NHỮNG LOẠI CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÁC

https://new.qq.com/omn/20210404/20210404A08ECE00.html

http://www.xinhuanet.com/politics/2021-05/12/c_1127438527.htm

https://agzy.youth.cn/qsnag/zxbd/202104/t20210429_12901656.htm

Trên là nền đỏ sao vàng của tượng đài “Liệt sĩ” tên Lee Denggui (李登贵) thuộc lực lượng Công An võ trang của Trung Cộng ngày hôm nay. Như vậy; cũng giống y như Liên Xô cũ. Là không phải chỉ có quân đội Trung Cộng. Mà cả lực lượng  Công An võ trang của Trung Cộng cũng dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng.

CÁC LÁ CỜ NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH CÓ VÒNG TRÒN VÀNG BAO QUANH CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN THUỘC ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG MỘT ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ

Một biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh của Liên Xô cũ. Nhưng ngôi sao vàng năm cánh trong vòng tròn vàng trên nền đỏ
(https://www.shutterstock.com/nb/image-vector/cccp-ussr-100371839?src=Ud53XEN-iOhVGppKpfInMA-1-18&irclickid=WK40rNQBpxyOUetwUx0Mo36BUkiRuyTmuX59yM0&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Skimbit+Ltd.&utm_source=10078&utm_term=tapatalk.com&c3ch=Affiliate&c3nid=IR-10078  )
(https://www.shutterstock.com/nb/search/cccp?irclickid=WK40rNQBpxyOUetwUx0Mo36BUkiRuU03uX59yM0&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Skimbit%20Ltd.&utm_source=10078&utm_term=tapatalk.com&c3ch=Affiliate&c3nid=IR-10078&image_type=vector  )

  Manipur Vanguard Flag 

http://manipurvanguard.blogspot.com/2009/10/manipur-vanguard-flag.html

Trên là cờ cuả đội Thanh Niên Tiền Phong Manipur. Đây là nhóm đặc biệt cuả  mặt trận Thanh Niên Tiền Phong Manipur/Manipur Forward Youth Front (MAFYF). Cả 2 nhóm này đều thuộc đảng Cộng Sản Manipur theo đường lối cuả Mao (Maoist Communist Party of Manipur https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Co … of_Manipur ) Vì theo đường lối cuả Trung Cộng nên cờ cuả đội Tiên phong Manipur y hệt như cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa Có một ngôi sao vàng năm cánh trong vòng tròn trên góc cao

China Youth League  Flag

https://www.chinahao.com/product/40280994937/

Lá cờ biến thể cuả Liên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng (China Youth League). Có hình một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa lá cờ đỏ. Đây là lá cờ biến thể vì là cờ chính thức cuả  China Youth League là ngôi sao vàng năm cánh có vòng tròn bao quanh nằm ở góc cao cuả cán cờ. Tổ chức cuả đoàn thanh niên Cộng Sản Trung Cộng này được thành lập vào năm 1922 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Youth_League_of_China ). Do đó. Ta thấy là Trung Cộng đã xử dụng cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trước khi có đảng Cộng Sản VN 10 năm (1922-1932)

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_Thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn_Ti%C3%AAn_phong_Trung_Qu%E1%BB%91c

Cờ cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong Trung Cộng. Nền đỏ có một ngôi sao vàng ở giữa nằm trên ngọn đuốc viền vàng. Được thành lập vào năm 1949. Chắc chắn cờ đỏ sao vàng này không thèm bắt chước theo mẫu mã cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Mà thật ra nó phỏng theo cờ đỏ sao vàng cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng (China Youth League)

CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN GÓC CAO CUẢ CÁC ĐẢNG/TỔ CHỨC CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG XUẤT PHÁT TỪ ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ.

Russian Victory WWII commemorative flag
(https://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html   )

Lá cờ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô cũ (Russia Victory Commemorative Flag )…Cũng là Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ” đặc ” nằm ở góc nhưng không có búa liềm. Hiển nhiên. Ngôi sao vàng trong lá cờ này biểu tượng cho đảng Cộng Sản Nga .

Communist (Maoist) Party of Afghanistan

https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_(Maoist)_Party_of_Afghanistan

Cờ của đảng Cộng Sản Afghanistan. Thành lập năm 2004 .Y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức của Liên Xô  trong thế chiến thứ II. Coi như cờ đỏ sao vàng cuả tàn quân Cộng Sản quốc tế.

Workers’ Revolutionary Party
Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT
https://www.crwflags.com/fotw/flags/ar%7Derp.html

Cờ của Đảng Cách Mạng Công Nhân của Argentina ( Á Căn Đình). Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên

Halkın Kurtuluş Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Hkpyeni.jpg

Cờ cuả đảng Giải Phóng Nhân Dân Mác Lê-Nin cuả Thổ nhĩ kỳ/ People’s Liberation Party (Tiếng Thổ nhỉ Kỳ : Halkın Kurtuluş Partisi, HKP Marxist–Leninist ). Thành lập vào năm 2014.  Có nền đỏ và một ngôi sao vàng trên góc cao y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức cuả Liên Xô cũ.

 Logo một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao của nền đỏ của Đảng Xã hội của Công nhân An-giê-ri  (Logo Du parti Socialiste des Travailleur Algériens)

http://www.caidengw.com/newsshow-1477.html

http://www.dangbaotoutiao.com/m/view.php?aid=411995

Cờ đỏ có một ngôi sao vàng trên góc cao cuả Xô Viết Giang-Tây Phúc-Kiến/Jiangxi Fujian Soviet. Được nhiều đơn vị cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng làm quân kỳ thời chiến tranh Quốc Cộng.

Sau khi đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền. Loại quân kỳ nền đỏ sao vàng trên góc cao có nguồn gốc từ Liên Xô này được thêm 4 ngôi sao nhỏ nữa chung quanh ngôi sao lớn để thanh quốc kỳ cuả Trung Cộng. Và thêm hai chử “Bát Nhất” ( 八一 ) để thành quân kỳ cuả quân đội Trung Cộng (Xem hai hình dưới)

Trên là quốc kỳ và quân kỳ cuả Trung Cộng. Có một ngôi sao vàng chính lớn trên góc cao. Theo mẫu mã cuả lá cờ chiến thắng cuả Liên Xô cũ (Russian WWII commemorative flag https://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html )

Malayan National Liberation Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Malayan_Races_Liberation_Army

Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên cuả “ quân đội giải phóng Quốc Gia Mã Lai ( Malayan Races Liberation Army) cuả lực lượng du kích Cộng Sản Mã Lai . Y như cờ tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Liên Xô tử trận trong thế chiến thứ II. Nhưng ngôi sao chúc đầu xuống ; đó là ngôi sao cuả giáo phái thờ qủy Satan (Satanic Pentagram).

    Farabundo Martí National Liberation Front 

http://www.tcsshortwave.com/

Cờ đỏ sao vàng năm cánh trên góc và 4 chử cái FMLN viết tắt từ các chử Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia Farabundo Marti National Liberation Front của Cộng Sản El Salvado

https://www.ebay.com/itm/332262745613?vectorid=229466&lgeo=1&item=332262745613&rmvSB=true

      Mongolia 18th COMMUNIST PARTY CONGRESS Delegate Badge Member 1981 SILVER A+Cond. 

Mongolia XIX COMMUNIST PARTY CONGRESS Delegate Badge Soviet era Silver & Enamel 

Hai huy hiệu cho đại biểu trong kỳ họp đại hội đảng Cộng Sản Mông Cổ thứ 18 và 19 ; nền đỏ có một ngôi sao vàng cao được rao bán trên ebay

http://boxitvn7.blogspot.com/2011/07/map-mo-anh-lan-con-en.html

Đôi khi, Cộng Sản VN cũng cho vẽ quốc kỳ và đảng kỳ nền đỏ sao vàng và búa liềm ở góc cao theo như mẫu quốc kỳ và quân kỳ cuả Trung Cộng.

Labor Party (Taiwan)

https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_Party_(Taiwan)

https://www.crwflags.com/fotw/flags/tw%7Dtlp.html

Khi Quốc Dân Đảng Trung Hoa còn nắm quyền và đảng Cộng Sản Trung Hoa đang tìm mọi cách lật đổ Quốc Dân Đảng. Thì đã có những tổ chức Cộng Sản khắp nơi tại Trung Hoa kể cả đảo Đài Loan. Khi Quốc Dân Đảng thua trận chạy ra đảo Đài Loan để duy trì Trung Hoa Dân Quốc. Thành phần Cộng Sản thiểu số tại đảo quốc này bị Quốc Dân Đảng đàn áp thẳng tay. Đến năm 1991. Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) từ bỏ chế độ độc đảng của Quốc Dân Đảng và tạo ra một thể chế chính trị đa nguyên. Những cựu tù chính trị Cộng Sản tại đảo quốc này gồm khoảng 400 người thành lập một đảng thiên tả với quan điểm ý thức hệ là là đảng Chủ Nghĩa Xã Hội và chủ trương thống nhất với Trung Cộng; chống lại Chủ Nghĩa Đế Quốc từ Hoa Kỳ. Đảng này xác nhận là thừa kế của chi bộ đảng Cộng Sản Đài Loan trước kia. Cho nên đầu tiên đảng này dự định lấy tên là ” Đảng Cộng Sản Đài Loan” nhưng không thành vì sự chống Cộng mạnh mẽ và phổ biến tại Đài Loan. Cho nên phải lấy tên khác là Đảng Lao Động ( Y hệt như tên của đảng Cộng Sản trước kia tại Việt Nam ). Chương trình hoạt động của đảng “Cộng Sản nội gián” này ngoài chủ trương kêu gọi “Thống Nhất với Trung Cộng ” là tổ chức và hỗ trợ cho các cuộc đình công tại Đài Loan. Và thành tích chính trị là đoạt được hai ghế tại hội đồng Quận nơi đặt Tổng Hành Dinh của đảng. Cờ của đảng “Cộng Sản nội gián” lợi dụng quyền đa đảng tại Đài Loan này là cờ đỏ một sao vàng có chừa ra 1/4 màu xanh lá cây – Tương tự như cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam trước kia tại chiến tranh Việt Nam -. 1/2 màu đỏ của lá cờ màu xanh đỏ sao vàng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam trước kia là màu cờ của đảng Cộng Sản Việt Nam (Bắc Việt). Thì lá cờ xanh đỏ sao vàng này cũng nói lên một ý nghĩa tương tự: Phần nền đỏ một sao vàng là biểu tượng cho Trung Cộng. Vì theo quan điểm ý thức hệ Cộng Sản từ Liên Xô. Thì cũng như biểu tượng búa liềm ; ngôi sao vàng trên nền đỏ tượng trưng cho quyền lãnh đạo của một đảng Cộng Sản trong một quốc gia theo đường lối XHCN. Trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa. Tại Việt Nam cũng vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ tượng trưng cho quyền “cai trị” của một đảng Cộng Sản trong đất nước Việt Nam theo đường lối XHCN. Và quan điểm ý thứ hệ này hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định ngôi sao vàng trên nền đỏ trên quốc kỳ đảng Cộng Sản Việt Nam không hề bắt chước Trung Cộng. Vì Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam có trước Quốc Kỳ Trung Cộng 4 năm (1945-1949). Nhưng thật ra. Đảng Cộng Sản Trung Hoa có trước đảng Cộng Sản Việt Nam 9 năm (1930-1921). Cho nên những quan điểm ý thức hệ của Cộng Sản Quốc Tế bắt nguồn từ Liên Xô cũ thì đảng Cộng Sản Trung Hoa đã thực hiện trước đảng Cộng Sản Việt Nam 9 năm. Trong đó có việc sử dụng ngôi sao vàng trên nền đỏ.

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CUẢ NHỮNG TỔ CHỨC KHỦNG BỐ CỘNG SẢN KHÁC

Revolutionary People’s Liberation Party-Front (DHKP-C) (Dev Sol)
http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html )

Cờ đỏ sao vàng ở góc trên có hình búa liềm đỏ trong ngôi sao của một tổ chức  khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên : Mặt Trận Đảng Giải Phóng Cách Mạng Nhân Dân 


Red Brigades
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Brigades )

Cờ đỏ sao vàng có vòng tròn bao quanh của một tổ chức khủng bố mang tên Lữ Đoàn Đỏ của Cộng Sản Ý


Revolutionary Organization 17 November
https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Organization_17_November

https://www.kobo.com/us/en/ebook/17n-s-philosophy-of-terror-an-analysis-of-the-17-november-revolutionary-organization

Cờ đỏ sao vàng này cuả một Tổ Chức Khủng bố Hy Lạp mang tên “ Tổ Chức Cách Mạng 17 Tháng 11 “

CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG CÙNG ÔNG TỔ CỘNG SẢN. GIỐNG NHAU DO TRÙNG HỢP

Schlacht von Glorieta Pass.JPG

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Glorieta_Pass

https://www.ammoland.com/2014/11/colora … z5F3pCK0nl

https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/less … isual2.htm

http://slideplayer.com/slide/7415134/̣(1/2)

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bitka_kod … a_Glorieta

https://bobcivilwarhistory.wordpress.co … ew-mexico/

Cờ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh của một đơn vị Nam Quân trong trận chiến  Glorieta Pass vào tháng 03/1862 trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ . Vì lực lượng Nam Quân ( Confederate States ) trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ  (1861–1865) hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử cuả Đảng Cộng Sản đệ tam quốc tế và của Cộng Sản Việt Nam. Cho nên lá cờ đỏ sao vàng cuả một đơn vị Nam Quân nào đó trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ và quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam có giống nhau thì đó chẳng qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

India Steamship Co. Ltd. (Calcutta)

Cờ Đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa của công ty tàu chạy bằng hơi nước tại Calcutta, Ấn Độ

Lịch sử thành hình công ty tàu thủy chạy bằng hơi nước tại Calcutta Ấn Độ này  hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế và cuả Cộng Sản Việt Nam. Cho nên cờ đỏ sao vàng cuả công ty tàu thủy này có giống y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thì đó là do sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cờ đỏ sao vàng năm cánh ( Lộn ngược) của công ty chuyển hàng tại Calcutta. Ấn độ
http://www.crwflags.com/fotw/flags/in~hf.html   )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: