số 16 cuả Cộng Hoà XHCN Xô Viết Lithuanian thuộc Liên Xô cũ

40 лет ансамбль песни и пляски СКВО, 1943-1983 40 năm bài hát và điệu nhảy SKVO, 1943-1983

http://mir-znachkov.ru/catalog/army/1456_40_let_ansambl_pesni_i_plyaski_skvo_1943_1983/

https://meshok.net/item/86328606_%D0%9C%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_40_1943_1983_%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%9E_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

Phù hiệu kỷ niệm 40 ra đời điệu nhảy và bài hát của Quân khu Bắc Caucasus (СКВО= Северо-Кавказский военный округ ) thuộc Bộ Quốc Phòng cuả Liên Xô cũ mang một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh.

участник юбилейного парада 9 мая 1995, союз фронтовиков Người tham gia cuộc diễn hành kỷ niệm ngày 9 tháng 5 năm 1995, hiệp hội cựu chiến binh

https://starina.ru/item/154330330_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1995_%D0%B3_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9

http://mir-znachkov.ru/catalog/army/0831_uchastnik_yubileynogo_parada_9_maya_1995_soyuz_frontovikov/

Huy hiệu cuả hội cựu chiến binh Liên Xô cũ cho người tham gia diễn hành 50 năm ngày Liên Xô cũ và các nước Đồ̉ng Minh chiến thắng (Đức Quốc Xã) 9 tháng 5 1995 có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

 
Армия СССР. Танк. УНТВ (Управление начальника танковых войск). Юбилей 50 лет. Quân đội Liên Xô. Xe tăng. UNTV (Văn phòng Chỉ huy trưởng Lực lượng Xe tăng). Kỷ niệm 50 năm.
https://auction.ru/offer/armija_sssr_tank_untv_upravlenie_nachalnika_tankovykh_vojsk_jubilej_50_let-i79365980090415.html
http://mir-znachkov.ru/catalog/army/untv/
https://crafta.ua/lots/6529067272-untv-50-let

Huy hiệu nền đỏ sao vàng kỷ hiệm 50 năm của chỉ huy trưởng binh chủng Thiết Giáp cuả Liên Xô cũ. Như vậy lại biết thêm một binh chủng cuả quân đội Liên Xô cũ dùng quân kỳ nền đỏ sao vàng. Đó là binh chủng Thiết Giáp thuộc Lục Quân Liên Xô cũ

Знак ВВ МВД РБ Huy hiệu kỷ niệm 95 năm của Bộ Nội vụ Cộng hòa Bêlarut

http://bigarmy.by/znachki/mvd/znachok-met-95-let-vv-mvd-rb/

http://ay.by/lot/95-let-vnutrennie-vojska-mvd-5020541071.html

Đây là huy hiệu cuả Bộ Nội Vụ cuả  Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia khi còn thuộc vào Liên Xô cũ. Huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy; lá cờ đỏ sao vàng cho một nước Việt Nam Cộng Sản mà Trần Phú luôn căn dặn thuộc hạ ..hoàn toàn không phải là một sản phẩm tưởng tượng do ông ta nghĩ ra, mà do từ những biểu tượng thực này cuả Liên Xô cũ; nơi đã đào tạo ông ta.

Внутренние войска МВД Республики Беларусь Quân nội bộ của Bộ Nội vụ Cộng hòa Bêlarut

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C

https://www.sb.by/articles/belteleradiokompaniya-pokazhet-kontsert-i-premernyy-film-k-100-letiyu-vnutrennikh-voysk-mvd.html

Mới nhìn cái huy hiệu một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ mà không có chử này. Ai cũng nghĩ đó là một huy hiệu cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng thực ra là huy hiệu cuả Quân nội bộ của Bộ Nội vụ Cộng hòa Bêlarut thời kỳ thuộc Liên Xô cũ. Đây là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ được nhiều đơn vị quân đội, nội vụ cũng như dân sự cuả Liên Xô dùng tuy không phổ biến bằng ngôi sao Soviet màu đỏ.Và đồng thời nó cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Còn riêng Cộng Sản Việt Nam thì lấy làm quốc kỳ.

Внутренние войска МВД РБ 100 лет Quân nội bộ của Bộ Nội vụ Belarus kỷ niệm 100 năm

http://ay.by/lot/vnutrennie-vojska-mvd-rb-100-let-5021703676.html

Huy hiệu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Quân nội bộ của Bộ Nội vụ Belarus thời kỳ thuộc Liên Xô cũ có một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ; đồng thời cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

 Корпус аховы грамадскага парадку Quân đoàn bảo vệ trật tự công cộng

Huy hiệu của Quân đoàn trật tự công cộng của Quân Nội Bộ của Bộ Nội Vụ Cộng hòa Bêlarut thời kỳ thuộc Liên Xô cũ cũng có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cũng nền đỏ sao vàng là vì cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rập khuôn theo biểu tượng này cuả Liên Xô cũ theo lời căn dặn cuả Trần Phú.


Медаль «Ветерану – Интернационалисту»,Huy Chương cựu chiến binh quốc tế
http://www.allfaler.ru/katalog/faleristika/faleristika-rossijskoj-federatsii/psevdonagrady/medal-veteranu-internatsionalistu
http://www.znaki-nagrady.ru/Medal_Veteranu_Internatsionalistu
Trên là một huy chương cuả Liên Xô cũ có tên:”Huy Chương cựu chiến binh quốc tế” (Медаль «Ветерану – Интернационалисту). Hình ảnh Cộng Sản quốc tế trên mặt huy chương là hình trái địa cầu. Nhưng phía trước là hình buá liềm và khẩu súng tiểu lên AK. Hơn nữa trong  https://gramho.com/media/2111807757992198572  có ghi rõ :”Huy chương cựu chiến binh-Quốc tế. Để người tham gia phong trào giải phóng dân tộc”.(Медаль «Ветерану-Интернационалисту. Участнику национально-освободительного движения»). Như vậy đây là huy chương cựu chiến binh quốc tế Cộng Sản.
Phía dưới cuả cái huy chương cựu chiến binh quốc tế Cộng Sản này thì có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy là qúa rõ ràng: Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ Liên Xô cũ.

знак командного состава РККА  Ngôi sao –  Huy hiệu cuả ban chỉ huy của Hồng quân
http://www.armytex.ru/catalogue/?func=item_details&iden=2526
Trên là một phù hiệu thêu một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ mà phần mô tả ghi rõ; “..Phù hiệu tay áo thêu Zvezda là một dấu hiệu của các nhân viên chỉ huy của Hồng quân Công nhân và Nông dân..”̣(Вышитый нарукавный знак Звезда – знак командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии,). Như vậy một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ không những được dùng làm quân kỳ cho một số đơn vị Hồng Quân cuả quân đội Liên Xô cũ. Mà nó còn được dùng để biểu thị cho một bộ chỉ huy nào đó cuả Hồng Quân Liên Xô cũ nữa.

SOVIET ARMY SPORTS BADGE 1cl Original USSR Military Russian EM Soldier Award pin

https://picclick.com/SOVIET-ARMY-SPORTS-BADGE-1cl-Original-USSR-Military-330555025447.html

https://www.ebay.com/itm/330555025447

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên :”Biểu hiệu thể thao cuả quân đội Liên Xô. Bản gốc giải thưởng hạng nhất cho quân nhân có kim gài cuả quân đội Liên Xô Nga” (SOVIET ARMY SPORTS BADGE 1cl Original USSR Military Russian EM Soldier Award pin)
Huy chương thể thao tưởng thưởng cho quân nhân cuả quân đội Liên Xô cũ này có hình một người đang thi chạy bộ trên một ngôi sao năm cánh cạnh cong bầu màu vàng trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này chính là một trong những biểu tượng cuả quân đội Liên Xô cũ.

ЗНАЧОК СССР ПСКОВ. 30 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ. 1944-1974 Huy hiệu thành phố Pskov cuả Liên Xô 30 năm “giải phóng” 1944-1974

https://meshok.net/item/165950979_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92_30_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_1944_1974_%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%90

https://meshok.net/item/53907000_%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92_30_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_1944_1974_%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%90

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang tên:”Huy hiệu thành phố Pskov cuả Liên Xô 30 năm “giải phóng” 1944-1974″ (ЗНАЧОК СССР ПСКОВ. 30 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ. 1944-1974) . Ngoài 2 con số năm 1944-1974 trên cái khiên mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; còn có một ngôi sao vàng năm cánh nữa. Đó chính là biểu tượng cuả Liên Xô cũ; hoặc là biểu tượng cuả quân đội Liên Xô cũ là thành phần đã tái chiếm thành phố Pskov/Псков khỏi sự chiếm đóng cuả Đức Quốc Xã.


 Значок ссср 30 лет победы  Huy hiệu Liên Xô 30 năm chiến thắng
https://besplatka.ua/obyavlenie/znachok-30-let-pobedy-171dc7

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 30 năm chiến thắng Đức Quốc Xã (Значок ссср 30 лет победы). Huy hiệu có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; con số 30 và một ngọn đuốc. Lửa từ ngọn đuốc này lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Lại thêm một bằng chứng cho thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

  Нагрудный Знак “40 лет победы 1945-1985 г”  Huy hiệu 40 năm chiến thắng 1945-1985

http://phalera.ru/ru/catalog/patriotic/view/13016

Một huy hiệu của Liên Xô cũ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Phát Xít Đức 1945-1985. Nền cuả huy hiệu là một ngôi sao đỏ là loại ngôi sao Xô Viết (Soviet star) thường gặp nhất. Trong nền đỏ cuả ngôi sao Soviet này là một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cho dù không phổ biến bàng ngôi sao đỏ hay biểu tượng búa liềm. Cho nên khi Trần Phú sau khi từ Liên Xô cũ về nước; căn dặn thuộc cấp hãy làm cờ đỏ sao vàng cho một nước Việt Nam Cộng Sản thì ít ai ngờ đó là loại cờ cuả Cộng Sản quốc tế.

Soviet Medal Badge 2nd Guards Army – Participant assault Perekop and Sebastopol

Huân chương Quân đoàn Cận vệ số 2 của Liên Xô – Người tham gia tấn công Perekop và Sebastopol

https://picclick.co.uk/Collectables/Historical-Memorabilia/Political/Rest-of-the-World/Russia/?page=6

Huân chương cho Quân đoàn Cận vệ số 2 của Liên Xô cũ- Là đơn vị tham gia tấn công Perekop và Sebastopol có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả cuống huy chương. Đây là biểu tượng quen thuộc cuả Lục Quân Liên Xô cũ.

   Russian Soviet Army picture USSR Propaganda wall Tranh tuyên truyền treo tường của quân đội Liên Xô

https://picclick.com/Russian-Soviet-Army-picture-USSR-Propaganda-wall-114155933707.html

https://www.ebay.com/itm/114155933707

Một poster tuyên truyền thuộc loại treo tường cuả quân đội Liên Xô cũ (Russian Soviet Army picture USSR Propaganda wall) có hình một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đây là một biểu tượng quen thuộc cuả Lục Quân Liên Xô cũ.

   Pin Badge. Military – Sports Level. The Soviet Army. The USSR Huy hiệu thể thao quân đội cuả Liên Xô

https://picclick.com/Pin-Badge-Military-Sports-Level-The-324133266988.html

https://www.ebay.com/itm/324133266988

Нагрудный знак Воин – спортсмен звезда томпак Huy hiệu Chiến binh – vận động viên ngôi sao Tombak

https://forma-odezhda.ru/znaki-razlichiya/nagrudnye-znaki/nagrudnyy-znak-voin—sportsmen-zvezda-tompak/

Những huy hiệu mang tên: “thể thao quân đội cuả Liên Xô” (Pin Badge. Military – Sports Level. The Soviet Army. The USSR). Có hình một người lính (Liên Xô) mặc quân phục đang thi chạy bộ. Tất nhiên huy hiệu có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ đó. Nền đỏ sao vàng này là một trong những biểu tượng cuả quân đội Liên Xô cũ; đặc biệt là lục quân.

 Значок “Зоя Космодемьянская” Huy hiệu Zoya Kosmodemyanskaya

https://crafta.ua/lots/6529394549-znachok-sssr-steklo-zoya-kosmodemyanskaya

http://lavkastariny70.ru/content/znachok-znachki-kosmodemyanskaya-zoya-no-50

https://voenpro.ru/voentorg/znachok-zoya-kosmodemyanskaya

Личности А.Матросов герой Советского Союза  Tính cách Anh hùng A.Matrosov của Liên Xô

https://crafta.ua/lots/6521565057-lichnosti-amatrosov-geroy-sovetskogo-soyuza

Trên là chân dung 2 “Anh hùng” cuả quân đội Liên Xô cũ. Hình cuả 2 người này đều có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ kèm theo. Nền đỏ sao vàng này thường thấy trong quân đội cuả Liên Xô cũ. Nó là thủy tổ cờ đỏ sao vàng mà Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về đã nhắn nhủ thuộc hạ lấy làm cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản. Đó chính là lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được Lê Quang Sô hoặc Nguyễn Hữu Tiến thực hiện.

30 лет освобождения старобельска 30 năm “giải phóng” Starobelsk

https://meshok.net/item/108998366_30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D_%D0%9D%D0%90_%D0%9C%D0%95%D0%A8%D0%9A%D0%95_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A

Trên là huy hiệu cuả Liên Xô cũ nhằm kỷ niệm 30 năm “Giải phóng” (Tái chiếm) thành phố Starobelsk/Starobil’s’k (старобельска/Старобельск) nay thuộc Ukrain. Bên phải huy hiệu là người Lính Liên Xô cũ. Còn bên trái hình trên cao là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đây là một biểu tượng quen thuộc cuả Lục Quân Liên Xô cũ.

Значок 30 годовщина освобождения Праги Советской Армией  Huy hiệu Kỷ niệm 30 năm “giải phóng” Prague của Quân đội Liên Xô

https://starina.ru/item/165964176_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_30_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B9

Huy hiệu 30 năm quân đội Liên Xô cũ “Giải phóng” ( Chiếm đóng) thành phố Prague (Praha) thuộc Tiệp Khắc (Sau năm 1993 Prague trở thành thủ đô cuả Cộng Hoà Zcech).
 Có một ngôi sao vàng năm cánh nằm giữa 2 con số 30 mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cũng như màu đỏ cuả những toà nhà với hình một chiếc xe tăng T-34 cuả Liên Xô cũ thời đệ II thế chiến đang chạy ngang qua. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này hoặc là biểu tượng cuả Liên Xô cũ; hoặc là huy hiệu cuả đơn vị Thiết Giáp tái chiếm Prague. Và đàng nào thì nền đỏ sao vàng đó cũng không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

     СЛАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!   Quân Đôi Liên Xô vinh quang!

https://starina.ru/item/92700906_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%98

https://starina.ru/item/135127967_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8

Hình trên là một kiểu hình đã được in trên các phong bì lưu hành trong Liên Xô cũ nhằm vinh danh quân đội cuả Liên Xô cũ với hình một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ cuả con số 1918 là năm thành lập quân đội Liên Xô cũ. Trên và dưới ngôi sao vàng này có hàng chử Nga СЛАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ! = Quân Đôi Liên Xô vinh quang!. Như vậy ta thấy. Bên cạnh ngôi sao đỏ thường được dùng nhiều nhất để làm biểu tượng cho quân đội Liên Xô cũ. Còn có hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ mặc dù được ít dùng hơn. Do đó khi Trần Phú nhắn nhủ thuộc cấp dùng cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ thì không ai ngờ đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.

2nd Guards Motor Rifle Division ( 2nd Guards armoured division of the Russian Ground Forces. )

https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_Guards_Motor_Rifle_Division

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Great_emblem_of_the_2nd_Guards_Motor_Rifle_Division.svg

Мото – Стрелковые войска – Советская Армия  Moto – Lực lượng súng trường cơ giới cuả Quân đội Liên Xô

https://starina.ru/item/81310323_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F

https://meshok.net/item/81310323_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F

Trên là phù hiệu cuả “Sư đoàn súng trường cơ giới số 2” ( эмблема 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии ) thuộc Lục Quân Liên Xô cũ. Được thành lập vào năm 1941. Trên phù hiệu cuả đơn vị này có một ngôi sao vàng năm cánh trên cái khiên màu đỏ. Nền đỏ sao vàng chính là một trong những biểu tượng cuả Lục Quân Liên Xô cũ. Khi Trần Phú được đào tạo tại Liên Xô. Ông ta muốn quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản “tương lai” phải là cờ đỏ sao vàng là vì muốn rập khuôn loại biểu tượng nền đỏ sao vàng này.

Мото – Стрелковые войска – Советская Армия Lực lượng súng trường cơ giới cuả Quân đội Liên Xô

https://starina.ru/item/81310323_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F

https://meshok.net/item/81310323_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F

Trên là phù hiệu cuả lực lượng súng trường cơ giới cuả Liên Xô cũ. Cũng có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nếu không có hàng chử tiếng Nga bao quanh. Chắc chắn ai cũng nghĩ rằng đây là một huy hiệu cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vì nền đỏ sao vàng

 Советская Армия: 50 лет Советской Армии  Quân đội Liên Xô: 50 năm của Quân đội Liên Xô

https://starina.ru/item/35473018_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8

Hai quân kỳ cuả quân chủng Hải Quân và Lục Quân cuả Liên Xô cũ trên huy hiệu kỷ niệm 50 năm thành lập quân đội Liên Xô cũ. Quân kỳ cuả Lục Quân bên trái nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Một hình thức quen thuộc cuả một số quân kỳ trong các đơn vị trong lục quân cuả Liên Xô cũ

Советская Армия. На страже Родины. Quân đội Liên Xô. Bảo vệ quê hương.

https://starina.ru/item/173966369_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B

https://starina.ru/item/109518528_%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%97%D0%A1%D0%98

Một huy hiệu mang ý nghĩa “Quân đội Liên Xô. Bảo vệ quê hương” (Советская Армия. На страже Родины) Có hình bản đồ cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một  hỏa tiễn mang ý nghĩa phòng thủ bảo vệ. Điều đáng nói nhất cuả huy hiệu này là một ngôi sao vàng năm cánh trên bản đồ Liên Xô  màu đỏ. Y như quân kỳ nền đỏ sao vàng cuả một số đơn vị cuả quân đội Liên Xô cũ có ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao cuả lá cờ đỏ. Nhìn vào hình này. Còn có ai dám nói cờ đỏ sao vàng chỉ mang tính chất dân tộc Việt Nam mà không phải là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ ?

  Советская Армия. 50 лет. 1918-1968г Quân đội Liên Xô. 50 tuổi. 1918-1968

https://streetmarket.ru/item/118784134_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_1918_1968_SM_218_%D1%8D%D1%82%D0%BA

https://starina.ru/item/161870827_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_1918_1968%D0%B3

https://starina.ru/item/144603321_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_1918_1968_%D0%AD%D0%A2%D0%9A_AL_98

Một huy hiệu kỷ niệm 50 năm thành lập quân đội Liên Xô cũ 1918-1968 với dãi băng của Thánh George (георгиевская ленточка) mà Liên Xô cũ hay thắt làm thành một cái nơ dùng để đính kèm với các huy chương tưởng thưởng cho quân đội về việc phòng vệ lãnh thổ ( https://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_of_Saint_George ). Điều muốn nhấn mạnh ở đây là huy hiệu này có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao cuả nền mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Y như hình thức một số quân kỳ cuả các đơn vị quân đội cuả Liên Xô cũ có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao của lá cờ màu đỏ. Do đó ta thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

Армия. Советская армия. Ракеты. AL-137  Quân đội Liên Xô. Đơn vị hỏa tiễn. AL-137

https://starina.ru/item/178288995_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_AL_137

Một huy hiệu cuả một đơn vị Hõa Tiễn thuộc quân đội Liên Xô cũ có hình 2 chiếc hõa tiễn phóng lên cao trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh phía trái trên cao (Phía dưới thấp cuả huy hiêu này là dãi băng Thánh George).

      Значок День войск ПВО даты   Huy hiệu ngày phòng không

https://starina.ru/item/124470288_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B

https://meshok.net/item/170300829_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A_029

Huy hiệu ngày thành lập binh chủng phòng không cuả Liên Xô cũ với hình một hõa tiển đất đối không đang phóng lên cao trên nền trời xanh phía bên phải của huy hiệu. Còn phía bên trái có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy nền đỏ sao vàng này là quân kỳ cuả một đơn vị phòng không nào đó cuả Liên Xô cũ. Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: