ĐẢNG KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG CỘNG KHI NẮM CHÁNH QUYỀN (2)

A man poses for photography at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province, southwest China. 

http://www.alamy.com/stock-photo-sichua … 96710.html ) 

Sichuan, China. 29th May, 2015. A narrator intoduces information to travelers at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province

https://www.alamy.com/stock-photo-sichuan-china-29th-may-2015-a-narrator-intoduces-information-to-travelers-83196704.html

Bức tranh này trong bảo tàng viện của Trung Cộng vẽ hình Mao và Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng thì các ngôi sao trên đảng kỳ nền đỏ có màu vàng lạt

Đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm trong ngôi sao – Tổ tiên lá cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam :” Từ đầu những năm 1930, trong các cuộc đấu tranh cách mạng tại Việt Nam đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh được lồng trên hình búa liềm.” – trong một bảo tàng viện sau khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa Lục – ..Với những bằng chứng xác thực còn lưu lại trong các bảo tàng viện tại Hoa Lục ngày nay . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi Hồng Quân Trung Cộng đã từng dùng một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa buá liềm trước khi đảng Cộng Sản Việt Nam có loại cờ này.

Trong những bức tranh dưới đây trong bảo tàng viện Trung Cộng vẽ cảnh Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng có đảng kỳ hồng quân. Ta có thể nhận rõ ngôi sao màu vàng trên nền đỏ tuy lá cờ được vẽ rất nhỏ.

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/culture/exhibition/1611/3980-1.htm

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/culture/exhibition/1611/3980-1.htm

https://k.sina.com.cn/article_2595230622_9ab0139e02000veib.html?from=history

Đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa – Đồng thời là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng – tại một bảo tàng viện của đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay.

http://www.top-news.top/news-12469202.html

Một bức tranh vẽ một toán hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng với nền đỏ có một ngôi sao vàng rất rõ

http://www.qsqytg.com/ )

Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm thời nội chiến Quốc Cộng trong một trang mạng của Đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày nay.

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcMQqGdpXz5xBj_kthTHuqqAbhookkiDv-Yiz10Z9ySVHPKyWj )

Một cuốn sách cuả Trung Cộng viết về thời gian chiến tranh Quốc Cộng có hình bià là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hao nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm.

http://benross.net/wordpress/cultural-revolution-propaganda-part-2/2009/01/05/

( https://picclick.com/Chinese-Cultural-Revolution-Poster-Date-1968-Mao-quotation-192139416282.html#&gid=1&pid=1 )

Communism Mao China Cultural Revolution Propaganda Vintage

https://www.aliexpress.com/item/Seeds-to-choose-the-good-yield-higher-every-year-Vintage-Retro-Kraft-Decorative-Poster-DIY-Wall/32683576160.html


http://www.christies.com/lotfinder/prin … tails.aspx

Các tranh tuyên truyền có hình Mao và đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa hình búa liềm của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng

https://chineseposters.net/themes/mao-cult

https://sofrep.com/news/the-myth-of-mao-communist-propaganda-vs-reality/https://chineseposters.net/posters/e13-632_633_634.php

Poster tuyên truyền cho cuộc cách mạng văn hoá tại Hoa Lục từ năm 1966-1976 . Hình Mao ở chính giữa. Bên trái phía dưới hình là đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa chứa búa liềm đen của 17 năm về trước. Ý muốn nói tất cả cựu Hồng Quân Trung Cộng khi trước đều ủng hộ cuộc cách mạng văn hoá của Mao trạch Đông.

Four Theses on the Comrade

https://www.e-flux.com/journal/86/160585/four-theses-on-the-comrade/

Poster phía trên y hệt như poster cổ động cho cuộc ” Cách Mạng Văn Hoá “. Nhưng thay vì là khuôn mặt cuả Mao Trạch đông; thì là khuôn mặt cuả Trương Xuân Kiều. Thuộc cái gọi là “Bè lũ 4 tên” từng đứng đầu cuộc Cách mạng Văn hoá làm khuynh đảo Trung Cộng những năm 60 và 70. Thành phần dân chúng phía dưới hình cuả poster có chân dung cuả Trương Xuân Kiều cũng y hệt như poster có chân dung của  Mao Trạch Đông. Kể cả hình ảnh một người lính Trung Cộng cầm lá Đảng Kỳ của hồng quan Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình buá liềm màu đen bên trong. Và hàng chử Hán “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa) phía gần cán cờ.

https://bbs.tiexue.net/post_5203030_1.html

Hai công dân Hoa lục đang trình bày lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc Cộng trên đường phố Trung Hoa trong chuyến du lịch cuả họ

http://www.hst1966.net/archiver/showtopic-13315.aspx

Trong một diễn đàn cuả Trung Cộng. Có trình bày một lá cờ cuả một binh đoàn hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Nền đỏ sao vàng (Trên góc cao) có lộng hình búa liềm.(Đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thì ngôi sao vàng nằm chính giữa). 5 góc ngoài cuả lá cờ đỏ sao vàng này có 5 hình các lãnh tụ Cộng Sản : Marx, Engels, Lenin, Stalin và Mao. Điều đó chứng tỏ cờ đỏ sao vàng có búa liềm là một sản phẩm cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

http://xw.lzu.edu.cn/zhuantizhuanqu/2018xbj/2018-08-08/232.html

Tượng đài gồm các lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng tại Trung Hoa ngày nay. Điều này chứng tỏ hồng quân Trung Cộng đã dùng loại cờ đỏ sao vàng trước khi loại cờ này xuất hiện tại Việt Nam. Không như những luận điệu cuả các dư luận viên Cộng Sản Việt Nam hiện nay cố gắng tìm đủ mọi cách phủ nhận lai lịch cờ mặt trận Việt Minh cuả Cộng Sản Việt Nam xuất phát từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng bằng luận điệu: ” Cờ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng chỉ có loại cờ nền đỏ sao trắng (Quân kỳ cuả hồng quân Trung Cộng)“. Chỉ có một điều khác biệt là đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh và quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Sau này khi lập lại; đảng Cộng Sản Trung Hoa thường trình bày ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng, có lẽ để cho dễ vẽ và dễ cắt may hơn.

http://www.qstheory.cn/books/2017-08/14/c_1121444860.htm

Một cuốn sách tại Trung Hoa ngày nay nói về thời kỳ hoạt động của quân Cộng Sản Trung Hoa chưa khi chưa nắm được chính quyền. Với hình bìa là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Nó chính là tổ tiên cuả cờ đỏ sao vàng có thêm hình búa liềm cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam đầu thập niên 1930

(Còn cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa là theo mẫu mã cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú. Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa giống y như cờ đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng vì cũng đều xuất phát từ Liên Xô ra cả)

http://www.sohu.com/a/249929663_743485

Một trang mạng cuả Trung Cộng ngày hôm này trình bày 3 đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. đồng thời là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Đó là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với những hình ảnh này. Đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc xuất phát từ lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Một loại cờ mà hầu hết các thành viên chống Cộng tại Hải ngoại gọi lầm là cờ ” Phúc Kiến “.

http://www.caifutz.com/20179/25321.html

Một số công dân tại Trung Hoa lục địa đang viếng thăm văn phòng cuả đạo quân thứ 13 cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Trên vách cuả địa điểm này còn treo lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng – nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình búa liềm. Với những địa điểm lịch sử này. Đảng Cộng Sản Việt Nam rất khó lòng mà chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc xuất phát từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng.

Một lá đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng được cắm tại một địa đểm nào đó tại Hoa Lục hôm nay.

http://www.wenming.cn/syjj/dfcz/nmg/201611/t20161114_3883965.shtml

Các hình trên là các thanh niên nam nữ tại Hoa Lục hôm nay – Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa – Mặc quân phục hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng; cầm đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn lý Trường Chinh nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm. Với những hình ảnh hiện tại ngày hôm nay. đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn khó lòng chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Chí minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước có nguồn gốc từ đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng ( Vạn Lý Trường Chinh) .

http://www.szhgh.com/Article/wsds/history/2017-09-14/147324.html

Các hình trên là các thanh niên nam nữ tại Hoa Lục hôm nay – Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa -Đi thăm viếng một di tích lịch sử cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa – Đó là nơi có cuộc nổi dậy (thất bại) vụ ” Thu hoạch mùa thu” (Autum Harvest Uprising)- Nơi mà quân kỳ đầu tiên nên đỏ sao vàng cuả đạo binh đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng được dùng tới – Mà sau này trở thành đảng kỳ đầu  tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa -Họ cầm đảng kỳ thời đó cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm. Với những hình ảnh hiện tại ngày hôm nay. đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn khó lòng chối cãi cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Và cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Chí minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước có nguồn gốc từ đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng ( Vạn Lý Trường Chinh)

http://www.xyafu.edu.cn/ztzx/xydt/6274.htm

Các đảng viên cuả đảng bộ Cộng Sản Trung Hoa tại một trường Cao đẳng Nông nghiệp tại Trung Cộng  phát động chuỗi dự án “Đảng kỳ đẫn đầu” ( “Party Flag Leading/党旗引领” ).Hình trên cho thấy một số đảng viên của trường cầm đảng kỳ hiện tại cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa có từ April 28, 1942 ( http://english.cpc.people.com.cn/206972 … 88029.html ). Họ đứng trước một tượng đài có cây đuốc được sơn màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Và cũng đồng thời là màu truyền thống của Trung Hoa – Tất nhiên cây đuốc này mang tính cách dẫn đường (Leading). Trên cây đuốc có đính một ngôi sao vàng rất lớn; giữa ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm nhỏ . Một ngôi sao vàng có chứa búa liềm trên nền cờ đỏ chính là đảng kỳ đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Được xử dụng lần đầu tiên tại vụ nổi dậy thất bại ” Cuộc thu hoạch muà thu/Autum Harvest Uprising” vào September 7, 1927 ( https://www.pinterest.com/pin/322077810829442081/ ). Lá cờ đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm này đã bị hầu hết các thành viên chống cộng gọi lầm là cờ ” Phúc Kiến “. Và nó cũng là loại cờ đâu tiên cuả đảng Cộng Sản dùng đến đầu thập niên 1930:“Từ đầu những năm 1930, trong các cuộc đấu tranh cách mạng Việt Nam, đã thấy xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm.http://nguoihanoi.com.vn/cac-bieu-tuong … 39603.html ) 

https://you.ctrip.com/photos/sight/yudou2419/r2580809-288856310.html

https://you.ctrip.com/sight/yudou2419/2580809.html

Bảo tàng viện nơi khởi hành cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Phía trước có biểu tượng một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm trên nền đỏ. Đó chính là đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng. Được xử dụng lần đầu tiên vào năm 1927.Loại cờ này giống y hệt như loại cờ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam từng dùng vào đầu thập niên 1930. Là cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm 

 Ha Jianpu Red Army Long March Memorial Hall 

Tượng những người lính hồng quân Trung Cộng trước đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa búa liềm trong một bảo tàng viện tại Trung Cộng ngày hôm nay. Với những bằng chứng rõ ràng như vậy. Làm sao đảng Cộng Sản Việt Nam phủ nhận được nền đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế cũng như búa liềm ?

https://freewechat.com/a/MzI3NDM5ODEwMQ==/2247486563/1

Một tượng đài tại Hoa Lục có những người lính cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng cầm đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với những chứng tích lịch sử như thế này; thì đảng Cộng Sản Việt nam khó lòng chối cãi cờ đỏ sao vàng đã được hồng quân Trung Cộng dùng trước khi nó được Cộng Sản Việt Nam dùng tới. 

http://news.sina.com.cn/o/2017-04-28/doc-ifyetxec6901189.shtml

Những đảng viên Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay đang đứng trước một tấm bảng ghi các lời thề cuả đảng viên Cộng Sản. Để lập lài các lời thề cuả đảng viên. Phía bên phải cuả họ trên hòn đá là  đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay nền đỏ với hình buá liềm vàng trên góc cao. Tất cả đứng cạnh tượng đài lá đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng – Đồng thời cũng là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa- nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu với hình búa liềm trong ngôi sao. Đây là tổ tiên loại cờ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa buá liềm mà đảng Cộng Sản Việt Nam dùng vào đầu thập niên 1930

http://jun.hyggfx.com/Post/279

Một tượng đài tại Hoa Lục có hình đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với (những) chứng tích lịch sử như thế này; thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi cờ đỏ sao vàng đã được hồng quân Trung Cộng dùng trước khi nó có tại Việt Nam. 

http://www.zhzky.com/news/?20424.html

Đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cùng quân kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao trắng trong một hoạt cảnh ngày hôm nay diễn lại thời Vạn lý Trường Chinh tại Hoa Lục. 

http://www.dzmhospital.com/Html/News/Articles/7900.html

Cờ đỏ sao vàng của hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng được treo trong một văn phòng y tế tại Hoa Lục ngày hôm nay. Với những bằng chứng hiển nhiên như thế này.  Cộng Sản Việt Nam khó có thể chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh xuất phát từ một loại cờ cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. 

https://www.yicai.com/news/100239525.html

Cờ đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm tại một quảng trường cuả tỉnh Hồ Nam (Hunan) Trung Cộng. Kỷ niệm nơi thành lập đạo quân thứ 6 cuả hồng quân Trung Cộng vào năm 1934. Với những bằng chứng như vậy. Làm sao đảng Cộng Sản có thể phủ nhận lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ chí Minh/Hồ̉ Quang mang từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh – Rồi sau đó – theo ½ thông tin – đã trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam – Có nguồn gốc từ đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng từng dùng thời chiến tranh quốc cộng đã bỏ đi hình buá liềm ?

http://www.jzxhyl.com/zuixinzixun/r-154.html

Lá đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng – Tổ tiên của lá cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về nước – Trong một phòng họp cũ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng.

http://www.mafengwo.cn/i/1358544.html

Thanh niên tại Trung Hoa lục địa ngày hôm nay mang đảng kỳ đầu tiên cuả hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng khi thăm viếng một căn cứ cũ cuả hồng quân Trung Cộng.

http://news.guilinlife.com/n/2019-07/27/442252.shtml

Một viên chức của một trường tiểu học tại Quảng Tây đứng trước tấm phông có in hình đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm. Trong khi các dư luận viên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam ra sức phủ nhận hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng không hề có cờ nền đỏ sao vàng. Mà chỉ có cờ nền đỏ sao trắng (Quân kỳ)…Họ sẽ trả lời sao với những hình ảnh này ?

   Northern Anti-Japanese Alliance Army Flag Ancient 

http://www.xiaoshou.info/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%86%9B%E6%97%97%E5%9B%BE%E7%89%87%E5%A4%A7%E5%85%A8/

Đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu (ngôi sao được cắt may rất vụng) của lực lượng liên minh miền Bắc chống Nhật trong một bảo tàng viện cuả Trung Cộng hôm nay. Thêm một bằng chứng cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước là rập khuôn mẫu mã đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền (Chỉ bỏ đi hình buá liềm)

http://www.aoyou.com/news/n12597/

Đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu của hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng trên bìa sách cuả thiếu nhi ngày hôm nay. Với những chứng tích như thế này. Thì làm sao đảng Cộng Sản Việt Nam có thể che dấu được tung tích lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về Việt Nam làm thành cờ mặt trận Việt Minh; rồi sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam có nguồn gốc phát xuất từ một loại cờ cuả hồng quân Trung Cộng từng dùng chỉ bỏ đi hình búa liềm ?

http://i.fjsen.com/2015-08/24/content_16529995_all.htm

Để tìm cách chối bỏ quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam có nguồn gốc từ cờ hồng quân Trung Cộng . Có những Dư luận viên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định hồng quân Trung Cộng không hề có cờ nền đỏ sao vàng. Mà chỉ có  loại cờ nền đỏ sao trắng (Quân Kỳ). Thì ngay trên những sách giáo khoa cho thiếu nhi cuả Trung Cộng ngày hôm nay vẫn có những chuyện tranh có hình lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng.

http://www.broadmesse.com/detailData.php/663-1

Đảng kỳ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm trên trần cuả bảo tàng viện đạo quân thứ tư cuả Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh tại tỉnh Tứ Xuyên ( 四川省北川红四方面军长征博物馆-红色类博物馆-文博馆-宽创国际 )

( http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/phim/sau-man-anh/thang-duy-bi-cat-vai-trong-phim-ve-cach-mang-trung-quoc-1913220.html )

 ( http://www.tinmoi.vn/Kien-Dang-Vi-Nghiep-cat-bo-canh-quay-cua-10-ngoi-sao-01517288.html)

Các áp phích quảng cáo phim ” Kiến Đảng vĩ nghiệp” của Trung Cộng năm 2011 có nền cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: