CỜ ĐỎ SAO VÀNG THỜI KỲ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA

– Năm 1921. Đảng Cộng Sản cuả Trung Cộng được thành lập
-Năm 1922 . Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng được thành lập với Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm ở góc trên bên trái trong một vòng tròn viền vàng.


Đoàn kỳ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Cộng
(https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o%C … %E1%BB%91c )

Hiển nhiên. Lá cờ này rất giống cờ kỷ niệm chiến thắng cuả Liên Xô trong thế chiên thứ 2. Mà trong một trang mạng khác được gọi là “ Cờ Cộng Sản” như hình dưới đây. Vì nó cũng chính là quốc kỳ cuả Liên Xô cũ nhưng hai hình búa liềm được bỏ ra và ngôi sao vàng được phọ́ng to lên. 


Communist Flag
 ( http://www.pixbam.com/communist-flag/fi … ist/152259 )
Russian WWII commemorative flag
http://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html )

http://ba1d.sznews.com/content/2018-02/08/content_21000372.html

https://www.sohu.com/a/473129609_121124760

https://www.dswxyjy.org.cn/n/2013/0319/c244520-20834847.html

Một loại cờ cuả một chi bộ đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình mỏ neo giữa ngôi sao vàng trong hình vẽ trên đây – Một hình vẽ có ghe cuả dân chài lưới – Trong buổi đình công cuả nhân viên cảng Hồng Kông do đảng Cộng Sản Trung Hoa tổ chức vào June 19, 1925 (Vào thời điểm này. Chi bộ đảng Cộng Sản thành phố Quảng Châu phụ trách cảng Hồng Kông chưa được thành lập)

http://www.hmyzg.com/2006-xmzg/zgd-80zn-tw/zgd-80-tw/01-qytc/01-qytc-2.htm

http://www.gxzg.gov.cn/show-21-3312-1.html

Trên là logo cuả Đảng Zhi Gong Trung Hoa (中国致公党 = Trung Quốc đảng Công. Có nghĩa đen là ” Đảng lợi ích công cộng của Trung Hoa” ). Được thành lập vào năm 1925 – 4 năm sau khi đảng Cộng Sản Trung Hoa được thành lập -. Đảng này theo đường lối Maoism và ” Lý thuyết của chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Hoa ” (Socialism with Chinese characteristics). Tư tưởng Socialism with Chinese characteristics là theo chủ nghỉa Mác Lê-Nin nhưng tư tưởng cuả Mao Trạch Đông. Và là một trong tám đảng chính trị được đảng Cộng Sản Trung Hoa công nhận hợp pháp. Mọi hoạt động của đảng này phải theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Hoa ( https://en.wikipedia.org/wiki/China_Zhi_Gong_Party ).

 Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Đã được Liên Xô cũ và Trung Cộng dùng trước khi được đảng Cộng Sản Việt Nam dùng tới. Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Tính theo thời gian. Thì cái đảng bù nhìn này có logo nền đỏ sao vàng thứ hai cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Chỉ sau tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Hoa được thành lập vào năm 1922 có cờ đỏ và ngôi sao vàng trong vòng tròn trên góc cao.

NGUYỄN ÁI QUỐC/NGUYỄN TẤT THÀNH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN NGHĨ RA BIỂU TƯỢNG NGÔI SAO NĂM CÁNH TÊN ĐẤT TRUNG HOA KHÔNG ?

Sau khi tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. Tháng 11/1924, Nguyễn aí Quốc/Nguyễn tất Thành rời Mạc tư khoa đến Quảng Châu Trung Hoa . Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Hoa), Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập ra Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Và mở các lớp huấn luyện; đào tạo các Cán bộ Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền thực dân Pháp tại VN để lập ra một chính quyền Việt Nam Cộng Sản. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành, Hội xuất bản một tờ tuần báo tiếng Việt cũng gọi là “ Thanh Niên “ để cổ võ cho một cuộc đấu tranh vô sản Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt Nam. Ở mỗi tờ báo ; phía trên bên trái có vẽ một ngôi sao – Y như vị trí ngôi sao trong cờ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc – Và số thứ tự của tờ báo nằm trong ngôi sao .Hiển nhiên;  ngôi sao trên những tờ báo Thanh Niên đầu tiên của Cộng Sản VN do Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập chắc chắn là do ảnh hưởng gần từ đoàn kỳ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa. Và ảnh hưởng xa là do từ những biểu tượng ngôi sao của Liên Xô . vì Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành trước khi qua Quảng Châu Trung Hoa vào cuối năm 1924. thì đã có mặt tại Liên Xô lần đầu tiên vào năm 1922 để tham gia Đại hội lần tư của Quốc tế Cộng Sản . Và lần thứ 2 vào Tháng 6 năm 1923, tại Moskva để học  tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông.

Bài viết sau đây chứng tỏ hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên của Nguyễn ái Quốc/ Nguyễn tất Thành – Mà trong đó có tờ tuần báo Thanh Niên – được Trung Cộng hổ trợ :
Vietnamese Revolutionary Youth League (Vietnamese: Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; Chinese: 越南革命青年同志会), or short for Thanh Nien, was founded by Nguyen Ai Quoc (best known as Ho Chi Minh) in Guangzhou in the spring of 1925.[1] It is considered as the “first truly Marxist organization in Indochina”[2] and “the beginning of Vietnamese Communism”.[3] With the support of Chinese Communist Party and the Kuomingtang Left, (https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnames … uth_League Vietnamese Revolutionary Youth League )


Tạm dịch : Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội ; hay gọi tắt là Thanh Niên. Được thành lập bởi Nguyễn aí Quốc (Được biết nhiều với tên Hồ chí Minh) tại Quảng Châu vào mùa xuân 1925. Được coi như tổ chức đầu tiên thật sự về chủ nghĩa Mác tại Đông Dương. và là ““Sự khởi đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Với sự hậu thuẩn của Đảng Cộng Sản Trung Hoa và cánh tả Quốc  Dân đảng

( https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Revolutionary_Youth_League )


Báo “Thanh Niên” số ra ngày 3-10-1926.
(https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%9 … _ni%C3%AAn )
(http://baotang.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2015-6-22/-Thanh-Nien–to-bao-Cach-mang-do-Lanh-tu-Nguyen-Aiwrx83a.aspx )

Khi các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại khẳng định quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam hiện nay bắt nguồn từ một loại cờ đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng từng dùng thời Vạn lý Trường Chinh 1933-1934. Các Dư luận viên Cộng Sản trong nước tìm cách giải độc. Cho biết hình ngôi sao đã có từ trước rất lâu trên những trang báo Thanh Niên của Nguyễn Áí Quốc ( Nguyễn tất Thành) vào năm 1925. Ý nói hình ngôi sao là do sáng kiến riêng của Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn tất Thành. Không hề copy của ai. Nhưng căn cứ theo sự thật lịch sử. Thì tên báo cũng là “ Thanh Niên “ y như đoàn Thanh Niên Trung Cộng trước đó. Và cũng có ngôi sao ở góc trên bên trái y như cờ đoàn Thanh Niên trước đó..mà được đảng Cộng Sản Trung Hoa hậu thuẩn lập ra Hội Thanh Niên..thì chắc chắn 100% hình ngôi sao trong tuần báo Thanh Niên tiếng Việt là do Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành đã sao chép lại hình sao của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa trong tinh thần phụ thuộc.

Cộng Sản Việt Nam khẳng định ngôi sao năm cánh do Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành tạo ra trên tờ báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên tại Trung Hoa vào ngày 21-6-1925 ( http://dangcongsan.vn/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-cuoc-thi/bao-thanh-nien–co-quan-trung-uong-cua-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-532781.html ). Ngoài yếu tố ngôi sao năm cánh trên tờ báo “Thanh Niên” không phải là sáng kiến đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành tạo ra vì trước đó 3 năm đã có ngôi sao vàng năm cánh trên đoàn kỳ cuả  Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Cộng. Mà trước đó vài ngày cũng trong tháng 6/1925. Đã có một ngôi sao vàng năm cánh xuất hiện trong buổi đình công cuả công nhân cảng Hồng Kông do đảng Cộng Sản Trung Hoa tổ chức. Và cùng năm 1925 cũng có đảng bù nhìn Zhi Gong cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ra đời với logo nền đỏ sao vàng…Nếu đi xa hơn; thì loại cờ nền đỏ sao vàng trong buổi đình công này mô phỏng mẫu mã cuả cờ đỏ sao vàng Cộng Sản Nga. Do đó Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành không hề là người đầu tiên nghĩa ra biểu tượng ngôi sao năm cánh. Mà ông ta chỉ sao chép lại mẫu sao năm cánh từ đảng Cộng Sản Trung Hoa và Liên Xô cũ.

Đảng Cộng Sản Trung Hoa được thành lập vào năm 1921. Cùng thời điểm đó thì trường đại học Hạ Môn tại tỉnh Phúc Kiến cũng được thành lập. Và chi bộ đảng Cộng Sản của trường đại học Hạ Môn  được thành lập vào năm 1926 . Là chi bộ đảng Cộng Sản đầu tiên của tỉnh Phúc Kiến. Những hình ảnh sau đây chứng minh rằng cờ/logo của chi bộ đảng Cộng Sản đầu tiên của tỉnh Phúc Kiến này dùng là nền đỏ sao vàng mà không có một biểu tượng nào nằm trong ngôi sao vàng.

https://twri.xmu.edu.cn/2022/0328/c14279a449867/page.htm
Cờ/logo nền đỏ sao vàng của chi bộ đảng Cộng Sản trường Đại Học Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến – Là chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Phúc Kiến được thành lập vào năm 1926 – nằm trên góc cao bên trái của bài giảng trên màn chiếu (Projector screen).

Trên là phòng triển lãm Lịch sử “Cách mạng” của Viện Đại Học Hạ Môn (门大学) thuộc thành phố đảo Hạ Môn () phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến. Nơi đây có trình bày tất cả hình ảnh về việc thành lập Chi bộ Đại học Hạ Môn của Đảng Cộng sản Trung Hoa, là chi bộ đảng đầu tiên ở tỉnh Phúc Kiến. Trong phòng có lá cờ nền đỏ sao vàng y hệt như quốc kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Ở trên cao chếch về phía bên phải của hình). Và cũng có nhiều ngôi sao vàng trên nền đỏ trước những hàng chử giới thiệu ở xa xa. Tất nhiên. Cờ đỏ sao vàng này là cờ của chi bộ đảng của Trường Đại Học Hạ Môn. Mà chi bộ đảng của Trường Đại Học Hạ Môn này là chi bộ đảng đầu tiên của Đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Do đó; cờ đỏ sao vàng của chi bộ đảng Cộng Sản trường Đại Học Hạ Môn này cũng được coi như là cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến.

Như vậy, ngoài 2 đoàn thể của đảng Cộng Sản Trung Hoa là Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Hoa và Đảng Zhi Gong dùng logo nền đỏ sao vàng. Thì tỉnh đảng Phúc Kiến của đảng Cộng Sản Trung Hoa được coi như tỉnh đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng logo/cờ nền đỏ sao vàng đầu tiên.

CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA HÌNH BÚA LIỀM CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG

(ĐÂY CHÍNH LÀ ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG. VÀ LÀ THỦY TỔ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ LỘNG HÌNH BUÁ LIỀM CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẬP NIÊN 1930)

Sau khi sự hợp tác lần thứ nhất giữa hai phe Quốc Gia và Cộng Sản lần thứ nhất tại Trung Hoa  tan vỡ, Tưởng Giới Thạch tiến hành đàn áp Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Tháng 4 năm 1927. Một cán bộ cao cấp của Cộng Sản Trung Hoa là Trương Quốc Ðào và một số đảng viên khác chạy về Tứ Xuyên (Sichuan) thành lập chiến khu (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0% … %90%C3%A0o )
Lập ra “ Chinese Soviet State “ ( Nhà nước Xô Viết Trung Hoa ). Với lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao (Hình búa trong ngôi sao là buá của nông dân = Rìu = búa đẽo; búa bửa củi). Còn dòng chữ bên trái là “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). ) .Hình ảnh lá cờ này xuất hiện rất nhiều trong  cuộc Vạn lý Trường chinh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và hầu hết các thành viên chống cộng tại Hải ngoại đều gọi lầm là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934

Hình phóng lớn đoặn văn nói cán bộ Cộng Sản Trung Hoa Trương Quốc Đào lập ra “Nước Soviet Trung Hoa”

Sau đó, chúng tôi nhận được tin rằng Trương Quốc Đào đã trở lại và bắt đầu cuộc nổi dậy của riêng mình ở Tứ Xuyên và Quý Châu, đồng thời tuyên bố một phần của tỉnh mà anh ta cai trị là Nhà nước Xô viết Trung Hoa (Then we received word that Zhang Guotao had returned and started his own uprising in Sichuan and Guizhou, and had declared the part of the province he ruled over as the Chinese Soviet State.).

Hình phóng lớn tên của lá cờ

Cờ của Nhà nước Xô viết Trung Hoa

http://www.alternatehistory.com/forum/t … 125/page-2 )

Vì Cộng Sản Trung Hoa cũng do Liên Xô giúp đỡ và đào tạo. Cho nên lá cờ đầu tiên này của một “ chiến khu “ Cộng Sản Trung Hoa hiển nhiên cũng phải ảnh hưởng biểu tượng sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trên nền đỏ của Hồng Quân Sô Viết cũ như hình dưới đây:

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army_ … Ammunition )
http://redarmystandard.com/ )

Sau cuộc nổi dậy thất bại tại Nam Xương ( August 1 Nanchang Uprising 01/08/1927). Mao và một số đồng chí của ông ta qua các vùng đồi núi tại biên giới giáp ranh các tỉnh Hồ Nam (Hunan); Giang Tây (Jiangxi) ; Phúc Kiến (Fujian); Qủang Đông (Guangdong) ; với một số quân 800 người vào cuối tháng 8/1927 ( http://www.china.org.cn/china/CPC_90_an … 582135.htm ) Và để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy để thành lập Xô Viết Hồ Nam ( Hunan Soviet). Đầu tháng 9/1927. Mao chọn lá cờ đỏ sao vàng cuả “ Chinese Soviet State “ để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu “ ( Autum Harvest Uprising = Xúi dục nông dân không nộp lúa thu hoạch cho các điền chủ). Vụ nổi dậy Autum Harvest Uprising này sau đó thất bại. Cho nên kế hoạch thành lập Xô Viết Hồ Nam của Mao cũng thất bại. Do đó; Hunan Soviet sau này còn có tên là  Short-lived Hunan Soviet . 

Chinese Workers and Peasants Revolutionary Army Banner

http://www.sohu.com/a/235761302_166075

The First Army Flag of the Workers ‘and Peasants’ Revolutionary Army 
http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5% … B%E6%97%97

Lá cờ của “ Chinese Soviet State “ mà được Hồng Quân Trung Cộng chính thức công khai xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising -Sẽ được trình bày sau) đó đã được một trang mạng cuả Trung Cộng – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh – xác nhận với tựa đề : Lá cờ quân đội đầu tiên cuả Quân Cách Mạng Công Nông “ The First Army Flag of the Workers ‘and Peasants’ Revolutionary Army” ( Hồng Quân Trung Cộng) http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5% … B%E6%97%97

( Hồng Quân Trung Cộng sau đó có xử dụng một loại cờ giống y hệt như lá cờ này nhưng ngôi sao màu trắng thay vì màu vàng làm cờ Hunan Soviet – Xô Viết Hồ Nam –  Và sau đó cờ đỏ sao trắng này trở thành quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng)

Nguồn gốc cuả lá cờ được ghi rõ:”Ngày 9 tháng 9 năm 1927, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, Sư đoàn 1 của Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân số 1 và Trung đoàn 1 và 4 đã tổ chức cuộc nổi dậy thu hoạch mùa thu nổi tiếng ở Xiushui, biểu dương ngọn cờ đầu tiên của Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân”

Trong phần giải thích ý nghía cuả lá cờ. Trong mạng này của Trung Cộng- Trong phần dịch sang tiếng Anh – ghi rõ : “ the flag of the central five-star on behalf of the Chinese Communist Party, five-star sickle ax on behalf of workers and peasants” ..Ngôi sao năm cánh nằm chính giữa tượng trưng cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Hình búa liềm trong ngôi sao tượng trưng cho giai cấp công nông.. 
Trong phần giải thích ý nghĩa ngôi sao viền vàng/ hoặc ngôi sao vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ . Ngoài ý nghĩa cũng y hệt như búa liềm ..là : ngôi sao viền vàng trên nền đỏ/ hoặc ngôi sao vàng biểu tượng cho chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ trên quốc kỳ chính thức cũng như ngôi sao vàng trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ còn mang ý nghĩa đặc biệt là đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB% … An_X%C3%B4
Đến khi qua Trung Cộng thì ngôi sao vàng trên lá cờ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng chính thức xử dụng trong cuộc nổi đậy trong vụ thu hoạch mùa thu “ Autum Harvest Uprising “ cũng được xác nhận lả đại diện ( Behalf ) cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa 

NHƯ VẬY. NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ CŨNG NHƯ BÚA LIỀM NGOÀI Ý NGHĨA LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI; CHO 2 GIAI CẤP CÔNG NÔNG. NÓ CŨNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG CỘNG SẢN NGA VÀ TÀU. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. 

Một tài liệu online cuả Trung Cộng sau đây chứng minh lá cờ đầu tiên nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm cuả Hồng Quân Trung Cộng khi còn mang tên “Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân” trong cuộc nổi dậy thất bại “Vụ thu hoặc mùa thu” 09/09/1927được xử dụng như đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa

https://www.sohu.com/a/200200614_500250

Ý nghĩa câu trên cuả hình lá cờ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng trong cuộc nỗi dậy thất bại tại Autum Harvest Uprising (Vụ thu hoạch mùa thu = Thu Thâu ) 1927 đã được đảng Cộng Sản Trung  Hoa dùng làm đảng kỳ

党旗

党旗是象征着一个政党的旗帜。中国共产党旗由金黄色党徽图案和红色底色组成,是中国共产党的象征和标志。党旗不仅代表着党的形象,还象征着英雄辈出的革命年代。

1927年的秋收起义,中国共产党亮出第一面旗帜——中国工农革命军第一军第一师之旗。

Tạm dịch: Đảng kỳ

Đảng kỳ là cờ tượng trưng cho một đảng chính trị. Cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có hình biểu tượng đảng màu vàng  và nền đỏ, đây là biểu tượng và biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lá cờ đảng không chỉ tượng trưng cho hình ảnh đảng mà còn tượng trưng cho thời đại cách mạng anh hùng vào sinh ra tử.

Trong cuộc nổi dậy Thu Thâu năm 1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trưng ra lá cờ đầu tiên của mình – Cờ của Sư đoàn 1 của Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân Trung Quốc.

Ý nghĩa câu dưới cuả hình lá cờ đầu tiên mà Hồng Quân Trung Cộng dùng trong cuộc nổi dậy thất bại tại Autum Harvest Uprising 1927 cho biết đảng kỳ hiện nay mà đảng Cộng Sản Trung Hoa đang dùng chỉ có từ năm 1943

1943年,中央政治局会议确定了党旗样式:保留象征着工农联盟的镰刀锤头,去掉旗帜上的五角星,旗底色为红色。

Năm 1943, Bộ Chính trị họp quyết định kiểu dáng cờ của đảng: đầu búa liềm tượng trưng cho khối liên minh công nông được giữ lại, bỏ ngôi sao năm cánh, nền cờ màu đỏ.

Như vậy. Đảng kỳ hiện nay cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa là hình búa liềm trên nền đỏ trên góc cao chỉ được có từ năm 1943. Sau khi Bộ chính trị cuả đảng Trung Hoa giữ lại hình buá liềm và loại bỏ ngôi sao vàng năm cánh ra.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ. LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA HÌNH BUÁ LIỀM ĐƯỢC HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG XỬ DỤNG LÀN ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC NỔI DẬY THẤT BẠI AUTUM HARVEST UPRISING/ VỤ NỔI DẬY CUẢ VỤ THU HOẠCH MÙA THU NĂM 1927 NHƯ LÀ QUÂN KỲ CUẢ ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG MANG TÊN SƯ ĐOÀN THỨ NHẤT CUẢ BINH ĐOÀN THỨ NHẤT THÌ SAU ĐÓ ĐƯỢC DÙNG NHƯ LÀ ĐẢNG KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA CHO TỚI NĂM 1943 THÌ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA MỚI DÙNG ĐẢNG KỲ KHÁC CHO TỚI MÃI SAU NÀY LÀ CHỈ CÓ BÚA LIỀM TRÊN NỀN ĐỎ

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Communist_Party

Đảng kỳ đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ chỉ có hình búa liềm trên góc cao . Trong trang này thì cho biết được chính thức xử dụng từ 17/06/1951

http://www.wenming.cn/syjj/dfcz/nmg/201611/t20161114_3883965.shtml

Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. một số thanh niên nam nữ tại Hoa Lục mặt quân phục cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trong hoạt cảnh “Re-take Long March” ( Làm lại cuộc Vạn Lý Trường Chinh ). Như thấy trong hình; nhóm thanh niên nam nữ này cầm lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có chứa hình búa liềm cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng. Theo chú giải cuả tác giả. Đó chính là Đảng Kỳ (Party Flag) của hồng quân Trung Cộng. Hoàn toàn không phải là cờ ” Phúc Kiến ” như hầu hết các thành viên chống cộng tại hải ngoại ngộ nhận.

The first group of the first division of the First Army of the Chinese Workers’ and Peasants’ Revolutionary Army, the flag, military uniforms, weapons and used articles

http://www.ccdi.gov.cn/toutu/201707/t20170730_128470.html

Lá quân kỳ đầu tiên cuả đơn vị đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng

“Lá cờ đầu tiên của sư đoàn đầu tiên của quân đội đầu tiên của công nhân và nông dân Trung Cộng” (The first group of the first division of the First Army of the Chinese Workers’ and Peasants’…the flag. ) nền đỏ sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa búa liềm trong ngôi sao. Được trưng bày với quân phục; vũ khí và các đồ dùng khác cuả hồng quân Trung Cộng. Cạnh lá cờ đỏ sao vàng đó là một lá cờ đỏ khác với 3 chử vàng CCP; viết tắt từ các chử China Communist Party = Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Điều đó chứng tỏ quân kỳ đầu tiên cuả đơn vị đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng sau này trở thành đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng; đồng thời cũng là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa…Là cờ đỏ sao vàng có chứa búa liềm.

Sỡ dĩ phải trưng dẫn những tài liệu này vì các cộng đồng Việt Nam chống Cộng tại hãi ngoại vẫn gọi lầm lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng này là cờ Phúc Kiến 1933-1934

Khi Các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại khẳng định Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam hiện nay xuất phát từ đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Chinese Soviet State flag ) – Một loại cờ bị gọi sai là cờ Phúc Kiến – Thì các Dư Luận Viên trong nước cố gắng tìm đủ mọi cách để phủ nhận = Tìm đủ mọi cách để bịt kín tung tích lai Trung Cộng của Quốc kỳ Việt Cộng . Họ khẳng định rằng Hồng Quân Trung Cộng không hề có mẫu cờ nền đỏ sao vàng cạnh bầu có hình búa liềm bên trong thời Vạn lý Trường Chinh. Mà chỉ có cờ đỏ sao trắng cạnh bầu mà thôi (Chinese Workers and Peasants Red Army = Quân Kỳ  Hồng Quân Công Nông) . Và cũng chỉ có thêm một vài cờ chính thức nữa của Cộng Hoà Sô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic).
Thật ra. Trong các hình và phim về Hồng Quân Trung Cộng thời gian chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa thì quân kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng thường được trình bày nhiều hơn hẳn đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng .

Hình dưới: Trong một trang mạng của Trung Cộng chỉ có chữ Hán. Đã trình bày rất nhiều hình ảnh về 2 loại cờ phổ thông mà Hồng Quân Trung Cộng thường dùng trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng : Quân Kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng (Hai lá cờ bên trái https://www.reddit.com/r/leftistvexillology/comments/cl3s9r/the_flag_of_the_chinese_workers_and_peasants_red/ ) ; và đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng (Lá cờ bên phải) 


http://www.ylmfdm.com/photo/%E5%B7%A5%E … 86%9B.html

 Để khẳng định một cách chắn chắn là loại cờ sao năm cánh trên nền đỏ mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng vào thời chiến tranh Quốc Cộng không phải chỉ duy nhất là loại cờ đỏ sao trắng mà còn có cả lá cờ đỏ sao vàng cuả chiến khu đầu tiên là Chinese Soviet State tại Qúy Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan) -–Mà sau này trở thành đảng kỳ đầu tiên của Hồng Quân Trung Cộng .Trong tài liệu này sẽ chỉ trình bày những hình ảnh hoặc phim có đảng kỳ Hông quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh bầu chứa búa liềm  bên trong.

https://i.pinimg.com/originals/36/ae/5d/36ae5d44e6d19dbd94d98eebdc3b5d47.jpg
      Mao Zedong traveled to Hunan and Jiangxi planning autumn harvest uprising 

Đầu tiên là tranh vẽ lại cảnh Mao đang đi từ Hồ Nam đến Giang Tây để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising.Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm.


        Site of Joining Forces in Wenjiashi of Autumn Harvest Uprising 
 ̣ ̣̣            ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File … ng_062.jpg ) 

Tranh vẽ Mao tập hợp quân đội tại Wenjiashi trước khi thực hiện cuộc nổi dậy Vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising có đảng kỳ đầu tiên nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm trong ngôi sao

Mao Zedong autumn harvest uprising oil painting
     Tranh vẽ lại cảnh Mao gom quân tại trấn Wenjiashi (Văn Gia Thị ?) Thành phố Lưu Dương (Liuyang). Trường Sa (Changsha) Hồ Nam (Hunam) chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu (Autumn Harvest Uprising). Bức tranh vẽ tuy mờ. Nhưng ta có thể thấy rõ đảng kỳ đầu tiên của Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có lộng hình búa liềm đen trong ngôi sao

Thành phố Wenjia. Nơi mà Mao tập hợp quân đội ngày 11-19/09/1927 sau khi thất bại trong vụ nổi dậy Autumn Harvest uprising. Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm

From September 29 to October 3, 1927, Mao Zedong led the famous “Sanwan Reorganization” at Sanwan village in Yongxin county, Jiangxi Province. He created a new strategy of running the army, based on principles like “the Party commands the gun”, “the Party branch is organized on a company basis”, “officers and men receive equal treatment”. The picture shows an oil painting that reflects the work of this important event. [Photo/PLA Daily] 
      ( http://www.chinadaily.com.cn/china/2012 … 2201_3.htm )
     ( http://www.apn-spb.ru/publications/article15380.htm ) 

http://www.bestchinanews.com/History/2495.html

Sau khi cuộc nổi dậy Thu Thâu ( Autum Harvest Uprising ) tại Trường Sa; Hồ Nam (Hunan) thất bại. Mao tập hợp tàn quân rời Hồ Nam để về một làng miền núi là Cát Châu (Sanwan ) tại Quận Vĩnh Tân (Yongxin), Cát An (Ji’an) Tỉnh Giang Tây (Jiangxi) (Ngay ranh giới  hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây) để tái tổ chức đơn vị lại . Trong hình trên vẽ lại cảnh đó với đảng kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu chính giữa có chứa búa liềm. Sau đó Mao kéo tàn quân khoảng 1000 người về núi Cương Sơn (Jinggangshan) để lập chiến khu ( https://chineseposters.net/papercuts/pc-pc009-04 )


 March to Jingghansang on Oct 3,1927 
http://laobing.com/81-fz-1.htm ) 
           ( http://www.agpix.com/view_caption.php?i … 6&photog=1 ) 
            ( http://tieba.baidu.com/p/260477894 ) 

“Đi về Tỉnh Cương Sơn”  (March to Jingghansang). Vẽ Mao Trạch Đông dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền di chuyển về núi Tỉnh Cương (Jinggangshan); nằm giữa hai tỉnh Hồ Nam (Hunan) và Giang Tây (Jiangxi) vào ngày 03/10/1927 sau cuộc nổi dậy thất bại “ Thu Thâu “(Autum Harvest Uprising = Cuộc nổi dậy vụ thâu hoạch mùa thu) mà bắt đầu khởi sự vào ngày 07-09/09/1927. Lá cờ trong hình nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có lộng hình búa liềm đen bên trong. Hiển nhiên đó là đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng .

Xin nói rõ thêm là có nhiều tranh vẽ khác nhau để thuật lại một sự việc cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền. Thì có tranh vẽ cờ sao trắng (quân kỳ hồng quân); còn có tranh khác lại vẽ sao vàng (đảng kỳ Hồng quân)


( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml   )

( http://club.china.com/data/thread/5688138/2727/24/30/0_1.html  )

( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html  )

Trong tranh vẽ lại cảnh Mao dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền tiến về Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan) sau khi thất bại trong vụ nổi dậy “Autum Harvest Uprising “  vào ngày 03/10/1927 trên đây thì lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm nằm bên trên ; phía trái hình


http://v.mbzhan.com/article/211377.html


Hình trên vẽ lại cảnh Mao dẫn tàn quân đi về núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan cũng với đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm.


Hình trên : Một cơ sở cuả Hồng Quân do Mao thành lập trên núi Tĩnh Cương/Jinggangshan. Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm


(http://anarchism.pageabode.com/andrewnf … revolution )

Hình trên : Mao trạch Đông trong chiến khu trên núi  Tỉnh Cương (Jinggangshan); Cờ trong hình là đảng kỳ đầu tiên của Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao vàng trên nền đỏ chứa buá liềm


Force-joining on Jinggang Mountains
http://www.readchina8.com/HistoryItems. … 035C27B33D


An oil painting of the Fourth and Fifth armies of the Red Army joined forces in Dec 10, 1928.
http://jiangxi.chinadaily.com.cn/travel … 672470.htm

http://www.bestchinanews.com/History/2495.html
The Jinggang Mountain Forces Joining proved to be a critical point in Chinese revolutionary history.
It is from there that the Chinese Communist army went on to stage a series of military revolutions, leading to the liberation of all the Chinese people…. (Photo Source: lidicity.com)


       “Jinggangshan join forces” oil painting 

Các hình trên là các tranh vẽ lại quang cảnh đạo quân thứ 4 và thứ 5 gia nhập Hồng Quân Trung Cộng vào ngày 10/12/1928 trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang . Đều có mang đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng ngôi sao vàng trên nền đỏ có chứa búa liềm .

Jinggangshan join forces portrait 
   Hai hình trên : Mao trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang vào những ngày hội quân. Có đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ có chứa búa liềm

http://www.bestchinanews.com/History/217.html

Quang cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan) với đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có hình buá liềm đen rất lớn nằm giữa ngôi sao

Jinggangshan join forces portrait 

Mao trong hình vẽ lễ hội quân trên núi tuyết Tĩnh Cương sơn/Jinggangshan trên đây cũng thấy có cờ nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm. Tuy không được rõ lắm


www.pressreader.com/china/beijing-engli … 0751325987 

Hình trên : Các đạo quân cuả hồng quân Trung Cộng nhập vào nhau trên đỉnh núi Tĩnh Cương sơn có đảng kỳ đầu tiên nền đỏ sao vàng và búa liềm nằm trong ngôi sao

http://imageshack.com/i/poHK57P2j  )

Như trình bày ở phần trên : Lần đầu tiên trong vụ nổi dậy thất bại vụ thu hoạch mùa thu (Autumn Harvest Uprising ) Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu xử dụng hai lá cờ như hình hội quân trên núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan trên đây (Người đang đứng đưa cao tay là Mao): Đảng Kỳ Hồng Quân xuất phát từ Chinese Soviet State 04/1927 nền đỏ sao vàng. Và Quân kỳ nền đỏ sao trắng thoạt tiên là Hunan Soviet – Mà sau này thành Chinese Soviet Republic 1931- Hình trên là cảnh Mao và Hồng Quân Trung Cộng trong chiến khu trên núi Tĩnh Cương – Jinggangshan- ( Xin nhìn các lá cờ. sao trắng và sao vàng có thể phân biệt, tuy màu sao vàng không được đậm). Đôi khi cũng là một tấm hình vẽ mà có khi là sao trắng; rồi có khi là sao vàng tùy theo ý tác giả của bài viết..Có những hình sao màu trắng hay màu vàng rất rõ. Còn có nhiều hình ngôi sao màu vàng rất lạt, gần giống như màu trắng ( Mô tả màu sao trong cờ theo kiểu trung lập 50%) .

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6103fff40101daia.html

 Cảnh 3 đạo quân cuả Hồng Quân Trung Cộng nhập lại với nhau cũng có hai loại cờ đỏ: Quân kỳ Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao năm cánh cạnh bầu màu trắng và đảng kỳ đầu tiên Hồng Quân ngôi sao màu vàng – tuy màu vàng được vẽ rất lạt .


Hình vẽ cảnh hồng quân Trung Cộng trên đỉnh núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan. Đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng tuy rất nhỏ nhưng cũng nhận ra là nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm

Vintage Original Propaganda Long March Mao China (Tranh cũ từ bản gốc tranh tuyên truyền Mao trong Vạn Lý Trường Chinh Trung Hoa ) 
http://www.metroretrofurniture.com/cgi- … meFrom=412  )

Hình vẽ cảnh Mao cùng các đồng chí của ông ta đứng trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang .Ngôi sao có chứa búa liềm trong nền cờ đỏ có màu vàng rất đậm

http://www.zhjd.org/news_show.asp?id=8391


     Mao and his comrades (Mao và các đồng chí) 
  ( http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html ) 
  Hình vẽ Mao và các đồng chí của ông ta trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218203.htm ) . Ngôi sao trong cờ nền đỏ có màu vàng rất rõ, tuy lạt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: