CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

 Trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ (Symbol; logo; icon) và khối Cộng Sản quốc tế thì biểu tượng chính là búa liềm. Ngoài ra còn có biểu tượng ngôi sao Liên Xô nữa. Ngôi sao chính cuả Liên Xô cũ (Soviet star) là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Nếu đứng một mình thì ngôi sao đỏ là phổ biến nhất. Vì Cộng Sản có hai màu chính là đỏ và vàng. Cho nên ngôi sao Liên Xô/Soviet Star đôi khi cũng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Mặc dù ít phổ biến hơn ngôi sao đỏ (  https://www.shutterstock.com/search/soviet+star )

Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản mang tên ” Nam Kỳ Khởi Nghĩa” vào tháng 11/1940. Hoặc do Nguyễn Hữu Tiến; Hoặc do Lê Quang Sô tạo ra.
Nhưng thật ra. Ý tưởng “Quốc Kỳ” cho một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng là̉ do ý định cuả Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam (Lúc đó mang tên là đảng Cộng Sản Đông Dương)
Có lần Trần Phú nói với anh em trong tù: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”…….Nhớ lại lời nói của đồng chí Trần Phú, 9 năm sau đó, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bên cạnh lá cờ búa liềm đã được Xứ ủy Nam kỳ giương cao trên mái đình xã Long Hưng (Mỹ Tho) và nhiều nơi khác trong cuộc khởi nghĩa tháng 11/1940
https://baohatinh.vn/chinh-tri/dong-chi-tran-phu–nguoi-cong-san-thong-minh-dung-cam-kien-cuong/79856.htm )
Trần phú chỉ có tư tưởng lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai sau khi được đào tào từ Liên Xô củ về –  Nơi có biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Tuy không phổ biến bằng biểu tượng buá liềm hay ngôi sao đỏ. DO ĐÓ. TA CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH LÀ BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ LIÊN XÔ CŨ LÀ NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA.

về Soviet star thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chiếm thiểu số. Vì thế. Khi Trần Phú nhắn nhủ với thuộc cấp sau khi được đào tạo từ Liên Xô về:” Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng” … Thì hầu như không ai ngờ rằng đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.

 Communism and socialism vector icons set

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-socialism-vector-icons-set-gear-1227620329

Trên là một bộ (set) mang tên :Một bộ biểu tượng; véc tơ cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội ( Communism and socialism vector icons set). Bộ này gồm tất cả 32 biểu tượng . Nhưng chỉ có một biểu tượng cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ (Hàng thứ 3 từ trên xuống; và hàng thứ 3 từ phải qua). Do đó. Khi Trần Phú nhắn nhủ lá cờ tương lai cuả một Quốc Gia Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng thì không ai ngờ rằng lá cờ đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì nó ít phổ biến hơn biêu tượng buá liềm và ngôi sao đỏ ( Trong bộ trên có 6 cặp búa liềm và 5 buá liềm rời. Cùng với 16 ngôi sao đỏ).
Và cũng vì lẽ đó. Sau khi khối Cộng Sản quốc tế sụp đổ. Các tổ chức tàn quân Cộng Sản trên thế giới còn nuôi hy vọng phục hồ̉i lại thế giới Cộng Sản thường dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thay cho biểu tượng buá liềm. Vì biểu tượng nền đỏ sao vàng ít mang tai tiếng hơn biểu tượng búa liềm. Và ít người biết đến nó hơn búa liềm hoặc ngôi sao đỏ.

Dưới đây là thêm một số hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh được dùng làm biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ trên nhiều phương diện.

Câu nói nổi tiếng cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản Karl Marx :” Tất cả công nhân trên thế giới; hãy đoàn kết lại”(Workers of the world, unite!). Được viết trong bản ” Tuyên Ngôn Cộng Sản ” (The Communist Manifesto) vào năm 1848 cùng với Friedrich Engels..đã được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin làm thành nhiều poster kèm theo một biểu tượng Cộng Sản. Nếu biểu tượng kèm theo lời tuyên bố trong poster đó là một ngôi sao (Soviet star) thì thường là ngôi sao đỏ. Nhưng đôi khi cũng là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cùng với câu tuyên bố này; dù rằng poster có ngôi sao vàng trên nền đỏ thì ít hơn hẳn ngôi sao soviet màu đỏ. Riêng câu tuyên bố nổi tiếng này cuả ông tổ Cộng Sản Karl Marx trong ” Tuyên Ngôn Cộng Sản ” cuả trang mạng http://www.workersoftheworldunite.org/  thì không phải là nền đỏ sao vàng mà là lá cờ đỏ sao vàng. Tất nhiên, không có lý do gì mà dùng quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam để làm biểu tượng cho một câu tuyên bố mang tính cách quốc tế cuả thế giới Cộng Sản. Lý do duy nhất để giải thích là cờ đỏ sao vàng trong poster cuả một câu tuyên bố cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản vào năm 1848 chỉ có thể là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Resin skull ornament with communist beret and flowing hair… remind you of anybody?? 

https://victorian-hydro.co.uk/collections/gothic-fantasy/products/revolutionary-puckator

https://victorian-hydro.co.uk/collections/gothic-fantasy/communist

Một trang mạng online rao bán những vật dụng trang trí bằng nhựa để bàn. Về phần vật dụng trang trí là sọ người ( skull ). Thì có riêng phần rao bán sợ người Cộng Sản (SKULLS – COMMUNIST) . Trong phần này đã rao bán một sọ người bằng nhựa đội nón bê-rê màu đỏ với một ngôi sao vàng và ghi chú : Bê Rê Cộng Sản (communist beret). Như vậy; rõ ràng một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế 

Trang mạng chuyên họa hình trang hoàng   đưa ra một hình vẽ cho các poster; bao cell phone; laptop; giỏ xách tay; ly tách.. với đề tựa (tạm dịch):” Biếm hoạ Cộng Hoà Cộng Sản xã hội chủ nghĩa dân chủ Banana với một bàn tay Cộng Sản cầm thức ăn nhẹ là trái chuối “( Socialist Democratic Banana republic communism parody with communist fist holding a banana snekright ) 
Hiển nhiên đây là một tranh biếm hoạ vì ai cũng biết Banana Republic là một công ty chuyên sản xuất quần áo chứ không phải là một quốc gia mang tên Cộng Hoà Chuối. Tuy nhiên. Yếu tố ” Cộng Sản ” trong tranh biếm hoạ dùng để trang trí này không phải là biểu tượng búa liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Y hệt như lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm theo ý định cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về.Ta thấy rõ ràng là nền đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Communist fist with funny pogo parody 

Hình trên là một bàn tay cầm một cái Hot dog trên nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu với ghi chú (taṃ dịch) :” Tranh biếm hoạ với một bàn tay Cộng Sản với cái “pogo” (?) khôi hài.” (Communist fist with funny pogo parody). Cái biểu tượng của Cộng Sản quốc tế trong tranh vẽ này cũng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Điều này cho thấy hoạ sĩ vẽ biếm hoạ này để dán vào cell phone; I pad; trên túi xách…đã biết rất rõ ràng một ngôi sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. 

https://tropico.fandom.com/wiki/Communists_(Tropico_6)

Communism Icon.

Biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-icon-vector-image-1142358704?src=yUD6F_bLC43K-s3Wkxiieg-2-51

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-icon-vector-image-1142358704?src=Nq_eVGIV0Y_sdQW6fKS2FA-6-26

Những logo mang tên “Cộng Sản” (Communist) có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng trong màu đỏ không phải là hình búa liềm mà là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy khác nào xác nhận nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế

http://critique-of-pure-interest.blogspot.com/2012/02/why-marxism-and-christianity-need-each.html

https://me.me/i/sharing-is-for-communists-vhich-let-me-remind-you-be-6436826 https://www.pinterest.com/pin/513973376199492761/

Trong một bài viết có tính cách ca ngợi chủ thuyết Cộng Sản ( Đã bị đào thải!!!) vì có điều luật cũng tương quan với giáo lý Ky-Tô giáo. Có một hình mang tính cách minh hoạ nền đỏ chử vàng :” Chia sẻ cho nhau là dành cho những con người Cộng Sản ” ( Sharing is for Communists). Biểu tưởng cho cái ” Lý tưởng ” cuả chủ thuyết Cộng Sản mà tác giả cho là tương đồng với giáo lý cuả Ky-Tô giáo này là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Y hệt như cờ cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà sau này trở thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn và rất rõ ràng. Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cạnh cong bầu trên nền đỏ là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Man waving a communist flag

Hình trên là một người đang phất lá cờ đỏ sao vàng với ghi chú:”Người đàn ông phất cờ Cộng Sản” (Man waving a communist flag). Trong các từ khóa (Keyworlds) bằng tiếng Thụy Điển trong trang này thì hoàn toàn không thấy chử Vietnam hay Vietnam Flagga /Cờ Cộng Sản Việt Nam . Mà chỉ thấy các từ: Kommunisme (chủ nghĩa cộng sản). Socialisme (Chủ nghĩa xã hội). Sovjetisk ( Liên Bang Xô Viết ); và từ Revolution (Cách mạng ). Do đó. Ta có thể khẳng định một điều là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được trình bày trong trang này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ cái gọi là ” Cách mạng ” tháng 10 Nga của Liên Xô cũ.

Trong trang https://www.bigstockphoto.com/search/communism/?vectors=y

Với từ khóa Cộng Sản (communism) Có những hình ảnh cuả riêng Chủ Nghĩa Cộng Sản (Communism Stock Vectors) . Có những hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và được ghi chú communism icon: Biểu tượng (của) Cộng Sản.

 Cũng trong trong trang https://ru.123rf.com/  của Nga. Trong phần những biểu tượng Cộng Sản (communism icon). Có trình bày rất nhiều hình ảnh một ngôi sao vàng năm cánh trong một hình ảnh nào đó có màu đỏ tương tự như vậy. Và cũng có ghi chú communism icon   ( Biểu tượng Cộng Sản).

Những hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ của cả hai trang này. tuyệt nhiên không hề có hai từ Việt Nam (Cộng Sản Việt Nam). Do đó. Ta có thể khẳng định một điều là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được trình bày trong  hai trang này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ Liên Xô cũ.

Cloud with the red star of communism icon

Đám mây với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://ru.123rf.com/photo_69237477_stock-vector-illustration-of-an-isolated-line-art-cloud-with-the-red-star-of-communism-icon.html

https://www.bigstockphoto.com/image-164777171/stock-vector-isolated-cloud-with-the-red-star-of-communism-icon

isolated hexagonal line art sign with the red star of communism icon.

Hình lục giác với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.gograph.com/clipart/isolated-hexagon-with-the-red-star-of-communism-icon-gg90370274.html

https://www.bigstockphoto.com/image-159502322/stock-vector-isolated-hexagon-with-the-red-star-of-communism-icon

Star with the red star of communism icon

Ngôi sao với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-162425735/stock-vector-isolated-star-with-the-red-star-of-communism-icon

                              Cinema clapper board with the red star of communism icon

                       Bảng phân cảnh điện ảnh có biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-189301282/stock-vector-long-shadow-clapper-board-with-the-red-star-of-communism-icon

https://ru.123rf.com/photo_79509847_illustration-of-a-long-shadow-cinema-clapper-board-with-the-red-star-of-communism-icon.html

                                     Cinema camera with the red star of communism icon

                                 Máy quay phim với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://ru.123rf.com/photo_79509775_stock-vector-illustration-of-a-long-shadow-cinema-camera-with-the-red-star-of-communism-icon.html

Belgium map with the red star of communism icon

Bản đồ nước Bỉ với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-189295867/stock-vector-isolated-belgium-map-with-the-red-star-of-communism-icon

Blood drop with the red star of communism icon

       Giọt máu với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-164774360/stock-vector-isolated-blood-drop-with-the-red-star-of-communism-icon

Virus icon with the red star of communism icon

Con vi trùng với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng.)

https://www.bigstockphoto.com/image-153541322/stock-vector-isolated-virus-icon-with-the-red-star-of-communism-icon

     Communist Labor Party

https://www.facebook.com/communistlaborpartyreds/

https://www.facebook.com/clpeugene/

Trong Facebook hiện nay có đảng “ Lao Động Cộng Sản “ .Với một hình ảnh quen thuộc trong các poster cuả Cộng Sản quốc tế là một bàn tay nắm chặt dơ lên cao. Nhưng không với biểu tượng búa liềm. Mà nằm trong bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. ( Trong https://www.podparadise.com/Podcast/Reviews/1140251641 thì có thêm hai nhánh bông lúa bao ngoài bánh răng cưa để biểu tượng cho giai cấp nông dân)  Đồng thời cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Chắc chắn ngôi sao vàng trên nền đỏ này bắt nguồn từ Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không phải bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Có giống nhau chẳng qua là bà con họ hàng trong hệ thống Xã hội Chủ nghĩa có cùng ông tổ là Liên Xô cũ

Trong trang https://communist.fandom.com/wiki/Communism?li_source=LI&li_medium=wikia-footer-wiki-rec  Một trang mạng chuyên đề cập đến thế giới Cộng Sản. Khi nói về Cộng Sản (Communist). Đã chia thành nhiều phần để trình bày. Trước hết là phần định nghĩa về chủ nghĩa Cộng Sản. Còn phần nội dung (Contents) thì chia ra các tiết mục như Lịch sử (History). Trong phần lich sử thì có giải thích nguyên nhân phát sinh ra ý tưởng Cộng Sản ( communist idealogy ). Trong phần lịch sử này có đề cập đến sự thành hình cuả Liên Bang Xô Viết (The Soviet Union). Tiếp theo sau đó là những phần có đề cập đến chủ nghĩa Mác (Marxism), Chũ nghía Lê-Nin (Leninism), Chủ nghĩa Mao (Maoism). Hiển nhiên. Đây là một trang wiki đề cập đến Cộng Sản Quốc Tế. Nhưng hình để biểu tượng cho trang khi đề cập về chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế này là hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Cho dù những đề mục trong trang wiki này hoàn toàn không đề cập đến Cộng Sản Việt Nam hay nhân vật Hồ chí Minh. Đây là một bằng chứng khá chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế -tương tự như biểu tượng buá liềm – mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Yellow communist star and cross. Metaphor of head of roman catholic church 
https://www.shutterstock.com/image-vect … op7SQ-1-23
    https://www.fotolia.com/id/117725863#

Một hình ảnh mang tính cách giả dụ bao gồm Giáo hội Công Giáo và thế giới Cộng Sản. Gồm một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và một thập giá đỏ giữa ngôi sao vàng với hàng chử “ Yellow communist star and cross “ (Ngôi sao vàng Cộng Sản và thập giá). Hình này chứng tỏ tác giả xác nhận ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản

https://redsolidarity.deviantart.com/

https://redsolidarityblog.wordpress.com/media/red-solidarity-media/

Một thanh niên Cộng Sản người Đan Mạch trong nhóm “ Tinh thần đoàn kết đỏ “ ( Red Solidarity). Chuyên vẽ thiết kế họa đồ. Đã vẽ một biểu tượng “ Cách mạng “ ( Revolutionary Design) là hình một người cầm cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc cao. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

Trong một trang online cuả Trung Cộng. Có in hình bản đồ khu vực Liên Xô cũ và các quốc gia Đông Âu cuả khối XHCN. Tất nhiên các quốc gia Cộng Sản Đông Âu này có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng biểu tượng cuả khối Cộng Sản Đông Âu không phải là búa liềm nhưng là những ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cho mỗi quốc gia trên nền đỏ. Y hệt như loại cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Điều đó chứng tỏ một cách mạnh mẽ là nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Seamless pattern of red flags and gold stars. The concept of revolution, socialism and communism.

https://stock.adobe.com/images/seamless-pattern-of-red-flags-and-gold-stars-the-concept-of-revolution-socialism-and-communism/122170242

https://wallsheaven.com/stickers/seamless-pattern-of-red-flags-and-gold-stars.-the-concept-of-revolution,-socialism-and-communism.-E343681331

https://stock.adobe.com/search?serie_id=169941573

Một hình nền đỏ với một số ngôi sao vàng năm cánh với lời chú thích:”Mô hình liền mạch của cờ đỏ và sao vàng. Khái niệm cách mạng, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(Seamless pattern of red flags and gold stars. The concept of revolution, socialism and communism)

Hình trên đây là một bằng chứng cho thấy nền đỏ sao vàng (Gold) là một ý tưởng của ” Cách mạng”. Của Xã hội chủ nghĩa và cuả Cộng Sản chủ nghĩa. Vì lẽ đó, đương nhiên nền đỏ với ngôi sao vàng năm cánh không thể nào thuộc về truyền thống dân tộc Việt Nam

https://www.smashwords.com/books/view/706038

Một cuốn sách được xuất bản vào năm 2017 có tên : Bản tuyên ngôn Cộng Sản cuả các tín đồ Thiên Chúa Giáo (The Christian Communist Manifesto). Trang bià cuốn sách này có màu đỏ của Cộng Sản. Ở giữa cuốn sách là hình một ngôi sao vàng năm cánh và một hình Thập Tự cuả Thiên Chúa Giáo nhỏ bằng 2 đường kẻ ngang và dọc. Dĩ nhiên. Đã mang nội dung  2 ý nghĩa Cộng Sản và Thiên Chúa Giáo thì hình trang bià cũng phải có đủ 2 biểu tượng cho các nội dung đó. Hình Thập Tự nhỏ tất nhiên là biểu tượng cuả Thiên Chúa Giáo. Biểu tượng còn lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chắc chắn phải là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – Không thể nào là hình cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cho dù giống nhau y hệt – vì lẽ đây là sách nói về ” Tuyên ngôn Cộng Sản /Communist Manifesto “. Thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đó chắc chắn là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

 https://www.versobooks.com/books/1872-t … hypothesis
 https://www.goodreads.com/book/show/732 … hypothesis

Nhà triết gia người Pháp Alain Badiou .Tốt nghiệp môn triết học Mác-xít. Khi viết cuốn sách mang đề tựa “The communist hypothesis “(Gỉả thuyết về chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho hình bià màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình búa liềm. Hiển nhiên – Theo Alain Badiou – ngôi sao vàng trên nền đỏ tượng trưng cho chủ nghĩa Cộng Sản

Khi triết gia Cộng Sản Alain Badiou cùng với Peter Engelmann viết cuốn sách ” Philosophy and the Idea of Communism ” (Triết học và tư tưởng cuả chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho in bìa cuốn sách cũng là màu đỏ cuả chủ nghĩa Cộng Sản; và cũng có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. điêu này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của chủ nghĩa Cộng Sản.

https://www.versobooks.com/series_colle … -communism

Trang www.versobooks.com  trong chương giới thiệu về sách viết về Cộng Sản ( quốc tế ) đã giới thiệu một cuốn sách với tên tựa đề là :” Pocket Communist ” (Túi tiền cuả Cộng Sản) – Hiển nhiên là Cộng Sản quốc Tế. Bìa sách màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Điều này nói lên một ý nghĩa rất rõ ràng : Cũng như búa liềm vàng. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

https://www.worthpoint.com/worthopedia/revolutionary-thought-marx-mao-boxed-465980953

Một bằng chứng chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Là trang bià cuốn sách mang tên :” Cuộc cách mạng tư tưởng từ Marx đến Mao (Revolutionary Thought From Marx to Mao).Hình bìa có lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Tượng trưng cho tiến trình từ Kark Marx đến Mao trạch Đông mà là lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng. Thì nhất định nó phải là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.

The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels (O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels)

https://www.bertrand.pt/livro/o-manifesto-comunista-karl-marx/216406

Cuốn sách ” Bản tuyên ngôn Cộng Sản” cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels ̣(Viết bằng tiếng Bồ đào Nha là O Manifesto Comunista). Có hình bià màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Còn yếu tố Cộng Sản cuả cuốn sách này không phải là hình búa liềm ; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên góc cao – Y hệt như cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc của mặt trận Việt Minh mà sau đó  thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -. Do đó. Nội hình bià cuả cuốn sách này đả khẳng định một điều rất chắc chắn là : Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh – Dù cạnh thẳng hay cạnh cong bầu – Cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Communist Political Systems 

https://www.palgrave.com/br/book/9780333323014

Một cuốn sách mang tựa :” Những hệ thống chính trị Cộng Sản ” (Communist Political Systems ). Cuả 3 đồng tác giả người Tây Phương là Stephen White; John Gardner và George Schopflin..viết về hệ thống chính trị cuả các chính quyền Cộng Sản tại Trung Hoa ( Trung Cộng); Các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ ( The politics of China, Eastern Europe and what was the Soviet Union )… Như vậy; coi như sách này viết về hệ thống chính trị cuả các quốc gia Cộng Sản trên toàn thế giới. Và hình ảnh tại trang bià cuả sách này để biểu tượng cho chủ nghiã Cộng Sản trên toàn thế giới đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chứ không phải hình búa liềm . Hiển nhiên; theo ba tác giả Tây Phương này thì : Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Không thể nào giải thích rằng nền đỏ sao vàng cuả trang bià cuốn sách là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Vì lời chú thích ghi rõ là 3 tác giả viết về nền tảng chính trị Cộng Sản tại Trung Cộng; Đông Âu và Liên Xô..mà không hề nhắc tới tên Cộng Sản Việt Nam.

https://www.amazon.com/Cambridge-Histor … 1316634582

https://www.goodreads.com/book/show/37832230-the-cambridge-history-of-communism

https://books.google.com/books/about/The_Cambridge_History_of_Communism.html?id=UT9GvgAACAAJ

Một cuốn sách do đại học Cambridge xuất bản : “ Lịch sử cuả Cộng Sản “ (History of Communism) do Silvio Pons – một nhà sử học chuyên về các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu trước kia – viết. Nhà xuất bản và tác giả dùng biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ để nói về thế giới Cộng Sản tại Đông Âu trước kia. Như vậy – Cũng như biểu tượng búa liềm – Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://www.goodreads.com/book/show/2068725.A_Short_History_of_Communism

Một sử gia người Anh : Robert Harvey. Đã cho xuất bản một cuốn sách mang tựa : “ Lịch sử ngắn ngủi cuả Cộng Sản “. Và để biểu tượng cho thế giới Cộng Sản. Tác giả đã chọn một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy. Hiển nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản y như biểu tượng buá liềm. Và hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

https://brej.org/yellow_star/

Chân dung bốn lãnh tụ Cộng Sản trên nền đỏ và chữ “Sao Vàng“ (Yellow star) cùng với ngôi sao màu vàng thay cho mẫu tự A. Hiển nhiên nền đỏ với ngôi sao vàng trong hình là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Vì không thể nào mà 4 lãnh tụ Cộng Sản Quốc Tế lại dùng quốc kỳ của Đảng CS VN. Quốc kỳ Cộng Sản VN cũng nền đỏ sao vàng vì thuộc về thế giới Cộng Sản. Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam chẳng qua là sao chép y khuôn 1 loại cờ của Liên Xô từng dùng.

https://www.canstockphoto.com/communist … 57502.html

Trong trang rao bán các loại “ Nón Cộng Sản “ ( Communist Hat Stock Photo) . Có hình một cái nón vải có đính nền đỏ với một ngôi sao vàng ở phứa trên. Coi các từ khóa (Tag) thì thấy các từ : Communist ( Cộng Sản ); Communism ( Chủ nghĩa Cộng Sản ); socialist (xã hội chủ nghĩa ) ; socialism (chủ nghĩa xã hội ); marxist (chủ nghĩa Mác ).Mà hoàn toàn không có từ VietNam hay Communist Vietnamese. Do đó. Cái nón có huy hiệu nền đỏ sao vàng này không thể là nón cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Mà nền đỏ sao vàng này biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản cuả đệ tam quốc tế 

Communism Alarm Clock 
https://www.shutterstock.com/image-phot … hoSQ-28-55

Một cái đồng hồ báo thức với nền đỏ có một ngôi sao vàng với lời chú thích : Đồng hồ báo thức Cộng Sản. Hoàn toàn không thấy đề cập tới hai chử Viet Nam. Như vậy; nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

 октябрьская революция 50 лет (Kỷ niệm) 50 năm “Cách mạng” tháng 10 (Nga)

https://crafta.ua/lots/6537357518-oktyabrskaya-revolyuciya-50-let-lot-2-sht-_9703

Huy hiệu kỷ niệm 50 năm cái gọi là “Cách mạng” tháng 10 Nga có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cuả khối Cộng Sản nói chung và cuả Liên Xô cũ nói riêng.

Moscow, Russia – Mar 24, 2020.: Soviet old badge with the inscription: October –

Moscow, Nga – ngày 24 tháng 3 năm 2020: Huy hiệu cũ của Liên Xô với dòng chữ: Tháng 10

https://www.123rf.com/photo_144086613_moscow-russia-mar-24-2020-soviet-old-badge-with-the-inscription-october.html

Một huy hiệu thời Liên Xô cũ trong nhóm “Huy hiệu chủ nghĩa cộng sản” (Badge communism) được rao bán tại thủ đô Moscow; Nga vào ngày 24/03/2020. Huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với chử tiếng Nga “октябрь” (Tháng Mười). Hiển nhiên có ý nghĩa là : Môt ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một trong những biểu tượng để kỷ niệm cái gọi là “Cách mạng” tháng Mười Nga

The Religious War between CIA and KGB in Latin America

http://lastdayswatchman.blogspot.com/2016/05/the-religious-war-between-cia-and-kgb.html

Trong bài viết :” Trận chiến về tôn giáo giữa CIA và KGB (Tình báo cuả Liên Xô cũ ) tại Châu Mỹ La Tinh” (The Religious War between CIA and KGB in Latin America). Hình ảnh mang tính cách biểu tượng cho bài viết là hình một tu sĩ Công Giáo (Là một tôn giáo phổ biến nhất tại Châu Mỹ La Tinh) cầm Thánh Giá trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Để đối với hình ảnh tôn giáo; thì hình ảnh để tượng trưng cho thế lực tình báo của Cộng Sản Liên Xô cũ là KGB không phải là búa liềm mà là 4 ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy. đối với châu Mỹ La Tinh (Trung Nam Mỹ). Thì ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

  Revolution raised hands up vector

https://www.bigstockphoto.com/image-291251686/stock-vector-revolution-raised-hands-up-vector-illustration-on-dark-background

https://www.freepik.com/premium-vector/revolution-raised-hands-up-vector_4209060.htm?awc=18677_1597211080_a44b5b2f31a3efcd0b1c47b6855fb7ae

https://www.freepik.com/premium-vector/revolution-raised-hands-up-vector_4209060.htm?awc=18677_1597211141_7cdc998895b62045df092a0fed763502

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/communist?awc=18677_1597211166_80dd127c2a07faf82b633648c7786740

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/communist?awc=18677_1597211239_a288c7e0bcabcd6d8b766b141eddc2be

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/revolution-raised-hands-up-on-dark-vector-24492135

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/revolution-raised-hands-up-on-dark-vector-24491909

Trong trang:” 100 hoạ đồ Cộng Sản ” (100 Communist Graphics). Có một hoạ đồ vẽ 5 cánh tay – Được tô màu đỏ của Cộng Sản quốc tế – Nắm chặt lại và giơ lên cao với chú thích: “Những bàn tay cách mạng giơ cao” (Revolution raised hands up vector). Tất nhiên đây là một hoạ đồ cuả Cộng Sản quốc tế. Và biểu tượng Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trong nằm bàn tay giữa và to nhất mang màu đỏ. Như vậy; cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ


A statues holds a sausage and a Communist flag during student demonstrations at the University of Paris. In May of 1968, Paris was shaken by student demonstrations, later joined by workers. | Location: University of Paris, Paris, France.

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/statues-holds-a-sausage-and-a-communist-flag-during-student-news-photo/524204798
http://media.gettyimages.com/photos/sta … d524204798

.Trong cuộc biểu tình cuả sinh viên Đại học Paris năm 1968 . Họ đã treo lên một bức tượng một cái xúc xích ( Có lẽ muốn nhắc chính quyền phải lo cho dân ăn no). Và cũng treo một lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và được ghi chú là cờ Cộng Sản – Communist flag – chứ không phải quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản VN- . Điều này chứng tỏ cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế. Trước khi thành quốc kỳ riêng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

Những hình dưới đây là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng không hề được ghi chú ”Vietnam Flag” nhưng chỉ nói: Dấu hiệu của Cộng Sản với màu đỏ và vàng (Communist sign with red and yellow colors)

Communist sign with red and yellow colors

( http://www.gograph.com/illustration/communist-sign-with-red-and-yellow-colors-gg84603378.html )


Communist sign with red and yellow vivid colors
http://www.123rf.com/search.php?word=so … p=53081965

https://www.canstockphoto.com/communist-sign-with-red-and-yellow-34962449.html


Grunge cracked Communist sign with red and yellow vivid colors
http://www.123rf.com/search.php?word=so … p=54350410

https://stock.adobe.com/images/grunge-cracked-communist-sign-with-red-and-yellow-colors/106585662

Communist sign with red and yellow colors

https://www.shutterstock.com/da/image-illustration/communist-sign-red-yellow-colors-421184107

http://store.vectorvault.com/products/V … -Icon.html

Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên đây được ghi chú là biểu tượng của Cộng Sản  ( Vector Communist Star Icon ) ; tất nhiên xuất phát từ Liên Xô. Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt chẳng qua là sao chép .

https://www.redbubble.com/i/tote-bag/Communist-Yellow-Star-by-SovietStuff/28323616.PJQVX
Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tươi trên đây được chú thích là “Ngôi sao vàng của Cộng Sản” – Communist yellowStar – ( = Ngôi sao cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô). Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt là do rập khuôn từ cờ Cộng Sản Quốc Tế.

Winter Warm Beanie Communist Star Red Hip Hop Knitted Hat

Một nón len màu đỏ có một ngôi sao vàng được ghi chú rõ ràng:”Ngôi sao Cộng Sản nón len đỏ” (Communist Star Red …..Knitted Hat). Chỉ thấy nói là Ngôi sao Cộng Sản/Communist star mà không hề đề cập tới hai chử Vietnamese Flag. Do đó; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả nón len này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Communism Puns (PIO)

https://drawception.com/game/TyL7zQH16A/communism-puns-pio/

Trong trang “Vẽ vời” (Drawception). Có link “Trò chơi chữ Cộng Sản” (Communism Puns). Trong đó có một tranh vẽ một lá cờ (Đương nhiên là cờ cuả Cộng Sản). Nền đỏ sao vàng trên góc cao. Đương nhiên; hoạ sĩ đã cho chúng ta biết cờ đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế.

Islam and Marxism, a Reappraisal

https://crcs.ugm.ac.id/wed-forum-poster-feb-2017-may-2018/wednesday-forum-poster-islam-and-marxism-a-reappraisal/embed/#?secret=9S63L8fdeS

https://crcs.ugm.ac.id/wed-forum-poster-feb-2017-may-2018/wednesday-forum-poster-islam-and-marxism-a-reappraisal/embed/#?secret=9S63L8fdeS

Wed FORUM: Islam and Marxism, a Reappraisal

Trong trang mạng cuả một “Diễn Đàn vào ngày Thứ Tư ( Wednesday Forum) cuả một trường đại học Hồi Giáo GADJAH MADA tại thành phố Yogyakarta Nam Dương. Có một đề tài được mang ra thảo luận là : Sự tái thẩm định về Hồi Giáo và chủ nghĩa Mác (Islam and Marxism, a Reappraisal ). Nền cuả Poster này mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với hình ông tổ Cộng Sản Karl Marx nhìn ngang với một ngôi sao năm cánh màu vàng thật lớn trên mái tóc nền đỏ. Phần còn lại cuả vòng tròn chứa hình mặt Karl Marx thì giống như hình trăng lưỡi liềm là một biểu  tượng quen thuộc cuả Hồi Gíao. (Biểu tượng cuả Hồi Giáo là trăng lưỡi liềm và ngôi sao. Do đó; giữa Hồi Giáo và Cộng Sản có một biểu tượng chung là ngôi sao). Như vậy. Nội cái poster này không đã gián tiếp cho thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. 

Trump Communist Propaganda Red 

https://www.redbubble.com/people/doubletakeproj/works/25582915-trump-communist-propaganda-red

Một hoạ sĩ vẽ một poster mang tên :Trump Communist Propaganda Red ( Tạm dịch : Tranh tuyên truyền cuả Cộng Sản đỏ về Trump). Phía dưới tranh tuyên truyền này có hàng chử bằng tiếng Anh – có  mẫu tự E và N bị ghi ngược – :” All Within the State. Nothing outsite the state. Nothing against the state”. 
Biểu tượng cho ý nghĩa Cộng Sản trong tranh tuyên truyền này là 4 lãnh tụ : 2 là lãnh tụ 2 quốc gia Cộng Sản là Kim Jong Un (Bắc Hàn), Mao trạch Đông ( Trung Cộng). Một là lãnh tụ cuả một quốc gia từng là Cộng Sản là Putin ( Nga bây giờ; trước kia là Liên Xô ); và Titô (Lãnh tụ Nam Tư cũ; thộc Cộng Sản đệ tứ quốc tế ). 
Ngoài 4 lãnh tụ cuả các quốc gia Cộng Sản trên. Còn có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng với các phi cơ bay túa ra từ ngôi sao vàng đó. Không cần biết hoạ sĩ muốn nói lên điều gì trong tranh tuyên tuyên truyền này. Chỉ cần biết chắc chắn một điều . Hoạ sĩ Tây phương đó đã biết rất rõ rằng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không nhất thiết phải là biểu tượng búa liềm.

Communist Crunch T-Shirt

Một công ty chuyên trang trí (Design) có rao bán áo T- Shirt; gối; tách..với hình trang trí LêNin trước một dĩa thức ăn mà trên đó chỉ có những mẫu vật nhỏ là búa và liềm – Chắc hẳn là bằng kim loại – Với hàng chử phía trên mang tính mỉa mai :” Communist Crunch” ( Món ăn dòn cuả Cộng Sản). Có rất nhiều màu  khác nhau. nhưng hình Lê Nin và dĩa thức ăn có chứa búa liềm luôn nằm trong một khung màu đỏ cuả Công Sản quốc tế cùng với mmột ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; Cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ cuả Lê Nin.

Comrade crunch

Hộp chứa cereal (Ngũ cốc) mang tên :”Comrade Crunch” (Món ăn dòn của đồng chí). Hộp mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Phía cạnh hộp ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hàng chử bên trong ngôi sao :” Dung tích Cộng Sản mới ” (New Communist-size portions). Được xác nhận là thức ăn cuả Cộng Sản của ” Đồng chí ” do tây phương sản xuất – Không phải do Cộng Sản Việt Nam – mà có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả vỏ hộp. Thì tất nhiên nêǹ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

  Communist People’s Party of Kazakhstan

http://www.matritca.kz/topnews/25577-kommunisticheskaya-partiya-oficialno-likvidirovana-v-kazahstane.html

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-kommunistyi-smenili-simvoliku-242284/

Symbol của đảng Cộng Sản Kazakhstan – Một tiểu bang cuả Liên Xô khi trước – Là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tựơng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Một miếng vải hình chử nhật được thêu hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Được trình bày với hàng chử Tây Ban nha:”PARCHE BORDADO TELA – PACHE COMUNISTA CON ESTRELLA DORADA: Parche Comunista con Estrella Dorada de cinco puntas. Parche bordando. Colores rojo intenso y bordado en hilo amarillo dorado. Buen acabado” . Tạm dịch: MỘT MIẾNG VẢI THÊU – MIẾNG VẢI (MÀU ĐỎ) CỘNG SẢN VỚI NGÔI SAO VÀNG. Miếng vải (có màu đỏ) Cộng Sản với ngôi sao vàng năm cánh. Vải thêu. Màu đỏ đậm và thêu bằng chỉ màu vàng.

Không thấy nói đó là cờ cuả Cộng Sản Việt Nam. Chỉ thấy nói là ” Miếng vải Cộng Sản ” (Parche Comunista). Do đó ta có thể kết luận : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://picsart.com/i/sticker-colorful-colorsplash-trotskyism-marxism-leninism-242255748032212

Trong một trang mạng tạo ra các sticker. Một member có nickname là ” Đồng chí Baklazhan” (Comrade Baklazhan). Chắc chắn anh ta là một người còn có cảm tình với Cộng Sản vì cái logo biểu tượng cho anh ta (Cover photo) là chân dung ông tổ Cộng Sản Karl Mark. Anh ta tạo ra một sticker “Thần chết Cộng Sản” đi tiêu diệt “Giai cấp thống trị”. Trên cái lưỡi hái có nhuốm máu cuả tên Thần Chết Cộng Sản này có hàng chử “Chiến tranh giai cấp” (Class war). Phía dưới cái áo choàng có màu  đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hình búa liềm có 2 hàng chử: ” Đường lối khuynh tả cũ được thay mới ?? (The new old left). Và:”Đập tan giai cấp thống trị” (smash the ruling class). Nhưng cùng với biểu tượng búa liềm trước áo choàng đỏ. phần nón phía trên cuả tên Thần Chết Cộng Sản này là một ngôi sao vàng năm cánh. Tuy hình vẽ mang tính cách tưởng tượng. Nhưng nó cũng nói lên một ý nghĩa : Cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản. 

  Communism should be as demonised as Nazism (rightly) is 

http://con4lib.com/communism-should-be-as-demonised-as-nazism-rightly-is/ http://lastpoint.gr/akroaristera-kai-tromokratia/

Một trang mạng chống Cộng Sản đã có một bài viết với đề tựa : “Communism should be as demonised as Nazism (rightly) is ” [ Chủ nghĩa Cộng Sản nên bị coi như là qủy như chủ nghĩa Phát Xít (Đúng là như ) vậy] 
Biểu tượng cho Chủ nghĩa Cộng Sản trong hình minh hoạ là một hình ảnh rất quen thuộc trong các poster tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản. Là có một bàn tay nắm chặt giơ lên cao- Tượng trưng cho bàn tay cuả giai cấp công nhân – Nhưng biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản không phải là hình búa liềm mà lại là hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy tác giả Tây Phương cuả bài viết chống Cộng Sản này đã khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản (Communism).Vì không có lý do gì mà tác giả Tây phương này so sánh chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Phát Xít mà lại dùng riêng lá quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam làm hình minh họa cho được.


 [t1]

%d bloggers like this: