CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ

Đảng Cộng Sản VN hiện có 2 lá cờ – Tất cả đều là nền đỏ –

Cờ Đảng có hình búa liềm thì ai cũng biết quá rõ đó là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế theo mẫu quốc kỳ của Liên Xô cũ. Còn quốc kỳ có một sao vàng năm cánh ở giữa – khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945 thì ngôi sao cạnh cong bầu, đến năm 1955 thì sửa lại cạnh thẳng

Với hy vọng làm sáng tỏ một vấn đề gây tranh cãi dai dẳng về nguồn gốc quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng dựa vào sự thật của lịch sử, Tôi mở chủ đề này, và cố gắng thâu lượm rất nhiều hình ảnh để chứng minh rằng: Cũng như lá cờ đảng có hình búa liềm. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hoặc cạnh cong bầu – mà bây giờ là Quốc Kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam . Thoạt tiên là một loại cờ mà Liên Xô cũ = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết =Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.) = SOVIET= CCCP (Союз Советских Социалистически х Республик) đã từng dùng với đầy đủ tất cả ý nghĩa y như biểu tượng búa liềm : Tượng trưng cho chủ thuyết Mác Lê-Nin. Tượng trưng cho khối Xã Hội Chủ nghĩa cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Tượng trưng cho đảng Cộng Sản Nga và các đảng Cộng Sản khác trên thế giới; Tượng trưng cho giai cấp công nông…Và được nhiều đơn vị trong quân đội Liên Xô cũ cũng như Hồng Quân Trung Cộng và một số tổ chức Cộng Sản khác trên thế giới dùng làm cờ đơn vị. Và nền đỏ sao vàng cũng là một trong các logo/symbnol được Liên Xô cũ hoặc Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin dùng trước khi cờ đỏ một ngôi sao vàng xuất hiện tai Việt Nam. Mặc dù logo/symbol một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này không phổ biến bằng các logo/symbol khác như hình búa liềm; ngôi sao đỏ hay ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Hay nói một cách khác. Nó là 1 trong các biểu tượng của Xã Hội Chủ Nghĩa (Socialist) hoặc của Cộng Sản (Communist) mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc hay lịch sử của nước Việt Nam .

Cộng Sản Việt Nam khẳng định cờ đỏ sao vàng phát xuất từ chính biến Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào tháng 11/1940. Hoặc do Nguyễn Hữu Tiến; Hoặc do Lê Quang Sô sáng tạo ra. Nhưng thật ra những người này chỉ thực hiện theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

Những bài viết trong nước khi nói về cuộc nổi dậy “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” đều đã xác định rỏ nguyên nhân trên

( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69 )

(http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=266 )

̣Tài liệu trên đây trong các trang của báo Cộng Sản Việt Nam trong nước đã chứng minh cho thấy cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ khởi nghĩa được thành hình là do thực hiện lời dặn dò của Trần Phú:

Mà Trần Phú chỉ có quyết định đó sau khi từ Liên Xô về – Nơi đầu não của thế giới Cộng Sản – Có dùng một lá cờ biểu tượng cho giai cấp vô sản công nông là sao vàng năm cánh giữa nền đỏ.

Sau đây là những hình ảnh chứng minh cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ

Cờ màu đỏ trơn biểu tượng cho giai cấp vô sản thoạt tiên xuất hiện tại cuộc Cách mạng Pháp 1789. Trong hình là cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ và có thêm lá cờ đỏ trơn cuả giai cấp vô sản

https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1848

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution_of_1848

(https://alittlebeatofknowledge.com/2015/03/28/year-of-revolution/philippoteaux_lamartine/ )

Cờ đỏ trơn xuất hiện tại Châu Âu lần thứ hai vào năm 1848 tại cuộc” Cách mạng mùa xuân” lan rộng khắp Châu Âu để phản đối các chế độ Quân Chủ

https://zingnews.vn/8-cuoc-noi-day-dam-mau-nhat-trong-lich-su-hien-dai-ky-1-post393347.html

Cờ màu đỏ trơn tiêu biểu cho giai cấp vô sản xuất hiện lần thứ ba tại Công Xã Paris vào năm 1871 như trong hình trên

Các hình trên là cờ đỏ cuả Công Xã Paris trong link https://www.zhihu.com/question/37333823

Cờ màu đỏ trơn xuất hiện lân thứ 4 là lá cờ biểu tượng của Phong Trào Công Nhân (Labour movement) của Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế (Cộng Sản II 1889-1914) . Lá cờ này tiêu biểu cho ngày Công Nhân Quốc Tế 01/05 (Labor Day). Là Ngày Quốc Tế Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế, là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động của phong trào Cộng Sản. Ngày 20/6/1889. Quốc Tế Cộng Sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, đại hội lần thứ nhất của Quốc Tế Cộng Sản II (Đệ Nhị Quốc Tế) đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng  )
Vào thời Kỳ cuả Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế. Lá cờ đỏ cuả ngày Labor Day chỉ biểu tượng cho giai cấp công nhân mà thôi . Cho nên trên nền cờ đỏ chỉ có dụng cụ tượng trưng cho giai cấp công nhân. (Xem các hình dưới)

The red flag as a sign of the Labour movement. 
https://www.cute-calendar.com/event/international-workers-day/38089.html

https://www.webdevelopersnotes.com/labour-day-international


         https://www.shutterstock.com/image-vect … s1U0g-1-32

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ

Nhưng đến thời kỳ cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin. Thì giai cấp vô sản được khẳng định là Công Nhân và cả Nông Dân với hai biểu tượng cuả 2 giai cấp này là Búa và Liềm. Do đó trên Quốc Kỳ cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết cũ có hình Buá Liềm. Đây là biểu tượng chính cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin. Tất cả các Đảng Cộng Sản trên thế giới đều lấy hình Buá Liềm làm đảng kỳ. Nhưng trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ còn một biểu tượng thứ hai để tượng trưng cho hai giai cấp vô sản Công nông nữa. Tuy không phổ biến bằng biểu tượng chính là Buá Liềm. đó là ngôi sao viền vàng năm cánh

Quốc kỳ Liên Xô cũ 

Biểu tượng cuả quốc kỳ chính thức cuả Liên Xô cũ. búa liềm vàng và ngôi sao viền vàng 

Ta hãy xem ý nghĩa cuả Quốc Kỳ cuả Liên Bang Xô Viết cũ theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4   

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động….

Nền đỏ tượng trưng cho máu mà công nhân và nông dân đổ xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng của họ. Nó tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871. Ý thức hệ cộng sản có thể nhận thấy thông qua lá cờ. Ngôi sao đỏ và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quốc kỳ Liên Xô bao gồm một lá cờ đỏ trơn cùng một búa-liềm vàng chéo nhau, phía trên nó là một ngôi sao viền vàng…. 

Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản 

Theo định nghĩa về Quốc kỳ Liên Xô cũ. Ta thấy: 

-Lá cờ đỏ là biểu tượng cuả ” Cách mạng ” có từ trước năm 1917. 

-Lá cờ đỏ tượng trưng cho máu cuả 2 giai cấp công nhân và nông dân. 

– Lá cờ đỏ là để vinh danh ngày quốc tế Lao Động (ngày lễ lao động cuả Cộng Sản Quốc Tế .Mồng 1 tháng 5) 

– Quốc kỳ nền đỏ cuả Liên Xô là để tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871 

–  Ngôi sao đỏ viền vàng và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. = Biểu tượng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế.

-Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ viền vàng đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

NHƯ VẬY. CHÚNG TA THẤY QÚA RÕ. BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ BUÁ VÀ LIỀM. MÀ CÒN CÓ CẢ NGÔI SAO ĐỎ VIỀN VÀNG NỮA

Ngôi sao đỏ viền vàng  – Biểu tượng thứ hai cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế – được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm lá cờ chính thức cuả Hồng Quân Liên Xô cũ – Và cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh viền vàng này cũng được coi là quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ.

Quân Kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army

= Cờ biến thể cuả Liên Xô cũ.

     ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4   )

Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = Ngôi sao đỏ viền vàng. Đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Đồng thời cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội bên cạnh biểu tượng búa liềm = Biểu tượng cho hai giai cấp vô sản công nông…Cũng được Liên Xô cũ cho làm thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cùng với hình Hồ chí Minh như hình dưới. Phải chăng Liên Xô cũ muốn ám chỉ Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam phát xuất từ liên Xô cũ ? 

Đôi khi. ngôi sao viền vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ – Biểu tượng thứ hai của hai giai cấp vô sản Công Nông sau hình Buá Liềm – Có viền vàng rất là dầy; gần như là một ngôi sao vàng ” đặc ” (Solid gold star) như hình trên. Đây là hình ảnh rất gần cho logo cuả Liên Xô cũ là hình búa liềm và ngôi sao vàng “đặc”

https://www.sovietmilitarystuff.com/the-hammer-and-sickle-of-the-ussr-sew-on-handmade-soviet-symbol-patch.html

Do đó. Logo “biến thể” cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “đặc” thay cho ngôi sao viền vàng trên nền đỏ

https://www.warrelics.eu/forum/flags-banners-other-regalia/offered-soviet-flag-284157/

Ngôi sao vàng “ đặc “ cạnh thẳng hay cong bầu..trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô được dùng trên thực tế ngoài đời như  hình trên

http://cand.com.vn/Quoc-te/Tu-dau-nhieu-nuoc-phuong-Tay-ne-ngay-chien-thang-phat-xit-350262/
                              https://w-dog.pw/wallpaper/reichstag-mickey-mouse-berlin-victory-germany-soviet-union-red-flag/id/127537/

http://sw1942.blogspot.com/2015_03_01_archive.html
   http://elboletinrojo.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
https://communistpartymalta.blogspot.com/2015_05_01_archive.html

Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình búa liềm và ngôi sao vàng ” đặc “ được biết đến với tấm hình nổi tiếng chụp một người lính Hồng Quân Liên Xô cũ treo Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình buá liềm và ngôi sao vàng ” đặc” cạnh cong bầu trên nóc toà nhà Quốc Hội cuả Đức Quốc Xã khi Berlin bị Hồng Quân Liên Xô cũ chiếm đóng vào năm 1945. 

A Postage Stamp Shows Raising a Flag over the Reichstag, 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

https://www.gettyimages.at/detail/nachrichtenfoto/cuban-postage-stamp-shows-raising-a-flag-over-the-nachrichtenfoto/482462400

Cuban Postage Stamp Shows white dove of peace. 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

https://www.gettyimages.dk/detail/news-photo/cuban-postage-stamp-shows-white-dove-of-peace-40th-news-photo/482462402

Vì lý do đó. Trên  những con tem của CuBa được phát hành nhân 40 năm kỷ niệm chiến thắng Phát Xit Đức Quốc Xã 1985-1845. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn cạnh hình buá liềm

Đôi khi; biểu tượng biến thể cuả Liên Xô cũ là búa liềm với ngôi sao vàng “đặc” rất lớn. Đây là hình ảnh bắt nguồn cho một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng

https://www.123rf.com/stock-photo/former_ussr_flag.html?mediapopup=26790427&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliate&utm_campaign=314743_1195097&sscid=91k4_asyqf&sti=lor63pv4tswxkwtjib |                   

Vì ngôi sao vàng “ đặc” có cạnh thẳng hay cạnh cong bầu được Liên Xô cũ coi là một biểu tượng mang ý nghĩa như búa liềm. Cho nên đôi khi bản đồ cuả Liên Xô cũ được vẽ với biểu tượng búa liềm màu vàng nhỏ , nhưng với hình ngôi sao cạnh cong bầu rất lớn


              Vector – Soviet Union flag  design template     

https://www.shutterstock.com/image-vector/template-awards-official-document-flag-union-552782257

https://www.123rf.com/photo_78261414_stock-vector-flag-of-the-soviet-union-template-for-the-awards-the-official-document-to-the-flag-of-the-union-of-s.html

                 https://www.123rf.com/clipart-vector/so … p=78261460 

Hình trên có logo quốc kỳ Liên Xô cũ với một ngôi sao vàng năm cánh thật lớn với hàng chử  ” Soviet Union flag design template ” (Bản thiết kế mẫu cờ liên Bang Xô Viết) 

Như vậy chúng ta thấy rõ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ 

CẢ HÌNH BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Ý nghĩa cuả ngôi sao viền vàng trên quốc kỳ chính thức  – Cũng như về ngôi sao vàng ” đặc ” trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ…Trong bài về ý nghĩa quốc kỳ cuả liên Bang Xô Viết cũ được giải thích như sau: 

– Ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ.. hoặc ngôi sao vàng ” đặc “. Là đại diện cho đảng Cộng Sản Liên Xô. Vị trí ngôi sao trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội chủ nghĩa đệ tam quốc tế 

– Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng ” đặc ” cũng là biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội giống như búa liềm. 

Do đó. Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng ” đặc” cũng là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế giống như biểu tượng búa liềm. 

Mà búa liềm tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông. Do đó, ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ cũng như ngôi sao vàng ” đặc ”  cũng biểu tượng cho giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Về vấn đề trên lá quốc kỳ của Liên Xô cũ có 3 biểu tượng tiêu biểu cho Liên Xô và cũng đồng thời tiêu biểu cho khối Cộng Sản đệ tam quốc tế là : Búa; Liềm và ngôi sao vàng năm cánh..thì không có hình ảnh nào cụ thể cho bằng những hình dưới đây : 


     Star, sickle and hammer – yellow symbol on red background 
http://www.alamy.com/stock-photo-star-s … 20785.html
https://www.shutterstock.com/image-vect … zADtA-1-41
https://www.dreamstime.com/stock-illust … ge99420756
  https://www.canstockphoto.com/star-sick … 21908.html


  Star, sickle and hammer – yellow symbol on red background 
http://www.alamy.com/stock-photo-star-s … 11857.html

Trong những trang có tên ” Star; sickle and hammer  ” (Ngôi sao; và búa liềm). Có những tấm hình nền đỏ và có cả 3 biểu tượng của cộng sản : Búa vàng; Liềm vàng và ngôi sao vàng lần lượt nằm thành những hàng như nhau. Không có cái nào to hơn; không có cái nào nhỏ hơn. Có nghĩa là. Ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm.

https://pixlr.com/hr/stock/details/1128115970-star,-sickle-and-hammer—yellow-symbol-on-red-bac/

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/star-sickle-and-hammer-vector-21940742

Những symbol của các tổ chức/đảng Cộng Sản trên thế giới thuộc Cộng Sản đệ tam quốc tế được trình bày trên đây có cả 2 biểu tượng buá liềm màu vàng cũng như ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả cộng sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ, mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Ai cũng biết rõ buá liềm là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Nó tượng trưng cho : Chủ thuyết Mác Lê-Nin; Giai cấp công nông; Liên Xô cũ; Đảng Cộng sản nắm quyền trong một quốc gia theo đường lối XHCN; Cộng Sản đệ tam quốc tế (Thế giới XHCN).
Hình trên có nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên đó có biểu tượng buá liêm và ngôi sao vàng năm cánh to như nhau. Do đó ta nhận thấy cũng như búa liềm. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và cũng có đầy đủ ý nghiã về ý thức hệ Cộng Sản y như biểu tượng buá liềm.

CCCP Russian supermarket

https://www.airbnb.com/things-to-do/places/2325343

 Một hình chứng minh đảng Cộng Sản Liên Xô cũ cũng dùng hai biểu tượng buá liềm vàng; cũng như một ngôi sao vàng trên nền đỏ ngang như nhau.

Một siêu thị tại Nga hiện nay- Mà chủ nhân chắc hẳn là một cựu đảng viên đảng Cộng Sản cuả Liên Xô cũ- Có bảng hiệu nền đỏ mang tên CCCP – Là chử viết tắt cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết theo tiếng Nga (Союз Советских Социалистических Республик). Hai bên chử CCCP này là buá liềm và một ngôi sao vàng năm cánh.

This pair of mismatched Putin’s USSR Cufflinks includes one Russian Yellow Star cufflink and one Russian CCCP Communist Logo red yellow cufflink. 

https://www.ebay.com/itm/Red-Yellow-Retro-Style-Cufflinks-Russian-Star-Hammer-Sickle-Cuff-Links-New/291471780203?hash=item43dd12696b:g:hR0AAOSwKrhVXjug

https://www.ebay.co.uk/itm/171903942934

https://www.ebay.co.uk/itm/171911832463

https://www.ebay.co.uk/itm/312182298233

https://www.ebay.co.uk/itm/291471780203

Ebay rao bán 2 khuy Măng-sét cài cổ tay áo (cufflinks) cuả Tổng Thống Nga Putin. Một cái có hình búa liềm vàng trên nền đỏ. Cái kia có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Putin là một sĩ quan cuả cơ quan tình báo KGB cuả Liên Xô cũ. Cho nên ông ta dùng khuy măng-xét là biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ là búa liềm vàng trên nền đỏ. Tất nhiên – Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ- Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của khuy măng-xét kia tất nhiên cũng là một biểu tượng khác cuả Liên Xô cũ

https://www.star-child.co.uk/babyshoes/ … -red-shoes

 Trong một trang mạng bán giày cho trẻ em. Có rao bán một đôi giầy trẻ em có mang đủ 2 biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ trên 2 chiếc giày : Buá Liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ

Communist Symbolism

https://favpng.com/png_view/communism-communist-symbolism-the-communist-manifesto-communism-communist-party-png/bLR2zV4s

Biểu tượng Cộng Sản quốc tế là gồm cả búa liềm vàng và cả ngôi sao vàng trên nền đỏ

 Communist Symbol

Một tác giả đã vẽ ra một bức họa mang tên “Biểu tượng cộng sản” (Communist Symbol) là 4 cạnh hình vuông mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế . Có hai góc đối diện nhau mang hình búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Và hai góc đối diện còn lại mang hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Do đó chúng ta thấy : Cũng như biểu tượng búa liềm vàng trên nền đỏ; Ngôi sao vàng năm cánh – cạnh thẳng hay cong bầu – trên nền đỏ cũng là một biểu tương cuả Cộng Sản quốc tế. Cho nên không phải chỉ có đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam mang hình búa liềm mới là biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Mà cả quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Young Communist League 

 ( https://yclbritain.wordpress.com/2015/0 … our-voice/ ) 

Logo cuả Liên đoàn Sinh viên Cộng Sản Anh Quốc  y hệt như quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là gồm cả 2 biểu tượng chính và phụ tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Chỉ khác là họ rất chú trọng vào ngôi sao vàng, vì nhìn vào hình trên sẽ thấy ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Khác với quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh nhỏ hơn hình buá liềm.

Smells Like Communism T-Shirt  

https://www.zazzle.com/smells_like_communism_t_shirt-235445829419929351

Trong trang chuyên bán áo sơ mi và áo thun in hình chống Cộng Sản (Anti Communist T-Shirts & Shirts). Có trình bày một cái áo thun có tên:” Có mùi Cộng Sản : (Smells Like Communism). Cái mùi đó từ một con lừa có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và trên người con vật đần độn này có đủ hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là Búa liềm vàng và ngôi sao vàng. Như vậy; với hình ảnh chống Cộng này đã cho thấy cả buá liềm cũng như ngôi sao vàng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc  tế

https://www.redbubble.com/i/poster/My-Cat-is-A-Communist-by-hectorgool/61559971.LVTDI

Một poster tuyên truyền của Cộng Sản mang tên :”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist). Tất nhiên; poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên poster có in hình dấu chân của con mèo. Còn biểu tượng cuả Cộng Sản không phải là hình búa liềm nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.redbubble.com/i/sticker/my-cat-is-a-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60477894.EJUG5

https://www.redbubble.com/i/poster/my-cat-is-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60481606.LVTDI

https://www.redbubble.com/i/poster/my-cat-is-a-communist-funny-cat-meme-by-Majesticoo/60488129.LVTDI

Thêm một poster : ”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist) với hình con mèo Cộng Sản đội nón đỏ sao vàng của Cộng Sản quốc tế

https://www.redbubble.com/i/sticker/My-Cat-is-a-Communist-by-ArtByGordo/62832176.EJUG5

Con mèo Cộng Sản đội nón sĩ quan Hồng Quân Liên Xô với nền đỏ sao vàng rất lớn ở phía sau lưng. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

https://www.redbubble.com/i/sticker/My-Cat-is-a-COMMUNIST-by-Ramzey/61453816.EJUG5

Một poster có hàng chử: ”Con mèo cuả tôi là một (đảng viên) Cộng Sản” (My cat is a Communist) với nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hai ngôi sao vàng năm cánh hai bên

https://www.reddit.com/user/communist10101

Trong một diễn đàn mà có một câu bằng tiếng Tây Ban Nha :” Chủ Tịch Gonzalo (của Peru) muôn năm (Que viva el Presidente Gonzalo)”. Trên câu tung hô lãnh tụ Cộng Sản Peru này là 4 khuôn mặt cuả Marx; Lê Nin; Mao và Gonzalo. Chắc chắn đây là một diễn đàn cuả những người Cộng Sản Nam Mỹ. Bên cạnh 4 khuôn mặt cuả 4 lãnh tụ Cộng Sản đó là 3 lá cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế xếp lên nhau. Cái lá cờ đâu tiên mang chử Front (Cờ của Mặt Trận) có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Lá cờ thứ hai mang hình búa liềm trên nền đỏ và có chử Army (Cờ quân đội- Quân kỳ). Lá cờ thứ ba có hình buá liềm và có cả ngôi sao vàng trên nền đỏ và có chử Party (Đảng Cộng Sản). Như vậy hình ảnh 3 loại cờ cuả đảng Cộng Sản Peru này đã nói lên một ý nghĩa : Cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ cũng là những biểu tượng của Cộng Sản quốc tế

значок 1917.Huy hiệu 1917

https://ru.dreamstime.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-image94583254

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có con số 1917 là năm đảng Cộng Sản nắm quyền tại Nga. Có cả hai hình ảnh buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ to như nhau – Chưa kể ngôi sao vàng được để ở trên-. Điều này chứng tỏ đối với Liên Xô cũ; thì buá liềm và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

https://www.redbubble.com/i/poster/Workers-of-the-World-Unite-by-DiscoBolshevik/39449860.LVTDI

Câu tuyên bố nổi tiếng cuả Karl Marx và Friedrich Engel ” Tất cả công nhân trên thế giới; hãy đoàn kết lại” (Workers of the world, unite!) được trình bày trên màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và có cả búa liềm và ngôi sao năm cánh cũng màu vàng. Nhưng ngôi sao năm cánh được đặt phía trên chử Unite; còn búa liềm thì ở phía dưới. Do đó ta thấy cả búa liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng trên nền đỏ cũng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

All power to the Soviets Tất cả quyền lực cho Liên Xô

https://www.redbubble.com/i/sticker/All-Power-to-the-Soviets-by-DiscoBolshevik/39449655.EJUG5

Hình trên là một poster tuyên truyền có hàng chử : “Tất cả sức mạnh cho Liên Xô” (All power to the Soviets). Phía dưới là hình búa liềm nhỏ. Nhưng chính giữa là một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ. Như vậy trong poster tuyên truyền này. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng chính cuả Liên Xô cũ. Hơn là búa liềm.

Better Red Than Dead

https://untappd.com/b/two-blokes-brewing-better-red-than-dead/2554116

Một poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với hai bàn tay nắm búa liềm và hàng chử: “ Là Cộng Sản thì vẫn tốt hơn là phải chết” (Better Red Than Dead). Nhưng hai bên buá liềm là hai ngôi sao vàng năm cánh. Do đó. Cũng như buá liềm; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

(Tại sao các symbol có hình búa liềm không phải màu vàng; cũng như ngôi sao đỏ viền vàng=ngôi sao viền vàng trên nền đỏ không được trình bày. Là vì đảng kỳ cuả cộng sản việt nam là búa liềm vàng trên nền đỏ, Và quốc kỳ của đảng  Cộng Sản Việt Nam là ngôi sao vàng trên nền đỏ. Cho nên chỉ có những symbol cuả các đảng/tổ chức cộng sản thuộc cộng sản đệ tam quốc tế có cả hai biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh đựơc trình bày mà thôi. Để chứng tỏ không phải chỉ có biểu tượng buá liềm vàng trên nền đỏ̃ cuả đảng kỳ cộng sản Việt Nam mới là sản phẩm của cộng sản đệ tam quốc tế. Mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế y như biểu tượng búa liềm; phát xuất từ Liên Xô cũMà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.) 

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN

https://mtqual.wordpress.com/category/i … ch/page/2/ https://www.behance.net/gallery/1964649/Philographics Bây giờ chúng ta hãy nhìn cuốn sách về Chủ Nghĩa Mác có bìa màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và chính giữa bìa đỏ của sách có một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy nền đỏ sao vàng cuả cuốn sách này tượng trưng cho chủ thuyết MácContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN”

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (1)

 Trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ (Symbol; logo; icon) và khối Cộng Sản quốc tế thì biểu tượng chính là búa liềm. Ngoài ra còn có biểu tượng ngôi sao Liên Xô nữa. Ngôi sao chính cuả Liên Xô cũ (Soviet star) là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Nếu đứng mộtContinue reading “CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (1)”

CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (2)

The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels (O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels) https://www.bertrand.pt/livro/o-manifesto-comunista-karl-marx/216406 Cuốn sách ” Bản tuyên ngôn Cộng Sản” cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels ̣(Viết bằng tiếng Bồ đào Nha là O Manifesto Comunista). Có hình bià màu đỏ củaContinue reading “CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (2)”

NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG

http://sakhalinmuseum.ru/exhb_id_62038.php http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd. … cartelismo Một poster cuả Liên Xô cũ với hình tượng đài Công Nông (tiếng Nga là: Рабо́чий и колхо́зница) với nền đỏ của Công Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Với poster này đã cho ta thấy rõ – Cũng như búa liềm – Một ngôi sao vàngContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG”

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (1)

     ( http://www.istockphoto.com/vector/commu … 0-17370761 ) Hình trên là một số biểu tượng của Liên Xô cũ (Communist Set): Búa liềm vàng trên nền đỏ. Buá liềm vàng và ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ( Cờ cuả Liên Xô cũ ). Ngôi sao đỏ ( không có màu nền). Và ngôi sao vàng nămContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (1)”

NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (2)

http://www.forocomunista.com/t34243p10- … os-y-demas https://www.liveauctioneers.com/item/95 … litho-1957 Một poster quảng cáo cho ngành hoả xa cuả Liên Xô cũ có hình một chiếc xe lữa sơn màu đỏ chạy dưới một lá cờ buá liềm. Nhưng đầu máy xe có một ngôi sao vàng năm cánh cùng 4 chử CCCP. Như vậy. Một ngôi sao vàngContinue reading “NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (2)”

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: