BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐƯỢC TRÌNH BÀY CHUNG VỚI NHAU CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI


Italian Communist Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party

Cờ của Đảng Cộng Sản Ý : The Italian Communist Party (Tiếng Ý: Partito Comunista Italiano, PCI) thành lập vào năm 1921. Cũng vẽ biểu tượng thứ hai đại diện cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thứ nhất là hình buá liềm. Không hề che giấu

Chinese Soviet Republic War Flag (1932-1934)
http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html

Các ” Chiến kỳ ” của Chinese Soviet Republic cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa cũng vẽ biểu tượng thứ hai tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nhân và nông dân là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thức là hình buá liềm.


COMMUNIST PARTY OF MEXICO (MARXIST-LENINIST) ( Partido Comunista de México )
https://redantliberationarmy.wordpress. … ca/mexico/

http://www.comunistas-mexicanos.org/partido-comunista-de-mexico/2185-descarrilar-la-unidad-nacional-enfrentar-a-la-burguesia-en-todos-los-terrenos

Cờ cuả đảng Cộng Sản Mexico – Communist Party of Mexico /PCM– Theo chủ thuyết Mác Lê-Nin. Cũng có cả hai biểu tượng cuả hai giai cấp vô sản Công Nông là Buá Liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau

https://sindetenernos.wordpress.com/tag/fpr/

http://dazibaorojo08.blogspot.com/2010/04/mexico-comunicado-del-frente-popular.html

https://triclialamga.weebly.com/blog/frente-popular-revolucionario-fpr

Mặt trận bình dân cách mạng của đảng Cộng Sản Mexico (Frente Popular Revolucionario viết tắt là FPR). Logo trình bày hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là búa liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ


New People’s Army (NPA) formed as the military wing of the
Communist Party of the Philippines
http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html

Cờ đội quân Tân Nhân Dân – New People’s Army (NPA) – Cuả đảng Cộng Sản Phi ngoài biểu tượng chính cho 2 giai cấp vô sản Công nông  là hình buá liềm;  cũng có biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh


Communist Party of Finland (Marxist-Leninist)

https://www.deviantart.com/finnishsocialist/art/Communist-Party-of-Finland-Marxist-Leninist-380073469
http://finnishsocialist.deviantart.com/ … t-Leninist

Cờ cuả Đảng Cộng Sản Phần Lan theo chủ thuyết Mác-Lê Nin. Có đủ hình cả hai biểu tượng của cộng sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng


German Communist Party (Germany)
http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Ddkp.html

Cờ biến thể cuả đảng cộng sản Đức (Deutsche kommunistische partei viết tắt là DKP) cũng có đủ 2 biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế là búa liềm và ngôi sao vàng


Flag of the New Communist Party of Yugoslavia, with Cyrillic or Latin letters
(Cờ cuả đảng tân Cộng Sản Yugoslavia, chử viết theo tiếng nội địa và La tinh)
http://www.crwflags.com/fotw/flags/rs%7Dnkpj.html

Cờ mới của đảng Tân Cộng Sản Yugoslavia (Serbia)  cũng vẽ đủ hai biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm và ngôi sao vàng, không hề che dấu.


Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist … t–Leninist

Cờ cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ- cuả nhóm theo đường lối Mác Lê-Nin Liên Xô. Cũng có đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Không hề che dấu


https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Communist_Party_(Turkey)
Maoist Communist Party (Turkey)

Cờ cũng cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỹ cuả nhóm theo đường lối Mao cuả Trung Cộng (Maoist Komünist Partisi. Viết tắt là MKP) . Cũng có đầy đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh.


Logo Chilean Communist Party Proletarian Action
https://commons.wikimedia.org/wiki/File … Action.jpg

Logo cuả Đảng Cộng Sản vô sản hành động Chi-Lê. Tuy có biểu tượng chính cuả cộng sản đệ tam quốc tế là hình buá liềm rất lớn. Nhưng cũng có kèm biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh – tuy nhỏ hơn.

    Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador 

https://theredphoenixapl.org/2020/05/11/marxist-leninist-communist-party-ecuador-the-indigenous-and-popular-uprising-of-october-its-lessons-and-the-perspectives-for-revolutionary-struggle/

Đảng Cộng Sản Mác-Lê Ecuador cũng bao gồm 2 biểu tượng của 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh, không hề tách rời hoặc che dấu.

  Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela 

 ( https://comunicacioncontinua.com/el-partido-comunista-marxista-leninista-de-venezuela-llama-a-la-lucha-en-favor-de-las-grandes-mayorias/  ) 

Đảng Cộng Sản Mác Lênin Venezuela cũng có 2 biểu tượng tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau. Không hề tách rời. Đi chung với nhau như là một biểu tượng “kép” cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

https://www.wikiwand.com/es/Partido_Comunista_Revolucionario_(Brasil)

Cờ cuả đảng Cộng Sản Cách Mạng Brazil / Revolutionary Communist Party of Brazil (PCR) với đầy đủ hai biểu tượng búa liềm và ngôi sao vàng là 2 biểu tượng cho 2 giai cấp công nông của cộng sản đệ tam quốc tế

 Partido Comunista de Nicaragua   

 ( http://nicaraguaroja-comunistas.blogspot.com/ ) 

Logo cuả đảng Cộng Sản Nicaragua cũng gồm cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ. Không hề che dấu tung tích cả hai biểu tượng đó đều tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế.

     Comunistas uruguayos 

http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1094 ) 

Logo cuả đảng Cộng Sản Uruguay . Bao gồm đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm vàng cùng với ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như công khai xác nhận cả 2 biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không cần che dấu

Workers Communist Party of Denmark (Arbejderpartiet Kommunisterne, Viết tắt là APK)

https://espressostalinist.com/2013/02/07/workers-communist-party-of-denmark-apk-says-no-to-french-invasion-of-mali/

Logo cuả đảng Cộng Sản Lao Động Đan Mạch. Có đủ cả hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng. Không cần che dấu

Communist parties flag and structure, Trivandrum Thiruvananthapuram, Kerala, India : Stock Photo

Một địa điểm trưng bày biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ.

Communist parties flag and structure, Trivandrum Thiruvananthapuram, Kerala, India – stock photo

https://www.gettyimages.in/detail/photo/communist-parties-flag-and-structure-trivandrum-royalty-free-image/521678776

Một địa điểm trình bày biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ. Có cả buá liềm vàng cũng như ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như công khai  xác nhận ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như buá liềm

http://www.ideaespresso.com/

Hình trên là trang bìa cuốn sách mang tên : Tuyên ngôn Cộng Sản ( The Communist Manifesto) cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Frederick Engels. Sách bià đỏ có hình vừa buá liêm vàng và cả ngôi sao vàng năm cánh. Do đó; ta thấy; không phải chỉ có buá liềm; mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. 

Ngôi sao vàng năm cánh cùng với búa liềm màu vàng trên nền đỏ là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Từ Liên Xô cũ sang Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Communism in the 21st Century

Một cuốn sách có tựa đề : “Chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 21” (Communism in the 21st Century) có hình bià mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế, Và có cả 2 biểu tượng là cặp buá liềm và ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy. Cả búa liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản


1947 LENIN STALIN Glory to October 30th ann Red Square Moscow Russian postcard
https://www.ebay.com/itm/1947-LENIN-STALIN-Glory-to-October-30th-ann-Red-Square-Moscow-Russian-postcard-/323999750763

Một bưu thiếp cũ cuả Liên Xô cũ được rao bán trên mạng . Bên trái hình là cờ buá liềm cuả Cộng Sản Quốc Tế. Bên phải hình là lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Mới nhìn thì y như là đảng kỳ và quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam được trưng bày trong một ngày lễ nào đó. Nhưng chỉ có hình Lê Nin và Stalin chính giữa với tên bằng tiếng Nga:” Lễ kỷ niệm 30 tháng 10 Lê Nin Stalin Vinh Quang tại quảng trường đỏ Moscow vào năm 1947″ (1947 LENIN STALIN Glory to October 30th ann Red Square Moscow Russian postcard). Điều này đã cho thấy rõ ràng rằng không chỉ có đảng kỳ; mà cả quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đều xuất phát từ Liên Xô cũ. Vì cho dù thời gian cuả lễ này là 30/10/1947. Nhưng cả Lê Nin cũng như Stalin đã cầm quyền tại Liên Xô từ khi cờ đỏ sao vàng chưa hề xuất hiện tại Việt Nam.

https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Partido-Comunista-Salvadore%C3%B1o-170842842936614/

Trong trang Facebook cuả Đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador ( Partido Comunista Salvadoreño). Đảng kỳ của họ có đủ cả hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng chung trong một hình không hề tách rời ra. Có một số đảng Cộng Sản trên thế giới cũng có biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng “đặc” cùng chung với nhau trên một nề̉n đỏ giống như vậy. Không như đảng kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam chỉ có hình búa liềm vàng duy nhất trên nền đỏ và công nhận đó là sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thì tách riêng làm quốc kỳ và vẫn còn cố gắng bưng bít nguồn gốc Cộng Sản quốc tế cuả nó và vẫn cứ che đậy cho lá cờ đỏ sao vàng này cái vỏ dân tộc.

Bây giờ. Xin xem logo của đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador phía dưới. Sẽ thấy rõ là trong poster dưới đây hai hình búa liềm và sao vàng đang chung trong một logo được tách ra làm 2 lá cờ riêng biệt

http://partidocomunistadeelsalvador.blogspot.com/2012/03/viva-el-glorioso-partido-comunista-de.html

https://radiomayavision.net/jsite/index.php/prensa/3133-fmln-conmemora-surgimiento-del-partido-comunista-salvadoreno

Trong trang mạng cuả Đảng Cộng Sản El Salvador (Tiếng Tây Ban Nha: PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR. Viết tắt là PCS ). Có một hình vẻ lớn với hàng chử phía trên: ” Đảng Cộng Sản El Salvador vinh quang muôn năm ” (VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR). Trong hình có 4 lá cờ đỏ. Lá cờ sau cùng chỉ mang một màu đỏ trơn cuả Cộng Sản đệ II quốc tế. Lá cờ đỏ thứ 3 có 3 chử cái PCS là các chử viết tắt cuả Đảng Cộng Sản El Salvador. Lá cờ đỏ đâù tiên mang hình buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn lá cờ đỏ thứ hai có hình một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Mới nhìn thì cứ y như lá quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đi theo sau đảng kỳ búa liềm cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vậy. Nhưng thật ra Đảng Cộng Sản El Salvador hoàn toàn không cọ́ ý lấy đảng kỳ và quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam làm biểu tượng cho trang mạng cuả họ cả. Chẳng qua họ chỉ muốn tách riêng hai hình ảnh buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả đảng kỳ đảng Cộng Sản cuả họ mà thôi.

Hình trên là logo biến thể cuả Liên Xô cũ. Có cả buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ

Hình trên trong trang Soviet Posters (Những tranh cổ động cuả Liên Xô) trong https://www.pinterest.com . Có một poster vẽ hình một đôi nam nữ mang 2 lá cờ: Một lá cờ đỏ có hình búa liềm vàng và một lá cờ nền đỏ sao vàng. Mới nhìn thì y như đôi nam nữ này mang đảng kỳ và quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.  Nhưng thật ra; vì trong trang Soviet Posters- Một trang cuả Liên Xô cũ và không liên quan gì đến Việt Nam- Thì 2 lá cờ trên đã được tách ra từ một biểu tượng cuả Liên Xô cũ có ngôi sao vàng gộp chung với buá liềm vàng trên nền đỏ. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Cũng như búa liềm. Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh phát xuất từ quốc kỳ biến thể của Liên Xô cũ. 

Nhìn hình trên gồm 2 lá cờ : Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam và cờ đảng Cộng Sản Việt Nam..trình bày cạnh nhau. Ta sẽ thấy giống hệt như logo Liên Xô biến thể được tách ra làm 2 lá cờ riêng biệt như hình trên. Cũng như giống y hệt như logo cuả Đảng Cộng Sản El Salvador được tách ra hai phần búa liềm vàng và ngôi sao vàng riêng biệt. Để ta có một kết luận rất chắc chắn: Cũng như biểu tượng búa liềm, ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế có nguồn gốc nguyên thủy phát xuất từ Liên Xô cũ. 

Chỉ khác là Cộng Sản Việt Nam thì lúc nào cũng cố tình tách rời hai biểu tượng đó ra. Chỉ công nhận cờ đảng có hình buá liềm là liên quan đến thế giới Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin. Còn cờ đỏ sao vàng thì nhất định che dấu tung tích Cộng Sản Quồ́c Tế. Có nghĩa là vẫn cố gắng che dấu tung tích sao vàng là biểu tượng thứ hai tượng trưng cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin ; phát xuất từ Liên Xô cũ. Mà cứ khăng khăng khoác lớp vỏ ” dân tộc ” khá dầy cho lá cờ đỏ sao vàng này từ khi nó có tại Việt Nam cho đến nay. Thật ra; cả hình buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh chỉ chung một nhóm Cộng Sản Quốc Tế. Không hề là hai nhóm Cộng Sản và Dân Tộc riêng biệt như Cộng Sản Việt Nam đã và vẫn đang lừa bịp lịch sử và dân tộc.

Hình búa liềm trên cờ đảng cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt như hình búa liềm trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ ; cũng như giống hệt tất cả hình buá liềm cuả tất cả đảng Cộng Sản khác trên thế giới. Và Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề phủ nhận sự giống nhau đó ; không hề cho đó chẳng qua là do trùng hợp ngẫu nhiên; mà xác nhận giống nhau là do cùng chung một khối Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Như vậy thì cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ; cũng như ngôi sao vàng có trong một số biểu tượng của đảng Cộng Sản trên thế giới cùng với buá liềm .Thì tất nhiên không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên với cờ đỏ sao vàng cuả cộng sản Việt Nam cho được. Mà chắc chắn là do dùng cùng một ngôi sao vàng cuả cộng sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ .

Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng xác nhận cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc xuất phát từ Liên Xô cũ qua Trung Cộng trong bài hát Lá Cờ Tháng Tám (https://bcdcnt.net/sheet/la-co-thang-tam-36.html  )

Tung bay là tung bay cờ đỏ sao vàng muôn sao tung không gian từ Việt Bắc xuống tận bưng biền
Lòng người dân sôi lên cao hờn căm bấy lâu trào dâng
Nắng Ba Đình rạng chiếu
dáng người, âm vang giọng cha già muôn đời
Tung bay là tung bay, muôn năm Hồ Chí Minh cờ vàng sao phấp phới chiến thắng
Cờ vàng sao quét loài đế phong trời Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.
R
ực Ba Lê trong muôn triệu reo hò.
Vượt gian nan trường kỳ kháng chiến đài vinh quang của muôn vạn trái tim.

Cờ tháng Tám chiếu sáng muôn đời..

Qua bài hát này; chúng ta thấy cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô qua Trung Cộng. Hoàn toàn không mang tính dân tộc; vì cả bài hát hoàn toàn không nhắc tới các triều đại Việt Nam như Đinh; Lê; Lý; Trần hoặc Ngô Quyền; Lý Thường Kiệt; Quang Trung; Trần Hưng Đạo.

https://www.dreamstime.com/communist-badges-red-sickle-hammer-star-ussr-vietnam-china-banner-long-format-communist-badges-red-sickle-hammer-image174271686

Trang mạng https://www.dreamstime.com/ chụp hình đảng kỳ và quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam được treo trong nước. Nhưng ghi chú :”Cờ dạng dài và phù hiệu liềm, búa và ngôi sao cuả Liên Xô; Trung Cộng và Việt Nam trên nền đỏ ” (Communist badges on red, sickle, hammer and star USSR, Vietnam, China BANNER, LONG FORMAT)
Hiển nhiên; chủ nhân trang mạng này đã khẳng định cờ đỏ sao vàng và buá liềm vàng cuả Việt Nam nằm trong nhóm cờ cuả Cộng Sản quốc tế bao gồm luôn cả Liên Xô cũ và Trung Cộng.

Vì lẽ đó. Cho nên khi quảng cáo một lá cờ treo tường có màu đỏ và buá liềm . Nơi rao bán vẫn gọi là cờ Cộng Sản (Hammer And Sickle Communist Flag Wall) dù rằng có thêm một ngôi sao vàng năm cánh nữa. Điều này cho ta thấy. Cả buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

PHÂN TÍCH SỰ THÀNH HÌNH QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM CỜ ĐỎ SAO VÀNG QUA 4 GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU

Trong các bài viết về lịch sử quốc kỳ của CS VN .Ta thấy cũng là lá cờ đỏ sao vàng nhưng có đến 4 giai đoạn khác nhau:

GIAI ĐOẠN 1/ Cờ đỏ sao vàng do Trần Phú đem từ Liên Xô về nước

GIAI ĐOẠN 2/ Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm .


GIAI ĐOẠN 3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này được cho là  Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô.


GIAI ĐOẠN 4/Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh được thành lập tại ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng).
( Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8/1945. Lá cờ của Mặt Trận Việt Minh trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.)

….Sau khi giành được chính quyền, thì cờ Việt Minh được sử dụng biểu tượng một nước Việt Nam mới

( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam )

-0-

Lá cờ đỏ sao vàng có liên quan đến cờ đỏ sao vàng xuất phát từ Liên Xô là thuộc giai đoại 1: Cờ đỏ sao vàng do Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Có nguồn tin Trần Phú mang từ Liên Xô về. Nó liên quan đến cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ khởi Nghĩa do Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô vẽ ra cuả giai đoạn 3.

GIAI ĐOAN 1/ cụ Đặng Thai Mai, theo cụ kể, nhà báo Thép Mới có nói đồng chí Trần Phú đem mẫu cờ từ Liên Xô về. Nhưng cụ lại bảo: “Tôi không tin. Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), anh Tô (Thủ Tướng Phạm Văn Đồng) có biết không, tôi không dám chắc”.

(https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a )
( https://www.tienphong.vn/van-hoa/nha-van-son-tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-quoc-ky-14365.tpo )

  https://www.tienphong.vn/van-hoa/nha-van-son-tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-quoc-ky-14365.tpo   )

https://www.tienphong.vn/van-nghe/14365/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky.html

Trên là đoạn văn trong báo online cuả Cộng Sản Việt Nam thật lại chuyện có tin Trần Phú đã đem mẫu cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về Việt Nam

Để coi tại sao Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng không biết gì về chuyện Trần Phú có hay không có mang cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô về nước. Ta hãy so sánh về thời gian hoạt động cuả 3 người này. Để thấy cả Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng không hề gặp gỡ Trần Phú từ khi Trần Phú từ Liên Xô về cho đến khi ông ta chết.


* Theo các bài viết về tiểu sử Trần Phú. (1904-1931) như trong (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA )
Thì:

– Trần Phú được cử sang Liên Xô tại trường Đại Học Đông Phương vào đầu năm 1927  với bí danh Likvey (Ликвей). Tại đây, chi bộ những người Cộng Sản Việt Nam được thành lập, ông ta được chỉ định làm bí thư chi bộ này.

– Một năm sau đó, năm 1928, Trần Phú là đại biểu dự Đại hội VI Quốc tế Cộng sản.
– Tháng 4/1930 Sau khi dự Đại Hội VI Quốc Tế Cộng Sản tại Liên Xô. Trần Phú về nước

Với nguồn tin không được xác nhận là có mang cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô về nước.

-Tháng 7 năm 1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp Hành Trung Ương lâm thời. Đi nghiên cứu khảo sát thực tế tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình.- Tháng 10 năm 1930, có mặt tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng họp ở Hương Cảng; thông qua bản Luận cương chính trị và bầu Ban Chấp Hành Trung Ương chính thức, ông được bầu tổng bí thư của Đảng.
– Tháng 3 năm 1931, ông chủ trì Hội Nghị Trung Ương lần thứ 2 tại Sài Gòn
-Bị Pháp bắt ở Sài Gòn ngày 18-4- 193l
– Qua đời ngày 6-9-1931 trong tù .
Và trong link ( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/defaul … lder_id=61  )
Ghi rõ :Có lần Trần Phú nói với anh em trong tù: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

HIỂN NHIÊN .MỘT SỰ THẬT RẤT CHẮC CHẮN LÀ: DẦU CÓ MANG CỜ ĐỎ SAO VÀNG TỪ LIÊN XÔ VỀ NƯỚC HAY KHÔNG. CHẮC CHẮN TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN TRẦN PHÚ – SAU KHI TỪ LIÊN XÔ VỀ – ĐÃ CÓ NUÔI TƯ TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH DÙNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ NGUỒN GỐC TỪ LIÊN XÔ VỀ LÀM QUỐC KỲ CHO MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI.

Sau khi xem tất cả các hình đã trình bày ở trên, tất cả mọi người có thể hiểu tại sao tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trần Phú sau khi từ Liên Xô về Việt Nam luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta rằng: Lá cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng (y như khuôn mẫu của Liên Xô)

* Còn theo tiểu sử của Võ Nguyên Giáp trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_N … _Gi%C3%A1p )
thì :
– Năm 1928. Võ Nguyên Giáp ra Huế hoạt động.
– Tháng 10/1930 bị Pháp bắt tại Nghệ Tĩnh.
– Cuối năm 1931 Võ nguyên Giáp được thả ra.
Như vậy thì
-Trong thời gian Võ Nguyên Giáp hoạt động tại Huế cho đến khi bị bắt tại Nghệ Tĩnh thì Trần Phú hoạt động tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình. Rồi tại Hương Cảng; Trung Hoa. Cho nên hai người hoàn toàn không gặp nhau. Từ khi Võ nguyên Giáp bị bắt tại Nghệ Tĩnh cho đến khi được thả thì Trần Phú có mặt tại Sài Gòn; bị bắt và chết trong tù.

Do đó nếu Trần Phú sau khi đi Liên Xô mà có mang cờ đỏ sao vàng về mà Võ Nguyên Giáp không hề biết thì là chuyện tất nhiên vì hai người không hề gặp nhau ngoài đời. Võ Nguyên Giáp không hề biết Trần Phú có mang cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về hay không thì không có nghĩa là không có. Mà chỉ là không hay biết.

Võ Nguyên Giáp chỉ có thể nghe lại lời nhắn của Trần phú : “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.


* Còn Phạm Văn đồng thì sao. Hãy coi tiểu sử Phạm Văn Đồng trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA% … E1%BB%93ng )
thì :
– Tháng 7 năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt. Năm 1936, ông ra tù .
Như vậy từ khi Phạm Văn Đồng bị bắt Thì Trần phú chưa về nước . Và cho đến khi ông ta được ra khỏi tù thì Trần Phú đã chết. Hai người hoàn toàn không gặp nhau ngoài đời. Do đó Phạm Văn Đồng không hề biết tới việc Trần Phú có đem cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về nước hay không thì không có nghĩa là không có sự việc đó. Và Phạm Văn Đồng chỉ có thể nghe lại lời Trần Phú căn dặn: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

Do Đó. Cả Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp hoàn toàn không biết Trần Phú có mang cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về nước hay không là vì cả hai người trên không hề gặp gỡ Trần Phú từ khi ông ta về nước cho đến khi chết. Do đó. Cả Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp không rõ Trẩn Phú có mang cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô vể nước hay không. Thì không có nghĩa là không có sự việc đó xảy ra.

-0-

GIAI ĐOẠN 2/ Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm .
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69  )

( http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1123&Mode=1  )

 (  http://www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )

Vì lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên của Cộng Sản VN dùng có lộng hình búa liềm (Không nói rõ sao vàng cạnh thẳng hay bầu; búa liềm màu gì; lộng hình búa liềm là búa liềm nằm lọt trong ngôi sao hay nằm ở phía trước đè lên ngôi sao )… Thì chắc chắn cũng xuất phát từ cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa của phong trào Công Nhân đệ Tam Quốc Tế của Liên Xô cũ + thêm hình búa liềm giữa ngôi sao vàng . Rồi kế tiếp xuất hiện tại Trung Cộng như là đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng trước khi tới Việt Nam

Logo nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng Quân Liên Xô cũ

( http://www.trademarkia.com/-red-army–standard-85804957.html)

( https://en.wikipedia.org/wiki/File:Red_Army_Standard_Ammunition_logo.png )

( https://www.classicfirearms.com/redarmy762x39180rangepack )

Năm 1927. Hồng quân Trung Cộng đã bắt đầu dùng một loại cờ như hình dưới đây. Cờ nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có hình búa liềm đen ở chính giữa ngôi sao làm đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Lá cờ mà hầu như tất cả thành viên chống cộng tại hải ngoại đều gọi lầm là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ). Trong phần trình bày sau. Sẽ cho biết vào thời gian 1928-1930 có cả quân Cộng Sản VN hợp tác cùng với lực lượng Hồng quân Trung cộng tại biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây cuả Trung Hoa dưới sự chỉ huy chung cuả cán bộ Hồng Quân Trung Cộng Đặng tiểu Bình. Đó là lý do tại sao trong lịch sử quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam có ghi rõ đầu thập niên 1930 đảng Cộng Sản Việt Nam dùng cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm.


Photo of Mao as a young man.
http://www.downtheroad.org/Asia/Photo/8Inner_Mongolia_Pics/7_Maos_Headquarters_Residence.htm )​

Đảng Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng quân Trung Cộng. Rập khuôn y hệt logo cuả Hồng quân Liên Xô cũ.

Hiển nhiên là lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu chứa búa liềm đen bên trong này bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng năm cánh trên nền đỏ của Hồng Quân Liên Xô + búa liềm ở giữa ngôi sao vàng như hình trên. Và chắc chắn những lá cờ đỏ sao vàng ở tại Liên Xô hay Trung Cộng đều là “ tiên nhân “ và “ trực hệ “ với cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu của Cộng Sản Việt Nam thời Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 ;cũng như là cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của đảng Cộng Sản VN vào đầu thập niên 1930.

Hình dưới: Hồ Chí Minh với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm chính giữa ngôi sao. Phải chăng đây là loại cờ đâu tiên mà Cộng Sản Việt Nam dùng? (lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm)


( http://fuckyeahmarxismleninism.tumblr.com/post/78750933457/comrade-ho-chi-minh-leader-of-vietnams-history )

GIAI ĐOẠN 3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô.
* Lê Quang Sô đã từng qua Trung Hoa từ năm 1927 – Khi mà Hồng Quân Trung Cộng tại đó đã dùng loại cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa (Sẽ trình bày sau) – để học chiến tranh du kích và về VN phổ biến.
Lý do tại sao Lê Quang Sô tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng mà là không phải là mẫu cờ khác? Là vì :
“..Trong lúc bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Quang Sô từng nghe kể về ước nguyện của đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta từ năm 1931 là: “Sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”..

http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su- … ho-122856/ )

Như vậy, tư tưởng của Lê Quang Sô muốn cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng là do 1/ Ảnh hưởng từ một loại cờ nền đỏ sao vàng mà Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu dùng từ năm 1927 tại Trung Hoa khi ông ta qua đó học chiến tranh du kích. 2/ Là do ảnh hưởng của lời dặn dò của Tổng Bí Thư Trần Phú khi còn ở tù Côn Đảo “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”. Cờ đỏ sao vàng trong lời căn dặn của Trần phú chắc chắn là do ảnh hưởng từ loại cờ đỏ sao vàng tại Liên Xô cũ. Vì Trần Phú về nước từ Liên Xô.

* Khác với những cán bộ Cộng Sản VN khác. Nguyễn Hữu Tiến không hề xuất dương sang Liên Xô hoặc Trung Hoa tại các vùng do Hồng Quân Trung Cộng kiểm soát như Lê Quang Sô.
Nguyễn Hữu Tiến được xứ ủy Nam Kỳ giao phụ trách liên tỉnh Đảng bộ Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá. Người giao cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ là Võ Văn Tần; bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Người gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cỡ nền đỏ sao vàng là Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai nhắc lại lời dặn dò của tổng bí thư đầu tiên của Đảng CS VN là Trần Phú cho Nguyễn Hữu Tiến: Khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai thì nên chọn mẫu quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng năm cánh

(  http://hudt.vn/duy-tien-introduce/dong-chi-nguyen-huu-tien-nguoi-ve-la-co-to-quoc-bi-thu-lien-tinh-uy-long-xuyen-1939-1940-94.html )

Tranh tả ông Nguyễn Hữu Tiến vẽ ngôi sao năm cánh cạnh bầu của lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo lời căn dặn cuả Trần Phú
http://www.aocodosaovang.com/Tin-tuc-ao … -quoc.html )
http://infonet.vn/co-do-sao-vang-bieu-t … 95397.info )

Khi vẽ cờ. Nguyễn Hữu Tiến đang ở Sài Gòn Gia Định. Người giao cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ đỏ sao vàng là Xứ ủy Nam Kỳ Võ Văn Tần.

Còn Lê Quang Sô khi vẽ cờ thì đang ở Tỉnh Ủy Mỹ Tho. Người giao cho Lê Quang Sô vẽ cờ đỏ sao vàng là  Phan Văn Khỏe – Ủy viên Thường vụ Xứ ủy, Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.

Hai khu vực này cách xa nhau. Nhưng tại sao cả hai người – Nguyễn Hữu Tiến và Lê Quang Sô – đều có thể nghĩ ra 2 lá cờ y hệt nhau, không hề khác; dù khác nhau có một chút ?

Vì là Nguyễn Hữu Tiến tạo ra lá cờ đỏ sao vàng là do gợi ý của Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa là cờ đỏ sao vàng cũng là tại theo lời căn dặn (chỉ thị) của tổng bí thư Đảng CSVN đầu tiên Trần Phú là khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản thì nên chọn mẫu quốc kỳ là nền đỏ sao vàng năm cánh y như trường hợp của Lê Quang Sô vậy.

Còn Lê Quang Sô vẽ ra mẫu cờ đỏ sao vàng là cũng làm theo ý nguyện cuả Trần Phú căn dặn. Là quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàngKẾT LUẬN: DO ĐÓ TA THẤY DÙ LÀ DO TRẦN PHÚ VÀO NĂM 1930 HAY DO LÊ QUANG SÔ HOẶC DO NGUYỄN HỮU TIẾN VÀO NĂM 1940 THÌ MẪU CỜ NỀN ĐỎ SAO VÀNG NĂM CÁNH CUẢ NAM KỲ KHỞI NGHĨA CŨNG LÀ DO Ý TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN PHÚ SAU KHI TỪ LIÊN SÔ VỀ VIỆT NAM VÀO NĂM 1930.


http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?op … &Itemid=33 )

Như vậy cũng chẳng phải là Lê Quang Sô và cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là người có sáng kiến đầu tiên nghĩ ra lá cờ đỏ sao vàng. Họ chỉ là người tạo ra theo lời nhắn nhủ của Trần Phú trước đó mà thôi.

Hình dưới đây sẽ chứng minh chẳng phải Lê Quang Sô cũng như cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là những người có sáng kiến nghĩ ra mẫu cờ đỏ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa tháng 11/1940 tại Mỹ Tho; Nam Việt Nam. Mà trước đó 2 tháng. Cờ đỏ sao vàng đã có trong một cuộc nổi dậy của Cộng Sản Việt Nam tại Bắc Sơn; Lạng Sơn; Bắc Việt Nam vào ngày 27/09/1940 như hình vẽ.


Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
http://baotangqk1.vn/hinhanhtrungbay.htm )

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) xảy ra hai tháng trước Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã có cờ đỏ sao vàng. Hình này trước kia ở tại http://baotangqk1.vn/hinhanhtrungbay.htm . Nay đã bị gỡ ra. Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô đâu có thuộc đảng bộ Bắc Sơn ở tận Lạng Sơn đâu mà tạo ra cờ đỏ sao vàng ?
Trong mục khởi Nghĩa Bắc Sơn có ghi rõ :”Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo người dân nổi dậy..” Do đó ta thấy rõ là cờ đỏ sao vàng là do chỉ thị cuả đảng Cộng Sản Việt Nam (Khi đó có tên là đảng Cộng Sản Đông Dương). Mà cầm đầu đảng CSVN là Tổng Bí Thư Trần Phú. 

Nguyễn Hữu Tiến; Lê Quang Sô hoặc các đảng viên thuộc đảng bộ Bắc Sơn có tạo ra cờ đỏ sao vàng là cũng chỉ là người thi hành lệnh cuả Trần Phú mà thôi.
Bây giờ hãy xem thêm một tranh vẽ thuật lại cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản Việt Nam tại Nghệ Tĩnh với cái tên Xô Viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/09/1930. Cho ta thấy đã có cờ đỏ sao vàng  10 năm trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Bắc Sơn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tranh vẽ lại  quang cảnh Xô Viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/09/1930. Cho ta thấy đã có cờ đỏ sao vàng 10 năm trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Bắc Sơn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa

https://truyenhinhnghean.vn/voi-khan-gia-ntv/201509/thtt-le-ky-niem-85-nam-xo-viet-nghe-tinh-9h00-119-640976/

Theo các bài viết cuả các báo online trong nước. Thì Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc nổi dậy đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời.
Như vậy cờ đỏ sao vàng trong cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản Việt Nam tại Nghệ Tĩnh vào tháng 09/1930 là theo chỉ thị cuả đảng CSVN. Hay nói thu hẹp hơn là do theo chỉ thị cuả Trần Phú.(Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú sau khi được đào tạo tại Liên Xô về nước vào tháng 04/1930 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA )

Bài viết ” Giới thiệu lịch sử quốc kỳ ” cuả trang web  ” Cờ đỏ sao vàng online https://sites.google.com/site/cotoquoc/ … su-quoc-ky đã xác nhận rõ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa không hề do sáng kiến cuả lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến. Mà do chính lời nhắn nhủ cuả Trần Phú

Hãy chú ý đến ý nghĩa nền cờ màu đỏ theo ý muốn cuả Trần Phú : Màu đỏ cuả nền cờ ( là ) màu biểu tượng cho tính triệt để chiến đấu cuả cách mạng..

Hiển nhiên. Ý nghĩa cuả hai chử “ Cách mạng ” ở đây là chủ nghĩa Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế Mác-Lê Nin phát xuất từ Liên Xô cũ. Do đó. Trong lời nhắn nhủ này cuả Trần Phú đã rõ ràng mang ý nghĩa lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản phải có nền màu đỏ của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Mà Trần Phú chỉ có quyết định đó sau khi từ Liên Xô về – Nơi đầu não của thế giới Cộng Sản – Có dùng một lá cờ biểu tượng cho giai cấp vô sản công nông là sao vàng năm cánh giữa nền đỏ.

Trong bài báo online có tên:”VIẾT VỀ QUỐC KỲ‎ NGHIÊN CỨU” cuả trang mạng trong nước CỜ ĐỎ SAO VÀNG ONLINE  vào năm 2009. Và “ Tác giả quốc kỳ: vẫn là dấu chấm hỏi “ vào năm 2006. Cho biết ngoài nhân vật Nguyễn Hữu Tiến. Còn lòi thêm một nhân vật khác nữa là Phan Văn Khỏe – bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, thường vụ Xứ ủy Nam kỳ.. là người cũng bị “nghi” là tác giả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

https://tuoitre.vn/tac-gia-quoc-ky-van-la-dau-cham-hoi-173930.htm

https://sites.google.com/site/cotoquoc/viet-ve-quoc-ky/nghien-cuu-quoc-ky

Vì cố dấu nhẹm lai lịch cờ đỏ sao vàng là sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế có nguồn gốc từ Liên Xô cũ. Nên Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày hôm nay cứ rối tung lên trong việc cố gắng ” Chỉ định” ai chính là tác giả cờ đỏ sao vàng cho cái lần cho là đầu tiên xuất hiện tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và sau cùng cũng phải đành phải công nhận là do Đảng Cộng Sản quyết định..

https://kenh14.vn/kham-pha/zoom-vao-cac-la-quoc-ky-viet-nam-tu-hao-quoc-khanh-29-20110901104324219.chn

Vào ngày quốc khánh cuả Cộng Sản Việt Nam năm 2011. Một bài báo trong nước khi đề cập tới “ Nguồn gốc” quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đã tiết lộ thêm có thể Lê Hồng Phong – Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1935 đến năm 1936 – cũng có thể là người đã tạo ra ra lá cờ đỏ sao vàng.

Lê Hồng Phong bị Pháp bắt ngày 6/2/1940 trước Nam Kỳ Khởi Nghĩa 9 tháng. 2 năm sau đó Lê Hồng Phong chết tại Côn Đảo…Mà cũng được coi là “Đồng tác giả” của lá cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Còn Nguyễn Thị Minh Khai giữ chức vụ Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn-Chợ Lớn vào năm 1936…Mà cũng được coi là “ đồng tác giả” cuả lá cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa xảy ra vào 4 năm sau đó.

Những bài viết trên cho thấy đảng Cộng Sản Việt Nam rất bí trong việc cố gán cho ai chính là tác giả cờ đỏ sao vàng vì có quá́ nhiều người làm tại nhiều nơi khác nhau vào những thời gian khác nhau nhưng cũng đươc cho là tạo ra cờ đỏ sao vàng.
Hết Nguyễn Hữu Tiến; rồi lại đến Lê Quang Sô; nay lại thêm Phan Văn Khỏe; Rồi thêm Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai…không chừng mai kia mốt nọ là lòi ra thêm dăm nhân vật cũng được xác nhận đã tạo ra cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc trước khi có biến cố Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nhiều người làm tại nhiều nơi khác nhau. Vào những thời gian khác nhau…mà tại sao đều giống nhau là cũng cờ đỏ với một sao vàng nằm chính giữa ?

Là tại vì chỉ do một đảng CSVN chỉ đạo. Hay nói thu hẹp hơn. Là do từ một quyết định cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về nước

GIAI ĐOẠN 4/Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh được thành lập tại ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng).

( Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8/1945. Lá cờ của Mặt Trận Việt Minh trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.)

* Vài bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Nam Kỳ khởi nghĩa:

-“lá cờ đỏ sao vàng” trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ được chọn là lá cờ của Mặt Trận Việt Minh. Và đến Quốc Dân Đại Hội Tân Trào quyết định lấy “lá cờ đỏ sao vàng” là lá cờ chính thức của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến quốc hội khóa I chính thức trở thành quốc kỳ”.

(http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su-ra-doi-cua-la-co-do-sao-vang-o-tinh-My-Tho-122856/  )

-Nhớ lại lời nói của đồng chí Trần Phú, 9 năm sau đó, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bên cạnh lá cờ búa liềm đã được xứ ủy Nam kỳ giương cao trên mái đình xã Long Hưng (Mỹ Tho) và nhiều nơi khác trong cuộc khởi nghĩa tháng 11/1940, hiện nay là “quốc kỳ” nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/default/read.html/news/236?div_id=object_news&folder_id=61 )

* Một trong những bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước:

-Theo Võ Nguyên Giáp; cờ đsao vàng cạnh cong bầu được Hồ Chí Minh – Bí danh là Hồ Quang – mang về từ Trung Hoa và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày “19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc hội nghị thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh

( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Trường hợp tại sao có cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – hoặc của Lê Quang Sô, hoặc của Nguyễn Hữu Tiến – thì đã được trình bày rồi. Còn nguồn gốc cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước thì sao ?

Năm 1938, HCM từ Liên Xô trở về Trung Quốc . Lúc đó HCM là thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang. HCM/ Hồ Quang đến công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân tại Quế Lâm—Dưới trướng Tướng Tư Lệnh Chu Đức; và đương nhiên dưới trướng luôn cả Chủ Tịch Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Hồng Quân Trung Quốc mùa đông 1938 đến đầu 1939 . ( https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh )​


Hồng Quân Trung Cộng khi Hồ Chí Minh / Hồ Quang ở tại Trung Hoa trong thời gian trên dùng cờ gì?

Xin mời quý vị coi hình dưới. Một du khách mặc quân phục Hồng Quân để chụp hình trứơc một cái áp phích có hình lãnh tụ Mao Trạch Đông thời trẻ tại nơi đảng Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng) từng đặt bản doanh tại Diên An, phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây Trung Hoa. Diên An được coi như là thủ đô của Hồng Quân Trung Cộng trong thời gian Mao và Tưởng hợp tác chống Nhật lần thứ hai sau cuộc vạn lý trường chinh 1934-1935. Lá cờ trong áp phích là nền đỏ sao vàng cạnh bầu có búa liềm đen ở chính giữa. Y như cờ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên (…Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm…) Và cũng giống y như cờ của mặt trận Việt Minh—sau này thành quốc kỳ của Cộng Sản VN – nhưng không có búa liềm giữa ngôi sao.
(Hầu như tất cả thành viên chống Cộng tại hải ngoại đều lầm tưởng là cờ này là của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ).


A tourist dressed as a Communist Red Army soldier poses for photos in front of a communist leader Mao Zedong’s poster at an old Communist Party base in Yan’an, in northwestern China’s Shaanxi province. Yan’an is celebrated as the birthplace of China’s communist revolution.
http://www.thehindu.com/news/international/the-cpcs-journey-to-reinvigorate-china/article2147680.ece )


​Như vậy là Hồ Chí minh/Hồ Quang đã từng phục vụ dưới trướng lá cờ này trong thời gian là Thiếu Tá Hồ Quang trong Bát Lộ Quân của Hồng Quân Trung Cộng.

Thêm một hình nữa. Liên quan đến một loại quân kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng (Sẽ trình bày chi tiết sau)

Đây là quân kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu của đơn vị Hồng quân Trung Cộng kháng Nhật thời kỳ 1934-1945. Yhệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh 1941

Trên là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả một đơn vị Hồng Quân Trung Cộng trong thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935

Coi những hình này xong, mọi người có thể hiểu rõ tại sao vào tháng 11/1940 khi Hồ chí Minh/Hồ Quang còn đang ở Quế Lâm ( Guilin) ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng, Trung Hoa; qua radio, biết ở Nam Kỳ có khởi nghĩa với cờ đỏ sao vàng. Thì Hồ Chí Minh/ Hồ Quang không rõ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa có mấy cánh; nằm ở giữa hay ở góc của lá cờ. Cạnh thẳng hay bầu; Và có lẽ vì sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nào đó ở tận Mỹ Tho Việt Nam nó khác với cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai mà ông ta đã ôm ấp ý định sẽ có một ngày nào đó tạo ra y như đảng kỳ nền đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng đang dùng và cũng y như một loại cờ đỏ sao vàng của Liên Xô cũ, cho nên ngay lập tức ông ta sai người mua giấy đỏ và vàng. Về vội vàng cắt ra ngay một lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu như đã dự trù từ trước trong tâm trí.. Nhưng lại y hệt như loại cờ mà Hồng Quân Trung Cộng đang dùng – chỉ không có búa liềm ở giữa ngôi sao – Và lạ thay, cũng giống y hệt như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở xa lắc tận Mỹ Tho Nam Việt Nam.

…Vậy là, có một điều kỳ lạ làm tôi suy nghĩ. Bác Hồ chưa nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, chỉ nghe cụ Đặng Văn Cáp báo cáo có cờ đỏ sao vàng trong khởi nghĩa Nam kỳ mà Bác đã thửa ra lá cờ…

https://lyhoclythuyet.blogspot.com/2019/02/chuyen-ve-nhung-la-co-nhu-thanh-mot.html  )

Lý  do : Chẳng qua cũng vì lo sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nghĩa phát xuất từ mẫu mã cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú…không đúng như “ quy định “ theo mẫu đảng kỳ của Hồng Quân của Trung Cộng – Cho nên Hồ Quang/Hồ chí Minh vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng theo đúng như ý định của ông ta từ trước

Và từ đó trở đi. Trong lớp “Con Đường Giải Phóng” của Hồ Chí Minh/ Hồ Quang huấn luyện cán bộ từ trong nước gửi sang tại Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, (Thị xã Bách Sắc; Quảng Tây, Trung Hoa; Sát biên giới Việt Trung), để chuẩn bị thành lập một mặt trận của Cộng Sản tại Việt Nam đều được treo lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu này – NHƯ THỂ MUỐN NHẮC NHỞ TẤT CẢ CÁC CÁN BỘ CS VN ĐANG ĐƯỢC HUẤN LUYỆN TẠI TRUNG CỘNG RẰNG: LÁ CỜ CỦA MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI PHẢI LÀ LÁ CỜ NÀY. LÁ CỜ GIỐNG Y HỆT NHƯ MỘT LOẠI CỜ CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG ĐANG DÙNG; CŨNG NHƯ GIỐNG MỘT LOẠI CỜ MÀ LIÊN XÔ DÙNG ĐẤY. KHÔNG ĐƯỢC KHÁC NHÉ.

(http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )
Và để chắc chắn lá cờ mang nguồn gốc từ Liên Xô và đang có mặt tại Trung Cộng này phải là lá cờ của một măt trận chính thức của Đảng Cộng Sản VN . Chính Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang nó về để treo lên trong buổi thành lập mặt trận Việt Minh. Khôi hài thay, lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/ Hồ Quang lật đật sáng tác tại Quế Lâm ; Quảng Châu Trung Hoa thì lại giống y như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Mỹ Tho Việt Nam. Nói cách khác. Lá cờ của mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về nước nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu – thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó vừa giống y hệt như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa

TỔNG KẾT : NGUYÊN NHÂN TẠI SAO HAI LÁ CỜ ĐƯỢC SÁNG TÁC TẠI HAI NƠI RẤT XA NHAU CỦA 2 HOẶC 3 NGƯỜI RẤT KHÁC NHAU NHƯNG LẠI GIỐNG Y HỆT NHAU ?? LÝ DO CHỈ CÓ THỂ LÀ TẠI VÌ NHỮNG TÁC GIẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM VẼ KIỂU ĐÓ CÙNG CÓ MỘT TƯ TƯỞNG SAO CHÉP MỘT MẪU CỜ ĐÃ CÓ MẶT TỪ CỘNG SẢN NGA RỒI QUA CỘNG SẢN TÀU .

Chúng ta có thể liệt kê tên vài cán bộ Cộng Sản VN được qua Liên Xô học chính trị – một nơi từng dùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng – nên đã thấm nhuần tư tưởng dùng cờ đỏ sao vàng gốc Liên Xô thành quốc kỳ cho một nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản

– Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành:

*Năm 1922: tham gia đại hội lần tư của Quốc Tế Cộng Sản,

* Năm 1923: Học tại Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông; và sau đó dự hội nghị lần thứ nhất Quốc Tế Nông Dân.

Kết quả: Vẽ ngôi sao năm cánh trong mỗi số báo Thanh Niên xuất bản tại Trung Hoa từ 21/6/1925, tại Quảng Châu theo đúng khuôn mẫu ngôi sao vàng năm cánh cuả Đoàn Thanh niên đảng Cộng sản Trung Hoa thành lập vào năm 1922.


– Trần Phú:

*Năm 1927: Học tại trường Đại Học Đông phương

* Năm 1928: Dự đại hội VI Quốc Tế Cộng Sản

Kết quả: Mang cờ đỏ sao vàng về nước làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản (nguồn tin không chăc chắn). Luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta: ”Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa”
-Lê Hồng Phong:

*Tháng 2 /1926 gia nhập vào đảng Cộng Sản Trung Hoa. Là nơi đã có lá cờ đỏ sao vàng cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản 4 năm về trước.

*Tháng 8/1927. Học tại trường Không Quân Liên Xô là nơi có nhiều đơn vị trong quân đội Liên Xô có quân kỳ nền đỏ sao vàng.

* Tháng 12 năm 1928, ông theo học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moskva (Liên Xô). Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia Hồng quân Liên Xô với cấp bậc Trung tá (Nơi nhiều đơn vị cuả quân đội Liên Xô cũ có huy hiệu nền đỏ sao vàng).

*Tháng 3/1935 được bầu làm Tổng Bí thư tại Macao.

*Tháng 2/1940 – 9 tháng trước khi có biến cố Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Bị Pháp bắt lần thứ hai. Và 2 năm sau chết tại Côn Đảo

Kết Qủa: Có nguồn tin cho biết Lê Hồng Phong cũng tạo ra lá cờ đỏ sao vàng. Không biết là khi nào.

-Nguyễn Thị Minh Khai

* Qua Hồng Kông năm 1930 – Làm thư ký cho Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành  ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng Sản .Chắc chắn bà Minh Khai đã từng nhìn thấy lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng tại Trung Hoa lục địa cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu- ;

* Năm 1934: Tham dự đại hội 7 Cộng Sản Quốc Tế

*1936 : Bí thư thành Ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Có nguồn tin cho rằng bà đã tạo ra lá cờ đỏ sao vàng trong thời gian này theo mẫu cờ đỏ sao vàng tại Liên Xô và cũng theo lời căn dặn cuả Trần Phú.

*1940: Gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến tạo ra cờ đỏ sao vàng trước khi Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do vừa kinh nghiệm thời còn ở Liên Xô và vừa theo lời căn dặn của Trần Phú.

-Hồ Chí Minh/Hồ Quang:

* 1934: Học ở Trường Quốc Tế Lenin.

* 1935: Dự đại hội lần thứ 7 Đệ Tam Quốc Tế

Kết Quả: Tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng y hệt như loại cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng treo trong lớp học “Con Đường Giải Phóng“ trong thời gian đào tạo cán bộ Cộng Sản chủ chốt từ Việt Nam sang tại Quảng Tây Trung Hoa. Và sau đó đem về Việt Nam làm cờ của mặt trận Việt Minh.

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA HÌNH BUÁ LIỀM CUẢ LIÊN XÔ CŨ

Trước hết xin coi lại hình dáng của lá cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đầu thập niên 1930:

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/976074/co-do-sao-vang-sang-tuong-lai

https://baoquankhu7.vn/nhung-bieu-trung-dac-biet-cua-nuoc-viet-nam-1609360950-009985s37510gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1

“Từ năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm”

( https://www.facebook.com/MLMVietNam/pos … 92501446:0 )

( http://www.baotuyenquang.com.vn/chinh-t … 55958.html )

( http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/ … 123&Mode=1 )

( http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=247  )

( http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=14060&rb= )

̣Để chứng minh lá cờ đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cũng là biểu tượng của phong trào công nhân Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế nền đỏ sao vàng nhưng có thêm hình búa liềm giữa ngôi sao vàng năm cánh như muốn nhấn mạnh ý nghĩa đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản của Lê Nin là đại diện cho cả hai giai cấp công nhân và nông dân – Chứ không phải chỉ mang ý nghĩa đại diện cho giai cấp công nhân như Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế – Cũng có nguồn gốc đầu tiên phát xuất từ Liên Xô; rồi qua Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Xin được trình bày một số hình về một loại biểu tượng của Liên Xô cũ dùng là búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

Khi Karl Marx viết bản Tuyên Ngôn cuả Cộng Sản [The Communist Manifesto (1848)]. Thì ông ta chỉ cho rằng giai cấp bị bóc lột chỉ là giai cấp công nhân – Chưa có thêm giai cấp nông dân như thời cuả Lê Nin – Cho nên trong ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản chủ nghĩa khi đó chỉ có hình cái buá – Tượng trưng cho giai cấp công nhân – Mãi cho đến khi có Cộng Sản đệ tam quốc tế của Lê Nin mới có thêm hình lưỡi liềm biểu tượng cho giai cấp nông dân cùng với ngôi sao Soviet -.        

https://shop.spreadshirt.com/neofactionapparel/marxist+star+t-shirt-A12233773

Một trang mạng rao bán một loại áo thun mang tên :”  Marxist Star T-Shirt” (Áo thun có ngôi sao cuả chủ nghĩa Mác). Áo mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh. Chung quanh ngôi sao vàng là hai câu tuyên bố nổi tiếng của Karl Marx tạo thành một vòng tròn quanh ngôi sao vàng Cộng Sản quốc tế :”Workers of the world united ” (Tất cả công nhân trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại). Và :” You have nothing to lose but your chains” [Bạn không có gì để mất nhưng có thêm những mối quan hệ (với giai cấp công nhân cuả các quốc gia khác)].

Trước hết; qua hình ảnh này. Chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


   Workers of the World, unite! 
https://www.moddb.com/groups/the-communist-party/images/workers-of-the-world-unite

Trong trang mạng ” Đảng Cộng Sản” ( The Communist Party) – Tất nhiên là cuả (Các) cựu đảng viên đảng Cộng Sản Liên Xô cũ – Có cho đăng một tấm tranh vẽ 3 người Công nhân; nông dân và lính Hồng Quân (Công Nông Binh) cầm một lá cờ với hình búa liềm – Tượng trưng cho cả 2 giai cấp công nhân và nông dân – nằm giữa ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ . Phía sau họ là thủ đô Moscow cuả Nga. Như vậy là có thêm một bức tranh vẽ chứng minh Liên Xô là nơi xuất phát ra không những chỉ là loại cờ của Cộng Sản quốc tế nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa.. Mà còn thêm hình búa liềm nằm giữa ngôi sao nữa         

https://www.shutterstock.com/image-vector/portrait-vladimir-lenin-lettering-goal-socialism-753469753?irclickid=XGFRHSVTvxyOUetwUx0Mo36BUkiWvNSWuX59yM0&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Skimbit%20Ltd.&utm_source=10078&utm_term=tapatalk.com&c3ch=Affiliate&c3nid=IR-10078
Coi thêm những hình nền đỏ sao vàng – Một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – Có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ nhưng có thêm hình buá liềm trong ngôi sao. 

Hãy xem các hình dưới : Các cựu đảng viên Cộng Sản Nga biểu tình vào ngày vào ngày kỷ niệm Công Nhân Quốc Tế cuả thế giới Cộng Sản (International workers’ day) 01/05. Còn gọi là ngày lễ May Day ( Ngày Quốc Tế lao động). Họ đã mang theo lá cờ mà Liên Xô cũ đã từng dùng để biểu tượng cho giai cấp Công Nông của Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin là cờ đỏ sao vàng nhưng có thêm hình búa liềm giữa ngôi sao.

Orel, Russia - November 7, 2015: Communist party meeting. People with banners and red flags.


http://www.shutterstock.com/pic-3372125 … g-2-89&#41 ;
Orel, Russia – November 7, 2015: Communist party meeting. People with banners and red flags.

Orel, Russia - May 1, 2016: Communist party demonstration. People carrying red flags and Stalin's portrait


http://www.shutterstock.com/pic-4142552 … g-1-26)

https://www.123rf.com/photo_91488248_orel-russia-may-1-2016-communist-party-demonstration-people-carrying-red-flags-and-stalin-s-portrait.html
Orel, Russia – May 1, 2016: Communist party demonstration. People carrying red flags and Stalin’s portrait

Orel, Russia - May 1, 2016: Communist party demonstration. People marching with red flags on empty street


http://www.shutterstock.com/pic-4142551 … rSrGg-1-29 )

https://www.123rf.com/photo_91488244_orel-russia-may-1-2016-communist-party-demonstration-people-marching-with-red-flags-on-empty-street-.html
Orel, Russia – May 1, 2016: Communist party demonstration. People marching with red flags on empty street

https://www.123rf.com/photo_90729308_orel-russia-may-1-2017-may-demonstration-people-marching-with-stalin-portrait-and-red-communist-flag.html

Stock Photo – Orel, Russia – May 1, 2017: May demonstration. People marching with Stalin portrait and red Communist flags around

Soviet Union in Red


Soviet Union in Red
http://botulizard.deviantart.com/art/So … -234811169 )

Một biểu tượng của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết cũ (CCCP) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm nằm trong ngôi sao

Grunge soviet star with hammer and sickle, vector illustration Stock Vector - 29860969


Grunge Soviet star with hammer and sickle

https://wallsheaven.com/wall-murals/grunge-soviet-star-with-hammer-and-sickle,-vector-C27891976

Một biểu tượng (Symbol) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chứa hình búa liềm. Được ghi chú là: “Ngôi sao Xô Viết có buá liềm bị hoen rỉ”

Soviet Union star badge isolated on white background Stock Photo - 44554732


Soviet Union star…
http://www.123rf.com/clipart-vector/sov … p=44554732 )

Hình búa liềm ở giữa ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu được ghi chú rõ ràng là “Ngôi sao Liên Bang Xô Viết “ ( Soviet union Star)

Stalin skyscrapers in Moscow: Photos of stars of the Seven Sisters - 04


A residential skyscraper on Kotelnicheskaya Embankment
 (http://russianambience.com/stalin-skysc … n-sisters/  )

Ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm ở giữa trên nóc một tháp tại Liên Xô cũ

Stalin skyscraper in Moscow painted in Ukrainian colours


Stalin skyscraper in Moscow painted in Ukrainian colours
http://www.telegraph.co.uk/news/worldne … lours.html )

Toà nhà chọc trời Stalin Skyscraper tại thủ đô Moscow của Liên Sô cũ có ngôi sao vàng năm cánh với búa liềm ở giữa đang được một cư dân Ukrain sơn lại màu cờ của nước Ukrain (cờ Ukrain có hai màu: Xanh trên vàng dưới)


https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_h%C3% … An_X%C3%B4 )

Còn đây là Huân chương Sao Vàng “Búa Liềm”: Huy hiệu Anh Hùng Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô. Huân chương có hình ngôi sao màu vàng có búa liềm chính giữa và cuống màu đỏ.


Soviet Political Pin Badge
https://www.etsy.com/il-en/listing/2743 … _gallery_9 )

Một huy hiêu cài áo có hình búa liềm giữa ngôi sao vàng năm cánh rên nền đỏ được gọi là ““huy hiệu mang tính chất chính trị của Liên Xô“.


Soviet Hammer & Sickle Star
(http://www.zazzle.com/soviet_hammer_sic … 6814120828  )

Hình búa liềm nằm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được xác nhận là “Ngôi sao có búa liềm của Liên Xô”


http://www.cccp-project.net/wiki/index. … nd_Buttons )

Trong một trang mạng rao bán các dãi cờ và nút. Có quảng cáo một sản phẩm đề 4 chữ CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết) với nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa với hình búa liềm nằm trong ngôi sao


http://forum.nationstates.net/viewtopic … 8&start=50 )

Một poster nền đỏ trình bày hai lời kêu gọi: Phía trên là câu: Nghiền nát tư bản với hình hiệu hủy bỏ đồng tiền. Và phía dưới là lời kêu gọi: Xây dựng Cộng Sản Chủ Nghĩa với ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm. Hiển nhiên lời kêu gọi tiêu diệt Tư Bản và chủ trương xây dựng thế giới Cộng Sản chỉ có thể là đường lối của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Do đó hình búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chỉ có thể là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô.


Soviet / Kermmunist Space Program Flags

https://www.curseforge.com/kerbal/shareables/soviet-kermmunist-space-program-flags/screenshots

Một lá cờ của chương trình không gian Cộng Sản Liên Xô có hình một phi thuyền không gian và ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm bên trong trên nền đỏ.

Russia is gr8 but
communism is a
failure as always


https://ifunny.co/tags/lenin/1451881421 )

Một lời than thở: Nước Nga vẫn luôn tuyệt vời (great) cho dù chủ thuyết Cộng Sản thất bại.. có biểu tượng: Một ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm bên trong trên nền đỏ. Hiển nhiên đó là biểu tượng của Cộng Sản Nga

Hình trên đây được đăng trong một trang mạng chuyên trình bày những poster của thế giới Cộng Sản. Đặc biệt là của Liên Xô cũ: Một trong những biểu tượng của thế giới Cộng Sản được đăng là ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm bên trong trên nền đỏ

  CCCP Star 

  ( http://www.redbubble.com/shop/communist … ar+posters

  https://www.redbubble.com/people/thelit … 04f0f49c31

Hình trên đây vẽ một ngôi sao vàng có chứa hình búa liềm đỏ trên nền đỏ với 4 chử CCCP =Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết. Với chú thích CCCP star : Ngôi sao cuả Liên Xô cũ


https://www.dreamstime.com/royalty-free … age6976255

Trong trang mạng Cccp Stock Vectors, Illustrations & Clipart ( Kho chứa các hình vẽ; hình minh hoạ cuả Liên Xô)  https://www.dreamstime.com/illustration/cccp.html . Có hình một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu phía trước buá liềm đen trên nền đỏ

 ( http://www.goodreads.com/book/show/1792 … -red-quest ) 

         ( http://www.flickriver.com/photos/192728 … teresting/ ) 

Một poster cuả nước Nga hôm nay quảng cáo một tour du lịch đến 22 nơi công sở cuả Liên Xô cũ trước kia . Trong poster có hình một ngôi sao vàng năm cánh; bên trong có hình buá liềm. Bên cạnh là điện Kremlin .Hiển nhiên; hình buá liềm trong ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ .

https://www.ebay.com/itm/Russian-Hammer-And-Sickle-CCCP-Star-Soviet-Mens-T-Shirt-Free-Post-U-K-/310344529012

Áo thun nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chứa buá liềm bên trong. Và 4 chử CCCP : Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết

Trong một trang web đăng toàn những poster cuả thế giới Cộng Sản – Đặc biệt là Liên Xô cũ -. Có hình ba người đi cạnh nhau cầm 3 lá cờ đỏ có hình một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa hình buá liềm trong ngôi sao. Người đi giữa đeo súng và mặc y như quân phục mùa đông của lính Liên Xô cũ (Hai người hai bên có thể là công nhân và nông dân). Như vậy đây chắc chắn là một poster cuả Liên Xô cũ. Poster này cho thấy: Cả hình búa liềm và một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Loại cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm trong ngôi sao sau đó đã được hồng quân Trung Cộng dùng làm đảng kỳ trong thời chiến tranh quốc cộng. Và đảng Cộng Sản Việt Nam cũng xác nhận đã từng dùng loại cờ này thời kỳ đầu tiên:”Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm.”( http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=247  )

Portrait of Vladimir Lenin and lettering Power to the people. Poster stylized soviet style. Leader of the USSR, Russia

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/portrait-vladimir-lenin-lettering-power-people-749634946?src=rM3aiMMMhY5PnImZyfQNjg-17-88

Một Poster cuả Liên Xô cũ mang ý nghĩa:” Chân dung Vladimir Lenin và bức thư Quyền lực cho nhân dân” có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ có chứa búa liềm.

CỜ ĐỎ SAO VÀNG THỜI KỲ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA

– Năm 1921. Đảng Cộng Sản cuả Trung Cộng được thành lập
-Năm 1922 . Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng được thành lập với Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm ở góc trên bên trái trong một vòng tròn viền vàng.


Đoàn kỳ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Cộng
(https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o%C … %E1%BB%91c )

Hiển nhiên. Lá cờ này rất giống cờ kỷ niệm chiến thắng cuả Liên Xô trong thế chiên thứ 2. Mà trong một trang mạng khác được gọi là “ Cờ Cộng Sản” như hình dưới đây. Vì nó cũng chính là quốc kỳ cuả Liên Xô cũ nhưng hai hình búa liềm được bỏ ra và ngôi sao vàng được phọ́ng to lên. 


Communist Flag
 ( http://www.pixbam.com/communist-flag/fi … ist/152259 )
Russian WWII commemorative flag
http://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html )

http://ba1d.sznews.com/content/2018-02/08/content_21000372.html

Một loại cờ cuả một chi bộ đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình mỏ neo giữa ngôi sao vàng trong hình vẽ trên đây – Một hình vẽ có ghe cuả dân chài lưới – Trong buổi đình công cuả nhân viên cảng Hồng Kông do đảng Cộng Sản Trung Hoa tổ chức vào June 19, 1925

http://www.hmyzg.com/2006-xmzg/zgd-80zn-tw/zgd-80-tw/01-qytc/01-qytc-2.htm

http://www.gxzg.gov.cn/show-21-3312-1.html

Trên là logo cuả Đảng Zhi Gong Trung Hoa (中国致公党 = Trung Quốc đảng Công. Có nghĩa đen là ” Đảng lợi ích công cộng của Trung Hoa” ). Được thành lập vào năm 1925 – 4 năm sau khi đảng Cộng Sản Trung Hoa được thành lập -. Đảng này theo đường lối Maoism và ” Lý thuyết của chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Hoa ” (Socialism with Chinese characteristics). Tư tưởng Socialism with Chinese characteristics là theo chủ nghỉa Mác Lê-Nin nhưng tư tưởng cuả Mao Trạch Đông. Và là một trong tám đảng chính trị được đảng Cộng Sản Trung Hoa công nhận hợp pháp. Mọi hoạt động của đảng này phải theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Hoa ( https://en.wikipedia.org/wiki/China_Zhi_Gong_Party ).

 Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Đã được Liên Xô cũ và Trung Cộng dùng trước khi được đảng Cộng Sản Việt Nam dùng tới. Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Tính theo thời gian. Thì cái đảng bù nhìn này có logo nền đỏ sao vàng thứ hai cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Chỉ sau tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Hoa được thành lập vào năm 1922 có cờ đỏ và ngôi sao vàng trong vòng tròn trên góc cao.

NGUYỄN ÁI QUỐC/NGUYỄN TẤT THÀNH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN NGHĨ RA BIỂU TƯỢNG NGÔI SAO NĂM CÁNH TÊN ĐẤT TRUNG HOA KHÔNG ?

Sau khi tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. Tháng 11/1924, Nguyễn aí Quốc/Nguyễn tất Thành rời Mạc tư khoa đến Quảng Châu Trung Hoa . Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Hoa), Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập ra Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Và mở các lớp huấn luyện; đào tạo các Cán bộ Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền thực dân Pháp tại VN để lập ra một chính quyền Việt Nam Cộng Sản. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành, Hội xuất bản một tờ tuần báo tiếng Việt cũng gọi là “ Thanh Niên “ để cổ võ cho một cuộc đấu tranh vô sản Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt Nam. Ở mỗi tờ báo ; phía trên bên trái có vẽ một ngôi sao – Y như vị trí ngôi sao trong cờ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc – Và số thứ tự của tờ báo nằm trong ngôi sao .Hiển nhiên;  ngôi sao trên những tờ báo Thanh Niên đầu tiên của Cộng Sản VN do Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập chắc chắn là do ảnh hưởng gần từ đoàn kỳ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa. Và ảnh hưởng xa là do từ những biểu tượng ngôi sao của Liên Xô . vì Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành trước khi qua Quảng Châu Trung Hoa vào cuối năm 1924. thì đã có mặt tại Liên Xô lần đầu tiên vào năm 1922 để tham gia Đại hội lần tư của Quốc tế Cộng Sản . Và lần thứ 2 vào Tháng 6 năm 1923, tại Moskva để học  tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông.

Bài viết sau đây chứng tỏ hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên của Nguyễn ái Quốc/ Nguyễn tất Thành – Mà trong đó có tờ tuần báo Thanh Niên – được Trung Cộng hổ trợ :
Vietnamese Revolutionary Youth League (Vietnamese: Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; Chinese: 越南革命青年同志会), or short for Thanh Nien, was founded by Nguyen Ai Quoc (best known as Ho Chi Minh) in Guangzhou in the spring of 1925.[1] It is considered as the “first truly Marxist organization in Indochina”[2] and “the beginning of Vietnamese Communism”.[3] With the support of Chinese Communist Party and the Kuomingtang Left, (https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnames … uth_League Vietnamese Revolutionary Youth League )
Tạm dịch : Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội ; hay gọi tắt là Thanh Niên. Được thành lập bởi Nguyễn aí Quốc (Được biết nhiều với tên Hồ chí Minh) tại Quảng Châu vào mùa xuân 1925. Được coi như tổ chức đầu tiên thật sự về chủ nghĩa Mác tại Đông Dương. và là ““Sự khởi đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Với sự hậu thuẩn của Đảng Cộng Sản Trung Hoa và cánh tả Quốc  Dân đảng

( https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Revolutionary_Youth_League )


Báo “Thanh Niên” số ra ngày 3-10-1926.
(https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%9 … _ni%C3%AAn )
(http://baotang.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2015-6-22/-Thanh-Nien–to-bao-Cach-mang-do-Lanh-tu-Nguyen-Aiwrx83a.aspx )

Khi các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại khẳng định quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam hiện nay bắt nguồn từ một loại cờ đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng từng dùng thời Vạn lý Trường Chinh 1933-1934. Các Dư luận viên Cộng Sản trong nước tìm cách giải độc. Cho biết hình ngôi sao đã có từ trước rất lâu trên những trang báo Thanh Niên của Nguyễn Áí Quốc ( Nguyễn tất Thành) vào năm 1925. Ý nói hình ngôi sao là do sáng kiến riêng của Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn tất Thành. Không hề copy của ai. Nhưng căn cứ theo sự thật lịch sử. Thì tên báo cũng là “ Thanh Niên “ y như đoàn Thanh Niên Trung Cộng trước đó. Và cũng có ngôi sao ở góc trên bên trái y như cờ đoàn Thanh Niên trước đó..mà được đảng Cộng Sản Trung Hoa hậu thuẩn lập ra Hội Thanh Niên..thì chắc chắn 100% hình ngôi sao trong tuần báo Thanh Niên tiếng Việt là do Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành đã sao chép lại hình sao của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa trong tinh thần phụ thuộc.

Cộng Sản Việt Nam khẳng định ngôi sao năm cánh do Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành tạo ra trên tờ báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên tại Trung Hoa vào ngày 21-6-1925 ( http://dangcongsan.vn/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-cuoc-thi/bao-thanh-nien–co-quan-trung-uong-cua-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-532781.html ). Ngoài yếu tố ngôi sao năm cánh trên tờ báo “Thanh Niên” không phải là sáng kiến đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành tạo ra vì trước đó 3 năm đã có ngôi sao vàng năm cánh trên đoàn kỳ cuả  Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Cộng. Mà trước đó vài ngày cũng trong tháng 6/1925. Đã có một ngôi sao vàng năm cánh xuất hiện trong buổi đình công cuả công nhân cảng Hồng Kông do đảng Cộng Sản Trung Hoa tổ chức. Và cùng năm 1925 cũng có đảng bù nhìn Zhi Gong cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ra đời với logo nền đỏ sao vàng…Nếu đi xa hơn; thì loại cờ nền đỏ sao vàng trong buổi đình công này mô phỏng mẫu mã cuả cờ đỏ sao vàng Cộng Sản Nga. Do đó Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành không hề là người đầu tiên nghĩa ra biểu tượng ngôi sao năm cánh. Mà ông ta chỉ sao chép lại mẫu sao năm cánh từ đảng Cộng Sản Trung Hoa và Liên Xô cũ

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA HÌNH BÚA LIỀM CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG

(ĐÂY CHÍNH LÀ ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG. VÀ LÀ THỦY TỔ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ LỘNG HÌNH BUÁ LIỀM CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẬP NIÊN 1930)

Sau khi sự hợp tác lần thứ nhất giữa hai phe Quốc Gia và Cộng Sản lần thứ nhất tại Trung Hoa  tan vỡ, Tưởng Giới Thạch tiến hành đàn áp Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Tháng 4 năm 1927. Một cán bộ cao cấp của Cộng Sản Trung Hoa là Trương Quốc Ðào và một số đảng viên khác chạy về Tứ Xuyên (Sichuan) thành lập chiến khu (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0% … %90%C3%A0o )
Lập ra “ Chinese Soviet State “ ( Nhà nước Xô Viết Trung Hoa ). Với lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao (Hình búa trong ngôi sao là buá của nông dân = Rìu = búa đẽo; búa bửa củi). Còn dòng chữ bên trái là “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). ) .Hình ảnh lá cờ này xuất hiện rất nhiều trong  cuộc Vạn lý Trường chinh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và hầu hết các thành viên chống cộng tại Hải ngoại đều gọi lầm là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934

The flag of the Chinese Soviet State

http://www.alternatehistory.com/forum/t … 125/page-2 )

Vì Cộng Sản Trung Hoa cũng do Liên Xô giúp đỡ và đào tạo. Cho nên lá cờ đầu tiên này của một “ chiến khu “ Cộng Sản Trung Hoa hiển nhiên cũng phải ảnh hưởng biểu tượng sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trên nền đỏ của Hồng Quân Sô Viết cũ như hình dưới đây:

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army_ … Ammunition )
http://redarmystandard.com/ )

Sau cuộc nổi dậy thất bại tại Nam Xương ( August 1 Nanchang Uprising 01/08/1927). Mao và một số đồng chí của ông ta qua các vùng đồi núi tại biên giới giáp ranh các tỉnh Hồ Nam (Hunan); Giang Tây (Jiangxi) ; Phúc Kiến (Fujian); Qủang Đông (Guangdong) ; với một số quân 800 người vào cuối tháng 8/1927 ( http://www.china.org.cn/china/CPC_90_an … 582135.htm ) Và để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy để thành lập Xô Viết Hồ Nam ( Hunan Soviet). Đầu tháng 9/1927. Mao chọn lá cờ đỏ sao vàng cuả “ Chinese Soviet State “ để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu “ ( Autum Harvest Uprising = Xúi dục nông dân không nộp lúa thu hoạch cho các điền chủ). Vụ nổi dậy Autum Harvest Uprising này sau đó thất bại. Cho nên kế hoạch thành lập Xô Viết Hồ Nam của Mao cũng thất bại. Do đó; Hunan Soviet sau này còn có tên là  Short-lived Hunan Soviet . 

Chinese Workers and Peasants Revolutionary Army Banner

http://www.sohu.com/a/235761302_166075

The First Army Flag of the Workers ‘and Peasants’ Revolutionary Army 
http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5% … B%E6%97%97

Lá cờ của “ Chinese Soviet State “ mà được Hồng Quân Trung Cộng chính thức công khai xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising -Sẽ được trình bày sau) đó đã được một trang mạng cuả Trung Cộng – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh – xác nhận với tựa đề : Lá cờ quân đội đầu tiên cuả Quân Cách Mạng Công Nông “ The First Army Flag of the Workers ‘and Peasants’ Revolutionary Army” ( Hồng Quân Trung Cộng) http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5% … B%E6%97%97

( Hồng Quân Trung Cộng sau đó có xử dụng một loại cờ giống y hệt như lá cờ này nhưng ngôi sao màu trắng thay vì màu vàng làm cờ Hunan Soviet – Xô Viết Hồ Nam –  Và sau đó cờ đỏ sao trắng này trở thành quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng)

Nguồn gốc cuả lá cờ được ghi rõ:”Ngày 9 tháng 9 năm 1927, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, Sư đoàn 1 của Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân số 1 và Trung đoàn 1 và 4 đã tổ chức cuộc nổi dậy thu hoạch mùa thu nổi tiếng ở Xiushui, biểu dương ngọn cờ đầu tiên của Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân”

Trong phần giải thích ý nghía cuả lá cờ. Trong mạng này của Trung Cộng- Trong phần dịch sang tiếng Anh – ghi rõ : “ the flag of the central five-star on behalf of the Chinese Communist Party, five-star sickle ax on behalf of workers and peasants” ..Ngôi sao năm cánh nằm chính giữa tượng trưng cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Hình búa liềm trong ngôi sao tượng trưng cho giai cấp công nông.. 
Trong phần giải thích ý nghĩa ngôi sao viền vàng/ hoặc ngôi sao vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ . Ngoài ý nghĩa cũng y hệt như búa liềm ..là : ngôi sao viền vàng trên nền đỏ/ hoặc ngôi sao vàng biểu tượng cho chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ trên quốc kỳ chính thức cũng như ngôi sao vàng trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ còn mang ý nghĩa đặc biệt là đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB% … An_X%C3%B4
Đến khi qua Trung Cộng thì ngôi sao vàng trên lá cờ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng chính thức xử dụng trong cuộc nổi đậy trong vụ thu hoạch mùa thu “ Autum Harvest Uprising “ cũng được xác nhận lả đại diện ( Behalf ) cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa 

NHƯ VẬY. NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ CŨNG NHƯ BÚA LIỀM NGOÀI Ý NGHĨA LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI; CHO 2 GIAI CẤP CÔNG NÔNG. NÓ CŨNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG CỘNG SẢN NGA VÀ TÀU. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. 

Một tài liệu online cuả Trung Cộng sau đây chứng minh lá cờ đầu tiên nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm cuả Hồng Quân Trung Cộng khi còn mang tên “Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân” trong cuộc nổi dậy thất bại “Vụ thu hoặc mùa thu” 09/09/1927được xử dụng như đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa

https://www.sohu.com/a/200200614_500250

Ý nghĩa câu trên cuả hình lá cờ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng trong cuộc nỗi dậy thất bại tại Autum Harvest Uprising (Vụ thu hoạch mùa thu = Thu Thâu ) 1927 đã được đảng Cộng Sản Trung  Hoa dùng làm đảng kỳ

党旗

党旗是象征着一个政党的旗帜。中国共产党旗由金黄色党徽图案和红色底色组成,是中国共产党的象征和标志。党旗不仅代表着党的形象,还象征着英雄辈出的革命年代。

1927年的秋收起义,中国共产党亮出第一面旗帜——中国工农革命军第一军第一师之旗。

Tạm dịch: Đảng kỳ

Đảng kỳ là cờ tượng trưng cho một đảng chính trị. Cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có hình biểu tượng đảng màu vàng  và nền đỏ, đây là biểu tượng và biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lá cờ đảng không chỉ tượng trưng cho hình ảnh đảng mà còn tượng trưng cho thời đại cách mạng anh hùng vào sinh ra tử.

Trong cuộc nổi dậy Thu Thâu năm 1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trưng ra lá cờ đầu tiên của mình – Cờ của Sư đoàn 1 của Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân Trung Quốc.

Ý nghĩa câu dưới cuả hình lá cờ đầu tiên mà Hồng Quân Trung Cộng dùng trong cuộc nổi dậy thất bại tại Autum Harvest Uprising 1927 cho biết đảng kỳ hiện nay mà đảng Cộng Sản Trung Hoa đang dùng chỉ có từ năm 1943

1943年,中央政治局会议确定了党旗样式:保留象征着工农联盟的镰刀锤头,去掉旗帜上的五角星,旗底色为红色。

Năm 1943, Bộ Chính trị họp quyết định kiểu dáng cờ của đảng: đầu búa liềm tượng trưng cho khối liên minh công nông được giữ lại, bỏ ngôi sao năm cánh, nền cờ màu đỏ.

Như vậy. Đảng kỳ hiện nay cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa là hình búa liềm trên nền đỏ trên góc cao chỉ được có từ năm 1943. Sau khi Bộ chính trị cuả đảng Trung Hoa giữ lại hình buá liềm và loại bỏ ngôi sao vàng năm cánh ra.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ. LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA HÌNH BUÁ LIỀM ĐƯỢC HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG XỬ DỤNG LÀN ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC NỔI DẬY THẤT BẠI AUTUM HARVEST UPRISING/ VỤ NỔI DẬY CUẢ VỤ THU HOẠCH MÙA THU NĂM 1927 NHƯ LÀ QUÂN KỲ CUẢ ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG MANG TÊN SƯ ĐOÀN THỨ NHẤT CUẢ BINH ĐOÀN THỨ NHẤT THÌ SAU ĐÓ ĐƯỢC DÙNG NHƯ LÀ ĐẢNG KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA CHO TỚI NĂM 1943 THÌ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA MỚI DÙNG ĐẢNG KỲ KHÁC CHO TỚI MÃI SAU NÀY LÀ CHỈ CÓ BÚA LIỀM TRÊN NỀN ĐỎ

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Communist_Party

Đảng kỳ đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ chỉ có hình búa liềm trên góc cao . Trong trang này thì cho biết được chính thức xử dụng từ 17/06/1951

http://www.wenming.cn/syjj/dfcz/nmg/201611/t20161114_3883965.shtml

Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. một số thanh niên nam nữ tại Hoa Lục mặt quân phục cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trong hoạt cảnh “Re-take Long March” ( Làm lại cuộc Vạn Lý Trường Chinh ). Như thấy trong hình; nhóm thanh niên nam nữ này cầm lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có chứa hình búa liềm cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng. Theo chú giải cuả tác giả. Đó chính là Đảng Kỳ (Party Flag) của hồng quân Trung Cộng. Hoàn toàn không phải là cờ ” Phúc Kiến ” như hầu hết các thành viên chống cộng tại hải ngoại ngộ nhận.

The first group of the first division of the First Army of the Chinese Workers’ and Peasants’ Revolutionary Army, the flag, military uniforms, weapons and used articles

http://www.ccdi.gov.cn/toutu/201707/t20170730_128470.html

Lá quân kỳ đầu tiên cuả đơn vị đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng

“Lá cờ đầu tiên của sư đoàn đầu tiên của quân đội đầu tiên của công nhân và nông dân Trung Cộng” (The first group of the first division of the First Army of the Chinese Workers’ and Peasants’…the flag. ) nền đỏ sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa búa liềm trong ngôi sao. Được trưng bày với quân phục; vũ khí và các đồ dùng khác cuả hồng quân Trung Cộng. Cạnh lá cờ đỏ sao vàng đó là một lá cờ đỏ khác với 3 chử vàng CCP; viết tắt từ các chử China Communist Party = Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Điều đó chứng tỏ quân kỳ đầu tiên cuả đơn vị đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng sau này trở thành đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng; đồng thời cũng là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa…Là cờ đỏ sao vàng có chứa búa liềm.

Sỡ dĩ phải trưng dẫn những tài liệu này vì các cộng đồng Việt Nam chống Cộng tại hãi ngoại vẫn gọi lầm lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng này là cờ Phúc Kiến 1933-1934

Khi Các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại khẳng định Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam hiện nay xuất phát từ đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Chinese Soviet State flag ) – Một loại cờ bị gọi sai là cờ Phúc Kiến – Thì các Dư Luận Viên trong nước cố gắng tìm đủ mọi cách để phủ nhận = Tìm đủ mọi cách để bịt kín tung tích lai Trung Cộng của Quốc kỳ Việt Cộng . Họ khẳng định rằng Hồng Quân Trung Cộng không hề có mẫu cờ nền đỏ sao vàng cạnh bầu có hình búa liềm bên trong thời Vạn lý Trường Chinh. Mà chỉ có cờ đỏ sao trắng cạnh bầu mà thôi (Chinese Workers and Peasants Red Army = Quân Kỳ  Hồng Quân Công Nông) . Và cũng chỉ có thêm một vài cờ chính thức nữa của Cộng Hoà Sô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic).
Thật ra. Trong các hình và phim về Hồng Quân Trung Cộng thời gian chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa thì quân kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng thường được trình bày nhiều hơn hẳn đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng .

Hình dưới: Trong một trang mạng của Trung Cộng chỉ có chữ Hán. Đã trình bày rất nhiều hình ảnh về 2 loại cờ phổ thông mà Hồng Quân Trung Cộng thường dùng trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng : Quân Kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng (Hai lá cờ bên trái https://www.reddit.com/r/leftistvexillology/comments/cl3s9r/the_flag_of_the_chinese_workers_and_peasants_red/ ) ; và đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng (Lá cờ bên phải) 


http://www.ylmfdm.com/photo/%E5%B7%A5%E … 86%9B.html

 Để khẳng định một cách chắn chắn là loại cờ sao năm cánh trên nền đỏ mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng vào thời chiến tranh Quốc Cộng không phải chỉ duy nhất là loại cờ đỏ sao trắng mà còn có cả lá cờ đỏ sao vàng cuả chiến khu đầu tiên là Chinese Soviet State tại Qúy Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan) -–Mà sau này trở thành đảng kỳ đầu tiên của Hồng Quân Trung Cộng .Trong tài liệu này sẽ chỉ trình bày những hình ảnh hoặc phim có đảng kỳ Hông quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh bầu chứa búa liềm  bên trong.

https://i.pinimg.com/originals/36/ae/5d/36ae5d44e6d19dbd94d98eebdc3b5d47.jpg
      Mao Zedong traveled to Hunan and Jiangxi planning autumn harvest uprising 

Đầu tiên là tranh vẽ lại cảnh Mao đang đi từ Hồ Nam đến Giang Tây để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising.Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm.


        Site of Joining Forces in Wenjiashi of Autumn Harvest Uprising 
 ̣ ̣̣            ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File … ng_062.jpg ) 

Tranh vẽ Mao tập hợp quân đội tại Wenjiashi trước khi thực hiện cuộc nổi dậy Vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising có đảng kỳ đầu tiên nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm trong ngôi sao

Mao Zedong autumn harvest uprising oil painting
     Tranh vẽ lại cảnh Mao gom quân tại trấn Wenjiashi (Văn Gia Thị ?) Thành phố Lưu Dương (Liuyang). Trường Sa (Changsha) Hồ Nam (Hunam) chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu (Autumn Harvest Uprising). Bức tranh vẽ tuy mờ. Nhưng ta có thể thấy rõ đảng kỳ đầu tiên của Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có lộng hình búa liềm đen trong ngôi sao

Thành phố Wenjia. Nơi mà Mao tập hợp quân đội ngày 11-19/09/1927 sau khi thất bại trong vụ nổi dậy Autumn Harvest uprising. Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm

From September 29 to October 3, 1927, Mao Zedong led the famous “Sanwan Reorganization” at Sanwan village in Yongxin county, Jiangxi Province. He created a new strategy of running the army, based on principles like “the Party commands the gun”, “the Party branch is organized on a company basis”, “officers and men receive equal treatment”. The picture shows an oil painting that reflects the work of this important event. [Photo/PLA Daily] 
      ( http://www.chinadaily.com.cn/china/2012 … 2201_3.htm )
     ( http://www.apn-spb.ru/publications/article15380.htm ) 

http://www.bestchinanews.com/History/2495.html

Sau khi cuộc nổi dậy Thu Thâu ( Autum Harvest Uprising ) tại Trường Sa; Hồ Nam (Hunan) thất bại. Mao tập hợp tàn quân rời Hồ Nam để về một làng miền núi là Cát Châu (Sanwan ) tại Quận Vĩnh Tân (Yongxin), Cát An (Ji’an) Tỉnh Giang Tây (Jiangxi) (Ngay ranh giới  hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây) để tái tổ chức đơn vị lại . Trong hình trên vẽ lại cảnh đó với đảng kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu chính giữa có chứa búa liềm. Sau đó Mao kéo tàn quân khoảng 1000 người về núi Cương Sơn (Jinggangshan) để lập chiến khu ( https://chineseposters.net/papercuts/pc-pc009-04 )


 March to Jingghansang on Oct 3,1927 
http://laobing.com/81-fz-1.htm ) 
           ( http://www.agpix.com/view_caption.php?i … 6&photog=1 ) 
            ( http://tieba.baidu.com/p/260477894 ) 

“Đi về Tỉnh Cương Sơn”  (March to Jingghansang). Vẽ Mao Trạch Đông dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền di chuyển về núi Tỉnh Cương (Jinggangshan); nằm giữa hai tỉnh Hồ Nam (Hunan) và Giang Tây (Jiangxi) vào ngày 03/10/1927 sau cuộc nổi dậy thất bại “ Thu Thâu “(Autum Harvest Uprising = Cuộc nổi dậy vụ thâu hoạch mùa thu) mà bắt đầu khởi sự vào ngày 07-09/09/1927. Lá cờ trong hình nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có lộng hình búa liềm đen bên trong. Hiển nhiên đó là đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng .

Xin nói rõ thêm là có nhiều tranh vẽ khác nhau để thuật lại một sự việc cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền. Thì có tranh vẽ cờ sao trắng (quân kỳ hồng quân); còn có tranh khác lại vẽ sao vàng (đảng kỳ Hồng quân)


( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml   )

( http://club.china.com/data/thread/5688138/2727/24/30/0_1.html  )

( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html  )

Trong tranh vẽ lại cảnh Mao dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền tiến về Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan) sau khi thất bại trong vụ nổi dậy “Autum Harvest Uprising “  vào ngày 03/10/1927 trên đây thì lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm nằm bên trên ; phía trái hình


http://v.mbzhan.com/article/211377.html


Hình trên vẽ lại cảnh Mao dẫn tàn quân đi về núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan cũng với đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm.


Hình trên : Một cơ sở cuả Hồng Quân do Mao thành lập trên núi Tĩnh Cương/Jinggangshan. Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm


(http://anarchism.pageabode.com/andrewnf … revolution )

Hình trên : Mao trạch Đông trong chiến khu trên núi  Tỉnh Cương (Jinggangshan); Cờ trong hình là đảng kỳ đầu tiên của Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao vàng trên nền đỏ chứa buá liềm


Force-joining on Jinggang Mountains
http://www.readchina8.com/HistoryItems. … 035C27B33D


An oil painting of the Fourth and Fifth armies of the Red Army joined forces in Dec 10, 1928.
http://jiangxi.chinadaily.com.cn/travel … 672470.htm

http://www.bestchinanews.com/History/2495.html
The Jinggang Mountain Forces Joining proved to be a critical point in Chinese revolutionary history.
It is from there that the Chinese Communist army went on to stage a series of military revolutions, leading to the liberation of all the Chinese people…. (Photo Source: lidicity.com)


       “Jinggangshan join forces” oil painting 

Các hình trên là các tranh vẽ lại quang cảnh đạo quân thứ 4 và thứ 5 gia nhập Hồng Quân Trung Cộng vào ngày 10/12/1928 trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang . Đều có mang đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng ngôi sao vàng trên nền đỏ có chứa búa liềm .

Jinggangshan join forces portrait 
   Hai hình trên : Mao trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang vào những ngày hội quân. Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ có chứa búa liềm

http://www.bestchinanews.com/History/217.html

Quang cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan) với đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có hình buá liềm đen rất lớn nằm giữa ngôi sao

Jinggangshan join forces portrait 

Mao trong hình vẽ lễ hội quân trên núi tuyết Tĩnh Cương sơn/Jinggangshan trên đây cũng thấy có cờ nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm. Tuy không được rõ lắm


www.pressreader.com/china/beijing-engli … 0751325987 

Hình trên : Các đạo quân cuả hồng quân Trung Cộng nhập vào nhau trên đỉnh núi Tĩnh Cương sơn có đảng kỳ đầu tiên nền đỏ sao vàng và búa liềm nằm trong ngôi sao

http://imageshack.com/i/poHK57P2j  )

Như trình bày ở phần trên : Lần đầu tiên trong vụ nổi dậy thất bại vụ thu hoạch mùa thu (Autumn Harvest Uprising ) Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu xử dụng hai lá cờ như hình hội quân trên núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan trên đây (Người đang đứng đưa cao tay là Mao): Đảng Kỳ Hồng Quân xuất phát từ Chinese Soviet State 04/1927 nền đỏ sao vàng. Và Quân kỳ nền đỏ sao trắng thoạt tiên là Hunan Soviet – Mà sau này thành Chinese Soviet Republic 1931- Hình trên là cảnh Mao và Hồng Quân Trung Cộng trong chiến khu trên núi Tĩnh Cương – Jinggangshan- ( Xin nhìn các lá cờ. sao trắng và sao vàng có thể phân biệt, tuy màu sao vàng không được đậm). Đôi khi cũng là một tấm hình vẽ mà có khi là sao trắng; rồi có khi là sao vàng tùy theo ý tác giả của bài viết..Có những hình sao màu trắng hay màu vàng rất rõ. Còn có nhiều hình ngôi sao màu vàng rất lạt, gần giống như màu trắng ( Mô tả màu sao trong cờ theo kiểu trung lập 50%) .

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6103fff40101daia.html

 Cảnh 3 đạo quân cuả Hồng Quân Trung Cộng nhập lại với nhau cũng có hai loại cờ đỏ: Quân kỳ Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao năm cánh cạnh bầu màu trắng và đảng kỳ đầu tiên Hồng Quân ngôi sao màu vàng – tuy màu vàng được vẽ rất lạt .


Hình vẽ cảnh hồng quân Trung Cộng trên đỉnh núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan. Đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng tuy rất nhỏ nhưng cũng nhận ra là nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm

Vintage Original Propaganda Long March Mao China (Tranh cũ từ bản gốc tranh tuyên truyền Mao trong Vạn Lý Trường Chinh Trung Hoa ) 
http://www.metroretrofurniture.com/cgi- … meFrom=412  )

Hình vẽ cảnh Mao cùng các đồng chí của ông ta đứng trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang .Ngôi sao có chứa búa liềm trong nền cờ đỏ có màu vàng rất đậm

http://www.zhjd.org/news_show.asp?id=8391


     Mao and his comrades (Mao và các đồng chí) 
  ( http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html ) 
  Hình vẽ Mao và các đồng chí của ông ta trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218203.htm ) . Ngôi sao trong cờ nền đỏ có màu vàng rất rõ, tuy lạt

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ TRUNG CỘNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA BUÁ LIỀM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG GUTIAN

Vào ngày 28/ 12/1929 đảng Cộng Sản Trung Hoa họp đaị hội đảng lần thứ 9 của đạo quân thứ tư (was the 9th meeting of the 4th Red Army) tại một lớp học cuả thành phố Gutian (Cổ Điển) thuộc thị trấn Shanggang (Thượng Hàng), thành phố Long Nham (LongYan). Về phía tây nam tỉnh Phúc Kiến (Fujian) Trung Hoa.Trong buổi họp đai hội đảng có có lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng quân nền đỏ sao vàng có chứa hình búa liềm đen bên trong treo trên tường,  Điều đặc biệt là lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng trong kỳ họp này đã không có dòng chữ bên trái là “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Phía dưới đảng kỳ là hình hai ông Karl Marx và Lê Nin. Người đứng bên cạnh bàn là Mao trạch Đông.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress ) (http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/ … 337068.htm )
(http://www.chinadaily.com.cn/regional/2 … 483134.htm )

Gutian Meeting
https://www.liveauctioneers.com/item/51 … -he-kongde )

Hình trên là tranh vẽ lần họp đảng CS Trung Hoa lần thứ 9 tại phố Gutian


Dưới đây là một trang nói về “ Nơi diễn ra hội nghị Gutian””( Gutian Coference Site). Trong đó mô tả quang cảnh bài trí của hội nghị. Về phần lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Chinese Soviet State 1927. Được nói rõ là Party Flag : Đảng Kỳ

http://www.tour-beijing.com/longyan_att … e_site.php

Có rất nhiều họa sĩ Trung Cộng đã vẽ lại quang cảnh buổi hội nghị Gutian này (Gutian Meeting; Gutian Congress. Gutian Conference ). Có lẽ căn cứ từ một hình chụp duy nhất nên quang cảnh các tranh vẽ rất giống nhau, Chỉ khác nhau về màu sắc tùy theo ý của mỗi hoạ sĩ. Nhưng lá cờ treo trên vách trong các tranh vẽ vẫn là mầu đỏ ; ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh bầu có chứa hình búa liềm đen bên trong. Lá cờ naỳ thuộc loại lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam : “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm”.

Và lá cờ này cũng gống như cờ  của mặt trận Việt Minh cuả đảng Cộng Sản VN—ngoại trừ không có hình búa liềm bên trong ngôi sao vàng – mà theo ½ thông tin – thì sau đó trở thành quốc kỳ của đảng Cộng Sản VN. Đây là một bằng chứng rất rõ ràng lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về nước làm thành cờ Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu xuất phát từ một loại cờ cuả Hồng Quân Trung Cộng

Gutian Conference

http://eng.jb.mil.cn/was/web/search?page=5&channelid=251775&token=26.1499517641023.31&perpage=12&outlinepage=10

Red Army held Gutian Conference
http://history.04007.cn/en.php/HisMain/12024.html

Gutian Conference 

https://www.hongkiat.com/blog/70-insightful-retro-and-historic-artwork-around-the-world/4/

https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/POH-DFS15A00_270

Gutian conference
http://www.bestchinanews.com/History/2495.html ) 


Gutian Meeting 
   http://www.artnet.com/artists/he-kongde/gutian-meeting-0jivp3WSCBVxOU47p9wzpg2

http://www.jxrtwh.com/xwzx/rmzx/87.html

http://www.dswxyjy.org.cn/n/2013/0716/c244520-22210586.html

https://kknews.cc/zh-sg/history/4k8e5ox.html

https://www.trip.com/travel-guide/shanghang/gutian-congress-site-79461/

Có một bức tranh vẽ theo hướng khác về  Đại hội Gutian trong bài viết về “Địa điểm Đại hội Gutian” (Gutian Congress Site). Cũng là lá đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm treo trên vách. Nhưng không hiểu tại sao ngôi sao vàng thì bị vẽ chúc ngược. Còn hai hình cuả hai ông Karl Marx và Lê Nin thì được treo hai bên lá cờ chứ không phải bên dưới lá đảng kỳ

Vì mức quan trọng cuả đại hội đảng cuả Hồng Quân Trung Cộng lần thứ 9 vào tháng 12/1929 cuả đảng CS Trung Hoa nên Trung Cộng vẫn duy trì di tích lịch sử đảng này tại trường tiểu học đã tổ chức đại hội đảng CS lần đó tại làng Gutian ( Cổ Điển ) thuộc tỉnh Phúc Kiến Trung Hoa. Trong di tích duy trì này vẫn còn đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời bấy giờ là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cách cạnh cong bầu với hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao.
Sau đây là các hình chụp di tích lịch sử đảng CS Trung Hoa lần thứ 9 với Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu vào thời gian đó .


Classroom where the meeting was held.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress

    Gutian Congress Site 
http://www.accesschinatravel.com/photo- … china.html

古田会议旧址 Gutian Conference Site

http://www.ymtmt.com/news/index/detail/id/15519.html

GUTIAN CONGRESS 
http://pleasure665.rssing.com/chan-30667309/all_p5.html ) 

The Gutian Conference

http://www.cafa.com.cn/en/news/details/8323028#images-16

https://www.trip.com/travel-guide/shanghang/gutian-congress-site-79461/

Hình chụp gần cho thấy rõ lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm

Đảng Cộng Sản Việt nam vẫn một mực che dấu nguồn gốc quốc kỳ cuả chúng có nguồn gốc từ Cộng Sản quốc tế. Vậy chúng làm sao giải thích sự liên hệ cuả quốc kỳ chúng nó với loại cờ đỏ sao vàng này cuả Hồng Quân Trung Cộng nay vẫn còn ở khu bảo tồn di tích lịch sử cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ? Nhất là loại cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam :” từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ LỘNG HÌNH BÚA LIỀM CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẬP NIÊN 1930


Coi lại lịch sử cờ đỏ sao vàng, Thì giai đoạn 2 được đảng Cộng Sản Việt Nam ghi rõ : “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm” .
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?op … &Itemid=69 )
http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/ … 123&Mode=1 )

https://baoquankhu7.vn/nhung-bieu-trung-dac-biet-cua-nuoc-viet-nam-1609360950-009985s37510gs

(Phần trong ô màu đỏ cho biết lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là nền đỏ sao vàng có “lộng” hình búa liềm. Còn phần trong ô màu xanh chứng tỏ cờ Nam Kỳ khởi nghĩa được thực hiện do theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú. Một cán bộ Cộng Sản được đào tạo từ Liên Xô về- Một nơi có dùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng-.)

-0-

Tài liệu sử về nội chiến giữa Trung Hoa Dân Quốc và lực lượng Hồng Quân Trung Cộng cho thấy thời gian 1928-1930 có cả quân Cộng Sản VN hợp tác cùng với lực lượng Hồng quân Trung Cộng tại biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây cuả Trung Hoa dưới sự chỉ huy chung cuả cán bộ Hồng Quân Trung Cộng Đặng tiểu Bình
Cùng chung một đội quân với Hồng Quân Trung Cộng dưới sự chỉ huy cuả cán bộ Trung Cộng, thì đương nhiên quân cuả CS VN lúc đó cũng dùng chung một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu có hình buá liềm trong ngôi sao cuả Hồng quân Trung Cộng .
Đây là lý do dễ hiểu cho thấy tại sao lá Đảng Kỳ cuả Hồng Quân Trung cộng thời kỳ đầu tiên có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm cũng được Đảng CS VN dùng trong thời kỳ hoạt động đầu tiên tại VN vào đầu thập niên1930
Trích dẫn link: http://www.san.beck.org/21-4-ChinaCivilWar1927-37.html

The CCP established about fifteen soviets that survived the Nationalist repression, usually in border regions. Deng Xiaoping led a group in southwest Guangxi that cooperated with Vietnamese Communists. Mao and his military commander Zhu De used guerrilla tactics to harass their enemies and arouse the masses. Moscow changed its policy and persuaded Li Lisan that a revolutionary upsurge was imminent. A Central Committee directive issued on December 8 called for expanding the Red Army by incorporating peasant self-defense units and for concentrating rather than dispersing their military forces.

Tạm dịch phần in đậm:

Đảng CS Trung Hoa thiết lập khoảng 15 tổ chức Cộng Sản còn sống sót sau sự đàn áp cuả phe Quốc Gia. Luôn luôn nằm tại các vùng biên giới. .Đặng tiểu Bình lãnh đạo một nhóm ở tây nam Quảng Tây cùng chung sức với Cộng Sản VN


-0-

Tên của đạo quân Hồng Quân Trung Cộng mà có cả quân CS VN dùng chung đảng kỳ nền đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm vào những đầu năm 1930


Tới năm 1929, nhận lệnh của trung ương, Đặng Tiểu Bình tới Quảng Tây để tổ chức và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Bách Sắc và Thu Thâu. Với tài năng chính trị và năng lực tổ chức, Đặng Tiểu Bình đã  nhanh chóng phát triển lực lượng.
Mùa thu năm 1930, Đặng Tiểu Bình dẫn đầu quân đoàn số 7 của Hồng quân công nông Trung Quốc, gọi tắt là Hồng thất quân chống lại cuộc vây bắt các phần tử Đảng Cộng sản của quân đội Tưởng Giới Thạch.

http://phunutoday.vn/kham-pha/su-nghiep … 17807.html Sự nghiệp chính trị của Đặng Tiểu Bình )

Như vậy, trong thời kỳ hoạt động đầu tiên của đảng CS VN bắt đầu từ năm 1930, đã từng dùng lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh lộng hình búa liềm – mà nguồn gốc là đảng kỳ hồng quân trung cộng – Nguyên nhân là do quân CS VN hoạt động tại biên giới VN -Quảng Tây Trung Hoa cùng chung trong quân đoàn số 7 = Thất Hồng Quân Trung cộng dưới sự chỉ huy của cán bộ CS Trung Cộng Đặng tiểu Bình
Hình dưới là một con tem phát hành nhân kỷ niệm cuộc nổi dậy tại Bách Sắc (Baise uprising). Do cán bộ Cộng Sản Trung Cộng Đặng tiểu Bình lãnh đạo vào năm 1929 tại Quảng Tây Trung Hoa. Trong hình là Đặng tiểu Bình cùng với đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng – Tuy rất mờ nhưng cũng có thể nhận ra đó là cờ nền đỏ và một ngôi sao vàng cạnh bầu có búa liềm đen giữa ngôi sao .
Sau cuộc nổi dậy tại Bách Sắc – thành phố giáp với tỉnh Cao Bằng bắc VN – Đặng tiểu Bình thành lập đạo quân số 7 của Hồng Quân hợp tác cùng với quân CS VN – Chắc chắn là tại biên giới Việt Trung tại tỉnh Cao Bằng. Và cả hai thành phần quân Trung Hoa Cộng Sản và Việt Nam Cộng Sản đều cùng chiến đấu – Tất nhiên là cùng dưới lá đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu bên trong có hình búa liềm -.

http://colnect.com/en/stamps/stamp/5225 … s_Republic

Do Đó. Ta có thể coi lá cờ đầu tiên cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đầu thập niên 1930lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm” là lá cờ như hình trên

-0-

Trong sách Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919-1941 – Hồ chí Minh : (Những năm tháng bị mất dấu tích.).cuả tác giả Sophie Quinn-Judge. Trang 159. (https://books.google.com/books?id=XPMt0 … _6&sig=3TH )..Có ghi lại cuộc nổi dậy tại Bách Sắc (Baise Uprising) và Long Châu ( Longzhou )..cuả Hồng Quân Trung Cộng dưới sự lãnh đạo cuả cán bộ Trung Cộng Đặng tiểu Bình (Deng Xiaoping) tại Bách Sắc. Và tại Long Châu ( Longzhou ). Quảng Tây ( Guangxi) Trung Hoa; Tại biên giới Việt Hoa sát cạnh tỉnh Cao Bằng của Việt Nam

..On 2 Febuary the Longzhou Soviet and the Chinese Eighth Red Army was formed just north of the Vietnamese border in Guangxi province. According to official CCP records, the Soviet covered eights dictricts around Pinxiang and Longzhou and survived about six months .It was reportedly sparked off by an uprising of GMD troops in Nanning and followed Deng Xiaoping’s establishment of a revolutionary base in Bose ( Bai-se) in December. The Longzhou uprising was led by a communist Yu Zuoyu on the staff of warlord Li Mingrui’s Nanning-based forces.
There is no direct evidence of a Vietnamese role in creating this soviet, but it would be surprising if the Vietnamese Communist settle in Guangxi had not been involved. This was an area which the French considered to be in their zone in fluence, and in fact bombing by their warplanes to destroy the soviet before long. A number Vietnamese communists were living in Longzhou. including two drivers on the staff of the provinciavl govrnment Le Quang Dat later told the French .Le Hong Son was thought to enjoy the support of the Governor, Yu Zuobo, cousin of Yu Zuoyu and one of the warlords with whom the CCP was cooperting in 1929. Ho chi Minh claimed in his 18 Febuary 1930 report that five Vietnamese “comrades” working in Guangxi had recently been arrested .

Tạm dịch: Vào mồng 2/2 (1929) Xô Viết Long Châu và Lộ Quân thứ 8 Hồng Quân Trung Cộng thành hình ngay phía Bắc biên giới Việt Nam và Quảng Tây. Dựa vào hồ sơ chính thức cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Khu vực Xô Viết bao gồm 8 quận hạt cuả thành phố Bằng Tường (Phía bên kia biên giới cuả Đồng Đăng; Việt Nam) và ( Xô Viết ) Long Châu tồn tại khoảng 6 tháng. Báo cáo cho biết nó đã gây ra bởi một cuộc nổi dậy cuả những toán quân Quốc Dân Đảng tại Nam Ninh và theo sau cuộc “ cách mạng “ do Đặng tiểu Bình thành lập mà căn cứ đặt tại Bách Sắc vào tháng 12.Cuộc nổi dậy tại Long Châu được lãnh đạo bởi cán bộ Cộng Sản Yu Zuoyu (?) trong đội ngũ cuả lãnh chuá Li Mingrui (?) căn cứ tại Nam Ninh.
Không có một bằng chứng trực tiếp nào cho thấy có vai trò (lãnh đạo) cuả (cán bộ Cộng Sản) Việt Nam tạo ra Xô Viết này, Nhưng thật đáng ngạc nhiên nếu đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp giải quyết tại Quảng Tây mà không có liên quan tới. Đây là một khu vực mà người Pháp coi như vùng ảnh hưởng của họ, và thực tế họ đã dùng máy bay ném bom để tiêu diệt không cho Xô Viết kéo dài. Một số Cộng Sản Việt Nam đang sống tại Long Châu. Gồm có hai tài xế trong nhóm nhân viên chính quyền tỉnh.Lê quang Đạt sau đó nói tiếng Pháp. Lê hồng Sơn được cho là thích thú với vai trò hổ trợ cho Thống đốc Yu Zuobo (?), bà con với Yu Zuoyu và một trong những lãnh chuá mà Đảng Cộng Sản Trung Hoa hợp tác vào năm 1929. Hồ chí Minh đã tuyên bố trong báo cáo vào ngày 18/02/1930 rằng có 5 “ đồng chí” Việt Nam làm việc tại Qủang Châu đã bị bắt giữ

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ TRUNG CỘNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA BÚA LIỀM – – TRONG PHIM “ HỒNG SẮC NƯƠNG TỬ QUÂN “ ( THE RED DETACHMENT OF WOMEN)

Một trong những bằng chứng rõ rệt nhất mà các thành viên chống cộng tại ” Hải Ngoại trưng dẩn để chứng tỏ quốc kỳ của đảng CS VN nền đỏ sao vàng cạnh bầu phát xuất từ Hồng Quân Trung Cộng là những hình và youtube của phim; và vũ ballet trên sân khấu thuật lại cuộc nổi dậy của một toán nữ đảng viên CS gốc nông dân 120 người do Đảng CS Trung Hoa tổ chức tại đảo Hải Nam Trung Hoa; vào năm 1930 để đánh bại và xử tử một “địa chủ cường hào gian ác”.Gọi là ““Hồng Sắc Nương tử Quân””(The Red Detachment of Women )
http://www.morningsun.org/living/movies/red_detachment.html  )
http://www.imdb.com/title/tt0472622/plo … _=tt_ov_pl )
Cuộc nổi dậy này được Trung Cộng cho dựng thành nhiều phim và vũ Ballet ; cũng như phát hành các loại tem..để trình bày sự thành công của một cuộc nổi dậy dùng bạo lực “ cách mạng “ này.

https://www.youtube.com/watch?v=GtxBDC9OyS4

Trên đây là toàn bộ youtube phim “Hồng Sắc Nương tử Quân” (红色娘子军 =The Red Detachment of Women ) – Trong đó đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng bắt đầu xuất hiện vào phút 27:28 –

Red Detachment of Women- part 3/8

Còn trên đây là một đoạn youtube 3/8 trong bộ phim “Hồng Sắc Nương tử Quân” (The Red Detachment of Women ). Thường được các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại dùng như một bằng chứng chính yếu để chứng minh cờ đỏ sao vàng mà Cộng Sản Việt Nam dùng làm quốc kỳ xuất xứ từ lá cờ mà Hồng Quân Trung Cộng dùng trong phim. Vì lẽ. Trong đoạn youtube này thì lá đảng kỳ cuả Hồng quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu xuất hiện thường xuyên.Chỉ có điều. Lá đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng này bị gọi lầm là ” Cờ Phúc Kiến “

https://www.bloomsbury.com/uk/chinese-revolutionary-cinema-9781788311908/

https://www.bloomsbury.com/uk/chinese-revolutionary-cinema-9781786724342/

http://www.movingimagesource.us/articles/the-peoples-director-20081211

Còn những hình trên đây nằm trong các youtube đó thuộc loại được coi như bằng chứng “ chủ lực “ cuả các thành viên chống cộng tại Hải ngoại . Được trưng dẫn ra để chứng minh Quốc Kỳ của đảng CS VN nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu là phát xuất từ mẫu lá cờ này của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Vì lá cờ trong phim phần lớn được trình bày là nền đỏ sao vàng —Không như những youtube khác thuật cảnh Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trừơng Chinh thì thấy quân kỳ Hồng Quân trung cộng sao trắng trên nền cờ đỏ nhiều hơn là đảng kỳ hồng quân trung cộng sao vàng trên nền cờ đỏ- .Chỉ có điều hầu hết các thành viên chống cộng đều bị hiểu sai đó là cờ của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934). Hoặc được gọi là ““Cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh” . Thật ra; lá cờ trong các hình dưới của youtube trên này thuật lại cuộc nổi dậy của một nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930. Vì cuộc nổi dậy này xảy ra vào năm 1930. Thì không thể nào là  cờ của tỉnh Phúc Kiến – dù màu cờ thế nào đi nữa – Chỉ bắt đầu có vào tháng 11/1933 .Và cũng có thể được coi như là đúng khi  gọi là cờ trong thời Vạn Lý Trường Chinh bắt đầu từ tháng 10/1934 .

Khác với phim “ Hồng sắc nương tử quân “ thì cờ luôn luôn là đảng kỳ nền đỏ sao vàng. Còn trong các youtube hay hình về màn vũ ballet The Red Detachment of Women trong những link khác đôi  khi lá cờ là nền đỏ sao trắng; đó chính là quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng, cũng có khi ngôi sao trên nền cờ đỏ có màu vàng rất lạt; như màu trắng.
Dưới đây là những hình  từ một Youtube vũ ballet trình diễn lại cuộc nổi dậy cuả nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930 có mang đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng

https://www.youtube.com/watch?v=GV-P8_YSJ24&ab_channel=MichaelHarrison
( Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu xuất hiện vào phút thứ 15:48 )

http://www.123rf.com/photo_8632182_t…hina-at-s.html

http://www.lifeofguangzhou.com/node_10/ … 8285.shtml

https://www.ft.com/content/083075c2-2b48-11e3-a1b7-00144feab7de


http://www.huffingtonpost.com/phil-chan … 94940.html

http://media.gettyimages.com/photos/the … id88412089 ) 

https://www.xabusiness.com/china-stamps-1968/w5.htm

Còn đây là một con tem vẽ lại điệu vũ Ballet “ Hồng sắc nương tử quân “ với đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng.

Qủa thật. Đây là một bằng chứng rất rõ cho thấy cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của đảng CS VN phát xuất từ đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng . Vì lịch sử thành hình Đảng Cộng Sản VN rất gắn bó với Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng)

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG THỜI VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

Cũng vì mục đích chứng tỏ có một loại cờ trực hệ với cờ mặt trận Việt Minh mà sau này thành Quốc Kỳ Cộng Sản VN thời kỳ đầu có nền đỏ sao vàng cạnh bầu đã từng được Hồng Quân Trung Cộng dùng thời kỳ nội chiến  Quốc Cộng Trung Hoa – Trong khi các thành viên ủng hộ CS VN hết sức cố gắng tìm đủ mọi cách phủ nhận điều đó — Tôi sẽ thu lượm và chỉ post những hình ảnh tìm được về một lá cờ tổ tiên của CSVN mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng làm đảng kỳ từ 04/1927 có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu.

Vào tháng 11/1931. Hồng Quân Trung Cộng thành lập Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic; Soviet Republic of China ; China Soviet Republic ) . Bắt nguồn từ Xô Viết Giang Châu (Jiangxi Soviet). Tưởng giới Thạch quyết định bao vây và tiêu diệt. Bắt đầu từ 16/10/1934. Hồng Quân Trung Cộng rút lui. Mở đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Bắt đầu từ Giang Tây và kết thúc tại Diên An; Thiểm Tây vào ngày 19/10/1935.

Trên đây là một Youtube thường được các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại thường trưng dẫn và gọi là Youtube có “ Cờ đỏ sao vàng trong Vạn Lý Trường Chinh ”. Trong các phim về Vạn Lý  Trường Chinh 24 tập  thì không phải phim đen trắng nhưng màu thì cũng không sặc sỡ. Cho nên ngôi sao năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm bên trong cờ nền đỏ trong phim thì có khi ½ trông giống như màu vàng (Đảng Kỳ). ½ trông giống như màu trắng (Quân Kỳ)

Năm 2016. Trung Cộng cho phát hành bộ phim truyền hình dài 36 tập mang tên ” Hội nghị Vạn Lý Trường Chinh” ( The Long March Conference ) thuật lại cuộc rút lui của hồng quân Trung Cộng ( Long March ) 1934-1935 . Khác với những phim về ” Vạn Lý Trường Chinh ” trước. Đây là một bộ phim mà lá đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu xuất hiện trong phim nhiều hơn là quân kỳ nền đỏ sao trắng. Tương tự như bộ phim “Hồng Sắc Nương Tử Quân/The Red Detachment of Women https://www.youtube.com/watch?v=zoPM9d18e9o ” vậy.

Sau đây là một số hình ảnh trong phim ” Hội nghị Vạn Lý Trường Chinh” ( The Long March Conference ) có hình ảnh đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng

The Long March Conference (2016)

http://ent.sina.com.cn/v/m/2016-12-06/doc-ifxyiayr9276500.shtml

http://www.yue365.com/tv/1269/

http://ent.sina.com.cn/v/m/2016-11-30/doc-ifxyawmm3951286.shtml

https://www.history.com/news/7-brilliant-military-retreats

http://www.historyextra.com/article/premium/mao-legend-long-march

Trong hình này. Thì đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao màu vàng lạt nằm bên phải hình. Còn quân kỳ cuả Hồng Quân có ngôi sao trắng thì nằm ở giữa hình

Stone Drum village painting of Long March, Yunnan

Trong trang ( https://www.alamy.com/stock-photo/long-march-mao.html?irclickid=SVWVzYSdixyOUPr0RHQK3XRkUkiSjt0muX59yM0&irgwc=1&utm_source=10078&utm_campaign=Online%20Tracking%20Link&utm_medium=impact ) chứa những hình Hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. Hình trên là cảnh Hồng Quân đánh trống đá có rất nhiều đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm

http://www.top-news.top/news-12325146.html

http://www.toutiao.com/i6230589174135652865/

Những hình ảnh ghi lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng nằm nghỉ cạnh đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm

Hồng Quân băng ngang cầu Tương Giang (Luding Bridge) ngày 29/05/1935 mang đảng kỳ nền đỏ sao vàng
    http://chineseposters.net/themes/luding-bridge.php

Communist troops in Gansu Province, Chinese Civil War

Jute uprising attack the county (oil painting)

http://www.xishuiw.com/info/2007-5/2007-5-7-4567.htm

http://px.jxnews.com.cn/system/2018/08/12/017063640.shtml

( http://auction.artxun.com/pic-1276247-0.html )

( http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=2171353 )

( http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=1233108 )

Red Army Oil Painting

https://meta.tn/a/106cd9b92b4debe4293de95ba74057a6007b9dc2547cbe3fe482bd24040d8167

Những hình trên là những tranh được vẽ lại cảnh hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh có đảng kỳ đầu  tiên nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm

http://www.agpix.com/view_caption.php?image_id=488101&photog=1
                   End of the Long march with Mao Zedong’s arrival in Yan’an October 19,1935 

Hình trên là tranh vẽ thuật lại cảnh Mao tới Diên An- Thiểm Tây ngày 19/10/1935. Chấm dứt cuộc Vạn Lý Trường Chinh với hai đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ ngôi sao vàng đậm rất rõ.

Flag of Qiongya Soviet 1928-1941 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Qiongya_Soviet.svg

https://www.worldstatesmen.org/China_prov.html

Lá cờ cuả Soviet Qiongya (Tên cũ cuả đảo Hải Nam/Hainan ) từ năm 1928 đến 1941. Cờ có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; và có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu nằm phía trên cao bên cán cờ chứa búa liềm trong ngôi sao. Khi đảng Cộng Sản Trung Hoa tại Hoa Lục dùng đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm vào năm 1927. Thì năm 1928; những người Cộng Sản tại đảo Hải Nam cũng dùng cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm. Tuy hình thức hai loại cờ này có khác nhau. Nhưng cùng chung một ý nghĩa; và đều có trước khi đảng Cộng Sản Việt Nam dùng cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hoặc không có chứa búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh. 

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (1)

Khi Hồng Quân Trung Cộng tới Thành phố Diên An (Yan’an) , phía Tây bắc tỉnh Thiểm Tây  ( Shaanxi province ) Trung Hoa vào tháng 10/1935 sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh . Mao đặt bản doanh tại đây. Và Diên An coi như một An toàn khu /Thủ đô của Cộng Sản Trung Hoa trong 13 năm. Từ sau Vạn Lý Trường Chinh cho tới khi nắm được chính quyền 1935-1948. Trong suốt thời gian này. Hồng Quân Trung Cộng vẫn dùng Đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng là nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm cho đến khi đảng Cộng Sản Trung Hoa chính thức công bố đảng kỳ nền đỏ có hình búa liềm  trên góc cao vào 28/04/1942. (https://en.wikipedia.org/wiki/Emblem_of_the_Chinese_Communist_Party ). Tấm biển tại Diên An nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa 07/1921 -07/2011 nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu có chứa búa liềm đen bên trong cùng có hình Mao khi còn trẻ đã chứng minh điều đó

(http://www.china-tour.cn/Yanan/Yangjialing-Village.htm )

http://bbs.tiexue.net/post_9380480_1.html

( http://china.usc.edu/talking-points-july-10-20-2011 )

( Hình 1/19 )

( https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th- anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html#photo=1 )

June 26, 2011 This remote mountain outpost in central Shaanxi Province served as the headquarters of Mao Zedong and his Red Army, from the end of the famous Long March in 1935.  Mao and his followers lived here for the next dozen years, and Yan’an is now considered the birthplace of China’s Communist revolution.

( Hình 6/19)

https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th-anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html#photo=1 )

( http://dailysignal.com/2014/10/03/will-hong-kong-scene-next-tiananmen-square/ )

 https://www.alamy.com/a-chinese-boy-dressed-in-a-communist-uniform-poses-for-a-photo-in-front-of-a-banner-of-the-communist-partys-ideal-soldier-li-feng-at-a-site-used-by-former-helmsman-mao-zedong-and-other-leaders-to-discuss-policy-and-future-strategies-in-the-yangjialing-revolution-in-yanan-shaanxi-province-on-april-6-2014-yanan-was-close-to-the-endpoint-of-the-long-march-and-became-the-center-of-the-chinese-communist-revolution-led-my-mao-from-the-1936-to-1948-chinese-communists-celebrate-the-city-as-the-birthplace-of-modern-china-and-the-cult-of-mao-upistephen-shaver-image258181455.html

A group of tourists pose in front of a photograph of a young Mao. Photo: Ananth Krishnan

(Ảnh thứ 4/4)

(http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-sundaymagazine/the-road-from-yanan/article4039602.ece  )

Woman standing in front of Mao billbaord at Mao’s headquarters during the Long March.

( http://www.gettyimages.com/detail/photo/woman-standing-in-front-of-mao-billbaord-at-high-res-stock-photography/148566893 )

A tourist in Red Army garb has her photo taken in front of an image of Mao.Credit Gilles Sabrie for The New York Times

( http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/12/02/chinas-artists-to-be-taught-correct-view-in-new-plan/?_r=0 )

Group photo at Mao’s headquarters during the Long March.

( http://www.gettyimages.com/detail/photo/group-photo-at-maos-headquarters-during-the-high-res-stock-photography/148540662 )

https://www.alamy.com/a-chinese-boy-dressed-in-a-communist-uniform-poses-for-a-photo-in-front-of-a-banner-of-the-communist-partys-ideal-soldier-li-feng-at-a-site-used-by-former-helmsman-mao-zedong-and-other-leaders-to-discuss-policy-and-future-strategies-in-the-yangjialing-revolution-in-yanan-shaanxi-province-on-april-6-2014-yanan-was-close-to-the-endpoint-of-the-long-march-and-became-the-center-of-the-chinese-communist-revolution-led-my-mao-from-the-1936-to-1948-chinese-communists-celebrate-the-city-as-the-birthplace-of-modern-china-and-the-cult-of-mao-upistephen-shaver-image258181458.html

A Chinese boy dressed in a communist uniform poses for a photo, in front of a banner of the communist party’s ideal soldier Li Feng, at a site used by former helmsman Mao Zedong and other leaders to discuss policy and future strategies in the Yangjialing Revolution, in Yan’an, Shaanxi Province, on April 6, 2014. Yan’an was close to the endpoint of the Long March, and became the center of the Chinese Communist revolution led my Mao from the 1936 to 1948. Chinese communists celebrate the city as the birthplace of modern China and the cult of Mao. UPI/Stephen Shaver

http://www.alamy.com/stock-photo/chinese-communist-party-yan%27an.html

 Long March Fifth Encirclement Campaign against Jiangxi Soviet 

https://www.kisspng.com/png-long-march- … ia-493062/

Tất nhiên. Những tấm phông trên đây tại Yan’an . Địa điểm cuối cùng cuả cuộc “ Vạn Lý Trường Chinh” bắt nguồn từ hình trên đây : Hình Mao khi còn trẻ với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hình búa liềm trong ngôi sao trên góc cao. Được vẽ ra khi khởi sự rút lui cuả Hồng Quân Trung Cộng từ Xô Viết Giang Tây- Jiangxi Soviet – để thoát khỏi chiến dịch bao vây lần thứ 5 cuả Quốc Dân Đảng. Mở đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh.


Visitors sign their names on a symbolic Red Army flag in Jinggangshan in the southwest of Jiangxi province. The admission price to the scenic spot will go up from 226 yuan per person to 260 yuan in May. Provided to China Daily
http://www.china.org.cn/travel/2012-05/ … 0371_2.htm )

. Du khách ký tên lưu niệm trên một Đảng Kỳ của hồng quân Trung Cộng cũ tại chiến khu cũ ở núi Tĩnh Cương (Jinggangshan ) Phía Tây Nam Giang Tây ( Jiangxi)  . Hình búa liềm đen nằm trong ngôi sao vàng cạnh bầu đã bị cánh tay người du khách che khuất.
Đây là một tấm hình mà các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại cũng thường dùng như để chứng minh lá cờ này là cờ “Phúc Kiến ” vì có nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao và khẳng định là nguồn gốc của Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Thật ra, cũng có hình búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu nhưng bị cánh tay phải cuả người du khách che khuất. Chỉ ló ra một tí màu đen đen..Và cũng không phải cờ ” Phúc Kiến ” 1933-1934. Vì địa điểm này là Jinggangshan – Tĩnh Cương Sơn – Là nơi Mao trạch Đông dẫn 1000 tàn quân về ẩn náu; lập chiến khu sau khi thất bại trong vụ nỗ̉i dậy ” Thu họach muà Thu ” vào ngày 03/10/1927 . 6 năm trước khi có biến cố ” Phúc Kiến “.


http://media.gettyimages.com/photos/col … id72243588

Đảng Kỳ hồng quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm thời chiến tranh Quốc Cộng trong màn trình diễn trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa lục

The joining of Red Army forces at Jinggang Mountain

http://www.sohu.com/a/161982301_221484

Trong một cuốn phim của Trung Cộng thực hiện ngày nay tả lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên đỉnh núi Tỉnh Cương sơn/Jinggangshan. Có hình đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng

http://www.bestchinanews.com/Domestic/3031.html

Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trong ngôi sao trên một tấm phông cuả một sân khấu ngoài trời tại Trung Hoa lục địa ngày hôm nay.

http://www.cdpf.org.cn/english/Initiati … 8490.shtml 

Trong trang mạng cuả CDPPAT ( China Disable Persons’ Federstion) có hình phái đoàn người tàn tật cuả Trung Cộng thăm viện bảo tàng lưu niệm Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng tại Giang Châu (CDPPAT visits Long March Memorial Garden in Jiangxi ). Nơi đây có ít nhất 2 biểu tượng đảng kỳ Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng một ngôi sao vàng có lộng hình buá liềm trên nền đỏ.

Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Tấm phông lớn trên sân khấu được vẽ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trên nền đỏ

Một cảnh trên sân khấu diễn lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng phất cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trong ngôi sao

http://vietnamese.cri.cn/581/2011/07/05/1s157815.htm


http://www.dailymail.co.uk/news/article … -wife.html

Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu thời chiến tranh Quốc Cộng Trung Hoa trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền


70th Ann Victory Long March Red Army

https://www.xabusiness.com/china-stamps-2006/2006-25.htm

https://www.alamy.com/china-circa-2006-a-stamp-printed-in-china-shows-2006-25-the-70th-anniversary-of-the-victory-of-the-long-march-by-chinese-workers-and-peasants-red-image234116470.html


https://www.shutterstock.com/image-phot … Z_W8Q-1-91

Các hình trên là những tem bưu chính in hình Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có Đảng Kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm.

http://www.yoycart.com/Product/17914794711/

Hình Mao trạch Đông khi còn trẻ ( Thời chiến tranh Quốc Cộng ). Và lá đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng

http://cectv.net/z-2536113.html

Một con tem có hình Mao và đoàn người phất đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng có hình búa liềm trong ngôi sao

http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html

Hình mang tựa đề : Mao trạch Đông và quân đội nhân dân cuả ông ta “ Mao Zedong and his People’s Army ” thì ngôi sao trong tranh có màu vàng lạt

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/1611/3656-3.htm

http://media.gettyimages.com/photos/off … id71912779

Descendants of Red Army soldiers and students at a new Red Army-funded primary school display a red flag signed by 232 old Red Army soldiers at the opening of the school in Suichuan, East China’s Jiangxi province, on Nov 29, 2012. Thanks to the efforts of old Red Army soldiers and their relatives, Red Army schools have been built on many old revolutionary bases. Jiangxi province alone is home to 14 such schools. [Photo/Xinhua]

( http://en.people.cn/90882/8041523.html )

( http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/year-old-veteran-wang-ke-attends-a-ceremony-of-opening-a-news-photo/71912764 )

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1639923763897364762

http://www.jinsui.org/news/jijinhui/2018/0410/11947.html

Một lá đảng kỳ lớn cuả hồng quân thời chiến tranh cùng với chử ký của 232 cựu hồng quân cùng thân nhân đã giúp đỡ xây dựng trường “ Hồng Quân “ tại thành phố Toại Xuyên (Suichuan) phía tây tỉnh Giang Tây (Jiangxi) của Trung Hoa lục địa

http://www.rmhb.com.cn/yxsj/zttp/201905/t20190509_800167341.html


Đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng trên sân khấu cuả một trường tiểu học sau khi đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền

http://www.chinadaily.com.cn/m/innermongolia/2016-10/17/content_27084117.htm

Một số các em học sinh tiểu học tại Trung Cộng ngày hôm nay ( 17/10/2016 ) đã vẽ hình người lính Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng với lá đảng kỳ nền đỏ và một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa buá liềm bên trong. Điều này xác nhận Hồng Quân Trung Cộng đã xử dụng cờ đỏ sao vàng trước khi loại cờ này có mặt tại Việt Nam.

( http://ipc.fmprc.gov.cn/eng/events/t833465.htm )

Một số người cầm Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng thời chiến tranh Quốc Cộng trong buổi lể kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa tại khu vực núi Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan)

http://cdn4.i-scmp.com/sites/default/files/styles/980×551/public/images/methode/2016/06/10/61185fe8-2df1-11e6-8fea-29444b868b1c_1280x720.JPG?itok=k5puUs8_

http://www.scmp.com/news/china/society/article/1970331/why-are-so-many-chinese-nostalgic-cultural-revolution

Dân chúng tại Trung Hoa lục điạ mang lá cờ được hồng Quân Trung Cộng dùng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng trong lễ kỷ niệm 122 năm sinh nhật cuả Mao trạch Đông

http://www.globaltimes.cn/content/986410.shtml

Một số thanh niên tại Trung Hoa lục địa mặc quân phục cuả quân đội Trung Cộng ngày nay đang đi lại một đoạn đường Vạn lý trường chinh cuả Hồng Quân thời chiến tranh Quốc Cộng với lá đảng kỳ Hồng quân nền đỏ một ngôi sao vàng có chứa búa liềm

http://en.chncpa.org/whatson/zdyc/201705/t20170517_170780.shtml

http://en.chncpa.org/whatson/zdyc/201705/t20170517_170780.shtml

Vở kịch vũ Ballet “Jinsha River” tả lại cảnh hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng băng ngang cầu sông Jinsha có cầm đảng kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình búa liềm trong ngôi sao. Trên sân khấu hiện nay tại Trung Cộng. Vẫn còn có những vở kịch chứng minh hồng quân Trung Cộng thời chiến  tranh Quốc Cộng từng dùng cờ đỏ với một ngôi sao càng năm cánh cạnh cong bầu trước khi loại cờ này có xuất hiện tại Việt Nam.

Dưới là những hình đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng – Tổ tiên lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – trong những bảo tàng viện sau khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa Lục – ..Với những bằng chứng xác thực còn lưu lại trong các bảo tàng viện tại Hoa Lục ngày nay . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi Hồng Quân Trung Cộng đã từng dùng một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trước khi Hồ chí Minh/Hồ Quang mang loại cờ này từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; và sau đó – Theo ½ thông tin – nó trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. (1/2 thông tin còn lại thì cho rằng cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa mới trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Tại sao vậy ? Vì cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và cờ cuả mặt trận Việt Minh giống y hệt như nhau là do cùng một nguồn gốc từ Liên Xô cũ.)

Wuhan China, 10 February 2017: Chinese people walking in front of an illuminated communism sign lantern with red flag and soldiers during night at Wuhan lantern festival

Đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa vào thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa buá liềm trong ngôi sao được chiếu sáng trong lễ hội lồng đèn tại Vũ Hán vào 10/02/2017

Song of the Red Army.

http://courses.missouristate.edu/dennishickey/cultrevolt.htm

Một bức tranh vẽ với tựa đề :” Bài ca cuả Hồng Quân Trung Cộng ( Song of the Red Army ). Có hình một đoàn quân cuả Hồng Quân Trung Cộng  đang đi với đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa hình buá liềm

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (2)

A man poses for photography at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province, southwest China. 

http://www.alamy.com/stock-photo-sichua … 96710.html ) 

Sichuan, China. 29th May, 2015. A narrator intoduces information to travelers at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province

https://www.alamy.com/stock-photo-sichuan-china-29th-may-2015-a-narrator-intoduces-information-to-travelers-83196704.html

Bức tranh này trong bảo tàng viện của Trung Cộng vẽ hình Mao và Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng thì các ngôi sao trên đảng kỳ nền đỏ có màu vàng lạt

Đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm trong ngôi sao – Tổ tiên lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam :” Từ đầu những năm 1930, trong các cuộc đấu tranh cách mạng tại Việt Nam đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh được lồng trên hình búa liềm.” – trong một bảo tàng viện sau khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa Lục – ..Với những bằng chứng xác thực còn lưu lại trong các bảo tàng viện tại Hoa Lục ngày nay . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi Hồng Quân Trung Cộng đã từng dùng một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa buá liềm trước khi đảng Cộng Sản Việt Nam có loại cờ này.

Trong những bức tranh dưới đây trong bảo tàng viện Trung Cộng vẽ cảnh Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng có đảng kỳ hồng quân. Ta có thể nhận rõ ngôi sao màu vàng trên nền đỏ tuy lá cờ được vẽ rất nhỏ.

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/culture/exhibition/1611/3980-1.htm

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/culture/exhibition/1611/3980-1.htm

https://k.sina.com.cn/article_2595230622_9ab0139e02000veib.html?from=history

Đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa – Đồng thời là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng – tại một bảo tàng viện của đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay.

http://www.top-news.top/news-12469202.html

Một bức tranh vẽ một toán hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng với nền đỏ có một ngôi sao vàng rất rõ

http://www.qsqytg.com/ )

Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm thời nội chiến Quốc Cộng trong một trang mạng của Đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày nay.

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcMQqGdpXz5xBj_kthTHuqqAbhookkiDv-Yiz10Z9ySVHPKyWj )

Một cuốn sách cuả Trung Cộng viết về thời gian chiến tranh Quốc Cộng có hình bià là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hao nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm.

http://benross.net/wordpress/cultural-revolution-propaganda-part-2/2009/01/05/

( https://picclick.com/Chinese-Cultural-Revolution-Poster-Date-1968-Mao-quotation-192139416282.html#&gid=1&pid=1 )

Communism Mao China Cultural Revolution Propaganda Vintage

https://www.aliexpress.com/item/Seeds-to-choose-the-good-yield-higher-every-year-Vintage-Retro-Kraft-Decorative-Poster-DIY-Wall/32683576160.html


http://www.christies.com/lotfinder/prin … tails.aspx

Các tranh tuyên truyền có hình Mao và đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa hình búa liềm của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng

https://chineseposters.net/themes/mao-cult

https://sofrep.com/news/the-myth-of-mao-communist-propaganda-vs-reality/https://chineseposters.net/posters/e13-632_633_634.php

Poster tuyên truyền cho cuộc cách mạng văn hoá tại Hoa Lục từ năm 1966-1976 . Hình Mao ở chính giữa. Bên trái phía dưới hình là đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa chứa búa liềm đen của 17 năm về trước. Ý muốn nói tất cả cựu Hồng Quân Trung Cộng khi trước đều ủng hộ cuộc cách mạng văn hoá của Mao trạch Đông.

Four Theses on the Comrade

https://www.e-flux.com/journal/86/160585/four-theses-on-the-comrade/

Poster phía trên y hệt như poster cổ động cho cuộc ” Cách Mạng Văn Hoá “. Nhưng thay vì là khuôn mặt cuả Mao Trạch đông; thì là khuôn mặt cuả Trương Xuân Kiều. Thuộc cái gọi là “Bè lũ 4 tên” từng đứng đầu cuộc Cách mạng Văn hoá làm khuynh đảo Trung Cộng những năm 60 và 70. Thành phần dân chúng phía dưới hình cuả poster có chân dung cuả Trương Xuân Kiều cũng y hệt như poster có chân dung của  Mao Trạch Đông. Kể cả hình ảnh một người lính Trung Cộng cầm lá Đảng Kỳ của hồng quan Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình buá liềm màu đen bên trong. Và hàng chử Hán “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa) phía gần cán cờ.

https://bbs.tiexue.net/post_5203030_1.html

Hai công dân Hoa lục đang trình bày lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc Cộng trên đường phố Trung Hoa trong chuyến du lịch cuả họ

http://www.hst1966.net/archiver/showtopic-13315.aspx

Trong một diễn đàn cuả Trung Cộng. Có trình bày một lá cờ cuả một binh đoàn hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Nền đỏ sao vàng (Trên góc cao) có lộng hình búa liềm.(Đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thì ngôi sao vàng nằm chính giữa). 5 góc ngoài cuả lá cờ đỏ sao vàng này có 5 hình các lãnh tụ Cộng Sản : Marx, Engels, Lenin, Stalin và Mao. Điều đó chứng tỏ cờ đỏ sao vàng có búa liềm là một sản phẩm cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

http://xw.lzu.edu.cn/zhuantizhuanqu/2018xbj/2018-08-08/232.html

Tượng đài gồm các lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng tại Trung Hoa ngày nay. Điều này chứng tỏ hồng quân Trung Cộng đã dùng loại cờ đỏ sao vàng trước khi loại cờ này xuất hiện tại Việt Nam. Không như những luận điệu cuả các dư luận viên Cộng Sản Việt Nam hiện nay cố gắng tìm đủ mọi cách phủ nhận lai lịch cờ mặt trận Việt Minh cuả Cộng Sản Việt Nam xuất phát từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng bằng luận điệu: ” Cờ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng chỉ có loại cờ nền đỏ sao trắng (Quân kỳ cuả hồng quân Trung Cộng)“. Chỉ có một điều khác biệt là đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh và quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Sau này khi lập lại; đảng Cộng Sản Trung Hoa thường trình bày ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng, có lẽ để cho dễ vẽ và dễ cắt may hơn.

http://www.qstheory.cn/books/2017-08/14/c_1121444860.htm

Một cuốn sách tại Trung Hoa ngày nay nói về thời kỳ hoạt động của quân Cộng Sản Trung Hoa chưa khi chưa nắm được chính quyền. Với hình bìa là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Nó chính là tổ tiên cuả cờ đỏ sao vàng có thêm hình búa liềm cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam đầu thập niên 1930

(Còn cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa là theo mẫu mã cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú. Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa giống y như cờ đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng vì cũng đều xuất phát từ Liên Xô ra cả)

http://www.sohu.com/a/249929663_743485

Một trang mạng cuả Trung Cộng ngày hôm này trình bày 3 đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. đồng thời là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Đó là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với những hình ảnh này. Đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc xuất phát từ lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Một loại cờ mà hầu hết các thành viên chống Cộng tại Hải ngoại gọi lầm là cờ ” Phúc Kiến “.

http://www.caifutz.com/20179/25321.html

Một số công dân tại Trung Hoa lục địa đang viếng thăm văn phòng cuả đạo quân thứ 13 cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Trên vách cuả địa điểm này còn treo lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng – nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình búa liềm. Với những địa điểm lịch sử này. Đảng Cộng Sản Việt Nam rất khó lòng mà chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc xuất phát từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng.

Một lá đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng được cắm tại một địa đểm nào đó tại Hoa Lục hôm nay.

http://www.wenming.cn/syjj/dfcz/nmg/201611/t20161114_3883965.shtml

Các hình trên là các thanh niên nam nữ tại Hoa Lục hôm nay – Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa – Mặc quân phục hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng; cầm đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn lý Trường Chinh nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm. Với những hình ảnh hiện tại ngày hôm nay. đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn khó lòng chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Chí minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước có nguồn gốc từ đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng ( Vạn Lý Trường Chinh) .

http://www.szhgh.com/Article/wsds/history/2017-09-14/147324.html

Các hình trên là các thanh niên nam nữ tại Hoa Lục hôm nay – Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa -Đi thăm viếng một di tích lịch sử cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa – Đó là nơi có cuộc nổi dậy (thất bại) vụ ” Thu hoạch mùa thu” (Autum Harvest Uprising)- Nơi mà quân kỳ đầu tiên nên đỏ sao vàng cuả đạo binh đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng được dùng tới – Mà sau này trở thành đảng kỳ đầu  tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa -Họ cầm đảng kỳ thời đó cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm. Với những hình ảnh hiện tại ngày hôm nay. đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn khó lòng chối cãi cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Và cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Chí minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước có nguồn gốc từ đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng ( Vạn Lý Trường Chinh)

http://www.xyafu.edu.cn/ztzx/xydt/6274.htm

Các đảng viên cuả đảng bộ Cộng Sản Trung Hoa tại một trường Cao đẳng Nông nghiệp tại Trung Cộng  phát động chuỗi dự án “Đảng kỳ đẫn đầu” ( “Party Flag Leading/党旗引领” ).Hình trên cho thấy một số đảng viên của trường cầm đảng kỳ hiện tại cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa có từ April 28, 1942 ( http://english.cpc.people.com.cn/206972 … 88029.html ). Họ đứng trước một tượng đài có cây đuốc được sơn màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Và cũng đồng thời là màu truyền thống của Trung Hoa – Tất nhiên cây đuốc này mang tính cách dẫn đường (Leading). Trên cây đuốc có đính một ngôi sao vàng rất lớn; giữa ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm nhỏ . Một ngôi sao vàng có chứa búa liềm trên nền cờ đỏ chính là đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Được xử dụng lần đầu tiên tại vụ nổi dậy thất bại ” Cuộc thu hoạch muà thu/Autum Harvest Uprising” vào September 7, 1927 ( https://www.pinterest.com/pin/322077810829442081/ ). Lá cờ đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm này đã bị hầu hết các thành viên chống cộng gọi lầm là cờ ” Phúc Kiến “. Và nó cũng là loại cờ đâu tiên cuả đảng Cộng Sản dùng đến đầu thập niên 1930:“Từ đầu những năm 1930, trong các cuộc đấu tranh cách mạng Việt Nam, đã thấy xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm.http://nguoihanoi.com.vn/cac-bieu-tuong … 39603.html ) 

https://you.ctrip.com/photos/sight/yudou2419/r2580809-288856310.html

https://you.ctrip.com/sight/yudou2419/2580809.html

Bảo tàng viện nơi khởi hành cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Phía trước có biểu tượng một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm trên nền đỏ. Đó chính là đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng. Được xử dụng lần đầu tiên vào năm 1927.Loại cờ này giống y hệt như loại cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam từng dùng vào đầu thập niên 1930. Là cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm 

 Ha Jianpu Red Army Long March Memorial Hall 

Tượng những người lính hồng quân Trung Cộng trước đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm trong một bảo tàng viện tại Trung Cộng ngày hôm nay. Với những bằng chứng rõ ràng như vậy. Làm sao đảng Cộng Sản Việt Nam phủ nhận được nền đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế cũng như búa liềm ?

https://freewechat.com/a/MzI3NDM5ODEwMQ==/2247486563/1

Một tượng đài tại Hoa Lục có những người lính cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng cầm đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với những chứng tích lịch sử như thế này; thì đảng Cộng Sản Việt nam khó lòng chối cãi cờ đỏ sao vàng đã được hồng quân Trung Cộng dùng trước khi nó được Cộng Sản Việt Nam dùng tới. 

http://news.sina.com.cn/o/2017-04-28/doc-ifyetxec6901189.shtml

Những đảng viên Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay đang đứng trước một tấm bảng ghi các lời thề cuả đảng viên Cộng Sản. Để lập lài các lời thề cuả đảng viên. Phía bên phải cuả họ trên hòn đá là  đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay nền đỏ với hình buá liềm vàng trên góc cao. Tất cả đứng cạnh tượng đài lá đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng – Đồng thời cũng là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa- nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu với hình búa liềm trong ngôi sao. Đây là tổ tiên loại cờ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa buá liềm mà đảng Cộng Sản Việt Nam dùng vào đầu thập niên 1930

http://jun.hyggfx.com/Post/279

Một tượng đài tại Hoa Lục có hình đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với (những) chứng tích lịch sử như thế này; thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi cờ đỏ sao vàng đã được hồng quân Trung Cộng dùng trước khi nó có tại Việt Nam. 

http://www.zhzky.com/news/?20424.html

Đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cùng quân kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao trắng trong một hoạt cảnh ngày hôm nay diễn lại thời Vạn lý Trường Chinh tại Hoa Lục. 

http://www.dzmhospital.com/Html/News/Articles/7900.html

Cờ đỏ sao vàng của hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng được treo trong một văn phòng y tế tại Hoa Lục ngày hôm nay. Với những bằng chứng hiển nhiên như thế này.  Cộng Sản Việt Nam khó có thể chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh xuất phát từ một loại cờ cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. 

https://www.yicai.com/news/100239525.html

Cờ đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm tại một quảng trường cuả tỉnh Hồ Nam (Hunan) Trung Cộng. Kỷ niệm nơi thành lập đạo quân thứ 6 cuả hồng quân Trung Cộng vào năm 1934. Với những bằng chứng như vậy. Làm sao đảng Cộng Sản có thể phủ nhận lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ chí Minh/Hồ̉ Quang mang từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh – Rồi sau đó – theo ½ thông tin – đã trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam – Có nguồn gốc từ đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng từng dùng thời chiến tranh quốc cộng đã bỏ đi hình buá liềm ?

http://www.jzxhyl.com/zuixinzixun/r-154.html

Lá đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng – Tổ tiên của lá cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về nước – Trong một phòng họp cũ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng.

http://www.mafengwo.cn/i/1358544.html

Thanh niên tại Trung Hoa lục địa ngày hôm nay mang đảng kỳ đầu tiên cuả hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng khi thăm viếng một căn cứ cũ cuả hồng quân Trung Cộng.

http://news.guilinlife.com/n/2019-07/27/442252.shtml

Một viên chức của một trường tiểu học tại Quảng Tây đứng trước tấm phông có in hình đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm. Trong khi các dư luận viên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam ra sức phủ nhận hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng không hề có cờ nền đỏ sao vàng. Mà chỉ có cờ nền đỏ sao trắng (Quân kỳ)…Họ sẽ trả lời sao với những hình ảnh này ?

   Northern Anti-Japanese Alliance Army Flag Ancient 

http://www.xiaoshou.info/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%86%9B%E6%97%97%E5%9B%BE%E7%89%87%E5%A4%A7%E5%85%A8/

Đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu (ngôi sao được cắt may rất vụng) của lực lượng liên minh miền Bắc chống Nhật trong một bảo tàng viện cuả Trung Cộng hôm nay. Thêm một bằng chứng cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước là rập khuôn mẫu mã đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền (Chỉ bỏ đi hình buá liềm)

http://www.aoyou.com/news/n12597/

Đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu của hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng trên bìa sách cuả thiếu nhi ngày hôm nay. Với những chứng tích như thế này. Thì làm sao đảng Cộng Sản Việt Nam có thể che dấu được tung tích lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về Việt Nam làm thành cờ mặt trận Việt Minh; rồi sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam có nguồn gốc phát xuất từ một loại cờ cuả hồng quân Trung Cộng từng dùng chỉ bỏ đi hình búa liềm ?

http://i.fjsen.com/2015-08/24/content_16529995_all.htm

Để tìm cách chối bỏ quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam có nguồn gốc từ cờ hồng quân Trung Cộng . Có những Dư luận viên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định hồng quân Trung Cộng không hề có cờ nền đỏ sao vàng. Mà chỉ có  loại cờ nền đỏ sao trắng (Quân Kỳ). Thì ngay trên những sách giáo khoa cho thiếu nhi cuả Trung Cộng ngày hôm nay vẫn có những chuyện tranh có hình lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng.

http://www.broadmesse.com/detailData.php/663-1

Đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm trên trần cuả bảo tàng viện đạo quân thứ tư cuả Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh tại tỉnh Tứ Xuyên ( 四川省北川红四方面军长征博物馆-红色类博物馆-文博馆-宽创国际 )

( http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/phim/sau-man-anh/thang-duy-bi-cat-vai-trong-phim-ve-cach-mang-trung-quoc-1913220.html )

 ( http://www.tinmoi.vn/Kien-Dang-Vi-Nghiep-cat-bo-canh-quay-cua-10-ngoi-sao-01517288.html)

Các áp phích quảng cáo phim ” Kiến Đảng vĩ nghiệp” của Trung Cộng năm 2011 có nền cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng

LÁ CỜ CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ NHÂN DÂN PHÚC CHÂU THỦ PHỦ CỦA TỈNH PHÚC KIẾN 1933-1934 MÀU GÌ ?

1/ Vào cuối năm 2003 (Dec 21,2003). Một thành viên chống cộng trên một forum tại Hải Ngoại ( http://forums.vietbao.com/yaf_postst196 … #post33243 ) khám phá ra lá cờ của Chủ Tịch Chính Phủ Nhân Dân Phúc Châu ( Thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến) vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934). Trong trang http://worldstatesmen.org/China.html có hình thù nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu y hệt như cờ của mặt trận Việt Minh mà sau này trở thành Quốc Kỳ của đảng Cộng Sản VN như sau :

(Hình phóng lớn)

Nên loan báo cho tất cả chiến hữu biết đã khám phá ra Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam đã lấy mẫu từ cờ “Phúc Kiến” 1933-1934. Tin tức “ Cờ đỏ sao vàng là cờ Phúc Kiến’” nhanh chóng loan truyền rộng rãi trên các forum chống cộng. Phe chống cộng tin rằng Quốc Kỳ của CS VN đã lấy mẫu mã từ lá cờ của Chủ Tịch Chính Quyền nhân dân thủ phủ Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến 1933-1934 . Phe thân cộng thì chỉ cho rằng đó chỉ là một sự lầm lẫn. Cho nên quyết định can thiệp :

Phản ứng của những người thân CS VN có thể được mô tả trong một forum sau như là một thí dụ cụ thể :

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=20605
Thành viên FNguyen .Post ngày 08-01-2013, 01:22 AM
Tôi có vài điều muốn chia sẻ.
Cách nay khoảng sáu, bảy năm khi tôi còn tham gia vào một mailing list của du học sinh (*). Qua một lần tranh luân về những lá cờ từng bị thay thế bằng các lá cờ của chế độ CS, rồi thì các các cờ cũ được dùng trở lại sau khi CS xụp đổ như ở LX, Đức … tôi tình cờ vào được trang có đăng hình cờ các nước qua các thời đại. Trang đó nằm ở link dưới đây mà tv Hiền đã dẫn.
http://www.worldstatesmen.org/China.html
Ở trang của China tôi thấy lá cờ Phúc Kiến (Fuzhou) lúc ấy y hệt như lá cờ của Việt Minh với ngôi sao vàng 5 cánh hơi mập mập vào thời 1945. Tôi đưa ra cho mọi người tham khảo thì bị phản ứng dữ dội. Tôi cho đó là điều không quan trọng vì nghĩ rằng có sự nhầm lẫn nào đó của người làm ra trang này.
Bẵng đi một thời gian vài tháng sau thì ở các diễn đàn người Việt bên ngoài, kể cả diễn đàn TTVNOL là diễn đàn trong nước, lại đề cập tới chuyện giống cờ VM y chang này. Tôi lại đem chuyện này vào diễn đàn du học sinh.
Khi ấy hình như du học sinh đã thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, một tv có nick là Đông A (tên thật là Trần Minh Tiến. Đây là vấn đề liên quan đến lịch sử, tôi phải viết tên thật của anh này ra, vả lại mọi người đều biết tên thật của anh ta) đã vội viết thư cho chủ trang mạng kia và yêu cầu họ xóa lá cờ giống kia đi.
Khi ấy tôi tự nhủ rằng nếu có điều kiện tôi sẽ đi du lịch qua TQ để tìm hiểu sự thật về lá cờ Phúc Kiến.


2/ Sau đó một thời gian; lá cờ ngay chổ đó trên trang đó biến mất. chỉ còn lại hàng chử

Chairman of the People’s Government (at Fuzhou)
21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 Li Jishen

3/ Một thời gian sau. Ngay chổ đó lại xuất hiện một lá cờ khác .Hình thù tương tự như lá cờ của Mặt Trận Gỉai Phóng Miền Nam Việt Nam thành lập năm 1960 như sau :

(Hình phóng lớn)

– Phe chống cộng khẳng định Cộng Sản VN đã mua chuộc Ben Cahoon Biên tập viên của trang mạng http://www.worldstatesmen.org/  cho nên đã sửa lại màu của lá cờ.
– Còn Cộng Sản VN thì khẳng định Biên tập viên Ben Cahoon lầm lẫn khi cho đăng cờ của Chủ Tịch Chính Quyền Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934) có nền đỏ sao vàng… Bị Cộng Sản VN khiếu nại nên đã sửa sai.
Phe chống cộng tại Hải Ngoại cố gắng tìm lại các trang mạng lưu trữ tại http://archive.org/web/ . Post lên lại trang lưu trữ như là một bằng chứng cho thấy ” Hình ảnh thật “ của lá cờ trước kia khi chưa bị “ sửa đổi do mua chuộc “:
http://web.archive.org/web/200210100940 … China.html )

Xin lưu ý trang mạng http://archive.org/web/  chỉ lưu lại những trang cũ . Còn những thông tin trong đó đúng hay sai lại là chuyện khác .


Như vậy , những ai theo dõi “ cuộc chiến của 2 lá cờ Phúc kiến “ chắc hẳn sẽ có một kết luận tạm thời: Chỉ có 1 trong 2 trường hợp cho mẫu lá cờ Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 :
– Hoặc lá cờ đúng của Chủ Tịch Chính Quyền Nhân Dân thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến 1933-1934 là cờ đỏ sao vàng . Chủ biên cho đăng lại cờ xanh đỏ sao vàng là do bị CS VN mua chuộc.
– Hoặc lá cờ đúng của Cbũ̉ Tịch Chính Quyền Nhân Dân thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến 1933-1934 là cờ xanh đỏ sao vàng. Cờ trước đó được in là cờ đỏ sao vàng là do lầm lẫn. Bị  CS VN khiếu nại nên Chủ Biên đã sửa sai.

-0-

Bây giờ chúng ta hãy xem hình những con tem có in hình cờ và bản đồ (Thủ phủ Phúc Châu) cuả “ Chính quyền Cách Mạng Phúc Kiến 1933” ( Fujian Revolutionary Gov.1933) phát hành được rao bán trên mạng Ebay sẽ rõ:
http://www.ebay.com/itm/Rare-3-Pcs-of-M … 3f6287f0f4 )
http://www.ebay.com/itm/R1401-Map-Flag- … 2236015860  )

Và link : http://www.ebay.com/itm/Rare-3-Pcs-of-M … 3f6287f0f4

Những link của ebay trên đã không còn. Hiện nay chỉ còn một nơi còn rao bán tem cuả “Chính Quyền Cách Mạng Phúc Kiến 1933” (Fujian Revolutionary Gov. 1933) tại link:

Dưới đây là những con tem có in hình cờ cuả “Chính quyền Cách Mạng Phúc Kiến 1933”  (Fujian Revolutionary Gov. 1933)  của những hình trên  được phóng lớn raTrong các link rao bán tem cuả  “ Fujian Revolutionary Gov.1933 “ trong trang mạng Ebay đều có tựa đề :

Rare  “Map & Flag”, China Revenue Stamp 3 Psc, Fujian Revolutionary Gov.1933

(Ba loại tem thuộc loại hiếm in hinh bản đồ và cờ, Thuộc loại tem lợi tức cuả Trung Hoa; “ Của “ Chính quyền cách mạng Phúc Kiến năm 1933)

Trong phần giải thích phía dưới. Công ty rao bán nói rõ :

Uncirculated. The picture is “Map and Flag”. This is the local Revenue Stamp of Republic of China. With the local print of Fujian Province, issued in 1933 by Fujian People’s Revolutionary Government. The Fujian People’s Revolutionary Government only existed for several months.
( Không còn lưu hành. Trong hình là “ Bản đồ và cờ ” . Đây là loại tem thu nhập mang tính cách địa phương cuả Cộng Hoà Trung Hoa. Được in tại địa phương cuả Tỉnh Phúc Kiến. Được phát hành năm 1933 bởi Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân tỉnh Phúc Kiến. Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân Phúc Kiến chỉ tồn tại có vài tháng)

( Hình Scan)

Xem thêm hình cuả “ Fujian Revolutionary Gov.1933” trong một trang online cuả Trung Cộng hôm nay. Để thấy cờ cuả “ Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân Phúc Kiến 1933” có hai màu trên dưới khác nhau

http://xm.wenming.cn/zt/201507/t20150717_3555115.htm

Nếu click cho các hình có tem lớn ra. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng các có ba loại tem ; mỗi loại tem chỉ được in bởi một trong ba màu tím; nâu và xanh lục riêng biệt. Lá cờ “ Phúc Kiến” trong mỗi con tem có một ngôi sao màu sáng. Hiển nhiên đó là sao vàng. Còn nên cờ được chia làm hai phần trên dưới riêng biệt. Phần dưới có màu tô kín, phần trên được vẽ thành những sọc ngang. Có nghĩa nền cờ “Phúc Kiến” có hai màu. Do đó. Ta có thể khẳng định Cờ “Phúc Kiến” xanh đỏ sao vàng.

Chairman of the People’s Government (at Fuzhou)
21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 Li Jishen

Chính quyền “Chủ tịch Chính Quyền Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu (Tỉnh Phúc Kiến)/Chairman of the People’s Government at Fuzhou  từ 21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 không phải là một đơn vị hành chánh cuả Cộng Sản Trung Hoa. Đó là một nhóm tướng lãnh thuộc Quốc Dân đảng Trung Hoa ly khai như Trần Minh Xu, Tưởng Quang Nãi; Thái Đình Khải; Lý Tế Thâm và  Quân đoàn 19 Quân đội cách mạng Quốc Dân Đảng. Chống lại chính phủ trung ương cuả Tưởng Giới Thạch để phản đối Tưởng Giới Thạch ký hiệp định Đường Cô (Tanggu Agreement) vào ngày 17 tháng 10 năm 1933 với quân Nhật để dồn quân tấn công hồng quân Trung Cộng tại Giang Tây. Do đó; dù cờ của nhóm này màu gì đi chăng nữa thì không phải là cờ cuả Cộng Sản Trung Hoa. Tất cả tướng lãnh Quốc Dân Đảng ly khai này cũng không phải là đảng viên đảng Cộng Sản. Họ không hề trang bị chủ thuyết Mác Lê-Nin. Và chính quyền này cũng không hề tranh đấu theo chỉ thị cuả Cộng Sản quốc tế.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Biên Tập Viên Ben Cahoon cuả trang mạng http://worldstatesmen.org/China.html lại đăng lầm cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu nào đó vô vị trí cờ cuả Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu (Tỉnh Phúc Kiến)/Chairman of the People’s Government at Fuzhou  từ 21 Nov 1933 – 21 Jan 1934. Biên Tập Viên Ben Cahoon lầm lẫn với một lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu khác hay chỉ là một sai lầm thuần tuý ?

Câu trả lời là : Có thể Biên Tập Viên Ben Cahoon cuả trang mạng http://worldstatesmen.org/China.html lầm lẫn giữa hai lá cờ đều cuả tỉnh Phúc Kiến. Ông ta đã đăng lầm cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến thuộc Xô Viết Phúc Kiến Giang Tây/Jiangxi–Fujian Soviet cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa; thành lập vào năm 1931..vô chổ cờ đỏ xanh sao vàng cạnh thẳng cuả “Chủ tịch Chính Quyền Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu (Tỉnh Phúc Kiến)/Chairman of the People’s Government at Fuzhou  từ 21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 (Sẽ trình bày sau).