NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ HUY HIỆU, QUÂN KỲ CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ CŨ (3)

Monument To The Fallen Soldiers Of The Red Army. Đài tưởng niệm những người lính nằm xuống của Hồng quân https://www.featurepics.com/online/Monument-Fallen-Soldiers-2971488.aspx https://www.featurepics.com/online/Monument-Soldiers-2700828.aspx Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong cuả quân đội Liên Xô cũ có biểu tượng một ngôi sao vàng đính trên những lá cờ đỏ. Đó chính là một trong những biểuContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ HUY HIỆU, QUÂN KỲ CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ CŨ (3)”

BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐƯỢC TRÌNH BÀY CHUNG VỚI NHAU CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI

Đảng kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam là hình búa liềm vàng trên nền đỏ. Ai cũng biết búa liềm là một biểu tượng chính của Cộng Sản Đệ Tam quốc tế phát xuẩt từ Liên Xô cũ tượng trưng cho hai giai cấp Công Nông. Và tất cả các đảng Cộng Sản cũngContinue reading “BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐƯỢC TRÌNH BÀY CHUNG VỚI NHAU CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI”

PHÂN TÍCH SỰ THÀNH HÌNH QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM CỜ ĐỎ SAO VÀNG QUA 4 GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU

Trong các bài viết về lịch sử quốc kỳ của CS VN .Ta thấy cũng là lá cờ đỏ sao vàng nhưng có đến 4 giai đoạn khác nhau: GIAI ĐOẠN 1/ Cờ đỏ sao vàng do Trần Phú đem từ Liên Xô về nước GIAI ĐOẠN 2/ “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản ViệtContinue reading “PHÂN TÍCH SỰ THÀNH HÌNH QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM CỜ ĐỎ SAO VÀNG QUA 4 GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU”

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA HÌNH BUÁ LIỀM CUẢ LIÊN XÔ CŨ

Trước hết xin coi lại hình dáng của lá cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đầu thập niên 1930: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/976074/co-do-sao-vang-sang-tuong-lai https://baoquankhu7.vn/nhung-bieu-trung-dac-biet-cua-nuoc-viet-nam-1609360950-009985s37510gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1 “Từ năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàngContinue reading “CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA HÌNH BUÁ LIỀM CUẢ LIÊN XÔ CŨ”

CỜ ĐỎ SAO VÀNG THỜI KỲ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA

– Năm 1921. Đảng Cộng Sản cuả Trung Cộng được thành lập-Năm 1922 . Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng được thành lập với Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm ở góc trên bên trái trong một vòng tròn viền vàng. Đoàn kỳ Đoàn Thanh niên Cộng SảnContinue reading “CỜ ĐỎ SAO VÀNG THỜI KỲ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA”

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ TRUNG CỘNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA BUÁ LIỀM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG GUTIAN

Vào ngày 28/ 12/1929 đảng Cộng Sản Trung Hoa họp đaị hội đảng lần thứ 9 của đạo quân thứ tư (was the 9th meeting of the 4th Red Army) tại một lớp học cuả thành phố Gutian (Cổ Điển) thuộc thị trấn Shanggang (Thượng Hàng), thành phố Long Nham (LongYan). Về phía tây namContinue reading “ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ TRUNG CỘNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA BUÁ LIỀM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG GUTIAN”

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ LỘNG HÌNH BÚA LIỀM CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẬP NIÊN 1930

Coi lại lịch sử cờ đỏ sao vàng, Thì giai đoạn 2 được đảng Cộng Sản Việt Nam ghi rõ : “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng nămContinue reading “CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ LỘNG HÌNH BÚA LIỀM CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẬP NIÊN 1930”

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG THỜI VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

Cũng vì mục đích chứng tỏ có một loại cờ trực hệ với cờ mặt trận Việt Minh mà sau này thành Quốc Kỳ Cộng Sản VN thời kỳ đầu có nền đỏ sao vàng cạnh bầu đã từng được Hồng Quân Trung Cộng dùng thời kỳ nội chiến  Quốc Cộng Trung Hoa – TrongContinue reading “ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG THỜI VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH”

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (1)

Khi Hồng Quân Trung Cộng tới Thành phố Diên An (Yan’an) , phía Tây bắc tỉnh Thiểm Tây  ( Shaanxi province ) Trung Hoa vào tháng 10/1935 sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh . Mao đặt bản doanh tại đây. Và Diên An coi như một An toàn khu /Thủ đô của Cộng Sản TrungContinue reading “ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (1)”

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (2)

A man poses for photography at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province, southwest China.  ( http://www.alamy.com/stock-photo-sichua … 96710.html )  Sichuan, China. 29th May, 2015. A narrator intoduces information to travelers at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province https://www.alamy.com/stock-photo-sichuan-china-29th-may-2015-a-narrator-intoduces-information-to-travelers-83196704.html BứcContinue reading “ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (2)”