BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐƯỢC TRÌNH BÀY CHUNG VỚI NHAU CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI


Italian Communist Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party

Cờ của Đảng Cộng Sản Ý : The Italian Communist Party (Tiếng Ý: Partito Comunista Italiano, PCI) thành lập vào năm 1921. Cũng vẽ biểu tượng thứ hai đại diện cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thứ nhất là hình buá liềm. Không hề che giấu

Chinese Soviet Republic War Flag (1932-1934)
http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html

Các ” Chiến kỳ ” của Chinese Soviet Republic cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa cũng vẽ biểu tượng thứ hai tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nhân và nông dân là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thức là hình buá liềm.


COMMUNIST PARTY OF MEXICO (MARXIST-LENINIST) ( Partido Comunista de México )
https://redantliberationarmy.wordpress. … ca/mexico/

http://www.comunistas-mexicanos.org/partido-comunista-de-mexico/2185-descarrilar-la-unidad-nacional-enfrentar-a-la-burguesia-en-todos-los-terrenos

Cờ cuả đảng Cộng Sản Mexico – Communist Party of Mexico /PCM– Theo chủ thuyết Mác Lê-Nin. Cũng có cả hai biểu tượng cuả hai giai cấp vô sản Công Nông là Buá Liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau

https://sindetenernos.wordpress.com/tag/fpr/

http://dazibaorojo08.blogspot.com/2010/04/mexico-comunicado-del-frente-popular.html

https://triclialamga.weebly.com/blog/frente-popular-revolucionario-fpr

Mặt trận bình dân cách mạng của đảng Cộng Sản Mexico (Frente Popular Revolucionario viết tắt là FPR). Logo trình bày hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là búa liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ


New People’s Army (NPA) formed as the military wing of the
Communist Party of the Philippines
http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html

Cờ đội quân Tân Nhân Dân – New People’s Army (NPA) – Cuả đảng Cộng Sản Phi ngoài biểu tượng chính cho 2 giai cấp vô sản Công nông  là hình buá liềm;  cũng có biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh


Communist Party of Finland (Marxist-Leninist)

https://www.deviantart.com/finnishsocialist/art/Communist-Party-of-Finland-Marxist-Leninist-380073469
http://finnishsocialist.deviantart.com/ … t-Leninist

Cờ cuả Đảng Cộng Sản Phần Lan theo chủ thuyết Mác-Lê Nin. Có đủ hình cả hai biểu tượng của cộng sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng


German Communist Party (Germany)
http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Ddkp.html

Cờ biến thể cuả đảng cộng sản Đức (Deutsche kommunistische partei viết tắt là DKP) cũng có đủ 2 biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế là búa liềm và ngôi sao vàng


Flag of the New Communist Party of Yugoslavia, with Cyrillic or Latin letters
(Cờ cuả đảng tân Cộng Sản Yugoslavia, chử viết theo tiếng nội địa và La tinh)
http://www.crwflags.com/fotw/flags/rs%7Dnkpj.html

Cờ mới của đảng Tân Cộng Sản Yugoslavia (Serbia)  cũng vẽ đủ hai biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm và ngôi sao vàng, không hề che dấu.


Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist … t–Leninist

Cờ cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ- cuả nhóm theo đường lối Mác Lê-Nin Liên Xô. Cũng có đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Không hề che dấu


https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Communist_Party_(Turkey)
Maoist Communist Party (Turkey)

Cờ cũng cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỹ cuả nhóm theo đường lối Mao cuả Trung Cộng (Maoist Komünist Partisi. Viết tắt là MKP) . Cũng có đầy đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh.


Logo Chilean Communist Party Proletarian Action
https://commons.wikimedia.org/wiki/File … Action.jpg

Logo cuả Đảng Cộng Sản vô sản hành động Chi-Lê. Tuy có biểu tượng chính cuả cộng sản đệ tam quốc tế là hình buá liềm rất lớn. Nhưng cũng có kèm biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh – tuy nhỏ hơn.

    Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador 

https://theredphoenixapl.org/2020/05/11/marxist-leninist-communist-party-ecuador-the-indigenous-and-popular-uprising-of-october-its-lessons-and-the-perspectives-for-revolutionary-struggle/

Đảng Cộng Sản Mác-Lê Ecuador cũng bao gồm 2 biểu tượng của 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh, không hề tách rời hoặc che dấu.

  Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela 

 ( https://comunicacioncontinua.com/el-partido-comunista-marxista-leninista-de-venezuela-llama-a-la-lucha-en-favor-de-las-grandes-mayorias/  ) 

Đảng Cộng Sản Mác Lênin Venezuela cũng có 2 biểu tượng tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau. Không hề tách rời. Đi chung với nhau như là một biểu tượng “kép” cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

https://www.wikiwand.com/es/Partido_Comunista_Revolucionario_(Brasil)

Cờ cuả đảng Cộng Sản Cách Mạng Brazil / Revolutionary Communist Party of Brazil (PCR) với đầy đủ hai biểu tượng búa liềm và ngôi sao vàng là 2 biểu tượng cho 2 giai cấp công nông của cộng sản đệ tam quốc tế

 Partido Comunista de Nicaragua   

 ( http://nicaraguaroja-comunistas.blogspot.com/ ) 

Logo cuả đảng Cộng Sản Nicaragua cũng gồm cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ. Không hề che dấu tung tích cả hai biểu tượng đó đều tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế.

     Comunistas uruguayos 

http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1094 ) 

Logo cuả đảng Cộng Sản Uruguay . Bao gồm đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm vàng cùng với ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như công khai xác nhận cả 2 biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không cần che dấu

Workers Communist Party of Denmark (Arbejderpartiet Kommunisterne, Viết tắt là APK)

https://espressostalinist.com/2013/02/07/workers-communist-party-of-denmark-apk-says-no-to-french-invasion-of-mali/

Logo cuả đảng Cộng Sản Lao Động Đan Mạch. Có đủ cả hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng. Không cần che dấu

Communist parties flag and structure, Trivandrum Thiruvananthapuram, Kerala, India : Stock Photo

Một địa điểm trưng bày biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ.

Communist parties flag and structure, Trivandrum Thiruvananthapuram, Kerala, India – stock photo

https://www.gettyimages.in/detail/photo/communist-parties-flag-and-structure-trivandrum-royalty-free-image/521678776

Một địa điểm trình bày biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ. Có cả buá liềm vàng cũng như ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như công khai  xác nhận ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như buá liềm

http://www.ideaespresso.com/

Hình trên là trang bìa cuốn sách mang tên : Tuyên ngôn Cộng Sản ( The Communist Manifesto) cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Frederick Engels. Sách bià đỏ có hình vừa buá liêm vàng và cả ngôi sao vàng năm cánh. Do đó; ta thấy; không phải chỉ có buá liềm; mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. 

Ngôi sao vàng năm cánh cùng với búa liềm màu vàng trên nền đỏ là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Từ Liên Xô cũ sang Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Communism in the 21st Century

Một cuốn sách có tựa đề : “Chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 21” (Communism in the 21st Century) có hình bià mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế, Và có cả 2 biểu tượng là cặp buá liềm và ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy. Cả búa liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản


1947 LENIN STALIN Glory to October 30th ann Red Square Moscow Russian postcard
https://www.ebay.com/itm/1947-LENIN-STALIN-Glory-to-October-30th-ann-Red-Square-Moscow-Russian-postcard-/323999750763

Một bưu thiếp cũ cuả Liên Xô cũ được rao bán trên mạng . Bên trái hình là cờ buá liềm cuả Cộng Sản Quốc Tế. Bên phải hình là lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Mới nhìn thì y như là đảng kỳ và quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam được trưng bày trong một ngày lễ nào đó. Nhưng chỉ có hình Lê Nin và Stalin chính giữa với tên bằng tiếng Nga:” Lễ kỷ niệm 30 tháng 10 Lê Nin Stalin Vinh Quang tại quảng trường đỏ Moscow vào năm 1947″ (1947 LENIN STALIN Glory to October 30th ann Red Square Moscow Russian postcard). Điều này đã cho thấy rõ ràng rằng không chỉ có đảng kỳ; mà cả quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đều xuất phát từ Liên Xô cũ. Vì cho dù thời gian cuả lễ này là 30/10/1947. Nhưng cả Lê Nin cũng như Stalin đã cầm quyền tại Liên Xô từ khi cờ đỏ sao vàng chưa hề xuất hiện tại Việt Nam.

https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Partido-Comunista-Salvadore%C3%B1o-170842842936614/

Trong trang Facebook cuả Đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador ( Partido Comunista Salvadoreño). Đảng kỳ của họ có đủ cả hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng chung trong một hình không hề tách rời ra. Có một số đảng Cộng Sản trên thế giới cũng có biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng “đặc” cùng chung với nhau trên một nề̉n đỏ giống như vậy. Không như đảng kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam chỉ có hình búa liềm vàng duy nhất trên nền đỏ và công nhận đó là sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thì tách riêng làm quốc kỳ và vẫn còn cố gắng bưng bít nguồn gốc Cộng Sản quốc tế cuả nó và vẫn cứ che đậy cho lá cờ đỏ sao vàng này cái vỏ dân tộc.

Bây giờ. Xin xem logo của đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador phía dưới. Sẽ thấy rõ là trong poster dưới đây hai hình búa liềm và sao vàng đang chung trong một logo được tách ra làm 2 lá cờ riêng biệt

http://partidocomunistadeelsalvador.blogspot.com/2012/03/viva-el-glorioso-partido-comunista-de.html

https://radiomayavision.net/jsite/index.php/prensa/3133-fmln-conmemora-surgimiento-del-partido-comunista-salvadoreno

Trong trang mạng cuả Đảng Cộng Sản El Salvador (Tiếng Tây Ban Nha: PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR. Viết tắt là PCS ). Có một hình vẻ lớn với hàng chử phía trên: ” Đảng Cộng Sản El Salvador vinh quang muôn năm ” (VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR). Trong hình có 4 lá cờ đỏ. Lá cờ sau cùng chỉ mang một màu đỏ trơn cuả Cộng Sản đệ II quốc tế. Lá cờ đỏ thứ 3 có 3 chử cái PCS là các chử viết tắt cuả Đảng Cộng Sản El Salvador. Lá cờ đỏ đâù tiên mang hình buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn lá cờ đỏ thứ hai có hình một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Mới nhìn thì cứ y như lá quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đi theo sau đảng kỳ búa liềm cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vậy. Nhưng thật ra Đảng Cộng Sản El Salvador hoàn toàn không cọ́ ý lấy đảng kỳ và quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam làm biểu tượng cho trang mạng cuả họ cả. Chẳng qua họ chỉ muốn tách riêng hai hình ảnh buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả đảng kỳ đảng Cộng Sản cuả họ mà thôi.

Hình trên là logo biến thể cuả Liên Xô cũ. Có cả buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ

Hình trên trong trang Soviet Posters (Những tranh cổ động cuả Liên Xô) trong https://www.pinterest.com . Có một poster vẽ hình một đôi nam nữ mang 2 lá cờ: Một lá cờ đỏ có hình búa liềm vàng và một lá cờ nền đỏ sao vàng. Mới nhìn thì y như đôi nam nữ này mang đảng kỳ và quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.  Nhưng thật ra; vì trong trang Soviet Posters- Một trang cuả Liên Xô cũ và không liên quan gì đến Việt Nam- Thì 2 lá cờ trên đã được tách ra từ một biểu tượng cuả Liên Xô cũ có ngôi sao vàng gộp chung với buá liềm vàng trên nền đỏ. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Cũng như búa liềm. Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh phát xuất từ quốc kỳ biến thể của Liên Xô cũ. 

Nhìn hình trên gồm 2 lá cờ : Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam và cờ đảng Cộng Sản Việt Nam..trình bày cạnh nhau. Ta sẽ thấy giống hệt như logo Liên Xô biến thể được tách ra làm 2 lá cờ riêng biệt như hình trên. Cũng như giống y hệt như logo cuả Đảng Cộng Sản El Salvador được tách ra hai phần búa liềm vàng và ngôi sao vàng riêng biệt. Để ta có một kết luận rất chắc chắn: Cũng như biểu tượng búa liềm, ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế có nguồn gốc nguyên thủy phát xuất từ Liên Xô cũ. 

Chỉ khác là Cộng Sản Việt Nam thì lúc nào cũng cố tình tách rời hai biểu tượng đó ra. Chỉ công nhận cờ đảng có hình buá liềm là liên quan đến thế giới Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin. Còn cờ đỏ sao vàng thì nhất định che dấu tung tích Cộng Sản Quồ́c Tế. Có nghĩa là vẫn cố gắng che dấu tung tích sao vàng là biểu tượng thứ hai tượng trưng cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin ; phát xuất từ Liên Xô cũ. Mà cứ khăng khăng khoác lớp vỏ ” dân tộc ” khá dầy cho lá cờ đỏ sao vàng này từ khi nó có tại Việt Nam cho đến nay. Thật ra; cả hình buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh chỉ chung một nhóm Cộng Sản Quốc Tế. Không hề là hai nhóm Cộng Sản và Dân Tộc riêng biệt như Cộng Sản Việt Nam đã và vẫn đang lừa bịp lịch sử và dân tộc.

Hình búa liềm trên cờ đảng cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt như hình búa liềm trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ ; cũng như giống hệt tất cả hình buá liềm cuả tất cả đảng Cộng Sản khác trên thế giới. Và Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề phủ nhận sự giống nhau đó ; không hề cho đó chẳng qua là do trùng hợp ngẫu nhiên; mà xác nhận giống nhau là do cùng chung một khối Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Như vậy thì cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ; cũng như ngôi sao vàng có trong một số biểu tượng của đảng Cộng Sản trên thế giới cùng với buá liềm .Thì tất nhiên không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên với cờ đỏ sao vàng cuả cộng sản Việt Nam cho được. Mà chắc chắn là do dùng cùng một ngôi sao vàng cuả cộng sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ .

Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng xác nhận cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc xuất phát từ Liên Xô cũ qua Trung Cộng trong bài hát Lá Cờ Tháng Tám (https://bcdcnt.net/sheet/la-co-thang-tam-36.html  )

Tung bay là tung bay cờ đỏ sao vàng muôn sao tung không gian từ Việt Bắc xuống tận bưng biền
Lòng người dân sôi lên cao hờn căm bấy lâu trào dâng
Nắng Ba Đình rạng chiếu
dáng người, âm vang giọng cha già muôn đời
Tung bay là tung bay, muôn năm Hồ Chí Minh cờ vàng sao phấp phới chiến thắng
Cờ vàng sao quét loài đế phong trời Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.
R
ực Ba Lê trong muôn triệu reo hò.
Vượt gian nan trường kỳ kháng chiến đài vinh quang của muôn vạn trái tim.

Cờ tháng Tám chiếu sáng muôn đời..

Qua bài hát này; chúng ta thấy cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô qua Trung Cộng. Hoàn toàn không mang tính dân tộc; vì cả bài hát hoàn toàn không nhắc tới các triều đại Việt Nam như Đinh; Lê; Lý; Trần hoặc Ngô Quyền; Lý Thường Kiệt; Quang Trung; Trần Hưng Đạo.

https://cn.dreamstime.com/%E7%BA%A2%E3%80%81%E9%95%B0%E3%80%81%E9%94%A4%E3%80%81%E6%98%9F%E4%B8%8A%E7%9A%84%E5%85%B1%E4%BA%A7%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%BE%BD%E7%AB%A0-%E8%8B%8F%E8%81%94%E3%80%81%E8%B6%8A%E5%8D%97%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E8%8B%8F%E8%81%94%E3%80%81%E8%B6%8A%E5%8D%97%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E7%BA%A2%E3%80%81%E9%95%B0%E3%80%81%E9%94%A4%E5%92%8C%E6%98%8E%E6%98%9F%E5%BE%BD%E7%AB%A0-image171400063

https://www.dreamstime.com/communist-badges-red-sickle-hammer-star-ussr-vietnam-china-banner-long-format-communist-badges-red-sickle-hammer-image174271686

Trang mạng https://www.dreamstime.com/ chụp hình đảng kỳ và quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam được treo trong nước. Nhưng ghi chú : “Biểu tượng Chủ nghĩa cộng sản trên nền đỏ, liềm, búa và các ngôi sao Liên Xô, Việt Nam, Trung Cộng (Communism emblems on red, sickle, hammer, and stars Soviet Union, Vietnam, China).
Hiển nhiên; chủ nhân trang mạng này đã khẳng định cờ đỏ sao vàng và buá liềm vàng cuả Cộng Sản Việt Nam đều là biểu tượng cuả  Cộng Sản quốc tế . Bao gồm luôn cả Liên Xô cũ và Trung Cộng.

Vì lẽ đó. Cho nên khi quảng cáo một lá cờ treo tường có màu đỏ và buá liềm . Nơi rao bán vẫn gọi là cờ Cộng Sản (Hammer And Sickle Communist Flag Wall) dù rằng có thêm một ngôi sao vàng năm cánh nữa. Điều này cho ta thấy. Cả buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: