CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ LỘNG HÌNH BÚA LIỀM CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẬP NIÊN 1930


Coi lại lịch sử cờ đỏ sao vàng, Thì giai đoạn 2 được đảng Cộng Sản Việt Nam ghi rõ : “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm” .
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?op … &Itemid=69 )
http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/ … 123&Mode=1 )

https://baoquankhu7.vn/nhung-bieu-trung-dac-biet-cua-nuoc-viet-nam-1609360950-009985s37510gs

(Phần trong ô màu đỏ cho biết lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là nền đỏ sao vàng có “lộng” hình búa liềm. Còn phần trong ô màu xanh chứng tỏ cờ Nam Kỳ khởi nghĩa được thực hiện do theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú. Một cán bộ Cộng Sản được đào tạo từ Liên Xô về- Một nơi có dùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng-.)

-0-

Những tài liệu trích dẫn sau đây chứng minh là cờ đầu tiên mà đảng Cộng Sản Việt Nam dùng vào đầu thập nhiên 1930 :” Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm” là có nguồn gốc phát xuất từ đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa (Có từ năm1927). Lý do là có quân Cộng Sản Việt Nam cùng Hồng Quân Trung Cộng chiến đấu chung dưới lá cờ này tại các cuộc nổi dậy tại Bách Sắc và Long Châu tại các vùng biên giới Việt Trung trong thời gian đó.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

Coi lại đảng kỳ đầu tiên cuả Trung Cộng. Nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm

1/ Tài liệu sử về nội chiến giữa Trung Hoa Dân Quốc và lực lượng Hồng Quân Trung Cộng cho thấy thời gian 1928-1930 có cả quân Cộng Sản VN hợp tác cùng với lực lượng Hồng quân Trung Cộng tại biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây cuả Trung Hoa dưới sự chỉ huy chung cuả cán bộ Hồng Quân Trung Cộng Đặng tiểu Bình
Cùng chung một đội quân với Hồng Quân Trung Cộng dưới sự chỉ huy cuả cán bộ Trung Cộng, thì đương nhiên quân cuả CS VN lúc đó cũng dùng chung đảng kỳ đầu tiên cuả Trung Cộng. Là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu có hình buá liềm trong ngôi sao 

Đây là lý do dễ hiểu cho thấy tại sao lá Đảng Kỳ cuả Hồng Quân Trung cộng thời kỳ đầu tiên có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm cũng được Đảng CS VN dùng trong thời kỳ hoạt động đầu tiên tại VN vào đầu thập niên1930

Trích dẫn link: http://www.san.beck.org/21-4-ChinaCivilWar1927-37.html

The CCP established about fifteen soviets that survived the Nationalist repression, usually in border regions. Deng Xiaoping led a group in southwest Guangxi that cooperated with Vietnamese Communists. Mao and his military commander Zhu De used guerrilla tactics to harass their enemies and arouse the masses. Moscow changed its policy and persuaded Li Lisan that a revolutionary upsurge was imminent. A Central Committee directive issued on December 8 called for expanding the Red Army by incorporating peasant self-defense units and for concentrating rather than dispersing their military forces.

Tạm dịch phần in đậm:

Đảng CS Trung Hoa thiết lập khoảng 15 tổ chức Cộng Sản còn sống sót sau sự đàn áp cuả phe Quốc Gia. Luôn luôn nằm tại các vùng biên giới. .Đặng tiểu Bình lãnh đạo một nhóm ở tây nam Quảng Tây cùng chung sức với Cộng Sản VN


-0-

Tên của đạo quân Hồng Quân Trung Cộng mà có cả quân CS VN dùng chung đảng kỳ nền đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm vào những đầu năm 1930

Tới năm 1929, nhận lệnh của trung ương, Đặng Tiểu Bình tới Quảng Tây để tổ chức và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Bách Sắc và Thu Thâu. Với tài năng chính trị và năng lực tổ chức, Đặng Tiểu Bình đã  nhanh chóng phát triển lực lượng.
Mùa thu năm 1930, Đặng Tiểu Bình dẫn đầu quân đoàn số 7 của Hồng quân công nông Trung Quốc, gọi tắt là Hồng thất quân chống lại cuộc vây bắt các phần tử Đảng Cộng sản của quân đội Tưởng Giới Thạch.

http://phunutoday.vn/kham-pha/su-nghiep … 17807.html Sự nghiệp chính trị của Đặng Tiểu Bình )

Như vậy, trong thời kỳ hoạt động đầu tiên của đảng CS VN bắt đầu từ năm 1930, đã từng dùng lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh lộng hình búa liềm – mà nguồn gốc là đảng kỳ hồng quân trung cộng – Nguyên nhân là do quân CS VN hoạt động tại biên giới VN -Quảng Tây Trung Hoa cùng chung trong quân đoàn số 7 = Thất Hồng Quân Trung cộng dưới sự chỉ huy của cán bộ CS Trung Cộng Đặng tiểu Bình
-.

https://ses.xisu.edu.cn/info/1478/11274.htm

Trên là hình vẽ lại cảnh tại cuộc nổi dậy tại Bách Sắc (Baise uprising) do cán bộ Trung Cộng Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) chỉ huy binh đoàn số 7 cuả Hồng Quân Trung Cộng hoạt động vào cuối năm 1929; đầu năm 1930. Lá cờ bên trái và sau lưng người  đứng chào Mao Trạch Đông mang ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ có chứa hình buá liềm trong ngôi sao là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Còn lá cờ sau lưng Mao có màu ngôi sao như trắng. Đó chính là quân kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng.

Tại cuộc nổi dậy tại Bách Sắc Trung Hoa – thành phố giáp với tỉnh Cao Bằng bắc VN –cả hai thành phần quân Trung Hoa Cộng Sản và Việt Nam Cộng Sản đều cùng chiến đấu chung – Tất nhiên là cùng dưới lá đảng kỳ đầu tiên cuả Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu bên trong có hình búa liềm.

Do Đó. Ta có thể coi lá cờ đầu tiên cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đầu thập niên 1930lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm” là lá cờ như hình trên

-0-

2/ Trong sách Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919-1941 – Hồ chí Minh : (Những năm tháng bị mất dấu tích.).cuả tác giả Sophie Quinn-Judge. Trang 159. (https://books.google.com/books?id=XPMt0 … _6&sig=3TH )..Có ghi lại cuộc nổi dậy tại Bách Sắc (Baise Uprising) và Long Châu ( Longzhou )..cuả Hồng Quân Trung Cộng dưới sự lãnh đạo cuả cán bộ Trung Cộng Đặng tiểu Bình (Deng Xiaoping) tại Bách Sắc. Và tại Long Châu ( Longzhou ). Quảng Tây ( Guangxi) Trung Hoa; Tại biên giới Việt Hoa sát cạnh tỉnh Cao Bằng của Việt Nam


..On 2 Febuary the Longzhou Soviet and the Chinese Eighth Red Army was formed just north of the Vietnamese border in Guangxi province. According to official CCP records, the Soviet covered eights dictricts around Pinxiang and Longzhou and survived about six months .It was reportedly sparked off by an uprising of GMD troops in Nanning and followed Deng Xiaoping’s establishment of a revolutionary base in Bose ( Bai-se) in December. The Longzhou uprising was led by a communist Yu Zuoyu on the staff of warlord Li Mingrui’s Nanning-based forces.
There is no direct evidence of a Vietnamese role in creating this soviet, but it would be surprising if the Vietnamese Communist settle in Guangxi had not been involved. This was an area which the French considered to be in their zone in fluence, and in fact bombing by their warplanes to destroy the soviet before long. A number Vietnamese communists were living in Longzhou. including two drivers on the staff of the provinciavl govrnment Le Quang Dat later told the French .Le Hong Son was thought to enjoy the support of the Governor, Yu Zuobo, cousin of Yu Zuoyu and one of the warlords with whom the CCP was cooperting in 1929. Ho chi Minh claimed in his 18 Febuary 1930 report that five Vietnamese “comrades” working in Guangxi had recently been arrested

Tạm dịch: Vào mồng 2/2 (1929) Xô Viết Long Châu và Lộ Quân thứ 8 Hồng Quân Trung Cộng thành hình ngay phía Bắc biên giới Việt Nam và Quảng Tây. Dựa vào hồ sơ chính thức cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Khu vực Xô Viết bao gồm 8 quận hạt cuả thành phố Bằng Tường (Phía bên kia biên giới cuả Đồng Đăng; Việt Nam) và ( Xô Viết ) Long Châu tồn tại khoảng 6 tháng. Báo cáo cho biết nó đã gây ra bởi một cuộc nổi dậy cuả những toán quân Quốc Dân Đảng tại Nam Ninh và theo sau cuộc “ cách mạng “ do Đặng tiểu Bình thành lập mà căn cứ đặt tại Bách Sắc vào tháng 12. Cuộc nổi dậy tại Long Châu được lãnh đạo bởi cán bộ Cộng Sản Yu Zuoyu (?) trong đội ngũ cuả lãnh chuá Li Mingrui (?) căn cứ tại Nam Ninh.
Không có một bằng chứng trực tiếp nào cho thấy có vai trò (lãnh đạo) cuả (cán bộ Cộng Sản) Việt Nam tạo ra Xô Viết này, Nhưng thật đáng ngạc nhiên nếu đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp giải quyết tại Quảng Tây mà không có liên quan tới. Đây là một khu vực mà người Pháp coi như vùng ảnh hưởng của họ, và thực tế họ đã dùng máy bay ném bom để tiêu diệt không cho Xô Viết kéo dài. Một số Cộng Sản Việt Nam đang sống tại Long Châu. Gồm có hai tài xế trong nhóm nhân viên chính quyền tỉnh.Lê quang Đạt sau đó nói tiếng Pháp. Lê hồng Sơn được cho là thích thú với vai trò hổ trợ cho Thống đốc Yu Zuobo (?), bà con với Yu Zuoyu và một trong những lãnh chuá mà Đảng Cộng Sản Trung Hoa hợp tác vào năm 1929. Hồ chí Minh đã tuyên bố trong báo cáo vào ngày 18/02/1930 rằng có 5 “ đồng chí” Việt Nam làm việc tại Qủang Châu đã bị bắt giữ

ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ TRUNG CỘNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ CHỨA BÚA LIỀM –THỦY TỔ LÁ CỜ ĐẦU TIÊN CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM CỜ ĐỎ SAO VÀNG + BÚA LIỀM – TRONG PHIM “ HỒNG SẮC NƯƠNG TỬ QUÂN “ ( THE RED DETACHMENT OF WOMEN)

Một trong những bằng chứng rõ rệt nhất mà các thành viên chống cộng tại ” Hải Ngoại trưng dẩn để chứng tỏ quốc kỳ của đảng CS VN nền đỏ sao vàng cạnh bầu phát xuất từ Hồng Quân Trung Cộng là những hình và youtube của phim; và vũ ballet trên sân khấu thuật lại cuộc nổi dậy của một toán nữ đảng viên CS gốc nông dân 120 người do Đảng CS Trung Hoa tổ chức tại đảo Hải Nam Trung Hoa; vào năm 1930 để đánh bại và xử tử một “địa chủ cường hào gian ác”.Gọi là ““Hồng Sắc Nương tử Quân””(The Red Detachment of Women )
http://www.morningsun.org/living/movies/red_detachment.html  )
http://www.imdb.com/title/tt0472622/plo … _=tt_ov_pl )
Cuộc nổi dậy này được Trung Cộng cho dựng thành nhiều phim và vũ Ballet ; cũng như phát hành các loại tem..để trình bày sự thành công của một cuộc nổi dậy dùng bạo lực “ cách mạng “ này.

https://www.youtube.com/watch?v=ZhUevwJvcAI

Trên đây là toàn bộ youtube phim “Hồng Sắc Nương tử Quân” (红色娘子军 =The Red Detachment of Women ) – Trong đó đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa hình búa liềm bắt đầu xuất hiện vào phút 29:50 –

Red Detachment of Women- part 3/8

Còn trên đây là một đoạn youtube 3/8 trong bộ phim “Hồng Sắc Nương tử Quân” (The Red Detachment of Women ). Thường được các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại dùng như một bằng chứng chính yếu để chứng minh cờ đỏ sao vàng (không có hình búa liềm) mà Cộng Sản Việt Nam dùng làm quốc kỳ xuất xứ từ lá cờ đỏ sao vàng có chứa hình búa liềm mà Hồng Quân Trung Cộng dùng trong phim. Vì lẽ. Trong đoạn youtube này thì lá đảng kỳ cuả Hồng quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm xuất hiện thường xuyên. Chỉ có điều. Lá đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng này bị gọi lầm là ” Cờ Phúc Kiến “

https://www.bloomsbury.com/uk/chinese-revolutionary-cinema-9781788311908/

https://www.bloomsbury.com/uk/chinese-revolutionary-cinema-9781786724342/

http://www.movingimagesource.us/articles/the-peoples-director-20081211

Còn những hình trên đây nằm trong các youtube đó thuộc loại được coi như bằng chứng “ chủ lực “ cuả các thành viên chống cộng tại Hải ngoại . Được trưng dẫn ra để chứng minh Quốc Kỳ của đảng CS VN nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu là phát xuất từ mẫu lá cờ này của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Vì lá cờ trong phim phần lớn được trình bày là nền đỏ sao vàng —Không như những youtube khác thuật cảnh Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trừơng Chinh thì thấy quân kỳ Hồng Quân trung cộng sao trắng trên nền cờ đỏ nhiều hơn là đảng kỳ hồng quân trung cộng sao vàng trên nền cờ đỏ- .Chỉ có điều hầu hết các thành viên chống cộng đều bị hiểu sai đó là cờ của Chủ Tịch Chính Phủ Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934). Hoặc được gọi là ““Cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh” . Thật ra; lá cờ trong các hình của youtube trên này thuật lại cuộc nổi dậy của một nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930. Vì cuộc nổi dậy này xảy ra vào năm 1930. Thì không thể nào là  cờ của tỉnh Phúc Kiến – dù màu cờ thế nào đi nữa – Chỉ bắt đầu có vào tháng 11/1933 .Và cũng có thể được coi như là đúng khi  gọi là cờ trong thời Vạn Lý Trường Chinh bắt đầu từ tháng 10/1934 .

Khác với phim “ Hồng sắc nương tử quân “ thì cờ luôn luôn là đảng kỳ nền đỏ sao vàng. Còn trong các youtube hay hình về màn vũ ballet The Red Detachment of Women trong những link khác đôi  khi lá cờ là nền đỏ sao trắng; đó chính là quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng, cũng có khi ngôi sao trên nền cờ đỏ có màu vàng rất lạt; như màu trắng.
Dưới đây là những hình  từ một Youtube vũ ballet trình diễn lại cuộc nổi dậy cuả nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930 có mang đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm

https://www.youtube.com/watch?v=GV-P8_YSJ24&ab_channel=MichaelHarrison
( Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu xuất hiện vào phút thứ 15:48 )

http://www.123rf.com/photo_8632182_t…hina-at-s.html

http://www.lifeofguangzhou.com/node_10/ … 8285.shtml

https://www.ft.com/content/083075c2-2b48-11e3-a1b7-00144feab7de


http://www.huffingtonpost.com/phil-chan … 94940.html

http://media.gettyimages.com/photos/the … id88412089 ) 

https://www.xabusiness.com/china-stamps-1968/w5.htm

Còn trên đây là một con tem vẽ lại điệu vũ Ballet “ Hồng sắc nương tử quân “ với đảng Kỳ đầu tiên cuả Trung Cộng nền đỏ sao vàng có chứa buá liềm

NHƯ VẬY. ĐÂY LÀ NHỮNG BẰNG CHỨNG QÚA RÕ RÀNG CHỨNG TỎ LÁ CỜ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM “ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ LỘNG HÌNH BÚA LIỀM VÀO ĐẦU THẬP NIÊN 1930” PHÁT XUẤT TỪ LÁ ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CUẢ TRUNG CỘNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: