NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG

This image has an empty alt attribute; its file name is image-634.png

http://sakhalinmuseum.ru/exhb_id_62038.php

http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd. … cartelismo

Một poster cuả Liên Xô cũ với hình tượng đài Công Nông (tiếng Nga là: Рабо́чий и колхо́зница) với nền đỏ của Công Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Với poster này đã cho ta thấy rõ – Cũng như búa liềm – Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả giai cấp công nông. Nó mang  tính chất cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này của Liên Bang Xô Viết đã trở thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào năm 1940 qua lời nhắn nhủ của Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam – sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về: “ Quốc kỳ của một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là lá cờ đỏ sao vàng”. Và Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô chỉ là những người  thi hành.

https://pcmml.org/2018/09/08/v-conferencia-nacional-ordinaria-del-partido-comunista-de-mexico-marxista-leninista/

Đảng Cộng Sản Mexico trình bày một poster. Phía trên cao có hàng chử :”Vô sản và Xã Hội Chủ Nghĩa” ( Tiếng Tây Ban Nha Proletaria Y El Socialismo). Phía dưới là hàng chử tiếng Tây Ban Nha:”Hội Nghị Quốc Gia thường lệ lần thứ 5 của đảng Cộng Sản Mexico” (Chủ nghĩa Mác Lê-Nin) [V Conferencia Nacional Ordinaria del Partido Comunista de México (marxista-leninista)]. Hình của Poster này là hình vẽ lại tượng đài Công Nông cuả Liên Xô cũ (рабо́чий и колхо́зница) gồm có hình người công nhân cầm búa và một thiếu nữ nông dân cầm liềm giơ cao. Nền cuả Poster có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và một phần lớn cuả ngôi sao vàng năm cánh. Nội cái poster cuả đảng Cộng Sản Mexico đã nói lên một ý nghĩa: Cũng như biểu tượng búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả giai cấp công nông.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-638.png

Classic revolution

https://www.freepik.com/free-vector/classic-revolution-composition-with-vintage-style_3386613.htm?awc=18677_1596944431_35977f089c2f2ad4b4de8abdfbe81343

Một poster quen thuộc cuả Cộng Sản quốc tế là hình ảnh một bàn tay cuả giai cấp công nhân nắm chặt và giơ lên cao trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng phía sau bàn tay công nhân trên nền đỏ này là một ngôi sao năm cánh cạnh cong bầu. Dù rằng ngôi sao vàng nay nhỏ; dường như bị bàn tay nắm chặt cuả ” giai cấp ” công nhân che khuất. Thì poster này cũng nói lên một ý nghĩa : Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cho giai cấp Công (Nông).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-642.png

Labour day poster

Một poster có một cánh tay người công nhân cầm cái mỏ lết đưa cao. Phía sau là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ – y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – với hàng chử ghi chú : Áp phích ngày lễ lao động (cuả Cộng Sản quốc tế).

Cần biết thêm ngày lễ lao động cuả Cộng Sản quốc tế là ngày mồng 1 tháng 5. Có từ thời Cộng Sản đệ nhị quốc tế cuả Ăng- Ghen (Cộng Sản II 1889-1914) . Khởi đầu. Chủ thuyết Marx Engels chỉ tranh đấu cho giai cấp công nhân; chưa có giai cấp nông dân. Dó đó; biểu tượng cho giai cấp bị bóc lột theo Mác và Ăng Ghen thì chỉ có giai cấp công nhân với hình ảnh tượng trưng là cánh tay cầm một cái mỏ lết (wrench). Điều đáng lưu ý là biểu tượng cho giai cấp công nông trên poster là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả giai cấp Cộng nông có từ thời đệ nhị quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Hình một bàn tay công nhân cầm cái mỏ lết đưa lên cao – Một hình ảnh quen thuộc trên các poster của Liên Xô cũ nói lên thái độ “kiên quyết” đấu tranh của giai cấp công nhân. Nhưng hình nền là một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ. Do đó -Cũng như biểu tượng búa liềm- Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp Công nhân (= Công nông)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-645.png

http://www.vexillographia.ru/russia/RSFSRarm.htm

Trong trang: ” Những biểu tượng cuả hồng quân (Liên Xô)” (Символика Красной Армии). Có một lá cờ nền đỏ sao vàng được ghi chú: “Biểu ngữ bảo trợ từ những người bốc hàng ở ga Matxcova-II-Kurskaya đến toa tàu của Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng (trụ sở L.D. Trotsky)” (Шефское знамя от грузчиков станции Москва-II-Курская поезду председателя Реввоенсовета (штабной состав Л.Д.Троцкого).)

Như vậy lá cờ đỏ sao vàng này là của một tổ chức công nhân khuân vác cuả Cộng Sản Liên Xô ủng hộ đảng Cộng Sản Nga khi vừa mới cướp chính quyền. Do đó nền đỏ sao vàng này có thể coi như biểu tượng cho giai cấp công nhân Liên Xô cũ khi Cộng Sản Nga vừa nắm quyền.

https://www.vecteezy.com/vector-art/7810450-happy-international-labour-day-vector-illustration-may-day-vector-illustration-poster-1-may

Một Poster có tên “Ngày lễ Lao Động” (Labour Day) có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Bên trái poster  là hình một người đàn ông đội nón công nhân trên nền của một bánh răng cưa tượng trưng cho giai cấp công nhân. Hiển nhiên ngôi sao vàng trên nền đỏ này là một biểu tượng cho giai cấp công nhân theo quan điểm ý thức hệ Cộng Sản có từ thời Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế.

Trong trang mạng ( https://twitter.com/remittancegirl/status/726662570124304385?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E726662570124304385&ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2Ftwitter.min.html%23726662570124304385  ) Một Blogger không phải người Việt Nam tên Madeleine Morris đã cho đăng hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa như hình trên đây với lời chú thích: The sun is shining, my flag is out and flying. Happy International Workers Day!..Mặt trời chiếu sáng. Lá cờ của tôi được mang ra ngoài và tung bay. Xin chúc mừng ngày Công Nhân Quốc Tế.

Như vậy. Cờ đỏ sao vàng trong hình đó là cờ của phong trào Công Nông Quốc Tế của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế từ năm 1917. Mãi về sau này; đến năm 1940 mới xuất hiện tại Việt Nam như là cờ của Đảng Cộng Sản VN. Và cho đến năm 1945 mới thành Quốc Kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

https://www.shutterstock.com/image-vector/workers-day-lettering-flat-long-shadow-272168918

hình trên trong trang của https://www.shutterstock.com . Trình bày một tấm thẻ có hàng chử :”Ngày lễ Lao Động Quốc Tế Mồng 1 tháng năm” (International Worker’s Day 1st May). Phía trên chính giữa tấm thẻ có hình tam giác đỏ chứa một ngôi sao vàng. Hai bên chử International cũng có hai ngôi sao vàng trên nền đỏ nhỏ. Như vậy. Sao vàng nền đỏ trên tấm thẻ này là biểu tượng của giai cấp công nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

1 May Worker’s Day Poster

https://www.shutterstock.com/image-vector/1-may-workers-day-poster-flyer-272706158

Trên tấm bảng có hàng chử chử :”Ngày lễ Lao Động Quốc Tế Mồng 1 tháng năm” (International Worker’s Day 1st May) do hai người công nhân cầm. Có ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cho giai cấp công nông.


NHƯ VẬY. ĐỐI VỚI LIÊN XÔ CŨ. THÌ QÚA RÕ RÀNG: CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CÔNG NÔNG ĐỆ TAM QUỐC TẾ.

Chính vì cờ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng phụ tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế sau biểu tượng chính là buá liềm. Cho nên trong các poster cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin về ngày lễ Lao Động Quốc Tế cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5.Đã có những poster hình cờ đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cạnh cong bầu. mặc dù biểu tượng cờ đỏ sao vàng này ít hơn hẳn biểu tượng buá liềm.

Bây giờ xin mời hãy xem những bích chương dưới đây về ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 của phong trào Quốc Tế Cộng Sản thời Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin với hai cánh tay MANG HAI LÁ CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH – CẠNH THẲNG HOẶC CẠNH CONG BẦU – Ở CHÍNH GIỮA CỜ .

This image has an empty alt attribute; its file name is image-649.png

http://www.shutterstock.com/pic-2721689 … KIb8g-1-54
1 May International Worker’s Day 


This image has an empty alt attribute; its file name is image-650.png

http://www.shutterstock.com/pic-2686447 … KIb8g-1-80
1 May Worker’s Day Poster Flyer


This image has an empty alt attribute; its file name is image-652.png


http://www.shutterstock.com/pic-2712605 … KIb8g-1-68
1 May Worker’s Day This image has an empty alt attribute; its file name is image-653.png

http://www.shutterstock.com/pic-2695369 … KIb8g-1-79 
1 May Worker’s Day

https://www.mengmei.art/6387.html

http://www.sinohb.com/n1/413.html

五一劳动节放假  Labor Day holiday

http://petrotech.top/s1/n4684/c12040/content.html

https://www.hyhrc.com/news/3745.cshtml

年五一劳动节放假 May 1 Labor Day Holiday

2021年五一劳动节放假 Labor Day holiday in 2021https://www.cdsile.com/news/gongsixinwen/79545.html

五一劳动节快乐宣传海报 Happy Labor Day Publicity poster

https://ibaotu.com/sucai/18137670.html kwd=%E4%BA%94%E4%B8%80%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E8%8A%82

Những hình trên là những poster của Trung Cộng về ngày lễ Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế (劳动节), vào ngày mồng một tháng Năm (五一) có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cho giai cấp công nông của Cộng Sản quốc tế y như biểu tương búa liềm.

https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=5822a6d1b17c473c135acfd3

Vào ngày lễ Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế mồng 1 tháng 5, 2011, Tổ chức Lao động Cánh tả thành phố Milwaukee; tiểu bang Wisconsin. Hoa Kỳ. Đã phát động một cuộc tuần hành. Họ mang theo một băng rôn có hàng chử :”Con đuòng tự do (là phải theo đường lối) tổ chức Xã Hội Chủ Nghĩa” (Freedom road Socialist Organization). Tất nhiên băng rôn có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế trước kia. Nhưng biểu tượng cho ngày Lao Động quốc tế là một ngôi sao vàng trên nền đỏ đó. Do đó; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp công nông y như biểu tượng búa liềm.

https://www.antiguorincon.com/rincon-historia-y-cultura/dia-del-trabajo-breve-historia-del-1-de-mayo-10150-

https://www.tchiweka.org/iconografia/0700006003

Một poster bằng tiếng Bồ Đào Nha của Cộng Sản Angola về ngày lễ Lao Động Cộng Sản Quốc Tế mồng  1 tháng 5 (1 de Maio). Phía trên ghi hàng chử: ”Công nhân Ăng Gô Loa” (Trabalhadores Angolanos). Tất nhiên poster mang màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế. Và biểu tượng cho giai cấp Công Nhân của Angola là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Không phải là búa liềm.

Một poster trong một trang của Liên Xô cũ có chủ đề: “Blog Bảo Tàng Lịch Sử” (БЛОГ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ) chuyên trình bày các poster về ngày Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế mồng 1 tháng 5. Poster này có hình một chiếc phi cơ – Chắc hẳn là của phe Cộng Sản Quốc Tế – bay trên trái địa cầu có một số đông người vói cờ đỏ trơn cùng với chử 1 Мая (Mồng 1 tháng 5) trên đôi cánh. Dĩ nhiên chiếc phi cơ này sơn màu đỏ của Cộng Sản quốc tế nhưng với 2 ngôi sao vàng năm cánh ở 2 bên cánh chiếc phi cơ. Hiển nhiên ý nghĩa nền đỏ sao vàng này tượng trưng cho giai cấp Công Nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế như như ý nghĩa của biểu tượng búa liềm.

International Workers` Day. Worker of the world unite. Ngày lễ công nhân quốc tế. Công nhân trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại

https://www.dreamstime.com/illustration/socialist-countries.html

https://www.dreamstime.com/international-workers-day-worker-world-unite-date-was-chosen-pan-national-organization-socialist-communist-image180187754

Một logo có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Nhưng có hàng chử bằng tiếng Anh:”Ngày lễ công nhân quốc tế. Công nhân trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại” (International Workers` Day. Worker of the world unite). Trong ngôi sao vàng năm cánh có chử 1 May có nghĩa là ngày lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5. Như vậy logo này cho thấy cũng như búa liềm. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp công nhân cuả Cộng Sản quốc  tế

International Workers` Day. Worker of the world unite.

https://www.dreamstime.com/basic-rgb-image180040421

https://www.dreamstime.com/illustration/socialist-countries.html

Thêm một hình ảnh cho thấy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cho giai cấp công nông cuả Cộng Sản quốc tế.. Bàn tay bên phải giơ lên cao; tay cầm “Cờ Lê” (Wrench) là bàn tay giai cấp công nhân. Ngày quốc tế Cộng Sản mồng 1 tháng 5 có vào năm 1886. Khi đó Cộng Sản quốc tế chỉ đấu tranh cho giai cấp công nhân. Đến thời kỳ Lê Nin mới thêm giai cấp nông dân cho nên gọi là giai cấp công nông. Tất nhiên. Biểu tượng quốc tế nền đỏ sao vàng tượng trưng cho giai cấp công nhân này phát xuất từ Liên Xô cũ.

[Dưới hai hình trên này có hàng chử :” Ngày được chọn bởi một tổ chức toàn quốc gồm các đảng chính trị xã hội chủ nghĩa và cộng sản để kỷ niệm vụ Haymarket, xảy ra ở Chicago vào ngày 4 tháng 5 năm 1886. Hội nghị lần thứ sáu năm 1904 của Quốc tế thứ hai, kêu gọi tất cả các tổ chức Đảng Dân chủ Xã hội và thương mại các đoàn thể của tất cả các nước biểu tình sôi nổi vào ngày 1 tháng 5 cho việc thành lập hợp pháp ngày 8 giờ, cho các yêu cầu giai cấp của giai cấp vô sản và cho hòa bình toàn dân.” (The date was chosen by a pan-national organization of socialist and communist political parties to commemorate the Haymarket affair, which occurred in Chicago on 4 May 1886. The 1904 Sixth Conference of the Second International, called on `all Social Democratic Party organisations and trade unions of all countries to demonstrate energetically on the First of May for the legal establishment of the 8-hour day, for the class demands of the proletariat, and for universal peace.)]

Như vậy. Ngày quốc tế Cộng Sản mồng 1 tháng 5 bắt đầu có vào năm 1904.  Hai hình màu đỏ với ngôi sao vàng trên là những poster kỷ niệm ngày quốc tế Cộng Sản mồng 1 tháng 5 có từ năm 1904. Là thời điểm chưa hề có cờ đỏ sao vàng tại Việt Nam.

https://www.d1xz.net/rili/jieri/art362077.aspx

Trên là hình một người công nhân trong một trang mạng của Trung Cộng đưa lên cao logo nền đỏ sao vàng ( lợt) nhân ngày Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế mồng 1 tháng 5

NHÌN VÀO CÁC HÌNH TRÊN. CÓ AI CÒN DÁM NÓI CỜ ĐỎ SAO VÀNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM ?

This image has an empty alt attribute; its file name is image-659.png

Happy labor day card with women workers

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/happy-labor-day-card-with-women-workers-vector-21779645

Trên là một poster “Happy labor day” chúc mừng ngày lao động cuả Cộng Sản quốc tế. Posert có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và hai ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy cũng như biểu tượng búa liềm. Ngôi sao vàng trên nền đõ cũng là biểu tượng cho giai cấp công nhân. Đây là quan điểm ý thức hệ cuả Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.       

This image has an empty alt attribute; its file name is image-660.png


                     May 1st Labor Day
https://depositphotos.com/107037718/stock-illustration-may-1st-labor-day-background.html
           Một logo về ngày lễ Lao động mồng 1 tháng 5 cuả Cộng Sản quốc tế. Ngoài hình 2 dụng cụ cuả công nhân là cái Cờ-Lê (Wrench) và “tuốc-nơ-vít” (screwdriver)..Thì có 4 ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và trong logo này không hề có hình búa liềm.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-662.png


 51 Labor Day poster
https://banbao.chazidian.com/haibao6788/

Một poster cuả Trung Cộng ngày nay kỷ niệm ngày Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5  (International Workers’ Day = May Day). Cạnh hai con số 5.1 (Tháng 5 mồng 1) là hai ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cho giai cấp công nhân cuả Cộng Sản đệ Nhị quốc tế (Cộng Sản II 1889-1914) của Friedrich Engels.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-664.png

http://k5303.com/post/1313.html

Một popster kỷ niệm ngày Lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế mồng 1 tháng 5 (May Day).Có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn trên nền đỏ nằm phía dưới góc trái cuả hình. Ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 đã được Cộng Sản đệ nhị quốc tế của Engels ấn định vào tháng 07/1889 . Đến thời kỳ Cộng Sản đệ Tam Quốc tế cuả Lê-Nin. Thì một ngôi sao vàng năm cánh cũng được coi như là biểu tượng cuả giai cấp công nhân tuy không phổ biến bằng biểu tượng búa liềm. Nó không phải sáng kiến riêng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -Một đảng chỉ được thành lập sau đó vào năm 1932.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-665.png

Communist Revolution 
   http://joshiimufu.deviantart.com/art/Co … n-97455273  

Một câu nói cuả Karl Mark trong “ Tuyên ngôn cuả đảng Cộng Sản “… 

 Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới.Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại! ..

…Được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin in bằng chử vàng trên nền đỏ. Hai góc cao có hình hai bàn tay nắm chặc lại tượng trưng sự cương quyết của 2 giai cấp công nông .Có hai hình búa liềm vàng ở 2 góc dưới tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và có cả một ngôi sao vàng năm cánh lớn nằm chính giữa phía trên. Như vậy. Cũng như hình búa liềm. Ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng của Đảng Cộng Sản đệ tam quốc tế lãnh đạo 2 giai cấp vô sản công nông 

Điều này chứng tỏ cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh lúc đầu phát xuất từ Liên Xô cũ . Và Liên Xô cũ có chủ trương nhuộm đỏ toàn thể thế giới . Muốn tất cả các quốc gia khác trên thế giới đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa và do Liên Xô cũ lãnh đạo . Do đó – cũng tương tự như biểu tượng búa liềm – Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

May Day demonstrators in Turkey.

Lễ kỷ niệm ngày Quốc Tế Lao Động cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ .Các cựu đảng viên Cộng Sản mang cờ nền đỏ, một ngôi sao vàng và nắm tay ở chính giữa ngôi sao với 3 chử EHP là những chử viết tắt cuả Emekçi Hareket Partisi (Đảng Phong trào Công nhân). Hiển nhiên. Các cựu đảng viên Cộng Sản tại Châu Âu không hề mang quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt nam. Nhưng họ mang lá cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-668.png

International Workers Day march on May Day. Men & women of the Turkish MLKP get ready to march behind the banner

http://re-photo.co.uk/?tag=mlkp
http://www.alamy.com/stock-photo-intern … 35817.html

Quang cảnh cựu đảng viên Cộng Sản Thổ Nhĩ Kỳ trong “Tổ chức Thanh niên Cộng Sản” ((Komünist Gençlik Örgütü) tuần hành trong ngày Quốc Tế Công Nhân (International Workers Day) Mồng 1 tháng 5 (May Day). Tất cả cảm tình viên Cộng Sản này đều mặc áo và đội nón đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế trước khi Đảng Cộng Sản VN dùng làm quốc kỳ .

This image has an empty alt attribute; its file name is image-670.png

Protest held on International Workers’ Day in Chile ( Hình thứ nhất )
http://news.xinhuanet.com/english/photo … 328070.htm

Tại thủ đô Chilê. Ngày Lao Động Quốc Tế May 1st của Cộng Sản Quốc Tế được diễn hành với cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh và hình lãnh tụ Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara. Tất nhiên; các cựu đảng viên Cộng Sản Chilê mang cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế chứ không hề mang cờ đỏ sao vàng/quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-672.png

https://progressivekc.wordpress.com/author/stradacero/

https://progressivekc.wordpress.com/tag/serve-the-people/

Hình trên là một poster nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Kêu gọi tuần hành và picnic vào ngày lễ Lao Động Quốc Tế – Interrnational Workers Day – = May Day. Với hai chữ May và Day được thiết kế nằm ngang và dọc màu đỏ với ngôi sao vàng trong chữ A chung. Như vậy, nền đỏ sao vàng từng là biểu tượng cho giai cấp vô sản Công nông của Cộng Sản Đệ Tam quốc Tế .Sau đó Cộng Sản Việt Nam mới dùng làm Quốc Kỳ

1975 For best year of May day ?
http://reddebreksbowl.blogspot.com/2010 … chive.html

Vì chính lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cũng là một loại cờ của Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cộng Sản ; mà ngày lễ kỷ niệm là ngày Mồng 1 tháng 5 – May 1st – = May Day = Ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (Internatinal Workers’ Day). Cho nên có một tác giả đã viết một bài. Với tựa đề: “Phải chăng năm 1975 là năm tốt nhất cho ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (mồng 1 tháng 5 )“? Với câu chuyện Cộng Sản Việt Nam chiếm VNCH vào ngày 30/04/1975. – Tất nhiên ngày kế tiếp là ngày mồng 1 tháng 5 : May 1st = May Day. Trong bài có hình một lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên. Tác giả có ngụ ý nói cờ đỏ sao vàng vừa là Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam vừa mới chiếm miền Nam Việt Nam hôm trước , và cũng là cờ cuả phong trào Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế nhân kỷ niệm ngày Lao Động Quốc Tế của Cộng Sản Quốc Tế vào ngày hôm sau May Day.

Đoạn văn trong ô màu đỏ :” Ngày Tháng Năm năm 1975 đã chấm dứt hiệu quả hơn 116 năm xung đột với những người chiếm đóng thuộc địa bao gồm Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và tất nhiên là Pháp và Mỹ.” (May Day 1975 effectively ended over 116 years of conflict with colonial occupiers including Britain, Japan, China and of course France and the USA.)

116 năm trước 1975 là năm 1859. Như vậy tác giả bài viết này đã xác nhận cuộc chiến tại Việt Nam trước 1975 là một cuộc chiến ý thức hệ. Và mục đích cuả quân đội Cộng Sản Việt Nam là chiến đấu cho chủ thuyết Cộng Sản quốc tế Marxist dưới danh nghĩa chiến đấu cho giai cấp công nông từ năm 1859 – Là năm mà học thuyết Marxist được trình bày

This image has an empty alt attribute; its file name is image-674.png


http://communistpartyofmalton.blogspot. … nised.html

Vì lý do cờ đỏ sao vàng được dùng như một loại cờ của giai cấp công nông của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Cho nên không có gì là lạ khi có một trong những “ Áp-phích “ có câu nói nổi tiếng của Lê-Nin: “ Tất cả công nhân trên toàn thế giới; hãy đoàn kết lại “ ( Workers of the world, United) được in trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh . Hiển nhiên sao vàng năm cánh trên nền đỏ của áp-phích này là biểu tượng của Liên Xô cũ; vì cho đến ngày Lê Nin mất. Cờ đỏ sao vàng vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-675.png


http://vintagem.deviantart.com/art/Sovi … -326074421
http://vintagem.deviantart.com/gallery/ … raphic-art

Một poster tuyên dương một anh hùng lao động của Liên Xô với Huân Chương Sao Vàng-“ Búa Liềm” -Huy hiệu Anh Hùng Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô – với poster nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh lớn ở phía sau. Không thể nào nghi ngờ gì nữa. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trong poster này là tiêu biểu cho giai cấp công nông . Sau đó qua Việt Nam để trở thành cờ Nam Kỳ khởi nghĩa. Và rồi nó đã đi qua  Trung Cộng trước khi tới VN để trở thành quốc kỳ cuả Cộng Sản VN.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-676.png

Huân chương Sao Vàng Liên Xô
http://www.vnmilitaryhistory.net/index. … ic=4365.50

Còn đây là huân chương sao vàng với cuống đỏ cuả Liên Xô cũ dành để ban thưởng cho những ai có chiến công. Huy chương có hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu y như ngôi sao vàng trong quốc kỳ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên .Hiển nhiên là do Cộng Sản VN sao chép mẫu mã từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-677.png


Huân chương Sao Vàng (Cộng Sản Việt Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n … 7t_Nam)

Hình trên là huân chương Sao Vàng của Cộng Sản Việt Nam. Rõ ràng. Sao vàng+ cuống đỏ là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. Cộng Sản Việt Nam sao chép y hệt.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-679.png

 Happy man and woman together holding in their hands labour tools hammer and sickle on the background of the rising sun and waving socialism flag vector illustration
http://www.istockphoto.com/vector/labor … st=7ec41ed

Hình trên: Người Công nhân và Nông dân cầm buá và liềm trước lá cờ được ghi chú: ”Cờ Chủ Nghĩa Xã Hội ”  (Socialism flag). Lá cờ Chủ Nghĩa Xã hội này có một ngôi sao vàng trên nền đỏ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-680.png


http://boxitvn7.blogspot.com/2011/07/ma … on-en.html

Đôi khi; Cộng Sản Việt Nam cũng vẽ quốc kỳ với ngôi sao vàng trên góc cao như hình trên

This image has an empty alt attribute; its file name is image-681.png

https://www.storyboardthat.com/storyboards/glitchbandit/different-sets-of-government

Trong một trang Web mang tên StoryboardThat (Bảng phân cảnh nói rằng). Có một trang vẽ 3 phân cảnh nói về 3 chế độ khác nhau : Communist (Chế độ Cộng Sản). Monarchy ( Chế độ quân chủ). Và Oligarchy ( Thiểu số có quyền lực nắm quyền). Riêng trong bảng phân cảnh cuả chế độ Cộng Sản/Communist thì vẽ trên một sân khấu có biểu tượng buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế trên một tấm màn màu đỏ. Phía trên biểu tượng buá liềm này là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cũng trên nền đỏ- Y hệt như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tạo ra theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về -. Phía dưới có hàng chử giải thích :”Hình diễn tả cho thấy những người Nga là một quốc gia Cộng Sản với những biểu tượng nổi tiếng cuả giai cấp Công nhân và Nộng dân” ( Represent how a Russians were a communist party with their famous symbol of  the workesr and peasants). Nội hình vẽ phân cảnh này cũng đã nói lên một ý nghĩa : Cũng như búa liềm. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả giai cấp Công nông; phát xuất từ Liên Xô cũ.

Trong trang https://www.shutterstock.com/. Trong tiết mục : ”Liên Xô “ mà tiếng Thụy Điển là sovjetisk. Đã cho thấy từ khởi đầu cuả Liên Xô cũ; ngôi sao vàng trên nền đỏ xuất hiện trong những tranh cổ động tuyên truyền ( Poster Propaganda ) cuả Liên Xô cũ bằng tiếng Anh như những hình sau :


This image has an empty alt attribute; its file name is image-682.png

Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-683.png

Một tranh cổ động tuyên truyền cho “ Cách mạng “ ( Poster Revolution. Propaganda). Có hình một người công nhân trên hàng chử Unite ( Hãy đoàn kết lại). Người công nhân này mang một cái tạp dề (apron) có một ngôi sao vàng năm cánh, Trong những từ khóa phía dưới (Tag) thì có các chử bằng tiếng Thụy Điển như: Sovjetisk ( Liên Xô cũ); Revolution (Cách mạng); Kommunisme (Chũ nghĩa Cộng Sản); Kommunist (Cộng Sản ); ussr ( Liên Bang Xô Viết) ;Socialisme ( Chủ Nghĩa Xã hội)..Hoàn toàn không có chử Swedish ( Thụy Điển ) ; hay VietNam. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn đây là một tranh cổ động tuyên truyền cuả Liên Xô cũ khi nói về cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 Nga “. Cho thấy ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng tượng trưng cho Liên Xô cũ; cho Xã Hội Chũ Nghĩa; cho giai cấp công nhân.. mà hoàn toàn không có biểu tượng búa liềm kèm theo khi mới khởi sự thành lập nhà nước Cộng Sản Liên Xô 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-684.png

Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag. 

Một poster của Liên Xô cũ. Có in hình một người đàn ông mang tạp dề đỏ; chắc hẳn là một công nhân.đang phất một lá cờ đỏ có chử :”United” ( Đoàn kết lại ). Trên cái tạp dề đỏ là một ngôi sao năm cánh; nếu click cho hình lớn ra để quan sát thì thấy rõ ngôi sao màu vàng. Tựa đề cuả poster này là :” Poster Revolution..” ( Bích chương cổ động “Cách  mạng “). Trong những từ khóa phía dưới ( Tag) thấy có chử “ sovjetisk “ ( Xô Viết viết bằng tiếng Thụy Điển). Như vậy; “ Cách mạng “ ở đây là “ Cách mạng” tháng 10 Nga. Không phải tại Việt Nam. Do đó. Poster này đã cho thấy. Ngay từ khởi thủy cuả cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 tại Nga “ thì một ngôi sao vàng trên nền đỏ đã được dùng một cách riêng biệt như là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản toàn cầu mà không hề có biểu tượng búa liềm kèm theo. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-686.png

  Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag. 

Hình này cũng là một poster cổ động cuả Liên Xô cũ về “ Cách mạng tháng 10 Nga “ có hình một người công nhân phất lá cờ đỏ có chử :” Hãy đoàn kết lại” ( United ) và một ngôi sao năm cánh trong vòng tròn đỏ; tuy ngôi sao nhỏ nhưng nếu click cho hình lớn ra thì cũng thấy  nó màu vàng.Cả hai hình trong poster đều có một ngôi sao vàng năm cánh nằm giữa trái địa cầu màu đỏ. Chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-688.png

Vintage propaganda poster and progress elements.

Một tranh cổ động tuyên truyền khác ( Propaganda poster ); Được chia làm 3 phần. Mỗi phần đều có hình một người công nhân cầm cờ đỏ. Hình giữa phía trên có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hình thứ ba có một ngôi sao vàng nằm giữa trái địa cầu màu đỏ mang ý nghĩa chủ nghĩa Cộng Sản toàn cầu. Cả 3 hình đều không thấy biểu tượng búa liềm. Như vậy; ngay từ thuở đầu tiên cuả cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 Nga “. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đã được dùng làm biểu tượng cho giai cấp công nhân và Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin mà không cần có biểu tượng búa liềm kèm theo 

Dưới đây là những tranh cổ động tuyên truyền khác về cái gọi là “ Cách Mạng “ của Liên Xô có hình người công nhân và một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Và một ngôi sao vàng nằm giữa trái địa cầu màu đỏ . Mang ý nghĩa nền đỏ sao vàng tiêu biểu cho giai cấp công nhân và thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-690.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-692.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-694.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-696.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-698.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-699.png

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/soviet

Trong trang mạng ” 434 hoạ đồ cuả Liên Xô ” (434 Soviet Graphics). Có một hình mang một dải băng rôn mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế…với hàng chử ” Cách Mạng” (Revolution) màu vàng. Hiển nhiên đây là “Cách mạng” tháng 10 Nga vì hình này nằm trong nhóm ” 434 hoạ đồ cuả Liên Xô cũ ” Ở giữa tấm hình là một công nhân phất cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với chử “Tham gia với chúng tôi”(Join us). Điều đặc biệt là trong giải băng rôn ở phía dưới. Hai bên chử Revolution/Cách mạng là hai ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu – Y hệt như lá quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam- Chứ không phải hình búa liềm. Do đó; chúng ta thấy rõ. Cũng như búa liềm; ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.
Đó cũng là lý do rất dễ hiểu là tại sao Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ trở về Việt Nam- đã nhắn nhủ thuộc cấp :” Lá quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nề̉n đỏ sao vàng”. Và lá cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc cuả Liên Xô cũ do Trần Phú nhắn nhủ đó đã được hoặc Lê Quang Sô; hoặc Nguyễn Hữu Tiến làm thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-703.png

Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/poster-revolution-propaganda-background-style-raising-1133461367?src=kM13LVGXkQH5W0hEumX4eA-1-38

Poster tuyên truyền về “Cách Mạng” (Revolution). Có hình một người công nhân đứng trước một ngôi sao vàng (sọc) trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho giai cấp công nhân.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-705.png

A rare USSR badge for communist labor. Một huy hiệu Liên Xô hiếm cho Lao Động Cộng Sản

https://www.ebay.com/itm/202873905709

https://picclick.com/A-rare-USSR-badge-for-communist-labor-Propaganda-202873905709.html

Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả huy hiệu Liên Xô cũ trên chắc chắn là tiêu biểu cho giai cấp công nông vì huy hiệu có  tên:”Một huy hiệu Liên Xô hiếm cho lao động cộng sản” (A rare USSR badge for communist labor).Hai người trong huy hiệu chắc là đại diện cho hai giai cấp công nông. Như vậy cũng như buá liềm. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cho giai cấp công nông

This image has an empty alt attribute; its file name is image-707.png

Знак значок СССР – слава труду –   Huy hiệu Liên Xô – Vinh quang cho Lao động

https://meshok.net/item/80430712_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%94

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có dạng một huy chương tưởng thưởng cho ai có thành tích lao động. Huy hiệu có 2 phần đều mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Phần trên có hình buá liềm vàng. Phần dưới có hàng chử tiếng Nga слава труду có nghĩa là Vinh Quang Cho Lao Động kèm theo một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy qúa rõ ràng: Cũng như biểu tượng buá liềm, ngôi sao vàng năm cánh trong trương hợp này là biểu tượng cho giai cấp công nông.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-709.png

Значок СССР 40 лет ХТЗ Huy hiệu Liên Xô 40 năm sản xuất máy kéo XT3

https://crafta.ua/lots/6529377651-znachok-sssr-40-let-htz

https://www.olx.ua/obyavlenie/znachok-htz-40let-IDCMYTD.html?sd=1#fced1bd0cd

https://meshok.net/item/38839557_40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A5%D0%A2%D0%97_1931_1971

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 40 năm ngày sản xuất loại xe kéo XT3 cho ngành Nông nghiệp. Huy hiệu có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trong con số 0 có hình búa liềm là biểu tượng cho giai cấp công nông. Còn góc cao phía trên bên trái thì có một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Tất nhiên cũng là biểu tượng cho giai cấp công nông -. Do đó cũng như buá liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là biểu tượng cho giai cấp công nông. Và nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-711.png

Международный День Рабочего International Worker’s Day

https://www.pngwing.com/ru/free-png-blabt

Trong một trang mạng cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ có hình một tượng đài mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với một ngôi sao vàng trên chóp. Hình được ghi chú là :”Ngày Lao Động Quốc Tế ” ( Международный День Рабочего). Ngày lễ Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế là ngày mồng 1 tháng 5 (May 1st). Vì tượng đài này cuả Trung Cộng nên hai vách có chử Hán. Trong đó có hai chử 五一 nghĩa là May 1st. Vì là ngày lễ lao động cuả Cộng Sản quốc tế cho nên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả tượng đài này chắc chắn là biểu tượng cho giai cấp Công Nông. Nó mang tính chất ý thức hệ cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-713.png

Плакат -1 МАЯ Детский большой Áp phích – Mồng 1 tháng Năm Trẻ em lớn

(Hình phóng lớn)

https://auction.ru/offer/plakat_1_maja_detskij_bolshoj-i48450018190751.html

Trên là một tranh tuyên truyền cho thiếu nhi cuả Liên Xô cũ vẽ về ngày Lao Động cuả Cộng Sản  quốc tế 1 May (1 МАЯ). Tranh có một chiếc xe có chử Mồng 1 tháng 5(1 МАЯ) chở các thiếu nhi. Trên xe có một bé gái ngồi sau cầm lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Chắc chắn đó không phải là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam vì bé gái này có đôi mắt xanh như tất cả các thiếu nhi khác trên xe; và có mái tóc vàng. Ngoài ra; có 3 cháu bé có nơ nền đỏ sao vàng. Biểu tượng nền đỏ sao vàng về ngày Lao Động cuả Cộng Sản quốc tế này có những ý nghĩa như búa liềm, Nó tiêu biểu cho giai cấp công nông. Một ý nghĩa mang tính cách ý thức hệ Cộng Sản mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-715.png

   Smells like a revolution

https://drawception.com/game/NNWmZTnAMG/smells-like-a-revolution/

Trong trang đăng những hình hí hoạ mà mục đích vẽ làm sao để khi nhìn vào hình vẽ đơn giản mà bạn đọc hiểu ngay hình mang ý nghĩa một cuộc ” Cách mạng ” cuả Cộng Sản. Trang mang tên :” Có mùi như một cuộc cách mạng ”  (Smells like a revolution). Trong số các hình vẽ; có hình một người đàn ông – Có lẽ là một công nhân – đưa cánh tay phải một cách cương quyết lên cao – Đây là một hình ảnh quen thuộc trong các poster của Cộng Sản. Phía cao trên góc phải là hình búa liềm vàng. Còn chung quanh cánh tay phải cuả người công nhân được tô màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Còn trên nắm tay nắm chặt cuả người công nhân là một ngôi sao vàng. Như vậy; ngoài hình ảnh buá liềm nằm riêng ra thì cánh tay cuả người công nhân nằm trên nền đỏ sao vàng. Do đó ta thấy, ngoài búa liềm ra; thì nền đỏ có một ngôi sao vàng là tượng trưng cho giai cấp công nhân

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: