ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ TRUNG CỘNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA BUÁ LIỀM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG GUTIAN

Vào ngày 28/ 12/1929 đảng Cộng Sản Trung Hoa họp đaị hội đảng lần thứ 9 của đạo quân thứ tư (was the 9th meeting of the 4th Red Army) tại một lớp học cuả thành phố Gutian (Cổ Điển) thuộc thị trấn Shanggang (Thượng Hàng), thành phố Long Nham (LongYan). Về phía tây nam tỉnh Phúc Kiến (Fujian) Trung Hoa.Trong buổi họp đai hội đảng có có lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng quân nền đỏ sao vàng có chứa hình búa liềm đen bên trong treo trên tường,  Điều đặc biệt là lá đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng trong kỳ họp này đã không có dòng chữ bên trái là “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Phía dưới đảng kỳ là hình hai ông Karl Marx và Lê Nin. Người đứng bên cạnh bàn là Mao trạch Đông.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress ) (http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/ … 337068.htm )
(http://www.chinadaily.com.cn/regional/2 … 483134.htm )

Gutian Meeting
https://www.liveauctioneers.com/item/51 … -he-kongde )

Hình trên là tranh vẽ lần họp đảng CS Trung Hoa lần thứ 9 tại phố Gutian

https://arts.cctv.com/2021/09/16/ARTIsHRXPTlYLpBfWjwnZwMR210916.shtml

Lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ sao vàng có chứa hình búa liềm đen bên trong treo trên tường


Dưới đây là một trang nói về “ Nơi diễn ra hội nghị Gutian””( Gutian Coference Site). Trong đó mô tả quang cảnh bài trí của hội nghị. Về phần lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Chinese Soviet State 1927. Được nói rõ là Party Flag : Đảng Kỳ

Hình phóng lớn

Lược dịch ý nghĩa của bài viết:

Địa điểm tổ chức Hội nghị Gutian ở chân núi Bijia, Caimeiling, làng Gutian ở huyện Thượng Hàng của tỉnh Phúc Kiến.

Địa điểm của Hội nghị Gutian ban đầu là Đền thờ Tổ tiên Liêu Gia được xây dựng vào cuối triều đại nhà Thanh (1644-1911). Địa điểm này từng là địa điểm của Trường tiểu học Hesheng sau khi Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949) được thành lập. Đó là một nhóm kiến ​​trúc bằng gạch và gỗ bao gồm các sảnh trước và sau và các phòng ở cánh.

Ra khỏi ngôi đền, bên trái có một cái giếng và một lễ đài duyệt binh cho Hồng quân ở bên phải. Phía sau chùa có những cây tùng và bách cao lớn. Sảnh sau, nơi từng là nhà học của các lớp cao hơn, là nơi tổ chức Hội nghị Gutian. Giờ đây, cờ hiệu, biểu tượng đại hội, cờ Đảng, chân dung các Mác và Lê-nin, ghế ngồi cho các đại biểu đã được khôi phục. Trong căn phòng bên cánh trái, có văn phòng của Mao Trạch Đông trong thời gian diễn ra hội nghị. Gần địa điểm có một số phòng triển lãm cho hội nghị.

Tháng 12 năm 1929, Hồng quân Công nhân và Nông dân Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ chín, tổng kết những kinh nghiệm xây dựng Đảng và quân đội từ sau Khởi nghĩa Nam Xương. Bài báo Sửa chữa những tư tưởng sai lầm của đảng viên do Mao Trạch Đông rút ra đã được thông qua trong hội nghị, đó là nghị quyết nổi tiếng của Hội nghị Gutian. Nghị quyết đã quy định những nguyên tắc cơ bản để xây dựng Đảng và quân đội, đưa Hội nghị Gutian trở thành hội nghị quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

(The Site of Gutian Conference is at the foot of Bijia Mountain, Caimeiling, Gutian Village in Shanghang County of Fujian Province.

The Site of Gutian Conference was originally Liaojia Ancestral Temple built at the end of the Qing Dynasty (1644-1911). The site was once the location of the Hesheng Primary School after the Republic China (1912-1949) was founded. It was a group of brick-and-wood structure consisting of the front and back halls and the wing rooms.

Out of the temple, there is a well on the left and a parade platform for the Red Army on the right. Behind the temple, there are tall firs and cypresses. The back hall, which used to be the schoolhouse for the higher grades, was where the Gutian Conference was held. Now the rostrum, the conference logo, the Party flag, the portraits of Marx and Lenin, the seats for the delegates are restored. In the left wing room, there was the office of Mao Zedong during the conference. Near the site there are some exhibition halls for the conference.

In December 1929, the Chinese Workers’ and Peasants’ Red Army held the ninth Congress of the Communist Party which summarized the experiences for building the Party and the army ever since the Nanchang Uprising. The article Rectifying the Wrong Thoughts of the Party Membersdrafted by Mao Zedong was passed in the conference, which was the famous resolution of Gutian Conference. The resolution stipulated the basic principles for building the Party and the army, making Gutian Conference an important conference in the history of the Chinese Communist Party.)

http://www.tour-beijing.com/longyan_att … e_site.php

Có rất nhiều họa sĩ Trung Cộng đã vẽ lại quang cảnh buổi hội nghị Gutian này (Gutian Meeting; Gutian Congress. Gutian Conference ). Có lẽ căn cứ từ một hình chụp duy nhất nên quang cảnh các tranh vẽ rất giống nhau, Chỉ khác nhau về màu sắc tùy theo ý của mỗi hoạ sĩ. Nhưng lá cờ treo trên vách trong các tranh vẽ vẫn là mầu đỏ ; ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh bầu có chứa hình búa liềm đen bên trong. Lá cờ naỳ thuộc loại lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam : “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm”.

Và lá cờ này cũng gống như cờ  của mặt trận Việt Minh cuả đảng Cộng Sản VN—ngoại trừ không có hình búa liềm bên trong ngôi sao vàng – mà theo ½ thông tin – thì sau đó trở thành quốc kỳ của đảng Cộng Sản VN. Đây là một bằng chứng rất rõ ràng lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về nước làm thành cờ Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu xuất phát từ một loại cờ cuả Hồng Quân Trung Cộng

Gutian Conference

http://eng.jb.mil.cn/was/web/search?page=5&channelid=251775&token=26.1499517641023.31&perpage=12&outlinepage=10

Red Army held Gutian Conference
http://history.04007.cn/en.php/HisMain/12024.html

Gutian Conference 

https://www.hongkiat.com/blog/70-insightful-retro-and-historic-artwork-around-the-world/4/

https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/POH-DFS15A00_270

Gutian conference
http://www.bestchinanews.com/History/2495.html ) 


Gutian Meeting 
   http://www.artnet.com/artists/he-kongde/gutian-meeting-0jivp3WSCBVxOU47p9wzpg2

http://www.jxrtwh.com/xwzx/rmzx/87.html

http://www.dswxyjy.org.cn/n/2013/0716/c244520-22210586.html

https://kknews.cc/zh-sg/history/4k8e5ox.html

https://www.trip.com/travel-guide/shanghang/gutian-congress-site-79461/

Có một bức tranh vẽ theo hướng khác về  Đại hội Gutian trong bài viết về “Địa điểm Đại hội Gutian” (Gutian Congress Site). Cũng là lá đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm treo trên vách. Nhưng không hiểu tại sao ngôi sao vàng thì bị vẽ chúc ngược. Còn hai hình cuả hai ông Karl Marx và Lê Nin thì được treo hai bên lá cờ chứ không phải bên dưới lá đảng kỳ

Vì mức quan trọng cuả đại hội đảng cuả Hồng Quân Trung Cộng lần thứ 9 vào tháng 12/1929 cuả đảng CS Trung Hoa nên Trung Cộng vẫn duy trì di tích lịch sử đảng này tại trường tiểu học đã tổ chức đại hội đảng CS lần đó tại làng Gutian ( Cổ Điển ) thuộc tỉnh Phúc Kiến Trung Hoa. Trong di tích duy trì này vẫn còn đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời bấy giờ là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cách cạnh cong bầu với hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao.
Sau đây là các hình chụp di tích lịch sử đảng CS Trung Hoa lần thứ 9 với Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu vào thời gian đó .


Classroom where the meeting was held.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress

    Gutian Congress Site 
http://www.accesschinatravel.com/photo- … china.html

古田会议旧址 Gutian Conference Site

http://www.ymtmt.com/news/index/detail/id/15519.html

GUTIAN CONGRESS 
http://pleasure665.rssing.com/chan-30667309/all_p5.html ) 

The Gutian Conference

http://www.cafa.com.cn/en/news/details/8323028#images-16

https://www.trip.com/travel-guide/shanghang/gutian-congress-site-79461/

Hình chụp gần cho thấy rõ lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm.

Đảng Cộng Sản Việt nam vẫn một mực che dấu nguồn gốc quốc kỳ cuả chúng có nguồn gốc từ Cộng Sản quốc tế. Vậy chúng làm sao giải thích sự liên hệ cuả quốc kỳ chúng nó với loại cờ đỏ sao vàng này cuả Hồng Quân Trung Cộng nay vẫn còn ở khu bảo tồn di tích lịch sử cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ? Nhất là loại cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam :” từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm

https://baoquankhu7.vn/nhung-bieu-trung-dac-biet-cua-nuoc-viet-nam-1609360950-009985s37510gs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: