PHÂN TÍCH SỰ THÀNH HÌNH QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM CỜ ĐỎ SAO VÀNG QUA 4 GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU

Trong các bài viết về lịch sử quốc kỳ của CS VN .Ta thấy cũng là lá cờ đỏ sao vàng nhưng có đến 4 giai đoạn khác nhau:

GIAI ĐOẠN 1/ Cờ đỏ sao vàng do Trần Phú đem từ Liên Xô về nước

GIAI ĐOẠN 2/ Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm .


GIAI ĐOẠN 3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này được cho là  Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô.


GIAI ĐOẠN 4/Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh được thành lập tại ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng).
( Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8/1945. Lá cờ của Mặt Trận Việt Minh trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.)

….Sau khi giành được chính quyền, thì cờ Việt Minh được sử dụng biểu tượng một nước Việt Nam mới

( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam )

-0-

Lá cờ đỏ sao vàng có liên quan đến cờ đỏ sao vàng xuất phát từ Liên Xô là thuộc giai đoại 1: Cờ đỏ sao vàng do Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Có nguồn tin Trần Phú mang từ Liên Xô về. Nó liên quan đến cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ khởi Nghĩa do Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô vẽ ra cuả giai đoạn 3.

GIAI ĐOAN 1/ cụ Đặng Thai Mai, theo cụ kể, nhà báo Thép Mới có nói đồng chí Trần Phú đem mẫu cờ từ Liên Xô về. Nhưng cụ lại bảo: “Tôi không tin. Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), anh Tô (Thủ Tướng Phạm Văn Đồng) có biết không, tôi không dám chắc”.

(https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a )
( https://www.tienphong.vn/van-hoa/nha-van-son-tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-quoc-ky-14365.tpo )

  https://www.tienphong.vn/van-hoa/nha-van-son-tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-quoc-ky-14365.tpo   )

https://www.tienphong.vn/van-nghe/14365/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky.html

Trên là đoạn văn trong báo online cuả Cộng Sản Việt Nam thật lại chuyện có tin Trần Phú đã đem mẫu cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về Việt Nam

Để coi tại sao Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng không biết gì về chuyện Trần Phú có hay không có mang cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô về nước. Ta hãy so sánh về thời gian hoạt động cuả 3 người này. Để thấy cả Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng không hề gặp gỡ Trần Phú từ khi Trần Phú từ Liên Xô về cho đến khi ông ta chết.


* Theo các bài viết về tiểu sử Trần Phú. (1904-1931) như trong (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA )
Thì:

– Trần Phú được cử sang Liên Xô tại trường Đại Học Đông Phương vào đầu năm 1927  với bí danh Likvey (Ликвей). Tại đây, chi bộ những người Cộng Sản Việt Nam được thành lập, ông ta được chỉ định làm bí thư chi bộ này.

– Một năm sau đó, năm 1928, Trần Phú là đại biểu dự Đại hội VI Quốc tế Cộng sản.
– Tháng 4/1930 Sau khi dự Đại Hội VI Quốc Tế Cộng Sản tại Liên Xô. Trần Phú về nước

Với nguồn tin không được xác nhận là có mang cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô về nước.

-Tháng 7 năm 1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp Hành Trung Ương lâm thời. Đi nghiên cứu khảo sát thực tế tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình.- Tháng 10 năm 1930, có mặt tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng họp ở Hương Cảng; thông qua bản Luận cương chính trị và bầu Ban Chấp Hành Trung Ương chính thức, ông được bầu tổng bí thư của Đảng.
– Tháng 3 năm 1931, ông chủ trì Hội Nghị Trung Ương lần thứ 2 tại Sài Gòn
-Bị Pháp bắt ở Sài Gòn ngày 18-4- 193l
– Qua đời ngày 6-9-1931 trong tù .
Và trong link ( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/defaul … lder_id=61  )
Ghi rõ :Có lần Trần Phú nói với anh em trong tù: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

HIỂN NHIÊN .MỘT SỰ THẬT RẤT CHẮC CHẮN LÀ: DẦU CÓ MANG CỜ ĐỎ SAO VÀNG TỪ LIÊN XÔ VỀ NƯỚC HAY KHÔNG. CHẮC CHẮN TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN TRẦN PHÚ – SAU KHI TỪ LIÊN XÔ VỀ – ĐÃ CÓ NUÔI TƯ TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH DÙNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ NGUỒN GỐC TỪ LIÊN XÔ VỀ LÀM QUỐC KỲ CHO MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI.

Sau khi xem tất cả các hình đã trình bày ở trên, tất cả mọi người có thể hiểu tại sao tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trần Phú sau khi từ Liên Xô về Việt Nam luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta rằng: Lá cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng (y như khuôn mẫu của Liên Xô)

* Còn theo tiểu sử của Võ Nguyên Giáp trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_N … _Gi%C3%A1p )
thì :
– Năm 1928. Võ Nguyên Giáp ra Huế hoạt động.
– Tháng 10/1930 bị Pháp bắt tại Nghệ Tĩnh.
– Cuối năm 1931 Võ nguyên Giáp được thả ra.
Như vậy thì
-Trong thời gian Võ Nguyên Giáp hoạt động tại Huế cho đến khi bị bắt tại Nghệ Tĩnh thì Trần Phú hoạt động tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình. Rồi tại Hương Cảng; Trung Hoa. Cho nên hai người hoàn toàn không gặp nhau. Từ khi Võ nguyên Giáp bị bắt tại Nghệ Tĩnh cho đến khi được thả thì Trần Phú có mặt tại Sài Gòn; bị bắt và chết trong tù.

Do đó nếu Trần Phú sau khi đi Liên Xô mà có mang cờ đỏ sao vàng về mà Võ Nguyên Giáp không hề biết thì là chuyện tất nhiên vì hai người không hề gặp nhau ngoài đời. Võ Nguyên Giáp không hề biết Trần Phú có mang cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về hay không thì không có nghĩa là không có. Mà chỉ là không hay biết.

Võ Nguyên Giáp chỉ có thể nghe lại lời nhắn của Trần phú : “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.


* Còn Phạm Văn đồng thì sao. Hãy coi tiểu sử Phạm Văn Đồng trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA% … E1%BB%93ng )
thì :
– Tháng 7 năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt. Năm 1936, ông ra tù .
Như vậy từ khi Phạm Văn Đồng bị bắt Thì Trần phú chưa về nước . Và cho đến khi ông ta được ra khỏi tù thì Trần Phú đã chết. Hai người hoàn toàn không gặp nhau ngoài đời. Do đó Phạm Văn Đồng không hề biết tới việc Trần Phú có đem cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về nước hay không thì không có nghĩa là không có sự việc đó. Và Phạm Văn Đồng chỉ có thể nghe lại lời Trần Phú căn dặn: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

Do Đó. Cả Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp hoàn toàn không biết Trần Phú có mang cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô về nước hay không là vì cả hai người trên không hề gặp gỡ Trần Phú từ khi ông ta về nước cho đến khi chết. Do đó. Cả Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp không rõ Trẩn Phú có mang cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô vể nước hay không. Thì không có nghĩa là không có sự việc đó xảy ra.

-0-

GIAI ĐOẠN 2/ Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm .
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69  )

( http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1123&Mode=1  )

 (  http://www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )

Vì lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên của Cộng Sản VN dùng có lộng hình búa liềm (Không nói rõ sao vàng cạnh thẳng hay bầu; búa liềm màu gì; lộng hình búa liềm là búa liềm nằm lọt trong ngôi sao hay nằm ở phía trước đè lên ngôi sao )… Thì chắc chắn cũng xuất phát từ cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa của phong trào Công Nhân đệ Tam Quốc Tế của Liên Xô cũ + thêm hình búa liềm giữa ngôi sao vàng . Rồi kế tiếp xuất hiện tại Trung Cộng như là đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng trước khi tới Việt Nam

Logo nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng Quân Liên Xô cũ

( http://www.trademarkia.com/-red-army–standard-85804957.html)

( https://en.wikipedia.org/wiki/File:Red_Army_Standard_Ammunition_logo.png )

( https://www.classicfirearms.com/redarmy762x39180rangepack )

Năm 1927. Hồng quân Trung Cộng đã bắt đầu dùng một loại cờ như hình dưới đây. Cờ nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có hình búa liềm đen ở chính giữa ngôi sao làm đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Lá cờ mà hầu như tất cả thành viên chống cộng tại hải ngoại đều gọi lầm là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ). Trong phần trình bày sau. Sẽ cho biết vào thời gian 1928-1930 có cả quân Cộng Sản VN hợp tác cùng với lực lượng Hồng quân Trung cộng tại biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây cuả Trung Hoa dưới sự chỉ huy chung cuả cán bộ Hồng Quân Trung Cộng Đặng tiểu Bình. Đó là lý do tại sao trong lịch sử quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam có ghi rõ đầu thập niên 1930 đảng Cộng Sản Việt Nam dùng cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm.


Photo of Mao as a young man.
http://www.downtheroad.org/Asia/Photo/8Inner_Mongolia_Pics/7_Maos_Headquarters_Residence.htm )​

Đảng Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng quân Trung Cộng. Rập khuôn y hệt logo cuả Hồng quân Liên Xô cũ.

Hiển nhiên là lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu chứa búa liềm đen bên trong này bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng năm cánh trên nền đỏ của Hồng Quân Liên Xô + búa liềm ở giữa ngôi sao vàng như hình trên. Và chắc chắn những lá cờ đỏ sao vàng ở tại Liên Xô hay Trung Cộng đều là “ tiên nhân “ và “ trực hệ “ với cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu của Cộng Sản Việt Nam thời Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 ;cũng như là cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của đảng Cộng Sản VN vào đầu thập niên 1930.

Hình dưới: Hồ Chí Minh với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm chính giữa ngôi sao. Phải chăng đây là loại cờ đâu tiên mà Cộng Sản Việt Nam dùng? (lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm)


( http://fuckyeahmarxismleninism.tumblr.com/post/78750933457/comrade-ho-chi-minh-leader-of-vietnams-history )

GIAI ĐOẠN 3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô.
* Lê Quang Sô đã từng qua Trung Hoa từ năm 1927 – Khi mà Hồng Quân Trung Cộng tại đó đã dùng loại cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa (Sẽ trình bày sau) – để học chiến tranh du kích và về VN phổ biến.
Lý do tại sao Lê Quang Sô tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng mà là không phải là mẫu cờ khác? Là vì : Lê Quang Sô hoạt động tại tỉnh ủy Mỹ Tho. Người giao nhiệm vụ cho Lê Quang Sô vẽ cờ là Phan Văn Khỏe, ủy viên thường vụ xứ ủy, bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, Lê Quang Sô quyết định vẽ mẫu cờ nền đỏ sao vàng là theo như ước nguyện của Trần Phú tổng bí thư đầu tiên của Đảng CS VN từ năm 1931 là: “Sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.
“..Trong lúc bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Quang Sô từng nghe kể về ước nguyện của đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta từ năm 1931 là: “Sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”..

http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su- … ho-122856/ )

Như vậy, tư tưởng của Lê Quang Sô muốn cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng là do 1/ Ảnh hưởng từ một loại cờ nền đỏ sao vàng mà Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu dùng từ năm 1927 tại Trung Hoa khi ông ta qua đó học chiến tranh du kích. 2/ Là do ảnh hưởng của lời dặn dò của Tổng Bí Thư Trần Phú khi còn ở tù Côn Đảo “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”. Cờ đỏ sao vàng trong lời căn dặn của Trần phú chắc chắn là do ảnh hưởng từ loại cờ đỏ sao vàng tại Liên Xô cũ. Vì Trần Phú về nước từ Liên Xô.

Đây là logo cuả Đảng Zhi Gong Trung Hoa (中国致公党= Trung Quốc đảng Công. Có nghĩa đen là ” Đảng lợi ích công cộng của Trung Hoa” ). Được thành lập vào năm 1925. Đây là một đảng ngoại vi cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Giống như Mặt Trận Tổ Quốc tại Việt Nam vậy. Khi Lê Quang Sô qua Trung Cộng học chiến tranh du kích vào năm 1927. Chắc hẳn ông ta đã biết logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này rồi.

Đây là lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm. Được xử dụng từ năm 1927; là năm Lê Quang Sô qua Trung Hoa học du kích. Chắc hẳn ông ta cũng đã phải nhìn thấy lá cờ này trong thời gian đó.

* Khác với những cán bộ Cộng Sản VN khác. Nguyễn Hữu Tiến không hề xuất dương sang Liên Xô hoặc Trung Hoa tại các vùng do Hồng Quân Trung Cộng kiểm soát như Lê Quang Sô.
Nguyễn Hữu Tiến được xứ ủy Nam Kỳ giao phụ trách liên tỉnh Đảng bộ Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá. Người giao cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ là Võ Văn Tần; bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Người gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cỡ nền đỏ sao vàng là Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai nhắc lại lời dặn dò của tổng bí thư đầu tiên của Đảng CS VN là Trần Phú cho Nguyễn Hữu Tiến: Khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai thì nên chọn mẫu quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng năm cánh

(  http://hudt.vn/duy-tien-introduce/dong-chi-nguyen-huu-tien-nguoi-ve-la-co-to-quoc-bi-thu-lien-tinh-uy-long-xuyen-1939-1940-94.html )

Tranh tả ông Nguyễn Hữu Tiến vẽ ngôi sao năm cánh cạnh bầu của lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo lời căn dặn cuả Trần Phú
http://www.aocodosaovang.com/Tin-tuc-ao … -quoc.html )
http://infonet.vn/co-do-sao-vang-bieu-t … 95397.info )

Khi vẽ cờ. Nguyễn Hữu Tiến đang ở Sài Gòn Gia Định. Người giao cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ đỏ sao vàng là Xứ ủy Nam Kỳ Võ Văn Tần.

Còn Lê Quang Sô khi vẽ cờ thì đang ở Tỉnh Ủy Mỹ Tho. Người giao cho Lê Quang Sô vẽ cờ đỏ sao vàng là  Phan Văn Khỏe – Ủy viên Thường vụ Xứ ủy, Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.

Hai khu vực này cách xa nhau. Nhưng tại sao cả hai người – Nguyễn Hữu Tiến và Lê Quang Sô – đều có thể nghĩ ra 2 lá cờ y hệt nhau, không hề khác; dù khác nhau có một chút ?

Vì là Nguyễn Hữu Tiến tạo ra lá cờ đỏ sao vàng là do gợi ý của Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa là cờ đỏ sao vàng cũng là tại theo lời căn dặn (chỉ thị) của tổng bí thư Đảng CSVN đầu tiên Trần Phú là khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản thì nên chọn mẫu quốc kỳ là nền đỏ sao vàng năm cánh y như trường hợp của Lê Quang Sô vậy.

Còn Lê Quang Sô vẽ ra mẫu cờ đỏ sao vàng là cũng làm theo ý nguyện cuả Trần Phú căn dặn. Là quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàngKẾT LUẬN: DO ĐÓ TA THẤY DÙ LÀ DO TRẦN PHÚ VÀO NĂM 1930 HAY DO LÊ QUANG SÔ HOẶC DO NGUYỄN HỮU TIẾN VÀO NĂM 1940 THÌ MẪU CỜ NỀN ĐỎ SAO VÀNG NĂM CÁNH CUẢ NAM KỲ KHỞI NGHĨA CŨNG LÀ DO Ý TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN PHÚ SAU KHI TỪ LIÊN SÔ VỀ VIỆT NAM VÀO NĂM 1930.


http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?op … &Itemid=33 )

Như vậy cũng chẳng phải là Lê Quang Sô và cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là người có sáng kiến đầu tiên nghĩ ra lá cờ đỏ sao vàng. Họ chỉ là người tạo ra theo lời nhắn nhủ của Trần Phú trước đó mà thôi.

Hình dưới đây sẽ chứng minh chẳng phải Lê Quang Sô cũng như cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là những người có sáng kiến nghĩ ra mẫu cờ đỏ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa tháng 11/1940 tại Mỹ Tho; Nam Việt Nam. Mà trước đó 2 tháng. Cờ đỏ sao vàng đã có trong một cuộc nổi dậy của Cộng Sản Việt Nam tại Bắc Sơn; Lạng Sơn; Bắc Việt Nam vào ngày 27/09/1940 như hình vẽ.


Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
http://baotangqk1.vn/hinhanhtrungbay.htm )

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) xảy ra hai tháng trước Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã có cờ đỏ sao vàng. Hình này trước kia ở tại http://baotangqk1.vn/hinhanhtrungbay.htm . Nay đã bị gỡ ra. Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô đâu có thuộc đảng bộ Bắc Sơn ở tận Lạng Sơn đâu mà tạo ra cờ đỏ sao vàng ?
Trong mục khởi Nghĩa Bắc Sơn có ghi rõ :”Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo người dân nổi dậy..” Do đó ta thấy rõ là cờ đỏ sao vàng là do chỉ thị cuả đảng Cộng Sản Việt Nam (Khi đó có tên là đảng Cộng Sản Đông Dương). Mà cầm đầu đảng CSVN là Tổng Bí Thư Trần Phú. 

Nguyễn Hữu Tiến; Lê Quang Sô hoặc các đảng viên thuộc đảng bộ Bắc Sơn có tạo ra cờ đỏ sao vàng là cũng chỉ là người thi hành lệnh cuả Trần Phú mà thôi.
Bây giờ hãy xem thêm một tranh vẽ thuật lại cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản Việt Nam tại Nghệ Tĩnh với cái tên Xô Viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/09/1930. Cho ta thấy đã có cờ đỏ sao vàng  10 năm trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Bắc Sơn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

https://truyenhinhnghean.vn/voi-khan-gia-ntv/201509/thtt-le-ky-niem-85-nam-xo-viet-nghe-tinh-9h00-119-640976/

http://truyenhinhthanhhoa.vn/thoi-su-chinh-tri/202009/90-nam-xo-viet-nghe-tinh-bai-hoc-ve-xay-dung-moi-quan-he-gan-bo-mau-thit-giua-dang-voi-nhan-dan-8304224/

Những tranh vẽ lại  quang cảnh Xô Viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/09/1930. Cho ta thấy đã có cờ đỏ sao vàng 10 năm trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Bắc Sơn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Theo các bài viết cuả các báo online trong nước. Thì Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc nổi dậy đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời.
Như vậy cờ đỏ sao vàng trong cuộc nổi dậy cuả đảng Cộng Sản Việt Nam tại Nghệ Tĩnh vào tháng 09/1930 là theo chỉ thị cuả đảng CSVN. Hay nói thu hẹp hơn là do theo chỉ thị cuả Trần Phú.(Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú sau khi được đào tạo tại Liên Xô về nước vào tháng 04/1930 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA )

Bài viết ” Giới thiệu lịch sử quốc kỳ ” cuả trang web  ” Cờ đỏ sao vàng online https://sites.google.com/site/cotoquoc/ … su-quoc-ky đã xác nhận rõ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa không hề do sáng kiến cuả lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến. Mà do chính lời nhắn nhủ cuả Trần Phú

Hãy chú ý đến ý nghĩa nền cờ màu đỏ theo ý muốn cuả Trần Phú : Màu đỏ cuả nền cờ ( là ) màu biểu tượng cho tính triệt để chiến đấu cuả cách mạng..

Hiển nhiên. Ý nghĩa cuả hai chử “ Cách mạng ” ở đây là chủ nghĩa Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế Mác-Lê Nin phát xuất từ Liên Xô cũ. Do đó. Trong lời nhắn nhủ này cuả Trần Phú đã rõ ràng mang ý nghĩa lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản phải có nền màu đỏ của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Mà Trần Phú chỉ có quyết định đó sau khi từ Liên Xô về – Nơi đầu não của thế giới Cộng Sản – Có dùng một lá cờ biểu tượng cho giai cấp vô sản công nông là sao vàng năm cánh giữa nền đỏ.

Trong bài báo online có tên:”VIẾT VỀ QUỐC KỲ‎ NGHIÊN CỨU” cuả trang mạng trong nước CỜ ĐỎ SAO VÀNG ONLINE  vào năm 2009. Và “ Tác giả quốc kỳ: vẫn là dấu chấm hỏi “ vào năm 2006. Cho biết ngoài nhân vật Nguyễn Hữu Tiến. Còn lòi thêm một nhân vật khác nữa là Phan Văn Khỏe – bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, thường vụ Xứ ủy Nam kỳ.. là người cũng bị “nghi” là tác giả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

https://tuoitre.vn/tac-gia-quoc-ky-van-la-dau-cham-hoi-173930.htm

https://sites.google.com/site/cotoquoc/viet-ve-quoc-ky/nghien-cuu-quoc-ky

Vì cố dấu nhẹm lai lịch cờ đỏ sao vàng là sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế có nguồn gốc từ Liên Xô cũ. Nên Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày hôm nay cứ rối tung lên trong việc cố gắng ” Chỉ định” ai chính là tác giả cờ đỏ sao vàng cho cái lần cho là đầu tiên xuất hiện tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và sau cùng cũng phải đành phải công nhận là do Đảng Cộng Sản quyết định..

https://kenh14.vn/kham-pha/zoom-vao-cac-la-quoc-ky-viet-nam-tu-hao-quoc-khanh-29-20110901104324219.chn

Vào ngày quốc khánh cuả Cộng Sản Việt Nam năm 2011. Một bài báo trong nước khi đề cập tới “ Nguồn gốc” quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đã tiết lộ thêm có thể Lê Hồng Phong – Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1935 đến năm 1936 – cũng có thể là người đã tạo ra ra lá cờ đỏ sao vàng.

Lê Hồng Phong bị Pháp bắt ngày 6/2/1940 trước Nam Kỳ Khởi Nghĩa 9 tháng. 2 năm sau đó Lê Hồng Phong chết tại Côn Đảo…Mà cũng được coi là “Đồng tác giả” của lá cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Còn Nguyễn Thị Minh Khai giữ chức vụ Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn-Chợ Lớn vào năm 1936…Mà cũng được coi là “ đồng tác giả” cuả lá cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa xảy ra vào 4 năm sau đó.

Những bài viết trên cho thấy đảng Cộng Sản Việt Nam rất bí trong việc cố gán cho ai chính là tác giả cờ đỏ sao vàng vì có quá́ nhiều người làm tại nhiều nơi khác nhau vào những thời gian khác nhau nhưng cũng đươc cho là tạo ra cờ đỏ sao vàng.
Hết Nguyễn Hữu Tiến; rồi lại đến Lê Quang Sô; nay lại thêm Phan Văn Khỏe; Rồi thêm Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai…không chừng mai kia mốt nọ là lòi ra thêm dăm nhân vật cũng được xác nhận đã tạo ra cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc trước khi có biến cố Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nhiều người làm tại nhiều nơi khác nhau. Vào những thời gian khác nhau…mà tại sao đều giống nhau là cũng cờ đỏ với một sao vàng nằm chính giữa ?

Là tại vì chỉ do một đảng CSVN chỉ đạo. Hay nói thu hẹp hơn. Là do từ một quyết định cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về nước

GIAI ĐOẠN 4/Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh được thành lập tại ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng).

( Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8/1945. Lá cờ của Mặt Trận Việt Minh trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.)

* Vài bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Nam Kỳ khởi nghĩa:

-“lá cờ đỏ sao vàng” trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ được chọn là lá cờ của Mặt Trận Việt Minh. Và đến Quốc Dân Đại Hội Tân Trào quyết định lấy “lá cờ đỏ sao vàng” là lá cờ chính thức của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến quốc hội khóa I chính thức trở thành quốc kỳ”.

(http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su-ra-doi-cua-la-co-do-sao-vang-o-tinh-My-Tho-122856/  )

-Nhớ lại lời nói của đồng chí Trần Phú, 9 năm sau đó, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bên cạnh lá cờ búa liềm đã được xứ ủy Nam kỳ giương cao trên mái đình xã Long Hưng (Mỹ Tho) và nhiều nơi khác trong cuộc khởi nghĩa tháng 11/1940, hiện nay là “quốc kỳ” nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/default/read.html/news/236?div_id=object_news&folder_id=61 )

* Một trong những bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước:

-Theo Võ Nguyên Giáp; cờ đsao vàng cạnh cong bầu được Hồ Chí Minh – Bí danh là Hồ Quang – mang về từ Trung Hoa và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày “19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc hội nghị thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh

( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Trường hợp tại sao có cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – hoặc của Lê Quang Sô, hoặc của Nguyễn Hữu Tiến – thì đã được trình bày rồi. Còn nguồn gốc cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước thì sao ?

Năm 1938, HCM từ Liên Xô trở về Trung Quốc . Lúc đó HCM là thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang. HCM/ Hồ Quang đến công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân tại Quế Lâm—Dưới trướng Tướng Tư Lệnh Chu Đức; và đương nhiên dưới trướng luôn cả Chủ Tịch Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Hồng Quân Trung Quốc mùa đông 1938 đến đầu 1939 . ( https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh )​


Hồng Quân Trung Cộng khi Hồ Chí Minh / Hồ Quang ở tại Trung Hoa trong thời gian trên dùng cờ gì?

Xin mời quý vị coi hình dưới. Một du khách mặc quân phục Hồng Quân để chụp hình trứơc một cái áp phích có hình lãnh tụ Mao Trạch Đông thời trẻ tại nơi đảng Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng) từng đặt bản doanh tại Diên An, phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây Trung Hoa. Diên An được coi như là thủ đô của Hồng Quân Trung Cộng trong thời gian Mao và Tưởng hợp tác chống Nhật lần thứ hai sau cuộc vạn lý trường chinh 1934-1935. Lá cờ trong áp phích là nền đỏ sao vàng cạnh bầu có búa liềm đen ở chính giữa. Y như cờ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên (…Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm…) Và cũng giống y như cờ của mặt trận Việt Minh—sau này thành quốc kỳ của Cộng Sản VN – nhưng không có búa liềm giữa ngôi sao.
(Hầu như tất cả thành viên chống Cộng tại hải ngoại đều lầm tưởng là cờ này là của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ).


A tourist dressed as a Communist Red Army soldier poses for photos in front of a communist leader Mao Zedong’s poster at an old Communist Party base in Yan’an, in northwestern China’s Shaanxi province. Yan’an is celebrated as the birthplace of China’s communist revolution.
http://www.thehindu.com/news/international/the-cpcs-journey-to-reinvigorate-china/article2147680.ece )


​Như vậy là Hồ Chí minh/Hồ Quang đã từng phục vụ dưới trướng lá cờ này trong thời gian là Thiếu Tá Hồ Quang trong Bát Lộ Quân của Hồng Quân Trung Cộng.

Thêm một vài hình nữa. Liên quan đến một loại quân kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng (Sẽ trình bày chi tiết sau)

Đây là quân kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu của đơn vị Hồng quân Trung Cộng kháng Nhật thời kỳ 1934-1945. Yhệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh 1941

Trên là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả một đơn vị Hồng Quân Trung Cộng trong thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935

Coi những hình này xong, mọi người có thể hiểu rõ tại sao vào tháng 11/1940 khi Hồ chí Minh/Hồ Quang còn đang ở Quế Lâm ( Guilin) ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng, Trung Hoa; qua radio, biết ở Nam Kỳ có khởi nghĩa với cờ đỏ sao vàng. Thì Hồ Chí Minh/ Hồ Quang không rõ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa có mấy cánh; nằm ở giữa hay ở góc của lá cờ. Cạnh thẳng hay bầu; Và có lẽ vì sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nào đó ở tận Mỹ Tho Việt Nam nó khác với cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai mà ông ta đã ôm ấp ý định sẽ có một ngày nào đó tạo ra y như đảng kỳ nền đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng đang dùng và cũng y như một loại cờ đỏ sao vàng của Liên Xô cũ, cho nên ngay lập tức ông ta sai người mua giấy đỏ và vàng. Về vội vàng cắt ra ngay một lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu như đã dự trù từ trước trong tâm trí.. Nhưng lại y hệt như loại cờ mà Hồng Quân Trung Cộng đang dùng – chỉ không có búa liềm ở giữa ngôi sao – Và lạ thay, cũng giống y hệt như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở xa lắc tận Mỹ Tho Nam Việt Nam.

…Vậy là, có một điều kỳ lạ làm tôi suy nghĩ. Bác Hồ chưa nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, chỉ nghe cụ Đặng Văn Cáp báo cáo có cờ đỏ sao vàng trong khởi nghĩa Nam kỳ mà Bác đã thửa ra lá cờ…

https://lyhoclythuyet.blogspot.com/2019/02/chuyen-ve-nhung-la-co-nhu-thanh-mot.html  )

Lý  do : Chẳng qua cũng vì lo sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nghĩa phát xuất từ mẫu mã cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú…không đúng như “ quy định “ theo mẫu đảng kỳ của Hồng Quân của Trung Cộng – Cho nên Hồ Quang/Hồ chí Minh vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng theo đúng như ý định của ông ta từ trước

Và từ đó trở đi. Trong lớp “Con Đường Giải Phóng” của Hồ Chí Minh/ Hồ Quang huấn luyện cán bộ từ trong nước gửi sang tại Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, (Thị xã Bách Sắc; Quảng Tây, Trung Hoa; Sát biên giới Việt Trung), để chuẩn bị thành lập một mặt trận của Cộng Sản tại Việt Nam đều được treo lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu này – NHƯ THỂ MUỐN NHẮC NHỞ TẤT CẢ CÁC CÁN BỘ CS VN ĐANG ĐƯỢC HUẤN LUYỆN TẠI TRUNG CỘNG RẰNG: LÁ CỜ CỦA MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI PHẢI LÀ LÁ CỜ NÀY. LÁ CỜ GIỐNG Y HỆT NHƯ MỘT LOẠI CỜ CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG ĐANG DÙNG; CŨNG NHƯ GIỐNG MỘT LOẠI CỜ MÀ LIÊN XÔ DÙNG ĐẤY. KHÔNG ĐƯỢC KHÁC NHÉ.

(http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )
Và để chắc chắn lá cờ mang nguồn gốc từ Liên Xô và đang có mặt tại Trung Cộng này phải là lá cờ của một măt trận chính thức của Đảng Cộng Sản VN . Chính Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang nó về để treo lên trong buổi thành lập mặt trận Việt Minh. Khôi hài thay, lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/ Hồ Quang lật đật sáng tác tại Quế Lâm ; Quảng Châu Trung Hoa thì lại giống y như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Mỹ Tho Việt Nam. Nói cách khác. Lá cờ của mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về nước nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu – thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó vừa giống y hệt như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa

TỔNG KẾT : NGUYÊN NHÂN TẠI SAO HAI LÁ CỜ ĐƯỢC SÁNG TÁC TẠI HAI NƠI RẤT XA NHAU CỦA 2 HOẶC 3 NGƯỜI RẤT KHÁC NHAU NHƯNG LẠI GIỐNG Y HỆT NHAU ?? LÝ DO CHỈ CÓ THỂ LÀ TẠI VÌ NHỮNG TÁC GIẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM VẼ KIỂU ĐÓ CÙNG CÓ MỘT TƯ TƯỞNG SAO CHÉP MỘT MẪU CỜ ĐÃ CÓ MẶT TỪ CỘNG SẢN NGA RỒI QUA CỘNG SẢN TÀU .

Chúng ta có thể liệt kê tên vài cán bộ Cộng Sản VN được qua Liên Xô học chính trị – một nơi từng dùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng – nên đã thấm nhuần tư tưởng dùng cờ đỏ sao vàng gốc Liên Xô thành quốc kỳ cho một nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản

– Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành:

*Năm 1922: tham gia đại hội lần tư của Quốc Tế Cộng Sản,

* Năm 1923: Học tại Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông; và sau đó dự hội nghị lần thứ nhất Quốc Tế Nông Dân.

Kết quả: Vẽ ngôi sao năm cánh trong mỗi số báo Thanh Niên xuất bản tại Trung Hoa từ 21/6/1925, tại Quảng Châu theo đúng khuôn mẫu ngôi sao vàng năm cánh cuả Đoàn Thanh niên đảng Cộng sản Trung Hoa thành lập vào năm 1922.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày hôm nay khẳng định Hồ Chí Minh là tác giả ngôi sao vàng năm cánh; không hề copy cuả ai vì căn cứ vào hình ngôi sao năm cánh trên các báo Thanh Niên cuả Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành xuất bản từ ngày 21/06/1925 tại Quảng Châu Trung Hoa. Nhưng thật ra. Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành đã copy hình sao năm cánh cuả lá cờ đoàn cũng mang tên Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa có từ hơn 3 năm trước.

Đoàn kỳ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Thành lập vào 05/1922. Thủy tổ ngôi sao năm cánh trên báo Thanh Niên cuả Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành

Trần Phú:

*Năm 1927: Học tại trường Đại Học Đông phương

* Năm 1928: Dự đại hội VI Quốc Tế Cộng Sản

Kết quả: Mang cờ đỏ sao vàng về nước làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản (nguồn tin không chăc chắn). Luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta: ”Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa”

Coi lại hình một loại cờ cuả Liên Xô cũ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Đây là lý do tại sao khi Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô về nước đã luôn luôn căn dặn thuộc cấp : ”Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa”. Cho nên cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa có nguồn gốc từ Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú.

Lê Hồng Phong:

*Tháng 2 /1926 gia nhập vào đảng Cộng Sản Trung Hoa. Là nơi đã có lá cờ đỏ sao vàng cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản 4 năm về trước.

*Tháng 8/1927. Học tại trường Không Quân Liên Xô là nơi có nhiều đơn vị trong quân đội Liên Xô có quân kỳ nền đỏ sao vàng.

* Tháng 12 năm 1928, ông theo học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moskva (Liên Xô). Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia Hồng quân Liên Xô với cấp bậc Trung tá (Nơi nhiều đơn vị cuả quân đội Liên Xô cũ có huy hiệu nền đỏ sao vàng).

*Tháng 3/1935 được bầu làm Tổng Bí thư tại Macao.

*Tháng 2/1940 – 9 tháng trước khi có biến cố Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Bị Pháp bắt lần thứ hai. Và 2 năm sau chết tại Côn Đảo

Kết Qủa: Có nguồn tin cho biết Lê Hồng Phong cũng tạo ra lá cờ đỏ sao vàng. Không biết là khi nào.

Coi lại quân kỳ nền đỏ với một ngôi sao vàng cạnh cong bầu cuả quân đội Liên Xô cũ được phất lên trong ngày loại phi cơ phản lực đầu tiên cuả Liên Xô cũ cất cánh. Lê Hồng Phong đã từng học trường không quân cuả Liên Xô chắc hẳn cũng phải biết loại quân kỳ này

-Nguyễn Thị Minh Khai

* Qua Hồng Kông năm 1930 – Làm thư ký cho Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành  ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng Sản .Chắc chắn bà Minh Khai đã từng nhìn thấy lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng tại Trung Hoa lục địa cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu- ;

* Năm 1934: Tham dự đại hội 7 Cộng Sản Quốc Tế

*1936 : Bí thư thành Ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Có nguồn tin cho rằng bà đã tạo ra lá cờ đỏ sao vàng trong thời gian này theo mẫu cờ đỏ sao vàng tại Liên Xô và cũng theo lời căn dặn cuả Trần Phú.

*1940: Gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến tạo ra cờ đỏ sao vàng trước khi Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do vừa kinh nghiệm thời còn ở Liên Xô và vừa theo lời căn dặn của Trần Phú.

Hình lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm tại đại hội đảng Guitan; Phúc Kiến năm 1929. Khi Nguyễn Thị Minh Khai qua Trung Cộng năm 1930. Chắc hẳn bà ta cũng phải biết lá cờ nàyHồ Chí Minh/Hồ Quang:

* 1934: Học ở Trường Quốc Tế Lenin.

* 1935: Dự đại hội lần thứ 7 Đệ Tam Quốc Tế

Kết Quả: Tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng y hệt như loại cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng treo trong lớp học “Con Đường Giải Phóng“ trong thời gian đào tạo cán bộ Cộng Sản chủ chốt từ Việt Nam sang tại Quảng Tây Trung Hoa. Và sau đó đem về Việt Nam làm cờ của mặt trận Việt Minh.

Cờ đỏ sao vàng thời Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc cuả đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến cuả Hồng Quân Trung Cộng. Hồ Chí Minh/Hồ Quang đã tạo ra một lá cờ y hệt như vậy để mang về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh

Cờ đỏ sao vàng cuả tỉnh đội Phúc Kiến được các cựu quân nhân tỉnh Phúc Kiến trương ra trong cuộc biểu tình trước trụ sở tỉnh Phúc Kiến để đòi hỏi quyền lợi cấp dưỡng vào năm 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: