BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ TÀN QUÂN CỘNG SẢN QUỐC TẾ (2)

Cờ đỏ sao vàng thời kỳ đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Marxist Burkland. Tồn tại từ ngày 9 tháng 7 năm 2011 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018. Trên danh nghĩa cam kết trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và chống chủ nghĩa đế quốc. Nó là một quốc gia rất nhỏContinue reading “BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ TÀN QUÂN CỘNG SẢN QUỐC TẾ (2)”

LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (1)

Đảng Cộng Sản Indonesia thành lập vào năm 1914 với đảng kỳ búa liềm vàng trên góc cao cuả nền cờ đỏ ̣(Y như đảng kỳ cuả Trung Cộng). Và phù hiệu là ngôi sao năm cánh màu đỏ – là hai biểu tượng phổ biến nhất cuả Cộng Sản quốc tế – Đến nămContinue reading “LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (1)”

LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (2)

KSBSI: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia / Liên đoàn các Công đoàn Thịnh vượng Indonesia https://www.facebook.com/PANSERKSBSI/ Một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên :” Liên đoàn các Công đoàn Thịnh vượng Indonesia” (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Viết tắt là KSBSI). Dùng logo nền đỏ của Cộng Sản quốc tế. Và vìContinue reading “LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (2)”

NỀN ĐỎ SAO VÀNG BIỂU TƯỢNG CUẢ GIÁO PHÁI THỜ QỦY SATAN

Tổ chức ” Cửu Bình” của Pháp Luân Công Trung Hoa tố cáo ông tổ Cộng Sản là Karl Marx là một tín đồ cuả giáo phái thờ Satan ( http://nguoikechuyenthat.blogspot.com/  ). Đã có rất nhiều sách vở và chứng từ để chứng minh rằng Marx là một tín đồ cuả Satan giáo (Satanist Church).Continue reading “NỀN ĐỎ SAO VÀNG BIỂU TƯỢNG CUẢ GIÁO PHÁI THỜ QỦY SATAN”

HÀNH TRÌNH CỜ ĐỎ SAO VÀNG TỪ LIÊN XÔ TỚI NAM KỲ KHỞI NGHĨA VÀ MẶT TRẬN VIỆT MINH

Bài này có tính cách tóm tắt lại toàn bộ hành trình của lá cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Quốc Tế từ khi là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ; cho tới khi thành Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua lời nhắn nhủ của Trần Phú. Cho tới khi quaContinue reading “HÀNH TRÌNH CỜ ĐỎ SAO VÀNG TỪ LIÊN XÔ TỚI NAM KỲ KHỞI NGHĨA VÀ MẶT TRẬN VIỆT MINH”

NHỮNG LOẠI CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÁC

https://new.qq.com/omn/20210404/20210404A08ECE00.html http://www.xinhuanet.com/politics/2021-05/12/c_1127438527.htm https://agzy.youth.cn/qsnag/zxbd/202104/t20210429_12901656.htm Trên là nền đỏ sao vàng của tượng đài “Liệt sĩ” tên Lee Denggui (李登贵) thuộc lực lượng Công An võ trang của Trung Cộng ngày hôm nay. Như vậy; cũng giống y như Liên Xô cũ. Là không phải chỉ có quân đội Trung Cộng. Mà cả lực lượng  Công AnContinue reading “NHỮNG LOẠI CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÁC”