LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (1)

Đảng Cộng Sản Indonesia thành lập vào năm 1914 với đảng kỳ búa liềm vàng trên góc cao cuả nền cờ đỏ ̣(Y như đảng kỳ cuả Trung Cộng). Và phù hiệu là ngôi sao năm cánh màu đỏ – là hai biểu tượng phổ biến nhất cuả Cộng Sản quốc tế – Đến năm 1966 thì đảng Cộng Sản Indonesia bị chính phủ Hồi Giáo Indonesia cấm hoạt động ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Indonesia). Cuộc tàn sát đẫm máu các đảng viên Cộng Sản Indonesia do quân đội và dân quân Hồi Giáo Indonesia thực hiện vào những năm 1965-1966. Con số đảng viên Cộng Sản và những cảm tình viên Cộng Sản bị giết chết từ 500.000 đến 3 triệu người khiến cho đảng Cộng Sản Indonesia hoàn toàn ngưng hoạt động.

Trong trang web https://www.trevorloudon.com/2006/07/new-indonesian-crypto-communist-party-formed/  có tựa đề:”New Indonesian Crypto Communist Party Formed”. Tạm dịch : ” Đảng Cộng sản trung kiên mới của Indonesia được thành lập”. Logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia muốn ngóc đầu trở lại này có hình một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Chắc hẳn đảng tàn quân Cộng Sản Indonesia này không dám dùng biểu tượng buá liềm khi xưa cuả đảng Cộng Sản Indonesia (1914-1966) vì đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán – Cho nên chỉ dùng một biểu tượng phụ khác cuả Cộng Sản quốc tế là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Bù lại; có 1/2 bánh  răng cưa để tượng trưng cho giai cấp công nhân. Logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này mang tên Partai Rakyat Demokratik (Đảng Dân Chủ Nhân Dân; viết tắt là PRD)


Partai Rakyat Demokratik PRD (Đảng dân chủ Nhân Dân)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Logo_partai_rakyat_demokratik.svg&filetimestamp=20150615130219& 
http://prdjatim.blogspot.com/2015/05/lambang-logo-partai-rakyat-demokratik.html

Cũng như trang web bằng tiếng Anh đề cập đến những đảng Cộng Sản mới trung kiên của Indonesia này. Trong trang Web bằng tiếng Anh khác https://www.trevorloudon.com/2006/08/indonesian-crypto-communist-party-launched/  có tựa đề : “Indonesian Crypto Communist Party Launched” Tạm dịch : “Sự ra mắt Đảng Cộng sản trung kiên Indonesia “. Cũng có giới thiệu nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia chính mang tên Partai Rakyat Demokratik ( PRD Đảng Dân Chủ Nhân Dân/People’s Democratic Party)
Và cả 2 trang web đó có đề cập đến  các nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia khác cũng cuả Indonesia muốn ngóc đầu hoạt động trở lại  . 

ĐẶC ĐIỂM CUẢ NHỮNG NHÓM TÀN QUÂN INDONESIA NUÔI ẢO VỌNG MUỐN NGOI ĐẦU HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI NÀY HẦU NHƯ CHỈ DÙNG LOGO NỀN ĐỎ VỚI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH. CÓ LẼ BỌN CHÚNG MUỐN TRÁNH NÉ BIỂU TƯỢNG BUÁ LIỀM VÀ̉  NGÔI SAO ĐỎ – LÀ CÁC BIỂU TƯỢNG PHỔ THÔNG NHẤT CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ CŨNG NHƯ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN INDONESIA TRƯỚC KIA – VÌ ĐÃ BỊ NHÂN DÂN THẾ GIỚI NÓI CHUNG VÀ NHÂN DÂN HỒI GIÁO INDONESIA NÓI RIÊNG LÊN ÁN.
DỰA VÀO CÁC LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA NÀY. CHÚNG TA CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN : NỀN ĐỎ VỚI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ – CHO DÙ NÓ KHÔNG PHỔ BIẾN BÀNG BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM HAY NGÔI SAO NĂM CÁNH MÀU ĐỎ – DO ĐÓ NỀN ĐỎ SAO VÀNG HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. VÌ KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ MÀ LÝ GIẢI RẰNG CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA NÀY LẠI DÙNG QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO ẢO VỌNG KHÔI PHỤC LẠI ĐẢNG CỘNG SẢN INDONESIA CUẢ HỌ CHO ĐƯỢC.Như vậy qúa rõ ràng : Nền đỏ sao vàng là sản phẩm của Cộng Sản quốc tế. Được nhiều tổ chức Cộng Sản trên thế giới dùng làm cờ; logo…Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND/Hội sinh viên quốc gia vì dân chủ

http://media.alkhairaat.id/lmnd-bisnis-bahan-kimia-dan-petasan-perlu-tindakan-hukum/

Hình trên là logo cuả Hội sinh viên quốc gia vì dân chủ (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Indonesia. Chính xác hơn là Liên đoàn sinh viên quốc gia vì dân chủ Đông Lombok ( Liga mahasiswa nasional untuk demokrasi lombok timur http://elemndlotim.blogspot.com/2018/11/liga-mahasiswa-nasional-untuk-demokrasi.html ) Trong trang này. ta có thể đọc được hàng chử chứng tỏ tổ chức này đi theo đường lối cuả Mark Engles :”Các tác phẩm của Marx và Engels (1883) Phép biện chứng bởi Friedrich Engels (Phát triển bản chất chung của phép biện chứng là kiến thức về các mối liên kết, trái ngược với siêu hình học.)”[Karya-karya Marx dan Engels (1883) Dialektika oleh Friedrich Engels (Mengembangkan sifat umum dialektika sebagai ilmu-pengetahuan mengenai antarketerkaitan-antarketerkaitan (inter-connections), berlawanan dengan metafisika.)]

Do đó ta thấy nhóm này là tàn quân Cộng Sản Indonesia. Mà logo cuả chúng lại là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là chính. Thế cho nên ta có thể có một kết luận chắc chắn : Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không phải cuả riêng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Đã được nhiều tổ chức; quân đội Cộng Sản trên thế giới dùng tới. Nhóm  tàn quân Cộng Sản Indonesia này không dùng biểu tượng búa liềm nữa cho dù đảng kỳ trước kia cuả Cộng Sản Nam Dương khi thành lập năm 1914 vẫn có buá liềm vàng trên nền đỏ. Chắc hẳn là do búa liềm đã bị nhân dân thế giới nói chung căm ghét và bị chính phủ Hồi Giáo Indonesia nói riêng cấm hoạt động từ năm 1966 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Indonesia ) Để bù lại, trên logo này có một phần hình bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân

Central Gerakan Mahasiswa Demokratik CGMD/Phong trào sinh viên dân chủ trung ương
https://www.facebook.com/2474669699231990/posts/ini-adalah-akun-resmi-cgmd-central-gerakan-mahasiswa-demokratik-kota-ternate-tuj/2474908205874806/

https://www.facebook.com/CGMD-kota-tobelo-2220794591506210/

Logo của Phong trào sinh viên dân chủ trung ương (Indonesia )/Central Gerakan Mahasiswa Demokratik. Viết tắt là CGMD có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Ngoại trừ hàng chử ra thì logo này y như quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng trong bài https://www.trevorloudon.com/2006/07/ne … ty-formed/ thì xác nhận đây là một bộ phận trung kiên cuả Cộng Sản mới Indonesia (New Indonesian Crypto Communist Party Formed). Cho nên logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản này mô phỏng theo biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế. Có giống cờ cuả đảng Cộng Sản Việt nam không phải do bắt chước, mà là có bà con trong họ hàng cuả Mác Lê-Nin


Gerakan Mahasiswa Talaud GMT Phong Trào Sinh Viên Talaud
http://bitunuris.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Gerakan-Mahasiswa-Talaud-1434646573525153/
https://www.facebook.com/riwanrapitan95/

Logo của Phong Trào Sinh Viên Talaud/Gerakan Mahasiswa Talaud  cũng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Phía dưới là cuốn sách tượng trưng cho thành phần sinh viên trí thức. Vì né tránh biểu tượng buá liềm vì đã bị nhân loại căm ghét và lên án. Logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản trí thức Indonesia này cho ngôi sao vàng nằm giữa bánh răng cưa – Một biểu tượng cho giai cấp công nhân mà Cộng Sản quốc tế khi trước cũng thỉnh thoảng dùng- Tuy không phổ biến bằng cây búa – ( https://www.shutterstock.com/image-vector/sickle-hammer-red-star-on-background-1021467703  https://crg2165.fandom.com/wiki/New_Danzig_Pact). Trong bài này không đếm xỉa gì tới quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Chứng tỏ logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia FSPBI/Liên Đoàn Đấu Tranh Lao Động Indonesia

https://makassar.tribunnews.com/2016/12/15/besok-serikat-pekerja-kongres-di-blki-makassar

https://www.facebook.com/pg/EksprovFspbiSultra/about/

https://eknasfspbi.wordpress.com/2014/10/25/profil-fspbi/

Logo cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên Liên Đoàn Đấu Tranh Lao Động Indonesia/Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia; viết tắt là FSPBI . Có một ngôi sao vàng năm cánh trong bánh răng cưa tiêu biểu cho giai cấp công nhân vì nhóm tàn quân Cộng Sản này tránh dùng biểu tượng buá trong nhóm buá liềm. Nhóm tàn quân Cộng Sản Công Đoàn Đấu Tranh Lao Động Indonesia/Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) cũng dùng logo y hệt như vậy ( http://fspbivale.blogspot.com/2015/11/tujuan-blog-spbi-pt-vale.html  )

 Serikat Petani Karawang SEPETAK/Hội Nông dân Karawang

https://bumirakyat.wordpress.com/tag/serikat-petani-karawang/

http://taniprogresif.blogspot.com/2012/09/persiapan-hari-tani-nasional-serikat.html

https://www.facebook.com/sepetak.org/

Logo của một nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia khác mang tên Serikat Petani Karawang (SEPETAK)/ Hôi Nông Dân KaraWang cũng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Có thêm một bàn tay cầm bó lúa tiêu biểu cho giai cấp nông dân – Chắc hẳn là né tránh hình cái liềm trong nhóm buá liềm vì đã bị nhân dân thế giới vất vào sọt rác – Vì ngôi sao vàng năm cánh nằm tên góc cao của logo cho nên nó không giống hẳn quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. nhưng logo này giống y như cờ chiến thắng Đức Quốc Xã cuả Liên Xô cũ (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_Victory_Commemorative_Flag.svg  ). Do đó. nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này noi theo khuôn mẫu cuả một loại cờ cuả Liên Xô cũ.

FBTPI: Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia

Liên đoàn công nhân vận tải cảng Indonesia

Thêm một tổ chức tàn quân Cộng Sản tại Indonesia dùng logo nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản quốc tế vì né tránh biểu tượng buá liềm đã bị cấm đoán tại Indonesia. Bù lại trên logo có một vòng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Đó là tổ chức Liên đoàn công nhân vận tải cảng Indonesia ( Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia. Viết tắt là  FBTPI )

SBTPI: Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia / Công đoàn vận tải đấu tranh Indonesia

https://www.facebook.com/Serikat-Buruh-Transportasi-Perjuangan-Indonesia-281936891987755/

https://sbtpi.wordpress.com/

Liên minh công nhân vận tải Indonesia /Indonesian Struggle Transportation Workers Union ( Tiếng Indonesia Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia. Viết tắt là SBTPI). Đã được giới thiệu là một bộ phận cuả “Đảng Cộng sản trung kiên mới của Indonesia” trong https://www.trevorloudon.com/2006/07/new-indonesian-crypto-communist-party-formed/ . Do đó logo nền đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này chắc chắn là sao chép mẫu mã của Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ chứ không phải bắt chước quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì trong bài viết về nhóm Cộng Sản mới cuả Indonesia hoàn toàn không nhắc đến hai chử Việt Nam. Và vì cũng tránh né biểu tượng búa liềm đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán. Cho nên tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này cũng dùng một biểu tượng khác mà ít ai ngờ nó cũng là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Ở giữa ngôi sao vàng năm cánh là chiếc xe vận tải. ½ vòng tròn là bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Còn nửa vòng tròn còn lại là sợi giây xích; có lẽ tượng trưng cho ngành công nghiệp. Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống vì cùng là bà con trong dòng họ Cộng Sản đệ tam quốc tế

SBAI:Serikat Buruh Aneka Industri / Công Đoàn các ngành công nghiệp

Thêm một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia tránh né biểu tượng búa liềm đã bị lên án; và dùng một biểu tượng Cộng Sản quốc tế khác chưa bị lên án và cấm chỉ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó là tổ chức tàn quân Cộng Sản mang tên:” Công Đoàn các ngành công nghiệp”( Serikat Buruh Aneka Industri. Viết tắt là SBAI). Có hai bàn tay nâng ngôi sao vàng năm cánh. Và một vòng tròn bao quanh chia làm hai. ½ là bánh xe răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Và ½ còn lại là sợi xích tượng trưng cho các ngành công nghiệp

SBDP: Serikat Buruh Depo Dan Pergudangan / Công đoàn Kho vận

Công đoàn Ký gởi và lưu kho cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia (Serikat Buruh Depo Dan Pergudangan. Viết tắt là SBDP) cũng dùng logo nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh cũng cuả Cộng Sản quốc tế để trốn tránh biểu tượng buá liềm đã bị cấm đoán tại Indonesia. Giữa ngôi sao vàng là chiếc xe nâng hàng (Forklift). Và cũng có hai nửa vàng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân và sợi xích tượng trưng cho các ngành công nghiệp.

SBPN: Serikat Buruh Pelabuhan Nusantara / Công đoàn bến cảng Nusantara

Công đoàn bến cảng Nusantara (Serikat Buruh Pelabuhan Nusantara.Viết tắt là SBPN). Một tổ chức của tàn quân cuả Cộng Sản Indonesia. Cũng dùng một logo mà ít có người biết là cuả Cộng sản quốc tế ; và cũng ít bị mang tiếng và bị cấm đoán là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Giữa ngôi sao là một cái mỏ neo tượng trưng cho bến cảng. Chung quanh có ½ vòng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Còn ½ vòng tròng còn lại là sợi xích tượng trưng cho các ngàng công nghiệp. Tất nhiên logo mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế.

Persatuan Politik Rakyat Miskin PPRM/Liên minh chính trị nhân dân nghèo

http://fppks.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

http://fppks.blogspot.com/2012/04/persatuan-politik-rakyat-miskin-diy.html

Nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên Liên minh chính trị nhân dân nghèo/Persatuan Politik Rakyat Miskin ; viết tắt là PPRM . Có hình mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh trên cao. Nhưng không thể nào nói nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia vay mượn hình quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cho Logo cuả họ. Vì trong toàn bộ bài viết hoàn toàn không nhắc đến hai từ ngữ Việt Nam. Hơn nữa. Trong logo có hai hình mang tính cách của Cộng Sản quốc tế mà các logo cuả Liên Xô cũ trước kia vẫn thường dùng. Đó là bàn tay nắm chặt; giơ lên cao tượng trưng cho cái gọi là ” Sự kiên quyết ” cuả giai cấp công nhân; thứ hai là vòng tròn răng cưa cũng tượng trưng cho giai cấp công nhân thay cho hình buá trong cặp búa liềm. Vì các nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này tránh né biểu tượng buá liềm mà đảng Cộng Sản Indonesia từng đã xử dụng trước kia; nay đã đã bị cấm đoán.

Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia PPRI/Trung tâm kháng chiến nhân dân Indonesia

https://bumirakyat.wordpress.com/tag/ppri/

http://ppriportal.blogspot.com/p/blog-page_24.html

Một logo mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản quốc tế nằm giữa hình. Phía mũi nhọn trên cao cuả ngôi sao vàng năm cánh là một bàn tay nắm chắt giơ lên cao theo đúng cách cuả bàn tay ” Kiên quyết” đấu tranh cuả giai cấp công nhân trong những logo cuả Liên Xô cũ . Lại càng có lý do để khẳng định logo nền đỏ sao vàng này là cuả tàn quân Cộng Sản indonesia với tuyên ngôn trong http://ppriportal.blogspot.com/p/blog-page_24.html “Trung tâm Kháng chiến Nhân dân Indonesia (PPRI) là một liên minh của các tổ chức dân chủ để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại chủ nghĩa đế quốc / tư bản “.(Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) adalah aliansi dari organisasi demokratik untuk mempersiapkan perjuangan rakyat melawan imperialis/kapitalis.). 

Như vậy. Cái logo cuả  lực lượng kháng chiến cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia này hoàn toàn mang tính chất cuả Cộng Sản quốc tế. Chẳng liên quan gì đến quốc kỷ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam cả. Nó chỉ nọ́i lên một ý nghĩa : nền đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Được nhiều tổ chức Cộng Sản trên thế giới dùng làm logo; và riêng đảng Cộng Sản Việt Nam thì trịnh trọng rước về nước dùng làm quốc kỳ với cái vỏ dân tộc bịp bợm bao che ở ngoài. Tuy nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế này không phổ biến bằng biểu tượng buá liềm hay ngôi sao đỏ. Nhưng nó được nhiều nhóm tàn quân Cộng Sản trên thế giới dùng để né tránh biểu tượng buá liềm đã bị thất bại ê chề nhục nhã.

Aliansi Mahasiswa Papua/Liên minh sinh viên Papua

https://business.facebook.com/pg/korankejora/posts/

https://www.facebook.com/Aliansi-Mahasiswa-Papua-AMP-107817193929572/

https://fakfakinfo.blogspot.com/2018/02/kongres-iv-bendera-baru-aliansi.html

Hình trên là logo của Liên Minh Sinh Viên Papua (Aliansi Mahasiswa Papua). Logo cũng có nền đỏ của Cộng Sản quốc tế trong một tam giác cùng với một cánh tay công nhân nắm chặt đưa lên cao theo đúng cung cách cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Hơn nữa; trong trang https://www.facebook.com/Aliansi-Mahasiswa-Papua-AMP-119050954925380/   có hình cuả lãnh tụ du kích Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara. Do đó. Logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản sinh viên Indonesia này hoàn toàn mang tính chất cuả Cộng Sản quốc tế. Và không có liên quan gì đến quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam dù rằng cũng nền đỏ sao vàng. Vì lẽ nhóm tàn quân Cộng Sản này chỉ đề cập tới lãnh tụ du kích Nam Mỹ Che Guevara mà không đá động gì tới Cộng Sản Việt Nam.

Solidaritas Perjuangan Mahasiswa untuk Demokrasi / Đoàn kết đấu tranh vì dân chủ của sinh viên

https://www.facebook.com/Solidaritas-Perjuangan-Mahasiswa-untuk-Demokrasi-1437267399649808/

Một lá cờ cuả một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên:” Đoàn kết đấu tranh vì dân chủ của sinh viên” (Solidaritas Perjuangan Mahasiswa untuk Demokrasi.Viết tắt là SEMAD). Logo cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này là nền đỏ sao vàng y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay ngoại trừ chỉ SEMAD nằm giữa ngôi sao. Chắc chắn là tổ chức tàn quân này không hề copy mẫu mã quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam để làm logo cho họ. Lý do dễ hiểu là họ tránh né biểu tượng buá liềm đã bị chính quyền và nhân dân Indonesia lên án. Nên đã dùng một biểu tượng khác cuả Cộng Sản quốc tế  ít mang tai tiếng hơn là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Có giống quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam chẳng qua là cùng bà con trong khối XHCN và cùng một ông tổ Mác Lê-Nin.

Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan / Liên đoàn Lao động dân chủ dân túy

https://fsedar.org/author/sedar/

https://fsedar.org/

https://automotiveworkers.org/en/2020/q2/may-day-2020-celebrations-amidst-corona-virus-pandemic

Thêm một logo có nền đỏ sao vàng cuả một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia vì tránh né biểu tượng búa liềm rất thông dụng cuả Cộng Sản quốc tế nhưng đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonsia cấm ngặt. Đó là tổ chức có tên :” Liên đoàn Lao động dân chủ dân túy” (Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan. Gọi tắt là F-SEDAR). Có một vòng bánh răng cưa quanh ngôi sao vàng để thay cho chiếc buá tượng trưng cho giai cấp công nhân

FSBN: Federasi Serikat Buruh Nusantara/ Liên đoàn Công nhân quần đảo Nusantara

https://www.facebook.com/FEDERASI.SERIKAT.BURUH.NUSANTARA.KASBI/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia cũng tránh né biểu tượng búa liềm đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm hoạt động. Cho nên chỉ dùng một biểu tượng khác cũng cuả Cộng Sản Quốc tế nhưng ít ai biết đến và cũng chẳng bị cấm đoán là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của Cộng Sản quốc tế . Đó là tổ chức “Liên đoàn Công nhân quần đảo Nusantara” (Federasi Serikat Buruh Nusantara. Viết tắt là FSBN)

PPB: Persatuan Perjuangan Buruh/Công đoàn đấu tranh lao động

https://www.facebook.com/fppbbandungraya/

http://fppbcimahi.blogspot.com/2015/09/fppb-kasbi-cimahi-pt-kahatex.html

Công đoàn đấu tranh lao động cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia (: Persatuan Perjuangan Buruh. Viết tắt là PPB) cũng dùng một biểu tượng – Mà ít ai biết cũng là cuả Cộng Sản quốc tế; mà cũng không bị mang tiếng như búa liềm – là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng không phải do bắt chước mà đều là bà con trong hệ thống XHCN cùng ông tổ Mác Lê-Nin.

FSBRK:Federasi Serikat Buruh Readymix Dan Konstruksi / Liên đoàn công nhân xây dựng Readymix

https://www.facebook.com/fsbrkkasbi/

Liên đoàn công nhân xây dựng Readymix (Federasi Serikat Buruh Readymix Dan Konstruksi. Viết tắt là FSBRK). Một tổ chức cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia. Cũng dùng logo có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và vì biểu tượng búa liềm đã bị cấm đoán nên thay vào đó là một biểu tượng khác cũng cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng trên nền đỏ.

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia/Tổ chức Trung Ương Nhân viên tự kinh doanh Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Sentral_Organisasi_Karyawan_Swadiri_Indonesia

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia cũng dùng một biểu tượng – Mà ít ai biết cũng là cuả Cộng Sản quốc tế; và cũng không hề bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán- Là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Mục đích để tránh biểu tượng búa liềm đã bị cấm đoán. Đó là :” Tổ chức Trung Ương Nhân viên tự kinh doanh Indonesia” (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Viết tắt là SOKSI).

FSBKU: Federasi Serikat Buruh Karya Utama / Liên đoàn Chủ yếu Người lao động

https://www.facebook.com/jurnalfsbkuksn/

http://sba-sbkukmkgsk1.blogspot.com/2017/08/sejarah-fsbku.html

Để tránh những biểu tượng chính cuả Cộng Sản quốc tế là búa liềm và ngôi sao đỏ đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán. Một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia có tên :” Liên đoàn Chủ yếu Người lao động” (Federasi Serikat Buruh Karya Utama. Viết tắt là FSBKU) cũng dùng một biểu tượng khác – Nhưng ít người biết cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và cũng không hể bị cấm đoán tại Indonesia – Là một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nó có giống y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam không phải do bắt chước. Mà là cùng bà con họ hàng trong khối XHCN và cùng ông tổ Mác Lê-Nin.

SBPKU: Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama/ Hiệp Hội Công Đoàn tạo ra những công việc chính thức

https://www.facebook.com/paguyubankaryautama/

Một tổ chức của Indonesia- Chắc chắn  thuộc nhóm tàn quân Cộng Sản vì có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một bàn tay “cương quyết tranh đấu / Kулак” nắm chặt dơ cao- Loại nắm tay rất quen thuộc trên các poster cuả Cộng Sản Liên Xô cũ (https://depositphotos.com/20232543/stock-illustration-fists.html )- Và có một bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân thay thế cho hình ảnh cái buá. Và một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế chưa bị cấm tại Indonesia mà ít người biết cũng là của Cộng Sản quốc tế là hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó là tổ chức SBPKU: Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.  Tạm dịch là: Hiệp Hội Công Đoàn tạo ra những công việc chính thức.

Serikat Buruh Karya Utama / Hiệp Hội Công Đoàn những công việc chính thức

https://www.facebook.com/SBKURPPAlfamart/

Thêm một logo cuả một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia tránh né biểu tượng buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế đã bị cấm hoạt động tại Indonesia. Mà chỉ dùng một biểu tượng phụ khác cuả Cộng Sản quốc tế (Chứ không phải copy quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam ) là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đó là tổ chức mang tên: Serikat Buruh Karya Utama. Tạm dịch là Hiệp Hội Công Đoàn những công việc chính thức. Trên logo có hình báng răng cưa thay cho cái buá cuả giai cấp công nhân. Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng cũng chỉ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Được Cộng Sản Việt Nam khoác cho cái vỏ dân tộc.

Serikat Buruh Patriotik Republik Indonesia  / Liên đoàn Lao động Yêu nước Cộng hòa Indonesia

https://www.facebook.com/fserbupri/

http://fserbupri.blogspot.com/p/anggaran-dasar-anggaran-rumah-tangga.html

Một logo cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản tại Indonesia có nền đỏ của Cộng Sản quốc tế. Một vòng tròn bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân thay thế cho chiếc buá đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm đoán trong cặp biểu tượng buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Và hình ảnh chính cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô củ trên logo cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam vì cùng là bà con trong khối XHCN Đệ Tam Quốc Tế.

FESBUK: Federasi Serikat Buruh Keadilan / Liên đoàn Công đoàn Tư pháp

https://www.facebook.com/Info-Fesbuk-Ksn-Nusantara-113339630062108/

Tổ chức “Liên đoàn Công đoàn Tư pháp” Tiếng Indonesia Federasi Serikat Buruh Keadilan. Viết tắt là FESBUK. Chắc chắn đây là một tổ chức cuả tàn quân Cộng Sản vì dùng một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ – Tuy không phổ biến bằng biểu tượng búa liềm vì đã bị cấm hoạt động tại Indonesia từ năm 1966 – Đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ

LOGO NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC NHÓM TÀN QUÂN CỘNG SẢN INDONESIA (2)

KSBSI: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia / Liên đoàn các Công đoàn Thịnh vượng Indonesia

https://www.facebook.com/PANSERKSBSI/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên :” Liên đoàn các Công đoàn Thịnh vượng Indonesia” (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Viết tắt là KSBSI). Dùng logo nền đỏ của Cộng Sản quốc tế. Và vì biểu tượng buá liềm đã bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia cấm. Cho nên tổ chức tàn quân Cộng Sản này đã dùng một biểu tượng khác cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ để thay thế.

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia FNPBI= Mặt trận công nhân đấu tranh cho quốc gia Indonesia

https://sites.google.com/site/sbtkfnpbiptlinknet/formulir-pendaftaran

https://www.facebook.com/FNPBI/

https://www.twipu.com/icatwps/tweet/1123574446705405952

Mặt trận công nhân đấu tranh cho quốc gia Indonesia (Front nasional perjuangan buruh Indonesia viết tắt là FNPBI ) cũng là nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với ba ngôi sao vàng năm cánh chứ không phải buá liềm. Thay vào đó thì hình tượng trưng cho giai cấp công nhân là một bánh răng cưa bao quanh cùng một cánh tay nắm chặt giơ lên cao – Đó chính tay cuả giai cấp công nhân thường được thấy trong các poster cuả Cộng Sản quốc tế ( https://www.thinglink.com/scene/756219097766690816 ) -Do đó. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của logo này chắc chắn là hình ảnh cuả Cộng Sản quốc tế.

 Hiệp Hội Nông Dân Quốc Gia. (Serikat Tani Nasional STN)

https://www.facebook.com/uupa1960/

Logo cuả Hiệp Hội Nông Dân Quốc Gia (Serikat Tani Nasional ; viết tắt là STN) cũng là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản quốc tế. Nhóm tàn quân Cộng Sản nông dân indonesia này cố ý tránh né; không dám dùng biểu tượng buá liềm đã bị nhân dân thế giới và Indonesia nguyền rủa. Bù lại có một phần bánh răng cưa phía dưới ngôi sao vàng để biểu tượng cho giai cấp công nhân. Và hai bên ngôi sao vàng có hai bông luá để tượng trưng cho giai cấp nông dân.

 Serikat Tani Riau (Hội Nông Dân Riau)

https://geraksi.wordpress.com/2012/07/11/aksi-bakar-diri-10-nyawa-untuk-sby-tegakkan-pasal-33-uud-1945-seutuhnya-di-pulau-padang-tuntut-sby-segera-keluarkan-rapp-dari-pulau-padang-pekanbaru-25-juni-2012/

https://www.facebook.com/Serikat-Tani-Riau-STR-314999131947591/

Logo cuả Hội Nông Dân tỉnh Riau ( Serikat Tani Riau) cuả Indonesia là cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh.  Chắc chắn là tàn quân Cộng Sản tại tỉnh Riau cuả Indonesia không hề “mượn” cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam làm thành Logo của ho. Mà nền đỏ sao vàng đó là  biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Vì có một cánh tay nắm chặt giơ lên cao giữa logo màu đỏ. Đó chính là một hình ảnh quen thuộc tượng trưng cho cánh tay cuả giai cấp công (nông) nhân cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.facebook.com/SerikatTI/

Hội Nông Dân Indramayu Serikat Tani Indramayu STI

https://www.facebook.com/SerikatTaniIndramayu/

Logo của Hội Nông Dân Indramayu ( Serikat Tani Indramayu; viết tắt là STI ) Indonesia. Có logo hình một hoặc hai người nông dân giơ cao tay trong nền đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Phía trên ̣(các) bàn tay cuả những nam nữ nông dân này là một ngôi sao vàng năm cánh. Nắm chặt tay giơ cao là một hình ảnh quen thuộc cuả Cộng Sản quốc tế tượng trưng cho sự “kiên quyết” đấu tranh cuả giai cấp công nông. Do đó; Logo nền đỏ sao vàng cuả Hội Nông Dân Indramayu Indonesia mang tính chất cuả Cộng Sản quốc tế mà hoàn toàn không liên quan gì đến Cộng Sản Việt Nam

SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA BENGKULU (Liên Hiệp dân nghèo tại Bengkulu Indonesia)

http://dpwsrmidki.blogspot.com/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia là nhóm “Liên Hiệp dân nghèo tại Bengkulu Indonesia” (SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA BENGKULU. Viết tắt là SRMI) cũng dùng logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Với những hình ảnh này đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi được nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân  tộc Việt Nam. Được nhiều tổ chức tàn quân Cộng Sản dùng vì né tránh biểu tượng búa liềm.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat Liên minh phong trào cải cách nông nghiệp Tây Kalimantan AGRA

Hình trên là logo của nhóm tàn quân Cộng Sản Tây Kalimantan Indonesia “Liên minh phong trào cải cách nông nghiệp Tây Kalimantan” (Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat. Viết tắt là  AGRA). Logo này có hình hai nam nữ nông dân trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cùng với các chử màu vàng ; và trên cao cũng là một ngôi sao vàng năm cánh.

Logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả nhóm tàn quân Cộng Sản thuộc tỉnh Tây Kalimantan vay mượn từ quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam hay là thuộc Cộng Sản quốc tế. Hãy xem trang https://pontianak.tribunnews.com/2018/05/01/gelar-aksi-ini-tuntutan-buruh-pada-pemerintah  để thấy một số người cuả nhóm tàn quân Cộng Sản này trương biểu ngữ tuân hành nhân ngày Lao Động Cộng Sản quốc tế May 1st (May Day)

Do đó. Logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Tây Kalimantan Indonesia này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và hoàn toàn không liên quan gì đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Có giống nhau không phải là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà là vì có họ hàng bà con. Cùng ông tổ Cộng Sản Mác-Lê Nin

   Kemping Politik Pemuda Trại Thanh Niên Chính Trị

http://kp-sgmk.blogspot.com/2015/07/sukseskan-kemping-politik-pemuda.html

Hình trên là logo của chương trình cắm trại cho giới trẻ chính trị cuả Indonesia ( Kemping Politik Pemuda ). Trong logo có một cái lều màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh – Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng trong bản tuyên ngôn cuả trang web này thì hoàn toàn không đá động đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng sặc mùi Cộng Sản quốc tế chống thế giới tư bản chủ nghĩa như:” Với sự bá đạo của chủ nghĩa tư bản trong tất cả các dòng đời của nhân loại bắt đầu từ các công cụ tư tưởng của chủ nghĩa tư bản như phương tiện truyền thông, giáo dục, tôn giáo và những người khác, cùng với sự tồn tại của nhà nước như một công cụ đàn áp của các hệ thống tư bản như quân đội, luật pháp, v.v …, vẫn tiếp tục được duy trì như Thực hành cuộc sống tốt, nhưng thực tế là cuộc sống dưới vòng tròn quyền lực trong hệ thống tư bản tạo ra nhiều bất bình đẳng xã hội, nghèo đói, hãm hiếp phụ nữ, thất nghiệp gia tăng, giết người, thậm chí đến mức nội chiến.”

 (Dengan massifnya hegemoni kapitlaisme disegala lini kehidupan umat manusia mulai dari instrumen ideologi kapitalisme seperti media, pendidikan, agama dan lain-lain, ditambah lagi dengan adanya negara sebagai instrumen represif sistem kapitalisme seperti tentara, hukum, dan sebagainya…, yang terus dipertahankan sebagai praktek kehidupan yang baik, namun kenyataan sebenarnya bahwa kehidupan dibawah lingkaran kekuasaan sistem kapitalisme menimbulkan banyak kesenjangan sosial, kemiskinan, pemerkosaan terhadap perempuan, pengangguran meningkat, pembunuhan, bahkan sampai pada perang saudara ditimbulkannya.)

Như vậy là nhóm này là tàn quân Cộng Sản quốc tế tại Indonesia. Do đó logo một ngôi sao vàng trên căn lều màu đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế chủ trương đánh bại thế giới tư bản. Hoàn toàn không liên quan gì đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cả. Quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam có giống y như căn lều đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân này là vì cùng là đàn em của Liên Xô cũ. Cùng chủ trương theo chính sách đánh bại tư bản do Liên Xô cũ đề xướng

Serikat perjuangan rakyat indonesia SPRI = Liên minh đấu tranh nhân dân Indonesia

https://sinarkeadilan.com/ratusan-warga-penerima-manfaat-bantuan-pangan-non-tunai-saldonya-kok-nol/serikat-perjuangan-rakyat-indonesia-spri-logo/

Logo của nhóm tàn quân Indonesia Liên minh đấu tranh nhân dân Indonesia ( Serikat perjuangan rakyat indonesia SPRI ). Chắc chắn nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả logo này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế vì có hôm tay “công nhân” nắm chặt dơ cao theo hôm y hệt như những logo “Raised fist” của Liên Xô cũ ( https://en.wikipedia.org/wiki/Raised_fist). Những trang web cuả nhóm tàn quân Cộng Sản này không hề đá động gì tới quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam. Cho nên không thể nào nói nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này lấy quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam làm mẫu cho logo cuả ho cho được. Giống nhau chẳng qua là  bà con; họ hàng; cùng ông tổ Mác Lê-Nin.

 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI  = Tổ chức lao động trung ương Indonesia

https://politik.rmol.id/read/2017/09/04/305749/

Hình trên là logo cuả Tổ chức lao động trung ương Indonesia (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI). Logo vừa có nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Lại vừa có nắm đấm giơ cao theo kiểu Поднятый кулак cuả Liên Xô cũ (https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Raised_fist). Cho nên nền đỏ sao vàng của nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia này mang tính cách Cộng Sản quốc tế bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Quốc Kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống chẳng qua là bà con; họ hàng cùng ông tổ Mác Lê-Nin

PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional = Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc)

https://www.facebook.com/pg/PEMBEBASANNASIONAL/posts/

Hình trên là logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm tàn quân Cộng Sản Indonesia mang tên PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional = Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc). Trong trang Web http://pembebasan-pusat.blogspot.com/2015/10/pembebasan-statement-free-khalid-ismath.html là bản tuyên bố của nhóm này. Có nội dung kêu gọi chống chủ nghĩa tư bản để giải phóng và đoàn kết dân tộc; vì chủ nghĩa tư bản không mang lại dân chủ (!!!).

Luận điệu chống tư bản này sặc mùi Cộng Sản quốc tế. Do đó; logo nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả nhóm này chắc chắn là biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có giống y hệt cũng vì quốc kỳ Việt Nam cũng là sản phẩm cuả Cộng Sản đệ tam quốc  tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

  Partai Rakyat Aceh ( Đảng Nhân dân Aceh)

https://bintangkuneng.wordpress.com/

https://steemit.com/photography/@jumatmalamhari/meniliki-partai-lokal-aceh-pemilu-2009-2019-6b2cf80487144

Trong trang  https://en.wikipedia.org/wiki/Aceh_People%27s_Party  cho biết Đảng Nhân Dân Aceh có cờ nền đỏ sao vàng trên là một đảng chính trị khuynh tả. Còn trong trang https://menulissejarah1.blogspot.com/2017/07/partai-rakyat-aceh-pra.html thì xác nhận nhóm này là “

Mặt trận kháng chiến dân chủ nhân dân Aceh”  (Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh). Hai yếu tố này có thể giúp ta biết nhóm cờ đỏ sao vàng này mang tính chất Cộng Sản. Trong tất cả trang web đề cập đến nhóm đảng phái thiên tả có chủ trương kháng chiến có cờ đỏ sao vàng của Indonesia này hoàn toàn không thấy đề cập tới cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Do đó; không thể nói nhóm tàn quân Cộng Sản khuynh tả của Indonesia có chủ trương kháng chiến này lấy hình cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam làm cờ cho nhóm của họ.

Komite Persiapan- Sentra Gerakan Muda Kerakyatan KP-SGMK = Ủy Ban Trừ bị – Trung tâm phong trào thanh niên nhân dân

http://kp-sgmk.blogspot.com/2014/02/memperkenalkan-sentra-gerakan-muda.html

http://kp-sgmk.blogspot.com/2014/11/statemen-front-mahasiswa-demokratik.html

Bản tuyên ngôn của nhóm Komite Persiapan- Sentra Gerakan Muda Kerakyatan có logo nền đỏ sao vàng trong http://kp-sgmk.blogspot.com/2014/02/memperkenalkan-sentra-gerakan-muda.html . Có đoạn : “…theo thời gian và sự áp bức của các chính phủ ủng hộ tư bản / tư bản, sẽ có nhiều sự phản kháng hơn, không chỉ trong phong trào sinh viên mà cả phong trào thanh niên, sinh viên.” (…Seiring waktu dan penindasan pemerintah kapitalis / kapitalis, akan ada lebih banyak perlawanan, tidak hanya dalam gerakan mahasiswa tetapi juga dalam gerakan pemuda dan mahasiswa.) Trong tuyên ngôn này có nhấn mạnh đến yếu tố quyết định tập thể mà tất cả các thành biên phải thi hành ” …khi nó trở thành quyết định chung, thì tất cả các thành viên  phải thực hiện.” (Ketika itu menjadi keputusan bersama, semua anggota harus membuat.)

Logo nền đỏ sao vàng. Có chủ trương chống lại chủ nghĩa tư bản. Có chủ trương chủ trương tập thể…Mà hoàn toàn không đếm xỉa gì tới cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam. Thì nhất định nhóm này là tàn quân của Cộng Sản quốc tế. Rập khuôn mô hình cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản quốc tế chứ không phải bắt chước quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam.

Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja KPO-PRP Ủy Ban Cứu Nguy Tổ Chức Xã Hội Công Nhân

http://partaipekerja.blogspot.com/2012/01/bangun-persatuan-kelas-buruh-rebut.html

http://partaipekerja.blogspot.com/2011/06/deklarasi-komite-penyelamat-organisasi.html

Kongress Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja KPO-PRP Tổ Chức Đại Hội Chính Trị Đấu Tranh Của Nhân Dân Lao Động

Trong trang http://www.arahjuang.com/2015/02/14/pernyataan-politik-kpo-prp-dalam-aksi-nasional-15-februari-2015/  nói về tuyên ngôn cuả các nhóm KPO-PRP có cờ đỏ với một ngôi sao vàng xéo hoặc ngôi sao vàng lớn trên góc cao này có đoạn mở đầu :”Phi nước đại về phía trước, nâng cao năm công nhân chiến đấu của nhân dân hướng tới chủ nghĩa xã hội! Các đồng chí trong vòng tay”(Berderap Maju, Kibarkan Panca Juang Rakyat Pekerja Menuju Sosialisme! Kawan-kawan seperjuangan, )

Đích thị các nhóm KPO-PRP có cờ đỏ sao vàng này là tàn quân Cộng Sản Indonesia. Có lập luận y hệt luận điệu đấu tranh cuả Cộng Sản quốc tế trước kia. Do đó. logo nền đỏ sao vàng cuả nhóm này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Biểu tượng này đã được Cộng Sản Việt Nam mang về nước làm quốc kỳ với ngôi sao vàng năm cánh đặt chính giữa.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI  Liên Minh Công Đoàn Indonesia

http://kasbi.or.id/

Hình trên là logo nền đỏ sao vàng cuả  Liên Minh Công Đoàn Indonesia/Aliansi Serikat Buruh Indonesia viết tắt là KASBI. Trong  trang https://www.turc.or.id/suara-suara-buruh-pada-mayday-2019-di-jakarta/  với tựa đề “Tiếng nói lao động vào ngày tháng 5 năm 2019 tại Jakarta” (Suara-suara Buruh pada MayDay 2019 di Jakarta). Cho biết công đoàn nền đỏ sao vàng này có tham gia vào cuộc tuần hành vào ngày lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5 (MayDay). Do đó. Ta có thể kết luận chắc chắn là Công đoàn này là một tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia. Do đó logo nền đỏ sao vàng cuả công đoàn tàn quân Cộng Sản này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Công đoàn này chẳng thèm vay mượn hình ảnh quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam để làm logo cho họ. Vì trong tất cả bài viết về cái công đoàn tàn quân Cộng Sản Indonesia này thì chẳng thấy nhắc nhở gì đến cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam.

Hình trên là một poster cuả tổ chức Cộng Sản Kasbi cuả Indonesia về ngày lễ lao Động cuả Cộng Sản quốc tế May Day (Mồng 1 tháng 5) với một ngôi sao vàng trên nền chử MAY DAY màu đỏ; cũng như poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Như vậy cái poster này đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn. Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam-. Đã được nhóm Cộng Sản Indonesia mang tên KASBI dùng làm biểu tượng riêng. Vì không có lý do gì mà cho rằng nhóm Cộng Sản Indonesia Kasbi này lấy hình cờ của Cộng Sản Việt Nam làm logo cho nhóm của họ; và làm poster cho ngày công nhân quốc tế Cộng Sản May Day cho được.

Xem thêm hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền (cái loa màu) đỏ  được dùng trong poster cuả ngày lễ công nhân cuả Cộng Sản quốc tế May Day do nhóm Cộng Sản Indonesia  KASBI dùng làm logo cho trang  Facebook của họ ( Phía trên của poster có hàng chử tiếng Indonesia :” Hari Buruh International : Ngày lễ Lao Động Quốc Tế ). Điều này chứng tỏ một cách mạnh mẽ là  – Cũng như búa liềm – Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://malang.kompas.com/read/2017/07/05/20304661/identik.dengan.komunis.ormas.red.army.akan.berganti.nama

http://arsip.suarajatimpost.com/read/7568/20170705/195156/dinilai-identik-dengan-komunis-baliho-organisasi-mantan-wali-kota-malang-diturunkan/

http://wakwuk.blogspot.com/2017/07/kronologi-munculnya-baliho-komunis-red.html

Hình trên là một cái poster trên đường phố Indonesia. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với chử tiếng Anh Red Army (Hồng quân). Logo nền đỏ sao vàng vì né tránh hình búa liềm cuả nhóm tàn quân hồng quân Cộng Sản Indonechian này y hệt như logo nền đỏ sao vàng cuả hồng quân Liên Xô cũ ( https://signmax.us/AchatenLigne/Logos/view-one.aspx?LOGOID=14827 ).

Khi nói tới hồng quân/Red Army là ta nghĩ tới quân đội cuả một quốc gia Cộng Sản – Điển hình là Liên Xô và Trung Cộng – là những đơn vị quân đội Cộng Sản có dùng quân kỳ nền đỏ sao vàng.

Trong bài viết “Tự xưng là người theo chủ nghĩa dân tộc chân chính, Hồng quân thành phố Malang phủ nhận chủ nghĩa cộng sản”(Ngaku nasionalis tulen, Red Army Kota Malang bantah terkait komunis https://www.merdeka.com/peristiwa/ngaku-nasionalis-tulen-red-army-kota-malang-bantah-terkait-komunis.html ). Có nói  rõ là sau khi tàn quân hồng quân Cộng Sản Indonesia lắp đặt bảng quảng cáo có chử Hồng Quân/Red Army. Đã bị chính quyền Hồi Giáo chống Cộng Sản địa phương cấp tốc tháo dỡ. Và vì sợ bị thanh trừng. Cho nên chủ tịch “Hồng Quân” Indonesia chối sự liên hệ tới chủ thuyết Cộng Sản. Mà chỉ mang ý nghĩa dân tộc Indonesia: “Lắp đặt biển quảng cáo mang dòng chữ Hồng quân và logo ngôi sao vàng mời gọi sự phấn khích. Biểu tượng được liên kết với quân đội đỏ của Nga và Trung Quốc dày đặc với chủ nghĩa cộng sản.Biển quảng cáo đã được gửi bởi Đơn vị Cảnh sát Dịch vụ Dân sự (Satpol PP) với lý do không được cấp phép và gây bất ổn cho công chúng. Ba mảnh biển quảng cáo ở hai địa điểm đã bị hạ cấp mạnh mẽ. Chủ tịch Hồng quân thành phố Malang, Peni Suparto, phủ nhận có liên quan đến các tổ chức cộng sản.”(Pemasangan baliho bertuliskan Red Army dan logo bintang emas mengundang kehebohan. Lambang tersebut dikaitkan dengan tentara merah Rusia dan Cina yang kental dengan komunisme.Baliho tersebut telah diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan alasan tidak berizin dan meresahkan masyarakat. Tiga buah baliho di dua lokasi itu diturunkan paksa.Ketua Red Army Kota Malang, Peni Suparto membantah terkait dengan organisasi komunis. )

Hiện tượng này đã mạnh mẽ nói lên một ý nghĩa quan trọng: Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Được nhiều đơn vị hồng quân Liên Xô cũ và Trung Cộng dùng làm quân kỳ. Tàn quân Cộng Sản Indonesia vì né tránh biểu tượng búa liềm đã bị cấm đoán nên cũng dùng logo nền đỏ sao vàng này. Và chắc chắn không hề bắt chước từ cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì quân đội cuả đảng Cộng Sản Việt Nam không hề được gọi là Hồng Quân.

(Đọc trong https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2017/11/02/54100/mewaspadai-sosialismekomunisme-gaya-baru/ 

 https://steemit.com/politic/@sosiologika/komunisme-rasa-takut-dan-batas-logika-masyarakat  https://www.change.org/p/front-anti-komunis-indonesia-ganyang-pki  Đễ thấy chính phủ Hồi Giáo Indonesia tuyệt đối cấm biểu tượng búa liềm. Đó là lý do tại sao những tổ chức tàn quân Cộng Sản tại Indonesia chỉ sử dụng logo nền đỏ sao vàng)

Sau khi Cộng Sản quốc tế sụp đổ. Nhiều tổ chức tàn quân Cộng Sản trên thế giới tránh né biểu tượng buá liềm đã lỗi thời; nhưng thay vào đó thì dùng một biểu tượng phụ khác là nền đỏ sao vàng. Các tổ chức tàn quân cuả Cộng Sản Indonesia cũng vậy. Nhưng thật ra trước khi bị chính quyền Hồi Giáo Indonesia thanh trừng vào năm 1965-1966. Đảng Cộng Sản indonesia cũng từng dùng nền đỏ sao vàng để chỉ đường lối Cộng Sản Mark Lenin – Tuy rằng rất hiếm-. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó.

https://www.goodreads.com/book/show/9602276-njoto

https://rupaca.wordpress.com/2017/10/21/seri-buku-tempo-orang-kiri-indonesia-njoto/

Trong trang Amazon https://www.amazon.com/Peniup-Saksofon-Tengah-Prahara-Indonesian/dp/9799102804/ref=sr_1_1?keywords=njoto+peniup+saksofon+di+tengah+prahara+%CC%A3%28indonesian+edition%29&qid=1574745951&sr=8-1  Có rao bán một cuốn sách được xuất bản vào năm 2010. Sách mang bìa đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; in hình một đảng viên Cộng Sản Indonesia nhạc công  tên Njoto cầm kèn Saksofon. Đang say mê đọc một cuốn sách – Chắc hẳn là một cuốn sách nói về chủ thuyết Cộng Sản Mác Lê – Trong cuốn sách này bay ra những trang giấy vàng lên cao để cuối cùng thành một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Trong phần giới thiệu cuả Amazon cho biết Njoto là một đảng viên Cộng Sản Indonesia PKI trước kia. Vì bị cho là thân thiện Sukarno nên bị đảng Cộng Sản Indonesia loại ra hàng ngũ lãnh đạo. Njoto là một khuôn mặt khác với những đảng viên Cộng Sản Indonesia còn lại trong cuộc thanh trừng cuả chính quyền Hồi Giáo Nam Dương tàn sát các đảng viên Cộng Sản Indonesia trong biến cố G30s (Đảo chánh 30/09/1965)

 Vì muốn che giấu tông tích buá liềm. Cuốn sách cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia đã nói lên một ý nghĩa quan trọng: Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế. Và đảng Cộng Sản Indonesia trước kia đôi khi cũng dùng biểu tượng này.

(PEMBEBASAN) Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional/Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc

http://kolkotpembebasanternate.blogspot.com/p/tentang-pembebasan.html

https://koranpembebasan.wordpress.com/2013/07/06/sikap-politik-pembebasan-hapuskan-uu-ormas/

Một tổ chức tàn quân Cộng Sản khác cuả Indonesia mang tên:” Trung tâm đấu tranh sinh viên giải phóng dân tộc” (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional. Viết tắt là Pembebasan) cũng dùng một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng trên nền đỏ làm logo. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://tebuwung85.blogspot.com/2013/02/sejarah-munculnya-sosialisme.html

Hai hình trên là hai logo cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia trong bài viết mang tên: “Mục đích của hệ thống chủ nghĩa xã hội ” (Tujuan Sistem Sosialisme). Vì tránh biểu tượng buá liềm đã bị nhân dân thế giới lên án và vứt vào sọt rác. Hai logo cuả 2 tổ chức tàn quân Cộng Sản Indonesia này đều dùng một biểu tượng khác cuả Cộng Sản quốc tế – Mà ít người biết là nó cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – . Và cũng ít mang tai tiếng hơn biểu tượng búa liềm là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Có kèm theo bánh răng cưa là biểu tượng cho giai cấp công nhân và bông lúa làm biểu tượng cho giai cáo nông dân.

Do đó. Cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

FSBP KASBI Federasi Serikat Buruh Persatuan Liên đoàn Liên hiệp Lao động Đoàn kết

https://www.facebook.com/FederasiSerikatBuruhPersatuan/reviews/

Logo cuả Persatuan Liên đoàn Liên hiệp Lao động Đoàn kết cuả tàn quân Cộng Sản Indonesia ( Federasi Serikat Buruh Persatuan Viết tắt là FSBP) cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Trong ngôi sao vàng là bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân thay thế cho biểu tượng búa liềm.

NỀN ĐỎ SAO VÀNG BIỂU TƯỢNG CUẢ GIÁO PHÁI THỜ QỦY SATAN

Tổ chức ” Cửu Bình” của Pháp Luân Công Trung Hoa tố cáo ông tổ Cộng Sản là Karl Marx là một tín đồ cuả giáo phái thờ Satan ( http://nguoikechuyenthat.blogspot.com/  ). Đã có rất nhiều sách vở và chứng từ để chứng minh rằng Marx là một tín đồ cuả Satan giáo (Satanist Church).Và một lãnh tụ khác cuả Cộng Sản quốc tế là Lê Nin cũng là một tín đồ cuả giáo phái thờ qủy Satan. Cờ cuả giáo phái Satan là ký hiệu ngôi sao năm cạnh lộn ngược với mũi nhọn chúc xuống (Satanic Pentagram). Thường thì ngôi sao năm cạnh chúc ngược này có hình đầu con dê – Là biểu tượng cuả mặt qủy satan- ở trong. Đôi khi chỉ là ngôi sao năm cạnh chúc ngược thôi. Tổ chức Cửu Bình cũng cho biết ngôi sao Xô Viết thời Lê Nin là hình thức trá hình cuả ngôi sao năm cạnh chúc ngược cuả giáo phái thờ qủy Satan cuả Marx và Lê-Nin (Satanic pentagram).

 (- Sách Marx và Satan https://medium.com/@kennethlipp/book-review-karl-marx-satans-own-minion-c6e0ae4e174a )

(- Sách : Quyền lực thực sự phía sau chủ nghĩa Cộng Sản/ The real power behinde Comunism https://theredscareblog.wordpress.com/trpbc/  ám chỉ Cộng Sản quốc tế được sự hổ trợ cuả qủy Satan với hình bià Lê-Nin có khuôn mặt thứ hai phía sau có sừng trên trán và hai tai nhọn hoắt như mặt một thằng qủy.)

Quyền lực thực sự phía sau chủ nghĩa Cộng Sản/ The real power behinde Comunism

https://theredscareblog.wordpress.com/trpbc/

Facebook Satanic Communist Party

https://www.facebook.com/SatanicCommunistParty/ 

Ngoài sự tố cáo ngôi sao Xô Viết (phổ biến nhất là ngôi sao đỏ viền vàng. còn ngôi sao vàng trên nền đỏ thì ít hơn hẳn) là ngôi sao cuả giáo phái thờ Satan ngụy trang. Tổ chức Cửu Bình còn tố cáo các biểu tượng buá và liềm cũng có nguồn gốc là những dụng cụ cuả giáo phái thờ qủy satan dùng để tàn sát và hủy diệt. Cũng như ngày lễ công nhân quốc tế cuả Cộng Sản May 1st Day trùng vào ngày lễ thành lập cuả hội Tam Điểm – Cũng là một hội thờ qủy Satan – (Hồ chí Minh là một hội viên cuả hội Tam Điểm)

(http://www.geocities.ws/xoathantuong/tgp_hcmh3d.htm#:~:text=H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t,%2DMa%C3%A7onnerie)%20Ph%C3%A1p%20n%C4%83m%201922. ).

Và ( https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati  Ngày 01 thánh 05 là ngày thành lập hội Illuminati – Một chi nhánh cuả hội Tam Điểm).

Satanic Communist Party

https://www.facebook.com/SatanicCommunistParty/

Trong trang Facebook “Đảng Cộng Sản cuả Satan” (Satanic Communist Party) có hình chân dung Karl Marx – Ông tổ cuả Cộng Sản – với 4 chiếc sừng dê trên đầu cong vòng qua hai bên mặt. Trong khi đó hình người nhưng đầu và chân dê là hình tượng cuả qủy Satan ( https://psmag.com/social-justice/the-satanic-temple-brings-baphomet-to-arkansas ). Hình này muốn nói lên một ý nghĩa : Karl Marx là giáo chủ giáo phái Satan mang tên Cộng Sản

Satanic Communist Party

https://www.facebook.com/SatanicCommunistParty/

Hình nền chính cho trang Facebook mang tên :”Đảng Cộng Sản cuả qủy Satan” (Satanic Communist Party) là những khuôn mặt có lẽ là cuả Karl Marx. Trên trán ông ta có hình búa liềm – Tất nhiên là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản quốc tế- Nhưng trên đầu ông ta có 2 sừng – Tất nhiên ông ta là qủy Satan. Hình nền này cho thấy Cộng Sản quốc tế là giáo phái thờ qủy Satan trá hình.

Trong trang http://nguoikechuyenthat.blogspot.com/ Có nói về biểu tượng búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế xuất phát từ hội Tam Điểm như sau:

Đảng cộng sản tuyên truyền rằng: “Cờ đảng búa liềm của đảng cộng sản đại biểu công nhân và nông dân, cái búa đại biểu công nhân, còn cái liềm đại biểu nông dân”. Thế nhưng hàm nghĩa thực sự của chúng lại không phải như vậy. Búa liềm trong cờ đảng thực sự đến từ hội Tam Điểm. Trong nghi thức của hội Tam Điểm, “đại sư thợ đá” (Master Mason) tay cầm một chiếc búa, bởi vì búa là công cụ lao động của thợ đá. Kỳ thực, từ “đồng chí” xưng hô giữa những người cộng sản là đến từ hội Tam Điểm, giữa các hội viên cấp 2 của hội Tam Điểm gọi nhau là “đồng chí” (comrade). ( https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry#Masonic_Lodge )

http://nguoikechuyenthat.blogspot.com/

Marx xúi giục công nhân bạo động đoạt chính quyền, Lenin nói thành lập chính đảng của “giai cấp công nhân”, đều là dựa vào công nhân, căn bản không đề cập đến nông dân. Nông dân là Mao Trạch Đông đề cập đến “nông thôn bao vây thành thị”, còn đảng huy là đã có từ thời Liên Xô rồi, do đó liềm căn bản không đại biểu cho nông dân. Như vậy liềm đại biểu điều gì? Liềm cũng bắt nguồn từ hội Tam Điểm, đại biểu sự hủy diệt. Trong văn hóa đại chúng của Tây phương, Thần Chết mang theo một lưỡi hái; liềm thực sự đại biểu hủy diệt, đại biểu cái chết.

http://nguoikechuyenthat.blogspot.com/

Ảnh: Búa và Liềm ghép lại thành chữ G trong biểu tượng của hội Tam Điểm.

https://vp43.ru/blog/3213

Trên là hình hai con qủy cầm búa và liềm. Ở giữa phía dưới là hình một phù hiệu cuả một ngành nào đó cuả Liên Xô cũ có hình buá liềm trong ngôi sao vàng.

Satanic Communist Party

Trên là hình chính cuả trang Facebook mang tên: ”Đảng Cộng Sản cuả Qủy Satan” (Satanic Communist Party). Hình có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; đồng thời cũng là màu máu cuả qủy Satan ( https://www.imdb.com/title/tt3666982/mediaviewer/rm2802265856/ ). Hai tay cuả Qủy Satan này cầm 2 biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là búa và liềm. Trên trán có một ngôi sao vàng năm cánh.Hiển nhiên đó là ngôi sao cuả giáo phái thờ qủy Satan/ Satanic Pentagram. Như vậy để thấy Cộng Sản quốc tế là một giáo phái cuả qủy Satan trá hình.

Satanic Communist Party

https://www.facebook.com/SatanicCommunistParty/

Hình hai con qủy mang búa và liềm là 2 biểu tượng chính cuả Cộng Sản quốc  tế trong trang Facebook Satanic Communist Party/ Đảng Cộng Sản của qủy Satan. Hình này chứng tỏ đảng Cộng Sản là giáo phái thờ qủy Satan trá hình

Trong trang https://www.pngjoy.com/preview/s1n5n6o5n8y1o6_satanic-pentagram-fire-pentagram-hd-png-download/   trình bày một ngôi sao năm cạnh với mũi nhọn chúc xuống dưới; với hình đầu con dê = Tôn giáo tôn thờ thần thú tính nằm trong ngôi sao (Hình trên). Chắc chắn hình đầu con dê này là biểu tượng cho qủy Satan vì phía trên có hàng chử :”Satanic Pentagram” (Ngôi sao năm cánh cuả giáo phái qủy Satan)-.Do đó ngôi sao năm cạnh đảo ngược có đầu dê này này là biểu tượng cuả tôn giáo thờ qủy Satan (Satanic pentagram).

Karl Marx là hội viên cuả giáo phái Satan ( https://danlambaovn.blogspot.com/2012/01/tanyth-lawless-ban-danlambao-nguoi.html

Còn Lê-Nin là hội viên cuả hội Tam Điểm- Cũng là một hội thờ qủy Satan (https://books.google.com/books?id=SGWPDwAAQBAJ&pg=PA176&lpg=PA176&dq=l%C3%AA+nin+h%C3%B4%CC%A3i+vi%C3%AAn+tam+%C4%91i%E1%BB%83m&source=bl&ots=8gBeQudbqw&sig=ACfU3U3L8Y2Qt0Tkm8yxJLKTAO_N3QFM_g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwih6JudnNHiAhUKDKwKHbFwAnwQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=l%C3%AA%20nin%20h%C3%B4%CC%A3i%20vi%C3%AAn%20tam%20%C4%91i%E1%BB%83m&f=false  ). Lê Nin đã lấy ngôi sao năm cạnh ngược đầu cuả qủy satan lể làm ngôi sao Xô Viết (ngôi sao Xô Viết trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ là ngôi sao năm cánh chỉ có viền cạnh; không phải là ngôi sao “đặc” ).

Satanic Pentagram wallpaper

https://wallpapercave.com/satanic-pentagram-wallpaper

Hình trên là giấy dán tường có ngôi sao năm cạnh cuả qủy Satan (Satanic Pentagram wallpaper) với mũi nhọn chúc xuống. Ngôi sao Xô Viết cuả Lê Nin lấy từ mẫu ngôi sao cuả qủy dữ này. Vì cả Marx lẫn Lê-Nin đều là tín đồ cuả Satan

https://necrodesign.livejournal.com/269806.html

Hình trên biểu tượng búa liềm đan với ngôi sao cuả qủy Satan (Satanic Pentagram).

Là một bằng chứng rất mạnh mẽ để chứng tỏ Cộng Sản quốc tế Mác Lê-Nin được qủy Satan hổ trợ.

Satanic Communist Party

https://tshirtslayer.com/tshirt-or-longsleeve/exodus-rip-paul-ls-shirt

Trong một trang Facebook có tên ” Đảng Cộng Sản cuả Qủy Satan” (Satanic Communist Party). Có biểu tượng gộp lại từ 2 biểu tượng cuả giáo phái thờ qủy Satan và Đảng Cộng Sản. Là hình búa liềm đan với ngôi sao năm cạnh đảo ngược. Như vậy; với biểu tượng “kép” này; thì chúng ta thấy rõ đảng Cộng Sản cũng chỉ là một đảng thờ qủy Satan trá hình

https://www.etsy.com/market/stalin_necklace

Trang mạng Etsy rao bán các vòng đeo cổ cuả Stalin (Stalin necklace ). Trong các vòng đeo cổ cuả lãnh tụ thứ hai cuả Liên Xô cũ sau Lê-Nin có một vòng với ngôi sao cuả qủy Satan ( Satanic Pentagram ); là ngôi sao năm cạnh với mũi nhọn chúc xuống. Điều này chứng tỏ Cộng Sản quốc tế phát xuất từ quyền lực cuả qủy Satan. Và ngôi sao Xô Viết/ Soviet star là hình ảnh cuả ngôi sao qủy Satan/Satanic pentagram trá hình. Ngôi sao quyền lực cuả qủy này được rất nhiều tổ chức Cộng Sản trên thế giới dùng tới. Trong đó có đảng Cộng Sản Việt Nam dùng làm quốc kỳ.

https://www.163.com/dy/article/G8UCV9SA0526D8LR.html

Trên là hình bìa cuả một trò chơi game :”Làm tình với Stalin” (Sex with Stalin). Có chân dung Stalin – Lãnh tụ thứ hai cuả Liên Bang Xô Viết khi trước – Stalin đội nón có vải đỏ bao quanh đính một ngôi sao vàng năm cánh trong vòng tròn nhưng đầu nhọn chúc xuống phía dưới. Đây chính là ngôi giáo cuả giáo phái thờ qủy Satan.

Church of Satan Baphomet Satanism Pentagram Ngôi sao năm cánh cuả nhà thờ qủy Satan Baphomet

https://www.uihere.com/free-cliparts/church-of-satan-baphomet-satanism-pentagram-satan-2788875

Trên là ngôi sao viền vàng năm cánh trên nền đỏ cuả nhà thờ qủy Baphomet cuả giáo phái thờ Satan. Nó là thủy tổ ngôi sao Xô Viết màu vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ. Mà sau đó nó trở thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam

Coi lại hình vẽ tượng công nông cuả Liên Xô cũ cầm búa liềm trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh “đảo ngược”. Ngoài ý nghĩa không thể chối cãi được là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cho giai cấp công nông y hệt như biểu tượng búa liềm phát xuất từ Liên Xô cũ ; mang tính chất Cộng Sản quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam….Thì nó cũng mang một ý nghĩa quan trọng khác trên phương diện tâm linh : là ngôi sao vàng năm cánh đó chúc ngược đầu xuống đất -Y hệt như ngôi sao năm cạnh cuả giáo phái thờ qủy Satan – Do đó. một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của những người Cộng Sản là ngôi sao năm cạnh cuả qủy Satan được ngụy trang.

Trong “Cửu bình” (Chín bài bình luận tố cáo đảng Cộng Sản Trung Hoa cuả Pháp Luân Công). Có tố cáo Mark và Lê Nin đều là tín đồ cuả giáo phái thờ qủy Satan mà biểu tượng cuả nó là ngôi sao năm cạnh đảo ngược. ” Cửu bình ” nói rỏ biểu tượng ngôi sao năm cạnh đ̉ảo ngược cuả giáo phái thờ qủa Satan này (Satanic pentagram) Được thể hiện qua ngôi sao vàng năm cánh đảo ngược trên nền đỏ cuả lá cờ trên huy hiệu đoàn thanh niên Cộng Sản Trung Cộng (Hình trên). “Cửu Bình” cũng không quên nhấn mạnh là ngôi sao vàng trên nền đỏ này có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ (Soviet star).̣( http://nguoikechuyenthat.blogspot.com/ )

https://www.trip.com/travel-guide/shanghang/gutian-congress-site-79461/

Trong một bức tranh vẽ về hội nghị Gutian cuả hồng quân trung Cộng vào cuối năm 1929. Hoạ sĩ đã vẽ lá đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng có ngôi sao vàng năm cánh đầu chúc ngược xuống đất. Trong khi các bức tranh khác thì vẽ ngôi sao vàng với đầu nhọn quay lên trên. Đây là cờ đỏ sao vàng cuả giáo phái thờ qủy Satan.

70th anniversary of the founding of new China (新中国成立70周年)

https://588ku.com/image/hongqiwujiaoxing.html

https://588ku.com/ycpng/12460086.html

Coi lại poster kỷ niệm 70 năm quốc khánh cuả Trung Cộng 1949-2019. Ngoài con số 70 với 5 sao vàng tượng trưng cho cờ Trung Cộng trong con số 0. Còn có 2 lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở hai bên bìa cuả poster. Ngoài ý nghĩa là: ”Nếu  Cộng Sản Việt Nam không dùng cờ đỏ một sao vàng làm quốc kỳ vào năm 1945. Thì đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng cờ đỏ một sao vàng làm quốc kỳ khi nắm chính quyền vào năm 1949 rồi”. Thì hãy để ý đến 2 ngôi sao vàng năm cánh trong 2 lá cờ đỏ đó bị chúc ngược với đầu nhọn chĩa xuống đất. Đó chính là cờ đỏ sao vàng cuả giáo phái thờ qủy Satan.

http://www.luzhoubs.com/p/77650.html

Hãy cùng nhau xem lại lá cờ cuả lực lượng du kích cuả hồng quân Trung Cộng khu vực phía Tây tỉnh Tứ Xuyên may khi nghe tin quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa lúc mới nắm chính quyền là loại “ Cờ đỏ có ngôi sao vàng”. Vì khi đó thông tin báo đài chưa phổ biến. Cho nên họ tin chắc quốc kỳ mới cuả Trung Cộng nhất định phải là cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa vì đó là quốc kỳ hụt cuả nhà nước đầu tiên cuả Trung Cộng bị chết yểu là Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. ( Lá cờ đầy những chử ký cuả cán bộ Cộng Sản và du kích Tây Tứ Xuyên ). Ngoài yếu tố lịch sử không thể chối cãi được là lẽ ra quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa phải là cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa nếu cờ đỏ một sao vàng “Vạn Lý Trường Chinh” này không trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam 4 năm về trước. Thì có một yếu tố khác trên phương diện tâm linh. Đó là ngôi sao vàng có mũi nhọn chúc xuống y như ngôi sao vàng cuả đoàn kỳ Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng. Đó chính là loại ngôi sao vàng cuả giáo phái thờ qủy Satan.

Một tấm hình khác tố cáo chủ nghĩa Cộng Sản là một tôn giáo thờ qủy Satan trá hình là hình có biểu tượng buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế đan vô ngôi sao năm cạnh. Tuy ngôi sao năm cạnh này là loại bình thường với đầu nhọn hướng lên trên. Nhưng cũng là hình thức ngôi sao năm cạnh đảo ngược cuả tôn gíao thờ qủy Satan trá hình.

Lenin’s Satanic World Revolution – DVD

http://www.toolsforfreedom.com/Lenin-s-Satanic-World-Revolution-DVD-p/2547.htm

Hình trên có thể được gọi là một tấm hình bằng vạn lời nói để chứng minh Lê-Nin là một tín đồ thờ qủy Satan. Và chủ nghĩa Cộng Sản cũng là một tà thuyết cuả qủy Satan.

Hình Lê-Nin – Lãnh tụ cuả đầu tiên cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu sau lưng – Mà nguồn gốc nguyên thủy từ địa chỉ https://www.dreamstime.com/stock-photos-lenin-image7819573 . Thoạt tiên ; hình Lê-Nin đứng trước nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu y như cờ cuả quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam, đã là một bằng chứng hùng hồn chứng tỏ biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Nay đã được nhà chuyên sản xuất DVD chống cộng “Tools for Freedom” (Công cụ cho tự do) tại tiểu bang Hawaii Hoa Kỳ với địa chỉ http://www.toolsforfreedom.com/default.asp làm hình bià cho DVD dài 50′ mang tên Lenin’s Satanic World Revolution (Cách mạng thế giới Satan của Lenin). Trong phần mô tả nội dung (Description). Nhà xuất bản chống cộng này ghi rõ: Lenin là một trong những nhân vật chủ chốt của cách mạng Nga. Ông đã thúc đẩy cuộc cách mạng cộng sản, vốn là Satan trong tự nhiên……Hãy tìm hiểu sự thật về giai đoạn lịch sử này

Biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả tà thuyết Cộng Sản phát xuất từ Liên Xô cũ này đã được bí thư Cộng Sản đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú – Sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về – đã nhắn nhủ thuộc cấp :” Quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh “. Và lá cờ cuả Cộng Sản quốc tế/Satan trá hình này đã được hoặc Lê Quang Sô; hoặc Nguyễn Hữu Tiến tạo thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa để bành trướng ” Cách mạng thế giới Satan của Lenin/Lenin’s Satanic World Revolution” . Và nền đỏ với một ngôi sao vàng Satan trá hình này đã lan sang Trung Cộng. Và rồi Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang cờ nền đỏ với một ngôi sao vàng cạnh cong bầu cuả Lenin’s Satanic World Revolution (Cách mạng thế giới Satan của Lenin) từ Trung Hoa về Việt Nam; để làm thành cờ cuả mặt Trận Việt Minh; và sau đó thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

(Cờ Nam kỳ Khởi Nghĩa và cờ Việt Minh giống nhau. Vì đều phát xuất từ cờ cuả Cách Mạng Satan/Satanic World Revolution)

Để nói lên ý nghĩa chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế là một phiên bản cuả tôn giáo thờ qủy Satan. Nhà xuất bản chống cộng tại tiểu bang Hawaii Hoa Kỳ đã không dùng ngôi sao Xô Viết chính và thông dụng nhất là ngôi sao đỏ viền vàng; hoặc ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Mà lại dùng ngôi sao Xô Viết khác ít phổ biến hơn là ngôi sao vàng trên nền đỏ

Do đó;  cho dù nền đỏ sao vàng  được dùng làm quốc kỳ đi chăng nữa.  Và dù cho nó được ngụy trang dưới lớp vỏ dân tộc đi chăng nữa ..Thì rốt cuộc nó cũng chỉ là một biểu tượng cuả qủy Satan trá hình; phát xuất từ Liên Xô cũ.

 Pentacle satanic project star flat color icon vector image 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/pentacle-satanic-project-star-business-flat-line-vector-25418179

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/pentacle-satanic-project-star-flat-color-icon-vector-25417131

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/pentacle-satanic-project-star-business-logo-vector-25367775

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/pentacle-satanic-project-star-abstract-circle-vector-25360394

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/pentacle-satanic-project-star-flat-color-icon-vector-25351173

Hình một ngôi sao vàng năm cánh trên một vòng tròn nền đỏ – Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Nhưng được chú thích rõ ràng :” Ngôi sao năm cánh có vòng tròn bao quanh cuả giáo phái qủy Sa Tăng” (Pentacle satanic project star). 

Hãy xem lại hình dưới. Một biểu tượng của Liên Xô cũ ( Có 4 chử CCCP) gồm hình một ngôi sao vàng năm cánh có vòng tròn bao quanh trên nền đỏ. Y hệt ngôi sao vàng năm cánh có vòng tròn bao quanh cuả giáo phái qủy sa tăng. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng : Cộng Sản quốc tế là một giáo phái Sa Tăng trá hình. Trong đó có biểu tượng ngôi sao Xô Viết là hình ảnh cuả ngôi sao năm cạnh cuả giáo phái qủy Sa  Tăng (Satanic Pentegram). Trong số các ngôi sao Xô Viết thì có loại ngôi sao vàng trên nền đỏ. Do đó; biểu tượng nền đỏ sao vàng của Cộng Sản quốc tế thì cũng là một biểu tượng trá hình cuả Qủy Vương Satan…Dù cho nó có được dùng làm quốc kỳ hay không. 

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/cccp-ussr-100371839

Flag of Satan Worshiping Vietnam Cờ thờ Satan của Việt Nam

Vì vậy cho nên có một thành viên trên trang https://www.reddit.com/  đã có ý muốn nói quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng cũng chỉ là một loại cờ của đảng phái (gián tiếp) thờ qủy satan. Cho nên đã vẻ lá quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam với ngôi sao vàng năm cánh lộn ngược – Y hệt như ngôi sao năm cánh cuả giáo phái thờ qủy Satan – với ghi chú :”Cờ thờ (Qủy) Satan cuả (Đảng Cộng Sản) Việt Nam” (Flag of Satan Worshiping Vietnam).

NHỮNG LOẠI CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÁC

CÁC LÁ CỜ NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH CÓ VÒNG TRÒN VÀNG BAO QUANH CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN THUỘC ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG MỘT ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ

Một biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh của Liên Xô cũ. Nhưng ngôi sao vàng năm cánh trong vòng tròn vàng trên nền đỏ
(https://www.shutterstock.com/nb/image-vector/cccp-ussr-100371839?src=Ud53XEN-iOhVGppKpfInMA-1-18&irclickid=WK40rNQBpxyOUetwUx0Mo36BUkiRuyTmuX59yM0&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Skimbit+Ltd.&utm_source=10078&utm_term=tapatalk.com&c3ch=Affiliate&c3nid=IR-10078  )
(https://www.shutterstock.com/nb/search/cccp?irclickid=WK40rNQBpxyOUetwUx0Mo36BUkiRuU03uX59yM0&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Skimbit%20Ltd.&utm_source=10078&utm_term=tapatalk.com&c3ch=Affiliate&c3nid=IR-10078&image_type=vector  )

  Manipur Vanguard Flag 

http://manipurvanguard.blogspot.com/2009/10/manipur-vanguard-flag.html

Trên là cờ cuả đội Thanh Niên Tiền Phong Manipur. Đây là nhóm đặc biệt cuả  mặt trận Thanh Niên Tiền Phong Manipur/Manipur Forward Youth Front (MAFYF). Cả 2 nhóm này đều thuộc đảng Cộng Sản Manipur theo đường lối cuả Mao (Maoist Communist Party of Manipur https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Co … of_Manipur ) Vì theo đường lối cuả Trung Cộng nên cờ cuả đội Tiên phong Manipur y hệt như cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa Có một ngôi sao vàng năm cánh trong vòng tròn trên góc cao

China Youth League cyl  Flag

https://www.chinahao.com/product/40280994937/

Lá cờ biến thể cuả Liên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng (China Youth League). Có hình một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa lá cờ đỏ. Đây là lá cờ biến thể vì là cờ chính thức cuả  China Youth League là ngôi sao vàng năm cánh có vòng tròn bao quanh nằn ở góc cao cuả cán cờ. Tổ chức cuả đoàn thanh niên Cộng Sản Trung Cộng này được thành lập vào năm 1922 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Youth_League_of_China ). Do đó. Ta thấy là Trung Cộng đã xử dụng cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trước khi có đảng Cộng Sản VN 10 năm (1922-1932)

CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN GÓC CAO CUẢ CÁC ĐẢNG/TỔ CHỨC CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG XUẤT PHÁT TỪ ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ.

Russian WWII commemorative flag
(https://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html   )

Lá cờ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô cũ (Russia Victory Commemorative Flag )…Cũng là Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ” đặc ” nằm ở góc nhưng không có búa liềm. Hiển nhiên. Ngôi sao vàng trong lá cờ này biểu tượng cho đảng Cộng Sản Nga .

Communist (Maoist) Party of Afghanistan

https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_(Maoist)_Party_of_Afghanistan

Cờ của đảng Cộng Sản Afghanistan. Thành lập năm 2004 .Y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức của Liên Xô  trong thế chiến thứ II. Coi như cờ đỏ sao vàng cuả tàn quân Cộng Sản quốc tế.

Workers’ Revolutionary Party
Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT
https://www.crwflags.com/fotw/flags/ar%7Derp.html

Cờ của Đảng Cách Mạng Công Nhân của Argentina ( Á Căn Đình). Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên

Halkın Kurtuluş Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Hkpyeni.jpg

Cờ cuả đảng Giải Phóng Nhân Dân Mác Lê-Nin cuả Thổ nhĩ kỳ/ People’s Liberation Party (Tiếng Thổ nhỉ Kỳ : Halkın Kurtuluş Partisi, HKP Marxist–Leninist ). Thành lập vào năm 2014.  Có nền đỏ và một ngôi sao vàng trên góc cao y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức cuả Liên Xô cũ


https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n … %E1%BB%91c

Cờ bát nhất. Kỷ niệm ngày nổi dậy dầu tiên 01/08/1927 tại Nam Xương – Có nền đỏ và một ngôi vàng năm cánh trên góc cao. Đây là cờ đỏ sao vàng của Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến/ Cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng và có thêm hai chử bát nhất bằng chử Hán – Từ năm 1933, ngày 1.8 được Trung Cộng lấy làm ngày thành lập Hồng quân Công nông Trung Cộng (nay là Quân giải phóng Nhân dân Trung Cộng).Và cờ Bát Nhất trở thành Quân kỳ của Trung Cộng ngày nay.

Malayan Races Liberation Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Malayan_Races_Liberation_Army

Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên cuả “ quân đội giải phóng chủng tộc Mã Lai ( Malayan Races Liberation Army) . Y như cờ tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Liên Xô tử trận trong thế chiến thứ II. Nhưng ngôi sao chúc đầu xuống ; đó là ngôi sao cuả giáo phái thờ qủy Satan (Satanic Pentagram).

    Farabundo Martí National Liberation Front 

http://www.tcsshortwave.com/

Cờ đỏ sao vàng năm cánh trên góc và 4 chử cái FMLN viết tắt từ các chử Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia Farabundo Marti National Liberation Front của Cộng Sản El Salvado

https://www.ebay.com/itm/332262745613?vectorid=229466&lgeo=1&item=332262745613&rmvSB=true

      Mongolia 18th COMMUNIST PARTY CONGRESS Delegate Badge Member 1981 SILVER A+Cond. 

Mongolia XIX COMMUNIST PARTY CONGRESS Delegate Badge Soviet era Silver & Enamel 

Hai huy hiệu cho đại biểu trong kỳ họp đại hội đảng Cộng Sản Mông Cổ thứ 18 và 19 ; nền đỏ có một ngôi sao vàng cao được rao bán trên ebay

http://boxitvn7.blogspot.com/2011/07/map-mo-anh-lan-con-en.html

Đôi khi, Cộng Sản VN cũng cho vẽ quốc kỳ và đảng kỳ nền đỏ sao vàng và búa liềm ở góc cao theo như mẫu quốc kỳ và quân kỳ cuả Trung Cộng

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CUẢ NHỮNG TỔ CHỨC KHỦNG BỐ CỘNG SẢN KHÁC

Revolutionary People’s Liberation Party-Front (DHKP-C) (Dev Sol)
http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html )

Cờ đỏ sao vàng ở góc trên có hình búa liềm đỏ trong ngôi sao của một tổ chức  khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên : Mặt Trận Đảng Giải Phóng Cách Mạng Nhân Dân 


Red Brigades
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Brigades )

Cờ đỏ sao vàng có vòng tròn bao quanh của một tổ chức khủng bố mang tên Lữ Đoàn Đỏ của Cộng Sản Ý


Revolutionary Organization 17 November
https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Organization_17_November

https://www.kobo.com/us/en/ebook/17n-s-philosophy-of-terror-an-analysis-of-the-17-november-revolutionary-organization

Cờ đỏ sao vàng này cuả một Tổ Chức Khủng bố Hy Lạp mang tên “ Tổ Chức Cách Mạng 17 Tháng 11 “

CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG CÙNG ÔNG TỔ CỘNG SẢN. GIỐNG NHAU DO TRÙNG HỢP

Schlacht von Glorieta Pass.JPG

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Glorieta_Pass

https://www.ammoland.com/2014/11/colora … z5F3pCK0nl

https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/less … isual2.htm

http://slideplayer.com/slide/7415134/̣(1/2)

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bitka_kod … a_Glorieta

https://bobcivilwarhistory.wordpress.co … ew-mexico/

Cờ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh của một đơn vị Nam Quân trong trận chiến  Glorieta Pass vào tháng 03/1862 trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ . Vì lực lượng Nam Quân ( Confederate States ) trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ  (1861–1865) hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử cuả Đảng Cộng Sản đệ tam quốc tế và của Cộng Sản Việt Nam. Cho nên lá cờ đỏ sao vàng cuả một đơn vị Nam Quân nào đó trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ và quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam có giống nhau thì đó chẳng qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

India Steamship Co. Ltd. (Calcutta)

Cờ Đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa của công ty tàu chạy bằng hơi nước tại Calcutta, Ấn Độ

Lịch sử thành hình công ty tàu thủy chạy bằng hơi nước tại Calcutta Ấn Độ này  hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế và cuả Cộng Sản Việt Nam. Cho nên cờ đỏ sao vàng cuả công ty tàu thủy này có giống y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thì đó là do sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cờ đỏ sao vàng năm cánh ( Lộn ngược) của công ty chuyển hàng tại Calcutta. Ấn độ
http://www.crwflags.com/fotw/flags/in~hf.html   )

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ

Đảng Cộng Sản VN hiện có 2 lá cờ – Tất cả đều là nền đỏ –

Cờ Đảng có hình búa liềm thì ai cũng biết quá rõ đó là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế theo mẫu quốc kỳ của Liên Xô cũ. Còn quốc kỳ có một sao vàng năm cánh ở giữa – khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945 thì ngôi sao cạnh cong bầu, đến năm 1955 thì sửa lại cạnh thẳng

Với hy vọng làm sáng tỏ một vấn đề gây tranh cãi dai dẳng về nguồn gốc quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng dựa vào sự thật của lịch sử, Tôi mở chủ đề này, và cố gắng thâu lượm rất nhiều hình ảnh để chứng minh rằng: Cũng như lá cờ đảng có hình búa liềm. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hoặc cạnh cong bầu – mà bây giờ là Quốc Kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam . Thoạt tiên là một loại cờ mà Liên Xô cũ = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết =Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.) = SOVIET= CCCP (Союз Советских Социалистически х Республик) đã từng dùng với đầy đủ tất cả ý nghĩa y như biểu tượng búa liềm : Tượng trưng cho chủ thuyết Mác Lê-Nin. Tượng trưng cho khối Xã Hội Chủ nghĩa cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Tượng trưng cho đảng Cộng Sản Nga và các đảng Cộng Sản khác trên thế giới; Tượng trưng cho giai cấp công nông…Và được nhiều đơn vị trong quân đội Liên Xô cũ cũng như Hồng Quân Trung Cộng và một số tổ chức Cộng Sản khác trên thế giới dùng làm cờ đơn vị. Và nền đỏ sao vàng cũng là một trong các logo/symbnol được Liên Xô cũ hoặc Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin dùng trước khi cờ đỏ một ngôi sao vàng xuất hiện tai Việt Nam. Mặc dù logo/symbol một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này không phổ biến bằng các logo/symbol khác như hình búa liềm; ngôi sao đỏ hay ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Hay nói một cách khác. Nó là 1 trong các biểu tượng của Xã Hội Chủ Nghĩa (Socialist) hoặc của Cộng Sản (Communist) mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc hay lịch sử của nước Việt Nam .

Cộng Sản Việt Nam khẳng định cờ đỏ sao vàng phát xuất từ chính biến Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào tháng 11/1940. Hoặc do Nguyễn Hữu Tiến; Hoặc do Lê Quang Sô sáng tạo ra. Nhưng thật ra những người này chỉ thực hiện theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

Những bài viết trong nước khi nói về cuộc nổi dậy “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” đều đã xác định rỏ nguyên nhân trên

( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69 )

(http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=266 )

̣Tài liệu trên đây trong các trang của báo Cộng Sản Việt Nam trong nước đã chứng minh cho thấy cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ khởi nghĩa được thành hình là do thực hiện lời dặn dò của Trần Phú:

Mà Trần Phú chỉ có quyết định đó sau khi từ Liên Xô về – Nơi đầu não của thế giới Cộng Sản – Có dùng một lá cờ biểu tượng cho giai cấp vô sản công nông là sao vàng năm cánh giữa nền đỏ.

Sau đây là những hình ảnh chứng minh cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ

Cờ màu đỏ trơn biểu tượng cho giai cấp vô sản thoạt tiên xuất hiện tại cuộc Cách mạng Pháp 1789. Trong hình là cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ và có thêm lá cờ đỏ trơn cuả giai cấp vô sản

https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1848

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution_of_1848

(https://alittlebeatofknowledge.com/2015/03/28/year-of-revolution/philippoteaux_lamartine/ )

Cờ đỏ trơn xuất hiện tại Châu Âu lần thứ hai vào năm 1848 tại cuộc” Cách mạng mùa xuân” lan rộng khắp Châu Âu để phản đối các chế độ Quân Chủ

https://zingnews.vn/8-cuoc-noi-day-dam-mau-nhat-trong-lich-su-hien-dai-ky-1-post393347.html

Cờ màu đỏ trơn tiêu biểu cho giai cấp vô sản xuất hiện lần thứ ba tại Công Xã Paris vào năm 1871 như trong hình trên

Các hình trên là cờ đỏ cuả Công Xã Paris trong link https://www.zhihu.com/question/37333823

Cờ màu đỏ trơn xuất hiện lân thứ 4 là lá cờ biểu tượng của Phong Trào Công Nhân (Labour movement) của Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế (Cộng Sản II 1889-1914) . Lá cờ này tiêu biểu cho ngày Công Nhân Quốc Tế 01/05 (Labor Day). Là Ngày Quốc Tế Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế, là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động của phong trào Cộng Sản. Ngày 20/6/1889. Quốc Tế Cộng Sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, đại hội lần thứ nhất của Quốc Tế Cộng Sản II (Đệ Nhị Quốc Tế) đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng  )
Vào thời Kỳ cuả Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế. Lá cờ đỏ cuả ngày Labor Day chỉ biểu tượng cho giai cấp công nhân mà thôi . Cho nên trên nền cờ đỏ chỉ có dụng cụ tượng trưng cho giai cấp công nhân. (Xem các hình dưới)

The red flag as a sign of the Labour movement. 
https://www.cute-calendar.com/event/international-workers-day/38089.html

https://www.webdevelopersnotes.com/labour-day-international


         https://www.shutterstock.com/image-vect … s1U0g-1-32

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ

Nhưng đến thời kỳ cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin. Thì giai cấp vô sản được khẳng định là Công Nhân và cả Nông Dân với hai biểu tượng cuả 2 giai cấp này là Búa và Liềm. Do đó trên Quốc Kỳ cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết cũ có hình Buá Liềm. Đây là biểu tượng chính cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin. Tất cả các Đảng Cộng Sản trên thế giới đều lấy hình Buá Liềm làm đảng kỳ. Nhưng trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ còn một biểu tượng thứ hai để tượng trưng cho hai giai cấp vô sản Công nông nữa. Tuy không phổ biến bằng biểu tượng chính là Buá Liềm. đó là ngôi sao viền vàng năm cánh

Quốc kỳ Liên Xô cũ 

Biểu tượng cuả quốc kỳ chính thức cuả Liên Xô cũ. búa liềm vàng và ngôi sao viền vàng 

Ta hãy xem ý nghĩa cuả Quốc Kỳ cuả Liên Bang Xô Viết cũ theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4   

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động….

Nền đỏ tượng trưng cho máu mà công nhân và nông dân đổ xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng của họ. Nó tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871. Ý thức hệ cộng sản có thể nhận thấy thông qua lá cờ. Ngôi sao đỏ và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quốc kỳ Liên Xô bao gồm một lá cờ đỏ trơn cùng một búa-liềm vàng chéo nhau, phía trên nó là một ngôi sao viền vàng…. 

Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản 

Theo định nghĩa về Quốc kỳ Liên Xô cũ. Ta thấy: 

-Lá cờ đỏ là biểu tượng cuả ” Cách mạng ” có từ trước năm 1917. 

-Lá cờ đỏ tượng trưng cho máu cuả 2 giai cấp công nhân và nông dân. 

– Lá cờ đỏ là để vinh danh ngày quốc tế Lao Động (ngày lễ lao động cuả Cộng Sản Quốc Tế .Mồng 1 tháng 5) 

– Quốc kỳ nền đỏ cuả Liên Xô là để tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871 

–  Ngôi sao đỏ viền vàng và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. = Biểu tượng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế.

-Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ viền vàng đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

NHƯ VẬY. CHÚNG TA THẤY QÚA RÕ. BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ BUÁ VÀ LIỀM. MÀ CÒN CÓ CẢ NGÔI SAO ĐỎ VIỀN VÀNG NỮA

Ngôi sao đỏ viền vàng  – Biểu tượng thứ hai cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế – được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm lá cờ chính thức cuả Hồng Quân Liên Xô cũ – Và cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh viền vàng này cũng được coi là quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ.

Quân Kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army

= Cờ biến thể cuả Liên Xô cũ.

     ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4   )

Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = Ngôi sao đỏ viền vàng. Đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Đồng thời cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội bên cạnh biểu tượng búa liềm = Biểu tượng cho hai giai cấp vô sản công nông…Cũng được Liên Xô cũ cho làm thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cùng với hình Hồ chí Minh như hình dưới. Phải chăng Liên Xô cũ muốn ám chỉ Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam phát xuất từ liên Xô cũ ? 

Đôi khi. ngôi sao viền vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ – Biểu tượng thứ hai của hai giai cấp vô sản Công Nông sau hình Buá Liềm – Có viền vàng rất là dầy; gần như là một ngôi sao vàng ” đặc ” (Solid gold star) như hình trên. Đây là hình ảnh rất gần cho logo cuả Liên Xô cũ là hình búa liềm và ngôi sao vàng “đặc”

https://www.sovietmilitarystuff.com/the-hammer-and-sickle-of-the-ussr-sew-on-handmade-soviet-symbol-patch.html

Do đó. Logo “biến thể” cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “đặc” thay cho ngôi sao viền vàng trên nền đỏ

https://www.warrelics.eu/forum/flags-banners-other-regalia/offered-soviet-flag-284157/

Ngôi sao vàng “ đặc “ cạnh thẳng hay cong bầu..trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô được dùng trên thực tế ngoài đời như  hình trên

http://cand.com.vn/Quoc-te/Tu-dau-nhieu-nuoc-phuong-Tay-ne-ngay-chien-thang-phat-xit-350262/
                              https://w-dog.pw/wallpaper/reichstag-mickey-mouse-berlin-victory-germany-soviet-union-red-flag/id/127537/

http://sw1942.blogspot.com/2015_03_01_archive.html
   http://elboletinrojo.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
https://communistpartymalta.blogspot.com/2015_05_01_archive.html

Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình búa liềm và ngôi sao vàng ” đặc “ được biết đến với tấm hình nổi tiếng chụp một người lính Hồng Quân Liên Xô cũ treo Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình buá liềm và ngôi sao vàng ” đặc” cạnh cong bầu trên nóc toà nhà Quốc Hội cuả Đức Quốc Xã khi Berlin bị Hồng Quân Liên Xô cũ chiếm đóng vào năm 1945. 

A Postage Stamp Shows Raising a Flag over the Reichstag, 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

https://www.gettyimages.at/detail/nachrichtenfoto/cuban-postage-stamp-shows-raising-a-flag-over-the-nachrichtenfoto/482462400

Cuban Postage Stamp Shows white dove of peace. 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

https://www.gettyimages.dk/detail/news-photo/cuban-postage-stamp-shows-white-dove-of-peace-40th-news-photo/482462402

Vì lý do đó. Trên  những con tem của CuBa được phát hành nhân 40 năm kỷ niệm chiến thắng Phát Xit Đức Quốc Xã 1985-1845. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn cạnh hình buá liềm

Đôi khi; biểu tượng biến thể cuả Liên Xô cũ là búa liềm với ngôi sao vàng “đặc” rất lớn. Đây là hình ảnh bắt nguồn cho một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng

https://www.123rf.com/stock-photo/former_ussr_flag.html?mediapopup=26790427&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliate&utm_campaign=314743_1195097&sscid=91k4_asyqf&sti=lor63pv4tswxkwtjib |                   

Vì ngôi sao vàng “ đặc” có cạnh thẳng hay cạnh cong bầu được Liên Xô cũ coi là một biểu tượng mang ý nghĩa như búa liềm. Cho nên đôi khi bản đồ cuả Liên Xô cũ được vẽ với biểu tượng búa liềm màu vàng nhỏ , nhưng với hình ngôi sao cạnh cong bầu rất lớn


              Vector – Soviet Union flag  design template     

https://www.shutterstock.com/image-vector/template-awards-official-document-flag-union-552782257

https://www.123rf.com/photo_78261414_stock-vector-flag-of-the-soviet-union-template-for-the-awards-the-official-document-to-the-flag-of-the-union-of-s.html

                 https://www.123rf.com/clipart-vector/so … p=78261460 

Hình trên có logo quốc kỳ Liên Xô cũ với một ngôi sao vàng năm cánh thật lớn với hàng chử  ” Soviet Union flag design template ” (Bản thiết kế mẫu cờ liên Bang Xô Viết) 

Như vậy chúng ta thấy rõ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ 

CẢ HÌNH BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Ý nghĩa cuả ngôi sao viền vàng trên quốc kỳ chính thức  – Cũng như về ngôi sao vàng ” đặc ” trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ…Trong bài về ý nghĩa quốc kỳ cuả liên Bang Xô Viết cũ được giải thích như sau: 

– Ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ.. hoặc ngôi sao vàng ” đặc “. Là đại diện cho đảng Cộng Sản Liên Xô. Vị trí ngôi sao trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội chủ nghĩa đệ tam quốc tế 

– Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng ” đặc ” cũng là biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội giống như búa liềm. 

Do đó. Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng ” đặc” cũng là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế giống như biểu tượng búa liềm. 

Mà búa liềm tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông. Do đó, ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ cũng như ngôi sao vàng ” đặc ”  cũng biểu tượng cho giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Về vấn đề trên lá quốc kỳ của Liên Xô cũ có 3 biểu tượng tiêu biểu cho Liên Xô và cũng đồng thời tiêu biểu cho khối Cộng Sản đệ tam quốc tế là : Búa; Liềm và ngôi sao vàng năm cánh..thì không có hình ảnh nào cụ thể cho bằng những hình dưới đây : 


     Star, sickle and hammer – yellow symbol on red background 
http://www.alamy.com/stock-photo-star-s … 20785.html
https://www.shutterstock.com/image-vect … zADtA-1-41
https://www.dreamstime.com/stock-illust … ge99420756
  https://www.canstockphoto.com/star-sick … 21908.html


  Star, sickle and hammer – yellow symbol on red background 
http://www.alamy.com/stock-photo-star-s … 11857.html

Trong những trang có tên ” Star; sickle and hammer  ” (Ngôi sao; và búa liềm). Có những tấm hình nền đỏ và có cả 3 biểu tượng của cộng sản : Búa vàng; Liềm vàng và ngôi sao vàng lần lượt nằm thành những hàng như nhau. Không có cái nào to hơn; không có cái nào nhỏ hơn. Có nghĩa là. Ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm.

https://pixlr.com/hr/stock/details/1128115970-star,-sickle-and-hammer—yellow-symbol-on-red-bac/

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/star-sickle-and-hammer-vector-21940742

Những symbol của các tổ chức/đảng Cộng Sản trên thế giới thuộc Cộng Sản đệ tam quốc tế được trình bày trên đây có cả 2 biểu tượng buá liềm màu vàng cũng như ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả cộng sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ, mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Ai cũng biết rõ buá liềm là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Nó tượng trưng cho : Chủ thuyết Mác Lê-Nin; Giai cấp công nông; Liên Xô cũ; Đảng Cộng sản nắm quyền trong một quốc gia theo đường lối XHCN; Cộng Sản đệ tam quốc tế (Thế giới XHCN).
Hình trên có nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên đó có biểu tượng buá liêm và ngôi sao vàng năm cánh to như nhau. Do đó ta nhận thấy cũng như búa liềm. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và cũng có đầy đủ ý nghiã về ý thức hệ Cộng Sản y như biểu tượng buá liềm.

CCCP Russian supermarket

https://www.airbnb.com/things-to-do/places/2325343

 Một hình chứng minh đảng Cộng Sản Liên Xô cũ cũng dùng hai biểu tượng buá liềm vàng; cũng như một ngôi sao vàng trên nền đỏ ngang như nhau.

Một siêu thị tại Nga hiện nay- Mà chủ nhân chắc hẳn là một cựu đảng viên đảng Cộng Sản cuả Liên Xô cũ- Có bảng hiệu nền đỏ mang tên CCCP – Là chử viết tắt cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết theo tiếng Nga (Союз Советских Социалистических Республик). Hai bên chử CCCP này là buá liềm và một ngôi sao vàng năm cánh.

This pair of mismatched Putin’s USSR Cufflinks includes one Russian Yellow Star cufflink and one Russian CCCP Communist Logo red yellow cufflink. 

https://www.ebay.com/itm/Red-Yellow-Retro-Style-Cufflinks-Russian-Star-Hammer-Sickle-Cuff-Links-New/291471780203?hash=item43dd12696b:g:hR0AAOSwKrhVXjug

https://www.ebay.co.uk/itm/171903942934

https://www.ebay.co.uk/itm/171911832463

https://www.ebay.co.uk/itm/312182298233

https://www.ebay.co.uk/itm/291471780203

Ebay rao bán 2 khuy Măng-sét cài cổ tay áo (cufflinks) cuả Tổng Thống Nga Putin. Một cái có hình búa liềm vàng trên nền đỏ. Cái kia có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Putin là một sĩ quan cuả cơ quan tình báo KGB cuả Liên Xô cũ. Cho nên ông ta dùng khuy măng-xét là biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ là búa liềm vàng trên nền đỏ. Tất nhiên – Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ- Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của khuy măng-xét kia tất nhiên cũng là một biểu tượng khác cuả Liên Xô cũ

https://www.star-child.co.uk/babyshoes/ … -red-shoes

 Trong một trang mạng bán giày cho trẻ em. Có rao bán một đôi giầy trẻ em có mang đủ 2 biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ trên 2 chiếc giày : Buá Liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ

Communist Symbolism

https://favpng.com/png_view/communism-communist-symbolism-the-communist-manifesto-communism-communist-party-png/bLR2zV4s

Biểu tượng Cộng Sản quốc tế là gồm cả búa liềm vàng và cả ngôi sao vàng trên nền đỏ

 Communist Symbol

Một tác giả đã vẽ ra một bức họa mang tên “Biểu tượng cộng sản” (Communist Symbol) là 4 cạnh hình vuông mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế . Có hai góc đối diện nhau mang hình búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Và hai góc đối diện còn lại mang hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Do đó chúng ta thấy : Cũng như biểu tượng búa liềm vàng trên nền đỏ; Ngôi sao vàng năm cánh – cạnh thẳng hay cong bầu – trên nền đỏ cũng là một biểu tương cuả Cộng Sản quốc tế. Cho nên không phải chỉ có đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam mang hình búa liềm mới là biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Mà cả quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Young Communist League 

 ( https://yclbritain.wordpress.com/2015/0 … our-voice/ ) 

Logo cuả Liên đoàn Sinh viên Cộng Sản Anh Quốc  y hệt như quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là gồm cả 2 biểu tượng chính và phụ tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Chỉ khác là họ rất chú trọng vào ngôi sao vàng, vì nhìn vào hình trên sẽ thấy ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Khác với quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh nhỏ hơn hình buá liềm.

Smells Like Communism T-Shirt  

https://www.zazzle.com/smells_like_communism_t_shirt-235445829419929351

Trong trang chuyên bán áo sơ mi và áo thun in hình chống Cộng Sản (Anti Communist T-Shirts & Shirts). Có trình bày một cái áo thun có tên:” Có mùi Cộng Sản : (Smells Like Communism). Cái mùi đó từ một con lừa có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và trên người con vật đần độn này có đủ hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là Búa liềm vàng và ngôi sao vàng. Như vậy; với hình ảnh chống Cộng này đã cho thấy cả buá liềm cũng như ngôi sao vàng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc  tế

https://www.redbubble.com/i/poster/My-Cat-is-A-Communist-by-hectorgool/61559971.LVTDI

Một poster tuyên truyền của Cộng Sản mang tên :”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist). Tất nhiên; poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên poster có in hình dấu chân của con mèo. Còn biểu tượng cuả Cộng Sản không phải là hình búa liềm nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.redbubble.com/i/sticker/my-cat-is-a-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60477894.EJUG5

https://www.redbubble.com/i/poster/my-cat-is-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60481606.LVTDI

https://www.redbubble.com/i/poster/my-cat-is-a-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60488129.LVTDI

Thêm một poster : ”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist) với hình con mèo Cộng Sản đội nón đỏ sao vàng của Cộng Sản quốc tế

https://www.redbubble.com/i/sticker/My-Cat-is-a-Communist-by-ArtByGordo/62832176.EJUG5

Con mèo Cộng Sản đội nón sĩ quan Hồng Quân Liên Xô với nền đỏ sao vàng rất lớn ở phía sau lưng. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.redbubble.com/i/sticker/My-Cat-is-a-COMMUNIST-by-Ramzey/61453816.EJUG5

Một poster có hàng chử: ”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist) với nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hai ngôi sao vàng năm cánh hai bên

https://www.reddit.com/user/communist10101

Trong một diễn đàn mà có một câu bằng tiếng Tây Ban Nha :” Chủ Tịch Gonzalo (của Peru) muôn năm (Que viva el Presidente Gonzalo)”. Trên câu tung hô lãnh tụ Cộng Sản Peru này là 4 khuôn mặt cuả Marx; Lê Nin; Mao và Gonzalo. Chắc chắn đây là một diễn đàn cuả những người Cộng Sản Nam Mỹ. Bên cạnh 4 khuôn mặt cuả 4 lãnh tụ Cộng Sản đó là 3 lá cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế xếp lên nhau. Cái lá cờ đâu tiên mang chử Front (Cờ của Mặt Trận) có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Lá cờ thứ hai mang hình búa liềm trên nền đỏ và có chử Army (Cờ quân đội- Quân kỳ). Lá cờ thứ ba có hình buá liềm và có cả ngôi sao vàng trên nền đỏ và có chử Party (Đảng Cộng Sản). Như vậy hình ảnh 3 loại cờ cuả đảng Cộng Sản Peru này đã nói lên một ý nghĩa : Cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ cũng là những biểu tượng của Cộng Sản quốc tế

значок 1917.Huy hiệu 1917

https://ru.dreamstime.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-image94583254

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có con số 1917 là năm đảng Cộng Sản nắm quyền tại Nga. Có cả hai hình ảnh buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ to như nhau – Chưa kể ngôi sao vàng được để ở trên-. Điều này chứng tỏ đối với Liên Xô cũ; thì buá liềm và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

https://www.redbubble.com/i/poster/Workers-of-the-World-Unite-by-DiscoBolshevik/39449860.LVTDI

Câu tuyên bố nổi tiếng cuả Karl Marx và Friedrich Engel ” Tất cả công nhân trên thế giới; hãy đoàn kết lại” (Workers of the world, unite!) được trình bày trên màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và có cả búa liềm và ngôi sao năm cánh cũng màu vàng. Nhưng ngôi sao năm cánh được đặt phía trên chử Unite; còn búa liềm thì ở phía dưới. Do đó ta thấy cả búa liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng trên nền đỏ cũng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

All power to the Soviets Tất cả quyền lực cho Liên Xô

https://www.redbubble.com/i/sticker/All-Power-to-the-Soviets-by-DiscoBolshevik/39449655.EJUG5

Hình trên là một poster tuyên truyền có hàng chử : “Tất cả sức mạnh cho Liên Xô” (All power to the Soviets). Phía dưới là hình búa liềm nhỏ. Nhưng chính giữa là một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ. Như vậy trong poster tuyên truyền này. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng chính cuả Liên Xô cũ. Hơn là búa liềm.

Better Red Than Dead

https://untappd.com/b/two-blokes-brewing-better-red-than-dead/2554116

Một poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với hai bàn tay nắm búa liềm và hàng chử: “ Là Cộng Sản thì vẫn tốt hơn là phải chết” (Better Red Than Dead). Nhưng hai bên buá liềm là hai ngôi sao vàng năm cánh. Do đó. Cũng như buá liềm; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

(Tại sao các symbol có hình búa liềm không phải màu vàng; cũng như ngôi sao đỏ viền vàng=ngôi sao viền vàng trên nền đỏ không được trình bày. Là vì đảng kỳ cuả cộng sản việt nam là búa liềm vàng trên nền đỏ, Và quốc kỳ của đảng  Cộng Sản Việt Nam là ngôi sao vàng trên nền đỏ. Cho nên chỉ có những symbol cuả các đảng/tổ chức cộng sản thuộc cộng sản đệ tam quốc tế có cả hai biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh đựơc trình bày mà thôi. Để chứng tỏ không phải chỉ có biểu tượng buá liềm vàng trên nền đỏ̃ cuả đảng kỳ cộng sản Việt Nam mới là sản phẩm của cộng sản đệ tam quốc tế. Mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế y như biểu tượng búa liềm; phát xuất từ Liên Xô cũMà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.) 

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN

https://mtqual.wordpress.com/category/i … ch/page/2/ https://www.behance.net/gallery/1964649/Philographics Bây giờ chúng ta hãy nhìn cuốn sách về Chủ Nghĩa Mác có bìa màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và chính giữa bìa đỏ của sách có một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy nền đỏ sao vàng cuả cuốn sách này tượng trưng cho chủ thuyết MácContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN”

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (1)

 Trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ (Symbol; logo; icon) và khối Cộng Sản quốc tế thì biểu tượng chính là búa liềm. Ngoài ra còn có biểu tượng ngôi sao Liên Xô nữa. Ngôi sao chính cuả Liên Xô cũ (Soviet star) là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Nếu đứng mộtContinue reading “CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (1)”

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (2)

The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels (O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels) https://www.bertrand.pt/livro/o-manifesto-comunista-karl-marx/216406 Cuốn sách ” Bản tuyên ngôn Cộng Sản” cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels ̣(Viết bằng tiếng Bồ đào Nha là O Manifesto Comunista). Có hình bià màu đỏ củaContinue reading “CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (2)”

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG

http://sakhalinmuseum.ru/exhb_id_62038.php http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd. … cartelismo Một poster cuả Liên Xô cũ với hình tượng đài Công Nông (tiếng Nga là: Рабо́чий и колхо́зница) với nền đỏ của Công Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Với poster này đã cho ta thấy rõ – Cũng như búa liềm – Một ngôi sao vàngContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG”

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (1)

     ( http://www.istockphoto.com/vector/commu … 0-17370761 ) Hình trên là một số biểu tượng của Liên Xô cũ (Communist Set): Búa liềm vàng trên nền đỏ. Buá liềm vàng và ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ( Cờ cuả Liên Xô cũ ). Ngôi sao đỏ ( không có màu nền). Và ngôi sao vàng nămContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (1)”

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (2)

http://www.forocomunista.com/t34243p10- … os-y-demas https://www.liveauctioneers.com/item/95 … litho-1957 Một poster quảng cáo cho ngành hoả xa cuả Liên Xô cũ có hình một chiếc xe lữa sơn màu đỏ chạy dưới một lá cờ buá liềm. Nhưng đầu máy xe có một ngôi sao vàng năm cánh cùng 4 chử CCCP. Như vậy. Một ngôi sao vàngContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (2)”

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,