NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO LIÊN XÔ CŨ (1)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-716.png


     ( http://www.istockphoto.com/vector/commu … 0-17370761 )

Hình trên là một số biểu tượng của Liên Xô cũ (Communist Set): Búa liềm vàng trên nền đỏ. Buá liềm vàng và ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ( Cờ cuả Liên Xô cũ ). Ngôi sao đỏ ( không có màu nền). Và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng cũng là một trong các biểu tượng của Liên Xô cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-718.png

Flag Soviet Union

(Hình Screenshot )

http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html

Hình trên xác nhận cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh đã từng được Liên Bang Xô Viết dùng lá cờ này như một biểu tượng với ghi chú : Flag Soviet Union = (Một loại ) cờ của Liên Bang Xô Viết.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-719.png

  Soviet flag. Alternative 

https://www.worldflags.es/en/flags/soviet-flag-alternative-n1813/?__cf_chl_jschl_tk__=7e233d2e5c11a5b2647f9b1b2f393ec2fd2ca94c-1595910618-0-Ab7NHt5xtQ2dbAOilLX1RD4JLOggyYTIITpEOn9nYzdddkzNLowHRm_oQ9Tae_xw6VZRLeSlnHMKsCAk45x99sR52DYgVIx3kdUKjxiXuClsnWmuQwCfDJLvukqML7hR2eH_o3EK3ikqJose4rmehNpsRO6ngGvkplMlrPM7_n5WN9Gi6o2fmkOvtsIZdLtRKnB2KU2W5ZuQYpKikp_8JGiyyiPkZ-h-usQm4IBmzd0Fchi0PaEsLAwZNU0fXbLbMXtTFlA8dgAtYHxdfDq74zremGGTXq6rPxSRGS7ubwJ0BT4rpD259wuBxgx2W4kBIdThidbYh0Ig6V_lsED_Hr0

Một trang mạng chuyên rao bán các loại cờ  https://www.worldflags.es/?__cf_chl_jschl_tk__=88461a16619570ddbfb9323a9c5cc1374a4d4af8-1595912632-0-AT7yzixQrp9CUqQslWIiiPg_zVsHxNzXTJFnuL-2JfCczWzG-EiK1atP0MviL3LTtPERA9bTcBKvKR-d6AvMTiHePo23cPu0992dPOV-GqYpx6HHrAeTi_DFddNaU4s7Ey0xqbyj8rctwPL4TVhBKJj5TmiXXo6TFtK2UNZwJLvYGyPdZ8VQF7g2tDY6E7biqjbELdZeudsN9gEAcl6aL6M_4ByIFKs1YlDfl0oKouUmsfhyK3RiKFao0QiXcTC8UGbfnWFmCdPYcXdrl6cd1Fo  Có rao bán một loại cờ được ghi chú là:” Cờ Liên Xô. Dùng để thay thế “(Soviet flag. Alternative). Với chú thích: “Cờ đỏ (Phiên bản thay thế cuả Cộng Sản)  với một biểu tương khác cuả Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội là ngôi sao năm cánh” [Red flag (alternative version of the communist) with another of the communist and socialist symbols. The five point stars.] 
Một lá cờ được một trang mạng chuyên môn bán các loại cờ khẳng định cuả Cộng Sản và Chủ nghĩa Xã hội là nền đỏ với một ngôi sao năm cánh màu vàng. Được dùng  thay thế cho cờ cuả Liên Xô cũ..Mà không đá động gì tới hai chử Việt Nam. Điều đó chắc chắn nói lên một ý nghĩa : Cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế (khối Xã Hội Chủ nghĩa). Phát xuất từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Đến năm 1940. Cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô này đã xuất hiện tại Việt Nam trong vụ nổi dậy mang tên “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” theo lời nhắn nhủ cuả Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú sau khi ông ta được đào tạo từ Liên Xô về nước – Là nơi có biểu tượng nền đỏ sao vàng –

This image has an empty alt attribute; its file name is image-845.png

( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69 )

(http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=266 )

https://www.vecteezy.com/free-vector/soviet-star

Trong một trang mạng online cuả có đăng những ngôi sao cuả Liên Xô cũ (Soviet Star) mang tên :”Duyệt thêm những vector ngôi sao Liên Xô từ iStock ” (Browse More Soviet star Vectors from iStock). Có hai hình cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa lá cờ ( Hai hình trong hai vòng tròn màu xanh). Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng vì đã có ghi chú là ngôi sao Liên Xô/ Soviet star. Cho nên đây là một trong những loại cờ Liên Xô cũ từng dùng. Cho dù nó không phổ biến bằng ngôi sao đỏ.

Dưới đây là hai hình trong “kho” Ngôi sao Liên Sô (Soviet star) đó dưới dạng được phóng lớn.

Trên là hình riêng trong kho Ngôi sao Liên Sô (Soviet star) có tên “Ngọn cờ cách mạng” (Revolutionary flag). Trong kho Các ngôi sao Liên Sô cũ/Soviet star. Thì tất nhiên cờ đỏ sao vàng trong hình này có nguồn gốc từ Liên Sô cũ. Cho dù nó xuất hiện trong cuộc “Cách mạng “ nào đi chăng nữa.

https://www.istockphoto.com/vector/revolution-forever-gm165082482-4198298?irgwc=1&cid=IS&utm_medium=affiliate&utm_source=Eezy%2C%20LLC&clickid=z-u36FSjGxyLRhuTw3SRMwTdUkBRc3T-uX59yM0&utm_term=www.vecteezy.com&utm_campaign=SRP_2_small&utm_content=718498&irpid=38919

Trên là trang có hình riêng lá cờ đỏ một ngôi sao vàng cuả Liên Xô cũ được ghi chú :”Hình minh hoạ trong kho (tinh thần) cách mạng mãi mãi” (Revolution Forever stock illustration). Hiển nhiên cờ đỏ một sao vàng được xác nhận là một loại cờ “Cách mạng” cuả Liên Xô cũ. Cờ đỏ một sao vàng này đã thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam qua lời nhắn nhủ cuả Trần Phú. Và Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô chỉ là người thi hành.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-720.png

Bản đồ Liên Xô cũ màu đỏ có một ngôi vàng năm cánh cạnh cong bầu trên quả địa cầu nhìn từ không gian trên một poster tuyên truyền về chương trình không gian cuả Liên Xô cũ. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-722.png

USSR CCCP Cold War Soviet Union Propaganda Posters Postcard 
https://www.zazzle.com/ussr_cccp_cold_w … 9127638434 ) 

Và cũng có lúc. Bản đồ Liên Bang Xô Viết với màu đỏ truyền thống nhưng có một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình buá liềm 

Nếu nói rằng hình bản đồ trên là nền đỏ sao cam -chứ không phải sao vàng-. Thì thực ra Liên Xô cũng vẽ cờ cuả Cộng Sản Việt Nam là cờ đỏ sao cam thay vì cờ đỏ sao vàng như hình dưới. Do đó hình trên cũng mang ý nghĩa là ngôi sao năm cánh màu vàng trên bản đồ Liên Sô màu đỏ

https://www.vecteezy.com/vector-art/6026579-red-background-with-transparency-star-design

This image has an empty alt attribute; its file name is image-724.png

  60 ЛЕТ СССР 60 năm thành lập Liên Bang Xô Viết
https://meshok.net/item/110180197_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_60_%D0%9B%D0%95%D0%A2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_9_06

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Bang Xô Viết (CCCP). Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nóc điện Kremlin nằm trên nền đỏ cuả bản đồ Liên Xô cũ chứ không phải hình búa liềm. Bản đồ nền đỏ cuả Liên Xô cũ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh chứ không phải búa liềm chứng tỏ ngôi sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ y như búa liềm

This image has an empty alt attribute; its file name is image-726.png

Участнику Экспедиции Ленинская Tham gia đoàn thám hiểm Lê Nin

https://meshok.net/item/136657487_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD

Huy hiệu kêu gọi tham gia đoàn thám hiểm Lê-Nin (Участнику Ленинской Экспедиции) cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ. Vì thám hiểm toàn nước Nga cho nên có bản đồ cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Ngoài biểu tượng ngôi sao Bắc Đẩu bên phải tượng trưng cho sự thám hiểm. Thì biểu tượng cho lãnh thổ Liên Xô cũ không phải là búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh này là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. được đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin dùng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-728.png

ЗНАЧОК СССР ВСЕСОЮЗНОЕ ВЕЩАНИЕ 1972 ГОД   Huy hiệu loan truyền tin tức cuả Liên Xô cho tất cả các đoàn thể năm 1972

https://meshok.net/item/134552708_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_1972_%D0%93%D0%9E%D0%94

Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang tên:”Huy hiệu truyền thanh truyền hình Liên Xô năm 1972″   ЗНАЧОК СССР ВСЕСОЮЗНОЕ ВЕЩАНИЕ 1972 ГОД . Trên huy hiệu có hình bản đồ Liên Xô mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế là một nét vẽ ziczac tượng trưng cho biểu đồ cuả làn sóng điện. Nhưng biểu tượng cho một nước Liên Xô màu đỏ – tuy rất nhỏ- Nhưng dễ dàng nhận ra đó là một ngôi sao vàng năm cánh chứ không phải là búa liềm. Hiển nhiên; Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền bản đồ Liên Xô màu đỏ này là biểu tượng cho Liên Xô cũ; cho đảng Cộng Sản Nga nắm quyền. Và chắn chắn nền đỏ sao vàng này hoàn toàn không tượng trưng cho bất cứ một điều gì cuả dân tộc Việt Nam cả.

https://www.sohu.com/a/521993455_120271802

Một bài viết về Liên Xô biến mất và trở thành nước Nga. Với bản đồ nước Nga (Liên Xô) vẫn mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh tại Thủ Đô Moscow. Chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng của Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-730.png


X этап Всесоюзного похода «Дорогами славы» посвящается 60 годовщине образования СССР. Не медаль! Huy hiệu “Giai đoạn X của chiến dịch toàn liên minh” Con đường vinh quang. Dành riêng cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Xô “
http://phalera.ru/ru/catalog/patriotic/view/18924
https://meshok.net/item/91203508_X_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_60_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9D%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C

Huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang tên:”Giai đoạn X của chiến dịch toàn liên minh” Con đường vinh quang. Dành riêng cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Xô ” (X этап Всесоюзного похода «Дорогами славы» посвящается 60 годовщине образования СССР). Có một ngôi sao vàng (Gold) trên bản đồ Liên xô mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Một ngôi sao vàng trên bản đồ Liên Xô đỏ này có ý nghĩa : Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-732.png

Значок СССР. Первый советский дирижабль. 1923г Huy hiệu Liên Xô. Kinh khí cầu đầu tiên năm 1923

https://meshok.net/item/103228777_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

Một huy hiệu kỷ niệm chiếc khinh khí cầu đầu tiên cuả Liên Xô cũ vào năm 1923. Chiếc khinh khí cầu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế . Tuy là màu đỏ đậm nhưng vẫn có thể nhận thấy một ngôi sao vàng năm cánh ở phía đầu. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả một sản phẩm cuả Liên Xô cũ tất nhiên cũng là biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-733.png

ЗНАЧОК СССР Phù hiệu cuả Liên Xô

https://zvonmoneta.ru/zn-d-419

Trên là một huy hiệu được trình bày trong một trang mạng tiếng Nga có trụ sở đặt tại Moscow https://zvonmoneta.ru/ chuyên rao bán các huy hiệu; phù hiệu cuả Liên Xô cũ. Huy hiệu trên có 2 lá cờ. Lá cờ trên bên trái có màu đỏ và hình buá liềm cùng một ngôi sao vàng; chắc chắn đó là cờ cuả Liên Xô cũ. Còn lá cờ bên phải phía dưới cũng là cờ đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn chính giữa -Y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -Nhưng huy hiệu này được ghi chú : Phù hiệu cuả Liên Xô (ЗНАЧОК СССР). Thật ra có một sự thật mà ít ai được biết đến; là cờ đỏ sao vàng cũng là một loại cờ của Liên Bang Xô Viết trước kia/Flag Soviet Union  ( http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html ). Do đó ; ta có thể nói. Quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ là một phù hiệu cuả Liên Xô cũ/ЗНАЧОК СССР mà thôi.


 Russian Revolutionary Flag 

https://www.deviantart.com/okiir/art/Assassin-s-Creed-Russian-Revolutionary-Flag-356901647
Một hoạ sĩ vẽ c Cách Mng Nga cũng là nn đỏ sao vàng. Và chú thích:”Cờ Cách Mạng Nga” (Russian Revolutionary Flag).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-736.png

http://ojtillustration.blogspot.com/2011/06/typographic-posters.html

Một trang mạng của một nghệ sĩ chuyên thiết kế hoạ đồ tại Anh Quốc. Đã trưng bày những poster do in ấn cuả anh ta. Hình trên là một áp phích in ấn đó (Typographic Posters) mang hình nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh.Poster này được chú thích “the Soviet Star” (Ngôi sao Xô Viết). Như vậy; với cái poster này; chúng ta thấy rõ là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là sản phẩm cuả Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-737.png

Clip Art Soviet Star

https://www.gograph.com/vector-clip-art/soviet-star_4.html

https://www.gograph.com/clipart/star-icon-yellow-star-over-red-circle-background-gg115861953.html

Trong trang web trình bày các loại ngôi sao cuả Liên Xô cũ dùng để kẹp trang trí “Clip Art Soviet Star”. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy ta thấy nề̉n đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là ” Ngôi sao Liên Xô ” (Soviet Star). Nó mang tính chất Cộng Sản đệ tam quốc tế mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-739.png

The Soviet Swastika (Swastika of Soviet Socialism; Soviet Swastika)

http://gymn415.spb.ru/svastika-v-krasnoj-armii-foto.html

https://history.stackexchange.com/questions/27382/is-the-swastika-in-the-great-gatsby-anti-semitic/27386#27386

http://lit.lib.ru/img/k/kornjushenko_d_i/text_0210-1/index.shtml

http://www.mojbred.com/tag_Jan2010.html

Hình trên : Biểu tượng cuả phong trào ” Chử thập vạn ” phát sinh ngay trong Liên Xô cũ ngay sau khi nhà nước Xô viết thành hình và trước khi có đảng Quốc Xã Đức cũng dùng biểu tượng chử thập vạn. Đặc biệt là trong các đơn vị Hồng Quân trú đóng tại phía Đông Nam của Liên Xô cũ. Logo này bao gồm 2 biểu tượng cùng trên một nền đỏ: Chử Thập Vạn màu vàng và ngôi sao vàng. Hiển nhiên. ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Nó mang ý nghĩa như biểu tượng búa liềm.Thời gian cuả phong trào ” Soviet Swastika” là từ khoảng 1919-1922. Có nghiã là  ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả Liên Xô cũ ít nhất là cũng vào khoảng thời gian đó, trước khi tại Việt Nam thành lập đảng Cộng Sản và cũng có dùng cờ nền đỏ sao vàng vào đầu thập niên 1930.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-741.png


https://www.dreamstime.com/stock-photos … age7819573

Hình trên : Một trong những poster cuả Liên Sô cũ có hình lãnh tụ của Liên Bang Xô Viết cũ và cũng là của toàn thể thế giới Cộng Sản Vladimir Ilyich Lenin trên nền đỏ và trước một ngôi sao vàng hình bầu thật lớn. Cho đến ngày Lênin qua đời vào năm 1924. Thì cờ đỏ sao vàng cạnh bầu vẫn chưa có mặt tại VN. Do đó 100% biểu tượng sao vàng trên nền đỏ của hình này mang tính chất Cộng Sản Quốc Tế mà trung tâm là Liên Bang Xô Viết, không phải là một biểu tượng của một nước Việt Nam Cộng Sản . . Biểu tượng cuả Liên Xô cũ sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ này sau đó đã  truyền sang Hồng Quân Trung Cộng trước khi sang tới VN. Các cán bộ Cộng Sản Việt Nam từng có mặt từ Liên Xô sang Trung Cộng mang biểu tượng này về nước làm thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa; và rồi cờ của mặt trận Việt Minh; sau trở thành quốc kỳ của Cộng Sản VN.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-743.png

https://www.kobo.com/us/en/audiobook/imperialism-the-highest-stage-of-capitalism-2

Hình trên: Một cuốn sách in quan điểm cuả Lê-Nin : Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cao nhất cuả chủ nghĩa tư bản ( Imperialism The highest stage of capitalism). Có hình lãnh tụ Cộng Sản đệ tam quốc tế Lê Nin trên nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Hiển nhiên; điều này chứng tỏ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ, mà tác giả chính là Lê Nin.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-745.png

https://chpic.su/en/stickers/Vlad_Len/007/

Một sticker cuả những cựu đảng viên cộng sản Liên Xô cũ có in hình lãnh tụ Liên Xô cũ Lê Nin trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-746.png

Một poster Lê Nin trên nền đỏ sao vàng được ghi rõ : Poster nghệ thuật Vladimir Lenin và ngôi sao “ Vladimir Lenin Star Posters and Art “. Điều này chứng tỏ Lê Nin là tác giả cuả ngôi sao vàng trên nền đỏ 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-748.png

https://stock.adobe.com/images/portrait-of-vladimir-lenin-poster-stylized-soviet-style-the-leader-of-the-ussr-russian-revolutionary-symbol/120574212

Hình chân dung của Vladimir Lenin – Lãnh tụ đầu tiên cuả Liên Xô cũ và khối XHCN – trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với chử Lenin màu vàng. Hai bên chử Lenin màu vàng này là 2 ngôi sao vàng năm cánh cũng màu vàng. Do đó ta thấy ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho đảng Cộng Sản Nga. Cho Cộng Sản đệ tam quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Vì cho đến khi Lê-Nin mất (01/1924) thì cờ đỏ sao vàng vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-749.png

https://quotesgram.com/img/lenin-propaganda-quotes-in-english/7499896/

Còn đây là một poster có hình Vladimir Ilyich Lenin – Lãnh tụ của phong trào Cộng Sản – với nền poster màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng + Lê-Nin có ý nghĩa là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế xuất phát từ Liên Sô cũ . Chắc chắn không mang ý nghĩa là Lê Nin và Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam. Cờ Cộng Sản VN cũng sao vàng trên nền đỏ y hệt như vậy vì Cộng Sản VN là con cháu cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

This image has an empty alt attribute; its file name is image-750.png

Communist Party Clipart

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Communist-symbol/45689.html

Một cái kẹp nghệ thuật (Clipart) in hình lãnh tụ Lê Nin cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế trên nền đỏ có 4 ngôi sao vàng năm cánh ở bốn góc. Hiển nhiên sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Liên Xô cũ hay cuả Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-751.png

https://www.facebook.com/mycousinlenin/

Một trang Facebook có tên “Lê Nin người bà con của tôi ” (My Cousin Lenin) có hình bìa (Covert photo) là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Như vậy; ta có thể kết luận Lê Nin là người tạo ra biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng như ông ta tạo ra biểu tượng búa liềm vậy.

https://www.lornebair.com/pages/books/37322/maria-lafont/soviet-posters-the-sergo-grigorian-collection

Một cuốn sách sưu tập những tranh cổ động cuả Liên Xô cũ cuả Sergo Grigorian. Có hình bìa là bóng của Lê Nin – Lãnh tụ của thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế – Màu đỏ với ngôi sao vàng trên trán. Do đó; ta thấy một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là 1 trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-755.png

https://www.ebay.com/itm/4591-OSPAAAL-lenin-within-star-communism-POSTER-decor-Home-Office-art-/121372625876

https://www.ebay.com/itm/4591-OSPAAAL-lenin-within-star-communism-POSTER-decor-Home-Office-art-/121372625876

https://www.ebay.ie/itm/4591-OSPAAAL-lenin-within-star-communism-POSTER-decor-Home-Office-art/121372625876?hash=item1c425f4bd4:m:m3-w0aU5aG1X7V5Ttnh3gWg

Ebay rao bán hình Lê Nin trên nền đỏ sao vàng. Điều này chứng tỏ – Cũng như búa liềm – Một ngôi sao vàng trên nền đỏ phát xuất từ Liên Xô cũ. Do Lê Nin tạo ra. Nó mang tính cách Cộng Sản quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-757.png

https://redsolidarityblog.wordpress.com/media/red-solidarity-media/

Một poster in lời tuyên bố cuả Vladimir Lenin – Lãnh tụ đầu tiên cuả Liên Xô cũ và Cộng Sản đệ tam quốc tế – “Chiến tranh không thể bị xóa bỏ trừ khi các giai cấp bị xóa bỏ và Chủ Nghĩa Xã Hội được tạo ra” (War cannot be abolished unless classes are abolished and socialism is created). Poster có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng cuả poster này tượng trưng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ.

CCCP Vector

http://mrdfour.deviantart.com/art/CCCP-Vector-2641393
https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/ … ccp_04.jpg
http://img15.deviantart.net/d4fc/i/d/5/ … vector.jpg
http://forum.worldoftanks.com/index.php … ge__st__80

Còn hình trên đây là một người lính Liên Xô cũ cầm súng lục trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và ghi rõ: CCCP . Hiển nhiên bốn chữ cái CCCP là biểu tượng của Liên Xô cũ (Союз Советских Социалистических Республик ) chứ hoàn toàn không phải là tên viết tắt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà hay Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Như vậy cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-759.png

  
Improvisation on theme of USSR, communism style 
                                        https://www.bigstockphoto.com/image-208 … me-of-ussr  

Còn chỉ riêng  ý nghĩa ngôi sao vàng “ đặc “ năm cánh là biểu tượng cho đảng cộng sản Nga và cũng là biểu tượng của Liên Bang Xô Viết .Thì tấm hình trên đây sẽ nêu rõ nhất. 

 Trong một trang mạng gồm những hình ảnh của Liên Xô cũ Ussr Stock Vectors https://www.bigstockphoto.com/search/ussr/ có một tấm hình lớn bao gồm 4 hình nhỏ mang hình ảnh quốc kỳ cuả Liên Xô cũ bên trong. Có biểu tượng buá liềm bên cạnh cuả 4 lá cờ đỏ mang 4 biểu tượng cuả Liên Xô cũ là : Hình Lê Nin ; 4 chử USSR ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh) cùng với một ngôi sao vàng nhỏ; CCCP ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga) cũng với một ngôi sao vàng nhỏ; Và hình một ngôi sao vàng lớn. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách rất chắc chắn : Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nga; cũng như là biểu tượng của Liên Xô cũ như hình ảnh Lê Nin; Hình buá liềm hay 4 chử CCCP hoặc USSR 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-760.png


 https://www.123rf.com/clipart-vector/so … p=76688740    

https://www.bigstockphoto.com/image-183273172/stock-vector-lettering-red-cyrillic-letters-ussr-vector-illustration

Trong trang “ Soviet Union Poster Stock Vectors, Clipart and Illustrations “ chứa những hình ảnh cổ động của Liên Xô cũ. Có một tranh có 4 chử cái viết tắt cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh là USSR.  Và cũng có 4 chử cái viết tắt bằng tiếng Nga là CCCP nền đỏ với 4 ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa mỗi chử cái. Như vậy chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là cũng một biểu tượng cuả Liên Xô cũ . 

Trong trang mạng http://mihainistor.ro/about/ có hình chử “ The Soviet” màu vàng; cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó nói lên ý nghĩa một ngôi sao vàng “ đặc” trên nền đỏ cuả quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết; cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-764.png

https://movie.xunlei.com/circles/17/posts/1018509

Trong một trang online cuả Trung Cộng liệt kê 7 khu vực nguy hiểm trên thế giới. Trong đó có khu vực chung quanh lò nguyên tử Chernobyl bị phát nổ tại Liên Xô vào năm 1986. Trang báo này vẽ hình khu vực bị nhiễm phóng xạ đó là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-765.png

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/yellow-stars-red-background-1322946716

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/pattern-stars-seamless-background-bright-orange-1125838967

https://www.shutterstock.com/da/image-vector/yellow-star-pattern-349801172

Trong mục Soviet Star (Ngôi sao Liên Xô) cuả https://www.shutterstock.com/ đã trình bày nhiều loại ngôi sao năm cánh cuả Liên Xô cũ. Trong đó có loại ngôi sao vàng năm cánh – cạnh cong bầu hoặc cạnh thẳng – trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh – cạnh cong bầu hay thẳng – Là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-766.png

http://www.zazzle.com/cccp_postcard-239292256249164488

Hình Screenshot

Do đó. Một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ đôi khi cũng là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh như hình trên

This image has an empty alt attribute; its file name is image-768.png

Russian Red Star Cufflinks Cuff Links Russia USSR Soviet Union

https://www.ebay.ie/itm/Red-And-Yellow-Retro-Style-Cufflinks-Russian-Star-Russia-Theme-Cuff-Links-New/271877214841?hash=item3f4d251279:g:i9QAAOSwrklVXjuk:rk:6:pf:0

https://www.ebay.com/itm/Russian-Star-Symbol-Russian-Soviet-Union-Christmas-Present-GIFT-Box-CUFFLINKS-/121739384516

https://www.ebay.co.uk/itm/171911832415

https://www.ebay.co.uk/itm/121739384516

E Bay rao bán một cặp khuy măng sét cuả Liên Bang Xô Viết có nền đỏ sao vàng trên mỗi chiếc. Lại thêm một bằng chứng biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Đây là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú được đào tạo từ Liên Xô. Khi về Việt Nam; Trần Phú đã nhắn nhủ với thuộc cấp :” Lá quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nền đỏ sao vàng”. Và cho dù là Lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến tạo ra lá cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì nguyên nhân chính cũng do từ lời nhắn nhủ cuả Trần Phú rập khuôn từ một biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-774.png

The whole world will be ours!. Museum: Russian State Library, Moscow. – Image ID: P9C9PE

https://www.travelblog.org/Photos/7916458

https://www.alamy.com/the-whole-world-will-be-ours!-museum-russian-state-library-moscow-image212327430.html

Một tranh được trình bày trong bảo tàng viện về Liên Xô cũ. Có hình một bé trai cầm một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu để cắm trên một trái địa cầu. Một lá cờ đỏ sao vàng khác nhỏ hơn được cắm trên chiếc xe quân sự đồ chơi. Phía dưới tranh cổ động này là hàng chử :” Tất cả thế giới sẽ trở thành cuả chúng ta. Bức tranh cổ động này cuả Zavyalo vào năm 1935 đã nói lên điều đó.” Quê hương Xã Hội Chũ Nghĩa cuả chúng ta muôn năm “…

Như vậy là đảng viên Cộng Sản cuả Liên Xô cũ ǹày muốn Liên Xô thống trị toàn thế giới với lá đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ tung bay khắp toàn cầu.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/01/14/1939372.html

Hình phóng lớn cho thấy đứa bé trai cầm lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu – Y như lá cờ Nam Kỳ khởi nghĩa tại Việt Nam 5 năm sau khi tranh cổ động này được vẽ ra (1935-1940). Phía trên là băng rôn bằng tiếng Nga:” Tất cả thế giới này sẽ là cuả chúng ta !” (Весь мир будет наш !). Hiển nhiên điều này cho thấy rõ Liên Bang Sô Viết muốn tất cả thế giới đều trở thành các quốc gia Cộng Sản có quốc kỳ nền đỏ sao vàng dưới quyền lãnh đạo cuả Liên Xô cũ. Và cũng là lý do dễ hiểu vì sao cả quốc kỳ cuả Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam đều có nền đỏ và ngôi sao vàng.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-776.png

Soviet Raised Fist

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/soviet-raised-fist-vector-1025601

https://www.freeart.com/artwork/art-print/soviet-raised-fist_fa11164827.html

https://pixers.us/canvas-prints/soviet-raised-fist-45715876

https://pixers.us/shower-curtains/soviet-raised-fist-45715876

Một poster có hình bàn tay nắm chặt giơ lên cao theo cung cách “Kiên quyết” cuả Cộng Sản – Một hình ảnh quyên thuộc trong những poster tuyên truyền cuả Cộng Sản quốc tế- Sau cánh tay là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Và tiêu đề có ghi: ”Nắm tay giơ lên của Liên Xô” (Soviet Raised Fist). Do đó một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-777.png


http://www.shutterstock.com/s/soviet+st … tml?page=1

https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-star-icon-321716081

Trong trang Soviet Star Stock Photos (Kho chứa hình các ngôi sao Xô Viết) Trong trang 1; có hình ngôi sao vàng tươi năm cánh cạnh bầu trên nền đỏ. Vì là trang cuả các ngôi sao Xô Viết thì hiển nhiên đó là một biểu tượng cuả Cộng Hoà XHCN Liên Bang Xô Viết cũ. Không phải quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt nam có giống y hệt vì rập khuôn mẫu mã này cuả quan thầy Nga Hoa

This image has an empty alt attribute; its file name is image-778.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-779.png

Soviet Star Stock Vectors
( http://www.123rf.com/clipart-vector/soviet_star.html )

Trong “ kho” chứa các biểu tượng về các loại ngôi sao của Liên Xô cũ (Soviet Star Stock Vectors). Có loại sao vàng cạnh thẳng hoặc cong bầu, màu vàng tươi hoặc màu đồng; trên nền đỏ tươi hoặc đỏ đậm. Những logo/symbol nền đỏ sao vàng này là thủy tổ của quốc kỳ Cộng Sản VN sau đó.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-781.png

https://www.istockphoto.com/au/vector/ussr-background-star-in-center-gm94998842-11332730

Một poster với ghi chú : Phần nền phía sau là Liên Xô với ngôi sao chính giữa ( USSR Background – star in center). Nói là Liên Xô là nền sau. Nhưng chỉ  thấy nền màu đỏ; có thể tác giả muốn nói màu đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Còn ngôi sao thì màu vàng cạnh cong bầu. Như vậy là qúa rõ ràng. Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một trong những biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ.

https://democraciv.fandom.com/wiki/Space_Communist_Party

A flag for Space Communists

Một poster quảng bá cho chương trình không gian của Liên Sô có hình một phi thuyền không gian trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cánh với chú thích : A flag for Space Communists : Cờ cuả (chương trình) không gian Cộng Sản. Nếu ngôi sao vàng trên nền đỏ không từng là một trong các loại cờ của Liên Xô cũ, thì họ đã không vẽ như vậy. Cộng Sản VN không hề có chương trình không gian thám hiểm vũ trụ. Cho nên cờ hình đỏ có một ngôi sao vàng năm này không thể nào là biểu tượng của cờ Đảng Cộng Sản VN. Chỉ có thể là một loại cờ cuả Liên Xô cũ từng dùng. Trước khi thành cờ Nam kỳ khởi nghĩa và Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-783.png

Soviet Space Program Logo
http://pics-about-space.com/ussr-space-program-logo?p=5

Một logo cuả chương trình không gian cuả Liên X cũ có nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như búa liềm. Quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam có giống y hệt cũng là vì sao chép biểu  tượng này cuả Liên Xô cũ.

https://www.163.com/dy/article/G8UCV9SA0526D8LR.html

https://techraptor.net/gaming/reviews/kosmokrats-review

Hình bìa của một trò chơi game về không gian Liên Xô cũ mang tên là Kosmokrats – Chắc chắn là cuả những người còn luyến tiếc thời kỳ vàng son cuả Liên Xô cũ; nhất là trên lãnh vực không gian – Đã tạo ra những nhân vật chính cuả game. Có lẽ vì muốn tránh biểu tượng chính cuả Liên Xô cũ là búa liềm đã bị dân Nga phế thải. Cho nên chủ nhân đã thay thế vào một biểu tượng khác cuả Liên Xô mà hầu như không bị nhân dân Nga lên án – Đó là một ngôi sao vàng trên nền đỏ trước ngực; trên nón và trên ve áo cuả 3 nhân vật chính cuả trò chơi game này. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-785.png

Pin Soviet Russia Space PSRS053 Soyuz

https://propagandaworldarchive.org/2020/03/

Một huy hiệu có kim cài (Pin) cuả Liên Xô cũ có tên:”Huy hiệu có nút cài chương trình không gian Nga Xô Viết PSRS053 phi thuyền Soyuz 9” (Pin Soviet Russia Space PSRS053 Soyuz 9). Huy hiệu này có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đây chính là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-787.png


Vintage Motorcycle Scooter CCCP Russian Red Open Face helmet NEW 
https://www.ebay.com/itm/Vintage-Motorcycle-Scooter-CCCP-Russian-Red-Open-Face-helmet-NEW-/131089250131

 ebay rao bán một nón bảo hiểm cuả người đi xe gắn máy thời Liên Xô cũ nhưng còn tốt. Nón màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu và 4 chử CCCP = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết . Nếu không có 4 chử CCCP thì chắc chắn ai ai cũng nói đây là một mũ bảo hiểm trong nước Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Điều đó chứng tỏ nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-788.png

http://customhelmetclub.com/helmets_det … at=7&id=49

Trong trang http://customhelmetclub.com/  là hội cuả những người dùng nọ́n bảo hiểm khi lái xe gắn máy. Có trình bày một cái nón bảo hiểm – Chắc hẳn là cuả một tay lái mô tô trong một gia đình cựu đảng viên Cộng Sản Nga – Được sơn màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu và 4 chử CCCP- . y hệt cờ cuả Nam Kỳ khởi nghĩa mà một số cán bộ Cộng Sản trong nước khẳng định sau đó đã trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam ( Cờ cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa và lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước để làm thành cờ mặt trận Việt Minh thì y hệt nhau).

Cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô cũ là thủy tổ cuả cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa là vì do Trần Phú sau khi được đào tạo tại Liên Xô về Việt Nam đả nhắn nhủ thuộc cấp :” Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nền đỏ sao vàng “. Và cho dù là do Lê Quang Sô hoặc Nguyễn Hữu Tiến làm ra cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì nguyên nhân chính vẫn là do ý tưởng cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-790.png

http://www.thesovietrussia.com/russian- … -communist

https://www.sovietarmystuff.com/1179_Russian-Soviet-CCCP-Baseball-Cap-Black.html

Một cái nón có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với 4 chử cái CCCP màu vàng ( Là 4 chử viết tắt cuả Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga). Nhưng biểu tượng cho nước Nga trên cái nón đỏ này không phải là hình buá liềm vàng; mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Lại thêm một bằng chứng chắc chắn là một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-792.png

https://www.ebay.com/itm/Zippo-Russia-U … 1886885739

Ebay rao bán 1 bộ 4 cái bật lữa hiệu Zippo có in hình ghép của Liên Xô cũ . Cái đầu tiên là các hình ghép nhà thờ chánh toà Thánh Basil tại Moscow Liên Xô. Có hình búa liềm ngay chính giữa và nền đỏ sao vàng bên phải cũng như ở trên cao. Như vậy cũng như biểu tượng búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng của Liên Xô cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-794.png



https://www.redbubble.com/people/soviet … l=carousel

Một trang mạng rao bán một cái bao cho điện thoại cầm tay (Cell phone cover) màu đỏ có 4 chử CCCP và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-796.png

Soviet CCCP and Star Tote Bag

https://www.redbubble.com/i/tote-bag/Soviet-CCCP-and-Star-by-SovietStuff/28337853.PJQVX

Một túi xách tay có nền đỏ sao vàng và 4 chử cái CCCP là viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết theo tiếng Nga. Như vậy là một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-798.png

https://www.facebook.com/CCCPMarket/

Trong Facebook ngày hôm nay. Có một trang mang tên ” Chợ Liên Bang Xô Viết ” (CCCP Market) nền đỏ sao vàng. Có nghĩa là. Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng của Liên Bang Xô Viết cũ 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-800.png

Hail to our Victorious Soviet Army

Xin kính chào Quân đội Xô Viết Chiến thắng của chúng ta

https://www.allposters.com/-sp/Hail-to-our-Victorious-Soviet-Army-Posters_i1752004_.htmhttps://www.homedepot.com/p/24-in-x-36-in-Hail-To-Our-Victorious-Soviet-Army-by-Unknown-Framed-Wall-Art-SOV-002-2436CF/312340227

https://www.art.com/products/p12278353-sa-i1655090/hail-to-our-victorious-soviet-army.htm
https://www.amazon.com/Victorious-Sovie … B00ESEJC1W

 Một bích chương cổ động cuả Liên Xô cũ có ngôi sao vàng năm cánh trên nóc điện Cẩm Linh. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ như biểu tượng búa liềm (Trên thực tế; ngôi sao năm cánh trên nóc điện Cẩm Linh màu đỏ) 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-802.png

Значки СССР, города Các biểu tượng cuả thành phố Liên Xô

https://crafta.ua/lots/6537306553-znachki-sssr-goroda

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với điện Kremlin cuả thủ đô Moscow cuả Liên Xô. Trên đỉnh chóp cuả điện Kremlin là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-804.png

Значок СССР *БАШНИ КРЕМЛЯ* Huy hiệu Liên Xô “Tháp Cẩm Linh”

https://meshok.net/item/178706408_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%91%D0%90%D0%A8%D0%9D%D0%98_%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AF_%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9

Một huy hiệu phát họa điện Kremlin cuả Liên Xô cũ với 3 ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên chóp đỉnh ba tháp nhọn cũng màu vàng. Và tất cả nằm trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Như vậy chẳng có gì sai lầm khi nói ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-806.png

Ussr Soviet Russian Pin Badge Lenin Kremlin

https://picclick.com/Ussr-Soviet-Russian-Pin-Badge-Lenin-Kremlin-293567149969.html

https://www.ebay.com/itm/293567149969

Hình trên là :”Huy hiệu có kim cài Liên Xô Nga Lê Nin điện kremlin” (Ussr Soviet Russian Pin Badge Lenin Kremlin) .Hình vẽ trên chóp đỉnh điện Kremlin có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ có khuôn mặt nhìn ngang cuả Lê Nin. Như vậy;  một ngôi sao vàng trên nền đỏ chắc chắn là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-808.png

 значок ссср москва Huy hiệu Liên Xô Moscow

https://meshok.net/item/103994786_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên :”Huy hiệu Liên Xô Moscow” (значок ссср москва). Tất nhiên huy hiệu mang nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trong huy hiệu là những đền đài cuả thủ đô Moscow được vẽ bằng viền vàng. Và ngôi sao trên điện Kremlin cũng là một ngôi sao vàng. Do đó một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng hoặc cuả Liên Xô cũ; hoặc là biểu tượng cuả Moscow; thủ đô cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-810.png

Москва Huy hiệu thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ

https://crafta.ua/lots/6524271639-moskva

Một tấm thẻ có khắc các cung điện tại thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ có những ngôi sao vàng năm cánh trên các đỉnh nóc trên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-812.png

ЗНАЧОК “СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МОСКВА SZD” Ga xe lữa tại Moscow

https://starina.ru/item/172907675_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90_SZD

Một huy hiệu khắc hình nhà ga xe lữa tại thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ với những ngôi sao vàng năm cánh trên mái nhọn cuả dinh thự trên nền đỏ. Đó chính là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-814.png

   Значок СССР Москва Huy hiệu Liên Xô Moscow

https://crafta.ua/lots/6536945842-znachok-sssr-moskva

Một huy hiệu mang tên Huy hiệu Liên Xô Moscow (Значок СССР Москва). Trên huy hiệu có điện Kremlin cuả thủ đô Moscow Liên Xô cũ. Trên chóp điện Kremlin có một ngôi sao vàng năm cánh in trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Như vậy; nói một cách chắc chắn không sợ sai là một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-816.png

Значок  набор Москва башни Кремль архитектура флаг СССР Biểu tượng tháp Moscow điện Cẩm Linh cờ Liên Xô

http://newmolot.ru/auction/4333315

Trên là hình của 3 huy hiệu. Mỗi huy hiệu có 2 yếu tố : Quốc kỳ Liên Xô cũ; Tháp Moscow điện Kremlin (Thường được gọi tắt là điện Kremlin) . Trên nóc điện Kremlin có một ngôi sao năm cánh. Hai trong ba ngôi sao trên nóc điện Kremlin cuả hình trên là ngôi sao vàng rất lớn trên nền đỏ. Như vậy qúa rõ ràng: Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. Nó cũng là ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tạo ra theo chỉ thị cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-818.png

Значок СССР. Москва, флаг СССР Huy hiệu Liên Xô. Moscow, cờ Liên Xô

https://starina.ru/item/38402537_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90_%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AC_%D0%A4%D0%9B%D0%90%D0%93_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A2_%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%90

Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có hình điện Kremlin với ngôi sao năm cánh trên ngọn tháp trên nền cờ đỏ cuả Liên Xô cũ. Vì huy hiệu này có lẽ làm bằng thiếc nên cả điện Kremlin; toà nhà cạnh bên; ngôi sao trên nóc điện và cả hình buá liềm cùng ngôi sao trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ đều có màu xám xịt. Trong khi ai cũng biết rõ hình búa liềm và ngôi sao trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ có màu vàng tươi. Do đó, Ngôi sao năm cánh trên nóc điện Kremlin cuả huy hiệu này lẽ ra đúng ra phải là màu vàng tươi. Nền đỏ sao vàng này chính là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Nó được chuyển về Việt Nam thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa do chỉ thị cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-820.png

Значок Москва  Biểu tượng Moscow

http://karaganda.ekomissionka.kz/ru-i-offer-i-id-i-379687-i-znachok-moskva-1973legkij28h40sm.html

Một biểu tượng có tên Biểu tượng Moscow (Значок Москва). Phía dưới là điện Kremlin với một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn trên nóc điện trên nền quốc kỳ Liên Xô màu đỏ phía trên. Tác giả cố tình cho một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên nền đỏ là vì nền đỏ sao vàng là một biểu tương cuả Liên Xô cũ.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-822.png

https://picclick.com/1980-Large-Moscow-80-Soviet-Union-Olympic-Games-223174889287.html

Huy hiệu Thế Vận Hội mùa hè 1980 tại Moscow cuả Liên Xô cũ. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên đỉnh cuả toà tháp điện Cẩm Linh (Kremlin) có hình là những gạch vàng. Thật ra; Điện Cẩm Linh bằng gạch đỏ và ngôi sao trên điện Cẩm Linh cũng màu đỏ ( https://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/towers-and-state-palace-of-the-moscow-kremlin-royalty-free-image/1160759885?adppopup=true ). Và huy hiệu thế vận hội muà hè năm 1980 tại Moscow vẽ trên nền  trắng là ngôi sao đỏ và vạch đỏ ( https://en.wikipedia.org/wiki/1980_Summer_Olympics ). Nhưng vì miếng thẻ lưu niệm phải có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cho nên vạch toà tháp Kremlin và ngôi sao năm cánh phải màu vàng.

 Ai cũng biết biểu tượng chính và thông dụng nhất cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ là hình búa liềm. Biểu tượng phổ biến; thông dụng kế tiếp là ngôi sao Xô Viết (Soviet star) màu đỏ viền vàng; hoặc ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Còn ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thì ít thông dụng; phổ biến hơn ngôi sao đỏ và búa liềm.

Do đó; quốc kỳ cho một đất nước Việt Nam Cộng Sản – Theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú  sau khi được đào tạo tại Liên Xô cũ về nước – phải là cờ đỏ sao vàng. Thì không ai nghĩ rằng đó là một lá cờ mang biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ cả.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-824.png

Kremlin wall with the Soviet star. Moscow. Russia

https://www.istockphoto.com/vector/kremlin-wall-with-the-soviet-star-moscow-russia-gm943507416-257786978

Logo nền đỏ sao vàng trên tường cuả điện Cẩm Linh tại thủ đô Moscow Liên Xô

This image has an empty alt attribute; its file name is image-826.png

 https://visual.ly/community/infographic … hic-lab604 ( https://i.pinimg.com/736x/91/38/2a/9138 … russia.jpg ) https://visual.ly/community/infographic … rage-media  
  https://visual.ly/tag/soviet-union  

Biểu đồ phát thanh từ thủ đô Moscov của Liên Xô cũ qua vệ tinh tới các quốc gia Đông Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Với biểu tượng một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ tượng trưng cho thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ. Thật rõ ràng : Ngôi sao năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ ( Tiếp theo sau đó là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa; và rồi là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam) Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam 

Bản đồ Liên Xô (Карта СССР)

https://allmaps.ru/catalog/unbelievable/ussr-red/

Trên là hình bản đồ Liên Xô cũ (Карта СССР) có hình màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng tại điạ điểm cuả thủ đô Mạc Tư Khoa (Mockba). Như vậy chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Sô cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

This image has an empty alt attribute; its file name is image-828.png

https://img0.etsystatic.com/046/0/10442 … 2_h5q6.jpg

https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/27513-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America

https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/22740-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America

Hình trên là nắp của chai nước ngọt mang tên Leninade Soda (Nước Soda Lê Nin) màu đỏ có ngôi sao vàng được rao bán như đồ lưu niệm làm vòng đeo cổ. Hiển nhiên, sao vàng trên nền đỏ của loại nước ngọt mang tên lãnh tụ Liên xô là Lê Nin ( Leninade ) và có 4 chữ CCCP là nhóm chữ viết tắt của Cộng Hoà XHCN Liên Bang xô Viết theo tiếng Nga…thì chỉ có thể biểu tượng cho Liên Xô cũ. Hoàn toàn không thể nào là một biểu tượng cho một nước VN Cộng Sản. Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt là do cùng dòng giống Cộng Sản; Không phải dòng giống dân tộc Việt

This image has an empty alt attribute; its file name is image-830.png

Leninade Bottle cap USA. BEER SODA Cap – The Drink for masses

https://www.ebay.com/itm/162897463479

https://picclick.com/leninade-Tapa-de-botella-EEUU-BIER-SODA-Cap-162897463479.html

Một chai nước chanh sản xuất tại Mỹ – Chắc hẳn do những cựu đảng viên Mỹ sản xuất mang tên ” Leninade “. Từ này là từ ghép cuả hai chử “Lenin” (Lãnh tụ Cộng Sản cuả Liên Xô cũ) và Lemonade (Nước Chanh) ( https://en.wikipedia.org/wiki/Leninade ). Vô trang mạng cuả hãng nước ngọt Leninade sẽ thấy các chai được dán nhãn hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và có hình búa liềm vàng.Nhưng trên nắp chai màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế ; thì có khi là hình búa liềm vàng. Và cũng có nhiều nắp chai mang hình một ngôi sao vàng trên nền đỏ như hình trtên ( https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/27511-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America )̣ ( https://trndmonitor.com/product-spotlight-leninade-pink-lemonade/#  Thậm chí; còn có nắp chai màu đỏ và một ngôi sao năm cánh màu vàng và bốn chử CCCP

This image has an empty alt attribute; its file name is image-832.png

https://colnect.com/en/bottlecaps/bottlecap/22740-Leninade-Real_Soda_In_Real_Bottles_Ltd-United_States_of_America

Hình trên là một nắp chai cuả hãng nước ngọt Leninade có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với 4 chử CCCP. Như vậy là qúa rõ ràng. Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng do Lê Nin tạo ra để biểu tượng cho khối Xã Hội Chủ Nghĩa phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì lý do đó mà Trần Phú – Tổng bí thư  đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về – đã luôn nhắn nhủ với các thuộc cấp dưới quyền là lá cờ cuả một nước Việt Nam theo thể chế Cộng Sản trong tương lai phải nên là cờ đỏ sao vàng. Và cho dù là Lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến tạo ra cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau đó. Thì nguồn gốc cuả nó cũng phát xuất từ Liên Xô cũ qua mong ước cuả Trần Phú.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-834.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-836.png

Soviet propaganda poster with railway workers and a train 

https://www.redbubble.com/people/amorom … =shop_grid

https://www.redbubble.com/i/poster/Soviet-propaganda-poster-with-railway-workers-and-a-train-by-AmorOmniaVincit/30786771.LVTDI?ref=shop_grid

https://www.ebay.co.uk/itm/PROPAGANDA-S … 2089395972 

Một poster cuả Liên Xô cũ cho thấy hình 2 công nhân hoả xa. Người công nhân bên trái tóc vàng cầm quốc kỳ Liên Xô cũ; người công nhân bên phải tóc đen cầm quốc kỳ Trung Cộng. Cả hai đứng trước một đầu máy xe lửa sơn màu đỏ có một ngôi sao vàng trước đầu máy – Có lẽ đây là một poster của Liên Xô cũ cổ động cho việc Liên Xô cũ thành lập tuyến đường sắt từ Liên Xô sang Trung Cộng – Nhưng poster bằng tiếng Liên Xô. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ ngoài ý nghĩa là biểu tựơng cho Liên Xô cũ ra ; còn là biểu tượng cuả giai cấp công nhân. Trong trường hợp  này là công nhân hỏa xa (đường sắt)

Hình dưới là các “Phiếu “quảng cáo cho chuyến xe lửa Vodka từ Moscow (Mạc Tư Khoa) đi Bắc Kinh ( Beijing ) màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Chắc chắn là phiếu quảng cáo này mang biểu tượng của Liên Xô cũ và không hề mang ý nghĩa là phiếu quảng cáo này mang màu cờ của Cộng Sản Việt Nam mặc dù giống nhau y hệt

This image has an empty alt attribute; its file name is image-838.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-840.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-842.png

http://www.vodkatrain.biz/vodkatrain-patch/

This image has an empty alt attribute; its file name is image-844.png

https://vimeo.com/tag:trans-sib-train

Vodka Train (Moscow to Beijing)

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng, Lịch sử cờ đỏ sao vàng, Cờ Phúc Kiến, Nguồn gốc cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lịch sử Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh, Lịch sử cờ mặt trận Việt Minh,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: