CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ (2)

Chân dung Lê Nin – lãnh tụ Liên Xô cũ và cũng là lãnh tụ của các đảng Cộng Sản trong khối XHCN – trước một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một sản phẩm của Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-588.png

The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels ( Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels)

https://www.bertrand.pt/livro/o-manifesto-comunista-karl-marx/216406

Cuốn sách ” Bản tuyên ngôn Cộng Sản” cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels ̣(Viết bằng tiếng Bồ đào Nha là O Manifesto Comunista). Có hình bià màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Còn yếu tố Cộng Sản cuả cuốn sách này không phải là hình búa liềm ; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên góc cao – Y hệt như cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc của mặt trận Việt Minh mà sau đó  thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -. Do đó. Nội hình bià cuả cuốn sách này đả khẳng định một điều rất chắc chắn là : Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh – Dù cạnh thẳng hay cạnh cong bầu – Cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Communist Political Systems 

https://www.palgrave.com/br/book/9780333323014

Một cuốn sách mang tựa :” Những hệ thống chính trị Cộng Sản ” (Communist Political Systems ). Cuả 3 đồng tác giả người Tây Phương là Stephen White; John Gardner và George Schopflin..viết về hệ thống chính trị cuả các chính quyền Cộng Sản tại Trung Hoa ( Trung Cộng); Các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ ( The politics of China, Eastern Europe and what was the Soviet Union )… Như vậy; coi như sách này viết về hệ thống chính trị cuả các quốc gia Cộng Sản trên toàn thế giới. Và hình ảnh tại trang bià cuả sách này để biểu tượng cho chủ nghiã Cộng Sản trên toàn thế giới đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chứ không phải hình búa liềm . Hiển nhiên; theo ba tác giả Tây Phương này thì : Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Không thể nào giải thích rằng nền đỏ sao vàng cuả trang bià cuốn sách là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Vì lời chú thích ghi rõ là 3 tác giả viết về nền tảng chính trị Cộng Sản tại Trung Cộng; Đông Âu và Liên Xô…mà không hề nhắc tới tên Cộng Sản Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-591.png

https://www.amazon.com/Cambridge-Histor … 1316634582

https://www.goodreads.com/book/show/37832230-the-cambridge-history-of-communism

https://books.google.com/books/about/The_Cambridge_History_of_Communism.html?id=UT9GvgAACAAJ

Một cuốn sách do đại học Cambridge xuất bản : “ Lịch sử cuả Cộng Sản “ (History of Communism) do Silvio Pons – một nhà sử học chuyên về các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu trước kia – viết. Nhà xuất bản và tác giả dùng biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ để nói về thế giới Cộng Sản tại Đông Âu trước kia. Như vậy – Cũng như biểu tượng búa liềm – Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://www.goodreads.com/book/show/2068725.A_Short_History_of_Communism

Một sử gia người Anh : Robert Harvey. Đã cho xuất bản một cuốn sách mang tựa : “ Lịch sử ngắn ngủi cuả Cộng Sản “. Và để biểu tượng cho thế giới Cộng Sản. Tác giả đã chọn một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy. Hiển nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản y như biểu tượng buá liềm. Và hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-594.png

https://brej.org/yellow_star/

Chân dung bốn lãnh tụ Cộng Sản trên nền đỏ và chữ “Sao Vàng“ (Yellow star) cùng với ngôi sao màu vàng thay cho mẫu tự A. Hiển nhiên nền đỏ với ngôi sao vàng trong hình là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Vì không thể nào mà 4 lãnh tụ Cộng Sản Quốc Tế lại dùng quốc kỳ của Đảng CS VN. Quốc kỳ Cộng Sản VN cũng nền đỏ sao vàng vì thuộc về thế giới Cộng Sản. Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam chẳng qua là sao chép y khuôn 1 loại cờ của Liên Xô từng dùng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-595.png

https://www.canstockphoto.com/communist … 57502.html

Trong trang rao bán các loại “ Nón Cộng Sản “ ( Communist Hat Stock Photo) . Có hình một cái nón vải có đính nền đỏ với một ngôi sao vàng ở phứa trên. Coi các từ khóa (Tag) thì thấy các từ : Communist ( Cộng Sản ); Communism ( Chủ nghĩa Cộng Sản ); socialist (xã hội chủ nghĩa ) ; socialism (chủ nghĩa xã hội ); marxist (chủ nghĩa Mác ). Mà hoàn toàn không có từ VietNam hay Communist Vietnam. Do đó. Cái nón có huy hiệu nền đỏ sao vàng này không thể là nón cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Mà nền đỏ sao vàng này biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản cuả đệ tam quốc tế 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-599.png

 Communism Alarm Clock 
https://www.shutterstock.com/image-phot … hoSQ-28-55

Một cái đồng hồ báo thức với nền đỏ có một ngôi sao vàng với lời chú thích : Đồng hồ báo thức Cộng Sản (Communism Alarm Clock). Hoàn toàn không thấy đề cập tới hai chử Viet Nam. Như vậy; nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

This image has an empty alt attribute; its file name is image-601.png

  октябрьская революция 50 лет (Kỷ niệm) 50 năm “Cách mạng” tháng 10 (Nga)

https://crafta.ua/lots/6537357518-oktyabrskaya-revolyuciya-50-let-lot-2-sht-_9703

Huy hiệu kỷ niệm 50 năm cái gọi là “Cách mạng” tháng 10 Nga có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cuả khối Cộng Sản nói chung và cuả Liên Xô cũ nói riêng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-603.png

Moscow, Russia – Mar 24, 2020.: Soviet old badge with the inscription: October

Ngày 24 tháng 3 năm 2020: Huy hiệu cũ của Liên Xô với dòng chữ: Tháng 10

https://www.123rf.com/photo_144086613_moscow-russia-mar-24-2020-soviet-old-badge-with-the-inscription-october.html

Một huy hiệu thời Liên Xô cũ trong nhóm “Huy hiệu chủ nghĩa cộng sản” (Badge communism) được rao bán tại thủ đô Moscow; Nga vào ngày 24/03/2020. Huy hiệu có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với chử tiếng Nga “октябрь” (Tháng Mười). Hiển nhiên có ý nghĩa là : Môt ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một trong những biểu tượng để kỷ niệm cái gọi là “Cách mạng” tháng Mười Nga

This image has an empty alt attribute; its file name is image-604.png

 The Religious War between CIA and KGB in Latin America

http://lastdayswatchman.blogspot.com/2016/05/the-religious-war-between-cia-and-kgb.html

Trong bài viết :” Trận chiến về tôn giáo giữa CIA và KGB (Tình báo cuả Liên Xô cũ ) tại Châu Mỹ La Tinh” (The Religious War between CIA and KGB in Latin America). Hình ảnh mang tính cách biểu tượng cho bài viết là hình một tu sĩ Công Giáo (Là một tôn giáo phổ biến nhất tại Châu Mỹ La Tinh) cầm Thánh Giá trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Để đối với hình ảnh tôn giáo; thì hình ảnh để tượng trưng cho thế lực tình báo của Cộng Sản Liên Xô cũ là KGB không phải là búa liềm mà là 4 ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy. đối với châu Mỹ La Tinh (Trung Nam Mỹ). Thì ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-606.png

  Revolution raised hands up vector

https://www.bigstockphoto.com/image-291251686/stock-vector-revolution-raised-hands-up-vector-illustration-on-dark-background

https://www.freepik.com/premium-vector/revolution-raised-hands-up-vector_4209060.htm?awc=18677_1597211080_a44b5b2f31a3efcd0b1c47b6855fb7ae

https://www.freepik.com/premium-vector/revolution-raised-hands-up-vector_4209060.htm?awc=18677_1597211141_7cdc998895b62045df092a0fed763502

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/communist?awc=18677_1597211166_80dd127c2a07faf82b633648c7786740

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/communist?awc=18677_1597211239_a288c7e0bcabcd6d8b766b141eddc2be

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/revolution-raised-hands-up-on-dark-vector-24492135

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/revolution-raised-hands-up-on-dark-vector-24491909

Trong trang:” 100 hoạ đồ Cộng Sản ” (100 Communist Graphics). Có một hoạ đồ vẽ 5 cánh tay – Được tô màu đỏ của Cộng Sản quốc tế – Nắm chặt lại và giơ lên cao với chú thích: “Những bàn tay cách mạng giơ cao” (Revolution raised hands up vector). Tất nhiên đây là một hoạ đồ cuả Cộng Sản quốc tế. Và biểu tượng Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh trong nằm bàn tay giữa và to nhất mang màu đỏ. Như vậy; cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-608.png

A statues holds a sausage and a Communist flag during student demonstrations at the University of Paris. In May of 1968, Paris was shaken by student demonstrations, later joined by workers. | Location: University of Paris, Paris, France.

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/statues-holds-a-sausage-and-a-communist-flag-during-student-news-photo/524204798
http://media.gettyimages.com/photos/sta … d524204798

.Trong cuộc biểu tình cuả sinh viên Đại học Paris năm 1968 . Họ đã treo lên một bức tượng một cái xúc xích ( Có lẽ muốn nhắc chính quyền phải lo cho dân ăn no). Và cũng treo một lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và được ghi chú là cờ Cộng Sản – Communist flag – chứ không hề nói là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản VN- . Điều này chứng tỏ cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế. Trước khi thành quốc kỳ riêng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

Những hình dưới đây là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng không hề được ghi chú ”Vietnam Flag” nhưng chỉ nói: Dấu hiệu của Cộng Sản với màu đỏ và vàng (Communist sign with red and yellow colors)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-609.png

Communist sign with red and yellow colors

( http://www.gograph.com/illustration/communist-sign-with-red-and-yellow-colors-gg84603378.html )

This image has an empty alt attribute; its file name is image-610.png


Communist sign with red and yellow vivid colors
http://www.123rf.com/search.php?word=so … p=53081965

https://www.canstockphoto.com/communist-sign-with-red-and-yellow-34962449.html

This image has an empty alt attribute; its file name is image-612.png

Grunge cracked Communist sign with red and yellow vivid colors
http://www.123rf.com/search.php?word=so … p=54350410

https://stock.adobe.com/images/grunge-cracked-communist-sign-with-red-and-yellow-colors/106585662

This image has an empty alt attribute; its file name is image-614.png

Communist sign with red and yellow colors

https://www.shutterstock.com/da/image-illustration/communist-sign-red-yellow-colors-421184107

This image has an empty alt attribute; its file name is image-615.png


http://store.vectorvault.com/products/V … -Icon.html

Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên đây được ghi chú là biểu tượng của Cộng Sản  ( Vector Communist Star Icon ) ; tất nhiên xuất phát từ Liên Xô cũ. Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt chẳng qua là sao chép .

This image has an empty alt attribute; its file name is image-616.png

https://www.redbubble.com/i/tote-bag/Communist-Yellow-Star-by-SovietStuff/28323616.PJQVX
Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tươi trên đây được chú thích là “Ngôi sao vàng của Cộng Sản” – Communist yellowStar – ( = Ngôi sao cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô). Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt là do rập khuôn từ cờ Cộng Sản Quốc Tế.

Winter Warm Beanie Communist Star Red Hip Hop Knitted Hat

Một nón len màu đỏ có một ngôi sao vàng được ghi chú rõ ràng:”Ngôi sao Cộng Sản nón len đỏ” (Communist Star Red …..Knitted Hat). Chỉ thấy nói là Ngôi sao Cộng Sản/Communist star mà không hề đề cập tới hai chử Vietnamese Flag. Do đó; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả nón len này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-620.png

Communism Puns (PIO)

https://drawception.com/game/TyL7zQH16A/communism-puns-pio/

Trong trang “Vẽ vời” (Drawception). Có link “Trò chơi chữ Cộng Sản” (Communism Puns). Trong đó có một tranh vẽ một lá cờ (Đương nhiên là cờ cuả Cộng Sản). Nền đỏ sao vàng trên góc cao. Đương nhiên; hoạ sĩ đã cho chúng ta biết cờ đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế.

 Islam and Marxism, a Reappraisal 

Trong trang mạng cuả một “Diễn Đàn vào ngày Thứ Tư ( Wednesday Forum) cuả một trường đại học Hồi Giáo GADJAH MADA tại thành phố Yogyakarta Nam Dương. Có một đề tài được mang ra thảo luận là : Sự tái thẩm định về Hồi Giáo và chủ nghĩa Mác (Islam and Marxism, a Reappraisal ). Nền cuả Poster này mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với hình ông tổ Cộng Sản Karl Marx nhìn ngang với một ngôi sao năm cánh màu vàng thật lớn trên mái tóc nền đỏ. Phần còn lại cuả vòng tròn chứa hình mặt Karl Marx thì giống như hình trăng lưỡi liềm là một biểu  tượng quen thuộc cuả Hồi Gíao. (Biểu tượng cuả Hồi Giáo là trăng lưỡi liềm và ngôi sao. Do đó; giữa Hồi Giáo và Cộng Sản có một biểu tượng chung là ngôi sao). Như vậy. Nội cái poster này không đã gián tiếp cho thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-624.png

Trump Communist Propaganda Red 

https://www.redbubble.com/people/doubletakeproj/works/25582915-trump-communist-propaganda-red

Một hoạ sĩ vẽ một poster mang tên :Trump Communist Propaganda Red ( Tạm dịch : Tranh tuyên truyền cuả Cộng Sản đỏ về Trump). Phía dưới tranh tuyên truyền này có hàng chử bằng tiếng Anh – có  mẫu tự E và N bị ghi ngược – :” All Within the State. Nothing outsite the state. Nothing against the state”. 
Biểu tượng cho ý nghĩa Cộng Sản trong tranh tuyên truyền này là 4 lãnh tụ : 2 là lãnh tụ 2 quốc gia Cộng Sản là Kim Jong Un (Bắc Hàn), Mao trạch Đông ( Trung Cộng). Một là lãnh tụ cuả một quốc gia từng là Cộng Sản là Putin ( Nga bây giờ; trước kia là Liên Xô ); và Titô (Lãnh tụ Nam Tư cũ; thuộc Cộng Sản đệ tứ quốc tế ). 
Ngoài 4 lãnh tụ cuả các quốc gia Cộng Sản trên. Còn có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng với các phi cơ bay túa ra từ ngôi sao vàng đó. Không cần biết hoạ sĩ muốn nói lên điều gì trong tranh tuyên tuyên truyền này. Chỉ cần biết chắc chắn một điều . Hoạ sĩ Tây phương đó đã biết rất rõ rằng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không nhất thiết phải là biểu tượng búa liềm.

Communist Crunch T-Shirt

Một công ty chuyên trang trí (Design) có rao bán áo T- Shirt; gối; tách..với hình trang trí LêNin trước một dĩa thức ăn mà trên đó chỉ có những mẫu vật nhỏ là búa và liềm – Chắc hẳn là bằng kim loại – Với hàng chử phía trên mang tính mỉa mai :” Communist Crunch” ( Món ăn dòn cuả Cộng Sản). Có rất nhiều màu  áo khác nhau. nhưng hình Lê Nin và dĩa thức ăn có chứa búa liềm luôn nằm trong một khung màu đỏ cuả Công Sản quốc tế cùng với mmột ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; Cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ cuả Lê Nin.

Comeade crunch

Hộp chứa cereal (Ngũ cốc) mang tên :”Comrade Crunch” (Món ăn dòn của đồng chí). Hộp mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Phía cạnh hộp ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hàng chử bên trong ngôi sao :” Dung tích Cộng Sản mới ” (New Communist-size portions). Được xác nhận là thức ăn cuả Cộng Sản của ” Đồng chí ” do tây phương sản xuất – Không phải do Cộng Sản Việt Nam – mà có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả vỏ hộp. Thì tất nhiên nêǹ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-629.png

  Communist People’s Party of Kazakhstan

http://www.matritca.kz/topnews/25577-kommunisticheskaya-partiya-oficialno-likvidirovana-v-kazahstane.html

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-kommunistyi-smenili-simvoliku-242284/

Symbol của đảng Cộng Sản Kazakhstan – Một tiểu bang cuả Liên Xô khi trước – Là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Một miếng vải hình chử nhật được thêu hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Được trình bày với hàng chử Tây Ban nha:”PARCHE BORDADO TELA – PACHE COMUNISTA CON ESTRELLA DORADA: Parche Comunista con Estrella Dorada de cinco puntas. Parche bordando. Colores rojo intenso y bordado en hilo amarillo dorado. Buen acabado” . Tạm dịch: MỘT MIẾNG VẢI THÊU – MIẾNG VẢI (MÀU ĐỎ) CỘNG SẢN VỚI NGÔI SAO VÀNG. Miếng vải (có màu đỏ) Cộng Sản với ngôi sao vàng năm cánh. Vải thêu. Màu đỏ đậm và thêu bằng chỉ màu vàng.

Không thấy nói đó là cờ cuả Cộng Sản Việt Nam. Chỉ thấy nói là ” Miếng vải Cộng Sản ” (Parche Comunista). Do đó ta có thể kết luận : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-631.png

https://picsart.com/i/sticker-colorful-colorsplash-trotskyism-marxism-leninism-242255748032212

Trong một trang mạng tạo ra các sticker. Một member có nickname là ” Đồng chí Baklazhan” (Comrade Baklazhan). Chắc chắn anh ta là một người còn có cảm tình với Cộng Sản vì cái logo biểu tượng cho anh ta (Cover photo) là chân dung ông tổ Cộng Sản Karl Mark. Anh ta tạo ra một sticker “Thần chết Cộng Sản” đi tiêu diệt “Giai cấp thống trị”. Trên cái lưỡi hái có nhuốm máu cuả tên Thần Chết Cộng Sản này có hàng chử “Chiến tranh giai cấp” (Class war). Phía dưới cái áo choàng có màu  đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hình búa liềm có 2 hàng chử: ” Đường lối khuynh tả cũ được thay mới ?? (The new old left). Và: “Đập tan giai cấp thống trị” (smash the ruling class). Nhưng cùng với biểu tượng búa liềm trước áo choàng đỏ. phần nón phía trên cuả tên Thần Chết Cộng Sản này là một ngôi sao vàng năm cánh. Tuy hình vẽ mang tính cách tưởng tượng. Nhưng nó cũng nói lên một ý nghĩa : Cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản. 

Một trang mạng chống Cộng Sản đã có một bài viết với đề tựa : “Communism should be as demonised as Nazism (rightly) is ” [ Chủ nghĩa Cộng Sản nên bị coi như là qủy như chủ nghĩa Phát Xít (Đúng là như ) vậy] 
Biểu tượng cho Chủ nghĩa Cộng Sản trong hình minh hoạ là một hình ảnh rất quen thuộc trong các poster tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản. Là có một bàn tay nắm chặt giơ lên cao- Tượng trưng cho bàn tay cuả giai cấp công nhân – Nhưng biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản không phải là hình búa liềm mà lại là hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy tác giả Tây Phương cuả bài viết chống Cộng Sản này đã khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản (Communism). Vì không có lý do gì mà tác giả Tây phương này so sánh chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Phát Xít mà lại dùng riêng lá quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam làm hình minh họa cho được.

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: