BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CUẢ CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN TẠI CHÂU PHI

Khi chủ thuyết Mác Lê-Nin xâm nhập vào Phi Châu. Thì ngôi sao Xô Viết cuả Liên Xô cũ được chuyển sang màu đen để phù hợp với màu da cuả những người dân Phi Châu. Cho nên các tổ chức Cộng Sản Phi Châu thường dùng ngôi sao Xô Viết màu đen bên cạnh biểu tượng buá liềm. Còn ngôi sao Xô Viết có màu đỏ hay vàng thì ít hơn hẳn.


Ethiopian People’s Revolutionary Army
https://www.trackingterrorism.org/group/ethiopian-peoples-revolutionary-army

Có một đạo quân cũng mang tên Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân và cũng cờ đỏ sao vàng năm cánh. Đó là cờ  của Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân Ethiopia

Emblem of the People’s Democratic Republic of Ethiopia (PDRE), Quốc huy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Ethiopia

https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Democratic_Republic_of_Ethiopia

https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Democratic_Republic_of_Ethiopia#/media/File:Emblem_of_the_Peoples’_Democratic_Republic_of_Ethiopia.svg

Quốc huy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Ethiopia (PDRE), là tên chính thức của Ethiopia từ năm 1987 đến năm 1991, được thành lập bởi chính phủ Cộng sản của Manhistu Haile Mariam và Đảng Công nhân Ethiopia (WPE). Biểu tượng Cộng Sản trong quốc huy này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ trên cao phát ra những tia nắng cũng màu vàng tỏa xuống phía dưới trên nền trời xanh. Vì là đảng Cộng Sản có hệ tư tưởng Mác Lê-Nin cho nên biểu tượng nền đỏ sao vàng này chắc chắn phát xuất từ Liên Xô cũ. Cũng như cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Việt Nam cũng phát xuất từ Liên Xô cũ qua lời nhắn nhủ cuả Trần Phú.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tigray_People%27s_Liberation_Front

Biểu tượng của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray. Emblem of Tigray People’s Liberation Front (TPLF)

Hai hình trên là hai hình thức biểu tượng của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (Emblem of Tigray People’s Liberation Front. Viết tắt là TPLF). Mặt trận này có lịch sử là một tổ chức cực tả theo đường lối Cộng Sản Marxism–Leninism. Cả hai kiểu biểu tượng của tổ chức này đều có một ngôi sao vàng năm cánh trên cao. Tất nhiên ngôi sao vàng trên nền đỏ này là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.

(Tigray là bang khu vực cực bắc của Ethiopia. Một quốc gia tại Phi Châu)

Mặt trận dân chủ cách mạng của nhân dân Ethiopia. Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_People%27s_Revolutionary_Democratic_Front

Trên là logo của Mặt trận dân chủ cách mạng của nhân dân Ethiopia (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front. Viết tắt là EPRDF). Đây là một tổ chức thiên tả và cực tả. Theo đường lối Marxism–Leninism. Trong logo này cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tất nhiên đó lầ một biểu  tượng của Cộng Sản quốc tế.


https://www.kellybadges.co.uk/cap-badge … badge.html

Logo nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính gữa của quân đội Mozambique. Có nguồn gốc từ quân Mặt trận Giải phóng Mozambique hay FRELIMO. Được Liên Xô cũ; Trung Cộng; Cuba và các nước Đông Âu giúp đỡ phương tiện; vũ khí và cố vấn để chống lại sự cai trị cuả Bồ Đào Nha. Cũng như được sự hậu thuẫn cuả đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha. Hiển nhiên; Logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này ảnh hưởng tử biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Đặc biệt là giống y như cờ đỏ sao vàng của Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản Bồ Đào Nha (Union of Communist Students) . Mà hoàn toàn không có liên quan gì đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hình trên cho thấy phù hiệu của quân đội Mozambique là nền đỏ với một sao vàng. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này mang tính Cộng Sản quốc tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì Mặt trận Giải phóng Mozambique hay FRELIMO có hệ tư tưởng Mác-LêNin ( Communist Marxism- Leninism) (https://en.wikipedia.org/wiki/FRELIMO)


https://en.wikipedia.org/wiki/File:Moza … y-OF-6.svg
Logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả quân đội Mozambique. Nguyên là Mặt trận Giải phóng Mozambique hay FRELIMO . Được Liên Xô cũ ; Cuba ; Đông Đức và Trung Cộng giúp đỡ các phương tiện quân sự và cố vấn cũng như sự hậu thuẫn cuả đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha có cờ đỏ sao vàng của Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản Bồ Đào Nha (Union of Communist Students) ……….để chống lại sự cai trị cuả Bồ Đào Nha.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FRELIMO_Emblem.svg

Biểu tượng cuả Frelimo (Mặt trận Giải phóng Mozambique) là cờ đỏ sao vàng. Phía dưới là hình cái búa đại diện cho giai cấp công nhân; và cái cuốc đại diện cho giai cấp nông dân để thay thế cho biểu tượng buá liềm.

Eritrean People’s Liberation Front

https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_People%27s_Liberation_Front

Hình trên là cờ của Mặt Trận Giải Phóng Nhân Dân Eritrean với ½ cờ có nền tam giác đỏ chứa sao vàng năm cánh

( Eritran là một quốc gia Đông Phi . Nằm giữa Sudan và Ethiopia )

    Congolese Party of Labour Đảng Lao động Congo

https://en.wikipedia.org/wiki/Congolese_Party_of_Labour

https://www.pngflow.com/en/free-transparent-png-xcraw

https://favpng.com/png_view/politics-peoples-republic-of-the-congo-congolese-party-of-labour-democratic-republic-of-the-congo-political-party-png/2SXMifYA

Trên là logo cuả  Đảng Lao động Congo (Congolese Party of Labour). Vì nó là một đảng tiên phong của Liên Xô theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Cho nên nền đỏ cuả logo đảng chắc chắn là màu cuả Cộng Sản quốc tế. Và một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tất nhiên cũng là một biểu tượng Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.
Logo nền đỏ sao cuả đảng Cộng Sản Congo mang tên là Đảng Lao Động Congo có Hệ tư tưởng (Ideology) Cộng Sản chủ nghĩa và chủ nghĩa Mác Lê-Nin (Communism Marxism–Leninism) chứng tỏ một cách rất mạnh mẽ rằng : Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Và hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F

Cờ cuả đảng Cộng Sản Congo (Congolese Communist Party). Có hình búa liềm chính giữa trên màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Y như đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng có thêm 4 ngôi sao vàng cạnh cong bầu nằm tại 4 góc cuả lá cờ. Điều này chứng tỏ cả buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Logo Du parti Socialiste des Travailleurs Algériens

Logo của Đảng “Xã hội của Công nhân” An-giê-ri

https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Workers_Party_%28Algeria%29

Một ngôi sao vàng trên nền đỏ của Đảng “Xã hội của Công nhân” An-giê-ri

The Russian Revolution and Pan African revolutionary traditions Cách mạng Nga và truyền thống cách mạng Liên Phi

https://www.pambazuka.org/pan-africanism/russian-revolution-and-pan-african-revolutionary-traditions

Trên là chân dung Thomas Sankara. Là một người theo chủ nghĩa Mác-Lênin, đôi khi được gọi là ” Che Guevara của Châu Phi” từng là Tổng thống Burkina Faso từ năm 1983 đến năm 1987.Đội nón bêrê nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế y hệt như lãnh tụ du kích Nam Mỹ Che Guevara trong bài viết “Cách mạng Nga và truyền thống cách mạng Liên Phi” (The Russian Revolution and Pan African revolutionary traditions) nhân kỷ niệm 100 năm cái gọi là “Cách mạng” tháng mười Nga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: