CỜ ĐỎ SAO VÀNG VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

https://new.qq.com/omn/20210329/20210329A05OEO00.html

http://wlt.gansu.gov.cn/djbnhswl/37174.jhtml

https://www.sohu.com/a/493252767_105568

Những hình tại một làng được mệnh danh là “ Làng cuả Hồng Quân bị lãng quên “ (被遗忘的红军村). Tên là  làng Trịnh Gia Câu (郑家沟); thuộc huyện Kính Xuyên (泾川) Thành phố Bình Lương (平凉) tỉnh Cam Túc (甘肃). . Những thanh niên nam nữ ngày nay mặc quân phục cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng đang trình diễn những bản nhạc cuả Hồng Quân Trung Cộng trước một logo rất lớn nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu – Y hệt như cờ của mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước – Mà theo ½ thông tin thì cờ Việt Minh sau đó thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Mà tính theo địa phương. Thì logo nền đỏ sao vàng này đã được nhiều tổ chức cuả đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến xử dụng trước tiên trong thời chiến tranh Quốc Cộng.

Mặc quân phục Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Trình diễn những bản nhạc cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Hiển nhiên logo nền đỏ sao vàng phía sau cũng tiên biểu cho đoàn quân cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng.

Điều này cho thấy logo nền đỏ sao vàng được đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay xử dụng để biểu tượng cho cuộc tháo chạy mang tên Vạn Lý Trường Chinh (Long March/长征 ) từ tháng 10-1934 đến tháng 10-1935. Nghĩa là cờ đỏ sao vàng cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng ít ra đã có trước 5-6 năm trước cờ đỏ sao vàng Nam kỳ Khởi Nghĩa.

( Hàng chử ghi chú được phóng lớn : Fujian college students’: Sinh viên đại học Phúc Kiến vẽ )

https://www.sgss8.com/tpdq/9052170/

(Hàng chử chú thích được phóng lớn ghi rõ: Fujian college students hand-painted: Do Sinh viên đại học Phúc Kiến vẽ tay)

懋功会师油画 – 搜狗图片搜索 (sogou.com)

Coi lại những tranh vẽ cảnh Hồng Quân Trung Cộng và cờ đỏ có ngôi sao vàng cạnh cong bầu rất lớn thời Vạn Lý Trường Chinh do sinh viên đại học tỉnh Phúc Kiến/Fujian vẽ . Nó mang ý nghĩa cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc từ cờ của đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến.

https://news.hut.edu.cn/info/1002/7367.htm

Trường Cao đẳng Gốm sứ thuộc huyện Lễ Lăng (醴陵) Thành phố  Chu Châu (株洲) Đại học Công nghệ tỉnh Hồ Nam. Trong chương trình sáng tạo gốm sứ có giải thưởng chủ đề“Tái hiện lại lịch sử Đảng Triển lãm chủ đề sáng tạo gốm sứ du lịch văn hóa đỏ” . Đã giới thiệu vài tác phẩm gốm sứ đọat giải. Trong đó cá tác phẩm gốm sứ có hình nổi lính Trung Cộng thời chiến tranh mang cờ đỏ sao vàng nhưng không biết thuộc thời gian nào. Thời gian Vạn Lý Trường Chinh hay thời gian hai đạo binh Bát Lộ Quân và Tân tứ Quân kháng Nhật.

达州红军烈士陵园 Nghĩa trang Liệt sĩ Hồng quân Đạt Châu (达州) tỉnh Tứ Xuyên

http://www.chinaeda.org.cn/content.aspx?id=4254

Trên là nền đỏ sao vàng rất lớn tại nghĩa trang Liệt sĩ Hồng Quân tại Quận Thông Xuyên (通川) thành phố Đạt Châu (达州) tỉnh Tứ Xuyên . Nơi đây là nơi chôn cất những người lính của Hồng quân Phương diện quân thứ tư (Hồng Tứ Quân 红四方面军 ) của Xô Viết Tứ Xuyên;Thiểm Tây từ khi thành lập Xô Viết đên khi dảng Cộng Sản Trung Hoa năm chính quyền.

Ngày 7 tháng 11 năm 1931 – Vào đúng ngày thành lập cái nhà nhước Cộng Sản Trung Hoa là Cộng Hòa Soviet Trung Hoa/中華蘇維埃共和國 – Thì Hồng quân Phương diện quân thứ tư được thành lập bởi hai tập đoàn quân 4 và Tập đoàn quân 25 của các Khu vực Soviet Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy.  Phương diện quân thứ tư là một trong những lực lượng chủ lực của quân Trung Cộng thời bấy giờ.. Vào tháng 10 năm 1932 lực lượng chính của Hồng quân thứ tư rút khỏi chiến trường. Hồ Bắc-Hà Nam-An Huy và chuyển đến khu vực biên giới Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Và vào tháng 12 năm đó thành lập khu Xô viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây lớn thứ hai của Cộng SẢn Trung Hoa. Đã có những trận kịch chiến tại khu vực Xô Viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây giữa quân Trung Cộng với quân đội Quốc Dân Đảng.

Do đó trong nghĩa trang này có an táng những thi hài quân của Hồng Quân Trung Cộng khi quân đội Quốc Dân Đảng tấn công vào các nhà nước Cộng Sản (Soviet). Cho nên thoạt tiên nền đỏ sao vàng trong nghĩa trang này là của Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa (中華蘇維埃共和國) mà địa phương đầu tiên dùng là Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến trước khi trở thành Xô Viết Phúc Kiến

Sau đó, cùng với Hồng quân Trung ương (Xô Viết Giang Tây). Hồng quân Phương diện quân thứ tư rút khỏi Khu Xô viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây và tham gia vào cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Tứ Xuyên là tỉnh mà ba đạo quân chủ lực trong cuộc Trường chinh của Hồng quân đã đi qua khu vực rộng nhất, hành trình dài nhất và thời gian dài nhất. Chăc chắn trong nghĩa trang của tỉnh Tứ Xuyên này có chôn cất lính Trung Cộng tử trận trong chặng đường tháo chạy Vạn Lý Trương Chinh qua khu vực tỉnh Tứ Xuyên. Do đó nền đỏ sao vàng trong nghĩa trang này cũng mang ý nghĩa nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

https://www.scjyxw.com/xiaoxue/news/20230403/1000010000323015.html

http://tyjrswj.chengdu.gov.cn/cdstyjrj/c0203/2022-05/17/content_32aa02babbdf4a699b60c43dc4b074ea.shtml

Những ngôi sao vàng trên nền đỏ trên những ngôi mộ chôn cất lính Trung Cộng tử trận trong những thời kỳ khác nhau tại nghĩa trang tại thủ phủ Thành Đô (成都) của tỉnh Tứ Xuyên. Vì tỉnh đảng Tứ Xuyên thuộc về Xô Viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây cho nên nền đỏ sao vàng này trước hết là của Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa. Kế đến là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh. Kế tiếp là nền đỏ sao vàng của binh đoàn Bát Lộ Quân Chống Nhật. Và giai đoạn sau cùng là nên đỏ sao vàng của Quân Đội Cộng Sản Trung Hoa.

http://sc.china.com.cn/2021/toutu_0930/421106.html

Nghĩa trang chôn cất lính Trung Cộng của Xô Viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây tử trận trong những thời kỳ khác nhau tại huyện Đông Pha (东坡),Thành phố Mi Sơn (眉山), tỉnh Tứ Xuyên. Trên mỗi ngôi mộ đều có hình ngôi sao vàng năm cánh nổi trên nền đỏ. Xô Viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây cũng thuộc về Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa. Cho nên thoạt tiên thì đây là nền đỏ sao vàng của cái “nhà nước” Trung Cộng đầu tiên bị chết yểu là Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa(中華蘇維埃共和國)1931-1937. Kế đến trong thời gian 1934-1935 là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh. Còn thời gian 1937-1945 thì là nền đỏ sao vàng của binh đoàn Bát Lộ Quân kháng Nhật vì binh đội tỉnh Tứ Xuyên thuộc về quân số của binh đoàn Bát Lộ Quân. Còn từ giai đoạn 1945-1949 là thời kỳ Quân Cộng Sản Trung Hoa quay lại đánh nhau với quân Quốc Dân Đảng và mang  tên “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc” thì đây gọi là nền đỏ sao vàng của quân đội Cộng Sản Trung Hoa

http://www.luzhoubs.com/p/77650.html

Cờ đỏ sao vàng của du kích Tây Tứ Xuyên may với hàng trăm chử ký của cán bộ Cộng Sản và du kích Tây Tứ Xuyên để tặng cho đơn vị chủ lực Cộng Sản tiếp thu Tây Tứ Xuyên khi đảng Cộng Sản nắm quyền cai trị Trung Hoa. Họ tin rằng quốc kỳ của đảng Cộng Sản Trung Hoa khi nắm quyền chắc chắn sẽ phải có hình dáng y như vậy – Cho nên trước tiên đây là hình ảnh quốc kỳ hụt của Trung Cộng-

Trong bài viết online http://www.luzhoubs.com/p/77650.html . cho biết Tứ Xuyên là tỉnh mà ba đạo quân chủ lực trong cuộc Trường chinh của Hồng quân đã đi qua khu vực rộng nhất, hành trình dài nhất và thời gian dài nhất; Tứ Xuyên là tỉnh mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Hoa tổ chức nhiều hội nghị nhất trên đường trường chinh

Do đó. Cờ đỏ sao vàng của du kích Tây Tứ Xuyên này là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh thời gian 1934-1935.

Sau cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935 là thời gian quân Cộng Sản Trung Hoa hợp tác với Quốc Dân Đảng của Trung Hoa Dân Quốc để cùng chống Nhật từ năm 1937 đến 1945. Và quân du kích Cộng Sản tỉnh Tứ Xuyên đuọc biên chế vào binh đoàn Bát Lộ Quân kháng Nhật của đảng Cộng Sản Trung Hoa. Do đó vào thời gian này thì cờ dỏ sao vàng của du kích Tây Tứ Xuyên trở thành cờ đỏ sao vàng kháng Nhật của binh đoàn Bát lộ Quân.

Năm 1940. Thiếu Tá Bát Lộ Quân Hồ Quang/Hồ Chí Minh tại văn phòng đầu não Bát lộ Quân tại Quế Lâm, Quảng Tây đã tạo ra một lá cờ theo mẫu mã cờ đỏ sao vàng Bát Lộ Quân Trung Cộng. Và năm sau 1941 mang về Việt Nam làm thành lá cờ của mặt trận Việt Minh. Và đến năm 1945 thì thành quốc kỳ đầu  tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hình phóng lớn

http://sd.scnyw.com/party/89.html

Dưới sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Thanh niên nam nữ tại Hoa lục ngày hôm nay mặc quân phục cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Cầm lá đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay. Đứng chụp hình trước một bảo tàng viện cuả Hồng quân Phương diện quân thứ tư (Hồng Tứ Quân 红四方面军). Tại huyện Thương Khê (苍溪) Thị Xã Quảng Nguyên (广元) tỉnh Tứ Xuyên. Hãy chú ý đến hai hình hai bên trên vách cuả bảo  tàng viện phía sau nhóm người này. HAI HÌNH VẼ 2 NGƯỜI LÍNH HỒNG QUÂN CUẢ ĐẠO QUÂN THỨ 4 TẠI KHU VỰC XÔ VIẾT TỨ XUYÊN; THIỂM TÂY CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG DƯỚI LÁ QUÂN KỲ NỀN ĐỎ SAO VÀNG MÀ KHÔNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM TRONG NGÔI SAO – ĐÂY CHÍNH LÀ CỜ CUẢ  CỘNG HÒA XÔ VIẾT TRUNG HOA (中華蘇維埃共和國) BAO GỒM CẢ XÔ VIẾT THIỂM TÂY TỨ XUYÊN -MÀ TRƯỚC TIÊN LÀ CỜ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TỈNH PHÚC KIẾN TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH XÔ VIẾT PHÚC KIẾN– SAU ĐÓ THÀNH CỜ ĐỎ SAO VÀNG VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH. RỒI LÀ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA BINH ĐOÀN BÁT LỘ QUÂN KHÁNG NHẬT CỦA TRUNG CỘNG. CỜ CUẢ MẶT TRẬN VIỆT MINH MÀ HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG MANG TỪ TRUNG HOA VỀ NƯỚC; LÀ RẬP KHUÔN THEO LOẠI CỜ NÀY .

Như vậy. cờ nền đỏ sao vàng Phúc Kiến là quân kỳ cuả một đơn vị nào đó cuả đạo quân thứ 4 cuả hồng quân Trung Cộng.

Đoạn văn bằng tiếng Hán trong http://sd.scnyw.com/party/89.html  nói rõ cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trong hình là thuộc Đạo Quân Thứ Tư cuả Hồng Quân Trung Cộng (Hồng Tứ Quân 红四方面军) tại Xô Viết Tứ Xuyên;Thiểm Tây

https://www.sohu.com/a/465254660_100172767

https://new.qq.com/omn/20220526/20220526A00DD600.html

https://sunnews.cc/zh-mo/history/948348.html

Nội dung của bải báo online cuả Trung Cộng trên như sau : Trước ngày chính thức thành lập nhà nước Trung Cộng. Một nhóm du kích tại Huyện Đội Liêu Nguyên (燎原); mà trước kia là An Thuận (安顺区). Thành phố Trùng Châu (Sùng Châu 崇州). Thành Đô ( 成都 ). Tứ Xuyên ( 四川) . Họ nghĩ rằng chắc chắn quốc kỳ cuả chính quyền Trung Cộng nhất định phải là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa. Vì đó là lá cờ mà địa phương đầu tiên dùng nó là Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. là quốc kỳ hụt cuả cái nhà nước đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa bị chết yểu là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic, và là cờ Vạn Lý Trường Chinh, Cho nên họ đã mạnh dạn thêu một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu rất to ở chính giữa. Có lẽ thời gian đó thông tin báo đài cũng không được rộng rãi như bây giờ cho nên nhóm du kích cuả Hồng Quân Trung Cộng tại An Thuận không hề biết rằng cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc từ tỉnh đảng Phúc Kiến cuả Trung Cộng đã được Cộng Sản Việt Nam dùng làm quốc kỳ từ năm 1945. Và đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng một loại cờ đỏ sao vàng khác làm quốc kỳ.

Vì thời gian cất giữ quá lâu (1949-2017). Và có lẽ loại vải may ngôi sao vàng không được tốt. Nên ngôi sao vàng đã bị phai màu thành ra màu ngà như trong hình trên.

Ngày 30/06/2017. Bảo tàng viện cuả Cộng Sản tại An Thuận được thành lập. Và quốc kỳ “Lẽ ra” là cuả Trung Cộng do du kích An Thuận thêu tay được mang ra trưng bày. Trong hàng chử cuối cùng cuả hình có hàng chử :”Một ngôi sao năm cánh MÀU VÀNG khổng lồ được thêu ở trung tâm” ( 中央绣着一颗巨大的黄色五角星 ).

( Năm chử Hán trong ô màu xanh 黄色五角星 có nghĩa là Ngôi sao năm cánh màu vàng. Còn chử Hán trong vòng tròn màu đỏ  có nghĩalà màu vàng.)

Còn các chử Hán ở trong ô màu đỏ phía dưới mang ý nghĩa :

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các du kích đã bắt chước lá cờ của Hồng quân theo gợi ý của những du kích đã từng chứng kiến cuộc Trường Chinh của Hồng quân, ( 游击队员们几经考虑,根据目睹过红军长征的游击队员提议,模仿红军的旗帜)

Khu vực Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên thuộc khu vực trách nhiệm của binh đoàn Bát Lộ Quân Trung Cộng trong thời gian hợp tác với Quốc Dân Đảng chống Nhật từ năm 1937-1945

Cho nên cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935 này đến thời gian 1937 chắc hẳn đã trở thành cờ đỏ sao vàng kháng Nhật của binh đoàn Bát Lộ Quân.

Năm 1940; Hồ Chí Minh khi đó là Thiếu Tá Hồ Quang đang phục vụ tại văn phòng trung ương của Bát Lộ Quân tại Quế Lâm đã tạo ra lá cờ đỏ sao vàng y hệt như quân kỳ của Bát lộ Quân . Mà trước đó là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến; và năm sau mang về Việt Nam làm thành cờ của mặt trận Việt Minh.

https://tuoitre.vn/tac-gia-quoc-ky-van-la-dau-cham-hoi-173930.htm

Báo trong nước của đảng Cộng Sản Việt Nam xác nhận là cờ đỏ Nam Kỳ Khởi Nghĩa có ngôi sao vàng cạnh thẳng (Cánh thon). Còn cờ của mặt trận Việt Minh cạnh cong bầu (Múi sao rộng). Trong khi quốc kỳ đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam sau khi giật độc lập; cướp chính quyền vào năm 1945 là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu (Xem hình). Do đó, Ta có thể khẳng định quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam là từ lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu của mặt trận Việt Minh. Do Thiếu Tá Bát Lộ Quân Hồ Quang/Hồ Chí Minh tạo ra và mang về nước và chăc hẳn đã copy theo mẫu mã loại cờ mà quân đội Cộng Sản Trung Hoa từng dùng thời nội chiến Quốc Cộng như loại cờ Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc từ cờ đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến này.

http://mil.news.sina.com.cn/2011-06-09/0948651161.html

Nền đỏ sao vàng Soviet Thiểm Tây Tứ Xuyên tại đài tưởng niệm của binh đoàn Hồng Tứ Phương Quân/ Fourth Front Army (四方面军). Tại thị xã Ba Trung (巴中) tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh vì Tứ Xuyên là tỉnh mà ba đạo quân chủ lực trong cuộc Trường chinh của Hồng quân đã đi qua khu vực rộng nhất, hành trình dài nhất và thời gian dài nhất.

Quang cảnh bên trong Nhà Tưởng niệm Khu vực Xô viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây

https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202205/58520227.html

Một ngôi sao vàng trên nền đỏ đậm bên trong nhà tưởng niệm Khu vực Xô viết Tứ Xuyên-Thiểm Tây Tại Làng Vương Bình (王坪), thị trấn Sa Khê (沙溪), huyện Thông Giang (通江) Thị xã Ba Trung (巴中) tỉnh Tứ Xuyên. Đây là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh vì Tứ Xuyên là tỉnh mà ba đạo quân chủ lực trong cuộc Trường chinh của Hồng quân đã đi qua. Khu vực rộng nhất, hành trình dài nhất và thời gian dài nhất.

http://www.hdpjng.com/view/2113.html

Trong cuộc triển lãm mang ý nghĩa :” Cuộc trường chinh của Hồng quân ở Hadapu” (红军长征在哈达) tại Bảo tàng Thành phố Thanh Đảo () tỉnh Sơn Đông () . Có một ngôi sao vàng năm cánh lớn và rất sáng trên nền đỏ đậm. Tất nhiên đây là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

https://www.bilibili.com/video/BV1XZ4y1c7nd/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.2

Hình trên là một buổi trình diễn nhạc kịch quy mô lớn có tên “Sao đỏ lấp lánh” (闪闪的红星) của Trung Cộng ngày nay (Sao đỏ là ngôi sao chủ nghĩa Cộng Sản, không có nghĩa là ngôi sao màu đỏ). Có một ngôi sao vàng rất lớn trên nền đỏ khi trình diễn.

Nội dung vở nhạc kịch này khi nói về “Ngôi sao Cộng Sản màu vàng trên nền đỏ của đảng Cộng Sản Trung Hoa” là đề cao cái gọi là “ Ý chí Cách Mạng” qua các giai đoạn gian khổ trong chiến tranh. Khởi đầu là chuyện của một thiếu niên tên Phan Đông Tử (潘冬子) Từ khi ở Giang Tây năm 1931 – Tức là lãnh thổ Soviet Giang Tây(Phúc Kiến)/Jiangxi-Fujian Soviet. Đông Tử có người cha là cán bộ Hồng Quân Trung Cộng . Năm 1934 ông này cùng với toàn bộ Hồng Quân phải rời khỏi “Căn cứ Cách mạng Trung ương” ( = Soviet Giang Tây-Phúc Kiến là phần lãnh thổ lớn nhất là Cộng Hòa Soviet Trung Hoa/Chinese Soviet Republic)…Và bắt đầu cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh . Vào năm 1938. Đông Tử tham gia vào đội quân du kích kháng Nhật tại địa phương. Sau chiến tranh chống Nhật. Phan Đông Tử tham gia vào đội quân chủ lực của quân Cộng Sản Trung Hoa để đánh nhau trở lại với quân đội Quốc Dân Đảng.

Như vậy Ngôi sao Cộng Sản màu vàng trong vở nhạc kịch này là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của Soviet Giang Tây (Phúc Kiến). Là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh. Là nền đỏ sao vàng kháng Nhật. Và là nền đỏ sao vàng của quân đội Cộng Sản Trung Hoa

Tại huyện Chiêu Hóa (昭化), thành phố Quảng Nguyên (广元市), địa phương đào sâu tài nguyên màu đỏ, xây dựng tuyến đường nghiên cứu tinh xảo, hướng dẫn giáo viên và học sinh trong trường quay phim ngắn về đề tài màu đỏ, trải nghiệm những năm tháng gian khổ của Hồng Quân năm đó, cảm nhận tình cảm quân dân cá nước, khơi dậy tinh thần học tập Trường Chinh, nuôi dưỡng lòng yêu nước.

https://www.zhgbtv.com/cms/show-17493.html

Poster quảng cáo phim có tên “Ngôi sao đỏ lấp lánh” (闪闪的红星) (Chử trong ô màu xanh) của Cộng Sản thị xã Quảng Nguyên (广元市), tỉnh Tứ Xuyên. Nhằm giáo dục thiếu niên cái gọi là “khơi dậy tinh thần học tập Vạn Lý trường chinh”. Như vậy ngôi sao vàng trong poster này là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Truòng Chinh

https://www.yunshuren.com/article-30419.html

Trong một bài viết online của Trung Cộng có nội dung đi lại con đường Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng của một công ty trộn bê tông xây dựng nhưng thực chất chỉ để quảng cáo những loại xe tải trộn bê tông của công ty có khả năng trèo đèo lội suối như Hồng Quân Trung Cộng đi trên con đường Vạn Lý Trường Chinh khi trước.

Trên là hình vẽ hai chiếc xe tải bắt đầu từ điểm khởi hành của cuộc tháo chạy Vạn Lý Truòng Chinh. Ở giữa là hình Mao và hai bộ hạ đang đi trên con đường rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Bên trái và chính giữa là quốc kỳ và quân kỳ của Cộng Sản Trung Hoa hôm nay vì có ngôi sao vàng trên góc cao. Còn lá cờ bên phải thì có một ngôi sao vàng chính giữa trên lá cờ đỏ. Tất nhiên nó là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

Phút thứ 0:38

Phút thứ 4: 33

实拍红军长征沙窝会议会址,一座破烂不堪的房屋,挺让人害怕

Ảnh chụp thực tế địa điểm tổ chức Hội Nghị Vạn Lý Trường Chinh  Shawo của Hồng quân, một ngôi nhà đổ nát, khá đáng sợ

https://www.bilibili.com/s/video/BV1WP4y1u72p

Một video của một người tại Trung Hoa lục địa ngày nay dài gần 5 phút quay lại cảnh một căn nhà mà Đảng Cộng Sản Trung Hoa từng dùng làm địa điểm nhóm họp trong thời gian của cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh từ ngày 4-6/8/1935 tại Làng Shawo ,Huyện Tùng Phan (松潘县) , tỉnh Tứ Xuyên( https://zh.m.wikipedia.org/zh-hans/%E6%B2%99%E7%AA%9D%E4%BC%9A%E8%AE%AE ).Tuy được dùng làm di tích lịch sử nhưng căn nhà này đã hoàn toàn đổ nát. Hai con đường nhỏ hai bên hông nhà đều có sơn hình hai ngôi sao vàng năm cánh trong vòng tròn màu đỏ. Đây chính là logo nền đỏ sao vàng của cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935. Trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam 5 năm (1935-1940).

Phút thứ 05:04

窝会议张国焘咄咄逼人。毛主席批评:你这是开督军团会议

Trương Quốc Đào đã gây hấn trong cuộc họp tại Shawo. Lời chỉ trích của Mao Chủ tịch: Bạn đang ở cuộc họp của Quân đoàn giám sát

https://www.ixigua.com/7028878450941231656?wid_try=1

Trong một video dài hơn 12 phút do một người khác quay cũng cảnh căn nhà đổ nát tại Shawo từng được dùng làm nơi hội họp khi Hồng Quân Trung Cộng đang trên con đường rút lui Vạn Lý Truòng Chinh vào tháng 8/1935. Nhưng chủ đề chú trọng đến việc cán bộ Hồng quân Trung Cộng  Trương Quốc Đào tranh cãi với Mao Trạch Đông trong hội nghị Shawo này.

Vào phút thứ 05:04. Cũng thấy có xuất hiện logo sao vàng nền đỏ Vạn Lý Trường Chinh phía bên phải của căn nhà nhưng rất lớn và rõ như hình trên.

重走长征路,重温红色精神 – 浙江大学后勤集团综合服务网 (zju.edu.cn)

Một số sinh viên trường đại học Chiết Giang (浙江) của thành phố Hàng Châu (杭州市) thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Cộng. Đã mặc lại quân phục của Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng để thưc hiện chương trình “Đi thăm lại đoạn đường Vạn Lý Trường Chinh” (重温长征路). Họ đã tái lập lại bên trong văn phòng trung ương của cái nhà nước đầu tiên của đảng Cộng Sản Trung Hoa bị chết yểu là là Cộng Hòa Sô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. Trong đó trên cao có treo một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này là biểu tượng – Và là quốc kỳ hụt – của Cộng Hòa Sô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. Mà trước đó là biểu tượng của phần lãnh thổ lớn nhất của cái “Nhà nước” này là Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến/Jiangxi Fujian Soviet. Mà thoạt tiên nền đỏ sao vàng này là của đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến.

Văn phòng  Chính phủ Trung Ương cuả Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa này nằm tại Thụy Kim (Ruijin) của tỉnh Giang Tây/Jiangxi. Đây cùng là nơi xuất phát cuộc rút lui mang tên “Vạn Lý Trường Chinh” từ 16/10/1934 đến 19/10/1935. Biểu tượng nền đỏ sao vàng của thủ phủ Thụy Kim/Ruijin trở thành biểu tượng của cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh.

Và vì Cộng Sản Việt Nam đã dùng cờ đỏ có ngôi sao vàng chính giữa của Cộng Sản Phúc Kiến làm Quốc Kỳ và quân kỳ  sau khi giật độc lập cướp chính quyền vào ngày 19/08/1945. Cho nên đảng Cộng Sản Trung Hoa phải dùng một loại cờ đỏ sao vàng khác làm quốc kỳ và quân kỳ khi nắm chính quyền vào năm 1949: Đó là loại cờ đỏ có ngôi sao vàng trên góc cao của Sô Viết Giang Tây Phúc Kiến.

http://m.shaoxing.com.cn/p/2869494.html

Một số thiếu niên Tiền Phong được tổ chức mặc lại quân phục của Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trong chương trình đi lại con đường Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân Trung Cộng tại Thiệu Hưng (绍兴) tỉnh Chiết Giang (浙江). Trong đó trên cao có treo một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này là biểu tượng – Và là quốc kỳ hụt – của Cộng Hòa Sô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. Mà trước đó là biểu tượng của phần lãnh thổ lớn nhất của cái “Nhà nước” này là Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến/Jiangxi Fujian Soviet. Mà thoạt tiên nền đỏ sao vàng này là của đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến…Trước khi ngôi sao vàng năm cánh này thành biểu  tượng của cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh vào năm 1934.

http://www.lncnw.com/wenlv/1525.html

Một số thanh niên nam nữ ngày nay mặc lại quân phục cuả Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng để thực hiện lại một đoạn đầu tiên cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh thời gian 1934-1935 cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa tại Vu Đô (Yudu); Cám Châu (Ganzhou); Giang Tây (Jiangxi). Lá cờ mà họ mang theo là cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Đó là cờ đỏ sao vàng biểu tượng cho cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Mà trước đó là biểu tượng cho cái nhà nước đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa bị chết yểu là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. Trước đó nữa là biểu tượng cuả vùng lãnh thổ lớn nhất cuả cái nhà nước Cộng Sản này là Jiangxi Fujian Soviet/ Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến. Mà biểu tượng nền đỏ sao vàng thoạt tiên phát xuất từ đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến.

Hình Phóng lớn

https://www.cdtu.edu.cn/info/1013/41662.htm

Các sinh viên trường chủ nghĩa Mác tới thăm nhà tưởng niệm Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân Trung Cộng tại phố Hai Quả Bom (Atomic and Hydrogen Bombs City/两弹城), huyện Cung Lai (邛崃市), thành phố Thành Đô (成都), thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Họ có mang theo một lá cờ đỏ sao vàng. Đó chính là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

http://www.lcaj.net/zixun/121344461.html

Hình trên là nơi tổ chức và phát xuất cuộc hành trình đi lại cuộc rút lui “ Vạn Lý Trường Chinh “ do đảng Cộng Sản Trung Hoa tổ chức ngày hôm nay. Trong phần trang hoàng có ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ nền đỏ sao vàng là tiêu biểu cho cuộc rút lui “ Vạn Lý Trường Chinh” cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa.

https://new.qq.com/rain/a/20211222A07GW600

Công viên văn hóa huyện Kì Giang (綦江) Thành phố Trùng Khánh (重庆市) xây hình thể kỷ niệm cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh. Có một ngôi sao vàng năm cánh và một giãi đỏ. Đó chính là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh

http://gansu.gscn.com.cn/system/2021/05/28/012593519.shtml

https://www.srdice.net/zh/news/details/j6AxAzbRKnKNaftWt

Một bức tranh dài 111 thước trong một viện bảo tàng cuả Trung Cộng ngày hôm nay có tên :” Vạn Lý Trường Chinh Hồng Quân đi qua Gannan”( 红军长征过甘南) vẽ cảnh Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng khi đi ngang thành phố Gannan (Cam Nam) cuả tỉnh Gansu (Cam Túc). Có mang theo nhiều cờ đỏ sao vàng

Hình được phóng lớn

Hình phóng lớn

http://www.gannancn.cn/html/2021/hslv_0519/22564.html

Ngôi sao vàng trên đỉnh đài tưởng niệm Vạn Lý Trường Chinh tại Cam Nam (甘南). Đây chính là “Nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh”

https://politicallywasted.com/2018/06/10/comrade-trump/amp/

Comrade Trump(?)

( Hình phóng lớn )

Một bài viết chính trị online nhận xét có nội dung ” Có phải Tổng Thống Trump có chủ trương thân thiện và làm lợi cho Trung Cộng hay không ?”. Với tựa đề ” Comrade Trump (?)” (Trump có phải là đồng chí với Trung Cộng không ? ). Bài nhận xét này có một poster ở đầu bài copy y hệt như poster cổ động cuộc ” Cách Mạng Văn Hoá” cuả Trung Cộng ( http://pollockspark.com/company-culture-command-control-gives-way-age-humility/mao-as-the-sun-2400×1300-px/ ). Nhưng thay vì là chân dung cuả Mao Trạch Đông; hoặc Trương Xuân Kiều. Thì là chân dung cuả Tổng Thống Trump cuả Hoa Kỳ – Nhưng TT Trump ” bị” đội nón và có kiểu áo cuả các lãnh tụ Trung Cộng- Hình ảnh nhân dân Hoa Lục phía dưới chân dung của TT Trump cũng copy y như poster có hình Mao hoặc Trương Xuân Kiều. CHỈ CÓ MỘT THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý. LÀ THAY VÌ NGƯỜI LÍNH TRUNG CỘNG CẦM LÁ ĐẢNG KỲ CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH LÀ NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM ĐEN Ở GIỮA NGÔI SAO. ̣THÌ THAY VÀO ĐÓ LÀ MỘT LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG LỚN Y NHƯ QUỐC KỲ CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM (Trong ô màu xanh). Và gần cán cờ; thay vì hàng chử  “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Thì là dấu hiệu $ (Dollar) rất lớn.  VÀ ĐỒNG THỜI CŨNG NÓI LÊN  MỘT Ý NGHĨA RẤT QUAN TRỌNG NỮA. LÀ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CUẢ TỈNH PHÚC KIẾN ĐƯỢC NHIỀU ĐƠN VỊ CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG DÙNG LÀM QUÂN KỲ THỜI VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH. TRƯỚC KHI LOẠI CỜ NÀY ĐƯỢC HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG MANG TỪ TRUNG HOA VỀ VIỆT NAM LÀM THÀNH CỜ CUẢ MẶT TRẬN VIỆT MINH. RỒI SAU ĐÓ THÀNH QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Chắc chắn loại cờ nền đỏ sao vàng này phát xuất từ Liên Xô cũ. Đã được nhiều đơn vị Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm quân kỳ. Sau đó sang Trung Cộng . Được hồng Quân Trung Cộng dùng thời Vạn Lý Trường Chinh trước khi tới Việt Nam. Vì không có lý do gì mà lý giải lính hồng quân Trung Cộng mà cầm quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam để hoan hô ” Đồng chí Trump” cho được.

Nhìn những hình này. Có ai còn dám nói cờ đỏ sao vàng mang tính chất dân tộc Việt Nam nữa không ?

https://www.sohu.com/a/509767518_120271802

Một bài viết trong một trang online của Trung Cộng mang tựa đề: “Cờ đỏ hỗn loạn dưới chân núi Buzhou” (不周山下红旗乱). Có một tấm bảng trên đó ghi các câu thơ mô tả cảnh cờ đỏ của Hồng Quân Trung Cộng tràn ngập dưới chân núi Buzhou. Phía trên tấm bảng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hiển nhiên đây là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

https://post.smzdm.com/p/agqgekd7/

Công viên tưởng niệm Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh tại trị trấn Mao Đài (茅台), huyện Xích Thủy (赤水), thị xã Tuân Nghĩa (), tỉnh Quý Châu (贵州). Có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Đó chính là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh

重走征路,弘扬长征精神 Đi lại con đường Vạn Lý Trường Chinh và tiếp tục tinh thần của Vạn Lý Trường Chinh.

http://sh.people.com.cn/GB/134952/401808/index.html.

Trong một bài viết trên một trang mạng cuả Trung Cộng ngày hôm nay với tựa đề:” Đi lại con đường Vạn Lý Trường Chinh và tiếp tục tinh thần của Vạn Lý Trường Chinh” (重走长征路,弘扬长征精神). Có trình bày một tấm biển tại một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Đồng thời cũng là màu truyền thống cuả dân tộc Trung Hoa -. Biểu tượng cuả Vạn Lý Trường Chinh là một ngôi sao vàng tỏa ánh sáng. Như vậy ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

http://www.donglan.gov.cn/gdtt/t8667580.shtml

Các viên chức cuả quận Đông Lan (东兰 ) . Thị Xã Hà Trì ( 河池 ) thuộc tỉnh Quảng Tây(广西) đang thực hiện nghi thức :” Đi lại con đường của Hồng quân, tiến lên trên một hành trình mới” (重走红军路 奋进新征程). Đi lại con đường cuả Hồng quân có nghĩa là đi lại chặng đường Vạn Lý Trường Chinh. Phía sau lưng nhóm người này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên đó là biểu tượng cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh.

https://lovepik.com/image-610748811/red-army-object-teacup-illustration.html

Trong kho ảnh:”Những hình ảnh cuả Hồng Quân thời Vạn Lý Trường Chinh” (The red army long march images) trong https://lovepik.com/sousuo-175221-0-8-0-0-0.html . Có đăng một bình trà có sơn một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ – Giống y hệt như lá cờ mà Hồ Quang/Hồ Chí Minh mang từ Trung Hoa về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh, mà sau đó theo ½ thông tin thì nó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -.. Bình trà có nền đỏ sao vàng này được ghi chú là :”Tách trà cuả Hồng Quân” (red army object teacup…). Hiển nhiên. Như vậy chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Hồng Quân Trung Cộng trong cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

Hình ảnh điêu khắc ngôi sao năm cánh cuả Hồng Quân ( 红军 雕塑 红五星 五角星图片)

http://soso.nipic.com/q_%E7%BA%A2%E4%BA%94%E8%A7%92%E6%98%9F_g_0.html

http://www.nipic.com/show/22177919.html

Hình trên là tượng điêu khắc ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ cuả hồng quân Trung Cộng (Red Army). Khi nói tới từ ngữ Hồng Quân là nói thời chiến tranh Quốc Cộng/Vạn Lý Trường Chinh. Vì sau khi Trung Cộng nắm chính quyền thì quân đội Trung Hoa Cộng Sản mang tên là Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa.  Điều này chứng tỏ hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng cũng từng dùng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ làm huy hiệu trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Việt Nam. Đó chính là biểu tượng cuả thủ phủ “Nhà nước” Cộng Sản Trung Hoa đầu tiên Chinese Soviet Republic. Có nguồn gốc từ Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến

Hình tượng điêu khắc ngôi sao năm cánh cuả Hồng Quân ( 红军 雕塑 红五星 五角星图片 )

http://www.nipic.com/show/22177964.html

http://soso.nipic.com/q_%E7%BA%A2%E4%BA%94%E8%A7%92%E6%98%9F_g_0.html

Hình trên là tượng điêu khắc ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng có một vòng tròn bao quanh trên nền đỏ tương tự như cờ cuả đoàn thanh niên Cộng Sản Trung Cộng thành lập vào năm 1922 ( https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o%C3%A0n_Thanh_ni%C3%AAn_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c ). Và đúng hơn là rập theo mẫu mã một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có vòng tròn bao quanh trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ ( https://www.shutterstock.com/tr/image-vector/cccp-ussr-100371839?src=Ud53XEN-iOhVGppKpfInMA-1-18 ). Điều này chứng tỏ cả Liên Xô cũ và hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng cũng từng dùng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ làm huy hiệu trước khi có cờ đỏ sao vàng tại Việt Nam.

Ngôi sao vàng năm cánh Hồng Quân 红军 黄色五角星

http://www.nipic.com/show/11421772.html

Trong một trang mạng cuả Trung Cộng toàn bằng chử Hán. Có trình bày một lá cờ màu hồng (đỏ lợt) với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Phía dưới hình lá cờ hồng sao vàng này là những khóa từ để tra tìm (Key words) có những từ bằng tiếng Hoa như : 五角星 红军 黄色五角星 军人 设计 标志图标 其他图标. Dùng dịch thuật cuả Google dịch ra tiếng Anh là: Pentagram red army yellow pentagram soldier design (Ngôi sao năm cánh; hồng quân; Ngôi sao năm cánh màu vàng; thiết kế cho quân nhân). Như vậy; ngôi sao năm cánh màu vàng trên nền đỏ lợt này là biểu tượng cho hồ̉ng quân Trung Cộng. Nó cũng chính là logo cuả Quân Khu Phúc Kiến. Cộng Sản Việt Nam tự cho là đã sáng tạo ra sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Không hề bắt chước Trung Cộng. Vì dựa vào cái lý cờ đỏ 1 sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam có từ 1945. Còn Trung Cộng thì cho đến 1949 mới có cờ đỏ 5 sao vàng. Nhưng với bằng chứng như trên- Cũng như với nhiều bằng chứng xác thực khác- Đã chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ đã được dùng làm biểu tượng cho hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935.
Còn vấn đề cờ hồng chứ không phải cờ đỏ. Thật ra cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam đôi khi cũng thành cờ hồng sao vàng ( https://copyan.com/ku-caocsasfs.html )

Children cartoon promote long march spirit word handwritten report

https://588ku.com/office/85654.html

Hình trên là trong một trang thiếu nhi cuả Trung Cộng. Cho các em thiếu nhi viết cảm nghĩ về cái gọi là ” Tinh thần cuộc Vạn Lý Trường Chinh  ” trong 4 ô trống chung quanh một hình thiếu nhi mặc quân phục cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. Và biểu tượng cho cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Ngôi sao vàng trên nền đỏ này là biểu tượng cuả trụ sở trung ương cuả ” Nhà Nước” đầu tiên cuả Cộng Sản Trung Hoa Chinese Soviet Republic. Và trước đó là biểu tượng cuả Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến. Chúng ta có thể nói gọn lại là cờ Phúc Kiến thì cũng chẳng hề sai

Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên trần một bảo tàng viện tại Trung Cộng ngày hôm nay được chú thích :”Cờ đảng dẫn đầu cuộc hành trình” (党旗引征程). Hành trình (征 程) là cuộc Vạn Lý Trường chinh của đảng Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ biểu tượng cho lá cờ dưới sự lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thời Vạn Lý Trường Chinh.

https://yx.tuniu.com/trips/31335255

http://www.hnnxs.com/info/42738.jspx

Nhà tưởng niệm “chuyển binh” (Bổ sung quân số) tại Học viện Cung Thành (恭城) Huyện Thông Đạo (通道), tỉnh Hồ Nam. Nhằm kỷ niệm nơi bổ sung quân số cho lực lượng Hồng Quân Trung Ương thời Vạn Lý Trường Chinh tháng 12/1934.

Đạo quân Trung ương/Central Red Army là đạo quân thuộc thủ phủ Thụy Kim/Ruijin cuả Soviet Giang Tây Phúc Kiến thuộc nhà nước Cộng Sản Trung Hoa đầu tiên là Cộng Hoa Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. ( https://news.cgtn.com/news/2021-06-21/Why-did-Mao-s-Central-Red-Army-settle-in-Shaanxi-after-the-Long-March–11h75BF2kdG/index.html )

Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ (phía trên cao bên trái)….

..Và còn có những ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ để thay thế vào những chổ thiếu; không có chân dung những cán bộ Hồng Quân Trung Cộng trong lần gọi là “chuyển binh” đó.

Tất nhiên. Đây là những “ Nền đỏ sao vàng” thời Vạn Lý Trường Chinh.

http://www.nczydx.com/xinwenzhongxin/xueyuanxinwen/html.php?c-10149.html

Tại một căn phòng khác cũng của Nhà tưởng niệm “chuyển binh” (Bổ sung quân số) tại Học viện Cung Thành (恭城) Huyện Thông Đạo (通道), tỉnh Hồ Nam. Cũng có logo “Nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh”

Làng cờ đỏ 红色战旗村

http://sinfo2.ccb.com/chn/2021-07/07/article_2021082106161273578.shtml

Trên là hai huy hiệu ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả “Làng cờ đỏ” (红色战旗村) tại Diên An (延安) là chặng cuối cùng cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng vào tháng 10/1935. Hiển nhiên; đây là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

https://zijing.com.cn/article/2022-12/28/content_1057747265107636224.html

http://www.shaanxi.gov.cn/xw/tpxw/202305/t20230505_2284942_wap.html

Những ngôi sao vàng trên nền đỏ tại “Nhà Tưởng niệm Cách mạng Diên An” (延安革命纪念馆). Diên An là chặng cuối cùng của cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh

https://www.sohu.com/a/325872894_120200315

Một bản đồ do Trung Cộng phát hành có tên “Du hành trên con đường Vạn Lý Trường Chinh trong 26 ngày (Phần 2): Từ Thụy Kim đến Lê Bình (26天重走长征路游记(之二):从瑞金到黎平). Vùng được tô màu đỏ trên bản đồ có lẽ mang ý nghĩa vùng đất do Cộng Sản Trung Hoa hoạt động bị co lại với ý nghĩa theo hàng chử Hán phía trên :” Bản đồ có xu hướng thu hẹp của trung ương cách mạng căn cứ địa”. Còn 2 địa điểm  Thụy Kim (瑞金) và Lê Bình (黎平) thì được đánh dấu bằng hai ngôi sao vàng năm cánh. Điều này chứng tỏ ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

https://ncpu.edu.cn/mobile/show.php?contentid=24364

Nhà bình luận của Nhà tưởng niệm “Khởi hành Trường Chinh của Hồng quân Trung ương” (中央红军长征出发纪念馆) tại quận Vu Đô (于都), thị xã Cám Châu (赣州), tỉnh Giang Tây (江西). Đứng trước bản đồ có hai ngôi sao vàng của Xô Viết Trung Ương bị co lại do sự tấn công của quân đội Quốc Dân Đảng đang giảng giải về kế hoạch rút lui khởi đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh của Trung Cộng khởi sự tại nơi tập trung binh lực tại quận Vu Đô ( kế bên quận Thụy Kim (瑞金), thủ phủ của Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa)

https://ncpu.edu.cn/mobile/show.php?contentid=24364

Một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ tại Nhà tưởng niệm Khởi hành Trường Chinh của Hồng quân Trung ương (中央红军长征出发纪念馆) tại quận Vu Đô (于都), thị xã Cám Châu (赣州), tỉnh Giang Tây (江西). Là nơi tập trung binh lực dể bắt đầu cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Cho nên trước tiên nền đỏ sao vàng này là của Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa. Rồi kế tiếp là ngôi sao vàng Vạn Lý Trường Chinh

https://library.ucsd.edu/dc/object/bb2494860b

Hình chụp một nhà nghỉ mang lên Long March ( Vạn Lý Trường Chinh) tại Bắc Kinh (北京长征旅馆) vào năm 1972. Cho thấy chủ nhân cho sơn nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh phía trên cổng ra vào. Chắc chắn là chủ nhân của nhà nghỉ tại thủ đô Trung Cộng này đã không (thèm) lấy hình ảnh cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam để vẽ trên cổng ra vào. Mà lý do duy nhất để lý giải là vì mang tên là  Vạn Lý Trường Chinh (Long March), cho nên nền đỏ sao vàng đó chỉ có thể là biểu tượng cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. Do đó chúng ta thấy : Khi Hồ chí Minh còn là Thiếu Tá Hồ Quang cuả Bát Lộ Quân hồng quân Trung Cộng tại Trung Hoa; mà mang lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh, và sau đó lá cờ đỏ sao vàng trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam...Thì lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về Việt Nam đó chắc chắn là một loại cờ cuả hồng quân Trung Cộng từng dùng thời chiến tranh Quốc Cộng 

http://news.cctv.com/2019/06/28/ARTIWSr2ohtKvD3y615H2CrT190628.shtml

Một tượng đài trước một bảo tàng viện để kỷ niệm cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng vào cuối năm 1934 tại ranh giới hai tỉnh Quảng Đông và Hồ Nam.Tượng đài là một người lính hồng quân Trung Cộng đứng thổi kèn trên một cái bục nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Điều này chứng tỏ là cho dù đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng có búa liềm trong ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Nhưng đã có những binh đoàn cuả hồng quân Trung Cộng dùng cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh như hình trên. Đây chính là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.. Trước đó là cờ cuả Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến. Và trước nữa là cờ cuả tỉnh đảng Phúc Kiến. Với những chứng cớ như vậy. Làm sao mà đảng Cộng Sản Việt Nam chối cãi được lá cờ đỏ sao vàng do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về nước để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh – Mà sau đó trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Có nguồn gốc phát xuất từ một loại cờ cuả Hồng Quân Trung Cộng từng dùng. Ít ra là từ năm 1934. Trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩ́a.  

https://www.chinalink.tv/content/27719.html?fuid=0

Trên là nền đỏ sao vàng- Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – với 16 chử Hán mang ý nghĩa: ”Hội thảo dự án xây dựng công viên Hồng Quân tại Trung Tâm Sô Viết” (中央苏区留守红军园建设项目研讨会). Theo bài viết thì Công Viên Hồng Quân tại Trung Tâm Sô Viết này nằm tại quận Long Chuan cuả tỉnh Quảng Đông. Hồng Quân là tên gọi cuả quân đội Cộng Sản Trung Hoa thời Vạn Lý Trường chinh. Điều này chứng tỏ nền đỏ một sao vàng chính giữa là biểu tượng cho cuộc rút lui mang tên “Vạn Lý Trường Chinh”

http://www.shxwcb.com/223157.html

Thiếu nhi Trung Cộng ngày nay mặc quân phục cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng; đứng  trong những hộp “Xe tăng”. Phía trước mỗi chiếc “xe tăng” đều được sơn huy hiệu một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này chính là biểu tượng Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng.

Ý nghĩa hàng chử Hán của hình một bảng tưởng niệm nền đỏ có một ngôi sao vàng: ”Thành phố hư không Đi bộ lại Con đường Vạn Lý Trường Chinh : Hồng quân: Từ Thụy Kim đến Diên An trong 26 ngày 25 đêm (khởi hành ngày 9 tháng 10) – Thành phố hư vô” (乌有之乡 重走长征路:红一方面军·从瑞金到延安2625晚(109发团)-乌有之乡).

Như vậy đây là tượng đài “Nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh”

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404013951871495399

Một tượng đài đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên cao để tưởng niệm cuộc Vạn Lý Truòng Chinh tại Quận Xiji (西吉县);thành phố Guyuan (固原市), khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ của Trung Cộng. Đây chính là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

http://phy.lzu.edu.cn/info/1051/7065.htm

Đài tưởng niệm những người lính hồng quân trung cộng tử trận trên đường rút lui Vạn Lý Trương Chinh tại Huệ Ninh (会宁) thuộc tỉnh Cam Túc (甘肃). Trên đỉnh tượng đài có một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên đó là sao vàng Vạn Lý Trường Chinh


  Bản đồ con đường Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng

Sơ đồ cuộc Vạn Lý Trường Chinh – Một cuộc rút lui tháo chạy của Hồng Quân Trung Cộng, với hành trình dài 25 ngàn dặm (12.000 km), Từ ngày 16 tháng 10 năm 1934; bắt đầu từ Giang Tây cuả Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic –  Cũng là phần lãnh thổ Soviet Phúc Kiến Giang Tây trước đó -Tiến về phía tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây. Hãy để ý nơi khởi đầu của cuộc trốn chạy ” Vạn Lý Trường Chinh” cuả Hồng Quân Trung Cộng . Nơi đó chính là trụ sở của cái gọi là Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa thành lập vào năm 1931. Tại trụ sở này có treo ngôi sao vàng năm cánh không có buá liềm phía trước cổng.  Điểm xuất phát đó trên sơ đồ cuả Vạn Lý Trường Chinh cũng có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ cuả trụ sở Chính phủ Trung Ương lâm thời của Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa. Mà nguồn gốc từ Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến– Mà sau đó trở thành biểu tượng cuả trụ sở Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/ Chinese Soviet Republic. Do đó chúng ta thấy rõ là đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Soviet Phúc Kiến Giang Tây để thành biểu tượng cuả  trụ sở trung ương cuả cái ” Nhà Nước ” Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa. Và rồi biểu tượng nền đỏ sao vàng được tượng trưng cho cuộc “trốn chạy” Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935. Trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam.

Một bản đồ Vạn Lý Trường Chinh với nơi xuất phát là Thủ phủ Ruijin/Thụy Kim ( 瑞金 ) cuả cái nhà nước hụt đầu tiên cuả Cộng Sản Trung Hoa bị chết yểu là Chinese Soviet Republic/Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa …có một ngôi sao vàng năm cánh phát ra tia sáng trên nền đỏ. Như vậy nền đỏ sao vàng vừa là biểu  tượng cho Chinese Soviet Republic vừa là biểu tượng cho cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

红色旅游之长征路 Con đường du lịch đỏ Vạn Lý Trường chinh

https://e.jd.com/30415460.html

Hình bià một cuốn sách cuả Trung Cộng có tựa đề “Con đường du lịch đỏ Vạn Lý Trường Chinh” ( 红色旅游之长征路 ) có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Đồng thời cũng là màu truyền thống của Trung Hoa – trên đó in lại đoạn đường cuả cuộc rút lui mang tên Vạn Lý Trường Chinh. Điểm khởi hành và điểm kết thúc là hai ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy nền đỏ một sao vàng là biểu tượng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

http://www.jxnews.com.cn/zt/system/2016/07/12/015041575.shtml

Sơ đồ Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng quân Trung Cộng phát xuất từ thủ phủ Ruijin cuả Jiangxi Fujian Soviet/Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến. Mà sau đó trở thành thủ phủ cuả cái nhà nước Cộng Sản đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa là Chinese Soviet Republic/Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa nằm trong tỉnh Giang Tây/Jiangxi cuả Trung Hoa. Thủ phủ Ruiin/Thụy Kim này đã dùng một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ để làm biểu tượng. Và ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu này phát xuất từ Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến khi tỉnh Phúc Kiến nằm trong khu vực Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến/ Jiangxi Fujian Soviet.

Trong hình trên có bản đồ khu vực tỉnh Jiangxi/Giang Tây màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu phía Đông Nam – Đó chính là địa điểm cuả thủ phủ cuả Chinese Sovier Republic là Ruijin/Thụy Kim – ( https://en.wikipedia.org/wiki/Ruijin) Cũng là nơi xuất phát cuộc Vạn Lý Trường Chinh

Nơi xuất phát của sơ đồ Vạn Lý Trường Chinh trong hình trên cũng có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên màu đỏ lợt được ghi rõ bằng tiếng Hán là 瑞金 ( Ruijin/Thụy Kim ).

Hồng quân Trung Cộng trong cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh được coi như đội quân cuả nhà nước Cộng Sản Trung Hoa đầu tiên là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. Cho nên đảng Cộng Sản Trung Hoa đôi khi dùng một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả thủ phủ Ruijin/Thụy Kim – Mà nguồn gốc xuất phát từ tỉnh đảng Phúc Kiến làm biểu tượng cho cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

Hồ Chí Minh/Hồ Quang đã mang lá cờ có nguồn gốc cuả đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến này về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh. Sau đó lá cờ cuả tỉnh đảng ủy Phúc Kiến này trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nhìn vào hình tỉnh Giang Tây/Jiangxi có nền màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cuả cái nhà nước đầu tiên cuả Cộng Sản Trung Hoa. Ta có thể đoán chắc nếu đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm đựơc chính quyền trước khi đảng Cộng Sản Việt Nam cướp được chính quyền. Thì quốc kỳ cuả họ rất có thể là cờ nền đỏ với một ngôi sao vàng cuà tỉnh đảng Phúc Kiến

http://h5.3png.com/template/haibao-T_O78R6J5C.html

Sơ đồ cuộc Vạn Lý Trường Chinh – Một cuộc rút lui tháo chạy của Hồng Quân Trung Cộng. Bắt đầu từ thủ phủ Ruijin/Thụy Kim tại tỉnh Giang Tây cuả cái nhà nước Cộng Sản đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic – Cũng là phần lãnh thổ Soviet Phúc Kiến Giang Tây trước đó. Hãy để ý nơi khởi đầu của cuộc trốn chạy ” Vạn Lý Trường Chinh” cuả Hồng Quân Trung Cộng . Nơi đó chính là trụ sở của cái gọi là Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa thành lập vào năm 1931. Tại trụ sở này có treo ngôi sao vàng năm cánh không có buá liềm phía trước cổng. Điểm xuất phát đó trên sơ đồ cuả Vạn Lý Trường Chinh cũng có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ cuả trụ sở Chính phủ Trung Ương lâm thời của Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa. Mà nguồn gốc từ Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Do đó chúng ta thấy rõ là đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến để thành biểu tượng cuả trụ sở trung ương cuả cái ” Nhà Nước ” Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa. Và rồi biểu tượng nền đỏ sao vàng được tượng trưng cho cuộc “trốn chạy” Vạn Lý Trường Chinh 1934-1935. Trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam

 “Long March Road” 重走长征路

https://www.slideserve.com/misu/3701388

Xem thêm một bản đồ vẽ lại đoạn đường Vạn Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng từ 10/1934 đến 10/1935. Bản đồ có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và nơi xuất phát là “Thủ đô” Ruijin (瑞金) của cái nhà nước đầu tiên cuả Cộng Sản Trung Hoa là Chinese Soviet Republic/Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa. Và biểu tượng cuả cái “Thủ đô” này là một ngôi sao vàng năm cánh rất rõ ràng trên nền đỏ. Sau khi nắm được chính quyền. Đảng Cộng Sản Trung Hoa thường dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này để tượng trưng cho cái gọi là “Chiến thắng” cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

Bản đồ Vạn Lý Trường Chinh với nơi đến là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tất nhiên đó là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh.

http://www.syxwnet.com/p/115935.html

Một tấm bảng tại Trung Cộng ngày nay trình bày bản đồ cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng. Tấm bảng có ghi một câu tiếng Anh :”Con đường Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân” (Red Army Long March road). Có hai ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tại nơi xuất phát và nơi đến. Điều này chứng tỏ sao vàng trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng.

https://sc.chinaz.com/tuku/331445.html

Một bản đồ vẽ lại hành trình của cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh của quân Cộng Sản Trung Hoa 1934-1935. Có 3 ngôi sao vàng trên nền đỏ của bản đồ. Một tại nơi phát xuất. Một tại nơi đến và một tại giữa đường. Tất nhiên đó là những nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trương Chinh.

Một ngôi sao vàng  trên nền đỏ tại nơi đến của poster kỷ niệm 82 năm cuộc “Vạn Lý Trường Chinh” . Hiển nhiên đó là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân Trung Cộng

Một bản đồ trình bày cuộc rút lui “Vạn Lý Trường Chinh” của đảng Cộng Sản Trung Hoa. Nơi khởi đầu là Xô Viết Giang Tây Jiangxi Soviet. Có 4 ngôi sao vàng năm cánh dọc đường rút lui được vẽ màu đen. Còn nơi đến là Diên An (Yan’an) có ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Hiển nhiên đây là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh

Những đảng viên Cộng Sản thuộc bệnh viện cổ truyền dân tộc Trung Hoa cuả quận hạt Di Độ (Midu/弥渡县) cuả thành phố Đại Lý (Dali/大理市) Tỉnh Vân Nam (Yunnan/云南) đang đi tới địa điểm lãnh nhận tinh thần Vạn Lý Trường Chinh cho đảng bộ cuả bệnh viện. Họ mang theo một bảng màu đỏ với một ngôi sao vàng chính giữa – y hệt như hình ảnh Quốc Kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam –

Đi nhận lãnh tinh thần cuả “ Vạn Lý Trường Chinh” mà mang bảng màu đỏ với một ngôi sao vàng chính giữa. Đương nhiên nền đỏ sao vàng này là hình ảnh cờ Vạn Lý Trường Chinh. Xuất phát từ đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Cờ này đã được Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về Việt Nam làm thành cờ của mặt trận Việt Minh. Và sau đó – Theo ½ thông tin – Đã trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

https://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2006/05/02/006601473.shtml

Một số thanh niên tại Hoa Lục ngày nay tại Liujiping; Tang Thực (SangZhi); quận Nam An (Nan’an); tỉnh Hồ Nam (Hunan) dùng xe đạp để đi lại một đoạn cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng khi trước. Họ mang theo cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh có hình chiếc xe đạp bên trong ngôi sao. Như vậy cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cho cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

https://www.wukong.com/question/6530184867764764936/

Trong một forum online cuả Trung Cộng mang tên:” Bộ đội dã chiến là gì?” (野战军是什么部队?). Có trình bày logo cuả Tập đoàn quân dã chiến số 4 (第四野战军) Dưới sự chỉ huy cuả Lâm Bưu (Lin Bao). Logo cuả Tập đoàn quân dã chiến số 4 là một ngôi sao vàng năm vánh trên nền đỏ. Tập đoàn này hoạt động tại các chiến trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Trung Trung Hoa và Nam Trung Hoa (先后转战东北、华北、华中、华南战场 ). Logo này là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Không biết trên quân kỳ thì ngôi sao nằm giữa như dạng cờ cuà Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Hay ngôi sao vàng nằm  trên góc cao cuả cờ theo dạng cờ cuả Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến. Nhưng dầu sao đi nữa cũng là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh

Zhu Mao Hongjun join forces

https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2011/06/23/011696192.shtm

Cờ đỏ sao vàng của một đơn vị Hồng quân Trung Cộng trong buổi hội quân trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggang Mountain). Bên phải hình là quân kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao trắng.

Red Twenty-Five Army fought in Nanyan

http://hn.chinaso.com/ny//detail/20200731/1000200033165941596157279376732944_1.html

Hình tại một bảo tàng viện cuả hồng quân Trung Cộng kỷ niệm trận đánh cuả binh đoàn hồng quân Trung Cộng số 25 tại NanYang trong chuyến rút lui “ Vạn Lý Trường Chinh” cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ.

http://www.cunman.com/new/d2fe39dba7fc4df8a16901bd91666237

Một số thanh niên tại tỉnh Hà Nam (Hunan) Trung Cộng ngày hôm nay thực hiện lại cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh 85 năm về trước cuả binh đoàn số 25 thuộc tỉnh Hà Nam. Hình chụp nhóm này trước tượng đài kỷ niệm cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả binh đoàn số 25 tỉnh Hà Nam với một Băng Rôn mang màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giứa phía dưới. Đây chính là “ Cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh” của binh đoàn này.

http://labs.qunar.com/travelbook/note/7680065

Một trong những hình trình bày những tranh ảnh nói về cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng trong một bảo tàng viện tại Hoa lục ngày hôm nay. Có hình một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Phía dưới là hàng chử bằng tiếng Anh :”Nguyện vọng ban đầu” (Original aspiration). Như vậy chứng tỏ nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh

https://www.qhnu.edu.cn/info/1032/13381.htm

Trên là poster cho buổi thảo luận của chi bộ đảng cuả trường đại học sư phạm tại Thanh Hải (Qinghai) vào năm 2021 nói về sự có mặt cuả Hồng Quân Trung Cộng tại Thanh Hải, và tại các làng Hongjungou/红军沟; Hongguang/宏光 85 năm trước (1936). Trên poster có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Y hệt cờ mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước.

Do đó ta thấy đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ để biểu tượng cho hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam.

https://www.bilibili.com/read/cv11440203

Poster kỷ niệm 85 năm cái gọi là chiến thắng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh cuả cục Xây Dựng thứ nhất và thứ hai cuả tỉnh Hà Nam Trung Cộng. Trong poster có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng.

Hình dưới là một em bé tại Trung Hoa lục địa ngày này phất lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng trên góc cao. Phía dưới hình này có ghi hàng chử Hán 重走长征路: Đi lại cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Hiển nhiên lá cờ đỏ sao vàng trên góc cao này là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh, có nguồn gốc từ lá cờ Soviet Giang Tây Phúc Kiến.


(Chỉ có cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Viêt Minh được Võ Nguyên Giáp xác nhận do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước. Mà cờ đó là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh; là lá quốc kỳ hụt cuả nhà nước Trung Hoa Cộng Sản đầu tiên chết yểu là Cộng Hoà Sô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. Mà thoạt tiên là cờ của đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Nhưng cờ đỏ một sao vàng của tỉnh Phúc Kiến không hề do đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến tự nghĩ ra nhưng chắc chắn là theo mẫu cuả cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ. Do đó. Cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh cũng giống y hệt như cờ đỏ sao vàng cuả Lê Quang Sô; cuả Nguyễn Hữu Tiến; cuả Phan Văn Khỏe. Và cũng giống y hệt cờ đỏ sao vàng cuả Khởi Nghĩa Bắc Sơn và cuả Xô Viết Nghệ Tĩnh..Vì tất cả đều có nguồn gốc nguyên thủy từ Liên Xô cũ mà ra )

长征精神——薪火相传” Tinh thần của Vạn Lý Trường Chinh – Vượt qua ngọn lửa

http://www.csints.org.cn/News/Show.aspx?id=9129

Hình trên là sơ đồ cuộc rút lui mang tên Vạn Lý Trường Chinh ( Long March/长征 ) trong sách giáo khoa cho thiếu nhi tại Trung Cộng hôm nay. Nơi bắt đầu cuộc rút lui cũng như nơi kết thúc cuộc Vạn Lý Trương Chinh đều có 2 lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Đó chính là cờ cuả Soviet Giang Tây Phúc Kiến. Cờ đỏ sao vàng nơi xuất phát có ghi năm khởi hành là 1934 (16/10/1934). Còn lá cờ đỏ sao vàng nơi đến có ghi con số cuả năm kết thúc là 1935 ( 19/10/1935)
Như vậy ta có thể gọi lá quân kỳ nền đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng dùng trong giai đoạn này là ” Cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh”
Thực ra. Hồng quân Trung Cộng cũng không phải là đơn vị quân Cộng Sản đầu tiên dùng cờ đỏ sao vàng. Trong quân sử cuả Liên Xô cũ. Đã có hình vẽ chứng minh hồng quân Liên Xô cũ dùng quân kỳ nền đỏ sao vàng trong trận phản công qua Ba Lan trong chiến tranh Ba Lan – Liên Xô 1919-1921 với tên bức tranh là “This is how the Polish lords’ ideas end.” (Чем кончится панская затея)̣̣( https://www.svoboda.org/a/29877461.html ).

http://taihangsummit.com/%E5%BB%BA%E5%9B%BD%E5%90%8E%EF%BC%8C%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%B0%91%E5%BC%80%E5%9B%BD%E5%B0%86%E9%A2%86-%E8%BD%AC%E4%B8%9A%E5%88%B0%E4%BA%86%E5%9C%B0%E6%96%B9%EF%BC%9F/

Trong một trang mạng online cuả Trung Cộng. Có trình bày logo cuả Quân khu 4 và Quân khu Nam Trung bộ (第四野战军暨中南军区) thời chiến tranh quốc cộng. Đó là hình ảnh một hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng cầm một lá cờ dạng dài như một lá phướng cuả Quân khu 4 và Quân khu Nam Trung bộ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Có lẽ là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên góc cao cuả quân kỳ. Đây chính là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh. Có hình  thức ngôi sao vàng trên góc cao cuả cờ Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến

http://www.zhzgzz.com/xhtml1/report/1911/1686-1.htm

Trong một bài viết trên trang mạng online cuả Trung Cộng ngày hôm nay có tựa đề :” Kỷ niệm 70 năm giải phóng Quảng Châu tổ chức tại Quảng Châu” (纪念广州解放七十周年大会活动在穗举行). Với sự diễn xuất cuả các con cái của các cựu hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng hoạt động tại khu vực Quảng Châu là Từ Binh đoàn 4, Quân khu Trung Nam (来自第四野战军、中南军区). Hình trên là các diễn viên đóng vai một đơn vị Binh đoàn 4, Quân khu Trung Nam, khu vực Quảng Châu dưới lá cờ đỏ có sao vàng trên góc cao. Đây chính là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh theo mẫu mã cờ Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến.

Commemorating the 82nd Anniversary of the Long March Victory

https://pikbest.com/templates/commemorating-the-82nd-anniversary-of-the-long-march-victory_996653.html

Poster kỷ niệm 82 năm “Chiến thắng” của cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu gữa số 82 màu đỏ. Một ngôi sao vàng – Không có hình buá liềm trong ngôi sao – là biểu tượng cuả trụ sở cái gọi là ” Chính phủ trung ương lâm thời” (Provisional Central Government ) cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa khi thành lập cái gọi là “Nhà nước Cộng Sản” đầu tiên (Chinese Soviet Republic) tại thủ phủ Ruijin/Thụy Kim ( http://cpcchina.chinadaily.com.cn/images/2011-08/09/content_13077033_18.htm). Mà nguồn gốc một sao vàng không có hình buá liềm trong ngôi sao trên nền đỏ khởi thủy phát xuất từ đảng Côộng Sản tỉnh Phúc Kíến thuộc lãnh thổ cuả Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến (Jiangxi Fujian Soviet). Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến/Jiangxi Fujian Soviet là lãnh thổ chính của nhà nước Cộng Sản mang tên Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chiese Soviet Republic mà thủ phủ cũng là Thụy Kim/Ruijin. Cờ đỏ một sao vàng cạnh cong bầu của cái nhà nước Cộng Sản Trung Hoa này – Và cũng coi như là biểu tượng cuả đội quân cuả nhà nước Cộng Sản Trung Hoa Chinese Soviet Republic/hồng quân Trung Cộng trong cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh …Cũng thường được đảng Cộng Sản Trung Hoa coi như là biểu tượng của cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh 10/1934 – 10/193̀5.

http://www.tuwangwang.com/31037

Poster kỷ niệm 82 năm cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Có một ngôi sao vàng năm cánh trong con số 8. Đó là biểu tượng của thủ phủ Ruijin/Thụy Kim cuả nhà nước đầu tiên cuả Cộng Sản Trung Hoa Chinese Soviet Republic/Cộng Hòa Xô Viết Trung Hoa. Cũng là nơi phát xuất cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này trước đó được dùng bởi đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Hồng quân Trung Cộng coi như là một đội quân cuả cái nhà nước này. Cho nên một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Nó chính là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh. Và sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam.

https://www.51miz.com/muban/292337.html

Hai hình trên là 2 poster kỷ niệm 83 năm cái gọi là “Chiến thắng” cuả cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Cả hai đều có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ nằm trong vòng con số 8. ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này tượng trưng cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Trước đó nó là biểu tượng cuả thủ phủ cuả nhà nước đầu tiên cuả Cộng Sản Trung Hoa là Chinese Soviert Republic/Cộng Hoà Xô Viết Trung Hao. Mà thủ phủ là Rujin/Thụy Kim. Và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này được dùng đầu tiên bởi Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến.

https://huaban.com/pins/3994106160

Nền đỏ sao vàng trên poster để kỷ niệm 83 năm cái gọi là “Chiến thắng” của cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh (Long March)

长征胜利84周年纪念 Poster kỷ niệm 84 năm cái gọi là “Chiến thắng” Vạn Lý Trường Chinh

https://www.lanrentuku.com/sucai/62361.html

Poster kỷ niệm 84 năm “Chiến thắng” của cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh. Có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Đây là nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh

Ba hình trên là ba kỳ đài; tạc lại hình các quân kỳ cuả những đơn vị Hồng Quân Trung Cộng trong thời chiến tranh Quốc Cộng ngay những nơi các đơn vị hồng quân đó từng hoạt động. Các lá cờ cuả các đơn vị hồng quân Trung Cộng này đều là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao mà không có hình buá liềm trong ngôi sao. Đây chính là cờ của Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến/ Jiangxi-Fujian soviet. Điều này chứng tỏ đã có nhiều đơn vị Hồng Quân Trung Cộng dùng hiệu kỳ nền đỏ sao vàng trước khi Hồ ChíMinh/Hồ Quang mang loại cờ này từ Trung Hoa về Việt Nam làm thành cờ của mặt trận Việt Minh.

Một bia đá tưởng niệm ngay chổ những Hồng Quân Trung Cộng bị chết trong cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Trên phiến đá có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Đây chính là biểu tượng cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa vào thời gian 1934-1935. Là thời gian chưa có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam.

http://www.81.cn/yljnt/2018-12/24/content_10088807.htm

Một tấm bia tưởng niệm màu đỏ có ngôi sao vàng năm cánh của một cán bộ Cộng Sản Hồng Quân Trung Cộng tên Tăng Xuân Giám (曾春鉴) bị tử trận trên dường rút lui Vạn Lý Trường Chinh tại khu vực tỉnh Tứ Xuyên

https://www.1921.org.cn/post.html?id=5b2f003e947f320a5b3e7587

Hình chụp một số công dân Hoa lục đang đứng trong phòng hướng dẫn một bảo tàng viện cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng. Họ cầm quân kỳ cuả hồng quân nền đỏ sao trắng. Nhưng sau lưng của họ là 4 tấm biển hướng dẫn màu đỏ có 4 ngôi sao vàng mà không có hình buá liềm trong mỗi ngôi sao trên mỗi bảng hướng dẫn – Y như các tấm biển mang hình quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam – Điều này chứng tỏ hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng 1927-1950 đã dùng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ làm biểu tượng. Trước khi loại cờ đỏ sao vàng này xuất hiện tại Việt Nam.

https://m.scjybd.com/show-62-12571.html

http://swt.sc.gov.cn/sccom/swdt/2021/7/22/9cf8cb8097c8471d8989cd21b085a84c.shtml

https://www.cdcppcc.gov.cn/show-1049-110054937-1.html

https://www.hxkq.org/Html/News/Articles/10554.html

http://news.cdut.edu.cn/info/1003/40712.htm

http://www.cdtmjm.com/ninfo/49.html

https://info.scu.edu.cn/info/1015/1519.htm

https://www.motherchildren.com/news_department/2022/lejWkPaj.html

Những logo nền đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh tại Khu tưởng niệm Trường Chinh Hồng quân Quỳnh Lai (邛崃红军长征纪念馆) tỉnh Tứ Xuyên

Hình phóng lớn

http://www.ynjstzkg.com/cnMb/xwdt/42932.html

Hình phóng lớn

http://www.ynfwyy.com:8080/News/Articles/Index/210796

Hình phóng lớn

http://www.cr8gc.com/cregkjgs/dqgz/qydj/2022070511371942589/index.html

Hình phóng lớn

http://www.ynmm.gov.cn/zsjs/zzjs/5798202248871622513

Những nền đỏ sao vàng Trường Chinh trong nhà tưởng niệm Trường Chinh Kha Độ của Hồng quân tại Làng Đan Quế (丹桂), thành phố Kha Độ (柯渡), Hồi Yi (寻甸), Côn Minh (昆明), Vân Nam  (云南).

  ( http://www.imdb.com/title/tt0854148/med … 2760782592 ) 
     http://www.imdb.com/title/tt0854148/  

Một poster quảng cáo cho một cuốn phim cuả một đạo diễn Trung Cộng được sản xuất năm 2007 mang tên “ Long March ” (Vạn Lý Trường Chinh). Ở giữa chử A mang màu đỏ là một ngôi sao năm cánh màu vàng mà không có hình búa liềm trong ngôi sao. Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh không có hình búa liềm trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh


https://www.youtube.com/watch?v=4zHtKLff6NI&ab_channel=PeterTong
 

Trong youtube trên đây.. Là phim ” Vạn Lý Trường Chinh ” ( the Long March ) cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng..  đã cho thấy một đơn vị Hồng quân Trung Cộng lúc di chuyển trên núi tuyết đã có cầm cờ đỏ một sao vàng cạnh cong bầu mà không có hình búa liêm trong ngôi sao. Nói cách khác là đơn vị Hồng quân Trung Cộng này trong thời gian Vạn Lý Trường Chinh từ 16/10/1934 cho tới 19/10/1935..đã dùng một hiệu kỳ đơn vị y hệt như lá cờ do Hồ Quang/Hồ chí Minh mang về nước để thành lập mặt trận Việt Minh vào ngày 19/05/1941


https://www.youtube.com/watch?v=4zHtKLff6NI&ab_channel=PeterTong

Quân kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu từ cờ tỉnh Phúc Kiến cuả một đơn vị Hồng Quân Trung Cộng nào đó trong Youtube trên xuất hiện ở phút 0:27 và 41:57. Điều này chứng tỏ một cách chắc chắn răng lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang tạo ra có nguồn gốc xuất phát từ một loại cờ cuả Hồng Quân Trung Cộng từng dùng thời Vạn Lý Trường Chinh.

https://xueqiu.com/4704935031/160887523

Một cảnh trong thời gian Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân Trung Cộng. Có cờ đỏ sao vàng (bên trái).

Hình trên là cảnh (mờ) cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. Hình mang màu đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế – Đồng thời là màu truyền thống cuả dân tộc Trung Hoa – Trên nền đỏ cuả hình có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Đó chính là biễu tượng của thủ phủ Ruijin/Thụ Kim cuả cái gọi là ” Nhà nước Cộng Sản Trung Hoa” đầu tiên Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa. Cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh xuất phát từ thủ phủ Ruijin này. Cho nên nó cũng là biểu tượng cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh – Cho đội quân cuả Chinese Soviet Republic-. Cờ đỏ sao vàng do Hồ Chí Minh/hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước để thành lập mặt trận Việt Minh – Rồi sau đó thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam theo ½ thông tin – cũng bắt chước từ biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả cái nhà nước Cộng Sản đầu tiên Trung Hoa này mà ra.

  Third Grade Red Army Long March Victory Manual Photograph 三年级红军长征胜利手抄报图片

https://m.liuxue86.com/a/3382163.html

Hình trên là ảnh chụp bài báo kỷ niệm 80 năm cái gọi là “Chiến thắng” cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng cuả học sinh lớp Ba. Trong bài báo này có một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là biểu tượng cuả cái “Thủ đô” cuả nhà nước Cộng Sản đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa là Chinese Soviet Republic/Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa. Khi quân đội Cộng Sản cuả cái ” Nhà nước’ này bị quân đội Quốc Dân Đảng đánh tan phải rút chạy. Thì ngôi sao vàng năm cánh này biểu tượng cho cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

http://www.weikemt.com/content/11143.html

Một trang mạng cuả Trung Cộng công bố những tranh hoạt hình lọt vào vòng chung kết với đề tài viết về Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng đối với thành phố Bazhong ( 巴中市 Ba Trung, thuộc tỉnh Tứ Xuyên ) – Một thành phố được gọi là quê hương cuả Hồng Quân Trung Cộng – Một trong những tranh hoạt hình là một nhân vật bông hoa Đỗ Quyên đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên một cánh hoa. Điều này cho thấy nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng

http://indianculturalforum.in/2018/03/1 … ong-march/

https://newsclick.in/artists-respond-kisan-long-march

Vào ngày 03/12/2018. Đảng Cộng Sản Ấn Độ tổ chức một cuộc đi bộ ôn hoà dài 180 km cuả  từ 40.000 đến 50.000 nông dân từ Nashik đến Mumbai để yêu sách chính phủ Ấn Độ thực thi các quyền lợi đối với nông dân. Và Đảng Cộng Sản Ấn gọi cuộc tuần hành dài 180km này là “ Vạn lý trường chinh cuả nông dân (Kisan Long March https://en.wikipedia.org/wiki/Kisan_Lon … aharashtra ). Những hình trên là các poster của cuộc “ Van Lý Trường Chinh cuả nông dân “ đó. Hình búa liềm trong mỗi poster tất nhiên là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ. Còn ngôi sao vàng trên nền đỏ hiển nhiên là mang ý nghĩa cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng. Vì không có lý do gì mà cho rằng đó là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho một biểu tượng cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng. Điều này nói lên một ý nghĩa. Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh có dùng cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh mà không có hình búa liềm trong ngôi sao.

http://cdn.c.photoshelter.com/img-get2/I0000_Y7zNXIvmS4/fit=1000×750/HHY-Communist-Red-Tourism013.jpg

https://howhweeyoungfoto.photoshelter.com/image/I0000_Y7zNXIvmS4

Bây giờ ta hãy xem hình trên đây. Theo sự chú thích cuả tác giả hình chụp này ; thì đây là 1 toán diễn viên tại Trung Hoa lục địa mặc quân phục Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng, diễn lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng phòng thủ Diên An/Yan’an; thuộc tỉnh Thiểm Tây/Shaanxi vào năm 1947– Là căn cứ đầu não của Hồng Quân Trung Cộng từ 1936-1948 sau thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh – Trước sự tấn công cuả Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Hãy để ý hiệu kỳ nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng – Nhưng không có hình búa liềm trên ngôi sao – nằm trên góc cuả đơn vị này. Đây là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh. Phát xuất từ cờ Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-10/chinas-patriotic-red-tourism-makes-a-comeback

“The Defense of Yan’an” re-enacts a 1947 battle to protect Mao Zedong’s Communist stronghold during the Chinese Civil War from the Nationalists, who fled to Taiwan. (Hình 1/16)

https://www.npr.org/2012/10/29/163622534/chinas-new-leaders-inherit-country-at-a-crossroads

Lá cờ đó trong các hình trên thì trông rõ hơn. Chỉ có một ngôi sao vàng – Nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao – Như vậy. Ta thấy có những đơn vị cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng hiệu kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao như đơn vị Hồng Quân Trung Cộng phòng thủ Diên An này. Tuy ngôi sao vàng trong hiệu kỳ cuả họ không nằm giữa nền cờ đỏ; nhưng nằm trên góc cao cuả cờ. Đây là cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh phát xuất từ cờ Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến

http://www.othink.cn/video/1807

Hình trên là đại sảnh cuả phòng triển lãm kỷ niệm 80 năm cái gọi là ” Chiến thắng Vạn Lý Trường Chinh “. Trên nền đỏ cuả tấm thảm có một ngôi sao vàng năm cánh. Theo định nghĩa cuả quốc kỳ cuả Liên Xô cũ – Và cũng của quốc kỳ cuả Trung Cộng -. Thì ngôi sao vàng tượng trưng cho sự lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản – Trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa ( http://khatvongmongmanh.blogspot.com/2017/03/y-nghia-quoc-ky-cac-nuoc.html )-  Trung Cộng thường dùng hình ảnh một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ đi kèm với các phẩm vật kỷ niệm cái gọi là ” Chiến thắng Vạn Lý Trường Chinh/Red Army Long March Victory Anniversary ( https://guide.alibaba.com/t-shop/commemoration-of-the-80-anniversary-of-the-victory-of-the-red-armys-long-march-of-the-chinese-workers-and-peasants-notes-set-silver-bronze-gold-coin-corporation-issued_80266398.html ).

Chinese gold coins. 80 anniversary of the victory of the red army’s long march of the chinese workers and peasants of gold and silver commemorative set of equipment. commemorative coin series

https://guide.alibaba.com/t-shop/chinese-gold-coins-80-anniversary-of-the-victory-of-the-red-armys-long-march-of-the-chinese-workers-and-peasants-of-gold-and-silver-commemorative-set-of-equipment-commemorative-coin-series_80864245.html

https://m.1688.com/huo/b-B3A4D5F7BCCDC4EEBDF0B1D2.html

https://guide.alibaba.com/t-shop/commemoration-of-the-80-anniversary-of-the-victory-of-the-red-armys-long-march-of-the-chinese-workers-and-peasants-notes-set-silver-bronze-gold-coin-corporation-issued_80266398.html

https://guide.alibaba.com/t-shop/chinese-gold-coins-80-anniversary-of-the-victory-of-the-red-armys-long-march-of-the-chinese-workers-and-peasants-of-gold-and-silver-commemorative-set-of-equipment-commemorative-coin-series_80864245.html

Trung Cộng phát hành tiền giấy màu vàng và bạc. Tiền cắc bằng vàng; bạc; đồng.. để kỷ niệm cái gọi là “chiến thắng” cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Nhưng cái hộp đựng những kỷ niệm đó mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Đồng thời cũng là màu truyền thống cuả Trung Hoa -. Ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Đó chính là biểu tượng thủ phủ cuả cái “Nhà nước Cộng Sản” đầu tiên Chinese Soviet Republic. Mà nguồn gốc nguyên thủy là từ tỉnh đảng Phúc Kíên. Cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh phát xuất từ thủ phủ Thụy Kim/Ruijin cuả Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic cho nên quân hồng quân Trung Cộng trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh coi như là đội quân cuả ” Nhà nước Cộng Sản Trung Hoa đầu tiên” Chinese Soviet Republic. Và nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu coi như là biểu tượng của đội quân cuả “nhà nước” Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic. Nếu đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền trước năm 1945. Thì quốc kỳ cuả rất có thể là lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu.

Khi Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang lá cờ đỏ sao vàng từ Trung Hoa về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh. Là ông ta đã mang biểu tượng cuả nhà nước đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa về nước. Nếu nói đó là cờ cuả Phúc Kiến thì cũng chẳng có gì gọi là sai.

https://www.ulibuy.com/productinfo.html?seqid=68275

https://m.1688.com/huo/b-B3A4D5F7BCCDC4EEBDF0B1D2.html

Hai hình trên là hộp đựng tiền giấy kỷ niệm 80 năm cái gọi là ”Chiến thắng” cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Hộp có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Đồng thời cũng là màu truyền thống cuả dân tộc Trung Hoa –  Với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nắp hộp. Đây chính là biểu tượng cuả nhà nước đầu tiên bị chết yểu cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Đúng ra là biểu tượng cuả Jiangxi Fujian Soviet/ Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến. Mà thoạt đầu tiên là nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến

https://world.tmall.com/item/537920197932.htm?skuId=4319483048495

Một trang mạng cuả Trung Cộng rao bán những tấm card kỷ niệm ngày hội quân cuả Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan) vào năm 1927 kèm với lọ nước hoa. Và hộp chứa những tấm jinggangshan card 1927 này có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao vàng. Y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Quang/Hồ chí Minh mang từ Trung Hoa về nước.

https://imageshack.com/i/plV8r1ijj

https://imageshack.com/i/plXGir0Gj

Những sản phẩm lưu niệm 80 năm cái gọi là chiến thắng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh được đựng trong những hộp màu đỏ sao vàng. Biểu tượng cuả nhà nước đầu tiên chết yểu cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Và cũng là biểu tượng cuả cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh.

A cap worn by Mao Zedong during the Long March.

http://www.chinadaily.com.cn/culture/2016-10/24/content_27150627.htm

Hình trên: Một trong những cái nón sờn cuả Mao Trạch Đông dùng để đội đầu trong thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh. Có may hình một ngôi sao vàng phía trước. Cái nón cuả Mao có ngôi sao vàng này được trưng bày tại Viện bảo tàng quốc gia Trung Cộng (National Museum of China)

https://sg.carousell.com/p/red-army-cap-cosplay-148336065/

Trang mạng https://sg.carousell.com/  rao bán một nón dùng trong trang phục hóa trang (Cosplay). đó là nón cuả sĩ quan hồng quân ( Red army cap ) cho các diễn viên dùng trong các vở kịch hay hoạt cảnh. Vì địa điểm của tiệm bán cái nón này là khu phố Tàu tại Singapore (Hougang MRT Station (NE14)). Cho nên cái nón trong quân phục hóa trang này là cuả hồng quân Trung Cộng. Mà theo tình trạng thực tế cuả lịch sử. Là cả hồng quân Liên Xô và hồng quân Trung Cộng đều đã từng dùng cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh làm quân kỳ. Một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ; sau đó qua Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Trần Phú đã đem biểu tượng nền đỏ sao vàng từ Liên Xô về Việt Nam để sau đó thành cờ Nam Kỳ Khởi nghĩa. Sau đó Hồ chí Minh/Hồ Quang đã đem cờ đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh.

Red Army Long March

https://item.jd.com/12225130.html

Một bộ sách gồm những hình về cuộc Vaṇ Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng được rao bán với hình bìa sách màu đỏ của Cộng Sản quốc tế – Và đồng thời màu đỏ cũng là màu truyền thống cuả Trung Hoa – Với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Do đó chúng ta có thể xác định nền đỏ sao vàng được dùng biểu tượng trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng 1933-1934.

https://www.sohu.com/a/352043213_120059535

Lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu tại trường tiểu học Hồng Quân Mao Trạch Đông” “ (井冈山毛泽东红军小学”) tại chiến khu cũ cuả Hồng Quân Trung Cộng là Tĩnh Cương Sơn. Là nơi mà Hồng quân Trung Cộng cuả Mao Trạch Đông ẩn náu sau cuộc nổi dậy thất bại “ Cuộc thu hoạch mùa thu” (Autum Harvest Uprising) vào September 7, 1927. Khi Hồ chí Minh/Hồ Quang còn ở tại Trung Hoa đã tạo ra lá cờ đỏ sao vàng để treo trong lớp học đào tạo cán cán bộ Cộng Sản từ Việt Nam qua; và sau đó mang vể Việt Nam làm cờ mặt trân Việt Minh là theo mẫu mực cuả loại cờ này cuả Hồng Quân Trung Cộng.

Mạng lưới Lịch sử Cách mạng Tây Bắc 西北革命历史网

Một cuốn sách của Trung Cộng ngày hôm nay có tựa đề:” Mạng lưới Lịch sử Cách mạng Tây Bắc” (西北革命历史网). Sách in hình Mao và các cán bộ khác trong đảng Cộng Sản Trung Hoa trên nền màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế đồng thời là màu truyền thống của Trung Hoa. Và trên nền đỏ này là một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên đó là nền đỏ sao vàng thời Vạn Lý Trường Chinh.

强的小红军课文原文分析及背景介绍_初三网 Phân tích nguyên văn và giới thiệu lý lịch của văn bản tiểu Hồng quân ngoan cố

http://m.chusan.com/zhongkao/90738.html

Một bài viết phân tích về những tiểu Hồng Quân vô kỷ luật thời Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng. Hình chính cuả bài viết vẽ ba khuôn mặt cuả các tiểu Hồng Quân trên nền đỏ có những ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Mặc dù nội dung bài viết phân tích tình trạng vô kỷ luật cuả các tiểu Hồng Quân trong cuộc rút lui Vạn Lý Trường Chinh. Nhưng đồng thời vô tình cho biết ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả cuộc tháo chạy Vạn Lý Trường Chinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: