CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (1)

 Trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ (Symbol; logo; icon) và khối Cộng Sản quốc tế thì biểu tượng chính là búa liềm. Ngoài ra còn có biểu tượng ngôi sao Liên Xô nữa. Ngôi sao chính cuả Liên Xô cũ (Soviet star) là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Nếu đứng một mình thì ngôi sao đỏ là phổ biến nhất. Vì Cộng Sản có hai màu chính là đỏ và vàng. Cho nên ngôi sao Liên Xô/Soviet Star đôi khi cũng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Mặc dù ít phổ biến hơn ngôi sao đỏ (  https://www.shutterstock.com/search/soviet+star )

Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản mang tên ” Nam Kỳ Khởi Nghĩa” vào tháng 11/1940. Hoặc do Nguyễn Hữu Tiến; Hoặc do Lê Quang Sô tạo ra.
Nhưng thật ra. Ý tưởng “Quốc Kỳ” cho một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng là do ý định cuả Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam (Lúc đó mang tên là đảng Cộng Sản Đông Dương)

Năm 1940, Xứ uỷ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam kỳ họp quyết định khởi nghĩa, đã thực hiện di huấn của đồng chí Trần Phú lấy cờ đỏ sao vàng làm lá cờ khởi nghĩa. 

https://nhanvanviet.com/chong-dbhb/la-co-do-sao-vang-la-quoc-ky-cua-to-quoc-viet-nam/

Và Trần Phú chỉ có tư tưởng lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai sau khi được đào tào từ Liên Xô củ về –  Nơi có biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Tuy không phổ biến bằng biểu tượng buá liềm hay ngôi sao đỏ. DO ĐÓ. TA CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH LÀ BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ LIÊN XÔ CŨ LÀ NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA.

Về Soviet star thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chiếm thiểu số. Vì thế. Khi Trần Phú nhắn nhủ với thuộc cấp sau khi được đào tạo từ Liên Xô về:” Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng” … Thì hầu như không ai ngờ rằng đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.This image has an empty alt attribute; its file name is image-546.png

 Communism and socialism vector icons set

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-socialism-vector-icons-set-gear-1227620329

Trên là một bộ (set) mang tên : Một bộ biểu tượng; véc tơ cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội ( Communism and socialism vector icons set). Bộ này gồm tất cả 32 biểu tượng . Nhưng chỉ có một biểu tượng cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ (Hàng thứ 3 từ trên xuống; và hàng thứ 3 từ phải qua). Do đó. Khi Trần Phú nhắn nhủ lá cờ tương lai cuả một Quốc Gia Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng thì không ai ngờ rằng lá cờ đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì nó ít phổ biến hơn biêu tượng buá liềm và ngôi sao đỏ ( Trong bộ trên có 6 cặp búa liềm và 5 buá liềm rời. Cùng với 16 ngôi sao đỏ).
Và cũng vì lẽ đó. Sau khi khối Cộng Sản quốc tế sụp đổ. Các tổ chức tàn quân Cộng Sản trên thế giới còn nuôi hy vọng phục hồ̉i lại thế giới Cộng Sản thường dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thay cho biểu tượng buá liềm. Vì biểu tượng nền đỏ sao vàng ít mang tai tiếng hơn biểu tượng búa liềm. Và ít người biết đến nó hơn búa liềm hoặc ngôi sao đỏ.

Dưới đây là thêm một số hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh được dùng làm biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ trên nhiều phương diện.

Câu nói nổi tiếng cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản Karl Marx :” Tất cả công nhân trên thế giới; hãy đoàn kết lại”(Workers of the world, unite!). Được viết trong bản ” Tuyên Ngôn Cộng Sản ” (The Communist Manifesto) vào năm 1848 cùng với Friedrich Engels..đã được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin làm thành nhiều poster kèm theo một biểu tượng Cộng Sản. Nếu biểu tượng kèm theo lời tuyên bố trong poster đó là một ngôi sao (Soviet star) thì thường là ngôi sao đỏ. Nhưng đôi khi cũng là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cùng với câu tuyên bố này; dù rằng poster có ngôi sao vàng trên nền đỏ thì ít hơn hẳn ngôi sao soviet màu đỏ. Riêng câu tuyên bố nổi tiếng này cuả ông tổ Cộng Sản Karl Marx trong ” Tuyên Ngôn Cộng Sản ” cuả trang mạng http://www.workersoftheworldunite.org/  thì không phải là nền đỏ sao vàng mà là lá cờ đỏ sao vàng. Tất nhiên, không có lý do gì mà dùng quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam để làm biểu tượng cho một câu tuyên bố mang tính cách quốc tế cuả thế giới Cộng Sản. Lý do duy nhất để giải thích là cờ đỏ sao vàng trong poster cuả một câu tuyên bố cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản vào năm 1848 chỉ có thể là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

This image has an empty alt attribute; its file name is image-549.png

Resin skull ornament with communist beret and flowing hair… remind you of anybody?? 

https://victorian-hydro.co.uk/collections/gothic-fantasy/products/revolutionary-puckator

https://victorian-hydro.co.uk/collections/gothic-fantasy/communist

Một trang mạng online rao bán những vật dụng trang trí bằng nhựa để bàn. Về phần vật dụng trang trí là sọ người ( skull ). Thì có riêng phần rao bán sợ người Cộng Sản (SKULLS – COMMUNIST) . Trong phần này đã rao bán một sọ người bằng nhựa đội nón bê-rê màu đỏ với một ngôi sao vàng và ghi chú : Bê Rê Cộng Sản (communist beret). Như vậy; rõ ràng một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-550.png

https://www.redbubble.com/people/iresist/works/32207308-socialist-democratic-banana-republic-communism-parody-with-communist-fist-holding-a-banana-snekright?SSAID=314743&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliates&utm_campaign=banner&sscid=71k4_rmbvb

https://www.redbubble.com/i/scarf/Socialist-Democratic-Banana-republic-communism-parody-with-communist-fist-holding-a-banana-snekright-HD-HIGH-QUALITY-ONLINE-STORE-by-iresist/32207308.B15PI?SSAID=314743&iaCode=w-scarf&ref=shop_grid&sscid=71k4_rmm7x&utm_campaign=banner&utm_medium=affiliates&utm_source=shareasale

Trang mạng chuyên họa hình trang hoàng   đưa ra một hình vẽ cho các poster; bao cell phone; laptop; giỏ xách tay; ly tách.. với đề tựa (tạm dịch):” Biếm hoạ Cộng Hoà Cộng Sản xã hội chủ nghĩa dân chủ Banana với một bàn tay Cộng Sản cầm thức ăn nhẹ là trái chuối “( Socialist Democratic Banana republic communism parody with communist fist holding a banana snekright ) 
Hiển nhiên đây là một tranh biếm hoạ vì ai cũng biết Banana Republic là một công ty chuyên sản xuất quần áo chứ không phải là một quốc gia mang tên Cộng Hoà Chuối. Tuy nhiên. Yếu tố ” Cộng Sản ” trong tranh biếm hoạ dùng để trang trí này không phải là biểu tượng búa liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Y hệt như lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm theo ý định cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về. Ta thấy rõ ràng là nền đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-552.png

 Communist fist with funny pogo parody 

https://www.redbubble.com/i/metal-print/Communist-fist-with-funny-pogo-parody-HD-HIGH-QUALITY-ONLINE-STORE-by-iresist/32206855.0JXQP?SSAID=314743&utm_source=shareasale&utm_medium=affiliates&utm_campaign=banner&sscid=71k4_rmn1q

https://www.redbubble.com/i/scarf/Communist-fist-with-funny-pogo-parody-HD-HIGH-QUALITY-ONLINE-STORE-by-iresist/32206855.B15PI?SSAID=314743&iaCode=w-scarf&ref=shop_grid&sscid=71k4_rmokh&utm_campaign=banner&utm_medium=affiliates&utm_source=shareasale

Hình trên là một bàn tay cầm một cái Hot dog trên nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu với ghi chú (taṃ dịch) :” Tranh biếm hoạ với một bàn tay Cộng Sản với cái “pogo” (?) khôi hài.” (Communist fist with funny pogo parody). Cái biểu tượng của Cộng Sản quốc tế trong tranh vẽ này cũng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Điều này cho thấy hoạ sĩ vẽ biếm hoạ này để dán vào cell phone; I pad; trên túi xách…đã biết rất rõ ràng một ngôi sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-553.png

https://tropico.fandom.com/wiki/Communists_(Tropico_6)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-554.png

Communism Icon.

Biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-icon-vector-image-1142358704?src=yUD6F_bLC43K-s3Wkxiieg-2-51

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/communism-icon-vector-image-1142358704?src=Nq_eVGIV0Y_sdQW6fKS2FA-6-26

Những logo mang tên “Cộng Sản” (Communist) có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng trong màu đỏ không phải là hình búa liềm mà là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy khác nào xác nhận nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế

http://critique-of-pure-interest.blogspot.com/2012/02/why-marxism-and-christianity-need-each.html

Trong một bài viết có tính cách ca ngợi chủ thuyết Cộng Sản ( Đã bị đào thải!!!) vì có điều luật cũng tương quan với giáo lý Ky-Tô giáo. Có một hình mang tính cách minh hoạ nền đỏ chử vàng :” Chia sẻ cho nhau là dành cho những con người Cộng Sản ” ( Sharing is for Communists). Biểu tưởng cho cái ” Lý tưởng ” cuả chủ thuyết Cộng Sản mà tác giả cho là tương đồng với giáo lý cuả Ky-Tô giáo này là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Y hệt như cờ cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà sau này trở thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn và rất rõ ràng: Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cạnh cong bầu trên nền đỏ là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-559.png

Man waving a communist flag

Hình trên là một người đang phất lá cờ đỏ sao vàng với ghi chú:”Người đàn ông phất cờ Cộng Sản” (Man waving a communist flag). Trong các từ khóa (Keyworlds) bằng tiếng Thụy Điển trong trang này thì hoàn toàn không thấy chử Vietnam hay Vietnam Flagga /Cờ Cộng Sản Việt Nam . Mà chỉ thấy các từ: Kommunisme (chủ nghĩa cộng sản). Socialisme (Chủ nghĩa xã hội). Sovjetisk ( Liên Bang Xô Viết ); và từ Revolution (Cách mạng ). Do đó. Ta có thể khẳng định một điều là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được trình bày trong trang này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ cái gọi là ” Cách mạng ” tháng 10 Nga của Liên Xô cũ.

Trong trang https://www.bigstockphoto.com/search/communism/?vectors=y

Với từ khóa Cộng Sản (communism) Có những hình ảnh cuả riêng Chủ Nghĩa Cộng Sản (Communism Stock Vectors) . Có những hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và được ghi chú communism icon: Biểu tượng (của) Cộng Sản.

 Cũng trong trong trang https://ru.123rf.com/  của Nga. Trong phần những biểu tượng Cộng Sản (communism icon). Có trình bày rất nhiều hình ảnh một ngôi sao vàng năm cánh trong một hình ảnh nào đó có màu đỏ tương tự như vậy. Và cũng có ghi chú communism icon   ( Biểu tượng Cộng Sản).

Những hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ của cả hai trang này. tuyệt nhiên không hề có hai từ Việt Nam (Cộng Sản Việt Nam). Do đó. Ta có thể khẳng định một điều là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được trình bày trong  hai trang này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-560.png

Cloud with the red star of communism icon

Đám mây với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://ru.123rf.com/photo_69237477_stock-vector-illustration-of-an-isolated-line-art-cloud-with-the-red-star-of-communism-icon.html

https://www.bigstockphoto.com/image-164777171/stock-vector-isolated-cloud-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-561.png

isolated hexagonal line art sign with the red star of communism icon.

Hình lục giác với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.gograph.com/clipart/isolated-hexagon-with-the-red-star-of-communism-icon-gg90370274.html

https://www.bigstockphoto.com/image-159502322/stock-vector-isolated-hexagon-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-562.png

Star with the red star of communism icon

Ngôi sao với biểu tượng Cộng Sản (nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-162425735/stock-vector-isolated-star-with-the-red-star-of-communism-icon

https://www.bigstockphoto.com/image-162425735/stock-vector-isolated-star-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-563.png

                                Cinema clapper board with the red star of communism icon

                       Bảng phân cảnh điện ảnh có biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-189301282/stock-vector-long-shadow-clapper-board-with-the-red-star-of-communism-icon

https://ru.123rf.com/photo_79509847_illustration-of-a-long-shadow-cinema-clapper-board-with-the-red-star-of-communism-icon.html

This image has an empty alt attribute; its file name is image-564.png

                                     Cinema camera with the red star of communism icon

                                 Máy quay phim với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://ru.123rf.com/photo_79509775_stock-vector-illustration-of-a-long-shadow-cinema-camera-with-the-red-star-of-communism-icon.html

This image has an empty alt attribute; its file name is image-565.png

Belgium map with the red star of communism icon

Bản đồ nước Bỉ với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-189295867/stock-vector-isolated-belgium-map-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-566.png

Blood drop with the red star of communism icon

       Giọt máu với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng)

https://www.bigstockphoto.com/image-164774360/stock-vector-isolated-blood-drop-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-568.png

Virus icon with the red star of communism icon

Con vi trùng với biểu tượng Cộng Sản (Nền đỏ sao vàng.)

https://www.bigstockphoto.com/image-153541322/stock-vector-isolated-virus-icon-with-the-red-star-of-communism-icon

This image has an empty alt attribute; its file name is image-570.png

       Communist Labor Party

https://www.facebook.com/communistlaborpartyreds/

https://www.facebook.com/clpeugene/

Trong Facebook hiện nay có đảng “ Lao Động Cộng Sản “ .Với một hình ảnh quen thuộc trong các poster cuả Cộng Sản quốc tế là một bàn tay nắm chặt dơ lên cao. Nhưng không với biểu tượng búa liềm. Mà nằm trong bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. ( Trong https://www.podparadise.com/Podcast/Reviews/1140251641 thì có thêm hai nhánh bông lúa bao ngoài bánh răng cưa để biểu tượng cho giai cấp nông dân)  Đồng thời cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Chắc chắn ngôi sao vàng trên nền đỏ này bắt nguồn từ Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không phải bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Có giống nhau chẳng qua là bà con họ hàng trong hệ thống Xã hội Chủ nghĩa có cùng ông tổ là Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-571.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-572.png

Trong trang https://communist.fandom.com/wiki/Communism?li_source=LI&li_medium=wikia-footer-wiki-rec  Một trang mạng chuyên đề cập đến thế giới Cộng Sản. Khi nói về Cộng Sản (Communist). Đã chia thành nhiều phần để trình bày. Trước hết là phần định nghĩa về chủ nghĩa Cộng Sản. Còn phần nội dung (Contents) thì chia ra các tiết mục như Lịch sử (History). Trong phần lich sử thì có giải thích nguyên nhân phát sinh ra ý tưởng Cộng Sản ( communist idealogy ). Trong phần lịch sử này có đề cập đến sự thành hình cuả Liên Bang Xô Viết (The Soviet Union). Tiếp theo sau đó là những phần có đề cập đến chủ nghĩa Mác (Marxism), Chũ nghía Lê-Nin (Leninism), Chủ nghĩa Mao (Maoism). Hiển nhiên. Đây là một trang wiki đề cập đến Cộng Sản Quốc Tế. Nhưng hình để biểu tượng cho trang khi đề cập về chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế này là hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Cho dù những đề mục trong trang wiki này hoàn toàn không đề cập đến Cộng Sản Việt Nam hay nhân vật Hồ chí Minh. Đây là một bằng chứng khá chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế -tương tự như biểu tượng buá liềm – mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-573.png

Yellow communist star and cross. Metaphor of head of roman catholic church 
https://www.shutterstock.com/image-vect … op7SQ-1-23
    https://www.fotolia.com/id/117725863#

Một hình ảnh mang tính cách giả dụ bao gồm Giáo hội Công Giáo và thế giới Cộng Sản. Gồm một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và một thập giá đỏ giữa ngôi sao vàng với hàng chử “ Yellow communist star and cross “ (Ngôi sao vàng Cộng Sản và thập giá). Hình này chứng tỏ tác giả xác nhận ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản

This image has an empty alt attribute; its file name is image-575.png

https://redsolidarity.deviantart.com/

https://redsolidarityblog.wordpress.com/media/red-solidarity-media/

Một thanh niên Cộng Sản người Đan Mạch trong nhóm “ Tinh thần đoàn kết đỏ “ ( Red Solidarity). Chuyên vẽ thiết kế họa đồ. Đã vẽ một biểu tượng “ Cách mạng “ ( Revolutionary Design) là hình một người cầm cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc cao. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-576.png

Trong một trang online cuả Trung Cộng. Có in hình bản đồ khu vực Liên Xô cũ và các quốc gia Đông Âu cuả khối XHCN. Tất nhiên các quốc gia Cộng Sản Đông Âu này có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng biểu tượng cuả khối Cộng Sản Đông Âu không phải là búa liềm nhưng là những ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cho mỗi quốc gia trên nền đỏ. Y hệt như loại cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Điều đó chứng tỏ một cách mạnh mẽ là nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-578.png

Seamless pattern of red flags and gold stars. The concept of revolution, socialism and communism.

https://stock.adobe.com/images/seamless-pattern-of-red-flags-and-gold-stars-the-concept-of-revolution-socialism-and-communism/122170242

https://wallsheaven.com/stickers/seamless-pattern-of-red-flags-and-gold-stars.-the-concept-of-revolution,-socialism-and-communism.-E343681331

https://stock.adobe.com/search?serie_id=169941573

Một hình nền đỏ với một số ngôi sao vàng năm cánh với lời chú thích:”Mô hình liền mạch của cờ đỏ và sao vàng. Khái niệm cách mạng, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(Seamless pattern of red flags and gold stars. The concept of revolution, socialism and communism)

Hình trên đây là một bằng chứng cho thấy nền đỏ sao vàng (Gold) là một ý tưởng của ” Cách mạng”. Của Xã Hội Chủ Nghĩa và cuả Cộng Sản Chủ Nghĩa. Vì lẽ đó, đương nhiên nền đỏ với ngôi sao vàng năm cánh không thể nào thuộc về truyền thống dân tộc Việt Nam

https://www.smashwords.com/books/view/706038

Một cuốn sách được xuất bản vào năm 2017 có tên : Bản tuyên ngôn Cộng Sản cuả các tín đồ Thiên Chúa Giáo (The Christian Communist Manifesto). Trang bià cuốn sách này có màu đỏ của Cộng Sản. Ở giữa cuốn sách là hình một ngôi sao vàng năm cánh và một hình Thập Tự cuả Thiên Chúa Giáo nhỏ bằng 2 đường kẻ ngang và dọc. Dĩ nhiên. Đã mang nội dung  2 ý nghĩa Cộng Sản và Thiên Chúa Giáo thì hình trang bià cũng phải có đủ 2 biểu tượng cho các nội dung đó. Hình Thập Tự nhỏ tất nhiên là biểu tượng cuả Thiên Chúa Giáo. Biểu tượng còn lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chắc chắn phải là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế – Không thể nào là hình cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cho dù giống nhau y hệt – vì lẽ đây là sách nói về ” Tuyên ngôn Cộng Sản /Communist Manifesto “. Thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đó chắc chắn là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-581.png

 https://www.versobooks.com/books/1872-t … hypothesis
 https://www.goodreads.com/book/show/732 … hypothesis

Nhà triết gia người Pháp Alain Badiou .Tốt nghiệp môn triết học Mác-xít. Khi viết cuốn sách mang đề tựa “The communist hypothesis “(Gỉả thuyết về chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho hình bià màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình búa liềm. Hiển nhiên – Theo Alain Badiou – ngôi sao vàng trên nền đỏ tượng trưng cho chủ nghĩa Cộng Sản

Khi triết gia Cộng Sản Alain Badiou cùng với Peter Engelmann viết cuốn sách ” Philosophy and the Idea of Communism ” (Triết học và tư tưởng cuả chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho in bìa cuốn sách cũng là màu đỏ cuả chủ nghĩa Cộng Sản; và cũng có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. điêu này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của chủ nghĩa Cộng Sản.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-584.png

https://www.versobooks.com/series_colle … -communism

Trang www.versobooks.com  trong chương giới thiệu về sách viết về Cộng Sản ( quốc tế ) đã giới thiệu một cuốn sách với tên tựa đề là :” Pocket Communist ” (Túi tiền cuả Cộng Sản) – Hiển nhiên là Cộng Sản quốc Tế. Bìa sách màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Điều này nói lên một ý nghĩa rất rõ ràng : Cũng như búa liềm vàng. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

https://www.worthpoint.com/worthopedia/revolutionary-thought-marx-mao-boxed-465980953

Một bằng chứng chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Là trang bià cuốn sách mang tên :” Cuộc cách mạng tư tưởng từ Marx đến Mao (Revolutionary Thought From Marx to Mao).Hình bìa có lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Tượng trưng cho tiến trình từ Kark Marx đến Mao trạch Đông mà là lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng. Thì nhất định nó phải là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: